D'Ieteren Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/04/2020
 • Koers opmaak studie: 54.6 EUR
 • Huidige koers: 47 EUR
 • Marktkapitalisatie: 3 miljard
 • Sector: Distributie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974259880

Advies van de analist

 • € 42,00
 • € 59,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

De autodienstengroep D'Ieteren focust zich op twee grote activiteiten:

1. D'Ieteren Auto is de grootste autodistributeur in België, met focus op de merken van de Volkswagengroep.

2. Belron is wereldleider op het vlak van herstelling en vervanging van voertuigbeglazing via 15 merken (o.a. Carglass)

Na de verkoop van autoverhuurpoot Avis Europe werd met de opbrengst hiervan in 2016 het Italiaanse Moleskine gekocht, gekend van zijn notitieboekjes. Dit is vandaag de derde, kleinere, activiteit van de groep.

D'Ieteren: omzetverdeling (2019)

Bron: D'Ieteren

Conclusie

D'Ieteren kon sterke jaarresultaten voorleggen voor 2019. Ondanks een zwak presterende autosector wist D'Ieteren in dit segment een omzetstijging van 6,7% en een stijging van de aangepaste winst met 6,1% te behalen. Belron blijft de absolute winstmotor voor de groep met een omzetstijging van ongeveer 10% en een aangepaste winst voor belasting die meer dan verdubbelde. De keuze om 40% te verkopen aan de Amerikaanse private-equitygroep Clayton, Dubilier & Rice blijft daarom eerder bedenkelijk. Zeker omdat het management nog niet in staat is gebleken om de vrijgekomen gelden op een rendabele manier te herinvesteren. Zo blijkt de overname van Moleskine tot op heden niet erg profijtelijk. Er werd dan ook een stevige minderwaarde op de goodwill geboekt waarmee het management dit impliciet ook toegeeft. Verder ervaart D'Ieteren een aanzienlijk negatieve impact van het coronavirus. Met de wereldwijde lockdowns hebben ook de concessies, showrooms en herstelcentra van D'Ieteren de deuren moeten sluiten. Een bedenking hierbij is dat het significant gedaalde autoverkeer zal leiden tot minder schadegevallen, waardoor een eventuele inhaalbeweging bij de opheffing van de lockdowns het geleden inkomstenverlies van Belron niet geheel zal wegwerken. De sterke balans stelt de groep wel in staat om deze storm door te komen en de negatieve correctie op de beurskoers maakt het aandeel opnieuw interessanter. Het advies blijft echter op HOUDEN gezien de zwakke zichtbaarheid op de toekomstige resultaten.

Nieuws

03-06-2020: In een persbericht laat het management van D'Ieteren Auto weten dat het de intentie heeft om de geplande transformatie van haar interne structuren en werkmethoden versneld door te voeren in reactie op een snel veranderende markt vanwege COVID-19. Naar verwachting zal er een sterke daling van de vraag zijn naar persoonsvoertuigen die tot op zekere hoogte zal aanhouden de komende 5 jaar vanwege een shift in het klantengedrag omtrent mobiliteit en digitalisatie. Activiteiten die niet meer voldoen aan de noden van dealers en klanten worden tevens stopgezet. Zo zal het Contact Center in Kortenberg worden gesloten en zal het bedrijf voor de importactiviteiten van Yamaha producten een overnemer zoeken. Deze maatregelen kunnen leiden tot een schrapping van ongeveer 211 jobs.

28-05-2020: TRADING UPDATE: Ondanks een omzetgroei van rond de 10% in de twee eerste maanden van het jaar daalde de gecombineerde omzet van D'Ieteren Group in het eerste kwartaal met 4,3% vanwege de COVID-19 gerelateerde lockdowns. De omzet van D'Ieteren Auto daalde met 6,9%. De verkoop in maart daalde met maar liefst 40,4%. In april daalde het aantal inschrijvingen van nieuwe wagens met zelfs 90%. De activiteiten werden begin mei terug opgestart met het versoepelen van de lockdown, al blijft de outlook voor 2020 nog steeds zeer onzeker. Bij Belron daalde de verkoop in maart met 18,2%. Voor het hele kwartaal daalde de omzet organisch met 4,2%. Vooral de Europese markten werden geïmpacteerd (organische omzetdaling van 8,7%). Sinds midden april ziet het management de verkopen terug stelselmatig aantrekken. De activiteiten van Moleskine werden sinds de lockdown in China sterk geïmpacteerd. Einde januari tot midden maart stopte de productie bij de Chinese leveranciers en sinds einde maart sloten de winkels in Europa en de VS. Bijgevolgd daalde de omzet in Q1 met ongeveer 22%. Het management zegt verschillende besparingsmaatregelen te nemen om de kaspositie te beschermen. Het aandeel noteert ondertussen terug op hetzelfde niveau als oktober 2019, wat enigszins optimistisch lijkt. De aan- en verkoopzones werden opgetrokken om de herstellende verkopen te reflecteren, al blijft het advies wel op HOUDEN en flirt het aandeel met de verkoopzone.

27-04-2020: D'Ieteren laat weten dat de geplande dividendverhoging van 0,15 euro per aandeel overgeheven zal worden naar een solidariteitsfonds voor werknemers van D'Ieteren die problemen ondervinden als gevolg van de Covid-19-crisis. Het dividend blijft met andere woorden stabiel op 1 euro bruto per aandeel. 

06/04/2020: D'Ieteren heeft via een persbericht te kennen gegeven dat het een significante impact ervaart van de coronacrisis, maar dat het niet mogelijk is de precieze gevolgen te kwantificeren. De jaarprognose voor 2020 (25% hogere aangepaste winst voor belasting) werd daarom ingetrokken en om de cash flow te beschermen werd het aandeleninkoopprogramma van 150 miljoen euro stopgezet. Het dividend blijft echter wel gehandhaafd.

Resultaten

'000.0002014201520162017201820192020E
Omzet5.5426.0356.4726.9413.5783.7983.370
Operationele winst186274272115134126134.5
Nettowinst1222065011316564.5169
Boekwaarde29.7331.3430.4331.9036.9447.75-
Winst per aandeel2.233.790.912.051.531.184.79
Koers/Winst1394117215310
Dividend per aandeel0.800.900.950.951.001.001.12
Dividendrendement2.79%2.62%2.26%2.73%%3.05%2.2%2.48%
Bron: Bloomberg
Resultaten boekjaar 2019

 • De aangepaste geconsolideerde winst voor belastingen steeg op vergelijkbare basis met 39,8% tot 300,7 miljoen EUR. 
 • De geconsolideerde omzet steeg met ongeveer 7,5% tot € 6 miljard (dit cijfer houdt rekening met 52,48% aandeelhoudersschap in Belron in zowel 2018 als 2019 om een vergelijkbare basis weer te geven).
 • Het brutodividend wordt met 15% opgetrokken tot 1,15 euro per aandeel.

Positieve punten

 • De omzet van D'Ieteren Auto steeg met 6,7% en de aangepaste winst voor belastingen steeg met 6,1%, voornamelijk gedreven door hogere importvolumes en een hogere vraag naar SUV's op de Belgische automarkt. Het marktaandeel steeg met 130 basispunten tot 22,75%.
 • Belron kende in 2019 een omzetgroei van 10,1% waarvan 7,5% organisch, sterk gedreven door de activiteiten in Noord-Amerika waar de omzet steeg met 20,2%. De aangepaste winst voor belastingen steeg met maar liefst 110,5% vanwege hogere volumes en een verbeterde onderliggende operationele performantie. De ADAS (i.e. Advanced Driver Assistance System) hercalibraties zijn erg lucratief geworden voor Belron. Kort uitgelegd: de voorruit van een nieuwe wagen zit tegenwoordig boordevol sensoren. De marges die Belron verdient op de herstelling van deze ruiten liggen vanwege de complexiteit aanzienlijk hoger dan bij reguliere ruiten. In 2019 voerde Belron 875.000 hercalibraties uit, een stevige verdubbeling ten opzichte van 2018.
 • Met kersverse (sinds april 2020) CEO Daniela Riccardi tracht D'Ieteren Moleskine nieuw leven in te blazen. Als lid van de raad van bestuur van WPP en Kering en als voormalig CEO van o.a. Diesel en Baccarat, lijkt ze alleszins een behoorlijk trackrecord te hebben in het leiden van bedrijven binnen het luxe en lifestyle segment.

Negatieve punten

 • De resultaten van Moleskine stelden teleur met een omzetdaling van 5,9%, en een daling van de aangepaste winst voor belasting van 48,2%. In elke regio en in elk business segment was een daling van de verkoop merkbaar. Er werd een minderwaarde op de goodwill geboekt van 102,3 miljoen euro, wat opnieuw impliciet bevestigd dat het bedrijf werd overgenomen aan een te hoge prijs.
 • D'Ieteren verwacht dat de Belgische automarkt nog verder zal afzwakken vanwege de onzekerheid van het wetgevende kader met betrekking tot de fiscale behandeling van nieuwe wagens. In deze dalende markt beoogt het bedrijf wel een hoger marktaandeel te bekomen.

SWOT

Sterktes 

 • Familiaal geleid bedrijf met focus op de lange termijn
 • Marktleider in haar twee kernactiviteiten

Zwaktes 

 • Het aantal verkeersongevallen daalt structureel door betere technologie in auto's en steeds strenger wordende alcoholwetgeving en -controles. Dit is een structurele tegenwind voor Belron.
 • De winstmarges bij D'Ieteren Auto zijn structureel laag en men is voor deze activiteit afhankelijk van Volkswagen.
 • Dollargevoelig: ongeveer 40% van de omzet van Belron komt uit de VS.

Opportuniteiten 

 • Mogelijkheid om de komende jaren met Belron een consolidator te worden in de markten autoherstel en woningherstel (veel grotere markten), en zo het parcours te herhalen dat ze de voorbije jaren in autoruiten hebben afgelegd.
 • Nieuwe strategie en diversificatie weg van auto kan binnen 1 tot 2 jaar leiden tot een nieuwe groep met meer winstpotentieel en wanneer de markt dit erkent zou dit dan moeten leiden tot een rerating op de beurs.

Bedreigingen 

 • Trend naar meer autodelen zal in de toekomst mogelijks toenemen en leiden tot dalende autoverkopen.
 • Risico op een dure of foute overname met het geld van de verkoop van de minderheidsparticipatie in Belron. 
 • Resultaten van Belron zijn weergevoelig: een zachte winter zou voor zwakkere resultaten zorgen

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/11/19 39.23 EUR Kopen
2019/08/29 46 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.