Fagron Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 14/04/2020
 • Koers opmaak studie: 19.5 EUR
 • Huidige koers: 19.09 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1,4 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003874915

Advies van de analist

 • € 21,00
 • € 30,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Fagron (het vroegere Arseus) is de business-to-business divisie van Omega Pharma die eind 2007 afgesplitst werd. Het bedrijf splitste gaandeweg (neven-)activiteiten af om zich volledig toe te kunnen spitsen op haar hoofdactiviteit: de magistrale bereidingen voor de apotheek. 

Conclusie

Fagron publiceerde een prima trading update over het eerste kwartaal van 2020, met als enige minpunt de wat trager dan verwachte (toekomstige) groei in de VS. Aangezien het bedrijf als investering redelijk "Covid19-bestendig" is, handhaven we ons koopadvies.

Nieuws

Trading update 1e kwartaal 2020

 • Fagron laat weten dat de impact van de coronacrisis op de resultaten voorlopig beperkt blijft.
 • Er zijn nauwelijks problemen voor wat betreft productie of toelevering van grondstoffen.
 • In het eerste kwartaal steeg de omzet met 16,4% tot € 141,6 miljoen.
 • De organische omzetgroei bedroeg een mooie 6,9% (zelfs 9,2% tegen constante wisselkoersen). 
 • Het dividendvoorstel over 2019 wordt uitzonderlijk, om een extra buffer te creëren, verlaagd naar 0,08 € per aandeel.
 • De geraamde groei voor steriele bereidingen in de VS (fabriek Wichita) kan door het coronavirus een beetje vertraging oplopen.

Resultaten

in mio2017201820192020 E
Omzet434472535585
Operationele winst7573

Nettowinst47424266
Boekwaarde2,532,87

Winst per aandeel0,650,590,580,96
Koers/winst17,624,233,320,3
Dividend per aandeel0,100,120,080,18
Dividendrendement0,88%0,84%0,42%0,92%
Bron : Bloomberg, DL


Resultaten 2019

 • Fagron boekte in 2019 een omzetstijging van 13,4 % tot € 535 miljoen.
 • De nettowinst daalde 2,2% tot € 41,54 miljoen. 

Positief nieuws 

 • Fagron boekte een organische omzetgroei van 8,3% (+7,5% tegen constante wisselkoersen).
 • De recurrente bedrijfswinst (rebitda) steeg met 9,9% tot € 117 miljoen.
 • In Latijns-Amerika steeg de omzet met 24,4% tot € 125,5 miljoen (organische groei tegen constante wisselkoersen bedroeg 10,4%). 
 • In de VS werd een groei opgetekend van 28,6% tot € 145,9 miljoen, dankzij de overname van Humco. Maar zelfs indien we abstractie maken van deze overname, zou de groei op een indrukwekkende 21,7% uitgekomen zijn (+15,3% tegen constante wisselkoersen).
 • Fagron waagt zich opnieuw aan (kleinere) overnames. Zo nam het onder andere Humco over, een toeleverancier aan apothekers in de VS.
 • De nieuwe uitbreidingsinvesteringen in de VS zouden de toekomstige groei moeten stuwen (Wichita).
 • Fagron mikt op verdere groei in 2020, onder CEO Padilla (die voordien verantwoordelijk was voor Zuid-Amerika). 
 • Om de schuldenlast terug te dringen werd in 2016 een kapitaalverhoging doorgevoerd. In een eerste fase werd € 131 miljoen opgehaald bij onder andere het investeringsfonds Waterland en de ondernemers Filip Balcaen en Marc Coucke, tegen € 5,79 per aandeel. In een tweede fase werd € 88 miljoen opgehaald bij het publiek, tegen € 5,16 per aandeel. 

Negatief nieuws 

 • In Europa bleef de omzetgroei beperkt tot 2,8% (tot € 257 miljoen).
 • Analisten hadden op een nog hogere groei gerekend in de VS, al was de winstgevendheid wél conform de verwachtingen (wat betekent dat de marges hoger waren dan verwacht).
 • De winstdaling was te wijten aan de schikking met het ministerie van Justitie in de VS (zie hierna).
 • De markt waarin Fagron opereert is nog steeds competitief. 


Waterland en Baltisse verkopen aandelen

 • Grootaandeelhouders Waterland en Baltisse hebben midden en eind 2019 via twee private plaatsingen hun participatie verkocht. De plaatsing gebeurde aan 16,20 €.

Schikking ministerie van Justitie in de VS

 • Fagron heeft een schikking getroffen met het ministerie van Justitie ivm bepaalde wanpraktijken waarbij de prijzen voor terugbetalingen kunstmatig verhoogd werden.
 • De wanpraktijken gebeurden in de overgenomen bedrijven Bellevue Pharmacy en Freedom Pharmaceuticals en dateren van voor de overname door Fagron.
 • Fagron had een provisie van $ 8,4 miljoen opgezet, maar de schikking was helaas een pak hoger : $ 22,3 miljoen. Hierdoor moest Fagron nog $ 13,9 miljoen extra provisioneren, wat uiteraard op de resultaten woog.
 • Het nieuws is een tegenvaller, maar anderzijds betreft het hier een éénmalige kost en wordt een onzekerheid weggenomen.

SWOT

Sterktes

 • Nieuw en voorzichtiger management
 • Gezonde cash flow generatie
 • Balansstructuur is verbeterd
 • Momenteel een eerder voorzichtige en terughoudende overnamepolitiek. 

Zwaktes

 • Trackrecord is beperkt. Het management moet zich nog bewijzen.
 • Spectaculaire groei wordt niet verwacht.
 • Veel immateriële vaste activa waarvan het grootste gedeelte goodwill.
 • Door de kapitaalverhogingen in het verleden steeg het aantal aandelen fors, met een flinke winstverwatering tot gevolg. 

Opportuniteiten

 • Eén van de weinige consolidatoren, dus er is groeipotentieel en cross selling mogelijk. Consolidatie zorgt misschien voor redelijke groei dankzij de gefragmenteerde markt.
 • Fagron blijft verder herstructureren en verkoopt ondermaats presterende activiteiten of (kleinere) afdelingen die niet tot de kernactiviteit gerekend worden. 

Bedreigingen

 • Business is nogal onderhevig aan concurrentie dus continue margedruk.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 11.4 EUR Houden
06/08/2019 15.7 EUR Kopen
20/02/2020 20.94 EUR Houden
17/03/2020 14 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.