Danaher Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 26/04/2024
 • Koers opmaak studie: 245.75 USD
 • Huidige koers: 254.85 USD
 • Marktkapitalisatie: 182 miljard USD
 • Secteur: Farmacie
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US2358511028

Conseil de l'analyste

 • 191,20 $US
 • 286,80 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Danaher Corporation is een Amerikaanse conglomeraat met hoofdkantoor in Washington. Het bedrijf is een typisch voorbeeld van een geslaagd buy-and-build model (=groeien door overnames). Danaher is momenteel actief in drie verschillende deelmarkten: 

 • Biotechnology : Cytiva (het vroegere GE Biopharma) maakt instrumenten, verbruiksartikelen en software voor research, process development en voor de productie van biofarmaceutische geneesmiddelen.
 • Life Sciences : Research- en medische uitrusting en gereedschap (microscopen, analytische instrumenten voor (bio-)farma, medische filtratie). Filtratie en purificatietechnieken voor de medische wereld, maar ook voor voedingswereld, luchtvaart enz.
 • Diagnostics : Analytische instrumenten strikt voor diagnose, elektronische meetinstrumenten (vb. bloed, molecules,...). Software en diensten in ziekenhuizen en bij artsen.

Danaher splitste medio 2016 het gros van haar industriële activiteiten (hoofdzakelijk automatisatie) af in een beursgenoteerd bedrijf : Fortive.

Danaher splitste de (zwakkere) Dental-afdeling af in een afzonderlijke beursgenoteerde entiteit. De Dental-afdeling was goed voor om en bij de 14% van de omzet en 9,5% van het operationele resultaat. De naam van de afgesplitste entiteit is "Envista". Danaher lanceerde een aanbod naar haar eigen aandeelhouders om aandelen Danaher om te ruilen voor aandelen Envista. Op die manier werd het belang van Danaher in Envista volledig afgebouwd eind 2019.

Danaher nam GE Biopharma over van General Electric voor $ 21,4 miljard. Deze divisie kreeg de naam "Cytiva" en wordt mee geconsolideerd in de resultaten vanaf het tweede kwartaal 2020. Cytiva werd  initieel als een aparte afdeling ondergebracht in de Life Sciences afdeling, maar wordt nu gerapporteerd als een volledig aparte operationele divisie. De overname was een zeer mooie aanvulling voor de portefeuille van Danaher.

Gedurende het derde kwartaal van 2023 heeft Danaher haar divisie 'Environmental & Applied Solutions' afgesponnen van de groep. Deze entiteit, dewelke voornamelijk actief was met diensten zoals lucht- en wateranalyse en industriële activiteiten zoals gravering met lasertechnologie of verpakkingstechnologie, gaat voortaan verder als zelfstandige entiteit onder de naam 'Veralto'. 

Danaher : Omzetverdeling

Source: kwartaalverslag Danaher

Conclusie

Hoewel de resultaten over het eerste kwartaal van 2024 redelijk zwak ogen, waren er onderliggend toch verscheidene elementen die wezen op een verbetering. De omzetontwikkeling in de biotechnology-afdeling was andermaal zwak, al steeg het aantal orders gedurende het eerste kwartaal wel met meer dan 10% waardoor de book-to-bill ratio in deze divisie steeg naar 0,95. De zwakte in deze divisie was initieel voornamelijk te wijten aan voorraadeffecten (dus van tijdelijke aard), maar ook in toenemende mate aan het feit dat biotech-startups door de gestegen rente moeilijker aan kapitaal geraken, en dus ook minder investeren. Danaher ziet ondertussen beterschap voor beide parameters, maar verwacht pas echt een significante ommekeer in de tweede jaarhelft.
Ondanks de (tijdelijk) moeilijkere macro-omgeving blijft Danaher volgens ons een zeer kwalitatieve speler in een structureel groeiende eindmarkt. Het bedrijf genereert een grote mate aan recurrente inkomsten in de bio-farma sector, waar er grote veranderkosten zijn.

Op vlak van waardering noteert het bedrijf aan ongeveer 32,2 keer de verwachte winst of aan een verwachte vrije kasstroomrendement van ongeveer 3,3%. Hierdoor blijft het bedrijf voorlopig nog net iets te duur. Bij een verdere terugval lijkt het aandeel ons zeker te overwegen. 

Het advies blijft voorlopig op 'houden'

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 E
Omzet 17,9122,2829,4531,4723,8924,06
Operationele winst 3,274,237,478,695,206,51
Nettowinst 3,013,656,437,214,765,70
Boekwaarde per aandeel 41,2251,3358,6066,4872,3676,63
Winst per aandeel 4,114,978,779,806,447,60
Koers/Winst 334033243633
Dividend 0,680,720,841,001,051,05
Dividendrendement 0,50%0,37%0,29%0,43%0,45%0,42%
Bron: Bloombergin USD


Resultaten Q1 2024

 • Danaher zag de omzet met 2,6% afnemen tot $ 5,8 miljard. 
 • De operationele winst daalde met 13,5% tot $ 1,3 miljard.
 • De nettowinst ging 23,9% lager tot $ 1,1 miljard. 

Positieve punten 

 • Ondanks de uitdagende operationele omgeving bleef Danaher mooi winstgevend in combinatie met sterke kasstromen. Zo kwam de operationele kasstroom op kwartaalbasis uit op afgerond $ 1,7 miljard (- 3,7%) en de vrije kasstroom op $ 1,4 miljard (-6%).
 • De afdeling 'life sciences' kon relatief goed stand houden met in het afgelopen kwartaal met een lichte organische omzetstijging van 2% tot $ 1,75 miljard. Acquisities hadden wel een negatief effect op de omzet van 6%. Dit impliceert mogelijk dat de recente overname van het Britse 'Abcam' nog geen succes is. 
 • De 'diagnostica' divisie van Danaher kende, na een redelijk zwak 2023, een sterk eerste kwartaal in 2024 met een omzetgroei van 6,5% tot $ 2,5 miljard. Bovendien was ook de winstgevendheid redelijk sterk, met een operationele winstmarge die herstelde naar 32,8%.
 • Het vrije kasstroomrendement (doorheen de cyclus) bedraagt circa 4%.
 • Een groot gedeelte van de omzet bij Danaher is van recurrente aard. Volgens het bedrijf is dit ongeveer 75%. Voorbeelden hiervan zijn reagenten voor diagnostische tests, filters dewelke worden gebruikt in het purificatieproces of cartridges voor markeer- en codeerapparatuur.
 • De balans van het bedrijf blijft redelijk solide. Tegenover ongeveer $ 18,4 miljard een schulden staat ongeveer $ 5,9 miljard aan cash- en cashequivalenten. Solvabiliteit komt uit op afgerond 63%. Hou er wel rekening mee dat omwille van het 'buy-en-build' karakter van de onderneming er voor ongeveer $ 41,6 miljard aan goodwill op de balans staat. Een eventuele afboeking kan dan ook een stevige impact hebben op het eigen vermogen van Danaher. De overname van Abcam werd ondertussen afgerond en volledig gefinancierd vanuit de operationeel gegenereerde cashflow. 

Negatieve punten 

 • De biotechnologie-divisie bleef zwak presteren, met een omzetdaling van 18% tot $ 1,5 miljard en een daling van de operationele winstmarge tot 21,3%. Dit is enerzijds te wijten aan voorraadeffecten (dus in principe van tijdelijke aard), maar anderzijds ook aan het feit dat biotech-startups door de gestegen rente moeilijker aan kapitaal geraken, en dus ook minder investeren. Dit effect zal zich waarschijnlijk ook in de rest van de eerste jaarhelft van 2024 manifesteren. 
 • Outlook: Voor het volledige boekjaar 2024 kwam een relatief lauwe prognose, met een lage enkelcijferige verwachte daling van de omzet. (exclusief wisselkoers-, corona en overname/activaverkoop-effecten).
 • Volgens het bedrijf blijft de Chinese markt op dit moment moeilijk, met klanten die in de eerste plaats cash besparen en prioriteit geven aan de meest veelbelovende onderzoeksprogramma's. 
 • Danaher heeft aangekondigd dat het het Britse bedrijf Abcam heeft overgenomen voor een totaalbedrag van $ 5,7 miljard. Abcam is een specialist in de productie van antilichamen, reagenten, biomarkers en testen om biologische patronen te herkennen die gebruikt worden voor de ontdekking van geneesmiddelen. Volgens Danaher zou het bedrijf als een zelfstandige merk blijven bestaan en geconsolideerd worden onder het 'life sciences' segment. We noteren wel dat de overname aan een multiple van 12,4 keer de omzet zeer duur lijkt. 

SWOT

Sterktes :

 • Danaher is over de jaren heen gegroeid als een buy-and-build overnemer.
 • Danaher heeft een zeer degelijke trackrecord (omzet- en winstevolutie) door de jaren heen.
 • Het bedrijf is grotendeels actief in defensievere marktsegmenten
 • De activiteiten zijn op zich ook gespreid (risicospreiding).
 • Verspreid netwerk van productie & distributie, wereldwijd.
 • Bij elke overname implementeert Danaher zijn eigen filosofie en werkwijze, genaamd “Danaher Business System” of DBS. DBS leidt tot betere resultaten op alle vlakken. Het is gericht op een verhoging van de kwaliteit, kostenbeperking en innovatie. DBS wordt uiteraard ook blijvend toegepast op Danaher zelf.

Zwaktes :

 • Niet steeds even veel synergieën tussen de verschillende technologieën en afdelingen.
 • Versnipperde productie.
 • De VS vormen een belangrijk afzetgebied, wat een risico inhoudt.
 • Zeer groot bedrag aan goodwill (tgv de vele overnames) en immateriële vaste activa op de balans.
 • De overname van GE Biopharma/Cytiva was niet goedkoop.
 • Gevoelig aan muntrisico's
 • Danaher opereert in een moeilijke omgeving : o.a. farmasector & voedingssector zijn onderworpen aan strenge normen en vereisten.

Opportuniteiten :

 • Danaher richt zich in toenemende mate op de farmasector, die nog aanzienlijke groeimogelijkheden heeft.
 • Verdere interessante overnames die waardeverhogend zijn voor de aandeelhouders.
 • Durft zich wagen aan grotere overnames (bv. Pall Corporation ((water-)zuiveringstechnologie) voor $ 13,6 miljard in 2015 en GE Biopharma voor $ 21,4 miljard in 2019).
 • Het bedrijf deinst er niet voor terug om sommige onderdelen te herstructureren of te reorganiseren en af te splitsen (beursgang).
 • Met de afsplitsing van (een belangrijk deel van) de industriële activiteiten (in Fortive) is Danaher wellicht nog een stuk defensiever geworden.

Bedreigingen :

 • Integratie- en andere risico's gerelateerd aan overnames.
 • Aandelenmarkten zijn niet goedkoop, wat het overnameritme vertraagt en de toekomstige groei drukt.
 • Besparingsdruk in de medische sector.
 • Zwakte in Latijns Amerika en Midden-Oosten, en sommige andere regio's weegt  enigszins op de resultaten.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 85.75 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.