D'Ieteren Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 12/09/2023
 • Koers opmaak studie: 161.3 EUR
 • Huidige koers: 174.6 EUR
 • Marktkapitalisatie: 8,8 miljard EUR
 • Secteur: Distribution
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974259880

Conseil de l'analyste

 • 146,00 €
 • 244,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

D'Ieteren Group is een in 1805 opgerichte Brusselse holding die ondertussen zes activiteiten herbergt:

D'Ieteren Automotive (100%) is de grootste autodistributeur in België met een marktaandeel van meer dan 22%. Het verdeelt de voertuigen van de Volkswagen Group zoals Volkswagen, Audi, Bentley, Porsche, Bugatti, Lamborghini, Seat en Skoda.

Belron (50,01%) is wereldleider op het vlak van herstelling en vervanging van voertuigbeglazing. Het bedrijf is actief in 37 landen en is in België bekend onder de merknaam Carglass.

PHE (100%) is een Europese leverancier van reserveonderdelen en diensten voor voertuigen en vrachtwagens. Het bedrijf werd opgericht in 1962 en is ondertussen actief in Frankrijk, België, Spanje, Italië, Luxemburg en Nederlands.

TVH Parts (40%) is een Waregemse leverancier van onderdelen voor vorkliften, industriële, bouw- en landbouwmachines. TVH Parts is actief in 26 landen overheen alle continenten en telt ongeveer 81 vestigingen en 4.500 werknemers.

Moleskine (100%) ontwikkelt en verkoopt notitieboekjes en is wereldwijd actief.

D'Ieteren Immo (100%) omvat de vastgoedactiviteiten van de groep met 36 sites onder beheer.

D'Ieteren: verdeling aangepaste operationele winst voor belasting in % (proportioneel)

Source: D'Ieteren (Q2 2022)

Conclusie

Sterke resultaten bij D'Ieteren, waar naast sterkhouder Belron ook D'Ieteren Automotive en  nieuwkomer PHE goed presteerden. D'Ieteren lijkt op weg om opnieuw een jaar van sterke winstgroei te realiseren. De goede vooruitzichten zitten wel al gedeeltelijk in de koersen verwerkt, waardoor het aandeel in de 'houden'-zone zit, al nadert het aandeel met de terugval dit jaar wel de koopzone.

Nieuws

Trading update eerste kwartaal

 • De totale omzet steeg met 45% tot € 3,8 miljard. Zonder de overname van PHE zou de omzetgroei 20% geweest zijn.
 • Belron kon de omzet met 12% doen toenemen, waarvan 9% organische groei was. In april ging Belron een lening aan voor € 800 miljoen, waardoor ze een dividend konden uitkeren waarmee D'Ieteren € 522,9 miljoen ontving.
 • D'Ieteren Automotive behaalde een omzetstijging van 40% tot € 1,36 miljard, geholpen door overnames en een positief prijs/mix-effect.
 • PHE boekte een omzet van € 654 miljoen, een stijging met 19,5% tegenover vorig jaar. De groei kwam voornamelijk van een toenemend marktaandeel en hogere prijzen.
 • TVH werd getroffen door een cyberaanval op 19 maart, die ervoor zorgde dat haar activiteiten grotendeels stil lagen tot 5 april. Daarna werden geleidelijk aan alle systemen opnieuw opgestart en sinds 17 april werkt alles opnieuw volledig. Dit had wel een impact op de verkoop door uitstel en verlies van bestellingen, waardoor de omzet 1,5% lager lag dan vorig jaar. De langetermijnimpact zou beperkt moeten zijn.
 • Moleskine stelde teleur met een omzetdaling van 8%. De daling was vooral te wijten aan Noord-Amerika, waar een aantal grote klanten uit de distributie (o.a. Amazon) voorzichtiger worden en kleinere bestellingen plaatsen.


14-03-2022: D'Ieteren kondigde aan dat het Parts Holding Europe (PHE) zal overnemen van Bain Capital Private Equity voor € 540 miljoen. Op het bedrijf wordt zo een ondernemingswaarde gekleeft van € 1,7 miljard. De transactie zou, mits goedkeuring door de regelgever, in het derde kwartaal van dit boekjaar worden afgerond. PHE is een Europese leverancier van reserveonderdelen en diensten voor voertuigen en vrachtwagens en past zo goed in de activiteitenportefeuille van D'Ieteren. Het bedrijf werd opgericht in 1962 en is ondertussen actief in Frankrijk, België, Spanje, Italië, Luxemburg en Nederlands. Het bedrijf draait ongeveer € 2 miljard omzet waarop het een EBITDA-marge realiseert van ongeveer 12%. 


Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 201820192020202120222023E 
Omzet 3,583,803,323,364,719,00
Operationele winstmarge 3,1%0,6%0,3%2,6%2,7%2,7%
Netto winstmarge 29,3%1,7%4,3%7,6%7,2%7,5%
Boekwaarde per aandeel 48,0147,8550,3953,8657,2351,72
Winst per aandeel 19,341,212,624,816,1212,2
Koers/Winst 25226362713
Dividend 1,001,001,352,103,003,34
Dividendrendement 3,04%1,60%1,99%1,22%1,78%2,07%
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten eerste helft 2023

 • De (proportioneel) geconsolideerde omzet steeg met ongeveer 65% tot € 5,9 miljard. Zonder de bijdrage van het overgenomen PHE zou de omzet met 29% gestegen zijn.
 • De aangepaste geconsolideerde winst voor belastingen (groepsaandeel) steeg j-o-j met ongeveer 47% tot € 548,9 miljoen, wat zo een marge gaf van 9,2%. Zonder PHE zou de winst met 26% gestegen zijn.
 • D'Ieteren Automotive: de omzet steeg met 48% tot € 2,7 miljard door een stijging van het aantal verkocht wagens met 42% nu de logistieke problemen en componententekorten grotendeels opgelost zijn . De aangepaste winst voor belastingen steeg met 42% tot € 143 miljoen.
 • Belron: de omzet steeg met 11% tot € 1,5 miljard door 1,5% hogere volumes en een positief prijs/mix-effect. De aangepaste winst voor belastingen steeg met 35% tot € 287 miljoen.
 • PHE: de omzet steeg met 17% tot € 1,3 miljard. De stijging is grotendeels te danken aan prijsstijgingen en het winnen van marktaandeel.
 • TVH: de omzet bleef stabiel op € 794 miljoen. De aangepaste winst voor belastingen daalde van € 55,6 miljoen naar € 36,9 miljoen. De zwakke resultaten zijn te wijten aan een cyberaanval die het bedrijf twee weken stil legde, wat leidde tot een geschatte gemiste omzet van € 85 miljoen. 
 • Moleskine: de verkoop daalde met 6% tot € 58 miljoen. Het aangepaste resultaat voor belastingen verzwakte naar een verlies van € 5,6 miljoen. Het management verwijst naar een aantal grotere klanten die voorzichtiger worden en kleinere bestellingen plaatsen, vooral in het eerste kwartaal.

Positieve punten 

 • D'Ieteren doet nog beter dan haar reeds verhoogde guidance van 35% winstgroei. 
 • Sterkhouder Belron blijft profiteren van de toename van de ADAS-systemen die zorgen voor hogere marges. De komende jaren (2024-2025) zou het transformatieplan met bijkomende kostenbesparingen de marge nog verder moeten kunnen opkrikken.
 • Outlook: Het management trekt haar verwachtingen voor 2023 verder (licht) op: als de economische toestand stabiel blijft verwacht men een aangepaste winst voor belastingen van meer dan € 960 miljoen (was € 900 miljoen). Hierbij moeten we wel opmerkingen dat door een verschuiving van incentives uit het verloningsbeleid de aangepaste winst met € 50 miljoen verhoogd wordt, waardoor de werkelijke verhoging slechts € 10 miljoen bedraagt. Dit impliceert dat D'Ieteren verwacht dat de tweede jaarhelft minder goed zal zijn dan de eerste.
 • Balans: D'Ieteren beschikte eind juni nog over een nettokaspositie (exclusief I/C leningen) van ongeveer € 935 miljoen. Het is nog altijd de bedoeling om nog een zesde en mogelijk een zevende divisie via een overname te realiseren. 

Negatieve punten 

 • Free cashflow: de free cashflow kwam uit op € 186 miljoen (-11%) en was sterk negatief beïnvloed door een toename van de autoleveringen bij D'Ieteren Automotive. Bij Belron was er wel een verdubbeling van de free cashflow door de hogere marges.
 • TVH zal door de cyberaanval dit jaar een winstdaling kennen.
 • Moleskine blijft de zwakke divisie die het moeilijk heeft om consistent winstgevend te zijn.  Een verkoop van de divisie zou, ook gezien het afwijkende profiel, moeten overwogen worden. 

SWOT

Sterktes 

 • Familiaal geleid bedrijf met focus op de lange termijn
 • Marktleider in haar twee kernactiviteiten
 • Herfocus op activiteiten binnen de auto-industrie

Zwaktes 

 • Het aantal verkeersongevallen daalt structureel door betere technologie in auto's en steeds strenger wordende alcoholwetgeving en -controles. Dit is een structurele tegenwind voor Belron.
 • De winstmarges bij D'Ieteren Auto zijn structureel laag en men is voor deze activiteit afhankelijk van Volkswagen.
 • Dollargevoelig: ongeveer 40% van de omzet van Belron komt uit de VS.

Opportuniteiten 

 • Een snellere penetratie van met ADAS-systemen uitgeruste wagens zal de groei van Belron verder stuwen.
 • Mogelijkheid om de komende jaren met Belron een consolidator te worden in de markt autoherstel 

Bedreigingen 

 • Steeds meer garages zullen de komende jaren noodgedwongen moeten investeren in ADAS-kalibratie wat zou kunnen wegen op de marges van Belron.
 • Trend naar meer autodelen zou in de toekomst mogelijks kunnen toenemen en leiden tot dalende autoverkopen. 
 • Resultaten van Belron zijn weergevoelig: een zachte winter zou voor zwakkere resultaten zorgen

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/11/19 39.23 EUR Kopen
2019/08/29 46 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.