Ferrari NV Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 22/05/2024
 • Koers opmaak studie: 387 EUR
 • Huidige koers: 383.8 EUR
 • Marktkapitalisatie: 70 miljard EUR
 • Sector: Consumptie/Luxe
 • Markt: Milaan
 • ISIN: NL0011585146

Advies van de analist

 • € 290,00
 • € 406,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ferrari werd in 1947 opgericht in Italië door Enzo Ferrari als producent van racewagens. Enzo Ferrari bouwde een succesvol Formule 1 - raceteam uit en begon in de jaren daarna ook sportwagens voor particulieren te produceren. In 1969 nam Fiat een meerderheidsbelang in Ferrari en eind 2015 werd Ferrari opnieuw verzelfstandigd en apart naar de beurs gebracht.

De omzet kan als volgt worden uitgesplitst :

Cars and spare parts (ca 87% van de omzet) : Verschillende automodellen GT, sport en special series en hun onderdelen.

Sponsorship, commercial and brand (ca 9%) : de inkomsten uit Formule 1 en diverse afgeleide Ferrariproducten inclusief verkoop via licenties.

Overige (ca 4%)

Tot in 2023 leverde Ferrari motoren aan Maserati. Deze werden afzonderlijk afgesplitst in de omzet. 

Ferrari : omzetverdeling

Bron: Ferrari

Conclusie

Ferrari publiceerde degelijke resultaten en bevestigde de jaarprognose. Beleggers hadden echter op spectaculairdere resultaten en een eventuele verhoging van de jaarprognose gehoopt. Nochtans verhoogt Ferrari traditioneel pas de jaarprognose vanaf het tweede kwartaal (zoals het geval was in 2022 en 2023). Desondanks blijven de vooruitzichten voor Ferrari op langere termijn zeer gunstig. Het aandeel mag behouden blijven, rekening houdende met de (prijzige) waardering. Eventuele koerswinsten zullen in de toekomst vooral moeten komen van goede onderliggende resultaten, eerder dan een verdere verhoging van de koers-winstverhouding (40 eind 2022 naar 50 nu), wat de investeringscase riskanter heeft gemaakt.

Nieuws

-

Resultaten

in mio20202021202220232024 E
Omzet3.4604.2715.0955.9706.540
Operationele winst7161.0751.2271.6171.825
Nettowinst6098319331.2571.398
Winst per aandeel3,294,505,116,917,78
Koers-winstverhouding58,050,639,244,249,7
Dividend per aandeel0,871,361,812,302,60
Dividendrendement0,52%0,60%0,90%0,75%0,67%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste kwartaal 2024

 • Ferrari zag de omzet met 10,9% toenemen tot € 1,58 miljard.
 • De nettowinst steeg 18,9% tot € 351 miljoen.

Positieve punten

 • Ferrari publiceerde resultaten die alweer boven de verwachtingen uitkwamen, zij het lichtjes.
 • Het bedrijf verkocht 3.560 voertuigen in het eerste kwartaal, nagenoeg hetzelfde aantal als vorig jaar. De omzet werd gestut door verkopen van onder andere de Ferrari 296, de Purosangue en de Roma Spider. 
 • Er werd een stijging van het verkoopsvolume opgetekend in Europa (+3%) en Amerika (+4%). In Azië (exlcusief China) stabiliseerde het volume.
 • De verkopen van wagens en onderdelen stegen met 14% tot € 1,38 miljard.
 • De licentie-inkomsten stegen met 12% tot € 145 miljoen.
 • Maar liefst 46% van de verkochte modellen in het afgelopen kwartaal zijn hybride (over gans 2023 bedroeg dat percentage 44%).
 • Het management bevestigde de jaarprognose (guidance) voor 2024 : het verwacht een omzet van meer dan € 6,4 miljard. De aangepaste winst per aandeel zou minstens op € 7,50 moeten uitkomen. 
 • Het orderboekje is naar goede gewoonte flink gevuld (tot zelfs in 2025 en op recordniveau) en alle modellen tot dan zijn uitverkocht.
 • De personalisatie van wagens stut de marges.
 • Ferrari wil de wagens "digitaliseren" door partnerships aan te gaan met technologiespelers. Zo wordt onder andere de cockpit gedigitaliseerd.
 • Het bedrijf blijft focussen op marges, eerder dan volumes.
 • Er zullen in de toekomst meer modellen verkocht worden met een beperkte oplage (dus veel duurdere modellen), wat de marges ten goede zou moeten komen.

Negatieve punten

 • De verkoopvolumes in China (-20%) vielen tegen. Die volumedaling was niet zozeer te wijten aan zwakte bij de consumenten dan wel aan de verhoging van de invoertarieven sinds begin 2024. Wat mogelijk ook een rol speelt is de lancering van hoogperformante elektrische wagens door BYD (met een stevig prijskaartje van $ 233.000).
 • Het contract met Maserati voor de levering van motoren eindigde in de tweede jaarhelft van 2023. De divisie werd steeds minder belangrijk en de daling van de omzet in deze divisie werd ruimschoots gecompenseerd door stijgingen in de andere divisies.
 • Ferrari ondervindt wat hinder van kosteninflatie, maar kan deze wel vlot doorrekenen naar de klanten. 
 • Ferrari blijft wat achter in de ontwikkeling op het vlak van batterijen/elektrische wagens (de eerste elektrische Ferrari is pas voorzien in 2025). Het management onderneemt wel stappen om de ontwikkeling te versnellen (er gebeurden verschillende aanwervingen die gerelateerd kunnen worden aan elektrische voertuigen). Tegen 2026 zou zowat 60% van de modellen hybride of elektrisch moeten zijn. 
 • De lancering van nieuwe modellen verhoogt de kosten, terwijl er ook meer gespendeerd wordt aan F1-racing.

SWOT

Sterktes :

 • Ontzettend sterke merknaam, met wereldwijde bekendheid
 • Kwalitatief goed imago, de wagens spreken een grote doelgroep aan
 • Hoofdaandeelhouder Exor focust op de lange termijn
 • Sterke balans

Zwaktes :

 • Hoge R&D kosten, ook voor Formule 1
 • De kosten zullen de komende jaren verder stijgen door investeringen in hybride/elektrische technologie.
 • Wisselkoerseffecten door een groot aandeel van de verkoop buiten Europa
 • Schommelingen in de resultaten mogelijk naargelang de timing van de speciale series

Opportuniteiten :

 • Beperkte productie zorgt voor grotere vraag dan aanbod, wat veel prijszettingsmacht geeft
 • Ferrari SUV kan vanaf 2022 een extra groei-impuls geven.
 • Uitbreiding van het Ferrarimerk naar andere luxe-artikelen (in licentie)

Bedreigingen :

 • Strengere wetgeving inzake uitstoot
 • Opkomst van zeer snelle elektrische wagens (o.a. Tesla) vermindert het potentieel van Ferrari.
 • Overproductie of goedkopere versies die het exclusieve imago aantasten
 • Al tien jaar geen titel meer gehaald in Formule 1 wat uiteindelijk het imago kan beginnen aantasten.
 • Hervormingen bij de Formule 1 ten nadele van Ferrari

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
01/03/2019 114.3 EUR Houden
17/03/2020 126 EUR Kopen
13/05/2020 157 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.