Ferrari NV Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 18/08/2021
 • Koers opmaak studie: 186.55 EUR
 • Huidige koers: 184.75 EUR
 • Marktkapitalisatie: 34 miljard EUR
 • Sector: Consumptie/Luxe
 • Markt: Milaan
 • ISIN: NL0011585146

Advies van de analist

 • € 145,00
 • € 218,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ferrari werd in 1947 opgericht in Italië door Enzo Ferrari als producent van racewagens. Enzo Ferrari bouwde een succesvol Formule 1 - raceteam uit en begon in de jaren daarna ook sportwagens voor particulieren te produceren. In 1969 nam Fiat een meerderheidsbelang in Ferrari en eind 2015 werd Ferrari opnieuw verzelfstandigd en apart naar de beurs gebracht.

De omzet kan als volgt worden uitgesplitst :

Cars and spare parts (74% van de omzet) : Verschillende automodellen GT (32%), sport (64%) en special series (4%) en hun onderdelen.

Sponsorship, commercial and brand (15%) : de inkomsten uit Formule 1 en diverse afgeleide Ferrariproducten inclusief verkoop via licenties.

Engines (8%) : Ferrari levert motoren voor Maserati

Overige (3%)

Ferrari : omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Ferrari legde in het tweede kwartaal een degelijk rapport voor, zonder al te veel verrassingen. De pandemie kan ook nog in de nabije toekomst op de resultaten wegen, maar afgezien daarvan blijven de vooruitzichten voor Ferrari zeer gunstig en verwachten we degelijke cijfers en groei. Het aandeel mag dan ook behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio20172018201920202021 E
Omzet3.4173.4203.7663.4604.280
Operationele winst775827917716
Nettowinst535785699609792
Winst per aandeel

3,733,294,24
Koers-winstverhouding

39,358,044,0
Dividend per aandeel

1,030,981,25
Dividendrendement

0,70%0,52%0,67%
Bron : Bloomberg

Opm. : In 2018 was de nettowinst uitzonderlijk hoog door speciale belastingeffecten (belastingvoordelen mbt patenten).

Resultaten tweede kwartaal 2021

 • Ferrari zag de omzet met 81,2% toenemen tot € 1,03 miljard.
 • De nettowinst verveelvoudigde tot € 205,81 miljoen.

Positieve punten

 • Ferrari publiceerde andermaal winstcijfers die iets boven de verwachtingen lagen.
 • Het aantal verkochte wagens steeg van 1.389 tot 2.685 stuks (+93%), breed gedragen door alle regio's. In de vergelijkbare periode vorig jaar werd Ferrari uiteraard zwaar getroffen door de coronapandemie, zodat de vergelijkingsbasis erg gemakkelijk is.
 • In China zorgde resulteerde het einde van de lockdown in een spectaculaire groei (+564%).
 • In de EMEA regio steeg het aantal verkochte wagens met een stevige 89%.
 • In Amerika was de groei een tikje lager : +70%.
 • In Azië (ex China) steeg het verkoopvolume met 92%.
 • Ferrari profiteerde van het succes van de F8, de 812 GTS, de SF90 Stradale en de Ferrari Roma.
 • Ferrari profiteerde van een flinke toename van verkochte motoren (aan Maserati (en in mindere mate aan andere F1 teams)) : de omzet in dat segment steeg 118%.
 • Ook de licentie-inkomsten stegen (+13%).
 • Het management bevestigde de jaardoelstellingen : het verwacht in 2021 een omzet van ca € 4,3 miljard. De aangepaste winst per aandeel zou op € 4 tot € 4,20  moeten uitkomen. De free cash flow zou wel iets hoger uitkomen dan eerder verwacht (€ 350 - 450 miljoen).
 • Ferrari maakt geen gewag van (grote) problemen met kosteninflatie of een chiptekort. In tegenstelling tot andere autoconstructeurs, die inschattingen moeten maken van het verwachte koopvolume (dat achteraf en in realiteit dan fors kan afwijken), kan Ferrari dankzij een orderboek veel nauwekeuriger inschattingen maken wat zich vertaalt in een veel betere inplanning van de toevoer van onderdelen.
 • Het bedrijf hield beter stand dan andere automerken.
 • De omzet van Ferrari herstelt bijzonder snel eens de lockdown voorbij is. Dat toont de enorme veerkracht en populariteit van het merk aan zoals we het verwacht hadden.
 • Vanaf het tweede kwartaal in 2020 werd de productie in Maranello en Modena volledig hervat.
 • Het bedrijf blijft focussen op marges, eerder dan volumes.
 • Er zullen in de toekomst meer modellen verkocht worden met een beperkte oplage (dus veel duurdere modellen), wat de marges ten goede zou moeten komen.

Negatieve punten

 • De omzet lag alweer wat onder de verwachtingen.
 • Ferrari werd vanaf het einde van het eerste kwartaal 2020 getroffen door de coronacrisis, die in Italië bijzonder hard toesloeg. De lockdowns wereldwijd kelderden de verkopen. De Italiaanse lockdown woog bovendien op de productie (die 7 weken heeft stilgelegen).
 • Er werd niets gemeld over de komende Ferrari SUV (Purosangue).
 • Eventuele nieuwe lockdowns kunnen verder op de resultaten wegen.
 • De lancering van nieuwe modellen verhoogt de kosten, terwijl er ook meer gespendeerd wordt aan F1-racing.

SWOT

Sterktes :

 • Ontzettend sterke merknaam, met wereldwijde bekendheid
 • Kwalitatief goed imago, de wagens spreken een grote doelgroep aan
 • Hoofdaandeelhouder Exor focust op de lange termijn
 • Sterke balans

Zwaktes :

 • Hoge R&D kosten, ook voor Formule 1
 • De kosten zullen de komende jaren verder stijgen door investeringen in hybride/elektrische technologie.
 • Wisselkoerseffecten door een groot aandeel van de verkoop buiten Europa
 • Schommelingen in de resultaten mogelijk naargelang de timing van de speciale series

Opportuniteiten :

 • Beperkte productie zorgt voor grotere vraag dan aanbod, wat veel prijszettingsmacht geeft
 • Ferrari SUV kan vanaf 2022 een extra groei-impuls geven.
 • Uitbreiding van het Ferrarimerk naar andere luxe-artikelen (in licentie)

Bedreigingen :

 • Strengere wetgeving inzake uistoot
 • Opkomst van zeer snelle elektrische wagens (o.a. Tesla) vermindert het potentieel van Ferrari.
 • Overproductie of goedkopere versies die het exclusieve imago aantasten
 • Al tien jaar geen titel meer gehaald in Formule 1 wat uiteindelijk het imago kan beginnen aantasten.
 • Hervormingen bij de Formule 1 ten nadele van Ferrari

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
01/03/2019 114.3 EUR Houden
17/03/2020 126 EUR Kopen
13/05/2020 157 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.