Fagron Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 13/10/2020
 • Koers opmaak studie: 20.52 EUR
 • Huidige koers: 20.5 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1,4 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003874915

Advies van de analist

 • € 17,00
 • € 26,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Fagron (het vroegere Arseus) is de business-to-business divisie van Omega Pharma die eind 2007 afgesplitst werd. Het bedrijf splitste gaandeweg (neven-)activiteiten af om zich volledig toe te kunnen spitsen op haar hoofdactiviteit: de magistrale bereidingen voor de apotheek. 

Conclusie

De trading update van Fagron leverde een gemengd beeld op. Het bedrijf tekende een flinke groei op in Latijns-Amerika, maar dat effect werd teniet gedaan door negatieve wisselkoerseffecten. In de VS staat het verhoopte groeipad wat onder druk door corona, terwijl in Europa stagnatie optreedt. Al bij al blijft het aandeel relatief coronabestendig en vielen de cijfers mee,  maar zijn ze onvoldoende om ons koopadvies te handhaven na de koersstijging van de afgelopen maanden. We verlagen ons advies naar "houden".

Nieuws

Trading update 3de kwartaal

 • Fagron zag de omzet in het derde kwartaal met 0,4% dalen tot € 135,1 miljoen.
 • Het waren vooral negatieve wisselkoerseffecten die de groep parten speelde. Met name de forse verzwakking van de Braziliaanse real en de Mexicaanse peso wogen op de resultaten. Maar ook de dollar had een negatief effect op de resultaten.
 • Aan constante wisselkoersen zou de omzet met 10,7% gestegen zijn, waarvan 8,2% organische groei.
 • In Europa bedroeg de organische groei aan constante wisselkoersen amper 0,2%. Dat cijfer was aan de lage kant.
 • In Latijns-Amerika werd een mooie organische groei van 23,4% opgetekend, weliswaar aan constante wisselkoersen. Deze groei was een opsteker, maar werd helaas teniet gedaan door negatieve wisselkoerseffecten.
 • In de VS werd een organische groei van 6,6% opgetekend aan constante wisselkoersen. De verhoopte groeispurt in de VS zou verder vertraging kunnen oplopen.

Resultaten

in mio2017201820192020 E
Omzet434472535556
Operationele winst757384
Nettowinst47424162
Boekwaarde2,52,93,4
Winst per aandeel0,650,590,570,88
Koers/winst17,624,2923,3
Dividend per aandeel0,100,120,080,12
Dividendrendement0,88%0,84%0,42%0,58%
Bron : Bloomberg, DL


Resultaten eerste helft 2020

 • Fagron boekte een omzetstijging van 9,1 % tot € 278,8 miljoen.
 • De bedrijfswinst (ebit) steeg 14% naar € 46,2 miljoen.
 • De nettowinst steeg 144% tot € 31,6 miljoen (wat te maken heeft met de kosten van de schikking met het Amerikaanse ministerie van justitie in de vergelijkbare periode vorig jaar - zie verder). 

Positief nieuws 

 • De organische omzetgroei bedroeg een mooie 7,2% tegen constante wisselkoersen.
 • De recurrente bedrijfswinst (rebitda) steeg met 13,2% tot € 62,9 miljoen (+18,6% tegen constante wisselkoersen).
 • De impact van de coronacrisis op de resultaten blijft dus tot nu toe beperkt. Er zijn nauwelijks problemen voor wat betreft productie of toelevering van grondstoffen. Er is wel een verschuiving van de vraag merkbaar (naar items die kunnen helpen mbt covid-19, vb handgels en mondmaskers).
 • Fagron mikt op verdere groei in 2020, onder CEO Padilla (die voordien verantwoordelijk was voor Zuid-Amerika).
 • In Latijns-Amerika steeg de omzet met 16,5% tot € 61,1 miljoen. 
 • In de VS werd een groei opgetekend van 14,7% tot € 80,2 miljoen.
 • In Europa klokte de groei af op 6,9% tot € 137,7 miljoen, wat een versnelling was tov voorgaande kwartalen.
 • Fagron waagt zich opnieuw aan (kleinere) overnames. Zo nam het in 2019 onder andere Humco over, een toeleverancier aan apothekers in de VS.
 • De nieuwe uitbreidingsinvesteringen in de VS zouden de toekomstige groei moeten stuwen (Wichita).

Negatief nieuws 

 • De geraamde groei voor steriele bereidingen in de VS (fabriek Wichita) loopt door het coronavirus vertraging op. Deze vallen immers onder "niet-kritische zorg".
 • De VS en Latijns-Amerika worden behoorlijk zwaar getroffen door corona terwijl ze respectievelijk goed zijn voor 28,8% en 21,9% van de omzet.
 • Het dividend over 2019 werd uitzonderlijk, om een extra buffer te creëren, verlaagd naar 0,08 € per aandeel.
 • De markt waarin Fagron opereert is nog steeds competitief. 


Waterland en Baltisse verkopen aandelen

 • Om de schuldenlast terug te dringen werd in 2016 een kapitaalverhoging doorgevoerd. In een eerste fase werd € 131 miljoen opgehaald bij onder andere het investeringsfonds Waterland en de ondernemers Filip Balcaen en Marc Coucke, tegen € 5,79 per aandeel. In een tweede fase werd € 88 miljoen opgehaald bij het publiek, tegen € 5,16 per aandeel.
 • Grootaandeelhouders Waterland en Baltisse hebben midden en eind 2019 via twee private plaatsingen hun participatie verkocht. De plaatsing gebeurde aan 16,20 €.

Schikking ministerie van Justitie in de VS in 2019

 • Fagron trof een schikking met het ministerie van Justitie ivm bepaalde wanpraktijken waarbij de prijzen voor terugbetalingen kunstmatig verhoogd werden.
 • De wanpraktijken gebeurden in de overgenomen bedrijven Bellevue Pharmacy en Freedom Pharmaceuticals en dateren van voor de overname door Fagron.
 • Fagron had een provisie van $ 8,4 miljoen opgezet, maar de schikking was helaas een pak hoger : $ 22,3 miljoen. Hierdoor moest Fagron nog $ 13,9 miljoen extra provisioneren, wat uiteraard op de resultaten woog in 2019.

SWOT

Sterktes

 • Nieuw en voorzichtiger management
 • Gezonde cash flow generatie
 • Balansstructuur is verbeterd
 • Momenteel een eerder voorzichtige en terughoudende overnamepolitiek. 

Zwaktes

 • Trackrecord is beperkt. Het management moet zich nog bewijzen.
 • Spectaculaire groei wordt niet verwacht.
 • Veel immateriële vaste activa waarvan het grootste gedeelte goodwill.
 • Door de kapitaalverhogingen in het verleden steeg het aantal aandelen fors, met een flinke winstverwatering tot gevolg. 

Opportuniteiten

 • Eén van de weinige consolidatoren, dus er is groeipotentieel en cross selling mogelijk. Consolidatie zorgt misschien voor redelijke groei dankzij de gefragmenteerde markt.
 • Fagron blijft verder herstructureren en verkoopt ondermaats presterende activiteiten of (kleinere) afdelingen die niet tot de kernactiviteit gerekend worden. 

Bedreigingen

 • Business is nogal onderhevig aan concurrentie dus continue margedruk.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 11.4 EUR Houden
06/08/2019 15.7 EUR Kopen
20/02/2020 20.94 EUR Houden
17/03/2020 14 EUR Kopen
13/10/2020 20.52 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.