Fagron Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 19/10/2021
 • Koers opmaak studie: 15.54 EUR
 • Huidige koers: 15.51 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1,1 miljard EUR
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003874915

Advies van de analist

 • € 13,00
 • € 20,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Fagron (het vroegere Arseus) is de business-to-business divisie van Omega Pharma die eind 2007 afgesplitst werd. Het bedrijf splitste gaandeweg (neven-)activiteiten af om zich volledig toe te kunnen spitsen op haar hoofdactiviteit: de magistrale bereidingen voor de apotheek. 

Conclusie

Uit de trading update blijkt dat Fagron nog steeds hinder ondervindt van de coronacrisis (vooral in Europa), daar waar het aanvankelijk relatief immuun bleek te zijn. De kosteninflatie eist zijn tol (transport, grondstoffen, verpakking) op de marges. De gestegen kosten kunnen niet onmiddellijk worden doorgerekend naar de klanten, mogelijk door toegenomen concurrentiedruk. De negatieve wisselkoerseffecten lijken gelukkig af te zwakken (Amerikaanse dollar en Braziliaanse real wogen fors in de eerste jaarhelft). Het is afwachten in welke mate, en hoe snel de cijfers kunnen herstellen eens de coronacrisis voorbij is. Aan de huidige waardering mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

Trading update derde kwartaal 2021

 • Fagron zag de omzet met 5,4% groeien tot € 142,4 miljoen in het derde kwartaal.
 • De organische groei bedroeg 3,6% tegen constante wisselkoersen.
 • In Europa was er een organische krimp van 9,7% tegen constante wisselkoersen.
 • In Latijns Amerika was er een organische groei van 9,6% tegen constante wisselkoersen.
 • In de VS was er een organische groei van 20,7% tegen constante wisselkoersen.
 • Het management verwacht nog steeds een omzetgroei in 2021, maar verwacht dat de recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) aan de onderkant van de vork van € 118 à € 124 miljoen zal uitkomen.

Resultaten

in mio2018201920202021 E
Omzet472537556578
Operationele winst738489
Nettowinst42426068
Boekwaarde2,93,43,5
Winst per aandeel0,590,580,831,00
Koers/winst24,2922,917,8
Dividend per aandeel0,120,080,180,20
Dividendrendement0,84%0,42%0,95%1,11%
Bron : Bloomberg, DL


Resultaten eerste helft 2021

 • Fagron boekte een omzetdaling van 0,8 % tot € 276,6 miljoen.
 • De bedrijfswinst (ebit) kromp 11,9% naar € 40,7 miljoen.
 • De nettowinst daalde 14,6% tot € 26,9 miljoen. 

Positief nieuws 

 • Fagron zag de omzet met 0,8% terugvallen.
 • Tegen constante wisselkoersen was er een groei van 5,9% (organisch +3,7%).
 • In Noord- en Latijns-Amerika hield het bedrijf goed stand ondanks de coronacrisis (die zorgt voor uitstel van niet kritische zorg en minder doktersbezoeken), onder andere door succesvolle productintroducties. De groei bedroeg er respectievelijk 2,7% en 7,2% (of +12,3% en +25,2% tegen constante wisselkoersen).
 • Het bedrijf merkt dat de omzet terug aantrekt telkens de lockdowns voorbij zijn.
 • Fagron mikt op "verdere groei van omzet" en een recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) van € 118 à € 124 miljoen. Dat houdt een verbetering in van de resultaten in de tweede jaarhelft.
 • Fagron waagt zich aan (kleinere) overnames. Zo nam het in 2019 onder andere Humco over, een toeleverancier aan apothekers in de VS.
 • De nieuwe uitbreidingsinvesteringen in de VS zouden de toekomstige groei moeten stuwen (Wichita).

Negatief nieuws 

 • Negatieve wisselkoerseffecten speelden de groep alweer parten. De Braziliaanse real en de Amerikaanse dollar hadden een negatief effect op de resultaten. 
 • De marges stonden onder druk.
 • Sommige grondstoffen en verpakkingsmaterialen zijn steeds moeilijker beschikbaar en stijgen dan ook fors in prijs. De kostenstijgingen kunnen niet onmiddellijk worden doorgerekend. Ook de transportkosten nemen gevoelig toe.
 • In Europa (EMEA regio) was de impact van de coronacrisis sterk merkbaar, met een omzetdaling van 6,3% (organisch -10%).
 • De managementprognose voor de rebitda betekent in het beste geval een evenaring van de brutobedrijfswinst van 2020, en een krimp in het slechtste geval.
 • De geraamde groei voor steriele bereidingen in de VS (fabriek Wichita) liep door het coronavirus vertraging op. Deze vallen immers onder "niet-kritische zorg".
 • De markt waarin Fagron opereert is nog steeds competitief en de concurrentiedruk lijkt eerder toe te nemen (door ex-Fagron medewerkers dan nog wel). 


Waterland en Baltisse verkopen aandelen

 • Om de schuldenlast terug te dringen werd in 2016 een kapitaalverhoging doorgevoerd. In een eerste fase werd € 131 miljoen opgehaald bij onder andere het investeringsfonds Waterland en de ondernemers Filip Balcaen en Marc Coucke, tegen € 5,79 per aandeel. In een tweede fase werd € 88 miljoen opgehaald bij het publiek, tegen € 5,16 per aandeel.
 • Grootaandeelhouders Waterland en Baltisse hebben midden en eind 2019 via twee private plaatsingen hun participatie verkocht. De plaatsing gebeurde aan 16,20 €.

Schikking ministerie van Justitie in de VS in 2019

 • Fagron trof een schikking met het ministerie van Justitie ivm bepaalde wanpraktijken waarbij de prijzen voor terugbetalingen kunstmatig verhoogd werden.
 • De wanpraktijken gebeurden in de overgenomen bedrijven Bellevue Pharmacy en Freedom Pharmaceuticals en dateren van voor de overname door Fagron.
 • Fagron had een provisie van $ 8,4 miljoen opgezet, maar de schikking was helaas een pak hoger : $ 22,3 miljoen. Hierdoor moest Fagron nog $ 13,9 miljoen extra provisioneren, wat uiteraard op de resultaten woog in 2019.

SWOT

Sterktes

 • Nieuw en voorzichtiger management
 • Gezonde cash flow generatie
 • Balansstructuur is verbeterd
 • Momenteel een eerder voorzichtige en terughoudende overnamepolitiek. 

Zwaktes

 • Trackrecord is beperkt. Het management moet zich nog bewijzen.
 • Spectaculaire groei wordt niet verwacht.
 • Veel immateriële vaste activa waarvan het grootste gedeelte goodwill.
 • Door de kapitaalverhogingen in het verleden steeg het aantal aandelen fors, met een flinke winstverwatering tot gevolg. 

Opportuniteiten

 • Eén van de weinige consolidatoren, dus er is groeipotentieel en cross selling mogelijk. Consolidatie zorgt misschien voor redelijke groei dankzij de gefragmenteerde markt.
 • Fagron blijft verder herstructureren en verkoopt ondermaats presterende activiteiten of (kleinere) afdelingen die niet tot de kernactiviteit gerekend worden. 

Bedreigingen

 • Business is nogal onderhevig aan concurrentie dus continue margedruk.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 11.4 EUR Houden
06/08/2019 15.7 EUR Kopen
20/02/2020 20.94 EUR Houden
17/03/2020 14 EUR Kopen
13/10/2020 20.52 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.