Cisco Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/03/2020
 • Koers opmaak studie: 47 USD
 • Huidige koers: 39.06 USD
 • Marktkapitalisatie: 161 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US17275R1023

Advies van de analist

 • US$ 30,00
 • US$ 42,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Cisco is wereldleider in netwerken voor het internet en levert hardware, software en diensten. Het heeft leidende posities in routers en switches met toepassingen in gegevensopslag, teleconferenties, digitale TV en internettelefonie. Cisco telt bijna 74.000 werknemers verdeeld over 165 landen. 

Cisco : Omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

De resultaten van Cisco over het tweede kwartaal waren conform de verwachtingen. De prognoses voor het derde kwartaal zijn weinig begeesterend. Anderzijds zijn er wel verschillende lichtpuntjes, waarvan het belangrijkste wellicht de uitrol van het 5G netwerk wereldwijd, waar Cisco in een latere fase van zal kunnen profiteren. Aan de huidige koersen mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio07/201707/201807/201907/2020 E
Omzet48.00549.33051.90450.926
Operationele winst11.97312.30914.475
Nettowinst9.60911011.62113.853
Boekwaarde13,39,47,8
Winst per aandeel1,920,023,083,25
Koers/winst20nvt18,211,7
Dividend per aandeel1,101,241,361,42
Dividendrendement2,87%2,56%2,44%3,74%
Bron : Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal boekjaar eindigend 07/2020

 • Cisco zag de omzet in het tweede kwartaal met 3,5% dalen tot $ 12,0 miljard. 
 • De nettowinst steeg 2% tot $ 2,9 miljard. 

Positieve punten 

 • Cisco boekte degelijke resultaten, die in lijn der verwachtingen lagen.
 • De operationele winst steeg 5,3% tot $ 3,38 miljard.
 • De prognoses (zie verder), hoewel niet begeesterend, waren volgens de verwachtingen. Het management verwacht een aangepaste winst per aandeel van $ 0,79 - $ 0,81.
 • Het management verwacht dat, eens de Brexit en de coronavirusperikelen weg zijn, de groei terug kan aantrekken. Het ziet verschillende hoopgevende signalen. Eens de 5G netwerken wereldwijd geïnstalleerd worden zal de vraag naar producten en diensten van Cisco mooi aantrekken, aldus het management.
 • De switch die Cisco probeert te maken, weg van de krimpende markt van dure hardware in de richting van software en diensten om netwerken te beheren en te beveiligen, werpt zijn vruchten af. 
 • Cisco heeft zowat $ 27 miljard cash, waarvan een groot deel oorspronkelijk buiten de VS stond. Door de belastinghervorming van Trump zal daar nu weliswaar belastingen op moeten betaald worden, maar het geld kan wel gerepatrieerd worden naar de VS. Een groot deel daarvan zal aangewend worden om nog meer eigen aandelen in te kopen. 
 • Cisco koopt systematisch eigen aandelen in en verhoogt ook systematisch het dividend. 

Negatieve punten 

 • Het management verwacht in het derde kwartaal een omzetdaling van 1,5% tot 3,5%. Dat zou de tweede opeenvolgende daling zijn. 
 • Bedrijven nemen steeds meer een voorzichtige houding aan en stellen hun IT-investeringen uit, wat op de resultaten zal wegen bij Cisco. Een verdere verzwakking van de wereldeconomie, al dan niet door toedoen van het coronavirus, is daar niet vreemd aan. Het management spreekt wel van een "vertraging" en niet van een abrupte stilstand en geeft daarmee aan dat tot nu toe de impact beheersbaar blijft. De vertraging is vooral merkbaar in China (maar veel minder in de rest van Azië).
 • Toenemende concurrentie van kleinere spelers. De druk van bv. Alcatel-Lucent (Nokia) wordt groter. 

SWOT

Sterktes

 • Cisco is een zeer grote speler die de financiële middelen heeft om voorop te blijven in de snel wijzigende technologische sector.
 • Degelijke trackrecord en heel wat cash opgebouwd dat na repatriëring uit het buitenland (dankzij de nieuwe belastingwetgeving) kan worden aangewend voor de terugkoop van eigen aandelen.
 • Mogelijk kan het bedrijf profiteren van een aantal belangrijke trends, onder meer in veiligheid (virussen edm), cloud, Internet of Things en datacenters. Dat zou de achteruitgang in andere activiteiten moeten compenseren op termijn. 

Zwaktes

 • Grotere bedrijven zoals Cisco kunnen soms wat logger zijn in de besluitvoering, wat gevaarlijk kan zijn in de snel wijzigende technologische sector.

Opportuniteiten

 • Uitbrengen van nieuwe producten en en de focus op nieuwe technologieën kunnen de groei terug aanzwengelen.

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie.
 • Concurrenten die eventueel diensten of producten uitvinden die technologisch beter zijn.
 • Cisco doet regelmatig overnames, die telkens een integratierisico vormen. 
 • De trend waarbij bedrijven steeds grotere delen van hun IT-activiteit uitbesteden (vb. cloud computing van Amazon Web Services), is nadelig voor Cisco. Ook schuift de markt op naar steeds goedkopere producten. Er zijn weliswaar ook nieuwe opportuniteiten maar het zal enkele jaren duren eer die voor groei zullen zorgen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
27/04/2017 33.75 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.