DEME Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 26/07/2022
 • Koers opmaak studie: 111.84 EUR
 • Huidige koers: 116.52 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2,8 miljard EUR
 • Sector: Industrie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974413453

Advies van de analist

 • € 92,00
 • € 138,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

DEME is een Belgische onderneming gespecialiseerd in baggeractiviteiten, landwinning, bodemsanering, haveninfrastructuur en offshore diensten voor de energie-industrie.

Conclusie

CFE (incl DEME) publiceerde degelijke cijfers in de trading update over het eerste kwartaal van 2022, maar de vooruitzichten waren opvallend zwak. We hebben natuurlijk vooral uitgekeken naar de afsplitsing van DEME. Aan de huidige koersen te behouden.

Nieuws

Trading update Q1 2022

 • DEME zag de omzet in het eerste kwartaal met 28,6% groeien tot € 616,7 miljoen. Het orderboekje bleef nagenoeg stabiel (-1,3%) op een stevige € 5,83 miljard.
 • De oorlog in Oekraïne heeft geen belangrijke impact op DEME.
 • De nettowinst zal in 2022 een beperkte daling moeten kennen bij een nagenoeg stabiele omzet (en dit ondanks het sterke eerste kwartaal).
 • Dat wil dus zeggen dat de komende kwartalen relatief zwak zullen zijn. Als verklaring voor de zwakkere omzetverwachting werd verwezen naar een reeks onderhoudsactiviteiten die werden doorgeschoven naar 2022 (door de hoge bezetting in 2021). Dat de nettowinst onder druk staat zou dan weer te maken hebben met onder andere de inflatie van de loonkosten en brandstofkosten.

Resultaten

in mio       2022 E
Omzet2.622
Operationele winst143
Nettowinst127
Boekwaarde
Winst per aandeel4,94
Koers/winst22,6
Dividend per aandeel1,63*
Dividendrendement1,46%
Bron : Bloomberg

* DEME is van plan om in de toekomst 33% van de nettowinst uit te keren als dividend.

Resultaten 2021 (CFE + DEME)

 • CFE zag de omzet met 12,8% toenemen tot € 3,64 miljard.
 • De operationele winst (ebit) steeg met 72,8% tot € 206,5 miljoen.
 • De nettowinst steeg met 134,4% tot € 150 miljoen.

Positieve punten 

 • De omzet herstelde mooi naar het niveau van voor de pandemie. Ook de marges herstelden.
 • De afsplitsing van DEME (o.a. baggeractiviteiten) in een aparte beursgenoteerde onderneming zal mogelijk wat verborgen waarde naar boven brengen en de koers stuwen. Het afgeslankte CFE omvat de resterende bouwactiviteiten. Per aandeel CFE kregen de aandeelhouders één aandeel DEME Group. De transactie werd op 30 juni 2022 afgerond (eerste noteringsdag DEME). 
 • De Nederlandse holding HAL lanceerde een overnamebod op Boskalis, een concurrent van DEME. Het bod zet de aantrekkelijkheid van DEME onrechtstreeks in de verf.
 • Het orderboekje steeg naar een recordniveau.
 • Het management verwacht in 2022 "verdere groei".

Negatieve punten 

 • De bouwpoot heeft soms last van competitieve marktomstandigheden in België. Hierdoor kunnen hogere prijzen van materialen, onderaanneming en arbeid niet altijd worden doorgerekend naar de klant.
 • De concurrentie in de baggersector neemt toe. Het orderboekje blijft weliswaar op een hoog peil, maar het betreft dikwijls (offshore energie-)projecten met lagere marges.
 • Het management van het "oude" CFE besliste voor de afsplitsing van DEME om het dividend te schrappen zodat het eigen vermogen van CFE (na de afsplitsing) kan worden versterkt (omdat veel reserves zullen overgaan naar DEME Group).

SWOT

Sterktes

 • DEME heeft een degelijke trackrecord.
 • Het bedrijf heeft zeer specialistische know-how opgebouwd over de afgelopen decennia.
 • Er zijn relatief weinig concurrenten.

Zwaktes

 • Conjunctuurgevoelig
 • Ondanks het relatief lage aantal concurrenten toch wat gevoelig aan concurrentie

Opportuniteiten

 • Kan wellicht verder profiteren van de trend naar landwinning en versteviging dijken, uitbreiding havens, bodemsanering enz.
 • Verdere specialisatie en ontwikkeling know-how om zich te onderscheiden van de concurrentie.
 • DEME is, in tegenstelling tot het oude CFE, een onderneming die zich focust op één type activiteiten, wat de aantrekkelijkheid naar investeerders toe verhoogt. 

Bedreigingen

 • Concurrentie uit China kan in toenemende mate druk zetten op de marges in de baggerafdeling.
 • Groei in offshore-energieprojecten is op zich positief, maar is meestal met lagere winstmarges

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
26/07/2022 111.84 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.