Fagron Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 13/04/2021
 • Koers opmaak studie: 18.81 EUR
 • Huidige koers: 18.98 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1,4 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003874915

Advies van de analist

 • € 16,00
 • € 24,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Fagron (het vroegere Arseus) is de business-to-business divisie van Omega Pharma die eind 2007 afgesplitst werd. Het bedrijf splitste gaandeweg (neven-)activiteiten af om zich volledig toe te kunnen spitsen op haar hoofdactiviteit: de magistrale bereidingen voor de apotheek. 

Conclusie

Uit de trading update van Fagron over het eerste kwartaal van 2021 blijkt dat  het bedrijf steeds meer hinder ondervindt van de coronacrisis (vooral in Europa), daar waar het aanvankelijk nog relatief immuun bleek te zijn. Los daarvan wogen negatieve wisselkoerseffecten alweer fors op de resultaten (Amerikaanse dollar en Braziliaanse real). Het is afwachten in welke mate, en hoe snel de cijfers kunnen herstellen eens de coronacrisis voorbij is. Aan de huidige waardering mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

Trading update Q1 2021 (13/04/2021)

 • Fagron zag de omzet met 4,8% terugvallen (organisch -7%).
 • Tegen constante wisselkoersen was er een groei van 4,9% (organisch +2,6%).
 • Negatieve wisselkoerseffecten wogen dus andermaal zwaar op het resultaat (met onder andere de verzwakking van de Braziliaanse en Amerikaanse munten).
 • In Noord- en Latijns-Amerika hield het bedrijf goed stand ondanks de coronacrisis (die zorgt voor uitstel van niet kritische zorg en minder doktersbezoeken), onder andere door succesvolle productintroducties. De groei bedroeg er respectievelijk 1% en -6,7% (of +10,4% en + 21,3% tegen constante wisselkoersen).
 • In Europa (EMEA regio) was de impact van de coronacrisis sterker merkbaar, met een omzetdaling van 7,3% (organisch -11,2%).
 • Het bedrijf merkt wel dat de omzet terug aantrekt telkens de lockdowns voorbij zijn.
 • Het management wijst op een beperkte zichtbaarheid ten gevolge van covid-19, maar gaat voor 2021 toch uit van een groei van zowel omzet als winstgevendheid.

Resultaten

in mio2018201920202021 E
Omzet472537557558
Operationele winst738489
Nettowinst42426062
Boekwaarde2,93,4

Winst per aandeel0,590,580,830,87
Koers/winst24,2922,921,6
Dividend per aandeel0,120,080,180,16
Dividendrendement0,84%0,42%0,95%0,85%
Bron : Bloomberg, DL


Resultaten 2020

 • Fagron boekte een omzetstijging van 3,8 % tot € 557,2 miljoen.
 • De bedrijfswinst (ebit) steeg 5,2% naar € 88,7 miljoen.
 • De nettowinst steeg 44,5% tot € 60 miljoen (wat te maken heeft met de kosten van de schikking met het Amerikaanse ministerie van justitie in de eerste jaarhelft van 2019). 

Positief nieuws 

 • De organische omzetgroei bedroeg een mooie 8,1% tegen constante wisselkoersen.
 • De recurrente bedrijfswinst (rebitda) steeg met 5,9% tot € 123,9 miljoen (+14,6% tegen constante wisselkoersen).
 • De impact van de coronacrisis op de resultaten bleeft dus relatief beperkt. Er waren nauwelijks problemen voor wat betreft productie of toelevering van grondstoffen. Er was wel een verschuiving van de vraag merkbaar (naar items die kunnen helpen mbt covid-19, vb handgels en mondmaskers).
 • In Latijns-Amerika steeg de omzet met 2,8% tot € 129,1 miljoen (+33,9% tegen constante wisselkoersen). De marges bleven nagenoeg stabiel.
 • In de VS werd een groei opgetekend van 9,3% tot € 159,5 miljoen (+11,5% tegen constante wisselkoersen). De marges stegen door een strikte kostenbeheersing en de uitfasering van enkele verlieslatende producten en dankzij schaal- en synergievoordelen.
 • In Europa klokte de groei af op 4% tot € 267,4 miljoen (+0,5% organische groei tegen constante wisselkoersen). De marges waren wat lager door coronagerelateerde verschuivingen in de productmix.
 • Fagron mikt op "verdere groei van omzet en winstgevendheid" in 2021, onder CEO Padilla (die voordien verantwoordelijk was voor Zuid-Amerika).
 • Fagron waagt zich opnieuw aan (kleinere) overnames. Zo nam het in 2019 onder andere Humco over, een toeleverancier aan apothekers in de VS.
 • De nieuwe uitbreidingsinvesteringen in de VS zouden de toekomstige groei moeten stuwen (Wichita).

Negatief nieuws 

 • Het waren vooral negatieve wisselkoerseffecten die de groep parten speelde. Met name de forse verzwakking van de Braziliaanse real en de Mexicaanse peso wogen op de resultaten. Maar ook de dollar had een negatief effect op de resultaten. De organische groei nà wisselkoerseffecten bedroeg amper 0,2% (vs. +8,1% tegen constante wisselkoersen).
 • De geraamde groei voor steriele bereidingen in de VS (fabriek Wichita) liep door het coronavirus vertraging op. Deze vallen immers onder "niet-kritische zorg".
 • De belangrijke regio's VS en Latijns-Amerika werden behoorlijk zwaar getroffen door corona.
 • De prognose blijft relatief vaag. Bovendien houdt het management rekening met een beperkte zichtbaarheid op het eerste kwartaal door de coronapandemie.
 • De markt waarin Fagron opereert is nog steeds competitief. 


Waterland en Baltisse verkopen aandelen

 • Om de schuldenlast terug te dringen werd in 2016 een kapitaalverhoging doorgevoerd. In een eerste fase werd € 131 miljoen opgehaald bij onder andere het investeringsfonds Waterland en de ondernemers Filip Balcaen en Marc Coucke, tegen € 5,79 per aandeel. In een tweede fase werd € 88 miljoen opgehaald bij het publiek, tegen € 5,16 per aandeel.
 • Grootaandeelhouders Waterland en Baltisse hebben midden en eind 2019 via twee private plaatsingen hun participatie verkocht. De plaatsing gebeurde aan 16,20 €.

Schikking ministerie van Justitie in de VS in 2019

 • Fagron trof een schikking met het ministerie van Justitie ivm bepaalde wanpraktijken waarbij de prijzen voor terugbetalingen kunstmatig verhoogd werden.
 • De wanpraktijken gebeurden in de overgenomen bedrijven Bellevue Pharmacy en Freedom Pharmaceuticals en dateren van voor de overname door Fagron.
 • Fagron had een provisie van $ 8,4 miljoen opgezet, maar de schikking was helaas een pak hoger : $ 22,3 miljoen. Hierdoor moest Fagron nog $ 13,9 miljoen extra provisioneren, wat uiteraard op de resultaten woog in 2019.

SWOT

Sterktes

 • Nieuw en voorzichtiger management
 • Gezonde cash flow generatie
 • Balansstructuur is verbeterd
 • Momenteel een eerder voorzichtige en terughoudende overnamepolitiek. 

Zwaktes

 • Trackrecord is beperkt. Het management moet zich nog bewijzen.
 • Spectaculaire groei wordt niet verwacht.
 • Veel immateriële vaste activa waarvan het grootste gedeelte goodwill.
 • Door de kapitaalverhogingen in het verleden steeg het aantal aandelen fors, met een flinke winstverwatering tot gevolg. 

Opportuniteiten

 • Eén van de weinige consolidatoren, dus er is groeipotentieel en cross selling mogelijk. Consolidatie zorgt misschien voor redelijke groei dankzij de gefragmenteerde markt.
 • Fagron blijft verder herstructureren en verkoopt ondermaats presterende activiteiten of (kleinere) afdelingen die niet tot de kernactiviteit gerekend worden. 

Bedreigingen

 • Business is nogal onderhevig aan concurrentie dus continue margedruk.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 11.4 EUR Houden
06/08/2019 15.7 EUR Kopen
20/02/2020 20.94 EUR Houden
17/03/2020 14 EUR Kopen
13/10/2020 20.52 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.