Check Point Software Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 08/02/2021
 • Koers opmaak studie: 118.26 USD
 • Huidige koers: 117.8 USD
 • Marktkapitalisatie: 16,6 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: IL0010824113

Advies van de analist

 • US$ 126,23
 • US$ 146,16

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Check point software technologies is een hard- en software bedrijf gespecialiseerd in de beveilig van IT-infrastructuur van bedrijven. Dit impliceert onder andere netwerkbeveiliging, databeveiliging, mobiele beveiliging en aanverwante diensten. De IPO van het bedrijf op de technologiebeurs Nasdaq dateert van februari 1996.

De omzet wordt gerealiseerd in de volgende  divisies:
Software updates, Maintenance & Services (44,3%)
Subscriptions (28,3%)
Products & Licenses (27,4%)

Checkpoint Software Technologies: omzet per regio

  Bron: Jaarverslag Checkpoint Software Technologies

  Conclusie

  Opnieuw solide resultaten bij Check Point software dat de Covid-19 pandemie voorlopig goed weet te verteren en dat tevens zou moeten kunnen profiteren van de versnelling op vlak van digitalisering bij overheden en bedrijven. De blijvende noodzaak om te investeren in de laatste nieuwe trends op vlak van cyberveiligheid zouden het bedrijf en de sector in het algemeen de komende jaren positief moeten ondersteunen.

  Het bedrijf heeft een klantenportefeuille van meer dan 100.000 klanten wereldwijd met een klantenretentie van meer dan 90%. De toenemende shift van lokale centrale bedrijfsbeveiligingssystemen naar een meer gedecentraliseerd bedrijfsnetwerk (end point security) zal de nood aan de meest geavanceerde beveiligingsoplossingen volgens ons enkel maar versterken. Bovendien werkt dit bedrijfsmodel (Saas) met een subscriptiemodel waardoor de operationele cashflow bij Check Point relatief voorspelbaar en recurrent is.

  Gegeven de zeer solide balanspositie van het bedrijf en de grote mate van cash op de balans gaan we uit van een verhoging van de uitgaven op vlak van R&D en marketing de komende jaren om opnieuw marktaandeel in de sector te winnen. Acquisities behoren eveneens tot de mogelijkheden voor het bedrijf. We verwachten echter een redelijk conservatieve kapitaalallocatie, aangezien de oprichter samen met het management ongeveer 24% van het totale aantal uitstaande aandelen bezitten.

  De huidige beurskoers waardeert het bedrijf tegen ongeveer 17,8 keer de verwachte winst of 15,7 keer de verwachte Ebitda, wat volgens ons een redelijk goedkope waardering betreft.
  Gegeven de gunstige lange termijn vooruitzichten en de consistente operationele prestaties van het bedrijf trekken we onze koopzones dan ook licht op voor Check Point Software. Na de recente terugval op de bekendmaking van de resultaten verhogen we het advies van 'houden' naar 'kopen'.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
  Omzet 1,741,851,921,992,062,13
  Operationele winst 0,850,920,910,880,901,00
  Nettowinst 0,720,800,820,830,850,91
  Boekwaarde per aandeel 21,0322,6424,2824,5324,7223,72
  Winst per aandeel 4,264,935,245,486,036,73
  Koers/Winst 202120202218
  Dividend 0,000,000,000,000,000,00
  Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
  Bron: Bloombergin USD


  Jaarresultaten 2020

  • De omzet steeg met 3.5% tot $ 2 miljard.
  • De operationele winst steeg met 2.5% tot $ 904 miljoen.
  • De nettowinst steeg met 2.5% tot $ 846 miljoen.
  • De winst per aandeel steeg met 10% tot $ 6,03

  Positieve punten

  • Check Point software blijft een zeer rendabele onderneming met operationele marges rond de 44% en een totale cashpositie (Cash en cashequivalenten + verhandelbare effecten) van net geen $ 4 miljard. Check Point genereerde $ 1,15 miljard aan operationele cashflow in 2020, een stijging van 4,5% ten opzichte van het voorgaande jaar.
  • Het bedrijf kocht het afgelopen boekjaar ongeveer 11,4 miljoen eigen aandelen in voor een totale kostprijs van ongeveer $ 1.3 miljard. Dit komt neer op een geschatte gemiddelde terugkoopprijs van rond de $ 114 per aandeel. Het totaal aantal uitstaande aandelen is y-o-y afgenomen met 6.7%. Hierdoor steeg de winst per aandeel met 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • Het bedrijf kondigde de acquisitie aan van Odo Security (+/- $ 23 miljoen) het afgelopen boekjaar, een cybersecuritybedrijf gespecialiseerd in de beveiliging van de toegang tot bedrijfssystemen op afstand. Bedoeling zou zijn om deze technologie te integreren in de Infinity architectuur van de Checkpoint producten. Hiermee probeert het bedrijf in te spelen op de nood die bedrijven hebben om hun personeelsleden beveiligde toegang te geven tot bedrijfsdata in tijden van wijdverspreid telewerken.   
  • Gedurende de pandemie is volgens Checkpoint het globaal aantal cyberaanvallen gericht tegen bedrijven en overheden gevoelig toegenomen. (+50% in Q3) Volgens Checkpoint worden niet enkel bedrijven en overheden in het vizier genomen, ook energie-, onderwijs-, gezondheids- en andere kritieke-infrastructuur zijn steeds meer doelwitten van cyberaanvallen. Dit toont nogmaals de noodzaak aan voor bedrijven, overheden en andere entiteiten om blijvend te blijven investeren in de meest geavanceerde cybersecurityoplossingen.
  • Check Point kon in December een overeenkomst aankondigen met NHS Scotland wat betreft de beveiliging van hun Cloud data en het implementeren van algemene beveiligingsoplossingen voor vitale publieke diensten. 
  • Outlook: Het bedrijf verwacht in 2021 een omzetgroei te realiseren van ongeveer 3.1% tot $ 2,1 miljard. De winst per aandeel zou met 9,1% aangroeien tot $ 6.65. We denken dat deze outlook redelijk conservatief is.

  Negatieve punten

  • Het bedrijf moet constant blijven investeren in R&D om de meest performante beveiligingsoplossingen te kunnen blijven aanbieden aan haar klanten. R&D uitgaven als % van de omzet komt op ongeveer 12,2%.
  • De groei bij Check Point software blijft laag en ook haar marktaandeel in de sector blijft al geruime tijd quasi stabiel. 

  SWOT

  Sterktes :

  • Check Point levert aan bijna elk bedrijf uit de Fortune 500 en heeft een zeer grote gebruikersbasis van meer dan 100 000 ondernemingen
  • Kwalitatief goed imago, hebben onder meer gewezen op beveiligingsissues bij Fortnite, DJI Drone en Adobe
  • De omslag van productverkoop richting een software subscriptie model zal zorgen voor recurrente stabiele jaarlijkse inkomsten waardoor de operationele marges op peil kunnen worden gehouden
  • Sterke balans met een hoge nettokaspositie. Bovendien is er voldoende ruimte voor verdere acquisities

  Zwaktes :

  • De omzetgroei is de laatste jaren aan het afzwakken, zeker indien we dit vergelijken met andere spelers in de sector
  • Het bedrijf levert haar producten voornamelijk via distributeurs. De top 10 distributeurs zorgen voor meer dan 50% van de omzet van het bedrijf. Deze afhankelijkheid is gevaarlijk indien de concurrentie toeneemt of er logistieke problemen opduiken
  • Er zijn veel bedrijven actief in de sector. Zowel heel kleine als enkele grotere spelers. Aangezien de bedreigingen constant vernieuwen dienen ook de bedrijven constant te investeren in R&D

  Opportuniteiten :

  • Het feit dat men reeds leverancier is bij de grote spelers creëert een zekere mate van 'switching costs'. Bedrijven wensen niet constant van leverancier te wisselen op gebied van netwerkbeveiliging
  • Een grote globale cyberaanval zou de 'sense of urgency' bij overheden en bedrijven kunnen verhogen en leiden tot grotere investeringsbudgetten
  • Het bedrijf heeft een samenwerking lopen om beveiligingsoplossingen aan te leveren voor de clouddiensten van ondermeer amazon (aws) en microsoft (azure)

  Bedreigingen :

  • Indien het bedrijf zelf het slachtoffer zou worden van een hack zou de reputatieschade mogelijk onherstelbaar zijn
  • Gezien de hoge mate van cash op de balans zou men mogelijk een te dure overname kunnen doen of waarde vernietigen door aandelen terug te kopen boven hun intrinsieke waarde
  • Het bedrijf moet zorgen dan het niet wordt voorbijgestoken door andere spelers die momenteel gericht zijn op het winnen van marktaandeel

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  23/07/2020 123.02 USD houden
  8/02/2020 118.26 USD Kopen

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.