if (typeof marketingCookie !== 'undefined') { }

Check Point Software Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 23/07/2020
 • Koers opmaak studie: 123.02 USD
 • Huidige koers: 119.98 USD
 • Marktkapitalisatie: 15,2 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: IL0010824113

Advies van de analist

 • US$ 100,00
 • US$ 135,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Check point software technologies is een hard- en software bedrijf gespecialiseerd in de beveilig van IT-infrastructuur van bedrijven. Dit impliceert onder andere netwerkbeveiliging, databeveiliging, mobiele beveiliging en aanverwante diensten. De IPO van het bedrijf op de technologiebeurs Nasdaq dateert van februari 1996.

De omzet wordt gerealiseerd in de volgende  divisies:
Software updates, Maintenance & Services (44,3%)
Subscriptions (28,3%)
Products & Licenses (27,4%)

Checkpoint Software Technologies: omzet per regio

  Bron: Jaarverslag Checkpoint Software Technologies

  Conclusie

  Opnieuw solide resultaten bij Check Point software dat de Covid-19 pandemie voorlopig goed weet te verteren. De blijvende noodzaak voor bedrijven en overheden om te investeren in de laatste nieuwe trends op vlak van cyberveiligheid zouden de sector de komende jaren positief moeten ondersteunen.
  De huidige beurskoers waardeert het bedrijf tegen ongeveer 19,3 keer de verwachte winst of 15,5 keer de verwachte Ebitda, wat volgens ons een redelijke faire waardering betreft.
  Hierdoor landen we voor Check Point Software op een 'houden' advies aan de huidige beurskoers.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  '000.000201520162017201820192020E
  Omzet1.6301.7411.8551.9161.9952.013
  Operationele winst840852924914882957
  Nettowinst686723803823825907
  Boekwaarde20,1921,0322,6424,2824,5323,43
  Winst per aandeel3,744,174,825,165,436,36
  Koers/Winst21,820,321,520,020,419,4
  Dividend per aandeel000000
  Dividendrendement//////
  Bron: Bloomberg
  Resultaten HY 2020

  • De omzet steeg na 6 maanden met 3.3% tot $ 992 miljoen
  • De operationele winst steeg licht met 0.7% tot $ 421.5 miljoen
  • De nettowinst steeg met 2.6% tot $ 375 miljoen.

  Positieve punten

  • Check Point software blijft een zeer rendabele onderneming met operationele marges rond de 44% en een totale cashpositie (Cash en cashequivalenten + verhandelbare effecten) van net geen $ 4 miljard.
  • Het bedrijf kocht het afgelopen kwartaal ongeveer 3,1 miljoen eigen aandelen in voor een totale kostprijs van ongeveer $ 325 miljoen. Dit komt neer op een geschatte gemiddelde terugkoopprijs van rond de $105 per aandeel. 
  • Met haar nieuwe 'Quantum Security Gateways' producten heeft het bedrijf een topproduct op vlak van dataprotectie en cyberveiligheid gecreëerd voor verscheidene bedrijfstakken tot het datacenter. Volgens het bedrijf ligt de energieconsumptie van hun productengamma tot de helft lager en biedt het extra beveiligingslagen aan dan concurrerende producten.
  • Gedurende de pandemie is volgens Checkpoint het globaal aantal cyberaanvallen gericht tegen bedrijven en overheden gevoelig toegenomen. Dit toont nogmaals de noodzaak aan voor bedrijven en overheden om blijvend te blijven investeren in de meest geavanceerde cybersecurityoplossingen. 
  • Check Point software kondigde een partnership aan met Coursera, een Amerikaans bedrijf gespecialiseerd in het aanbieden van online cursussen met een userbase van 62 miljoen gebruikers. Het partnership zal bestaan uit lessen die Check Point medewerkers aanbieden om met de software van Check Point te leren werken en andere tools om IT-beveiligingsspecialisten te helpen in hun carrière. 

  Negatieve punten

  • Het bedrijf moet constant blijven investeren in R&D om de meest performante beveiligingsoplossingen te kunnen blijven aanbieden aan haar klanten. R&D uitgaven als % van de omzet komt op ongeveer 12,5%.
  • De groei bij Check Point software blijft minimaal en ook haar marktaandeel in de sector blijft al geruime tijd quasi stabiel. 

  SWOT

  Sterktes :

  • Check Point levert aan bijna elk bedrijf uit de Fortune 500 en heeft een zeer grote gebruikersbasis van meer dan 100 000 ondernemingen
  • Kwalitatief goed imago, hebben onder meer gewezen op beveiligingsissues bij Fortnite, DJI Drone en Adobe
  • De omslag van productverkoop richting een software subscriptie model zal zorgen voor recurrente stabiele jaarlijkse inkomsten waardoor de operationele marges op peil kunnen worden gehouden
  • Sterke balans met een hoge nettokaspositie. Bovendien is er voldoende ruimte voor verdere acquisities

  Zwaktes :

  • De omzetgroei is de laatste jaren aan het afzwakken, zeker indien we dit vergelijken met andere spelers in de sector
  • Het bedrijf levert haar producten voornamelijk via distributeurs. De top 10 distributeurs zorgen voor meer dan 50% van de omzet van het bedrijf. Deze afhankelijkheid is gevaarlijk indien de concurrentie toeneemt of er logistieke problemen opduiken
  • Er zijn veel bedrijven actief in de sector. Zowel heel kleine als enkele grotere spelers. Aangezien de bedreigingen constant vernieuwen dienen ook de bedrijven constant te investeren in R&D

  Opportuniteiten :

  • Het feit dat men reeds leverancier is bij de grote spelers creëert een zekere mate van 'switching costs'. Bedrijven wensen niet constant van leverancier te wisselen op gebied van netwerkbeveiliging
  • Een grote globale cyberaanval zou de 'sense of urgency' bij overheden en bedrijven kunnen verhogen en leiden tot grotere investeringsbudgetten
  • Het bedrijf heeft een samenwerking lopen om beveiligingsoplossingen aan te leveren voor de clouddiensten van ondermeer amazon (aws) en microsoft (azure)

  Bedreigingen :

  • Indien het bedrijf zelf het slachtoffer zou worden van een hack zou de reputatieschade mogelijk onherstelbaar zijn
  • Gezien de hoge mate van cash op de balans zou men mogelijk een te dure overname kunnen doen of waarde vernietigen door aandelen terug te kopen boven hun intrinsieke waarde
  • Het bedrijf moet zorgen dan het niet wordt voorbijgestoken door andere spelers die momenteel gericht zijn op het winnen van marktaandeel

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  23/07/2020 123.02 USD houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.