Brederode Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 20/05/2020
 • Koers opmaak studie: 70 EUR
 • Huidige koers: 74.6 EUR
 • Marktkapitalisatie: 2,0 miljard EUR
 • Sector: Holdings
 • Markt: Luxemburg
 • ISIN: LU1068091351

Advies van de analist

 • € 80,00
 • € 112,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Brederode is een investeringsmaatschappij die een ruim gediversifieerde portefeuille van genoteerde en niet genoteerde (private equity) deelnemingen beheert. De spilfiguur achter Brederode is de weinig communicatieve - getuige de beknopte jaarverslagen - Pierre van Der Mersch. Via de niet-beursgenoteerde holding Holdicam controleert van Der Mersch Brederode. ​​​​​​​

Brederode : Intrinsieke waarde

Bron: Brederode

Conclusie

Het beursgenoteerde gedeelte van de portefeuille van Brederode verloor in het eerste kwartaal van 2020 beduidend minder terrein dan de Europese indices. Voor de evolutie van het private-equity gedeelte is het nog wachten tot de halfjaarcijfers om de impact van de daling in het eerste kwartaal in te schatten, maar wellicht zette dit gedeelte van de portefeuille eveneens een degelijke prestatie neer (omdat de waardering van private equity minder volatiel is dan de beurzen). De decote bedraagt vermoedelijk nog steeds een vijftiental procent, zodat we ons koopadvies handhaven.

Nieuws

Trading update Q1 2020

 • Brederode zag de intrinsieke waarde per aandeel in het eerste kwartaal met amper 4,6% terugvallen tot € 79,41. Het gedeelte private equity is wel gewaardeerd op 31/12/2019. Het waarderen van dit gedeelte van de portefeuille is gecompliceerder en loopt daarom telkens een kwartaal achter. De volledige impact van de coronacrisis op dit gedeelte van de portefeuille zullen we dus pas zien bij de rapportering van de halfjaarcijfers, maar algemeen gezien schommelt deze waarde minder hevig dan de beurzen.
 • Als we enkel kijken naar het gedeelte beursgenoteerde effecten in de portefeuille (die wél gewaardeerd zijn op 31/03/2020), stellen we een waardedaling van 11,7% vast, wat beduidend beter is dan de daling van 25,7% van de Euro Stoxx 50 index.

Resultaten

in mio2016201720182019
Nettowinst172170182458
Boekwaarde58,2063,2268,5983,27
Winst per aandeel5,865,796,2215,62
Dividend per aandeel0,770,850,941,02
Dividendrendement1,84%1,71%1,85%1,37%
Bron : Bloomberg, DL


Resultaten 2019

​​​​​​​​​​​​

Positieve punten

 • De intrinsieke waarde per aandeel steeg in 2019 met een mooie 21,4 % van € 68,59 (31/12/2018) tot € 83,27 (31/12/2019). De Euro Stoxx 50 presteerde nog beter.
 • In 2019 presteerde de portefeuille beursgenoteerde effecten beter dan de private equity portefeuille (al deden beiden het prima).
 • De holding blijft eigen aandelen inkopen, wat steun biedt aan de koers. De ingekochte aandelen worden regelmatig vernietigd.
 • Brederode is en blijft schuldenvrij.
 • Er waren geen grote mutaties in de portefeuille. De posities in onder andere ENI, Rolls Royce en Ageas werden verkocht en er werd een nieuwe positie in ENEL verworven.

​​​​​​​Negatieve punten

 • De decote is afgenomen tot een vijftiental procent.
 • De grote toestroom van geld naar private equityfondsen zal wellicht in de toekomst op het rendement wegen (duurdere acquisities, lagere kwaliteit). Het management probeert evenwel heel gedisciplineerd te blijven.
 • Private equity levert weliswaar mooie rendementen, maar erg doorzichtig is dit gedeelte van de portefeuille niet.
 • Een eventuele zwakte van de financiële markten kan de doorstroom van participaties vertragen.

SWOT

Sterktes

 • Zeer degelijk geleide holding met uitstekende trackrecord.
 • Zeer goed management dat o.a. uit de financiële waarden was gestapt voor de financiële crisis in alle hevigheid losbarstte.
 • Redelijke spreiding van de activa.

​​​​​​​Zwaktes

 • Weinig communicatief naar aandeelhouders toe.
 • Het gedeelte private equity in de portefeuille is erg groot en minder transparant.

Opportuniteiten

 • Zowel in de portefeuille beursgenoteerde aandelen als in de portefeuille private equity kunnen op termijn wellicht mooie rendementen behaald worden.​​​​​​​

Bedreigingen

 • Eventuele problemen in de private equity portefeuille kunnen het rendement aantasten.
 • Dure prijzen in de private equity-markt hollen het toekomstige rendement uit.
 • Eventuele problemen of tegenvallers bij participaties in beursgenoteerde bedrijven.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 47.7 EUR Kopen
20/03/2019 59.1 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.
 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.