Ferrari NV Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/11/2022
 • Koers opmaak studie: 203.9 EUR
 • Huidige koers: 216.1 EUR
 • Marktkapitalisatie: 37 miljard EUR
 • Sector: Consumptie/Luxe
 • Markt: Milaan
 • ISIN: NL0011585146

Advies van de analist

 • € 167,00
 • € 250,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ferrari werd in 1947 opgericht in Italië door Enzo Ferrari als producent van racewagens. Enzo Ferrari bouwde een succesvol Formule 1 - raceteam uit en begon in de jaren daarna ook sportwagens voor particulieren te produceren. In 1969 nam Fiat een meerderheidsbelang in Ferrari en eind 2015 werd Ferrari opnieuw verzelfstandigd en apart naar de beurs gebracht.

De omzet kan als volgt worden uitgesplitst :

Cars and spare parts (74% van de omzet) : Verschillende automodellen GT (32%), sport (64%) en special series (4%) en hun onderdelen.

Sponsorship, commercial and brand (15%) : de inkomsten uit Formule 1 en diverse afgeleide Ferrariproducten inclusief verkoop via licenties.

Engines (8%) : Ferrari levert motoren voor Maserati

Overige (3%)

Ferrari : omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Ook in het derde kwartaal kon Ferrari zeer degelijke cijfers voorleggen. De jaarprognoses werden nogmaals opwaarts bijgesteld. Gezien de enorme populariteit (veel reeksen uitverkocht), blijven de vooruitzichten voor Ferrari op langere termijn zeer gunstig. Het aandeel mag dan ook behouden blijven, rekening houdende met de waardering.

Nieuws

-

Resultaten

in mio20182019202020212022 E
Omzet3.4203.7663.4604.2714.953
Operationele winst8279177161.0751.198
Nettowinst785699609831925
Winst per aandeel
3,733,294,505,00
Koers-winstverhouding
39,358,050,640,8
Dividend per aandeel
1,130,871,361,59
Dividendrendement
0,76%0,52%0,60%0,78%
Bron : Bloomberg

Opm. : In 2018 was de nettowinst uitzonderlijk hoog door speciale belastingeffecten (belastingvoordelen mbt patenten).

Resultaten derde kwartaal 2022

 • Ferrari zag de omzet met 18,7% toenemen tot € 1,25 miljard.
 • De nettowinst steeg 9,7% tot € 226 miljoen.

Positieve punten

 • Ferrari publiceerde resultaten die boven de verwachtingen uitkwamen.
 • Het bedrijf verkocht 3.188 voertuigen, een stijging van 15,9%. Dit was te danken aan onder andere de Ferrari 296 GTB en de 812 Competizione, tezamen met de Portofino M en F8. De productie van de Ferrari Monza SP1 en SP2 - een beperkte reeks - werd stopgezet in het eerste kwartaal. De grootste stijging werd opgetekend in China (+73%).  Ook de rest van Azië (+15%) deed het goed. In de VS stegen de verkopen met 28% (in het eerste kwartaal werd een daling werd op getekend door logistieke problemen in de overvolle havens).
 • De verkopen van wagens en onderdelen stegen met 14% tot € 1,1 miljard.
 • De licentie-inkomsten stegen met 22% tot € 123 miljoen.
 • 19% van de verkochte modellen in het afgelopen kwartaal zijn hybride.
 • Het management verhoogde de jaardoelstellingen voor 2022 alweer : het verwacht nu een omzet van ca € 5,0 miljard (voordien : € 4,9 miljard). De aangepaste winst per aandeel zou ongeveer op € 5,00 moeten uitkomen (voordien : € 4,80 - 4,90). 
 • Het orderboekje is naar goede gewoonte goed gevuld en de meeste modellen zijn uitverkocht.
 • Ferrari wil de wagens "digitaliseren" door partnerships aan te gaan met technologiespelers. Zo wordt onder andere de cockpit gedigitaliseerd.
 • De productie van de Ferrari Daytona SP3 en de Ferrari SUV (Purosangue) zal nog in 2022 van start gaan met de eerste leveringen voorzien in 2023.
 • Ferrari maakt geen gewag van (grote) problemen met een chiptekort. In tegenstelling tot andere autoconstructeurs, die inschattingen moeten maken van het verwachte koopvolume (dat achteraf en in realiteit dan fors kan afwijken), kan Ferrari dankzij een orderboek veel nauwkeuriger inschattingen maken wat zich vertaalt in een veel betere inplanning van de toevoer van onderdelen.
 • Ferrari startte een inkoopprogramma van € 150 miljoen dat loopt tot 30 november 2022, en dat deel is van een totaal terugkoopplan van € 2 miljard dat afloopt in 2026.
 • Het bedrijf hield beter stand dan andere automerken.
 • De omzet van Ferrari herstelt bijzonder snel eens eventuele lockdowns voorbij zijn. Dat toont de enorme veerkracht en populariteit van het merk aan zoals we het verwacht hadden.
 • Het bedrijf blijft focussen op marges, eerder dan volumes.
 • Er zullen in de toekomst meer modellen verkocht worden met een beperkte oplage (dus veel duurdere modellen), wat de marges ten goede zou moeten komen.

Negatieve punten

 • Er was wat lichte margedruk, die deels te wijten was aan wijzigingen in de productmix (relatief gezien werden er iets meer "goedkopere" Ferrari's verkocht). Daarnaast maakte het bedrijf gewag van kosteninflatie, die echter relatief goed onder controle is en hogere R&D kosten.
 • In Europa (EMEA) daalden de verkopen met 1,3%.
 • Ferrari boekte andermaal een daling van verkochte motoren (aan Maserati (en in mindere mate huur van motoren aan andere F1 teams)) van 25% tot € 41 miljoen. Het contract met Maserati eindigt in 2023.
 • Ferrari blijft wat achter in de ontwikkeling op het vlak van batterijen/elektrische wagens (de eerste elektrische Ferrari is pas voorzien in 2025). Het management onderneemt wel stappen om de ontwikkeling te versnellen (er gebeurden verschillende aanwervingen die gerelateerd kunnen worden aan elektrische voertuigen). Tegen 2026 zou zowat 60% van de modellen hybride of elektrisch moeten zijn.
 • Ferrari werd vanaf het einde van het eerste kwartaal 2020 getroffen door de coronacrisis, die in Italië bijzonder hard toesloeg. De lockdowns wereldwijd kelderden de verkopen. De Italiaanse lockdown woog bovendien op de productie (die toen 7 weken heeft stilgelegen).
 • Eventuele nieuwe lockdowns kunnen verder op de resultaten wegen.
 • De lancering van nieuwe modellen verhoogt de kosten, terwijl er ook meer gespendeerd wordt aan F1-racing.

SWOT

Sterktes :

 • Ontzettend sterke merknaam, met wereldwijde bekendheid
 • Kwalitatief goed imago, de wagens spreken een grote doelgroep aan
 • Hoofdaandeelhouder Exor focust op de lange termijn
 • Sterke balans

Zwaktes :

 • Hoge R&D kosten, ook voor Formule 1
 • De kosten zullen de komende jaren verder stijgen door investeringen in hybride/elektrische technologie.
 • Wisselkoerseffecten door een groot aandeel van de verkoop buiten Europa
 • Schommelingen in de resultaten mogelijk naargelang de timing van de speciale series

Opportuniteiten :

 • Beperkte productie zorgt voor grotere vraag dan aanbod, wat veel prijszettingsmacht geeft
 • Ferrari SUV kan vanaf 2022 een extra groei-impuls geven.
 • Uitbreiding van het Ferrarimerk naar andere luxe-artikelen (in licentie)

Bedreigingen :

 • Strengere wetgeving inzake uistoot
 • Opkomst van zeer snelle elektrische wagens (o.a. Tesla) vermindert het potentieel van Ferrari.
 • Overproductie of goedkopere versies die het exclusieve imago aantasten
 • Al tien jaar geen titel meer gehaald in Formule 1 wat uiteindelijk het imago kan beginnen aantasten.
 • Hervormingen bij de Formule 1 ten nadele van Ferrari

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
01/03/2019 114.3 EUR Houden
17/03/2020 126 EUR Kopen
13/05/2020 157 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.