DSM-Firmenich Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 20/02/2024
 • Koers opmaak studie: 104.1 EUR
 • Huidige koers: 106.9 EUR
 • Marktkapitalisatie: 28 miljard
 • Sector: Chemie
 • Markt: Euronext Amsterdam
 • ISIN: CH1216478797

Advies van de analist

 • € 85,00
 • € 130,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

DSM-Firmenich is het resultaat van de fusie tussen het Nederlandse DSM en het Zwitserse Firmenich. De activiteiten in Health en Nutrition van DSM worden aangevuld met de activiteiten in Perfumery en Taste van Firmenich. Dit resulteert in een fusiegroep met vier grote activiteiten die samen meer dan € 12 miljard omzet halen en 28.000 werknemers tellen.

Koninklijke DSM: omzetverdeling (2020)

Bron: Koninklijke DSM

Conclusie

Een kwartaal in lijn met de verwachtingen en het lijkt erop dat lagere vraag naar een aantal producten door de groeivertraging in Europa stilaan voorbij haar dieptepunt is, behalve voor de vitaminen. Wanneer de vraag exact gaat herstellen is nog moeilijk te voorspellen, maar door de geplande kostenbesparingen zou de winst bij DSM-Firmenich dit jaar toch al opnieuw moeten beginnen stijgen. De verkoop van de divisie Animal Nutrition & Health zou ook de kwaliteit van de portefeuille aan producten nog verder moeten opkrikken. Op middellange termijn lijken de groeivooruitzichten intact, maar de vooruitzichten voor 2024 zijn nog wat onduidelijk. Aan de huidige koersen wordt al gedeeltelijk geanticipeerd op sterke winststijgingen in 2024 en 2025, waardoor het aandel in de 'houden'-zone blijft.

Nieuws

TRADING UPDATE Q2

 • De vitaminemarkten zijn in het tweede kwartaal verder verzwakt. In tegenstelling tot hun eerdere prognose, verwacht het management geen verbetering meer in de tweede jaarhelft aangezien de voorraadafbouw bij klanten aanhoudt. Hierdoor verwacht men een negatief effect op de aangepaste EBITDA voor heel 2023 van € 400 miljoen.
 • Negatieve wisselkoerseffecten zouden dit jaar een bijkomende negatieve impact hebben van € 100 miljoen. Daardoor verwacht DSM-Firmenich voor dit jaar een aangepaste EBITDA van € 1,8 - 1,9 miljard, tegenover pro forma € 2,28 miljard vorig jaar.
 • Om de impact op de winstgevendheid te counteren kondigt het bedrijf een aantal maatregelen aan:


 • De kostenstructuur van de vitamine-activiteiten wordt aangepakt, inclusief een sluiting van een fabriek in China.
 • Om het werkkapitaal te verlagen worden er tijdelijke productiestops voor vitamine A en E voorzien in het derde kwartaal.
 • De vitamines worden een aparte unit binnen Animal, Nutrition & Health. Dit lijkt een voorbode voor een mogelijke strategische actie (JV, verkoop?) in de toekomst.
 • Al deze acties samen zouden een besparing van ongeveer € 200 miljoen moeten opleveren, die op kruissnelheid zou zijn tegen het einde van 2024. De acties zullen ook leiden tot bijkomende waardeverminderingen van € 300 - 350 miljoen en herstructureringskosten van € 200 miljoen. 

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 201920202021202220232024E
Omzet 8,118,119,208,3912,3112,73
Operationele winstmarge 10,9%8,2%11,1%8,1%5,4%7,2%
Netto winstmarge 9,5%6,2%18,2%20,2%4,5%5,1%
Boekwaarde per aandeel 44,8342,9653,8761,46114,7383,03
Winst per aandeel 4,272,919,689,802,032,51
Koers/Winst 274820125141
Dividend 2,402,402,502,502,502,50
Dividendrendement 2,07%1,70%1,26%2,09%2,40%2,40%
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten vierde kwartaal 2023

 • De pro forma omzet daalde j-o-j met ongeveer 6% tot € 3,11 miljard. De daling was vooral te wijten aan de divisies Health Nutrition & Care en Animal Nutrition & Health.  zonder negatieve wisselkoerseffecten zou de omzetdaling beperkt zijn geweest tot 3%. 
 • De aangepaste brutobedrijfswinst (Adj. EBITDA) daalde j-o-j met ongeveer 12% tot € 439 miljoen, wat zo een EBITDA-marge geeft van 14,1% (-1,0 pp). 

Positieve punten 

 • De resultaten van Perfumery & Beauty hielden nog goed stand:
  • De omzet bleef stabiel ondanks negatieve wisselkoerseffecten.
  • De aangepaste brutobedrijfswinst (Adj. EBITDA) steeg met 16% tot @ 192 en de EBITDA-marge steeg van 19% naar 21% door een betere productmix. 
 • Ook de resultaten van Taste, Texture & Health waren beter dan gemiddeld:
  • De omzet daalde met 5% tot € 768 miljoen, maar ook hier speelden vooral negatieve wisselkoerseffecten en een bewuste strategie om bepaalde producten met lage marges niet meer te verkopen.
  • De aangepaste brutobedrijfswinst (Adj. EBITDA) daalde slechts met 3%, waardoor de EBITDA-marge steeg van 17,0% naar 17,3%. Ook hier was de margeverbetering gedeeltelijk te danken aan een betere productmix.
 • Voorraadafbouw lijkt gestopt: in het algemeen denkt het management dat de voorraadafbouw bij klanten die ze de voorbije kwartalen ervaren hebben, nu stilaan voorbij is.
 • Grondstofprijzen normaliseren: globaal gezien lijken de grondstofprijzen voor DSM-Firmenich niet meer verder toe te nemen, en lijken ze te normaliseren.
 • Afsplitsen Animal Nutrition & Health: het management heeft omwille van de blijvend zwakke vitaminenprijzen besloten om de afdeling Animal Nutrition & Health te verzelfstandigen en uit te kijken naar een verkoop, waarvan ze verwachten dat die in 2025 zal afgerond zijn. Dit zou de marges moeten verhogen en de volatiliteit in de resultaten verlagen, wat dus een goede zaak is voor DSM-Firmenich. Het zal in de huidige markt wel moeilijk zijn om een aantrekkelijke verkoopprijs te realiseren.
 • Versnellen integratie: om de negatieve macro-omgeving te counteren had het bedrijf bij de halfjaarcijfers al aangekondigd de integratie-inspanningen na de fusie te zullen versnellen, zodat ze sneller de synergieën hiervan konden genieten. De eerste € 15 miljoen synergieën werden al geboekt in het vierde kwartaal In 2024 verwacht men een positieve impact van € 100 miljoen. Het lopende transformatieplan voor de vitamine-activiteiten moet dit jaar ook € 100 miljoen opleveren. De pro forma EBITDA kwam in 2023 uit op ongeveer € 1,7 miljard, voor 2024 verwacht men een gelijkaardig resultaat,  waarbij door de besparingen de EBITDA € 200 miljoen hogere zou uitkomen, op € 1,9 miljard.

Negatieve punten 

 • Health, Nutrition & Care blijft zwak presteren door blijvend lage vitaminenprijzen en lagere volumes: de omzet daalde met 1% tot € 581 miljoen en de aangepaste brutobedrijfswinst met 22% tot € 94 miljoen.
 • Animal Nutrition & Health werd ook getroffen door de lage vitaminenprijzen, wat resulteerde in een omzetdaling van 14% tot € 833 miljoen en een daling van de aangepaste brutobedrijfswinst met 66% tot nog € 32 miljoen.

SWOT

Sterktes 

 • Interessante productportefeuille die de komende jaren zou kunnen profiteren van een aantal megatrends (aandacht voor milieu & gezonde voeding).
 • Management heeft de voorbije jaren goede beslissingen genomen en aangetoond dat ze hun beloftes kunnen waarmaken. 

Zwaktes 

 • De vitamineprijzen ( +/- 15% van de omzet) zijn volatiel en staan de laatste jaren wat onder druk door de toetreding van nieuwe Chinese spelers. Het bedrijf heeft m.a.w. niet voldoende pricing power om hier geen effect van te ervaren.
 • In een aantal producten is DSM maar een kleine speler, waardoor ze niet altijd even standvastig in hun schoenen staan.

Opportuniteiten 

 • Het bedrijf hecht veel waarde aan gezondheid en milieu. Het verder ontplooien van deze megatrend kan voor verdere groeiopportuniteiten zorgen.
 • Een verdere focus op operationele excellentie zal een verdere ondersteuning van de resultaten voorzien in uitdagende marktomstandigheden. Indien de economische motor in de afzetmarkten van voornamelijk de Materials-divisie terug begint te draaien zal DSM er des te meer van profiteren. 

Bedreigingen 

 • De potentiële overnameprooien van DSM staan ook op de radar bij verschillende concurrenten, waardoor er een risico is dat DSM een hoge prijs zal moeten betalen voor interessante overnames.
 • Efficiëntiewinsten boeken heeft ook zijn limieten. Zo zal het vermoedelijk in de toekomst steeds moeilijker worden om dezelfde output te bekomen met minder middelen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/03/01 82.46 EUR Houden
2019/03/15 97.26 EUR Verkopen
2019/05/07 103.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen. De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.

 • De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.