Ferrari NV Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 12/05/2021
 • Koers opmaak studie: 163 EUR
 • Huidige koers: 168.65 EUR
 • Marktkapitalisatie: 30 miljard
 • Secteur: Consommation-Luxe
 • Markt: Milaan
 • ISIN: NL0011585146

Conseil de l'analyste

 • 136,00 €
 • 204,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Ferrari werd in 1947 opgericht in Italië door Enzo Ferrari als producent van racewagens. Enzo Ferrari bouwde een succesvol Formule 1 - raceteam uit en begon in de jaren daarna ook sportwagens voor particulieren te produceren. In 1969 nam Fiat een meerderheidsbelang in Ferrari en eind 2015 werd Ferrari opnieuw verzelfstandigd en apart naar de beurs gebracht.

De omzet kan als volgt worden uitgesplitst :

Cars and spare parts (74% van de omzet) : Verschillende automodellen GT (32%), sport (64%) en special series (4%) en hun onderdelen.

Sponsorship, commercial and brand (15%) : de inkomsten uit Formule 1 en diverse afgeleide Ferrariproducten inclusief verkoop via licenties.

Engines (8%) : Ferrari levert motoren voor Maserati

Overige (3%)

Ferrari : omzetverdeling

Source: Bloomberg

Conclusie

Ferrari legde in het eerste kwartaal een wat matig rapport voor en schoof de financiële doelstellingen voor 2022 één jaartje door omwille van de covid-19. De pandemie kan ook nog in de nabije toekomst op de resultaten wegen, maar afgezien daarvan blijven de vooruitzichten voor Ferrari zeer gunstig en verwachten we een stevig herstel eens de lockdowns achter de rug zijn. Het aandeel mag dan ook behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio20172018201920202021 E
Omzet3.4173.4203.7663.4604.276
Operationele winst775827917716
Nettowinst535785699609773
Winst per aandeel

3,733,294,16
Koers-winstverhouding

39,358,039,2
Dividend per aandeel

1,030,981,24
Dividendrendement

0,70%0,52%0,76%
Bron : Bloomberg

Opm. : In 2018 was de nettowinst uitzonderlijk hoog door speciale belastingeffecten (belastingvoordelen mbt patenten).

Resultaten eerste kwartaal 2021

 • Ferrari zag de omzet met 8,5% toenemen tot € 1,01 miljard.
 • De nettowinst steeg 23,4% tot € 204,92 miljoen.

Positieve punten

 • Ferrari publiceerde winstcijfers die iets boven de verwachtingen lagen.
 • Het aantal verkochte wagens steeg van 2.738 tot 2.771 stuks (+1,2%), zij het met erg grote verschillen tussen de regio's.
 • In China zorgde resulteerde het einde van de lockdown in een spectaculaire groei (+424%).
 • In Amerika was er een bescheiden groei van het aantal verkochte wagens (+1%).
 • De omzet van Ferrari herstelt bijzonder snel eens de lockdown voorbij is. Dat toont de enorme veerkracht en populariteit van het merk aan zoals we het verwacht hadden.
 • Het bedrijf houdt beter stand dan andere automerken.
 • Ferrari profiteerde van het succes van de F8 en de 812 GTS.
 • Ferrari profiteerde van een flinke toename van verkochte motoren (aan Maserati (en in mindere mate aan andere F1 teams)) : de omzet in dat segment steeg 38%.
 • Ook de licentie-inkomsten stegen terug (+3%).
 • Vanaf het tweede kwartaal in 2020 werd de productie in Maranello en Modena volledig hervat.
 • Het bedrijf blijft focussen op marges, eerder dan volumes.
 • Er zullen in de toekomst meer modellen verkocht worden met een beperkte oplage (dus veel duurdere modellen), wat de marges ten goede zou moeten komen.

Negatieve punten

 • De omzet lag wat onder de verwachtingen.
 • In de EMEA regio viel het aantal verkochte wagens terug met 4%.
 • In Azië (ex China) vielen het verkoopvolume met 17% terug.
 • Het management bevestigde de jaardoelstellingen : het verwacht in 2021 een omzet van ca € 4,3 miljard. De aangepaste winst per aandeel zou op € 4 tot € 4,20  moeten uitkomen. De doelstellingen voor 2022 werden echter met één jaar uitgesteld door corona (oa een ebitda van minstens € 1,8 miljard).
 • Ferrari werd vanaf het einde van het eerste kwartaal 2020 getroffen door de coronacrisis, die in Italië bijzonder hard toesloeg. De lockdowns wereldwijd kelderden de verkopen. De Italiaanse lockdown woog bovendien op de productie (die 7 weken heeft stilgelegen).
 • Eventuele nieuwe lockdowns kunnen verder op de resultaten wegen.
 • De lancering van nieuwe modellen verhoogt de kosten, terwijl er ook meer gespendeerd wordt aan F1-racing.

SWOT

Sterktes :

 • Ontzettend sterke merknaam, met wereldwijde bekendheid
 • Kwalitatief goed imago, de wagens spreken een grote doelgroep aan
 • Hoofdaandeelhouder Exor focust op de lange termijn
 • Sterke balans

Zwaktes :

 • Hoge R&D kosten, ook voor Formule 1
 • De kosten zullen de komende jaren verder stijgen door investeringen in hybride/elektrische technologie.
 • Wisselkoerseffecten door een groot aandeel van de verkoop buiten Europa
 • Schommelingen in de resultaten mogelijk naargelang de timing van de speciale series

Opportuniteiten :

 • Beperkte productie zorgt voor grotere vraag dan aanbod, wat veel prijszettingsmacht geeft
 • Ferrari SUV kan vanaf 2022 een extra groei-impuls geven.
 • Uitbreiding van het Ferrarimerk naar andere luxe-artikelen (in licentie)

Bedreigingen :

 • Strengere wetgeving inzake uistoot
 • Opkomst van zeer snelle elektrische wagens (o.a. Tesla) vermindert het potentieel van Ferrari.
 • Overproductie of goedkopere versies die het exclusieve imago aantasten
 • Al tien jaar geen titel meer gehaald in Formule 1 wat uiteindelijk het imago kan beginnen aantasten.
 • Hervormingen bij de Formule 1 ten nadele van Ferrari

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
01/03/2019 114.3 EUR Houden
17/03/2020 126 EUR Kopen
13/05/2020 157 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.