Brederode Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 24/03/2023
 • Koers opmaak studie: 103 EUR
 • Huidige koers: 101.6 EUR
 • Marktkapitalisatie: 3,0 miljard EUR
 • Sector: Holdings
 • Markt: Luxemburg
 • ISIN: LU1068091351

Advies van de analist

 • € 113,00
 • € 170,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Brederode is een investeringsmaatschappij die een ruim gediversifieerde portefeuille van genoteerde en niet genoteerde (private equity) deelnemingen beheert. De spilfiguur achter Brederode is de weinig communicatieve - getuige de beknopte jaarverslagen - Pierre van Der Mersch. Via de niet-beursgenoteerde holding Holdicam controleert van Der Mersch Brederode. ​​​​​​​

Brederode : Intrinsieke waarde

Bron: Brederode

Conclusie

De intrinsieke waarde van Brederode hield zeer goed stand in 2022, vooral dankzij de private equity-investeringen. We ramen dat Brederode momenteel met een korting van ca 15% op de intrinsieke waarde noteert. Gezien de uitstekende trackrecord handhaven we ons koopadvies. Merk op dat de hogere waarderingen voor private equity het risicoprofiel verhogen, met mogelijk meer koersvolatiliteit tot gevolg.​​​​​​​


Nieuws

-

Resultaten

in mio20182019202020212022
Nettowinst1824582621 036-73
Boekwaarde68,5983,2791,19125,45121,80
Winst per aandeel6,2215,628,9435,34-2,5
Dividend per aandeel0,941,021,081,151,22
Dividendrendement1,85%1,37%1,33%0,90%1,12%
Bron : Bloomberg, DL


Resultaten 2022

​​​​​​​​​​​​

Positieve punten

 • De intrinsieke waarde per aandeel daalde met 2,9% van € 125,45 (31/12/2021) tot € 121,80 (31/12/2022). Dat was beduidend beter dan de meeste Europese indices.
 • De private-equity poot presteerde prima, met een winst van 6%, vooral dankzij de sterke dollarposities (dollar maakt ca 70% uit).
 • De kleine premie die begin 2022 nog werd betaald op de intrinsieke waarde, is nu omgebogen in een mooie korting van 15%.
 • ​​​​​​​​​​​​​​De posities in 3M en Telenor werd verkocht, en er werd onder andere bijgekocht in LVMH, Prosus, Alphabet, Royal Bank of Canada, Novartis en Iberdrola.  
 • De hevige schommelingen op de aandelenmarkten worden wat uitgevlakt in de waarderingen van private equity (wat positief is), al speelt er ook doorgaans een vertragingseffect.
 • Het dividend werd in 2022 met 6,1% verhoogd tot € 1,22 per aandeel.

​​​​​​​Negatieve punten

 • De beursgenoteerde portefeuille presteerde relatief zwak en verloor ca. 16%. De zwakkere prestatie was onder andere te wijten aan de posities in Samsung (-27%), Alphabet (-31%), Intel (-43%), Alibaba (-21%), Enel (-20%) en Sofina (-52%). Onder andere Novartis (+10%), Sanofi (+5%), Mastercard (+3%), Unilever (+3%) en Iberdrola (+9%) zorgden voor wat tegengewicht. In dit gedeelte van de portefeuille maakt de dollar ca 50% uit.
 • ​​​​​​​De grote toestroom van geld naar private equityfondsen zal wellicht in de toekomst op het rendement wegen (duurdere acquisities, lagere kwaliteit). Het management probeert evenwel heel gedisciplineerd te blijven.
 • Private equity levert doorgaans weliswaar mooie rendementen, maar dit gedeelte van de portefeuille is wat minder doorzichtig.
 • Een eventuele zwakte van de financiële markten kan de doorstroom van participaties vertragen.

SWOT

Sterktes

 • Zeer degelijk geleide holding met uitstekende trackrecord.
 • Zeer goed management dat o.a. uit de financiële waarden was gestapt voor de financiële crisis in 2008 in alle hevigheid losbarstte.
 • Redelijke spreiding van de activa.

​​​​​​​Zwaktes

 • Weinig communicatief naar aandeelhouders toe.
 • Het gedeelte private equity in de portefeuille is erg groot en minder transparant.

Opportuniteiten

 • Zowel in de portefeuille beursgenoteerde aandelen als in de portefeuille private equity kunnen op termijn wellicht mooie rendementen behaald worden.​​​​​​​

Bedreigingen

 • Eventuele problemen in de private equity portefeuille kunnen het rendement aantasten.
 • Dure prijzen in de private equity-markt hollen het toekomstige rendement uit.
 • Eventuele problemen of tegenvallers bij participaties in beursgenoteerde bedrijven.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 47.7 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.
 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.