Booking Holdings Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 18/03/2020
 • Koers opmaak studie: 1368.26 USD
 • Huidige koers: 1230.68 USD
 • Marktkapitalisatie: 56 miljard
 • Sector: Consumptie-Luxe
 • Markt: New York
 • ISIN: US09857L1089

Advies van de analist

 • US$ 949,00
 • US$ 1.328,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Booking Holdings omvat verschillende reservatiewebsites voor o.a. restaurants, hotels, huurauto's en vliegtickets met als primaire merken Booking.com, Agoda.com, KAYAK, Priceline.com, Rentalcars.com en OpenTable. In 2019 werden via deze kanalen meer dan 844 miljoen overnachtingen geboekt. Het bedrijf is actief in meer dan 230 landen.

Booking Holdings: Aandeel omzet

Bron: Booking Omzet

Conclusie

De resultaten van het vierde kwartaal bij Booking Holdings waren redelijk positief en naar verwachting. De omzet steeg en de operationele winstmarges bleven op peil (35%). De aangepaste nettowinst stagneerde, maar vanwege de forse inkoop van eigen aandelen steeg de winst per aandeel wel met 11%. Helaas zit het bedrijf momenteel middenin een hevige Covid-19-storm en is het koffiedik kijken wat de impact zal zijn op de resultaten. De verwachtingen die het bedrijf zelf gaf eind februari werden alweer ingetrokken begin maart vanwege de snelheid waarmee het virus zich reeds verspreid had in Europa en Noord-Amerika en de acties die overheden namen om een verdere verspreiding in te dijken. Het bedrijf noteert momenteel dan ook aan een lage koers/winstverhouding van 11. Booking blijft echter één van de sterkste spelers binnen de sector, met een solide balans, hoge operationele marges en hoge vrije kasstroom. Gezien het er op dit moment nog niet naar uitziet dat er snel beterschap komt blijft het advies voorlopig op 'houden'.

Nieuws

-

Resultaten

'000.00020132014201520162017201820192020E
Omzet6.7938.4429.22410.74312.68114.52715.06612.892
Operationele winst

2.435

3.073

3.237

3.847

4.557

5.386

5.411

4.300
Nettowinst1.8932.4222.5512.1353.6884.3354.2723.558
Boekwaarde133164,9177,3200,2232,4192,5143,2580,86
Winst per aandeel37,1746,3049,4542,6547,7884,26111,8286,22
Koers/Winst3132262729422114
Dividend per aandeel

0

0

0

0

0

0

0

0
Dividendrendement--------
Bron: BloombergResultaten derde kwartaal 2019 

 • De omzet steeg in het vierde kwartaal met 4% jaar-over-jaar tot $ 3,3 miljard. Ook op jaarbasis steeg de omzet met 4% tot $ 15,1 miljard.
 • De aangepaste nettowinst daalde in het vierde kwartaal met 6% jaar-over-jaar tot € 1 miljard. De verwaterde winst per aandeel steeg wel met 4% tot $ 23,30. Voor het hele boekjaar stagneerde de aangepaste nettowinst op ongeveer $ 4,5 miljard. De verwaterde winst per aandeel steeg echter met 11% tot $ 102,57.

Positieve punten 

 • In het vierde kwartaal van 2019 werden er 191 miljoen overnachtingen geboekt via de verschillende reservatiewebsites, een stijging van ongeveer 12% jaar-over-jaar. Over het volledige boekjaar werden 845 miljoen overnachtingen geboekt, een stijging van ongeveer 11%.
 • De aangepaste EBITDA-marge in 2019 bedroeg ongeveer 39%, de EBIT-marge (operationele winst) ongeveer 35%.
 • Booking Holdings kocht in 2019 voor $ 8,2 miljard eigen aandelen in. Het totaal aantal uitstaande aandelen daalde hierdoor met bijna 10%.
 • Het aandeel in de omzet van alternatieve accomodaties zoals huizen, appartementen of chalets steeg in 2019 met 14% tot $ 3,1 miljard.
 • Het aantal transacties dat verliep via het eigen betalingsplatform steeg van 10% in 2018 tot 15% in 2019. Het management hoopt dat dit aantal stijgt tot ongeveer 25% in 2020. De migratie naar het eigen betalingsplatform zou essentieel zijn in het kader van de "Connected Trip"-strategie, waarbij een verhoogde cross-sell beoogt wordt en de klant in het reservatieproces in één beweging zowel vlucht, accomodatie, huurauto en activiteiten kan vastleggen. 

Negatieve punten 

 • Vanwege het Covid-19 virus rekende het management voor het eerste kwartaal van 2020 nog op een daling van het aantal geboekte overnachtingen tussen 5%-10% en een daling van de omzet tussen 3%-7%. Gezien de snelle verspreiding van het virus in Europa en Noord-Amerika werd deze verwachting ondertussen alweer ingetrokken. Het management meent dat het momenteel onmogelijk is om de impact op de toekomstige financiële resultaten te kwantificeren. Desalniettemin verwacht het bedrijf dat het deze tijdelijke storm zal kunnen doorkomen dankzij haar solide balans en operationeel businessmodel.
 • De forse inkoop van eigen aandelen van de laatste jaren heeft geleid tot een verzwakking van de solvabiliteit (27,7%)
 • De sector staat enigszins onder druk door enerzijds toenemende concurrentie en anderzijds door de (te) grote marktmacht van Google waarbij er steeds hogere prijzen gevraagd worden voor advertenties op de zoekmotor. Echter blijft Google de meest efficiënte manier om klanten te bereiken.

SWOT

Sterktes 

 • Booking.com is een sterke merknaam, veel consumenten gaan automatisch naar de website wanneer ze een hotel zoeken. Booking.com heeft vandaag ook het grootste aanbod aan hotels, wat de website aantrekkelijk maakt voor potentiële klanten.
 • De nood aan kritische massa zorgen ervoor dat de grotere spelers in de sector zullen blijven marktaandeel afnemen van de kleinere.
 • Sterke balans met nettocashpositie, goede freecashflowgeneratie. 

Zwaktes 

 • Gedeeltelijk afhankelijk van Google om via haar zoekmachine bezoekers naar haar websites te leiden.  
 • De groei is de laatste jaren duidelijk aan het vertragen en de groeicijfers uit het verleden zullen niet meer gehaald worden in de toekomst.
 • Hoge reclame-uitgaven nodig om de bekendheid van de websites te verhogen of op peil te houden.

Opportuniteiten 

 • Structurele trend naar meer online boekingen speelt in het voordeel van spelers als Priceline en zullen nog voor groei zorgen de komende jaren.
 • Booking Holdings kan een overnameprooi worden indien één van de grote technologiebedrijven zich in deze niche wil positioneren.
 • Door een recent samenwerkingsverband met Ctrip, versterkt ze haar aanwezigheid in China, waardoor ze beter zullen kunnen profiteren van de sterke groei die daar verwacht wordt de komende jaren.

Bedreigingen 

 • Grote technologiebedrijven zoals Facebook, Apple, Google of Alibaba hebben de middelen om een concurrent voor Booking Holdings uit te bouwen. Vandaag zijn ze daar niet mee bezig, maar dit kan veranderen in de toekomst.
 • Tripadvisor heeft recent ook een mogelijkheid geïnstalleerd op haar website om rechtstreeks restaurants en overnachtingen te boeken, waardoor het in de toekomst een grotere concurrent kan worden. 
 • Veel lopende rechtzaken met lokale en nationale overheden die claimen dat de websites van Booking bepaalde hoteltaksen en andere belastingen zouden moeten betalen op elke transactie die ze doen. Booking betwist dit en definitieve uitspraken zijn in de meeste zaken nog niet op korte termijn te verwachten.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 1750.01 USD Kopen
2019/03/04 1714.08 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.