Fagron Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 10/08/2022
 • Koers opmaak studie: 13.75 EUR
 • Huidige koers: 12.66 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1,0 miljard EUR
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003874915

Advies van de analist

 • € 11,00
 • € 16,50

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Fagron (het vroegere Arseus) is de business-to-business divisie van Omega Pharma die eind 2007 afgesplitst werd. Het bedrijf splitste gaandeweg (neven-)activiteiten af om zich volledig toe te kunnen spitsen op haar hoofdactiviteit: de magistrale bereidingen voor de apotheek. 

Fagron : Omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

De halfjaarresultaten van Fagron vielen relatief gezien vrij goed mee. Maar beleggers maken zich in toenemende mate zorgen over het stijgend aantal uitdagingen waar Fagron mee te kampen heeft. Zo zijn er onder andere de zwakkere groei in Europa en Latijns-Amerika, en de toegenomen concurrentie in deze regio's die het moeilijk maakt om kosteninflatie door te rekenen en de marges te handhaven. Ook is het uitkijken naar de financiële impact van de overname van een productievestiging in Boston. Tot slot is er nog het FDA dat zich vragen stelde bij de veiligheids- en hygiënenormen bij de herverpakkingssite van Fagron in Minnesota en waar een oplossing nog een tijdje op zich zal laten wachten. Aan de huidige waardering, en gezien de onzekerheden komen we niet verder dan een "houden"-advies.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2019202020212022 E
Omzet537556574668
Operationele winst848987102
Nettowinst42606174
Boekwaarde3,43,54,4
Winst per aandeel0,580,830,841,00
Koers/winst922,917,613,8
Dividend per aandeel0,080,180,200,20
Dividendrendement0,42%0,95%1,35%1,45%
Bron : Bloomberg, DL


Resultaten eerste helft 2022

 • Fagron boekte een omzetstijging van 18,8 % tot € 328,57 miljoen.
 • De bedrijfswinst (ebit) steeg 14,9% naar € 46,8 miljoen.
 • De nettowinst steeg 31,0% tot € 35,3 miljoen. 

Positief nieuws 

 • Fagron publiceerde een omzet die boven de verwachtingen uitkwam.
 • De organische groei klokte af op 6,9% (tegen constante wisselkoersen).
 • In Noord-Amerika bedroeg de organische groei 18,2% (tegen constante wisselkoersen).
 • Fagron mikt in 2022 op een omzet van €670 - 690 miljoen, met hogere marges in de tweede jaarhelft tov de eerste jaarhelft (exclusief de impact van de acquisitie in Boston- zie hierna).
 • Fagron nam een vestiging in Boston over van Fresenius Kabi en breidt zo de capaciteit uit voor steriele bereidingen. De integratie (naar Fagron standaarden) zou 12 tot 18 maanden in beslag nemen. Er wordt een positieve bijdrage van deze vestiging verwacht in de tweede semester van 2023.
 • De nieuwe uitbreidingsinvesteringen in de VS zouden de toekomstige groei moeten stuwen (Wichita).
 • Het bedrijf merkt dat de omzet terug aantrekt telkens de lockdowns voorbij zijn.

Negatief nieuws 

 • In Europa (EMEA regio) was er een organische groei van 1,9% (tegen constante wisselkoersen). De verantwoordelijke voor de EMEA regio, Constantijn van Rietschoten, verlaat Fagron nadat hij één jaar in deze functie zat.
 • In Latijns-Amerika bedroeg de organische groei 4,0% (tegen constante wisselkoersen). 
 • Sommige grondstoffen en verpakkingsmaterialen zijn moeilijker beschikbaar en zijn dan ook fors in prijs gestegen. Ook de transportkosten namen gevoelig toe. Het is duidelijk dat Fagron wat worstelt met problemen in de toeleveringsketen en met kosteninflatie.
 • De markt waarin Fagron opereert is nog steeds competitief en de concurrentiedruk in Europa lijkt eerder toe te nemen (door ex-Fagron medewerkers dan nog wel). Ook in Latijns-Amerika neemt de concurrentiedruk toe. Dit alles heeft zijn impact op de prijszetting en de marges (kosteninflatie kan niet gemakkelijk worden doorgerekend).
 • De vestiging die Fagron overnam van Fresenius Kabi was tot nader order verlieslatend. De overname bezwaart tevens de balans maar dat effect zal pas zichtbaar zijn bij de publicatie van de resultaten over het ganse boekjaar 2022.
 • De geraamde groei voor steriele bereidingen in de VS (fabriek Wichita) liep door het coronavirus vertraging op. Deze vallen immers onder "niet-kritische zorg".
 • De FDA stelde zich vragen bij de veiligheids- en hygiënenormen bij de herverpakkingssite van Fagron in Minnesota. Bij herverpakking bestaat onder andere een risico op kruisbesmetting. Het vroeg Fagron om een plan van aanpak op te maken, wat intussen gebeurd is. Fagron loste reeds een aantal probleempunten op maar enkele andere punten zijn nog niet opgelost. Fagron zal daarom de nodige actie ondernemen om ook deze laatste punten aan te pakken.


Waterland en Baltisse verkopen aandelen (2019)

 • Om de schuldenlast terug te dringen werd in 2016 een kapitaalverhoging doorgevoerd. In een eerste fase werd € 131 miljoen opgehaald bij onder andere het investeringsfonds Waterland en de ondernemers Filip Balcaen en Marc Coucke, tegen € 5,79 per aandeel. In een tweede fase werd € 88 miljoen opgehaald bij het publiek, tegen € 5,16 per aandeel.
 • Grootaandeelhouders Waterland en Baltisse hebben midden en eind 2019 via twee private plaatsingen hun participatie verkocht. De plaatsing gebeurde aan 16,20 €.

Schikking ministerie van Justitie in de VS in 2019

 • Fagron trof een schikking met het ministerie van Justitie ivm bepaalde wanpraktijken waarbij de prijzen voor terugbetalingen kunstmatig verhoogd werden.
 • De wanpraktijken gebeurden in de overgenomen bedrijven Bellevue Pharmacy en Freedom Pharmaceuticals en dateren van voor de overname door Fagron.
 • Fagron had een provisie van $ 8,4 miljoen opgezet, maar de schikking was helaas een pak hoger : $ 22,3 miljoen. Hierdoor moest Fagron nog $ 13,9 miljoen extra provisioneren, wat uiteraard op de resultaten woog in 2019.

SWOT

Sterktes

 • Nieuw en voorzichtiger management
 • Gezonde cash flow generatie
 • Balansstructuur is verbeterd
 • Momenteel een eerder voorzichtige en terughoudende overnamepolitiek. 

Zwaktes

 • Trackrecord is beperkt. Het management moet zich nog bewijzen.
 • Spectaculaire groei wordt niet verwacht.
 • Veel immateriële vaste activa waarvan het grootste gedeelte goodwill.
 • Door de kapitaalverhogingen in het verleden steeg het aantal aandelen fors, met een flinke winstverwatering tot gevolg. 

Opportuniteiten

 • Eén van de weinige consolidatoren, dus er is groeipotentieel en cross selling mogelijk. Consolidatie zorgt misschien voor redelijke groei dankzij de gefragmenteerde markt.
 • Fagron blijft verder herstructureren en verkoopt ondermaats presterende activiteiten of (kleinere) afdelingen die niet tot de kernactiviteit gerekend worden. 

Bedreigingen

 • Business is nogal onderhevig aan concurrentie dus continue margedruk.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 11.4 EUR Houden
06/08/2019 15.7 EUR Kopen
20/02/2020 20.94 EUR Houden
17/03/2020 14 EUR Kopen
13/10/2020 20.52 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.