Exor Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 23/04/2024
 • Koers opmaak studie: 102.3 EUR
 • Huidige koers: 97.2 EUR
 • Marktkapitalisatie: 22,6 miljard
 • Sector: Holdings
 • Markt: Milaan
 • ISIN: NL0012059018

Advies van de analist

 • € 109,00
 • € 163,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Exor is de holding van de Italiaanse familie Agnelli. De Fiat-groep lag aan de basis van de holding, maar door de jaren heen werden de activiteiten meer gediversifieerd. Vandaag zijn de drie grote participaties van de groep Stellantis, Ferrari en CNH Industrial.

EXOR: bruto-actiefwaarde in %

Bron: Exor

Conclusie

Exor presteerde sterk in 2023, vooral door de koersstijgingen bij Ferrari en Stellantis. Het geld van de verkoop van PartnerRe is ondertussen grotendeels geherinvesteerd, waarbij vooral de gezondheidssector aan belang heeft gewonnen. Omdat de discount hardnekkig hoog blijft, lanceerde het bedrijf een groot terugkoopprogramma eigen aandelen. Dit programma heeft de koers van het aandeel de voorbije maanden ondersteund, maar de discount nog niet verkleind. Het aandeel blijft dus ondanks de stijging van het voorbije jaar nog altijd goedkoop noteren, en bevindt zich nog steeds in de koopzone.

Nieuws

Investering in Philips

Exor kondigde op 14 augustus aan dat het bedrijf voor € 2,6 miljard een belang van 15% had opgebouwd in het Nederlandse medisch technologiebedrijf Philips. Deze investering ligt in lijn met haar strategie om meer te investeren in de gezondheids- en technologiesector om zo de portefeuille minder cyclisch te maken. De koers van het aandeel Philips was het voorbije jaar sterk gedaald omwille van problemen met een slaapapneutoestel dat leidde tot grote terugroepacties en schadeclaims.  Indien Philips deze zaak het komende jaar achter zich kan laten, dan is de instap van Exor goed getimed. Exor heeft een akkoord gesloten met Philips waardoor het haar belang verder mag uitbouwen tot 20% in de toekomst en een vertegenwoordiging krijgt in de raad van bestuur.


Resultaten

 '000.0002017201820192020202120222023
Netto-actiefwaarde19,1617,2426,162431,0728,2335,51
Winst per aandeel5,875,6713,12-0,137,7917,518,94
Dividend per aandeel0,350,430,430,430,430,440,46
Dividendrendement0,68%0,91%0,68%0,97%0,54%0,58%0,45%
Bron: Bloomberg


Resultaten boekjaar 2023

 • De netto-actiefwaarde (NAV) steeg met ongeveer 33% tot € 35,5 miljard, ofwel tot € 162,36 per aandeel. Dit verhoudt zich tot een stijging van de MSCI World Index van 17,6% in dezelfde periode. De stijging in de aandelen van Ferrari en Stellantis het voorbij jaar was verantwoordelijk voor het grootste deel van de toename in de NAV.
 • De geconsolideerde nettowinst toewijsbaar aan de aandeelhouders van Exor bleef quasi stabiel op  € 4,2 miljard. 

Positieve punten

 • Onderliggende activiteiten: Het aandeel van Exor in de geconsolideerde winst van de belangrijkste onderliggende dochtermaatschappijen steeg in 2023 van € 1,9 miljard naar € 3,7 miljard (+91%). De belangrijkste bijdragen kwamen van Stellantis, CNH Industrial en Ferrari.
 • Uitgevoerde investeringen: Exor wou na de verkoop van PartnerRe ongeveer € 6,5 miljard herinvesteren. Hierbij mikte men op investeringen in de sectoren luxe, gezondheid en technologie. In  2023 werd hiervan € 5,4 miljard geïnvesteerd in Institut Mérieux, Philips, Clarivate en een nieuwe joint venture met TagEnergy rond hernieuwbare energie en energie-opslag en een investering van € 400 miljoen in de eigen vermogensbeheerder Lingotto. Daarnaast werd een nieuw inkoopprogramma eigen aandelen van € 1 miljard aangekondigd, waarvan al € 750 miljoen werd uitgevoerd via een reverse Dutch auction.

Negatieve punten

 • Discount intrinsieke waarde: de discount waaraan het  aandeel noteert op de beurs blijft vandaag nog altijd redelijk hoog, rond 44%. Het inkoopprogramma eigen aandelen van € 1 miljard, heeft hierop tot nu toe weinig effect gehad.
 • Investering Philips nog geen succes : het Nederlandse medische technologiebedrijf Philips, is de belangrijkste investering van het afgelopen jaar, en maakt ongeveer 7% van de totaalwaarde van Exor uit. Het bedrijf stond het voorbije jaar in een slecht daglicht door een probleem  met haar slaapapparaten, dat leidde tot een reeks schadeclaims en een grote terugroepactie. Exor mikt erop dat het probleem van voorbijgaande aard is, en dat Philips daarna opnieuw kan groeien. Ondank een schikking in de VS in april van dit jaar blijft het aandeel voorlopig zwak presteren.

SWOT

Sterktes

 • Goed management met een duidelijke visie op lange termijn.
 • Mooi track record van waardecreatie de voorbije jaren: +18% per jaar in het voorbije decennium.
 • Familiale verankering, belangen management en aandeelhouders zitten op één lijn.

Zwaktes

 • Gewicht van cyclische bedrijven (Stellantis, CNH Industrial, Iveco) in de portefeuille blijft nog groot.

Opportuniteiten

 • Het aantrekken van de automotive markt zal een positieve invloed hebben op de resultaten.
 • Introductie van SUV kan verkoopcijfers van Ferrari de komende jaren nog een boost geven.
 • Holdingdiscount kan de komende jaren opnieuw verkleinen als Exor zijn strategie verder succesvol uitvoert.

Bedreigingen

 • Een aanhoudende zwakke automarkt zal wegen op de resultaten van FCA. 
 • Het niet tijdig voorzien van een competitief aanbod in de markt van elektrische wagens kan de toekomstige concurrentiële positie van Stellantis aantasten.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/06/15 61.56 EUR Kopen
2019/11/04 70.9 EUR Houden
2020/03/16 43.43 EUR Kopen
2020/04/21 49.19 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.