Danaher Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 24/11/2020
 • Koers opmaak studie: 221 USD
 • Huidige koers: 222.2 USD
 • Marktkapitalisatie: 157 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US2358511028

Advies van de analist

 • US$ 173,00
 • US$ 260,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Danaher Corporation is een Amerikaanse conglomeraat met hoofdkantoor in Washington. Het bedrijf is een typisch voorbeeld van een geslaagd buy-and-build model (=groeien door overnames). Danaher is momenteel actief in : 

 • Life Sciences : Research- en medische uitrusting en gereedschap (microscopen, analytische instrumenten voor (bio-)farma, medische filtratie). Filtratie en purificatietechnieken voor de medische wereld, maar ook voor voedingswereld, luchtvaart enz.
 • Diagnostics : Analytische instrumenten strikt voor diagnose, elektronische meetinstrumenten (vb. bloed, molecules,...). Software en diensten in ziekenhuizen en bij artsen.
 • Environmental (& applied solutions) : Turbinepompen, instrumenten voor lucht- & wateranalyse en uitrusting voor behandeling en enkele speciale industriële activiteiten (gravering met lasertechnologie, verpakkingstechnologie). Allerhande producten en technologieën om voeding en water zuiver te houden.

Danaher splitste medio 2016 het gros van haar industriële activiteiten (hoofdzakelijk automatisatie) af in een beursgenoteerd bedrijf : Fortive.

Conclusie

Danaher is een kwalitatief bedrijf en het afstoten van de dental divisie en de overname van GE Biopharma lijken ons allebei goede zetten. Het bedrijf heeft een uitstekende trackrecord inzake buy-and-build acquisities en we verwachten ons dan ook aan nog meer overnames die waarde creëren. De resultaten over het derde kwartaal waren alweer prima. Tegen de huidige waardering mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2017201820192020
Omzet18.33019.89317.91121.949
Operationele winst3.0213.4043.269
Nettowinst2.4922.6513.0084.422
Boekwaarde37,8440,2241,22
Winst per aandeel3,583,784,116,05
Koers/winst25,927,337,336,6
Dividend per aandeel0,560,640,680,73
Dividendrendement0,60%0,62%0,44%0,33%
Bron : Bloomberg


Resultaten derde kwartaal 2020

 • Danaher zag de omzet met 34,4% toenemen tot $ 5,9 miljard, dankzij de overname van GE Biopharma. 
 • De nettowinst steeg 32,3% tot $ 883,5 miljoen. 

Positieve punten 

 • Danaher boekte alweer resultaten die boven de verwachtingen uitkwamen. 
 • De organische groei in het derde kwartaal bedroeg +14% inclusief Cytiva (zie verder). De resultaten waren duidelijk beter dan de door het management vooropgestelde vork van 5% tot 8%.
 • Het management verwacht in het vierde kwartaal een lage dubbelcijferige organische groei (inclusief Cytiva).
 • Danaher nam GE Biopharma over van General Electric voor $ 21,4 miljard. Deze divisie kreeg de naam "Cytiva" en wordt mee geconsolideerd in de resultaten vanaf het tweede kwartaal 2020. Cytiva werd als een aparte afdeling ondergebracht in de Life Sciences afdeling. GE Biopharma/Cytiva maakt instrumenten, verbruiksgoederen en software voor research, process development en voor de productie van biofarmaceutische geneesmiddelen. De overname is een zeer mooie aanvulling voor de portefeuille van Danaher.
 • Danaher helpt mee de coronacrisis te bestrijden. Zo levert het een hele reeks benodigdheden voor diagnostische tests en voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins.
 • Danaher splitste de (zwakkere) Dental-afdeling af in een afzonderlijke beursgenoteerde entiteit. De Dental-afdeling was goed voor om en bij de 14% van de omzet en 9,5% van het operationele resultaat. De naam van de afgesplitste entiteit is "Envista". Danaher lanceerde een aanbod naar haar eigen aandeelhouders om aandelen Danaher om te ruilen voor aandelen Envista. Op die manier werd het belang van Danaher in Envista volledig afgebouwd eind 2019.
 • In het tweede kwartaal boekte Danaher een mooie meerwaarde op de verkoop van enkele kleinere productielijnen in de Life Science afdeling.
 • De winst werd in het derde kwartaal nogmaals gestuwd door enkele éénmalige boekhoudkundige aanpassingen mbt de afsplitsingen en overnames (oa op voorraden).

Negatieve punten 

 • Sommige analisten hadden op een nog optimistischer managementprognose gerekend voor het vierde kwartaal.
 • Het afsplitsen van de Dental Afdeling en de aankoop van GE Biopharma zorgen voor heel wat bewegende onderdelen in de balans en resultatenrekening, en zorgen tijdelijk voor minder transpartante resultaten. Bovendien zal Danaher een gedeelte van GE Biopharma afsplitsen en verkopen.
 • De overname van GE Biopharma/Cytiva is niet goedkoop.
 • Verschillende overnames hebben de schuldenberg van Danaher doen aanzwellen.

SWOT

Sterktes :

 • Danaher is over de jaren heen gegroeid als een buy-and-build overnemer.
 • Danaher heeft een zeer degelijke trackrecord (omzet- en winstevolutie) door de jaren heen.
 • Het bedrijf is grotendeels actief in defensievere marktsegmenten
 • De activiteiten zijn op zich ook gespreid (risicospreiding).
 • Verspreid netwerk van productie & distributie, wereldwijd.
 • Bij elke overname implementeert Danaher zijn eigen filosofie en werkwijze, genaamd “Danaher Business System” of DBS. DBS leidt tot betere resultaten op alle vlakken. Het is gericht op een verhoging van de kwaliteit, kostenbeperking en innovatie. DBS wordt uiteraard ook blijvend toegepast op Danaher zelf.

Zwaktes :

 • Niet steeds even veel synergieën tussen de verschillende technologieën en afdelingen.
 • Versnipperde productie.
 • De VS vormen een belangrijk afzetgebied, wat een risico inhoudt.
 • Zeer groot bedrag aan goodwill (tgv de vele overnames) en immateriële vaste activa op de balans.
 • Gevoelig aan muntrisico's
 • Danaher opereert in een moeilijke omgeving : o.a. farmasector & voedingssector zijn onderworpen aan strenge normen en vereisten.

Opportuniteiten :

 • Danaher richt zich in toenemende mate op  de farmasector en milieusector, die nog aanzienlijke groeimogelijkheden hebben.
 • Verdere interessante overnames die waardeverhogend zijn voor de aandeelhouders.
 • Durft zich wagen aan grotere overnames (bv. Pall Corporation ((water-)zuiveringstechnologie) voor $ 13,6 miljard in 2015 en GE Biopharma voor $ 21,4 miljard in 2019).
 • Het bedrijf deinst er niet voor terug om sommige onderdelen te herstructureren of te reorganiseren en af te splitsen (beursgang).
 • Met de afsplitsing van (een belangrijk deel van) de industriële activiteiten (in Fortive) is Danaher wellicht nog een stuk defensiever geworden.
 • Toenemende bezorgdheid voor het milieu & gezondheid is positief voor de “environmental” divisie.

Bedreigingen :

 • Integratie- en andere risico's gerelateerd aan overnames.
 • Aandelenmarkten zijn niet goedkoop, wat het overnameritme vertraagt en de toekomstige groei drukt.
 • Besparingsdruk in de medische sector.
 • Zwakte in Latijns Amerika en Midden-Oosten, en sommige andere regio's weegt  enigszins op de resultaten.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 85.75 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.