D'Ieteren Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 10/03/2023
 • Koers opmaak studie: 168 EUR
 • Huidige koers: 175 EUR
 • Marktkapitalisatie: 9,3 miljard EUR
 • Sector: Distributie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974259880

Advies van de analist

 • € 123,00
 • € 184,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

D'Ieteren Group is een in 1805 opgerichte Brusselse holding die ondertussen zes activiteiten herbergt:

D'Ieteren Automotive (100%) is de grootste autodistributeur in België met een marktaandeel van meer dan 22%. Het verdeelt de voertuigen van de Volkswagen Group zoals Volkswagen, Audi, Bentley, Porsche, Bugatti, Lamborghini, Seat en Skoda.

Belron (50,01%) is wereldleider op het vlak van herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. Het bedrijf is actief in 37 landen en is in België bekend onder de merknaam Carglass.

PHE (100%) is een Europese leverancier van reserveonderdelen en diensten voor voertuigen en vrachtwagens. Het bedrijf werd opgericht in 1962 en is ondertussen actief in Frankrijk, België, Spanje, Italië, Luxemburg en Nederlands.

TVH Parts (40%) is een Waregemse leverancier van onderdelen voor vorkliften, industriële, bouw- en landbouwmachines. TVH Parts is actief in 26 landen overheen alle continenten en telt ongeveer 81 vestigingen en 4.500 werknemers.

Moleskine (100%) ontwikkelt en verkoopt notitieboekjes en is wereldwijd actief.

D'Ieteren Immo (100%) omvat de vastgoedactiviteiten van de groep met 36 sites onder beheer.

D'Ieteren: verdeling aangepaste operationele winst voor belasting in % (proportioneel)

Bron: D'Ieteren (Q2 2022)

Conclusie

Goede resultaten bij D'Ieteren, waarbij elke divisie hogere winsten kon voorleggen. Voor 2023 wordt, ondanks de effecten op de kosten van hoge inflatie, een verdere winststijging verwacht. Het bedrijf blijft goed presteren, en heeft nu naast sterkhouder Belron met TVH en PHE twee extra divisies die mooie groeivooruitzichten hebben. De goede vooruitzichten zitten vandaag al gedeeltelijk in de koers van het aandeel verwerkt, waardoor het zich nu in de 'houden'-zone bevindt.

Nieuws

14-03-2022: D'Ieteren kondigde aan dat het Parts Holding Europe (PHE) zal overnemen van Bain Capital Private Equity voor € 540 miljoen. Op het bedrijf wordt zo een ondernemingswaarde gekleeft van € 1,7 miljard. De transactie zou, mits goedkeuring door de regelgever, in het derde kwartaal van dit boekjaar worden afgerond. PHE is een Europese leverancier van reserveonderdelen en diensten voor voertuigen en vrachtwagens en past zo goed in de activiteitenportefeuille van D'Ieteren. Het bedrijf werd opgericht in 1962 en is ondertussen actief in Frankrijk, België, Spanje, Italië, Luxemburg en Nederlands. Het bedrijf draait ongeveer € 2 miljard omzet waarop het een EBITDA-marge realiseert van ongeveer 12%. 


Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Omzet 3,463,583,803,323,364,71
Operationele winstmarge 2,8%3,1%0,6%0,3%2,6%2,7%
Netto winstmarge 3,3%29,3%1,7%4,3%7,6%7,2%
Boekwaarde per aandeel 31,9048,0147,8550,3953,8657,23
Winst per aandeel 2,0519,341,212,624,816,12
Koers/Winst 17252263627
Dividend 0,951,001,001,352,103,00
Dividendrendement 2,75%3,04%1,60%1,99%1,22%1,78%
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten  2022

 • De (proportioneel) geconsolideerde omzet steeg met ongeveer 40% tot € 4,7 miljard.
 • De aangepaste geconsolideerde winst voor belastingen (groepsaandeel) steeg j-o-j met ongeveer 51% tot € 733,4 miljoen, wat zo een marge gaf van 10%. Deze stijging werd evenwel enigszins vertekend vanwege de consolidatie van TVH Parts. Laten we deze buiten beschouwing dan steeg de aangepaste geconsolideerde winst voor belastingen met 43%.
 • D'Ieteren Automotive: het aantal verkochte wagens daalde met 3.5%, maar door hogere prijzen en een betere mix steeg de omzet met 11% tot € 3,6 miljard. De aangepaste winst voor belastingen steeg met 33% tot € 147 miljoen.
 • Belron: de omzet steeg met 20% tot € 5,57 miljard. De aangepaste winst voor belastingen steeg met 24% tot € 433 miljoen.
 • PHE: de omzet steeg met 17% tot € 962 miljoen. Het bedrijf is nog maar vijf maanden een onderdeel van D'Ieteren, waardoor vergelijkingen met vorig jaar qua winst minder relevant zijn.
 • TVH: de omzet steeg met 20% tot € 1,62 miljard. De aangepaste winst voor belastingen steeg van € 18,6 miljoen naar € 98 miljoen.
 • Moleskine: de verkoop steeg met 18% tot € 143 miljoen. De aangepaste winst voor belastingen herstelde van € 1,6 miljoen naar € 10,2 miljoen.

Positieve punten 

 • D'Ieteren doet nog beter dan haar reeds verhoogde guidance van 35% winstgroei. 
 • Alle divisies konden positieve resultaten en mooie groei voorleggen.
 • Sterkhouder Belron blijft profiteren van de toename van de ADAS-systemen die zorgen voor hogere marges. De komende jaren zou het transformatieplan met bijkomende kostenbesparingen de marge nog verder moeten kunnen opkrikken.
 • Het dividend wordt opgetrokken van € 2,10 per aandeel naar €3,00.
 • Outlook: Het management verwacht voor 2023, als de economische toestand stabiel blijft, een aangepaste winst voor belastingen van € 900 miljoen, wat een stijging tegenover 2022 zou zijn van 22%. Deze stijging zou te danken zijn aan verdere groei in de verschllende divisies en het effect van een volledig jaar bijdrage in de resultaten van PHE.
 • Balans: D'Ieteren beschikte eind juni nog over een nettokaspositie (exclusief I/C leningen) van ongeveer € 322 miljoen. Het is nog altijd de bedoeling om nog een zesde en mogelijk een zevende divisie via een overname te realiseren. 

Negatieve punten 

  • Free cashflow: de free cashflow kwam uit op € 48,4 miljoen en was negatief beïnvloed door een onverwachte toename van de autoleveringen bij D'Ieteren Automotive naar het jaareinde toe en door een bewuste keuze om meer voorraden aan te houden bij de andere divisies.
  • D'Ieteren Automotive: voor 2023 wordt een licht lagere wisntmarge verwacht, aangezien de positieve mix (meer duurdere auto's verkocht met hogere marges) van 2022 zal normaliseren. Inflatoire druk zal ook de kosten verder doen toenemen.
  • PHE & PVH: de marge zal stabiliseren in 2023 omdat de effecten van hogere verkopen geneutraliseerd worden door stijgende kosten.  

  SWOT

  Sterktes 

  • Familiaal geleid bedrijf met focus op de lange termijn
  • Marktleider in haar twee kernactiviteiten
  • Herfocus op activiteiten binnen de auto-industrie

  Zwaktes 

  • Het aantal verkeersongevallen daalt structureel door betere technologie in auto's en steeds strenger wordende alcoholwetgeving en -controles. Dit is een structurele tegenwind voor Belron.
  • De winstmarges bij D'Ieteren Auto zijn structureel laag en men is voor deze activiteit afhankelijk van Volkswagen.
  • Dollargevoelig: ongeveer 40% van de omzet van Belron komt uit de VS.

  Opportuniteiten 

  • Een snellere penetratie van met ADAS-systemen uitgeruste wagens zal de groei van Belron verder stuwen.
  • Mogelijkheid om de komende jaren met Belron een consolidator te worden in de markt autoherstel 

  Bedreigingen 

  • Steeds meer garages zullen de komende jaren noodgedwongen moeten investeren in ADAS-kalibratie wat zou kunnen wegen op de marges van Belron.
  • Trend naar meer autodelen zou in de toekomst mogelijks kunnen toenemen en leiden tot dalende autoverkopen. 
  • Resultaten van Belron zijn weergevoelig: een zachte winter zou voor zwakkere resultaten zorgen

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  2017/11/19 39.23 EUR Kopen
  2019/08/29 46 EUR Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.