DSM-Firmenich Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 02/11/2023
 • Koers opmaak studie: 86.51 EUR
 • Huidige koers: 87.17 EUR
 • Marktkapitalisatie: 23 miljard
 • Secteur: Chimie
 • Markt: Euronext Amsterdam
 • ISIN: CH1216478797

Conseil de l'analyste

 • 68,00 €
 • 102,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

DSM-Firmenich is het resultaat van de fusie tussen het Nederlandse DSM en het Zwitserse Firmenich. De activiteiten in Health en Nutrition van DSM worden aangevuld met de activiteiten in Perfumery en Taste van Firmenich. Dit resulteert in een fusiegroep met vier grote activiteiten die samen meer dan € 11 miljard omzet halen en 28.000 werknemers tellen.

Koninklijke DSM: omzetverdeling (2020)

Source: Koninklijke DSM

Conclusie

De vooruitzichten in de vitaminesector blijven zwak, en deze divisie weegt daardoor zwaar op de resultaten dit jaar. Er is op korte termijn nog geen verbetering vast te stellen, en ook de andere divisies hebben last van voorraadafbouw bij de eindklanten. DSM-Firmenich neemt wel duidelijke maatregelen om de kosten te drukken en dit zou de marges volgend jaar opnieuw moeten doen stijgen, ook als het economisch klimaat niet onmiddelllijk zou verbeteren. Op middellange termijn lijken de groeivooruitzichten intact, maar de vooruitzichten voor 2024 zijn nog onzeker. We worden daarom wat voorzichtiger over de verwachte winst voor 2024 en passen de zones neerwaarts aan, waardoor het aandeel  zich na de daling nog steeds in de 'houden'-zone bevindt.

Nieuws

TRADING UPDATE Q2

 • De vitaminemarkten zijn in het tweede kwartaal verder verzwakt. In tegenstelling tot hun eerdere prognose, verwacht het management geen verbetering meer in de tweede jaarhelft aangezien de voorraadafbouw bij klanten aanhoudt. Hierdoor verwacht men een negatief effect op de aangepaste EBITDA voor heel 2023 van € 400 miljoen.
 • Negatieve wisselkoerseffecten zouden dit jaar een bijkomende negatieve impact hebben van € 100 miljoen. Daardoor verwacht DSM-Firmenich voor dit jaar een aangepaste EBITDA van € 1,8 - 1,9 miljard, tegenover pro forma € 2,28 miljard vorig jaar.
 • Om de impact op de winstgevendheid te counteren kondigt het bedrijf een aantal maatregelen aan:


 • De kostenstructuur van de vitamine-activiteiten wordt aangepakt, inclusief een sluiting van een fabriek in China.
 • Om het werkkapitaal te verlagen worden er tijdelijke productiestops voor vitamine A en E voorzien in het derde kwartaal.
 • De vitamines worden een aparte unit binnen Animal, Nutrition & Health. Dit lijkt een voorbode voor een mogelijke strategische actie (JV, verkoop?) in de toekomst.
 • Al deze acties samen zouden een besparing van ongeveer € 200 miljoen moeten opleveren, die op kruissnelheid zou zijn tegen het einde van 2024. De acties zullen ook leiden tot bijkomende waardeverminderingen van € 300 - 350 miljoen en herstructureringskosten van € 200 miljoen. 

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 201820192020202120222023E
Omzet 9,278,008,119,208,3911,68
Operationele winstmarge 13,4%10,9%8,2%11,1%8,1%4,5%
Netto winstmarge 11,6%9,5%6,2%18,2%20,2%3,2%
Boekwaarde per aandeel 44,3044,8342,9653,8761,4677,20
Winst per aandeel 6,104,272,919,689,801,93
Koers/Winst 122748201245
Dividend 2,302,402,402,502,532,45
Dividendrendement 3,22%2,07%1,70%1,26%2,09%2,83%
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten derde kwartaal 2023

 • De pro forma omzet daalde j-o-j met ongeveer 12% tot € 3,05 miljard. De daling was vooral te wijten aan de divisies Health Nutrition & Care en Animal Nutrition & Health.  zonder negatieve wisselkoerseffecten zou de omzetdaling beperkt zijn geweest tot 7%. 
 • De aangepaste brutobedrijfswinst (Adj. EBITDA) daalde j-o-j met ongeveer 32% tot € 409 miljoen, wat zo een EBITDA-marge geeft van 13,4% (-4,0 pp). 

Positieve punten 

 • De resultaten van Perfumery & Beauty hielden nog goed stand:
  • De omzet daalde met 7%, maar dit was volledig te wijten aan negatieve wisselkoerseffecten.
  • De aangepaste brutobedrijfswinst (Adj. EBITDA) daalde met 3%, maar de EBITDA-marge steeg van 21,9% naar 23,0% door een betere productmix. 
 • Ook de resultaten van Taste, Texture & Health waren beter dan gemiddeld:
  • De omzet daalde met 12% tot € 737 miljoen, maar ook hier speelden vooral negatieve wisselkoerseffecten en een bewuste strategie om bepaalde producten met lage marges niet meer te verkopen.
  • De aangepaste brutobedrijfswinst (Adj. EBITDA) daalde slechts met 5%, waardoor de EBITDA-marge steeg van 16,9% naar 18,2%. Ook hier was de margeverbetering gedeeltelijk te danken aan een betere productmix.
 • Transformatie vitamine-activiteiten: het transformatieplan voor de vitamine-activiteiten ligt op schema, DSM-Firmenich verwacht de eerste besparingseffecten (€ 20 - 30 miljoen van de verwachte € 200 miljoen) in het vierde kwartaal te zullen zien.
 • Versnellen integratie: om de negatieve macro-omgeving te counteren versnelt het bedrijf de integratie-inspanningen na de fusie zodat ze sneller de synergieën hiervan zullen kunnen genieten. DSM-Firmenich verwacht dat dit al in 2024 voor € 100 miljoen aan besparingen zal opleveren.
 • Portfolio review: de hele portefeuille aan activiteiten zal doorgelicht worden  met als bedoeling om de investeringen en R&D-uitgaven in de toekomst nog meer te focussen op de segmenten met de hoogste groei en hoogste marges. De review kan er ook toe leiden dat bepaalde activiteiten in de toekomst verkocht zullen worden.

Negatieve punten 

 • Health, Nutrition & Care presteerde zwak door blijvend lage vitaminenprijzen en lagere volumes: de omzet daalde met 13% tot € 545 miljoen en de aangepaste brutobedrijfswinst met maar liefst 48% tot € 75 miljoen.
 • Animal Nutrition & Health werd ook getroffen door de lage vitaminenprijzen, wat resulteerde in een omzetdaling van 16% en een daling van de aangepaste brutobedrijfswinst met 91% tot nog € 11 miljoen.
 • Voorraadafbouw nog niet voorbij: de voorraadafbouw bij klanten die al enkele kwartalen bezig is, lijkt nog niet voorbij. enkel bij Dietary Supplements en Consumer Fragrances lijkt er al een stabilisatie te zijn.

SWOT

Sterktes 

 • Interessante productportefeuille die de komende jaren zou kunnen profiteren van een aantal megatrends (aandacht voor milieu & gezonde voeding).
 • Management heeft de voorbije jaren goede beslissingen genomen en aangetoond dat ze hun beloftes kunnen waarmaken. 

Zwaktes 

 • De vitamineprijzen ( +/- 15% van de omzet) zijn volatiel en staan de laatste jaren wat onder druk door de toetreding van nieuwe Chinese spelers. Het bedrijf heeft m.a.w. niet voldoende pricing power om hier geen effect van te ervaren.
 • In een aantal producten is DSM maar een kleine speler, waardoor ze niet altijd even standvastig in hun schoenen staan.

Opportuniteiten 

 • Het bedrijf hecht veel waarde aan gezondheid en milieu. Het verder ontplooien van deze megatrend kan voor verdere groeiopportuniteiten zorgen.
 • Een verdere focus op operationele excellentie zal een verdere ondersteuning van de resultaten voorzien in uitdagende marktomstandigheden. Indien de economische motor in de afzetmarkten van voornamelijk de Materials-divisie terug begint te draaien zal DSM er des te meer van profiteren. 

Bedreigingen 

 • De potentiële overnameprooien van DSM staan ook op de radar bij verschillende concurrenten, waardoor er een risico is dat DSM een hoge prijs zal moeten betalen voor interessante overnames.
 • Efficiëntiewinsten boeken heeft ook zijn limieten. Zo zal het vermoedelijk in de toekomst steeds moeilijker worden om dezelfde output te bekomen met minder middelen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2018/03/01 82.46 EUR Houden
2019/03/15 97.26 EUR Verkopen
2019/05/07 103.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Cette étude sur les fonds propres est une publication de Dierickx Leys Private Bank. Il a été préparé sur la base de sources soigneusement sélectionnées et de ses propres recherches et selon des hypothèses solides, sans garantir son exactitude et son exhaustivité. Il contient des opinions qui sont valables à la date de publication mais qui peuvent changer à l'avenir. La banque n'est pas responsable des dommages qui pourraient résulter de ces avis.

 • Les sources matérielles d'information sont les publications (y compris les communiqués de presse) et les états financiers des sociétés analysées, les analyses et études des grandes banques et les articles de la presse financière spécialisée.

 • L'étude se fonde sur sa propre analyse fondamentale de l'entreprise en question, en tenant compte des flux de trésorerie, de l'évolution des bénéfices, de la croissance, de la stabilité et de la qualité de la gestion. L'analyse fondamentale vise à estimer la valeur intrinsèque actuelle d'une entreprise et son évolution la plus probable, au sein du secteur d'activité et de la zone géographique dans lesquels elle opère. Dans ce processus, les facteurs macroéconomiques pertinents sont également pris en compte. Les recommandations qui en résultent sont fondées sur une perspective à long terme. L'étude est mise à jour après la publication des résultats (trimestriels ou semestriels) ou dans l'intervalle si des événements significatifs surviennent.

 • Cette publication ne constitue pas une recommandation d'investissement personnalisée. Les véhicules d'investissement mentionnés dans cette publication ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les objectifs de l'investisseur, sa solidité financière, ses connaissances, son expérience et ses caractéristiques de risque doivent être pris en compte. Veuillez demander conseil à votre conseiller en investissement.

 • Cette étude a été préparée conformément aux directives internes et statutaires relatives à la recherche indépendante, aux périodes d'interdiction et à la séparation des tâches. La banque n'a aucun intérêt ni aucune relation d'affaires avec les sociétés cotées, mais la banque ou ses employés peuvent détenir des positions sur des titres cotés ou des produits dérivés.

 • Cette étude sur les fonds propres n'a pas été soumise à l'émetteur.

 • Les données en devises étrangères sont soumises aux fluctuations des taux de change. Ceux-ci peuvent affecter les retours.

 • Les résultats historiques et les prévisions mentionnés ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

 • L'autorité compétente est la FSMA.

 • La reproduction de cette publication est autorisée à condition que la source soit mentionnée.

 • Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)