Brederode Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 21/03/2024
 • Koers opmaak studie: 104.2 EUR
 • Huidige koers: 114 EUR
 • Marktkapitalisatie: 3,1 miljard EUR
 • Sector: Holdings
 • Markt: Luxemburg
 • ISIN: LU1068091351

Advies van de analist

 • € 116,00
 • € 174,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Brederode is een investeringsmaatschappij die een ruim gediversifieerde portefeuille van genoteerde en niet genoteerde (private equity) deelnemingen beheert. Brederode is relatief gezien weinig communicatief - getuige de beknopte jaarverslagen. Via de niet-beursgenoteerde holding Holdicam controleert de familie van Der Mersch Brederode. ​​​​​​​

Brederode : Intrinsieke waarde

Bron: Brederode

Conclusie

Brederode zette een mooie prestatie neer in 2023, zodat het historische trackrecord intact blijft. De intrinsieke waarde steeg met circa 6%, terwijl de korting op de intrinsieke waarde rond de 20% blijft hangen. Gezien de mooie trackrecord en de stevige korting, handhaven we ons koopadvies voor het aandeel.


Nieuws

-

Resultaten

in mio20192020202120222023
Nettowinst4582621 036-73234
Boekwaarde83,2791,19125,45121,80128,55
Winst per aandeel15,628,9435,34-2,57,97
Dividend per aandeel1,021,081,151,221,29
Dividendrendement1,37%1,33%0,90%1,12%1,26%
Bron : Bloomberg, DL


Resultaten 2023

​​​​​​​​​​​​

Positieve punten

 • De intrinsieke waarde per aandeel steeg met 5,5% van € 121,80 (31/12/2022) naar € 128,55 (31/12/2023). 
 • De private-equity poot won lichtjes terrein, terwijl de beursgenoteerde portefeuille beter presteerde. In deze laatste portefeuille werd de positie in Samsung verlicht, terwijl er werd bijgekocht in Alphabet.
 • De private-equity poot presteerde redelijk, met een winst van 2,2% (dollar maakt ca tweederde uit van deze portefeuille).
 • De beursgenoteerde portefeuille presteerde beter en won 14,3%. De degelijke prestatie was onder andere te danken aan de posities in Samsung (+40%), Mastercard (+19%), Relx (+41%), Alphabet (+46%), Intel (+86%), LVMH (+9%) en Enel (+42%). In dit gedeelte van de portefeuille maakt de dollar ca 27% uit. De aandelen Prosus (-9%) en Alibaba (-15%) presteerden minder.
 • De kleine premie die begin 2022 nog werd betaald op de intrinsieke waarde, is nu omgebogen in een flinke korting van circa 20%.
 • De hevige schommelingen op de aandelenmarkten worden meestal wat uitgevlakt in de waarderingen van private equity (wat positief is), al speelt er ook doorgaans een vertragingseffect.
 • Het dividend werd in 2023 met 5,7% verhoogd tot € 1,29 per aandeel.

​​​​​​​Negatieve punten

 • ​​​​​​​Het management bleef voorzichtig en vaag over de prognoses voor 2024. Wel liet het weten dat de piek van de rentecyclus in combinatie met een relatief gunstig economisch klimaat een positief kan hebben op de private equity-portefeuille.
 • De grote toestroom van geld naar private equityfondsen in de afgelopen jaren zal wellicht in de toekomst op het rendement wegen (duurdere acquisities, lagere kwaliteit). Het management probeert evenwel heel gedisciplineerd te blijven.
 • Private equity levert doorgaans weliswaar mooie rendementen, maar dit gedeelte van de portefeuille is wat minder doorzichtig.
 • Een eventuele zwakte van de financiële markten kan de doorstroom van participaties vertragen.

SWOT

Sterktes

 • Zeer degelijk geleide holding met uitstekende trackrecord.
 • Zeer goed management dat o.a. uit de financiële waarden was gestapt voor de financiële crisis in 2008 in alle hevigheid losbarstte.
 • Redelijke spreiding van de activa.

​​​​​​​Zwaktes

 • Weinig communicatief naar aandeelhouders toe.
 • Het gedeelte private equity in de portefeuille is erg groot en minder transparant.

Opportuniteiten

 • Zowel in de portefeuille beursgenoteerde aandelen als in de portefeuille private equity kunnen op termijn wellicht mooie rendementen behaald worden.​​​​​​​

Bedreigingen

 • Eventuele problemen in de private equity portefeuille kunnen het rendement aantasten.
 • Dure prijzen in de private equity-markt hollen het toekomstige rendement uit.
 • Eventuele problemen of tegenvallers bij participaties in beursgenoteerde bedrijven.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 47.7 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.
 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.