Fagron Analist: Willem De Meulenaer

Algemene gegevens

 • Datum: 21/02/2018
 • Koers opmaak studie: 12.71 EUR
 • Huidige koers: 13.84 EUR
 • Marktkapitalisatie: 913 miljoen
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003874915

Advies van de analist

 • € 11,00
 • € 16,00

Advies: Houden

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Fagron (het vroegere Arseus) is de business-to-business divisie van Omega Pharma die eind 2007 afgesplitst werd. Het bedrijf splitste gaandeweg (neven-)activiteiten af om zich volledig toe te kunnen spitsen op haar hoofdactiviteit: de magistrale bereidingen voor de apotheek. 

Conclusie

De resultaten van Fagron waren op zich niet zo spectaculair, maar bevatten wel een hele reeks positieve signalen die bevestigen dat de doorstart van Fagron succesvol is. De waardering lijkt ons net iets te hoog om nog op de kar te springen, maar het aandeel mag wel behouden blijven. Houden.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2015201620172018 E
Omzet473422437457
Operationele winst752075
Nettowinst-202-214755
Boekwaarde-1,972,092,52
Winst per aandeel-6,00-0,380,650,80
Koers/winstnrnr17,616,0
Dividend per aandeel0,9200,100,10
Dividendrendement14,16%0%0,87%0,79%
Bron : Bloomberg, DL

Resultaten 2017 

 • Fagron boekte in 2017 een omzetstijging van 3,6% tot € 437 miljoen.
 • Netto werd een winst geboekt van € 47 miljoen (tov verlies van € 21 miljoen het jaar ervoor). 

Positief nieuws 

 • De resultaten bij Fagron waren beter dan verwacht. 
 • De organische omzetgroei versnelde in de tweede jaarhelft tot 4,2%. 
 • Fagron waagt zich opnieuw aan (kleinere) overnames. 
 • De schuldpositie wordt verder afgebouwd. Fagron voldoet ruim aan de bankconvenanten en het nieuwe management lijkt niet van plan om de limieten af te tasten inzake schuldpositie (ook al omdat dat het bedrijf in het verleden in de problemen had gebracht). 
 • Als blijk van vertrouwen keert het management opnieuw een (bescheiden) dividend uit van € 0,10. 
 • Fagron mikt op verdere groei in 2018, onder de nieuwe CEO Padilla (die voordien verantwoordelijk was voor Zuid-Amerika). 
 • Om de schuldenlast terug te dringen werd in 2016 een kapitaalverhoging doorgevoerd. In een eerste fase werd € 131 miljoen opgehaald bij onder andere het investeringsfonds Waterland en de ondernemers Filip Balcaen en Marc Coucke, tegen € 5,79 per aandeel. In een tweede fase werd € 88 miljoen opgehaald bij het publiek, tegen € 5,16 per aandeel. 

Negatief nieuws 

 • De markt waarin Fagron opereert is nog steeds erg competitief : de prijsdruk blijft aanhouden. 
 • Fagron haalt heel wat grondstoffen uit Azië en laat deze controleren door analyselabo's. De analyses hebben echter vertragingen opgelopen (vnl in Europa) wat uiteraard zijn impact heeft op de leveringen. De achterstand zou tegen april 2018 wel weggewerkt worden. 

SWOT

Sterktes

 • Nieuw en voorzichtiger management
 • Gezonde cash flow generatie
 • Balansstructuur is verbeterd
 • Momenteel een eerder voorzichtige en terughoudende overnamepolitiek. 

Zwaktes

 • Trackrecord is te klein om waardering te bepalen. Het management heeft nog veel te bewijzen.
 • Spectaculaire groei wordt niet verwacht
 • Veel immateriële vaste activa waarvan het grootste gedeelte goodwill.
 • Door de kapitaalverhogingen in het verleden steeg het aantal aandelen fors, met een flinke winstverwatering tot gevolg. 

Opportuniteiten

 • Eén van de weinige consolidatoren, dus groeipotentieel en cross selling mogelijk. Consolidatie zorgt misschien voor redelijke groei dankzij de gefragmenteerde markt.
 • Fagron blijft verder herstructureren en verkoopt ondermaats presterende activiteiten of (kleinere) afdelingen die niet tot de kernactiviteit gerekend worden. 

Bedreigingen

 • Business is nogal onderhevig aan concurrentie dus continue margedruk.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 11.4 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.