Cisco Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 10/02/2021
 • Koers opmaak studie: 46.2 USD
 • Huidige koers: 52.94 USD
 • Marktkapitalisatie: 194 miljard
 • Secteur: Technologie
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US17275R1023

Conseil de l'analyste

 • 38,00 $US
 • 58,00 $US

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Cisco is wereldleider in netwerken voor het internet en levert hardware, software en diensten. Het heeft leidende posities in routers en switches met toepassingen in gegevensopslag/datacenters, teleconferenties, IT beveiliging (oa firewalls, antispam, anti-ransomware software enz), digitale TV en internettelefonie. Cisco telt bijna 74.000 werknemers verdeeld over 165 landen. 

Cisco : Omzetverdeling

Source: Bloomberg

Conclusie

Cisco publiceerde alweer resultaten die lichtjes boven de verwachingen uitkwamen. Ook de managementprognose voor het komende kwartaal was positief. Desondanks is er toenemende twijfel onder analisten of de grote bedrijven en overheden hun IT-investeringen snel zullen hervatten post corona, en ook of de pandemie wel zo snel voorbij zal zijn, wat een domper zette op de publicatie. Aan de huidige koersen mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio07/201807/201907/202007/2021 E
Omzet49.33051.90449.30149.071
Operationele winst12.30914.47513.620
Nettowinst11011.62111.21413.571
Boekwaarde9,47,88,9
Winst per aandeel0,023,082,653,21
Koers/winstnvt18,216,214,4
Dividend per aandeel1,241,361,411,45
Dividendrendement2,56%2,44%3,28%3,13%
Bron : Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal boekjaar eindigend 07/2021

 • Cisco zag de omzet met 0,4% dalen tot $ 12 miljard. 
 • De nettowinst daalde 11,6% tot $ 2,55 miljard. 

Positieve punten 

 • De resultaten van Cisco kwamen lichtjes boven de verwachtingen uit.
 • Het dienstensegment van Cisco tekende alweer (lichte) groei op (+2%), met dank aan oa IT-security en alles wat te maken heeft met teleconferencing.
 • In het derde kwartaal van het gebroken boekjaar eindigend 07/2021, verwacht Cisco een omzetevolutie tussen 3,5% en 5,5%. Dat is beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 2,8%. De verwachte winst per aandeel van $ 0,80 - $ 0,82 is conform de gemiddelde analistenprognoses ($ 0,81).
 • Het kwartaaldividend werd verhoogd van $ 0,36 naar $ 0,37.
 • Het bedrijf lanceerde een herstructureringsplan, waarbij onder andere jobs zullen worden geschrapt (en productlijnen). Dat kostte ca 1 miljard dollar in de eerste jaarhelft. Op termijn zou er hierdoor ca $ 1 miljard aan kosten moeten bespaard worden elk jaar.
 • De CEO stelde eerder dat de coronacrisis en het resulterende thuiswerk veel bedrijven heeft doen realizeren dat hun netwerkinfrastructuur achterhaald is. Op middellange termijn wordt dan ook een inhaalbeweging verwacht van investeringen, wat ten goede zal komen aan de resultaten van Cisco. Bovendien zal volgens het management de vraag naar producten en diensten van Cisco mooi aantrekken eens de 5G netwerken wereldwijd geïnstalleerd worden.
 • De switch die Cisco probeert te maken, weg van de krimpende markt van dure hardware in de richting van software en diensten om netwerken te beheren en te beveiligen, is wellicht een goede zet. 
 • Cisco heeft zowat $ 30,6 miljard cash en korte termijn investeringen, waarvan een groot deel oorspronkelijk buiten de VS stond. Een deel daarvan zal aangewend worden om nog meer eigen aandelen in te kopen. 
 • Cisco koopt systematisch eigen aandelen in en verhoogt ook systematisch het dividend. 

Negatieve punten 

 • Het management verwacht dat de coronapandemie nog een tijd zal wegen op de resultaten.
 • Door de onzekerheid die de coronacrisis veroorzaakt, stellen (vooral kleinere) bedrijven bepaalde IT-investeringen uit, wat al een tijdje op de resultaten weegt. Maar bij de laatste kwartaalcijfers bleek dat nu ook grote bedrijven de vinger op de knip houden. Sommige analisten beginnen te twijfelen of de grotere bedrijven en overheden hun IT-infrastructuur wel zo snel zullen upgraden post corona als het management vorig kwartaal had aangegeven, of vrezen dat de heropening van de kantoren (en dus de IT-uitgaven) verder in de tijd worden verschoven omdat de pandemie nog niet bedwongen is.
 • Een aantal beleggers en analisten hadden op een optimistischer prognose gerekend.
 • Een heropflakkering van de coronacrisis kan mogelijk opnieuw wegen op de resultaten.
 • ​​​​​​​Toenemende concurrentie van kleinere spelers. De druk van bv. Alcatel-Lucent (Nokia) wordt groter. 

SWOT

Sterktes

 • Cisco is een zeer grote speler die de financiële middelen heeft om voorop te blijven in de snel wijzigende technologische sector.
 • Degelijke trackrecord en heel wat cash opgebouwd dat na repatriëring uit het buitenland (dankzij de nieuwe belastingwetgeving) kan worden aangewend voor de terugkoop van eigen aandelen.
 • Mogelijk kan het bedrijf profiteren van een aantal belangrijke trends, onder meer in veiligheid (virussen edm), cloud, Internet of Things en datacenters. Dat zou de achteruitgang in andere activiteiten moeten compenseren op termijn. 

Zwaktes

 • Grotere bedrijven zoals Cisco kunnen soms wat logger zijn in de besluitvoering, wat gevaarlijk kan zijn in de snel wijzigende technologische sector.

Opportuniteiten

 • Uitbrengen van nieuwe producten en en de focus op nieuwe technologieën kunnen de groei terug aanzwengelen.

Bedreigingen

 • Toenemende concurrentie.
 • Concurrenten die eventueel diensten of producten uitvinden die technologisch beter zijn.
 • Cisco doet regelmatig overnames, die telkens een integratierisico vormen. 
 • De trend waarbij bedrijven steeds grotere delen van hun IT-activiteit uitbesteden (vb. cloud computing van Amazon Web Services), is nadelig voor Cisco. Ook schuift de markt op naar steeds goedkopere producten. Er zijn weliswaar ook nieuwe opportuniteiten maar het zal enkele jaren duren eer die voor groei zullen zorgen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
27/04/2017 33.75 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.