Check Point Software Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 11/08/2021
 • Koers opmaak studie: 123.05 USD
 • Huidige koers: 117.47 USD
 • Marktkapitalisatie: 16,3 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: IL0010824113

Advies van de analist

 • US$ 124,30
 • US$ 146,10

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Check Point Software Technologies is een wereldwijde leverancier van geïntegreerde cybersecurity services voor zowel bedrijven als overheidsinstellingen. Dit impliceert onder andere netwerkbeveiliging, databeveiliging, mobiele beveiliging en aanverwante diensten. De IPO van het bedrijf op de technologiebeurs Nasdaq dateert van februari 1996. Het bedrijf bedient meer dan 100.000 klanten wereldwijd. De producten en diensten worden onderverdeeld in drie categorieën die in eenzelfde platform beheerd worden genaamd Infinity Vision:

 • Quantum: beveiliging voor bedrijfsnetwerken en datacenters. Check Point krijgt al 21 jaar lang leiderschapsstatus binnen dit domein van onafhankelijk onderzoeksbureau Gartner.
 • Harmony: beveiliging voor het verlenen van gebruikerstoegang in het kantoor, onderweg en thuis. Deze divisie is n.a.v. de pandemie erg relevant geworden.
 • CloudGuard: beveiliging van publieke cloud-applicaties (bv. DropBox, Office365,...) en private cloud-applicaties die draaien op publieke servers zoals Amazon Web Services, Microsoft Azure of Google Cloud Platform.

Check Point biedt eveneens een totaaloplossing aan genaamd Infinity Total Protection die de drie bovenstaande segmenten samenbundelt in één abonnementsformule.

Check Point Software Technologies: omzet per regio in % (Q2 2021)

  Bron: Check Point Software Technologies

  Conclusie

  Check Point kon voor het tweede kwartaal goede resultaten voorleggen. Zo steeg de omzet met 4% tot $526 miljoen en steeg de uitgestelde omzet (lees: het totaal aan reeds ontvangen voorafbetalingen voor nog te leveren diensten) met 9% tot $1,47 miljard, de hoogste stijging sinds begin 2017. De operationele marge bleef solide op 42%, wat evenwel 2 procentpunt lager was dan vorig jaar vanwege hogere uitgaven richting R&D en marketing. De winst per aandeel bleef stabiel op $1,38. De wereldwijde lockdowns vanwege COVID-19 noodzaakten bedrijven om in sneltempo te digitaliseren. Dit heeft de cybersecurity-markt geen windeieren gelegd, zeker gezien het aantal cyberaanvallen tijdens de pandemie eveneens sterk gestegen is. Netwerkbeveiliging is dus zeker geen overbodige luxe in een wereld met een steeds grotere en complexere netwerkperimeter. De groei bij Check Point blijft echter al enkele jaren achter t.o.v. concurrenten als Fortinet. Het management erkent dat de focus in het verleden te veel lag op klantenretentie en te weinig op het verwerven van nieuwe klanten. Om daar verandering in te brengen werd voor alle geografische markten nieuw leiderschap aangetrokken. Daarnaast worden er volop nieuwe werkkrachten aangetrokken om het verkoopsteam te vervoegen. Het doel is om dit jaar (netto) 300 nieuwe mensen aan te werven. De solide balans zorgt alvast voor de nodige draagkracht voor deze initiatieven. Het aandeel noteert aan een verwachte koers-winstverhouding van 18,1, een verwachte ratio EV/EBITDA van 11,9 en een vrijekasstroomrendement van 9,36%. Het bedrijf keert geen dividend uit maar biedt wel een buyback-yield van ongeveer 8 %. Gezien de solide balans, operationele prestaties, de redelijke waardering en de vernieuwde inspanningen rond groei blijft het advies KOPEN.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
  Omzet 1,741,851,921,992,062,14
  Operationele winstmarge 48,9%49,8%47,7%44,2%43,8%47,6%
  Netto winstmarge 41,6%43,3%42,9%41,4%41,0%42,7%
  Boekwaarde per aandeel 21,0322,6424,2824,5325,2624,01
  Winst per aandeel 4,264,935,245,486,036,80
  Koers/Winst 202120202218
  Dividend 0,000,000,000,000,000,00
  Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
  Bron: Bloombergin USD


  Resultaten over het tweede kwartaal van 2021

  • De omzet steeg in Q2 jaar-over-jaar met 4% tot $ 526 miljoen, wat ongeveer in het midden is van de vooropgestelde vork van $510-$535 miljoen.
  • De uitgestelde omzet (lees: het totaal aan reeds ontvangen voorafbetalingen voor nog te leveren diensten) steeg in Q2 jaar-over-jaar met 9% tot $1,47 miljard.
  • De operationele marge daalde in Q2 jaar-over-jaar met 2 procentpunt tot 42%.
  • De verwaterde winst per aandeel bleef stabiel t.o.v. hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaarop $ 1,38. 

  Positieve punten

  • Producten & beveiligingsabonnementen: De verkopen van hardware, licencies en abonnementen stegen in het tweede kwartaal jaar-over-jaar met 5,6% tot $302,8 miljoen. Deze groei werd voornamelijk gedreven door de stijging van het aantal beveiligingsabonnementen (+12%) die nu ongeveer 35% van de totale omzet uitmaken (+2,5 pp).
  • Updates & onderhoud: De omzet uit software updates en onderhoud stegen met een bescheiden 2% tot $ 223,3 miljoen.
  • Cloud & Access: Het management laat weten dat zowel Harmony (netwerkbeveiliging inzake gebruikerstoegangen voor o.a. thuiswerk) en CloudGuard (netwerkbeveiliging voor cloud-toepassingen) een tweecijferige groei realiseerden in het tweede kwartaal. De twee segmenten zijn zo goed voor 20% van de abonnementsinkomsten, een verdubbeling t.o.v. een jaar geleden.
  • Cashflow: Er werd een vrije kasstroom gegenereerd van ongeveer $260 miljoen, wat plus minus 4,8% hoger is dan in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar.
  • Inkoop eigen aandelen: Check Point kocht net als in het eerste kwartaal opnieuw ongeveer 2,7 miljoen eigen aandelen in voor een totaalbedrag van $325 miljoen. Ter herinnering: In 2020 kocht het bedrijf ongeveer 11,4 miljoen eigen aandelen in voor een totale kostprijs van ongeveer $ 1,3 miljard waardoor het totaal aantal uitstaande aandelen afnam met 6,7%.
  • Outlook: Het management voorziet voor het derde kwartaal een omzet tussen $515 en $540 miljoen (+3,6% j-o-j) en een winst per aandeel (op GAAP-basis) tussen $1,30 en $1,40 (+4,9% j-o-j). Voor het hele boekjaar bleef de guidance ongewijzigd en verwacht het management een omzet tussen $2,08 en $2,18 miljard (+3% j-o-j) en een non-GAAP WPA tussen $6,45 en $6,85.
  • Quantum Spark: Het bedrijf lanceerde in het eerste kwartaal een nieuwe serie van 6 security gateways specifiek gericht aan KMO's. Deze gateways zouden een uitstekende beveiliging geven en eenvoudig (geen specialist vereist) te implementeren en te beheren zijn. Volgens een onderzoek van Verizon zijn ongeveer 54% van de cyberaanvallen op KMO's succesvol t.o.v. 7% bij grotere firma's. De digitale transformatie die heel wat bedrijven noodgedwongen moesten doorvoeren naar aanleiding van COVID-19 heeft deze markt in sneltempo doen groeien. Check Point lijkt hier nu meer op te willen inspelen.
  • Alibaba Cloud: CloudGuard, het multi-cloud beveiligingsplatform van Check Point, biedt voortaan ook ondersteuning voor Alibaba Cloud. 
  • Cyberaanvallen: Uit eigen onderzoek stelt Check Point vast dat het aantal cyberaanvallen sinds vorig jaar gestegen zijn met 93%. Zo'n 1.200 ondernemingen zouden wekelijks geconfronteerd worden met een ransomware aanval. Dit onderstreept de nood aan een adequate cyberbeveiliging.
  • Balans: Check Point beschikt over een solide balans met een solvabiliteitsgraad van ongeveer 58%, geen financiële schulden en een stevige basis aan liquiditeiten (cash, verhandelbare effecten en KT-deposito's) van $4 miljard. 

  Negatieve punten

  • Slabakkende groei: Check Point zag de laatste jaren de groei van zowel omzet als nettowinst flink afnemen. De gemiddelde omzetgroei van de laatste 10, 5 en 3 jaar was respectievelijk 6,5%, 4,8% en 3,6%. De gemiddelde groei van de nettowinst was in diezelfde tijdspannes respectievelijk 10,8%, 9,8% en 7,3%. Deze cijfers liggen in schril contrast met het almaar stijgende belang van netwerkbeveiliging, alsook met de groeicijfers die de concurrenten als Fortinet weten neer te zetten. CEO en mede-oprichter Gil Schwed zei daarover zelf in een interview dat Check Point veel sneller ("much much faster!") zou moeten groeien. De laatste 5 à 6 jaren heeft het bedrijf heel wat energie (en geld) gestoken in de ontwikkeling van beveiliging voor mobiele toestellen. De lucratieve opportuniteit die het management hierin zag bleef tot hiertoe echter uit. Ook de zoektocht naar M&A opportuniteiten, waarvoor het bedrijf ruim voldoende middelen heeft, is niet evident volgens Schwed. Vaak tekenen start-ups oplossingen uit voor specifieke problemen van specifieke bedrijven. Voor Check Point zijn nieuwe technologieën echter enkel interessant indien ze schaalbaar zijn en kunnen dienen voor het gros van het cliënteel. Positief is wel dat het management de focus begint te verleggen op een transformatie van het verkoopsteam naar een "meer proactieve en hogere groei-modus". Het management geeft toe dat het bedrijf zich de laatste jaren te veel heeft toegespitst op klantenretentie en te weinig op het verwerven van nieuwe klanten. Er werden het afgelopen jaar dan ook twee nieuwe verkoopsveteranen aangetrokken die de distributie van de Europese en Amerikaanse regio's gaan leiden. Het management zegt ook dat het de bedoeling is het personeelsbestand gevoelig op te trekken ("...the main focus is headcount, headcount, headcount now." - CFO Tal Payne). Het bedrijf verwacht netto ongeveer 300 extra werkkrachten aan te trekken dit boekjaar (+6%). Het salesteam zou dit jaar 20% hogere verkopen aan nieuwe klanten moet realiseren, al leek Schwed niet helemaal overtuigd dat ze hierin zullen slagen.

  SWOT

  Sterktes :

  • Check Point levert aan bijna elk bedrijf uit de Fortune 500 en heeft een zeer grote gebruikersbasis van meer dan 100 000 ondernemingen
  • Kwalitatief goed imago, hebben onder meer gewezen op beveiligingsissues bij Fortnite, DJI Drone en Adobe
  • De omslag van productverkoop richting een software subscriptie model zal zorgen voor recurrente stabiele jaarlijkse inkomsten waardoor de operationele marges op peil kunnen worden gehouden
  • Sterke balans met een hoge nettokaspositie. Bovendien is er voldoende ruimte voor verdere acquisities

  Zwaktes :

  • De omzetgroei is de laatste jaren aan het afzwakken, zeker indien we dit vergelijken met andere spelers in de sector
  • Het bedrijf levert haar producten voornamelijk via distributeurs. De top 10 distributeurs zorgen voor meer dan 50% van de omzet van het bedrijf. Deze afhankelijkheid is gevaarlijk indien de concurrentie toeneemt of er logistieke problemen opduiken
  • Er zijn veel bedrijven actief in de sector. Zowel heel kleine als enkele grotere spelers. Aangezien de bedreigingen constant vernieuwen dienen ook de bedrijven constant te investeren in R&D

  Opportuniteiten :

  • Gedurende de pandemie is volgens Checkpoint het globaal aantal cyberaanvallen gericht tegen bedrijven en overheden gevoelig toegenomen. (+50% in Q3) Volgens Checkpoint worden niet enkel bedrijven en overheden in het vizier genomen, ook energie-, onderwijs-, gezondheids- en andere kritieke-infrastructuur zijn steeds meer doelwitten van cyberaanvallen. Dit toont nogmaals de noodzaak aan voor bedrijven, overheden en andere entiteiten om blijvend te blijven investeren in de meest geavanceerde cybersecurityoplossingen.
  • Het feit dat men reeds leverancier is bij de grote spelers creëert een zekere mate van 'switching costs'. Bedrijven wensen niet constant van leverancier te wisselen op gebied van netwerkbeveiliging
  • Een grote globale cyberaanval zou de 'sense of urgency' bij overheden en bedrijven kunnen verhogen en leiden tot grotere investeringsbudgetten
  • Het bedrijf heeft een samenwerking lopen om beveiligingsoplossingen aan te leveren voor de clouddiensten van ondermeer amazon (aws) en microsoft (azure)

  Bedreigingen :

  • Indien het bedrijf zelf het slachtoffer zou worden van een hack zou de reputatieschade mogelijk onherstelbaar zijn
  • Gezien de hoge mate van cash op de balans zou men mogelijk een te dure overname kunnen doen of waarde vernietigen door aandelen terug te kopen boven hun intrinsieke waarde
  • Het bedrijf moet zorgen dan het niet wordt voorbijgestoken door andere spelers die momenteel gericht zijn op het winnen van marktaandeel

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  23/07/2020 123.02 USD houden
  8/02/2020 118.26 USD Kopen

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.