Check Point Software Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/11/2023
 • Koers opmaak studie: 140.7 USD
 • Huidige koers: 145.83 USD
 • Marktkapitalisatie: 16,5 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: IL0010824113

Advies van de analist

 • US$ 131,00
 • US$ 200,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Check Point Software Technologies is een wereldwijde leverancier van geïntegreerde cybersecurity services voor zowel bedrijven als overheidsinstellingen. Dit impliceert onder andere netwerkbeveiliging, databeveiliging, mobiele beveiliging en aanverwante diensten. De IPO van het bedrijf op de technologiebeurs Nasdaq dateert van februari 1996. Het bedrijf bedient meer dan 100.000 klanten wereldwijd. De producten en diensten worden onderverdeeld in drie categorieën die in eenzelfde platform beheerd worden genaamd Infinity Vision:

 • Quantum: beveiliging voor bedrijfsnetwerken en datacenters. Check Point krijgt al 21 jaar lang leiderschapsstatus binnen dit domein van onafhankelijk onderzoeksbureau Gartner.
 • Harmony: beveiliging voor het verlenen van gebruikerstoegang in het kantoor, onderweg en thuis. Deze divisie is n.a.v. de pandemie erg relevant geworden.
 • CloudGuard: beveiliging van publieke cloud-applicaties (bv. DropBox, Office365,...) en private cloud-applicaties die draaien op publieke servers zoals Amazon Web Services, Microsoft Azure of Google Cloud Platform.

Check Point biedt eveneens een totaaloplossing aan genaamd Infinity Total Protection die de drie bovenstaande segmenten samenbundelt in één abonnementsformule.

Check Point Software Technologies: omzet per regio in % (Q2 2022)

  Bron: Check Point Software Technologies

  Conclusie

  Check Point kende opnieuw weinig omzetgroei het voorbije kwartaal, maar zag wel haar marges verbeteren en boekte zo een mooie winstgroei. De economische onzekerheid weegt momenteel op de resultaten, met klanten die aankopen lijken uit te stellen. We denken dat dit de komende kwartalen niet snel zal verbeteren. Het aandeel herstelde opnieuw de voorbije maanden, waardoor het zich nu in de 'houden'-zone bevindt.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 201820192020202120222023E 
  Omzet 1,921,992,062,172,332,42
  Operationele winstmarge 47,8%44,2%43,8%41,8%44,6%44,4%
  Netto winstmarge 42,9%41,4%41,0%37,6%34,2%40,8%
  Boekwaarde per aandeel 24,2824,5325,2625,2323,2723,23
  Winst per aandeel 5,245,486,036,136,318,33
  Koers/Winst 202022192017
  Dividend 0,000,000,000,000,000,00
  Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
  Bron: Bloombergin USD

  Resultaten derde kwartaal 2023

  • De omzet steeg  met 3% tot $ 596 miljoen. 
  • De operationele winst steeg met 2% tot $ 226 miljoen. 
  • De nettowinst steeg met 11% tot $ 205 miljoen, ofwel tot $ 1,77 per (verwaterd) aandeel (+20%). 

  Positieve punten 

  • Beveiligingsabonnementen: De omzet uit abonnementen steeg jaar-over-jaar met 15% tot ongeveer $ 248 miljoen en was zo goed voor 42% van de totale omzet. De groei werd voornamelijk gedreven door CloudGuard en Harmony. De Harmony e-mail beveiliging in het bijzonder groeit met meer dan 100% tegenover vorig jaar. De groei in dit kwartaal was de hoogste sinds 2017.
  • Updates & onderhoud: De omzet uit software updates en onderhoud steeg jaar-over-jaar met 2% tot ongeveer $ 234 miljoen en was zo goed voor 39% van de totale omzet
  • Recurrente inkomsten: de recurrente inkomsten blijven stijgen en maken nu meer dan 81% van de omzet uit. Vijf jaar geleden was dit nog maar 70%.
  • Infinity: de totaaloplossing Infinity, die de verschillende producten bundelt in een abonnementsformule, krijgt meer en meer succes en maakt nu ruim 10% van de omzet uit. De productaankopen in een Infinity-formule geven een periode van 12 maanden waarin klanten een soort krediet krijgen om de productaankopen door te voeren. Hierdoor kan de stijging van de aankopen via Infinity ervoor zorgen dat productverkopen pas later gerealiseerd worden en opduiken in de omzetcijfers. dit zou mede de zwakkere productverkoopcijfers kunnen verklaren.
  • Overnames: Check Point deed drie overnames in het kwartaal. Door de overname van Perimeter 81 kan Check Point nu ook actief worden in SASE, Secure Access Service Edge, een sterk groeiend segment van de markt.
  • Optimistisch over vierde kwartaal: het management is optimistisch voor het vierde kwartaal en denkt dat de situatie dan zal beginnen te verbeteren. We moeten er wel bij zeggen dat ze dit enkele maanden geleden ook dachten over het derde kwartaal, en dat de verwachte verbetering niet is gekomen.
  • Balans: De balans van Check Point Software blijft sterk met $ 3 miljard aan liquiditeiten (cash & verhandelbare effecten) en geen financiële schulden. 
  • Inkoop eigen aandelen: Check Point kocht in het afgelopen kwartaal voor $ 325 miljoen aan eigen aandelen in. In 2023 verwacht het management aan hetzelfde tempo als vorig jaar ($ 1,3 miljard) verder eigen aandelen in te zullen kopen.
  • Outlook: Het management trekt haar winstverwachtingen voor 2023 licht op: ze verwachten nu een aangepaste winst per aandeel tussen $ 8,20 en $ 8,40 (was tussen $ 7,70 en $ 8,30)

  Negatieve punten 

  • Producten & licenties: De verkopen van hardware, licenties en abonnementen daalden jaar-over-jaar met 14% tot ongeveer $ 114 miljoen en maakten zo 19% van de totale omzet uit. Het management wijt de daling, net als in de vorige kwartalen, aan de macro-economische vertraging waardoor de verkoopcyclus langer wordt en bedrijven projecten uitstellen. 
  • Billings: de Billings, zijnde de som van de gerealiseerde omzet en de wijziging in de uitgestelde omzet, daalden met 5% tegenover vorig jaar. Omdat klanten minder geneigd zijn om meerjarendeals af te sluiten, heeft dit ook een effect op de Billings.  Het resultaat is een verdere verzwakking tegenover het vorige kwartaal.
  • Impact oorlog Israël: 40% van de werknemers bevinden zich in Israël. 5% van de werknemers zijn opgeroepen als reserve voor het leger, maar het management geeft aan dat dit hun werking niet hard heeft verstoord tot nu toe.
  • Marktaandeel kalft af: Check Point blijft minder snel groeien dan enkele van haar concurrenten (Fortinet, Palo Alto,...) en verliest dus marktaandeel. Het bedrijf probeert dit nu tegen te gaan met de uitbreiding van haar salesteam. Volgens Check Point hadden ze het voorbije kwartaal daardoor veel meer interacties met klanten en potentiële klanten, en zijn ze optimistisch dat dit een positief effect zal hebben op de verkoopcijfers in de komende kwartalen. 

  SWOT

  Sterktes :

  • Check Point levert aan bijna elk bedrijf uit de Fortune 500 en heeft een zeer grote gebruikersbasis van meer dan 100 000 ondernemingen
  • Kwalitatief goed imago, hebben onder meer gewezen op beveiligingsissues bij Fortnite, DJI Drone en Adobe
  • De omslag van productverkoop richting een software abonnementmodel zal zorgen voor recurrente stabiele jaarlijkse inkomsten waardoor de operationele marges op peil kunnen worden gehouden
  • Sterke balans met een hoge nettokaspositie. Bovendien is er voldoende ruimte voor verdere acquisities

  Zwaktes :

  • De omzetgroei is de laatste jaren aan het afzwakken, zeker indien we dit vergelijken met andere spelers in de sector
  • Het bedrijf levert haar producten voornamelijk via distributeurs. De top 10 distributeurs zorgen voor meer dan 50% van de omzet van het bedrijf. Deze afhankelijkheid is gevaarlijk indien de concurrentie toeneemt of er logistieke problemen opduiken
  • Er zijn veel bedrijven actief in de sector. Zowel heel kleine als enkele grotere spelers. Aangezien de bedreigingen constant vernieuwen dienen ook de bedrijven constant te investeren in R&D

  Opportuniteiten :

  • Gedurende de pandemie is volgens Check Point het globaal aantal cyberaanvallen gericht tegen bedrijven en overheden gevoelig toegenomen. Volgens Check Point worden niet enkel bedrijven en overheden in het vizier genomen, ook energie-, onderwijs-, gezondheids- en andere kritieke-infrastructuur zijn steeds meer doelwitten van cyberaanvallen. Dit toont nogmaals de noodzaak aan voor bedrijven, overheden en andere entiteiten om blijvend te blijven investeren in de meest geavanceerde cybersecurityoplossingen.
  • Het feit dat men reeds leverancier is bij de grote spelers creëert een zekere mate van 'switching costs'. Bedrijven wensen niet constant van leverancier te wisselen op gebied van netwerkbeveiliging
  • Een grote globale cyberaanval zou de 'sense of urgency' bij overheden en bedrijven kunnen verhogen en leiden tot grotere investeringsbudgetten
  • Het bedrijf heeft een samenwerking lopen om beveiligingsoplossingen aan te leveren voor de clouddiensten van ondermeer Amazon (aws) en Microsoft (azure)

  Bedreigingen :

  • Indien het bedrijf zelf het slachtoffer zou worden van een hack zou de reputatieschade mogelijk onherstelbaar zijn
  • Gezien de hoge mate van cash op de balans zou men mogelijk een te dure overname kunnen doen of waarde vernietigen door aandelen terug te kopen boven hun intrinsieke waarde
  • Het bedrijf moet zorgen dan het niet wordt voorbijgestoken door andere spelers die momenteel gericht zijn op het winnen van marktaandeel

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  23/07/2020 123.02 USD houden
  8/02/2021 118.26 USD Kopen
  25/08/2023 131.94 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.