Cisco Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 20/02/2024
 • Koers opmaak studie: 50.28 USD
 • Huidige koers: 47.1 USD
 • Marktkapitalisatie: 204 miljard USD
 • Secteur: Technologie
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US17275R1023

Conseil de l'analyste

 • 43,00 $US
 • 60,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Cisco is wereldleider in netwerken voor het internet en levert hardware, software en diensten. Het heeft leidende posities in routers en switches met toepassingen in gegevensopslag/datacenters, teleconferenties, IT beveiliging (oa firewalls, antispam, anti-ransomware software enz), digitale TV en internettelefonie. Cisco ca 80.000 werknemers verdeeld over 165 landen. 

Cisco : Omzetverdeling

Source: Cisco

Conclusie

Hoewel de resultaten van Cisco lichtjes boven de verwachtingen uitkwamen, werd de jaarprognose nogmaals neerwaarts herzien. De vooruitzichten zijn verslechterd en het snelle herstel waar het management op gerekend had in de tweede jaarhelft, blijft uit. Cisco blijft hinder ondervinden van een eerdere voorraadopbouw bij klanten, die enkele kwartalen zal nodig hebben om verteerd te worden, en van de economische groeivertraging. Aan de huidige koersen mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio07/202007/202107/202207/202307/2024 E
Omzet49.30149.81851.55756.99853.268
Operationele winst13.62012.83313.96915.81418.147
Nettowinst11.21410.59111.81212.61315.345*
Boekwaarde8,9Winst per aandeel2,652,512,823,073,72*
Koers/winst16,221,116,118,613,5*
Dividend per aandeel1,411,461,501,541,58
Dividendrendement3,28%2,75%3,31%2,70%3,13%
Bron : Bloomberg

* Aangepaste cijfers (zonder uitzonderlijke items)

Resultaten tweede kwartaal boekjaar eindigend 07/2024

 • Cisco zag de omzet met 5,9% afnemen tot $ 12,8 miljard.
 • De operationele winst daalde 6,0% tot $ 3,1 miljard.
 • De nettowinst kromp 5,0% tot $ 2,6 miljard. 

Positieve punten 

 • Cisco boekte andermaal beter dan verwachte resultaten. 
 • Cisco trok zijn prijzen in trapjes op, en rekent dus gestegen kosten door aan de klanten. De prijsstijgingen begonnen effect te hebben vanaf de tweede jaarhelft van het fiscale boekjaar eindigend 07/2022.
 • Het management trok de grens voor het inkopen van eigen aandelen een tijd geleden spectaculair op van $ 3 miljard naar maar liefst $ 18 miljard (7,4% van de marktkapitalisatie), weliswaar zonder er een timing op te kleven. De (vrij kostelijke) overname van Splunk (zie verder) zal volgens het management opmerkelijk genoeg geen impact hebben op de plannen voor de inkoop van eigen aandelen.
 • De CEO stelde eerder dat de coronacrisis en het resulterende thuiswerk veel bedrijven heeft doen realizeren dat hun netwerkinfrastructuur achterhaald is. Op middellange termijn wordt dan ook een inhaalbeweging verwacht van investeringen, wat ten goede zal komen aan de resultaten van Cisco. Bovendien zal volgens het management de vraag naar producten en diensten van Cisco mooi aantrekken eens de 5G netwerken wereldwijd geïnstalleerd worden.
 • De switch die Cisco probeert te maken, weg van de krimpende markt van dure hardware in de richting van software en diensten om netwerken te beheren en te beveiligen, is wellicht een goede zet. Het bedrijf wil dat tegen 2025 de helft van de omzet bestaat uit diensten (vnl abonnementsinkomsten).
 • Cisco heeft ca $ 23 miljard cash en korte termijn investeringen, waarvan een groot deel oorspronkelijk buiten de VS stond. Een deel daarvan zal aangewend worden om eigen aandelen in te kopen.
 • Cisco koopt systematisch eigen aandelen in en verhoogt ook systematisch het dividend. 

Negatieve punten 

 • ​​​​​​​De managementprognose voor het derde kwartaal van het boekjaar eindigend 07/2024 lag onder de verwachtingen. Cisco verwacht een aangepaste winst per aandeel van $ 0,84 tot $ 0,86 terwijl beleggers op $ 0,92 hadden gerekend. De omzet zou in het derde kwartaal op $ 12,1 tot 12,3 miljard moeten uitkomen. Hier hadden beleggers op $ 13,1 miljard gerekend. 
 • De jaarprognose voor het gebroken boekjaar eindigend 07/2024 werd andermaal verlaagd.  Op jaarbasis zou de omzet met ca 8,8% dalen (vs een krimp van ca 4,6% voordien) en zou de aangepaste winst per aandeel moeten uitkomen op $ 3,68 - $ 3,74 (vs voordien $ 3,87 - $ 3,93) (het verschil tussen de aangepaste winst en de boekhoudkundige winst is grotendeels te verklaren door herstructureringskosten, aandelenopties en afschrijvingen op immateriële vaste activa). De cijfers lagen onder de verwachtingen van beleggers en analisten.
 • Het management wijt de zwakkere vooruitzichten aan het feit dat er de afgelopen kwartalen veel verkocht is geweest en dat de voorraadopbouw bij klanten enkele kwartalen zullen duren om te verteren. Maar ook de vertragende economische groei (en uitstelgedrag van klanten voor wat betreft investeringen) speelt een rol. Het management gaat 5% van de werknemers ontslaan om kosten te besparen. De hoop op een snel herstel in de tweede jaarhelft, waarvan vorig kwartaal nog sprake, heeft het management opgeborgen.
 • Cisco neemt Splunk over voor een stevige $ 28 miljard (cash). Dat bedrijf is gespecialiseerd in cybersecurity en software die data verzamelt van websites, applicaties, servers, netwerken en mobiele toestellen en vervolgens analiseert. De overname zou afgerond kunnen worden medio 2024. De balansverhoudingen van Cisco zullen dus verslechteren (minder cash, meer schulden), hoewel een aanzienlijk gedeelte van de overname zal kunnen worden betaald met de vrije kasstromen (ca $ 15 miljard op jaarbasis). Voordeel is wel dat Cisco dan meer diensten zal kunnen aanbieden aan de klanten, waaronder systemen die het netwerk monitoren en systemen gericht op cybersecurity.
 • De lockdowns in China en de oorlog in Oekraïne hebben tot productieproblemen geleid voor Cisco.Problemen in de bevoorradingsketen (moeizame opstart na corona) veroorzaakten hogere kosten in de afgelopen kwartalen, maar dat effect is stilaan verdwenen.  Componenten die vereist zijn voor de productie worden terug makkelijker beschikbaar.
 • ​​​​​​​Toenemende concurrentie van kleinere spelers. De druk van bv. Alcatel-Lucent (Nokia) wordt groter. 

SWOT

Sterktes

 • Cisco is een zeer grote speler die de financiële middelen heeft om voorop te blijven in de snel wijzigende technologische sector.
 • Degelijke trackrecord en heel wat cash opgebouwd dat na repatriëring uit het buitenland (dankzij de nieuwe belastingwetgeving) kan worden aangewend voor de terugkoop van eigen aandelen.
 • Mogelijk kan het bedrijf profiteren van een aantal belangrijke trends, onder meer in veiligheid (virussen edm), cloud, Internet of Things en datacenters. Dat zou de achteruitgang in andere activiteiten moeten compenseren op termijn. 

Zwaktes

 • Grotere bedrijven zoals Cisco kunnen soms wat logger zijn in de besluitvoering, wat gevaarlijk kan zijn in de snel wijzigende technologische sector.

Opportuniteiten

 • Uitbrengen van nieuwe producten en en de focus op nieuwe technologieën kunnen de groei terug aanzwengelen.

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie.
 • Concurrenten die eventueel diensten of producten uitvinden die technologisch beter zijn.
 • Cisco doet regelmatig overnames, die telkens een integratierisico vormen. 
 • De trend waarbij bedrijven steeds grotere delen van hun IT-activiteit uitbesteden (vb. cloud computing van Amazon Web Services), is nadelig voor Cisco. Ook schuift de markt op naar steeds goedkopere producten. Er zijn weliswaar ook nieuwe opportuniteiten maar het zal enkele jaren duren eer die voor groei zullen zorgen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
27/04/2017 33.75 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.