Booking Holdings Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 07/11/2023
 • Koers opmaak studie: 2970.4 USD
 • Huidige koers: 3126.29 USD
 • Marktkapitalisatie: 106 miljard
 • Sector: Consumptie-Luxe
 • Markt: New York
 • ISIN: US09857L1089

Advies van de analist

 • US$ 3.050,00
 • US$ 5.100,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Booking Holdings omvat verschillende reservatiewebsites voor o.a. restaurants, hotels, huurauto's en vliegtickets. Naast Booking.com omvat de herbergt het Amerikaanse bedrijf websites als Agoda.com, KAYAK.com, Priceline.com, Rentalcars.com, Cheapflights.com, Opentable.com en Momondo.com. In 2019 (pre-COVID) werden er zo'n 845 miljoen nachten geboekt overheen de platformen van boeking versus 390 miljoen bij concurrent Expedia. Het bedrijf telde in 2022 meer dan 20.700 werknemers en is actief in meer dan 220 landen.

Booking Holdings: Aandeel omzet

Bron: Booking Omzet

Conclusie

Booking profiteert van het herstel van de reismarkt na enkele mindere jaren ten gevolge van COVID. Het bedrijf groeit sterk en wint nog aan marktaandeel. Op korte termijn zien we dit niet veranderen, al mogen we bedreiging van nieuwe concurrentie (b.v. Google, Generative AI) op middellange termijn niet uit het oog verliezen. Met een verwachte P/E voor 2023 van 20 komt het aandeel opnieuw in de koopzone.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar 201820192020202120222023E 
Omzet (in miljard) 14,5315,076,8010,9617,0921,19
Operationele winstmarge 36,8%35,5%-9,3%22,8%29,9%32,9%
Netto winstmarge 27,5%32,3%0,9%10,6%17,9%25,2%
Boekwaarde per aandeel 47,78192,52143,25119,4673,4879,43
Winst per aandeel 84,26112,931,4528,3992,09145,95
Historische koers 172220542227239924392970
Koers/Winst 20,418,2153684,526,520,3
Dividend 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Bron: Booking Holdingsin USD

Resultaten derde kwartaal 2023

 • De omzet steeg j-o-j met ongeveer 21% tot $ 7,3 miljard. 
 • De operationele winst steeg met 20% tot $ 3,1 miljard. 
 • De nettowinst steeg  j-o-j met ongeveer 51% tot $ 2,5 miljard, ofwel tot $ 70,62 per aandeel (+ 68%). 

Positieve punten 

 • Het aantal geboekte kamernachten, in feite de som van alle gereserveerde overnachtingen, steeg j-o-j met ongeveer 15% tot 276 miljoen.
 • De geboekte huurautodagen, zijnde het aantal gereserveerde huurauto's vermenigvuldigd met het gemiddeld aantal huurdagen, stegen j-o-j met ongeveer 20% tot 20 miljoen. 
 • Het aantal geboekte vliegtickets steeg j-o-j met ongeveer 57% tot 9 miljoen. 
 • Booking app: het aantal boekingen dat via de eigen Booking app wordt vastgelegd, blijft stijgen en kwam uit op 51%, voor het eerst was het meer dan de helft. Een jaar geleden was dit nog maar 45%, en in 2019 slechts 32%.
 • Beter dan concurrentie: Booking groeit duidelijk sterker dan concurrenten AirBnB en Expedia, het aantal geboekte kamernachten steeg ook sterker (+24%) in niet-traditionele accomodaties. Ondertussen maken ze al een derde van de totale geboekte kamernachten uit.
 • Inkoop eigen aandelen: Booking Holdings kocht voor ongeveer $ 2,6 miljard aan eigen aandelen in. De forse inkoop van eigen aandelen in de eerste drie kwartalen verlaagde het aantal uitstaande aandelen met 8%. 

Negatieve punten 

 • Overname Etraveli geblokkeerd: Booking wou het Zweedse Etraveli overnemen, maar in september blokkeerde de EU de overname omdat het de al dominante marktpositie van Booking nog zou versterken. Het bedrijf gaat in beroep tegen de beslissing.
 • VS zwak: het aantal geboekte kamernachten in de VS blijft relatief zwak, er was maar enkele procenten groei en in oktober was er opnieuw een lichte krimp in vergelijking met vorig jaar.
 • Outlook:  voor het vierde kwartaal verwacht Booking een vertraging van de groei in het aantal geboekte kamernachten naar 9%. In oktober was er groei van 8%, en gaf men aan dat het conflict in Israël een negatieve impact had op de boekingen in het land en in het bredere Midden-Oosten. Er was wel een herstel naar het einde van de maand toe.  In het algemeen blijft het management wel positief voor 2024 en verwachten ze ook dan nog sterke groei.

SWOT

Sterktes 

 • Sterk Merk: Booking.com geniet van een sterke merknaam, waardoor klanten steeds vaker rechtstreeks naar de website (of app) gaan i.p.v. er pas op te stuiten na een zoekopdracht in een zoekmotor zoals Google. Ook andere merken die Booking herbergt worden stelselmatig sterker, zoals o.a.  Rentalcars.com, Agoda en OpenTable.
 • Netwerkeffect: Booking.com heeft het grootste aanbod met meer dan 28 miljoen verschillende listings. Dit drijft de groei van het aantal gebruikers, zoals blijkt uit de meer dan 230 miljoen geverifieerde recensies. 
 • Europa: Het platform staat sterk in de Europese markt, waar het aanbod veel meer versnipperd is t.o.v. landen als de Verenigde Staten, waar grote hotelketens een veel dominantere rol spelen. Kleinere hotels hebben een zwakkere onderhandelingsmacht, wat in het voordeel speelt van de winstmarges van Booking. 
 • Solide balans: Het bedrijf is asset light en beschikt over een solide balans met een nettokaspositie. In tijden van crisis (denk aan een pandemie) staat het bedrijf dan ook relatief sterk in zijn schoenen.
 • Flexibele kostenstructuur: Het bedrijf heeft een zeer flexibele kostenstructuur. Ongeveer de helft van de operationele kosten hebben bijvoorbeeld betrekking op marketing en verkoop (exclusief personeel). Hierdoor kon het bedrijf zijn cashdrain relatief beperken tijdens de pandemie.

Zwaktes

 • Marketingkosten: Er zijn aanzienlijke marketing-uitgaven nodig om de bekendheid van de websites te verhogen of op peil te houden, alsook klanten te blijven sturen naar de platformen van Booking. Het bedrijf is hiervoor gedeeltelijk afhankelijk van Google, die zijn tarieven hiervoor steeds optrekt.
 • Concurrentie: Andere boekingplatformen zoals Expedia en AirBnB bieden gelijkaardige diensten aan en doet dit tevens op schaal. De markt van de online boekingplatformen kent met deze spelers evenwel een redelijk hoge concentratie.

Opportuniteiten 

 • Connected Trip: Het verder naadloos integreren van verschillende reisgerelateerde diensten zou de klantentevredenheid ten goede moeten komen alsook de winsten doen toenemen. Booking verwijst in dit kader naar haar 'Connected Trip'-strategie waarbij het een one-stop shop wil worden voor het boeken van zowel vluchten, vlieghaventransport, huurauto's, hotels, attracties en restaurants.
 • Azië: Om in te spelen op de snel groeiende Aziatische markt sloot Booking partnerships af met zowel Ctrip (Trip.com), Meituan, Didi en Grab. Op deze manier vermijdt het bedrijf de aanzienlijke bureaucratische red tape in deze landen (met name in China) terwijl het wel toegang krijgt tot de plaatselijke markt. De Aziatische platformen krijgen op hun beurt toegang tot het ruime internationale aanbod van Booking. 

Bedreigingen 

 • Big Tech: Grote techbedrijven als Google en Microsoft begeven zich de laatste jaren steeds meer in het vaarwater van Booking, met diensten als Google Travel, Google Flights, de integratie van een hotel zoekmachine in Google Maps, en Microsoft Bing Travel. Deze spelers blijven vooralsnog zogenaamde meta-zoekmachines, die data verzamelen van o.a. Booking, Expedia & AirBnB en deze samenbrengen in één zoekresultaat. Ze onderhouden dus geen rechtstreekse contacten met de hotels zelf en staan eveneens niet in voor de betalingen tussen reiziger en hotel. De stap om dit wel te beginnen doen wordt echter steeds kleiner.
 • Generative AI: nieuwe toepassingen als ChatGPT, indien ze nog verder verbeteren, kunnen in de toekomst de manier waarop klanten hotels zoeken en vastleggen veranderen. Indien hierdoor spelers als Booking zouden worden overgeslagen in het zoekproces, kan dit een bedreiging voor het businessmodel van Bookign worden.
 • Cyclisch: In economisch moeilijkere tijden wordt er doorgaans minder gespendeerd aan reizen en aanverwante activiteiten. Exogene gebeurtenissen zoals o.a. terroristische aanslagen, pandemieën en geopolitieke spanningen kunnen een significante invloed hebben op de prestaties van Booking.
 • Regulatie: Met de invoering van de Digital Markets Act en de Digital Services Act zet Europa druk op de marktmacht van Big Tech en meerbepaald op de zogenaamde poortwachters. Het gaat hierbij over online platformen die bedrijven moeilijk kunnen vermijden om in contact te komen met hun klanten. Denk hierbij aan zoekmotoren als Google, handelsplatformen als Amazon, maar ook boekingsplatformen zoals Booking. 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 1750.01 USD Kopen
2019/03/04 1714.08 USD Houden
2023/01/17 2326.29 USD Houden
2023/11/7 2970.4 USD Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen. De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.

 • De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.