Fagron Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 06/08/2019
 • Koers opmaak studie: 15.75 EUR
 • Huidige koers: 16.605 EUR
 • Marktkapitalisatie: 1,2 miljard
 • Secteur: Pharmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0003874915

Conseil de l'analyste

 • 16,80 €
 • 23,60 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Fagron (het vroegere Arseus) is de business-to-business divisie van Omega Pharma die eind 2007 afgesplitst werd. Het bedrijf splitste gaandeweg (neven-)activiteiten af om zich volledig toe te kunnen spitsen op haar hoofdactiviteit: de magistrale bereidingen voor de apotheek. 

Conclusie

De resultaten van Fagron waren andermaal bemoedigend, al hinkte de winstgroei wel wat achterop, deels door uitzonderlijke factoren. De waardering lijkt ons wat te snel vooruit gelopen op de verbeterende perspectieven, maar het aandeel mag wel behouden blijven. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2015201620172018 E
Omzet473422437465
Operationele winst752075
Nettowinst-202-214756
Boekwaarde-1,972,092,52
Winst per aandeel-6,00-0,380,650,76
Koers/winstnrnr17,621,6
Dividend per aandeel0,9200,100,14
Dividendrendement14,16%0%0,87%0,84%
Bron : Bloomberg, DL


Resultaten eerste jaarhelft 2018 

 • Fagron boekte in de eerste jaarhelft van 2018 een omzetstijging van 5,0% tot € 230,9 miljoen.
 • De nettowinst daalde 10,1% tot € 18,6 miljoen. 

Positief nieuws 

 • Tegen constante wisselkoersen bedroeg de omzetstijging 8,5%, wat duidelijk beter was dan analisten hadden verwacht (+6,5%).
 • Fagron waagt zich opnieuw aan (kleinere) overnames. 
 • De schuldpositie wordt verder afgebouwd. Fagron voldoet ruim aan de bankconvenanten en het nieuwe management lijkt niet van plan om de limieten af te tasten inzake schuldpositie (ook al omdat dat het bedrijf in het verleden in de problemen had gebracht). 
 • De nieuwe uitbreidingsinvesteringen in de VS zouden de toekomstige groei moeten stuwen (Wichita).
 • Fagron mikt op verdere groei in 2018, onder de nieuwe CEO Padilla (die voordien verantwoordelijk was voor Zuid-Amerika). 
 • Om de schuldenlast terug te dringen werd in 2016 een kapitaalverhoging doorgevoerd. In een eerste fase werd € 131 miljoen opgehaald bij onder andere het investeringsfonds Waterland en de ondernemers Filip Balcaen en Marc Coucke, tegen € 5,79 per aandeel. In een tweede fase werd € 88 miljoen opgehaald bij het publiek, tegen € 5,16 per aandeel. 

Negatief nieuws 

 • De winst kwam lager uit dan verwacht, vooral ten gevolge van een schikking die werd getroffen met een voormalige eigenaar in de VS (kostprijs : € 4,7 miljoen) en een hogere belastinglast.
 • De markt waarin Fagron opereert is nog steeds erg competitief : de prijsdruk blijft aanhouden. 

SWOT

Sterktes

 • Nieuw en voorzichtiger management
 • Gezonde cash flow generatie
 • Balansstructuur is verbeterd
 • Momenteel een eerder voorzichtige en terughoudende overnamepolitiek. 

Zwaktes

 • Trackrecord is te klein om waardering te bepalen. Het management heeft nog veel te bewijzen.
 • Spectaculaire groei wordt niet verwacht
 • Veel immateriële vaste activa waarvan het grootste gedeelte goodwill.
 • Door de kapitaalverhogingen in het verleden steeg het aantal aandelen fors, met een flinke winstverwatering tot gevolg. 

Opportuniteiten

 • Eén van de weinige consolidatoren, dus groeipotentieel en cross selling mogelijk. Consolidatie zorgt misschien voor redelijke groei dankzij de gefragmenteerde markt.
 • Fagron blijft verder herstructureren en verkoopt ondermaats presterende activiteiten of (kleinere) afdelingen die niet tot de kernactiviteit gerekend worden. 

Bedreigingen

 • Business is nogal onderhevig aan concurrentie dus continue margedruk.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 11.4 EUR Houden
06/08/2019 15.7 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.