Cisco Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 30/08/2022
 • Koers opmaak studie: 47.27 USD
 • Huidige koers: 40.66 USD
 • Marktkapitalisatie: 196 miljard USD
 • Sector: Technologie
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US17275R1023

Advies van de analist

 • US$ 38,00
 • US$ 57,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Cisco is wereldleider in netwerken voor het internet en levert hardware, software en diensten. Het heeft leidende posities in routers en switches met toepassingen in gegevensopslag/datacenters, teleconferenties, IT beveiliging (oa firewalls, antispam, anti-ransomware software enz), digitale TV en internettelefonie. Cisco telt bijna 74.000 werknemers verdeeld over 165 landen. 

Cisco : Omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Cisco publiceerde niet alleen resultaten die boven de verwachtingen uitkwamen, maar kwam ook met een (opvallend) geruststellende prognose. Het management stelt dat de vraag naar de producten robuust blijft terwijl de problemen met de toeleveringsketen afnemen (maar nog niet voorbij zijn). Hamvraag is natuurlijk in hoeverre een verder vertragende economie een bedreiging kan vormen voor de cijfers in de komende kwartalen. Aan de huidige koersen mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio07/202007/202107/202207/2023 E
Omzet49.30149.81851.55754.146
Operationele winst13.62012.83313.96917.913
Nettowinst11.21410.59111.81214.470*
Boekwaarde8,9


Winst per aandeel2,652,512,823,53*
Koers/winst16,221,116,112,7*
Dividend per aandeel1,411,461,501,54
Dividendrendement3,28%2,75%3,31%3,45
Bron : Bloomberg

* Aangepaste cijfers (zonder uitzonderlijke items)

Resultaten vierde kwartaal boekjaar eindigend 07/2022

 • Cisco zag de omzet met 0,2% afnemen tot $ 13,1 miljard.
 • De operationele winst daalde 3,9% tot $ 3,43 miljard.
 • De nettowinst daalde 6,4% tot $ 2,82 miljard. 

Positieve punten 

 • Cisco boekte resultaten die lichtjes beter waren dan verwacht. De vraag van klanten bleef op een redelijk niveau en de problemen met de bevoorradingsketen verkleinden. Het management stelt nog geen signalen te zien dat klanten op hun investeringsbudgetten beginnen bezuinigen. De zwakte in de PC-markt sijpelt dus niet door naar Cisco.  Netwerken en veiligheid blijven natuurlijk cruciaal voor bedrijven en lenen zich minder tot besparingen.
 • ​​​​​​​De managementprognose voor het eerste kwartaal van het boekjaar eindigend 07/2023 was beter dan verwacht, met uitzondering van de winst per aandeel die een tikje te licht uitviel. Cisco verwacht een aangepaste winst per aandeel van $ 0,82 tot $ 0,84 terwijl beleggers op $ 0,84 hadden gerekend. De omzet zou in het eerste kwartaal 2% tot 4% moeten toenemen volgens het management; beleggers hadden op een krimp van 0,24% gerekend. 
 • Het management initieerde tevens ook de jaarprognose voor het gebroken boekjaar eindigend 07/2023.  Op jaarbasis zou de omzet met 4% tot 6% moeten groeien (verwacht was 3,3%) en zou de winst per aandeel moeten uitkomen op $ 2,77 - $ 2,88 (of $3,49 - $ 3,56 op aangepaste basis; het verschil is grotendeels te verklaren door herstructureringskosten, aandelenopties en afschrijvingen op immateriële vaste activa). 
 • Cisco trekt zijn prijzen in trapjes op, en rekent dus gestegen kosten door aan de klanten. De prijsstijgingen begonnen effect te hebben vanaf de tweede jaarhelft van het fiscale boekjaar eindigend 07/2022.
 • Het management trok de grens voor het inkopen van eigen aandelen vorig boekjaar spectaculair op van $ 3 miljard naar maar liefst $ 18 miljard (7,4% van de marktkapitalisatie), weliswaar zonder er een timing op te kleven.
 • De CEO stelde eerder dat de coronacrisis en het resulterende thuiswerk veel bedrijven heeft doen realizeren dat hun netwerkinfrastructuur achterhaald is. Op middellange termijn wordt dan ook een inhaalbeweging verwacht van investeringen, wat ten goede zal komen aan de resultaten van Cisco. Bovendien zal volgens het management de vraag naar producten en diensten van Cisco mooi aantrekken eens de 5G netwerken wereldwijd geïnstalleerd worden.
 • De switch die Cisco probeert te maken, weg van de krimpende markt van dure hardware in de richting van software en diensten om netwerken te beheren en te beveiligen, is wellicht een goede zet. Het bedrijf wil dat tegen 2025 de helft van de omzet bestaat uit diensten (vnl abonnementsinkomsten).
 • Cisco heeft ca $ 20 miljard cash en korte termijn investeringen, waarvan een groot deel oorspronkelijk buiten de VS stond. Een deel daarvan zal aangewend worden om eigen aandelen in te kopen. 
 • Cisco koopt systematisch eigen aandelen in en verhoogt ook systematisch het dividend. 

Negatieve punten 

 • Problemen in de bevoorradingsketen (moeizame opstart na corona) veroorzaakten hogere kosten in de afgelopen kwartalen, en zullen ook in de komende kwartalen hogere kosten veroorzaken, zij het in afnemende mate.  Componenten die vereist zijn voor de productie zijn iets makkelijker beschikbaar geworden, maar tekorten zullen wellicht nog aanhouden in het lopende boekjaar.
 • De lockdowns in China en de oorlog in Oekraïne leiden tot productieproblemen voor Cisco, het wegvallen van de omzet van Rusland, maar ook tot bevoorradingsproblemen bij klanten. 
 • Een heropflakkering van de coronacrisis kan mogelijk opnieuw wegen op de resultaten.
 • ​​​​​​​Toenemende concurrentie van kleinere spelers. De druk van bv. Alcatel-Lucent (Nokia) wordt groter. 

SWOT

Sterktes

 • Cisco is een zeer grote speler die de financiële middelen heeft om voorop te blijven in de snel wijzigende technologische sector.
 • Degelijke trackrecord en heel wat cash opgebouwd dat na repatriëring uit het buitenland (dankzij de nieuwe belastingwetgeving) kan worden aangewend voor de terugkoop van eigen aandelen.
 • Mogelijk kan het bedrijf profiteren van een aantal belangrijke trends, onder meer in veiligheid (virussen edm), cloud, Internet of Things en datacenters. Dat zou de achteruitgang in andere activiteiten moeten compenseren op termijn. 

Zwaktes

 • Grotere bedrijven zoals Cisco kunnen soms wat logger zijn in de besluitvoering, wat gevaarlijk kan zijn in de snel wijzigende technologische sector.

Opportuniteiten

 • Uitbrengen van nieuwe producten en en de focus op nieuwe technologieën kunnen de groei terug aanzwengelen.

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie.
 • Concurrenten die eventueel diensten of producten uitvinden die technologisch beter zijn.
 • Cisco doet regelmatig overnames, die telkens een integratierisico vormen. 
 • De trend waarbij bedrijven steeds grotere delen van hun IT-activiteit uitbesteden (vb. cloud computing van Amazon Web Services), is nadelig voor Cisco. Ook schuift de markt op naar steeds goedkopere producten. Er zijn weliswaar ook nieuwe opportuniteiten maar het zal enkele jaren duren eer die voor groei zullen zorgen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
27/04/2017 33.75 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.