DEME Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 22/11/2023
 • Koers opmaak studie: 101 EUR
 • Huidige koers: 99.2 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2,6 miljard EUR
 • Secteur: Industrie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974413453

Conseil de l'analyste

 • 87,00 €
 • 131,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

DEME is een Belgische onderneming gespecialiseerd in :

 • Offshore Energy : o.a. installatie van windparken op zee (maar ook 20 % diensten voor de olie- en gasindustrie).
 • Dredging & Infra : o.a. baggeractiviteiten, landwinning, haveninfrastructuur, kunstmatige eilanden en kustbescherming enerzijds (Dredging) en sluizen, tunnels, kaaien en steigers anderzijds (Infra).
 • Environmental : o.a. bodemsanering, sanering rivieren en behandeling afvalwater.


DEME : Omzetverdeling

Source: DEME

Conclusie

De trading update van DEME over het derde kwartaal was een aangename verrassing. De mooie omzetstijging neemt wat zorgen weg over de problemen in de offshorewindmarkt (die getroffen wordt door hogere materiaal- en financieringskosten) en ook voor de baggermarkt lijken de vooruitzichten relatief gunstig. Het orderboekje groeide flink aan, wat het beste doet vermoeden voor de nabije toekomst. Aan de huidige koersen mag DEME behouden blijven.

Nieuws

Update derde kwartaal 2023

 • In de eerste negen maanden van 2023 steeg de omzet van DEME met 16% tot EUR 2,28 miljard.
 • De omzet in de divisie Offshore Energy steeg 31% tot € 984,9 miljoen. 
 • De omzet in de divisie Dredging & Infra steeg 4% tot € 1,14 miljard.
 • In de divisie Environmental steeg de omzet met 62% tot € 224,1 miloen.
 • Het orderboekje groeide met maar liefst 31% aan tot € 7,8 miljard, vooral dankzij Offshore Energy (+48%) maar ook dankzij Dredging (+19%).
 • Het management bevestigde dan ook de jaarprognoses (zie verder).

Resultaten

in mio     2021       2022    2023 E
Omzet2 5112 6552 961
Operationele winst143155185
Nettowinst115113131
Boekwaarde


Winst per aandeel
4,455,22
Koers/winst
27,920,0
Dividend per aandeel
1,501,78
Dividendrendement
1,21%1,70%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste helft 2023

 • DEME zag de omzet met 14,2% toenemen tot € 1,48 miljard.
 • De nettowinst daalde met 23,5% tot € 30,2 miljoen.

Positieve punten 

 • De omzet in de divisie Offshore Energy steeg 40% tot € 657,8 miljoen. De ebitda-marge daalde wel van 21,3 % naar 12,0%. In de resultaten van vorig jaar zit een schadevergoeding ontvangen voor de late levering van een schip vervat, wat mee de hogere marge (toen) verklaart. Maar de marge daalde ook door hogere kosten bij de opstart van nieuwere projecten, en afboekingen op projecten in de VS en Taiwan.
 • De omzet in de divisie Dredging & Infra daalde 4% tot € 716,2 miljoen. De ebitda-marge steeg wel van 12,7% naar 14,3%. De goede resultaten zijn te danken aan een vlotte uitvoering van de lopende projecten, deels tegengewerkt door meer onderhoudswerken van de vloot. 
 • In de divisie Environmental steeg de omzet met 58% tot € 143,3 miloen. De ebitda-marge steeg van 13,5% naar 22,6%, met o.a. dank aan toegenomen expertise in projecten en de gedisciplineerde uitvoering van de projecten.
 • Het orderboekje steeg 24% tot € 7,7 miljard (tov 31/12/2022).
 • Het management bevestigde de jaarprognose : het verwacht in 2023 een hogere omzet bij een stabiele bruto bedrijfswinst-marge (ebitda-marge). 
 • Er werd over het boekjaar 2022 een dividend van € 1,50 per aandeel voorgesteld.
 • De afsplitsing van DEME (o.a. baggeractiviteiten) in een aparte beursgenoteerde onderneming bracht verborgen waarde naar boven. Het afgeslankte CFE omvat de resterende bouwactiviteiten. Per aandeel CFE kregen de aandeelhouders één aandeel DEME Group. De transactie werd op 30 juni 2022 afgerond (eerste noteringsdag DEME). 

​​​​​​​Negatieve punten 

 • Door hogere intrestlasten en negatieve wisselkoersverschillen stond de nettowinst wat onder druk.
 • In 2022 stonden de resultaten enigszins onder druk door problemen met toeleveringsketens, hogere materiaal- en brandstofprijzen, de meer afwachtende houding van klanten, een hoger aantal dokkingen, moeilijker geopolitieke omgeving en vertragende economie (vooral in de divisie Dredging & Infra). Een deel van deze factoren speelt nu nog, zij het minder.
 • De concurrentie in de baggersector blijft stevig. Een groeiend orderboekje is doorgaans gunstig nieuws maar het is uiteraard ook belangrijk om de marges op peil te houden.

SWOT

Sterktes

 • DEME heeft een degelijke trackrecord.
 • Het bedrijf heeft zeer specialistische know-how opgebouwd over de afgelopen decennia en kan steeds grotere projecten aan.
 • Er zijn relatief weinig concurrenten.
 • DEME is van plan om in de toekomst 33% van de nettowinst uit te keren als dividend.

Zwaktes

 • Conjunctuurgevoelig.
 • Ondanks het relatief lage aantal concurrenten toch wat gevoelig aan concurrentie.
 • De resultaten in de verschillende divisies kunnen soms flink schommelen.
 • Grotere projecten kunnen soms erg complex zijn en dus ook gevoelig zijn aan vertragingen.
 • Resultaten kunnen soms wisselvallig zijn en zijn afhankelijk van zeer veel factoren (bezettingsgraad, eventuele vertragingen, onverwachte problemen die opduiken bij de uitvoering,...).
 • Kosten, investeringen en schulden zijn doorgaans in euro (of Amerikaanse dollar), terwijl opbrengsten naast ca 60% euro's (en een gedeelte in USD) ook in Britse pond, Deense kroon, Poolse zloty, Singaporese dollar, Indiase roepie, Uruguayaanse peso zijn. Dat resulteert in een mogelijke mismatch of wisselkoersrisico.

Opportuniteiten

 • Kan wellicht verder profiteren van de trend naar landwinning en versteviging dijken, uitbreiding havens, bodemsanering enz.
 • Verdere specialisatie en ontwikkeling know-how om zich te onderscheiden van de concurrentie.
 • DEME is, in tegenstelling tot het oude CFE, een onderneming die zich focust op één type activiteiten, wat de aantrekkelijkheid naar investeerders toe verhoogt. 

Bedreigingen

 • Concurrentie uit China kan in toenemende mate druk zetten op de marges in de baggerafdeling.
 • Eventuele schommelende winstmarges.
 • Naarmate projecten groeien in omvang, kan de impact van een eventuele mislukking of moeilijkheden zwaar doorwegen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
26/07/2022 111.84 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.