Ferrari NV Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/11/2020
 • Koers opmaak studie: 177.4 EUR
 • Huidige koers: 173.75 EUR
 • Marktkapitalisatie: 33,9 miljard
 • Sector: Consumptie/Luxe
 • Markt: Milaan
 • ISIN: NL0011585146

Advies van de analist

 • € 136,00
 • € 204,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ferrari werd in 1947 opgericht in Italië door Enzo Ferrari als producent van racewagens. Enzo Ferrari bouwde een succesvol Formule 1 - raceteam uit en begon in de jaren daarna ook sportwagens voor particulieren te produceren. In 1969 nam Fiat een meerderheidsbelang in Ferrari en eind 2015 werd Ferrari opnieuw verzelfstandigd en apart naar de beurs gebracht.

De omzet kan als volgt worden uitgesplitst :

Cars and spare parts (74% van de omzet) : Verschillende automodellen GT (32%), sport (64%) en special series (4%) en hun onderdelen.

Sponsorship, commercial and brand (15%) : de inkomsten uit Formule 1 en diverse afgeleide Ferrariproducten inclusief verkoop via licenties.

Engines (8%) : Ferrari levert motoren voor Maserati

Overige (3%)

Ferrari : omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Ferrari tekende zoals we verwacht hadden een scherp herstel op van zodra de lockdowns gedaan waren. Nieuwe lockdowns zullen wellicht nog op de cijfers wegen in het vierde kwartaal, maar daarna verwachten we opnieuw een stevig herstel en op termijn blijven de vooruitzichten voor Ferrari zeer gunstig. Het aandeel mag dan ook behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2017201820192020 E
Omzet3.4173.4203.7663.457
Operationele winst775827

Nettowinst535785699531
Winst per aandeel

3,762,84
Koers-winstverhouding

39,362,5
Dividend per aandeel

1,030,98
Dividendrendement

0,70%0,55%
Bron : Bloomberg

Opm. : In 2018 was de nettowinst uitzonderlijk hoog door speciale belastingeffecten (belastingvoordelen mbt patenten).

Resultaten derde kwartaal 2020

 • Ferrari zag de omzet met 3% afnemen tot € 888 miljoen.
 • De nettowinst steeg 1,7% tot € 170,8 miljoen.

Positieve punten

 • De omzet lag in lijn met de verwachtingen, maar de nettowinst was wel hoger dan verwacht, dankzij een gunstige mix en kostenbesparingsinitiatieven.
 • De omzet van Ferrari herstelt bijzonder snel eens de lockdown voorbij is. Dat toont de enorme veerkracht en populariteit van het merk aan zoals we het verwacht hadden.
 • Het management verwacht dat de resultaten - behoudens verergering van de coronapandemie - aan de bovenkant van de verwachtingsvork zullen uitkomen : de aangepaste winst per aandeel zou moeten uitkomen aan de bovenkant van de eerder bepaalde vork van € 2,60 - € 2,80 per aandeel. De omzet zou nog steeds "boven € 3,4 miljard" moeten uitkomen. 
 • Het bedrijf houdt beter stand dan andere automerken.
 • Ferrari vindt nog steeds steun van de introductie van vijf nieuwe modellen in 2019 en het succes van de nieuwe Ferrari Portofino (de opvolger van de California).
 • In het tweede kwartaal werd de productie in Maranello en Modena volledig hervat.
 • Het bedrijf blijft focussen op marges, eerder dan volumes.
 • Er zullen in de toekomst meer modellen verkocht worden met een beperkte oplage (dus veel duurdere modellen), wat de marges ten goede zou moeten komen.
 • Ferrari leverde in 2019 voor het eerst meer dan 10.000 wagens (+9,5% tot 10.131 stuks).

Negatieve punten

 • Ferrari werd op het einde van het eerste kwartaal getroffen door de coronacrisis, die in Italië bijzonder hard toesloeg. De lockdowns wereldwijd kelderden de verkopen. De Italiaanse lockdown woog bovendien op de productie (die 7 weken heeft stilgelegen).
 • Nieuwe lockdowns zullen wellicht op de resultaten in het lopende kwartaal wegen.
 • Er werden 6,5% minder wagens verscheept (2.313 stuks). Die daling was eerder te wijten aan de achterstand van de productie dan aan een verzwakte vraag.
 • De coronapandemie leidt tot een lagere verkoop van motoren aan Maserati en lagere licentie-inkomsten van het F1-seizoen.
 • De lancering van nieuwe modellen verhoogt de kosten, terwijl er ook meer gespendeerd wordt aan F1-racing.

SWOT

Sterktes :

 • Ontzettend sterke merknaam, met wereldwijde bekendheid
 • Kwalitatief goed imago, de wagens spreken een grote doelgroep aan
 • Hoofdaandeelhouder Exor focust op de lange termijn
 • Sterke balans

Zwaktes :

 • Hoge R&D kosten, ook voor Formule 1
 • De kosten zullen de komende jaren verder stijgen door investeringen in hybride/elektrische technologie.
 • Wisselkoerseffecten door een groot aandeel van de verkoop buiten Europa
 • Schommelingen in de resultaten mogelijk naargelang de timing van de speciale series

Opportuniteiten :

 • Beperkte productie zorgt voor grotere vraag dan aanbod, wat veel prijszettingsmacht geeft
 • Ferrari SUV kan vanaf 2022 een extra groei-impuls geven.
 • Uitbreiding van het Ferrarimerk naar andere luxe-artikelen (in licentie)

Bedreigingen :

 • Strengere wetgeving inzake uistoot
 • Opkomst van zeer snelle elektrische wagens (o.a. Tesla) vermindert het potentieel van Ferrari.
 • Overproductie of goedkopere versies die het exclusieve imago aantasten
 • Al tien jaar geen titel meer gehaald in Formule 1 wat uiteindelijk het imago kan beginnen aantasten.
 • Hervormingen bij de Formule 1 ten nadele van Ferrari

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
01/03/2019 114.3 EUR Houden
17/03/2020 126 EUR Kopen
13/05/2020 157 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.