Check Point Software Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 01/12/2021
 • Koers opmaak studie: 111.44 USD
 • Huidige koers: 125.07 USD
 • Marktkapitalisatie: 14,8 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: IL0010824113

Advies van de analist

 • US$ 116,52
 • US$ 151,47

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Check Point Software Technologies is een wereldwijde leverancier van geïntegreerde cybersecurity services voor zowel bedrijven als overheidsinstellingen. Dit impliceert onder andere netwerkbeveiliging, databeveiliging, mobiele beveiliging en aanverwante diensten. De IPO van het bedrijf op de technologiebeurs Nasdaq dateert van februari 1996. Het bedrijf bedient meer dan 100.000 klanten wereldwijd. De producten en diensten worden onderverdeeld in drie categorieën die in eenzelfde platform beheerd worden genaamd Infinity Vision:

 • Quantum: beveiliging voor bedrijfsnetwerken en datacenters. Check Point krijgt al 21 jaar lang leiderschapsstatus binnen dit domein van onafhankelijk onderzoeksbureau Gartner.
 • Harmony: beveiliging voor het verlenen van gebruikerstoegang in het kantoor, onderweg en thuis. Deze divisie is n.a.v. de pandemie erg relevant geworden.
 • CloudGuard: beveiliging van publieke cloud-applicaties (bv. DropBox, Office365,...) en private cloud-applicaties die draaien op publieke servers zoals Amazon Web Services, Microsoft Azure of Google Cloud Platform.

Check Point biedt eveneens een totaaloplossing aan genaamd Infinity Total Protection die de drie bovenstaande segmenten samenbundelt in één abonnementsformule.

Check Point Software Technologies: omzet per regio in % (Q2 2021)

  Bron: Check Point Software Technologies

  Conclusie

  Check Point legde voor het derde kwartaal opnieuw stabiele resultaten voor. Zo steeg de omzet met 4,9% tot $ 534 miljoen en steeg de uitgestelde omzet (lees: het totaal aan reeds ontvangen voorafbetalingen voor nog te leveren diensten) met 11,8% tot $1,5 miljard, opnieuw een acceleratie t.o.v. het vorige kwartaal waar toen de hoogste stijging sinds begin 2017 werd opgetekend. De operationele marge bleef solide op 42,2%, wat evenwel 1,3 procentpunt lager was dan vorig jaar vanwege hogere uitgaven richting R&D (+16,3%) en marketing (+9,2%). De winst per aandeel daalde met een bescheiden 1,4% tot $ 1,40, wat evenwel aan de bovenkant lag van de verwachting ($ 1,30 - 1,40 miljoen).

  De wereldwijde lockdowns vanwege COVID-19 noodzaakten bedrijven om in sneltempo te digitaliseren. Dit heeft de cybersecurity-markt geen windeieren gelegd, zeker gezien het aantal cyberaanvallen tijdens de pandemie sterk gestegen is. Netwerkbeveiliging is dus zeker geen overbodige luxe in een wereld met een steeds grotere en complexere netwerkperimeter.

  De groei bij Check Point blijft echter al enkele jaren achter t.o.v. concurrenten zoals Fortinet. Het management erkent dat de focus in het verleden te veel lag op klantenretentie en te weinig op het verwerven van nieuwe klanten. Om daar verandering in te brengen werd voor alle geografische markten nieuw leiderschap aangetrokken. Daarnaast worden er volop nieuwe werkkrachten aangetrokken om het verkoopteam te vervoegen. Check Point beschikt over alle ingrediënten om hun marktaandeel terug op te trekken: de producten en diensten zijn van topkwaliteit, de balans is solide en er is ruim voldoende vrije kasstroom ter beschikking. Het is nu aan het management om te tonen dat ze daad bij woord kunnen voegen en een expansiever beleid durven voeren. Zo niet wacht de aandeelhouder wat betreft groei mogelijks op Godot.

  Het aandeel noteert met een verwachte koers-winstverhouding van 15,4x, een verwachte ratio EV/EBITDA van 8,3x en een vrijekasstroomrendement van 7,9% heel wat goedkoper dan zijn sectorgenoten. Indien het management er in slaagt de groei terug aan te wakkeren biedt de huidige koers een interessant instapmoment. Het bedrijf keert geen dividend uit maar biedt wel een buyback-yield van ongeveer 8,8%. Gezien de solide balans, operationele prestaties, de redelijke waardering en de vernieuwde inspanningen rond groei blijft het advies KOPEN.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
  Omzet 1,741,851,921,992,062,15
  Operationele winstmarge 48,9%49,8%47,7%44,2%43,8%48,4%
  Netto winstmarge 41,6%43,3%42,9%41,4%41,0%43,2%
  Boekwaarde per aandeel 21,0322,6424,2824,5325,2624,60
  Winst per aandeel 4,264,935,245,486,036,93
  Koers/Winst 202120202217
  Dividend 0,000,000,000,000,000,00
  Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
  Bron: Bloombergin USD


  Resultaten derde kwartaal 2021

  • De omzet steeg in Q3 jaar-over-jaar met 4,9% tot ongeveer $ 534 miljoen. Dit is aan de bovenkant van de verwachting ($ 515-540 miljoen). In de eerste negen maanden steeg de omzet jaar-over-jaar met ongeveer 4,4% tot $ 1,6 miljard.
  • De operationele winst daalde in Q3 jaar-over-jaar met ongeveer 2,9% tot $ 225 miljoen. In de eerste negen maanden steeg de operationele winst jaar-over-jaar met ongeveer 1,3% tot $ 662 miljoen. De EBIT-marge daalde zo met ongeveer -1,3 procentpunt tot 42,2%
  • De nettowinst daalde in Q3 jaar-over-jaar met ongeveer 6,8% tot $ 187 miljoen, ofwel tot $ 1,40 per (verwaterd) aandeel (-1,4%). Dit is aan de bovenkant van de verwachting ($ 1,30 - 1,40). In de eerste negen maanden daalde de nettowinst jaar-over-jaar met ongeveer 3,5% tot $ 556 miljoen, ofwel tot $ 4,13 per (verwaterd) aandeel (+ 3,5%).

  Positieve punten 

  • Beveiligingsabonnementen: De omzet uit abonnementen steeg in Q3 jaar-over-jaar met 12,6% tot ongeveer $ 190 miljoen en was zo goed voor 35,6% (+2,42 pp) van de totale omzet.
  • Updates & onderhoud: De omzet uit software updates en onderhoud steeg in Q3 jaar-over-jaar met 2,2% tot ongeveer $ 225 miljoen en was zo goed voor 42,1% (-1,11 pp) van de totale omzet.
  • De uitgestelde omzet (lees: het totaal aan reeds ontvangen voorafbetalingen voor nog te leveren diensten) steeg in Q3 jaar-over-jaar met 11,8% tot ongeveer $ 1,5 miljard.
  • Vrije kasstroom: Er werd in het derde kwartaal een vrije kasstroom gegenereerd van ongeveer $ 246 miljoen (+1,36%). Deze vrije kasstroom werd aangewend voor de acquisitie van Avanan, een firma gespecialiseerd in beveiliging van cloud email en SaaS samenwerkingstools (denk aan Slack, Zoom, Teams,…). De bedoeling is om de software van Avanan te integreren in Harmony, Check Point's oplossing voor o.a. remote work. Aan de overname hing een prijskaartje van $ 234 miljoen.
  • R&D: Er vloeide het voorbije kwartaal ongeveer $ 71 miljoen richting onderzoek & ontwikkeling. Dat is zo'n 16,3% meer dan in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Afgezet t.o.v. de omzet bedragen de R&D uitgaven 13,4% (+1,31 pp). Het is voor Check Point belangrijk om voldoende te blijven innoveren om relevant te blijven t.o.v. de concurrenten. 
  • Sales & marketing: Er vloeide het voorbije kwartaal ongeveer $ 148 miljoen richting marketing. Dat is ongeveer 9,2% meer dan in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. Afgezet t.o.v. de omzet bedragen de marketinguitgaven 27,8% (+1,09 pp). Het management zegt al enkele maanden dat het sterker zal inzetten op sales om het klantenbestand proactief uit te breiden en als dusdanig hun marktaandeel te beschermen. Teleurstellend echter is dat de marketinguitgaven overheen de eerste negen maanden van het boekjaar als percentage van de totale omzet identiek bleef op 27,9%.
  • Balans: De balans van Check Point Software toont een solvabiliteitsgraad van 58,2% (-1,17 pp), geen financiële schulden en $ 3,8 miljard aan liquiditeiten (cash & verhandelbare effecten). We kunnen hier m.a.w. spreken van een zeer solide balans.
  • Inkoop eigen aandelen: Check Point kocht in het afgelopen kwartaal voor $ 325 miljoen aan eigen aandelen in. Ter herinnering: In 2020 kocht het bedrijf ongeveer 11,4 miljoen eigen aandelen in voor een totale kostprijs van ongeveer $ 1,3 miljard waardoor het totaal aantal uitstaande aandelen afnam met 6,7%. In augustus van 2020 werd het inkoopprogramma opnieuw uitgebreid met $ 2 miljard, met een authorisatie om elk kwartaal voor maximaal $ 325 miljoen eigen aandelen in te kopen. Check Point keert geen dividend uit.
  • Outlook: Het management voorziet voor het vierde kwartaal een omzet tussen $560 en $605 miljoen (+3,3% j-o-j) en een winst per aandeel (op GAAP-basis) tussen $1,76 en $1,96 (-4,6% j-o-j). Voor boekjaar 2021 werd de guidance lichtjes opgetrokken en rekent het management nu op een omzet tussen $ 2,13 en $2,17 miljard (voorheen: $ 2,08 - $2,18 miljard) en een non-GAAP WPA tussen $ 6,81 en $ 7,01 (voorheen: $ 6,45 - $6,85).
  • Cyberaanvallen: Uit eigen onderzoek stelt Check Point vast dat het aantal cyberaanvallen de laatste 6 maanden gestegen is met 93%. Zo'n 1.200 ondernemingen zouden wekelijks geconfronteerd worden met een ransomware aanval. Dit onderstreept de nood aan een adequate cyberbeveiliging.
  • Quantum Spark: Het bedrijf lanceerde aan het begin van het jaar een nieuwe serie van 6 security gateways specifiek gericht aan KMO's. Deze gateways zouden een uitstekende beveiliging geven en eenvoudig (geen specialist vereist) te implementeren en te beheren zijn. Volgens een onderzoek van Verizon zijn ongeveer 54% van de cyberaanvallen op KMO's succesvol t.o.v. 7% bij grotere firma's. De digitale transformatie die heel wat bedrijven noodgedwongen moesten doorvoeren naar aanleiding van COVID-19 heeft deze markt in sneltempo doen groeien. Check Point lijkt hier nu meer op te willen inspelen.
  • Alibaba Cloud: CloudGuard, het multi-cloud beveiligingsplatform van Check Point, biedt voortaan ook ondersteuning voor Alibaba Cloud.

  Negatieve punten 

  • Producten & licenties: De verkopen van hardware en licenties daalden in Q3 jaar-over-jaar met 0,9% tot ongeveer $ 119 miljoen en maakten zo 22,3% (-1,31 pp) van de totale omzet uit. Deze afname is voornamelijk te wijten aan de overgang naar abonnementsformules (zie positieve punten).
  • Slabakkende groei: Check Point zag de laatste jaren de groei van zowel omzet als nettowinst flink afnemen. De gemiddelde omzetgroei van de laatste 10, 5 en 3 jaar was respectievelijk 6,5%, 4,8% en 3,6%. De gemiddelde groei van de nettowinst was in diezelfde tijdspannes respectievelijk 10,8%, 9,8% en 7,3%. Deze cijfers liggen in schril contrast met het almaar stijgende belang van netwerkbeveiliging, alsook met de groeicijfers die de concurrenten als Fortinet weten neer te zetten. CEO en mede-oprichter Gil Schwed zei daarover zelf in een interview dat Check Point veel sneller ("much much faster!") zou moeten groeien. De laatste 5 à 6 jaren heeft het bedrijf heel wat energie (en geld) gestoken in de ontwikkeling van beveiliging voor mobiele toestellen. De lucratieve opportuniteit die het management hierin zag bleef tot hiertoe echter uit. Ook de zoektocht naar M&A opportuniteiten, waarvoor het bedrijf ruim voldoende middelen heeft, is niet evident volgens Schwed. Vaak tekenen start-ups oplossingen uit voor specifieke problemen van specifieke bedrijven. Voor Check Point zijn nieuwe technologieën echter enkel interessant indien ze schaalbaar zijn en kunnen dienen voor het gros van het cliënteel. Positief is wel dat het management de focus begint te verleggen op een transformatie van het verkoopsteam naar een meer proactieve en hogere groei-modus. Het management geeft toe dat het bedrijf zich de laatste jaren te veel heeft toegespitst op klantenretentie en te weinig op het verwerven van nieuwe klanten. Er werden het afgelopen jaar dan ook twee nieuwe verkoopsveteranen aangetrokken die de distributie van de Europese en Amerikaanse regio's gaan leiden. Het management zegt ook dat het de bedoeling is het personeelsbestand gevoelig op te trekken ("...the main focus is headcount, headcount, headcount now." - CFO Tal Payne). Het bedrijf verwacht netto ongeveer 300 extra werkkrachten aan te trekken dit boekjaar (+6%). Het salesteam zou dit jaar 20% hogere verkopen aan nieuwe klanten moet realiseren, al leek Schwed niet helemaal overtuigd dat ze hierin zullen slagen.

  SWOT

  Sterktes :

  • Check Point levert aan bijna elk bedrijf uit de Fortune 500 en heeft een zeer grote gebruikersbasis van meer dan 100 000 ondernemingen
  • Kwalitatief goed imago, hebben onder meer gewezen op beveiligingsissues bij Fortnite, DJI Drone en Adobe
  • De omslag van productverkoop richting een software subscriptie model zal zorgen voor recurrente stabiele jaarlijkse inkomsten waardoor de operationele marges op peil kunnen worden gehouden
  • Sterke balans met een hoge nettokaspositie. Bovendien is er voldoende ruimte voor verdere acquisities

  Zwaktes :

  • De omzetgroei is de laatste jaren aan het afzwakken, zeker indien we dit vergelijken met andere spelers in de sector
  • Het bedrijf levert haar producten voornamelijk via distributeurs. De top 10 distributeurs zorgen voor meer dan 50% van de omzet van het bedrijf. Deze afhankelijkheid is gevaarlijk indien de concurrentie toeneemt of er logistieke problemen opduiken
  • Er zijn veel bedrijven actief in de sector. Zowel heel kleine als enkele grotere spelers. Aangezien de bedreigingen constant vernieuwen dienen ook de bedrijven constant te investeren in R&D

  Opportuniteiten :

  • Gedurende de pandemie is volgens Checkpoint het globaal aantal cyberaanvallen gericht tegen bedrijven en overheden gevoelig toegenomen. (+50% in Q3) Volgens Checkpoint worden niet enkel bedrijven en overheden in het vizier genomen, ook energie-, onderwijs-, gezondheids- en andere kritieke-infrastructuur zijn steeds meer doelwitten van cyberaanvallen. Dit toont nogmaals de noodzaak aan voor bedrijven, overheden en andere entiteiten om blijvend te blijven investeren in de meest geavanceerde cybersecurityoplossingen.
  • Het feit dat men reeds leverancier is bij de grote spelers creëert een zekere mate van 'switching costs'. Bedrijven wensen niet constant van leverancier te wisselen op gebied van netwerkbeveiliging
  • Een grote globale cyberaanval zou de 'sense of urgency' bij overheden en bedrijven kunnen verhogen en leiden tot grotere investeringsbudgetten
  • Het bedrijf heeft een samenwerking lopen om beveiligingsoplossingen aan te leveren voor de clouddiensten van ondermeer amazon (aws) en microsoft (azure)

  Bedreigingen :

  • Indien het bedrijf zelf het slachtoffer zou worden van een hack zou de reputatieschade mogelijk onherstelbaar zijn
  • Gezien de hoge mate van cash op de balans zou men mogelijk een te dure overname kunnen doen of waarde vernietigen door aandelen terug te kopen boven hun intrinsieke waarde
  • Het bedrijf moet zorgen dan het niet wordt voorbijgestoken door andere spelers die momenteel gericht zijn op het winnen van marktaandeel

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  23/07/2020 123.02 USD houden
  8/02/2021 118.26 USD Kopen

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.