Chipotle Mexican Grill Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 02/05/2024
 • Koers opmaak studie: 3138.66 USD
 • Huidige koers: 3176.39 USD
 • Marktkapitalisatie: 86 miljard
 • Sector: Consumptie/Luxe
 • Markt: New York
 • ISIN: US1696561059

Advies van de analist

 • US$ 1.635,00
 • US$ 2.780,00

Advies: Verkopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Chipotle Mexican Grill is een restaurantketen met gerechten uit de Mexicaanse keuken. Het concept wordt omschreven als 'fast casual', wat betekent dat ze de snelle bediening uit de 'fast food'-restaurants overnemen, maar mikken op een hogere kwaliteit in de bereiding en ook een betere kwaliteit van voeding, waardoor de prijzen ook wat hoger liggen. Het bedrijf groeit jaar na jaar en opent jaarlijks nieuwe locaties. Medio 2023 heeft Chipotle 3.250 restaurants, voornamelijk in de Verenigde Staten.

Conclusie

Chipotle blijft sterk presteren en is één van de best presterende bedrijven in zijn sector. De vooruitzichten blijven goed en we denken dat Chipotle nog een lang groeipad voor zich heeft, maar al deze positieve vooruitzichten zitten vandaag al wel ruim in de koers verrekend.  We denken daarom dat het vandaag eerder aangewezen is om wat winst te nemen na de sterke koersstijging, het advies gaat naar 'verkopen'.

Nieuws

21-03-2024: Splitsing aandeel 50 voor 1 aangekondigd

Chipotle Mexican Grill kondigde aan dat het op de algemene vergadering van 6 juni een splitsing van het aandeel op de agenda zal plaatsen. De bedoeling is om bij een splitsing 1 oud aandeel om te ruilen voor 50 nieuwe aandelen. De prijs van het aandeel was de voorbije jaren sterk opgelopen, en 1 aandeel is nu bijna $ 3.000 waard. Het management wil met de splitsing het aandeel opnieuw meer toegankelijk maken voor beleggers door de prijs te verlagen. Bij goedkeuring door de algemene vergadering zou het gesplitste aandeel vanaf 26 juni noteren op de beurs.


Resultaten


in Mio20202021202220232024E
Omzet5.9857.5478.6349.80411.335
Operationele winst3648511.1991.5571.888
Nettowinst3146819311.2281.516
Winst per aandeel11.0623.8933.1844.5955.23
Koers/ Winst12573426057
Dividend per aandeel00000
Dividendrendement
Bron: Bloombergin USD
Resultaten eerste kwartaal 2024

 • De omzet steeg met 14% tot $ 2,7 miljard.
 • De operationele winst steeg met 20% tot $ 441 miljoen.
 • De nettowinst steeg met 23% tot $ 359 miljoen.

Positieve punten

 • De same-store-sales (verkopen per restaurant op vergelijkbare basis) namen toe met een stevige 7%, voornamelijk  omwille van 5,4% meer transacties.
 • De afnemende inflatie zorgde ervoor dat de winstmarge op restaurantniveau steeg van 25,6% naar 27,5%.
 • Chipotle blijft uitbreiden en opende 47 nieuwe locaties in het kwartaal. 43 van deze locaties hebben een 'Chipotlane', een afhaalloket voor mobiele bestellingen, een activiteit die Chipotle nu geleidelijk aan het uitrollen is omdat deze locaties een hogere omzet en hogere marges halen. Het management ziet nog mogelijkheden om de marges verder te verhogen door de efficiëntie van de bediening verder te verhogen (het afgelopen kwartaal opnieuw verbeterd) en delen van het voorbereidend werk (groenten, vlees snijden en bakken) te automatiseren.
 • De gemiddelde omzet per restaurant steeg verder naar $ 3,08 miljoen (+2%), het management denkt dit op termijn verder te kunnen opkrikken tot $ 4 miljoen.
 • De goede lijn werd in april doorgetrokken, en daarom verhoogt het management de guidance voor 2024 voor de same-store-sales van 'mid single digits' naar 'mid to high single digits'.


Negatieve punten

 • Door nieuwe wetgeving worden de minimumlonen in Californië vanaf april sterk verhoogd. Chipotle zal hierdoor de lonen voor haar werknemers in die staat (15% van de locaties) met gemiddeld 20% moeten verhogen. De loonsverhogingen zullen wel gedeeltelijk gecompenseerd worden door extra prijsverhogingen van 6-7%.
 • Het aantal nieuwe restaurantopeningen kende een trage start in het eerste kwartaal. Voor heel 2024 verwachten ze nog atlijd wel 285 tot 315 restaurants te openen, als de vertragingen niet verergeren.


SWOT

Sterktes

 • Chipotle heeft een sterk merk dat consumenten aanspreekt. Hierdoor konden ze de voorbije jaren hun marktaandeel in de subcategorie van Mexicaanse restaurants uitbreiden tot meer dan 30%, ten koste van haar concurrenten.
 • De eenvoud van de keuken en het restaurantconcept zorgt ervoor dat Chipotle hoge marges kan halen op restaurantniveau. In 2022 haalden ze een bedrijfswinstmarge van meer dan 22% op restaurantniveau.
 • De trouwe klanten zorgen ervoor dat Chipotle indien nodig prijsverhogingen kan doorvoeren om kosteninflatie te compenseren. 

Zwaktes

 • Chipotle kent net als de meeste sectorgenoten een groot personeelsverloop, wat maakt dat ze constant nieuw personeel moeten aanwerven en opleiden.
 • De menu-opties in het restaurant zijn relatief beperkt. Hierdoor moet Chipotle telkens nieuwe tijdelijke aanbiedingen creëren om voor meer variatie te zorgen.

Opportuniteiten

 • Chipotle heeft nog grote groeimogelijkheden in de VS. Het bedrijf mikt op termijn op 7.000 restaurants. Daarnaast kan ze ook nog uitbreiden in het buitenland, want tot nu toe nog maar zeer beperkt is gebeurd.
 • Sinds 2020 is Chipotle begonnen met het installeren van 'Chipotlanes', een afhaalloket waar je met de auto bestellingen kan afhalen die online doorgegeven zijn. Restaurants met een Chipotlane halen gemiddeld 10% hogere omzet en ook hogere marges. Vandaag hebben minder dan 20% van de restaurants een Chipotlane, maar dit percentage gaat de komende jaren verder toenemen.
 • Ruim een derde van de bestellingen gebeurt vandaag digitaal. Dit percentage kan de komende jaren nog verder stijgen, waardoor het aantal klanten dat per uur bediend kan worden verder kan toenemen en zo voor hogere verkopen zorgen.

Bedreigingen

 • Aanhoudend hoge voedinginflatie: indien de hogere voedinginflatie van de voorbije jaren zou blijven aanhouden, zal dit vroeg op laat op de winstmarges gaan wegen.
 • Economische groeivertragingen: wanneer de werkloosheid toeneemt en meer consumenten moeite hebben om financieel rond te komen, is restaurantbezoek 1 van de zaken waarop bespaard zal worden, en kan dit wegen op de verkoopcijfers van Chipotle.
 • Voedselveiligheid: in 2015 werd er een besmetting met de E. coli bacterie vastgesteld in een aantal restaurants van Chipotle. Dit zorgde voor negatieve publiciteit en woog voor meerdere maanden op de verkopen. Een nieuw gelijkaardig incident zou voor duidelijke reputatieschade zorgen.
 • Een nieuwe generatie geneesmiddelen die overgewicht aanpakken,  onderdrukken het hongergevoel waardoor patiënten minder gaan eten. Indien deze geneesmiddelen in de toekomst betaalbaar en beschikbaar worden voor de grote populatie Amerikanen met overgewicht, kan dit een impact hebben op hun toekomstig restaurantbezoek, en zo ook een impact hebben op Chipotle.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2023/08/25 1872.32 USD Houden
2024/05/02 3138.66 USD Verkopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.