Chipotle Mexican Grill Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 02/05/2024
 • Koers opmaak studie: 3138.66 USD
 • Huidige koers: 3176.39 USD
 • Marktkapitalisatie: 74 miljard
 • Secteur: Consumptie/Luxe
 • Markt: New York
 • ISIN: US1696561059

Conseil de l'analyste

 • 1 635,00 $US
 • 2 780,00 $US

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Chipotle Mexican Grill is een restaurantketen met gerechten uit de Mexicaanse keuken. Het concept wordt omschreven als 'fast casual', wat betekent dat ze de snelle bediening uit de 'fast food'-restaurants overnemen, maar mikken op een hogere kwaliteit in de bereiding en ook een betere kwaliteit van voeding, waardoor de prijzen ook wat hoger liggen. Het bedrijf groeit jaar na jaar en opent jaarlijks nieuwe locaties. Medio 2023 heeft Chipotle 3.250 restaurants, voornamelijk in de Verenigde Staten.

Conclusie

Chipotle blijft verder groeien, zowel door hogere verkopen in haar bestaande restaurants als door het blijven openen van nieuwe restaurants. Binnen de sector blijft Chipotle duidelijk beter dan gemiddeld presteren. We verwachten dat de groei zich ook dit jaar en de volgende jaren zal verder zetten. Aan de huidige koersen zitten de goede vooruitzichten wel al grotendeels verwerkt in de koers en begint het aandeel duur te worden, waardoor het aandeel zich nu bevindt aan de bovenkant van de 'houden'-zone.

Nieuws

-

Resultaten


in Mio20202021202220232024E
Omzet5.9857.5478.6349.80411.233
Operationele winst3648511.1991.5571.888
Nettowinst3146819311.2281.457
Winst per aandeel11.0623.8933.1844.5953.21
Koers/ Winst12573426051
Dividend per aandeel00000
Dividendrendement
Bron: Bloombergin USD
Resultaten vierde kwartaal 2023

 • De omzet steeg met 15% tot $ 2,5 miljard.
 • De operationele winst steeg met 23% tot $ 363 miljoen.
 • De nettowinst steeg met 26% tot $ 282 miljoen.

Positieve punten

 • De same-store-sales (verkopen per restaurant op vergelijkbare basis) namen toe met een stevige 8,4%, geholpen door prijsverhogingen van 3% in oktober. Het aantal transacties steeg met 7,4%.
 • De afnemende inflatie zorgde ervoor dat de winstmarge op restaurantniveau steeg van 24,0% naar 25,4%.
 • Chipotle blijft uitbreiden en opende 121 nieuwe locaties in het kwartaal, voorheel  2023 komt het aantal uit op 271. 238 van deze locaties hebben een 'Chipotlane', een afhaalloket voor mobiele bestellingen, een activiteit die Chipotle nu geleidelijk aan het uitrollen is omdat deze locaties een hogere omzet en hogere marges halen.
 • Het management ziet nog mogelijkheden om de marges verder te verhogen door de efficiëntie van de bediening verder te verhogen (aantal klanten dat kan bediend worden per 15 minuten in piekperiodes, aantal nam dit jaar al toe van 21,5 naar 22,5) en delen van het voorbereidend werk (groenten, vlees snijden en bakken) te automatiseren.
 • De gemiddelde omzet per restaurant bereikte dit jaar voor het eerst $ 3 miljoen, het management denkt dit op termijn verder te kunnen opkrikken tot $ 4 miljoen.


Negatieve punten

 • Door nieuwe wetgeving worden de minimumlonen in Californië vanaf april sterk verhoogd. Chipotle zal hierdoor de lonen voor haar werknemers in die staat (15% van de locaties) met gemiddeld 20% moeten verhogen. De loonsverhogingen zullen wel gedeeltelijk gecompenseerd worden door extra prijsverhogingen van vermoedelijk 5-9%.
 • De oorspronkelijke doelstelling van 300 nieuwe restaurants voor 2023 werd niet gehaald. Vergunningen en bouwgerelateerde aspecten blijven voor vertragingen zorgen. In 2024 verwachten ze wel een versnelling naar 285 tot 315 restaurants, als de vertragingen niet verergeren.
 • Voor 2024 verwacht het management een lichte vertraging van de same-store-sales naar 4% tot 6%


SWOT

Sterktes

 • Chipotle heeft een sterk merk dat consumenten aanspreekt. Hierdoor konden ze de voorbije jaren hun marktaandeel in de subcategorie van Mexicaanse restaurants uitbreiden tot meer dan 30%, ten koste van haar concurrenten.
 • De eenvoud van de keuken en het restaurantconcept zorgt ervoor dat Chipotle hoge marges kan halen op restaurantniveau. In 2022 haalden ze een bedrijfswinstmarge van meer dan 22% op restaurantniveau.
 • De trouwe klanten zorgen ervoor dat Chipotle indien nodig prijsverhogingen kan doorvoeren om kosteninflatie te compenseren. 

Zwaktes

 • Chipotle kent net als de meeste sectorgenoten een groot personeelsverloop, wat maakt dat ze constant nieuw personeel moeten aanwerven en opleiden.
 • De menu-opties in het restaurant zijn relatief beperkt. Hierdoor moet Chipotle telkens nieuwe tijdelijke aanbiedingen creëren om voor meer variatie te zorgen.

Opportuniteiten

 • Chipotle heeft nog grote groeimogelijkheden in de VS. Het bedrijf mikt op termijn op 7.000 restaurants. Daarnaast kan ze ook nog uitbreiden in het buitenland, want tot nu toe nog maar zeer beperkt is gebeurd.
 • Sinds 2020 is Chipotle begonnen met het installeren van 'Chipotlanes', een afhaalloket waar je met de auto bestellingen kan afhalen die online doorgegeven zijn. Restaurants met een Chipotlane halen gemiddeld 10% hogere omzet en ook hogere marges. Vandaag hebben minder dan 20% van de restaurants een Chipotlane, maar dit percentage gaat de komende jaren verder toenemen.
 • Ruim een derde van de bestellingen gebeurt vandaag digitaal. Dit percentage kan de komende jaren nog verder stijgen, waardoor het aantal klanten dat per uur bediend kan worden verder kan toenemen en zo voor hogere verkopen zorgen.

Bedreigingen

 • Aanhoudend hoge voedinginflatie: indien de hogere voedinginflatie van de voorbije jaren zou blijven aanhouden, zal dit vroeg op laat op de winstmarges gaan wegen.
 • Economische groeivertragingen: wanneer de werkloosheid toeneemt en meer consumenten moeite hebben om financieel rond te komen, is restaurantbezoek 1 van de zaken waarop bespaard zal worden, en kan dit wegen op de verkoopcijfers van Chipotle.
 • Voedselveiligheid: in 2015 werd er een besmetting met de E. coli bacterie vastgesteld in een aantal restaurants van Chipotle. Dit zorgde voor negatieve publiciteit en woog voor meerdere maanden op de verkopen. Een nieuw gelijkaardig incident zou voor duidelijke reputatieschade zorgen.
 • Een nieuwe generatie geneesmiddelen die overgewicht aanpakken,  onderdrukken het hongergevoel waardoor patiënten minder gaan eten. Indien deze geneesmiddelen in de toekomst betaalbaar en beschikbaar worden voor de grote populatie Amerikanen met overgewicht, kan dit een impact hebben op hun toekomstig restaurantbezoek, en zo ook een impact hebben op Chipotle.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2023/08/25 1872.32 USD Houden
2024/05/02 3138.66 USD Verkopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.