DEME Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 29/11/2022
 • Koers opmaak studie: 116.92 EUR
 • Huidige koers: 118.58 EUR
 • Marktkapitalisatie: 3,0 miljard EUR
 • Secteur: Industrie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974413453

Conseil de l'analyste

 • 95,00 €
 • 143,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

DEME is een Belgische onderneming gespecialiseerd in baggeractiviteiten, landwinning, bodemsanering, haveninfrastructuur en offshore diensten voor de energie-industrie.

Conclusie

De tradingupdate signaleerde een groeivertraging in het derde kwartaal. Anderzijds steeg het orderboekje naar een recordniveau en werden de jaarprognoses bevestigd. Aan de huidige koersen te behouden.

Nieuws

Trading update derde kwartaal 2022

 • De omzet groeide 14% in de eerste negen maanden van 2022.
 • Dat betekent wel dat de groei in het derde kwartaal afzwakte t.o.v. de eerste jaarhelft.
 • Het orderboekje steeg naar een recordniveau van € 5,95 miljard, wat een gunstig signaal is voor de nabije toekomst. Nieuwe projecten in Zuid-Oost Azië (o.a. Taiwan en Australië) werden toegevoegd aan het orderboekje.
 • DEME bevestigde de jaarprognoses.

Resultaten

in mio       2022 E
Omzet2.621
Operationele winst133
Nettowinst109
Boekwaarde
Winst per aandeel4,31
Koers/winst27,2
Dividend per aandeel1,48*
Dividendrendement1,26%
Bron : Bloomberg

* DEME is van plan om in de toekomst 33% van de nettowinst uit te keren als dividend.

Resultaten eerste halfjaar 2022

 • DEME zag de omzet met 21,5% toenemen tot € 1,29 miljard.
 • De operationele winst (ebit) daalde met 13,2% tot € 40,1 miljoen.
 • De nettowinst steeg met 12,9% tot € 39,5 miljoen.

Positieve punten 

 • De operationele resultaten van de divisie Offshore Energy verbeterden merkelijk en ondersteunden het resultaat. Dit is onder andere te danken aan de vlotte uitvoering van de projecten (waarbij weinig problemen zijn opgedoken en één project zelfs sneller dan gepland werd uitgevoerd). Ook de bezettingsgraad van de vloot nam toe. De vloot wordt stelselmatig uitgebreid.
 • Hoewel de operationele winst (ebit) daalde, onder andere door hogere afschrijvingen op nieuwe schepen, steeg de nettowinst met dank aan positieve wisselkoerseffecten enerzijds, en een hogere bijdrage van enkele joint ventures anderzijds.
 • Het orderboekje daalde 5% tot € 5,6 miljard (tov 31/12/2021).
 • Het management verwacht in 2022 een licht hogere omzet bij een vergelijkbare bruto bedrijfswinst (ebitda). Door problemen met toeleveringsketens, hogere materiaal- en brandstofprijzen, de meer afwachtende houding van klanten, hoge aantal dokkingen, moeilijker geopolitieke omgeving en vertragende economie zal het nettoresultaat iets lager uitvallen dan in 2021.
 • De afsplitsing van DEME (o.a. baggeractiviteiten) in een aparte beursgenoteerde onderneming bracht wat verborgen waarde naar boven. Het afgeslankte CFE omvat de resterende bouwactiviteiten. Per aandeel CFE kregen de aandeelhouders één aandeel DEME Group. De transactie werd op 30 juni 2022 afgerond (eerste noteringsdag DEME). 
 • De Nederlandse holding HAL lanceerde een overnamebod op Boskalis, een concurrent van DEME. Het bod zet de aantrekkelijkheid van DEME onrechtstreeks in de verf.

Negatieve punten 

 • De operationele resultaten van de divisie "Dredging & Infra" verslechterden aanzienlijk en wogen op het resultaat. De mindere resultaten zijn het gevolg van een uitzonderlijk groot aantal schepen in revisie, maar ook aan kosteninflatie en de meer afwachtende houding van klanten. Het herschikken van de vloot die o.a. aan Rusland was toegewezen, nam meer tijd in beslag dan verwacht. Ook was er een project dat vertragingen opliep.
 • De concurrentie in de baggersector blijft stevig. Een groeiend orderboekje is doorgaans gunstig nieuws maar belangrijk is ook om te zien dat de marges redelijk blijven.

SWOT

Sterktes

 • DEME heeft een degelijke trackrecord.
 • Het bedrijf heeft zeer specialistische know-how opgebouwd over de afgelopen decennia en kan steeds grotere projecten aan.
 • Er zijn relatief weinig concurrenten.

Zwaktes

 • Conjunctuurgevoelig.
 • Ondanks het relatief lage aantal concurrenten toch wat gevoelig aan concurrentie.
 • De resultaten in de verschillende divisies kunnen soms flink schommelen.
 • Grotere projecten kunnen soms erg complex zijn en dus ook gevoelig zijn aan vertragingen.
 • Resultaten kunnen soms wisselvallig zijn en zijn afhankelijk van zeer veel factoren (bezettingsgraad, eventuele vertragingen, onverwachte problemen die opduiken bij de uitvoering,...).

Opportuniteiten

 • Kan wellicht verder profiteren van de trend naar landwinning en versteviging dijken, uitbreiding havens, bodemsanering enz.
 • Verdere specialisatie en ontwikkeling know-how om zich te onderscheiden van de concurrentie.
 • DEME is, in tegenstelling tot het oude CFE, een onderneming die zich focust op één type activiteiten, wat de aantrekkelijkheid naar investeerders toe verhoogt. 

Bedreigingen

 • Concurrentie uit China kan in toenemende mate druk zetten op de marges in de baggerafdeling.
 • Groei in offshore-energieprojecten is op zich positief, maar is meestal met lagere winstmarges.
 • Naarmate projecten groeien in omvang, kan de impact van een eventuele mislukking of moeilijkheden zwaar doorwegen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
26/07/2022 111.84 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.