Brederode Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 21/05/2021
 • Koers opmaak studie: 102.6 EUR
 • Huidige koers: 109.2 EUR
 • Marktkapitalisatie: 3 miljard EUR
 • Secteur: Holdings
 • Markt: Luxemburg
 • ISIN: LU1068091351

Conseil de l'analyste

 • 113,00 €
 • 170,00 €

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Brederode is een investeringsmaatschappij die een ruim gediversifieerde portefeuille van genoteerde en niet genoteerde (private equity) deelnemingen beheert. De spilfiguur achter Brederode is de weinig communicatieve - getuige de beknopte jaarverslagen - Pierre van Der Mersch. Via de niet-beursgenoteerde holding Holdicam controleert van Der Mersch Brederode. ​​​​​​​

Brederode : Intrinsieke waarde

Source: Brederode

Conclusie

Na een prima 2020 steeg de waarde van de portefeuille van Brederode in het eerste kwartaal verder door. Er werden geen wijzigingen aangebracht in de portefeuille met beursgenoteerde effecten. We schatten dat Brederode op datum van de analyse nog steeds met een kleine decote noteert tegenover de intrinsieke waarde.

Gezien de uitstekende trackrecord handhaven we ons koopadvies.

Nieuws

Update 1ste kwartaal 2021

 • Brederode zag de intrinsieke waarde per aandeel in het eerste kwartaal van 2021 met 6,7% toenemen tot € 97,29.
 • Het gedeelte private equity is gebaseerd op de waarderingen per 31/12/2020.
 • Er werden geen aandelen verkocht of aangekocht in de portefeuille met beursgenoteerde aandelen.

Resultaten

in mio2017201820192020
Nettowinst170182458262
Boekwaarde63,2268,5983,2791,19
Winst per aandeel5,796,2215,628,94
Dividend per aandeel0,850,941,021,08
Dividendrendement1,71%1,85%1,37%1,33%
Bron : Bloomberg, DL


Resultaten 2020

​​​​​​​​​​​​

Positieve punten

 • De intrinsieke waarde per aandeel steeg in 2020 met 9,5% van € 83,27 (31/12/2019) tot € 91,19 (31/12/2020). Dat was beter dan de meeste Europese indices.
 • De beursgenoteerde portefeuille zette een aardige prestatie neer en won 5,3%, al werd hij per saldo wat afgebouwd. De private-equity poot deed het echter nog een stuk beter, met een jaarwinst van 15,4%.
 • De verliezen in het eerste kwartaal - die al bij al nog binnen de perken bleven - werden dus volledig goedgemaakt.
 • Het dividend werd 5,9% verhoogd tot € 1,08 per aandeel.
 • ​​​​​​​Brederode is en blijft schuldenvrij.
 • De posities in Samsung en Sofina werden wat afgebouwd om het overgewicht te corrigeren. De participaties in Coloplast (producent medische toestellen) en Lafarge-Holcim werden geliquideerd. Er werden kleinere participaties genomen in Alphabet (Google), Prosus en Alibaba. 

​​​​​​​Negatieve punten

 • De decote is eind 2020 geslonken tot een tiental procent.
 • De grote toestroom van geld naar private equityfondsen zal wellicht in de toekomst op het rendement wegen (duurdere acquisities, lagere kwaliteit). Het management probeert evenwel heel gedisciplineerd te blijven.
 • Private equity levert weliswaar mooie rendementen, maar dit gedeelte van de portefeuille is wat minder doorzichtig.
 • Een eventuele zwakte van de financiële markten kan de doorstroom van participaties vertragen.

SWOT

Sterktes

 • Zeer degelijk geleide holding met uitstekende trackrecord.
 • Zeer goed management dat o.a. uit de financiële waarden was gestapt voor de financiële crisis in 2008 in alle hevigheid losbarstte.
 • Redelijke spreiding van de activa.

​​​​​​​Zwaktes

 • Weinig communicatief naar aandeelhouders toe.
 • Het gedeelte private equity in de portefeuille is erg groot en minder transparant.

Opportuniteiten

 • Zowel in de portefeuille beursgenoteerde aandelen als in de portefeuille private equity kunnen op termijn wellicht mooie rendementen behaald worden.​​​​​​​

Bedreigingen

 • Eventuele problemen in de private equity portefeuille kunnen het rendement aantasten.
 • Dure prijzen in de private equity-markt hollen het toekomstige rendement uit.
 • Eventuele problemen of tegenvallers bij participaties in beursgenoteerde bedrijven.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 47.7 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.
 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.