Ferrari NV Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 06/11/2019
 • Koers opmaak studie: 140.85 EUR
 • Huidige koers: 156.7 EUR
 • Marktkapitalisatie: 26,3 miljard
 • Sector: Consumptie-Luxe
 • Markt: Milaan
 • ISIN: NL0011585146

Advies van de analist

 • € 117,00
 • € 165,00

Advies: houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ferrari werd in 1947 opgericht in Italië door Enzo Ferrari als producent van racewagens. Enzo Ferrari bouwde een succesvol Formule 1 - raceteam uit en begon in de jaren daarna ook sportwagens voor particulieren te produceren. In 1969 nam Fiat een meerderheidsbelang in Ferrari en eind 2015 werd Ferrari opnieuw verzelfstandigd en apart naar de beurs gebracht.

De omzet kan als volgt worden uitgesplitst :

Cars and spare parts (74% van de omzet) : Verschillende automodellen GT (32%), sport (64%) en special series (4%) en hun onderdelen.

Sponsorship, commercial and brand (15%) : de inkomsten uit Formule 1 en diverse afgeleide Ferrariproducten inclusief verkoop via licenties.

Engines (8%) : Ferrari levert motoren voor Maserati

Overige (3%)

Ferrari : omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Ferrari publiceerde resultaten die over de ganse lijn boven de verwachtingen uitkwamen. De managementprognoses werden mooi opgetrokken. De vooruitzichten blijven onverminderd gunstig maar aan de huidige waardering handhaven we ons houden-advies.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2016201720182019 E
Omzet3.1053.4173.4203.730
Operationele winst595775827
Nettowinst399535785717
Winst per aandeel


3,79
Koers-winstverhouding


39,5
Dividend per aandeel


1,12
Dividendrendement


0,74%
Bron : Bloomberg


Resultaten derde kwartaal 2019

 • Ferrari zag de omzet met 9,2% toenemen tot € 915 miljoen.
 • De bedrijfswinst (ebit) steeg 11,8% tot € 227 miljoen.
 • De nettowinst daalde 41,1% tot € 169 miljoen. Dat is hoofdzakelijk te wijten aan een normalisatie van de winst na het uitblijven van speciale belastingeffecten (belastingvoordelen mbt patenten in 2018).

Positieve punten

 • De resultaten kwam boven de verwachtingen uit. Zowel de groei als de verbetering van de marges werd positief onthaald door beleggers.
 • De degelijke resultaten zijn andermaal te danken aan het succes van de nieuwe Ferrari Portofino (de opvolger van de California), en ook nog steeds aan de Chinezen die onverminderd hun belangstelling laten blijken voor de sportwagens van Ferrari.
 • Het management verhoogde de jaarprognoses : het mikt nu op een winst per aandeel van 3,70 - 3,75 euro per aandeel (voordien 3,50 - 3,70 euro), en een omzet van 3,7 miljard euro (voordien "meer dan 3,5 miljard euro"). 
 • De in 2019 gelanceerde nieuwe modellen van Ferrari moeten de verkopen ondersteunen.
 • Het bedrijf blijft focussen op marges, eerder dan volumes.
 • Er zullen in de toekomst meer modellen verkocht worden met een beperkte oplage (dus veel duurdere modellen), wat de marges ten goede zou moeten komen.

Negatieve punten

 • De lancering van nieuwe modellen verhoogt de kosten, terwijl er ook meer gespendeerd wordt aan F1-racing.
 • Er is al heel wat goed nieuws in het aandeel geprijsd.

SWOT

Sterktes :

 • Ontzettend sterke merknaam, met wereldwijde bekendheid
 • Kwalitatief goed imago, de wagens spreken een grote doelgroep aan
 • Hoofdaandeelhouder Exor focust op de lange termijn
 • Sterke balans

Zwaktes :

 • Hoge R&D kosten, ook voor Formule 1
 • De kosten zullen de komende jaren verder stijgen door investeringen in hybride/elektrische technologie.
 • Wisselkoerseffecten door een groot aandeel van de verkoop buiten Europa
 • Schommelingen in de resultaten mogelijk naargelang de timing van de speciale series

Opportuniteiten :

 • Beperkte productie zorgt voor grotere vraag dan aanbod, wat veel prijszettingsmacht geeft
 • Ferrari SUV kan vanaf 2022 een extra groei-impuls geven.
 • Uitbreiding van het Ferrarimerk naar andere luxe-artikelen (in licentie)

Bedreigingen :

 • Strengere wetgeving inzake uistoot
 • Opkomst van zeer snelle elektrische wagens (o.a. Tesla) vermindert het potentieel van Ferrari.
 • Overproductie of goedkopere versies die het exclusieve imago aantasten
 • Al tien jaar geen titel meer gehaald in Formule 1 wat uiteindelijk het imago kan beginnen aantasten.
 • Hervormingen bij de Formule 1 ten nadele van Ferrari

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
01/03/2019 114.3 EUR houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.