Booking Holdings Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 25/05/2020
 • Koers opmaak studie: 1746.91 USD
 • Huidige koers: 1676.255 USD
 • Marktkapitalisatie: 71,5 miljard
 • Sector: Consumptie-Luxe
 • Markt: New York
 • ISIN: US09857L1089

Advies van de analist

 • US$ 1.420,00
 • US$ 1.950,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Booking Holdings omvat verschillende reservatiewebsites voor o.a. restaurants, hotels, huurauto's en vliegtickets met als primaire merken Booking.com, Agoda.com, KAYAK, Priceline.com, Rentalcars.com en OpenTable. In 2019 werden via deze kanalen meer dan 844 miljoen overnachtingen geboekt. Het bedrijf is actief in meer dan 230 landen.

Booking Holdings: Aandeel omzet

Bron: Booking Omzet

Conclusie

Zoals verwacht vielen de eerstekwartaalsresultaten van Booking Holdings sterk lager uit ten opzichte van vorig jaar vanwege de sterke negatieve impact die het COVID-19 virus heeft op de reisindustrie. De omzet daalde met 19% en er werd een nettoverlies geboekt van $ 699 miljoen, mede gedreven door een geboekte minderwaarde op de goodwill van OpenTable en KAYAK van $ 489 miljoen. Het bedrijf verlegde zijn focus snel naar liquiditeit en heeft nu ongeveer $ 14 miljard ter beschikking om de crisis mee uit te zieken. De resultaten van het tweede kwartaal zullen naar verwachting nog een stuk slechter zijn. Booking blijft echter één van de sterkste spelers binnen de sector, met een solide balans, flexibele kostenstructuur en interessante perspectieven op lange termijn. Het management verwacht wel dat het jaren zou kunnen duren voordat de industrie zich terug op hetzelfde pre-corona niveau bevindt. Het aandeel noteert sinds midden maart alweer 48% hoger, wat gezien de beperkte visibiliteit enigszins voorbarig lijkt. Het advies blijft voorlopig op HOUDEN.

Nieuws

-

Resultaten

'000.00020132014201520162017201820192020E
Omzet6.7938.4429.22410.74312.68114.52715.0667.643
Operationele winst

2.435

3.073

3.237

3.847

4.557

5.386

5.411

1.162
Nettowinst1.8932.4222.5512.1353.6884.3354.272915
Boekwaarde133164,9177,3200,2232,4192,5143,25100,49
Winst per aandeel37,1746,3049,4542,6547,7884,26111,8221,70
Koers/Winst3132262729422164
Dividend per aandeel

0

0

0

0

0

0

0

0
Dividendrendement--------
Bron: BloombergResultaten eerste kwartaal 2020

 • De omzet daalde in het eerste kwartaal met 19% jaar-over-jaar tot $ 2,3 miljard.
 • Het nettoverlies bedroeg $ 699 miljoen versus een nettowinst van $ 765 miljoen in het eerste kwartaal van 2019. Deze daling omvat een geboekte minderwaarde op de goodwill van OpenTable en KAYAK van $ 489 miljoen. Aangepast voor niet-kaskosten daalde de nettowinst met 69% tot $ 156 miljoen. De aangepaste verwaterde winst per aandeel daalde zo met 66% tot $ 3,77.

Positieve punten 

 • Het bedrijf heeft snel gereageerd op de veranderende marktomstandigheden en verlegde zijn focus op liquiditeit door o.a. de uitgifte van een obligatie voor een totaalbedrag van $ 4,1 miljard, de inkoop van eigen aandelen te stoppen, de marketingkosten drastisch de verlagen en niet-essentiële kosten te schrappen. Het bedrijf had einde maart $ 9,2 miljard cash en cash-equivalenten. Voegen we daar het opgehaalde bedrag van de nieuwe obligatieuitgifte aan toe alsook enkele andere liquiditeitsmaatregelen zetelt Booking nu op een liquiditeitenberg van ongeveer $ 14,3 miljard, waarvan $ 12 miljard zeer liquide. Deze maatregelen stellen het bedrijf in staat een lange periode van beperkte vraag te doorstaan. Het management verwacht namelijk dat het eerder jaren, in plaats van kwartalen, zal duren voordat de wereldwijde vraag naar reisdiensten volledig hersteld zal zijn.
 • Het bedrijf heeft een zeer flexibele kostenstructuur. Ongeveer de helft van de operationele kosten hebben bijvoorbeeld betrekking op marketing en verkoop (exclusief personeel). Hierdoor kan het bedrijf zijn cashdrain beperken tot een minimum.
 • Booking Holdings kocht in het eerste kwartaal voor $ 1,3 miljard eigen aandelen in, maar stopte het inkoopprogramma zodra de bredere impact van de pandemie duidelijk werd.​​​​​​​

Negatieve punten 

 • Booking ondervindt een significante impact van de COVID-19 pandemie. Overheden overheen de ganse wereld hebben de grenzen van hun land gesloten, verbieden het maken van reizen en vragen mensen om thuis te blijven. Hierdoor kelderde de vraag naar de diensten van het bedrijf in sneltempo. Ondanks de resultaten er nu reeds slecht uitzien zag het bedrijf de volledige negatieve impact van de pandemie pas in de tweede helft van maart. De cijfers zijn dus nog niet representatief voor de werkelijke staat van de reisindustrie.
 • De bruto reisboekingen, zijnde de dollarwaarde van alle geboekte reisdiensten exclusief annuleringen, daalde in het eerste kwartaal jaar-over-jaar met 51% tot $ 12,4 miljard. 
 • In het eerste kwartaal van 2020 werden er ongeveer 124 miljoen overnachtingen geboekt via de verschillende reservatiewebsites, een daling van plus minus 43% jaar-over-jaar. In maart daalde het aantal gerapporteerde overnachtingen met meer dan 100%, wat betekent dat er meer annulaties waren dan nieuwe boekingen. Deze trend heeft zich in april verdergezet.
 • Het aantal autoverhuurdagen daalde met 36,4% jaar-over-jaar tot ongeveer 12 miljoen. 
 • De aangepaste EBITDA-marge bedroeg in het eerste kwartaal 12,7%, een daling van 12,2 procentpunten.
 • Er werden provisies aangelegd voor $ 183 miljoen voor een verwachte stijging van dubieuze debiteuren naar aanleiding van de pandemie.
 • De forse inkoop van eigen aandelen van de laatste jaren heeft geleid tot een verzwakking van de solvabiliteit (21,47%)
 • Het management meent dat het momenteel onmogelijk is om de impact op de toekomstige financiële resultaten te kwantificeren. Desalniettemin verwacht het bedrijf dat het deze tijdelijke storm zal kunnen doorkomen dankzij haar solide balans en operationeel businessmodel.

SWOT

Sterktes 

 • Booking.com is een sterke merknaam, veel consumenten gaan automatisch naar de website wanneer ze een hotel zoeken. Booking.com heeft vandaag ook het grootste aanbod aan hotels, wat de website aantrekkelijk maakt voor potentiële klanten.
 • De nood aan kritische massa zorgen ervoor dat de grotere spelers in de sector zullen blijven marktaandeel afnemen van de kleinere.
 • Sterke balans met nettocashpositie, goede freecashflowgeneratie. 

Zwaktes 

 • Gedeeltelijk afhankelijk van Google om via haar zoekmachine bezoekers naar haar websites te leiden.  
 • De groei is de laatste jaren duidelijk aan het vertragen en de groeicijfers uit het verleden zullen niet meer gehaald worden in de toekomst.
 • Hoge reclame-uitgaven nodig om de bekendheid van de websites te verhogen of op peil te houden.

Opportuniteiten 

 • Structurele trend naar meer online boekingen speelt in het voordeel van spelers als Priceline en zullen nog voor groei zorgen de komende jaren.
 • Booking Holdings kan een overnameprooi worden indien één van de grote technologiebedrijven zich in deze niche wil positioneren.
 • Door een recent samenwerkingsverband met Ctrip, versterkt ze haar aanwezigheid in China, waardoor ze beter zullen kunnen profiteren van de sterke groei die daar verwacht wordt de komende jaren.

Bedreigingen 

 • Grote technologiebedrijven zoals Facebook, Apple, Google of Alibaba hebben de middelen om een concurrent voor Booking Holdings uit te bouwen. Vandaag zijn ze daar niet mee bezig, maar dit kan veranderen in de toekomst.
 • Tripadvisor heeft recent ook een mogelijkheid geïnstalleerd op haar website om rechtstreeks restaurants en overnachtingen te boeken, waardoor het in de toekomst een grotere concurrent kan worden. 
 • Veel lopende rechtzaken met lokale en nationale overheden die claimen dat de websites van Booking bepaalde hoteltaksen en andere belastingen zouden moeten betalen op elke transactie die ze doen. Booking betwist dit en definitieve uitspraken zijn in de meeste zaken nog niet op korte termijn te verwachten.
 • De sector staat enigszins onder druk door enerzijds toenemende concurrentie en anderzijds door de (te) grote marktmacht van Google waarbij er steeds hogere prijzen gevraagd worden voor advertenties op de zoekmotor. Echter blijft Google de meest efficiënte manier om klanten te bereiken.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 1750.01 USD Kopen
2019/03/04 1714.08 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.