ASML Holding Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 28/04/2021
 • Koers opmaak studie: 553.7 EUR
 • Huidige koers: 515.4 EUR
 • Marktkapitalisatie: 232 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: NL0010273215

Advies van de analist

 • € 443,00
 • € 665,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Nederlandse ASML is een technologiebedrijf dat (lithografie)machines voor de halfgeleiderindustrie ontwikkelt en produceert. De klanten van ASML zijn hoofdzakelijk chipproducenten (Intel, Samsung,...). ASML kwam in 1995 naar de beurs en is ontstaan uit een joint venture van ASM International en Philips. ASM staat voor Advanced Semiconductor Materials. De "L" staat voor Lithography. Belangrijkste concurrenten zijn Canon en Nikon. Het bedrijf ontwikkelt en produceert momenteel een nieuwe generatie ultramoderne machines die werken met EUV-technologie (Extreme UltraViolet).

ASML : Omzetverdeling

Bron: ASML

Conclusie

ASML profiteert als absolute topspeler in zijn niche van de perfecte storm in de chipsector. Enerzijds blijken de langetermijntrends (verhoogde vraag naar chips door evolutie 5G, datacenters, hoog performante systemen) sterker dan verwacht, maar anderzijds helpen ook enkele kortere termijn omgevingsfactoren (stijging vraag consumentenelektronica door corona, bijzetten van productiecapaciteit in het westen (maar ook in het oosten), verhoging van de voorraden, geopolitieke spanningen (China - VS)). Zeker op korte termijn zullen de resultaten hierdoor een flinke "boost" krijgen, terwijl op middellange termijn de groeicijfers wat zullen afvlakken (maar toch mooi zullen blijven). Aan de huidige koersen mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2018201920202021 E
Omzet10.94411.82013.97917.898
Operationele winst2.9652.7914.0525.811
Nettowinst2.5922.5923.5545.100
Boekwaarde27,63033,1
Winst per aandeel6,006,168,4912,45
Koers/winst26,542,846,844,5
Dividend per aandeel2,102,402,753,36
Dividendrendement1,32%0,95%0,69%0,61%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste kwartaal 2021

 •  ASML zag de omzet met 78,8% toenemen tot € 4,36 miljard.
 • De nettowinst steeg 240,9% tot € 1,33 miljard.

Positieve punten 

 • ASML zag zowel de omzet, marges als de nettowinst alweer boven de analistenverwachtingen uitkomen. 
 • ASML boekte bijzonder goede resultaten, weliswaar vergeleken met een relatief zwakker kwartaal (Q1 2020). T.o.v. het voorgaande kwartaal (Q4 2020) was er een omzetstijging van 2,6%.
 • Het bedrijf had amper last van de coronacrisis, maar profiteert nu volop van het wereldwijde chiptekort en ziet de groei versnellen.
 • Voor het tweede kwartaal van 2021 verwacht het management een omzet tussen 4,0 en 4,1 miljard euro, en een brutomarge van 49 procent. 
 • De omzetgroeiprognose voor het jaar werd opgetrokken van "een lage dubbelcijferige groei" (ca. 12% dus) naar een stevige 30%. De vorige prognose werd door analisten wel beschouwd als zeer conservatief. De verhoging van de prognose wordt vooral gedreven door meer vraag naar DUV (Deep UV).
 • Het orderboekje steeg van € 4,24 miljard einde vierde kwartaal 2020 naar € 4,74 miljard einde eerste kwartaal 2021.
 • De productiecapaciteit van EUV systemen werd verder opgeschroefd naar 55 systemen. Ook wordt bekeken of de productiecapacitiet van DUV systemen moet verhoogd worden.
 • Het bedrijf profiteert van het succes van de nieuwe EUV-technologie, aangevuurd door technologische ontwikkelingen in 5G communicatie, artificiële intelligentie, datacenters en automobiel. 
 • Steeds meer klanten plaatsen bestellingen voor de nieuwe EUV-machines. Verschillende klanten schakelen over op massaproductie.
 • Het bedrijf zal de komende jaren wellicht heel wat vrije kasstroom produceren, dat kan terugvloeien naar de aandeelhouders onder de vorm van een dividend of terugkoop eigen aandelen. In de periode 2020-2022 zal ASML 6 miljard euro aan eigen aandelen opkopen. Er werd in het eerste kwartaal voor 1,6 miljard euro aan aandelen ingekocht. 

Negatieve punten 

 • De omzetprognose voor het tweede kwartaal lag slechts lichtjes boven de verwachtingen, terwijl de prognose voor de marge (49%) wat onder de verwachtingen lag (50,2%).
 • Het is mogelijk dat haperingen in de aanvoerketen de groei iet of wat belemmeren.
 • De installatie van enkele EUV's liep vertraging op door de coronacrisis.
 • De omzet in de eerste jaarhelft van 2019 was relatief zwak, een gevolg van een brand bij een van de toeleveranciers. In de eerste jaarhelft van 2020 waren de cijfers al beter, maar werden ze wat afgeremd door de coronacrisis. Hierdoor is de vergelijkingsbasis van de eerste jaarhelft van 2020 weinig uitdagend.
 • Hoge onderzoeks- en ontwikkelingskosten remmen de winstontwikkeling enigszins af.

SWOT

Sterktes :

 • ASML is dé topspeler in haar segment/niche (momenteel althans).
 • Zeer innoverend bedrijf
 • Steeds op zoek naar nieuwe technologieën
 • EUV technologie beantwoordt nu aan de basisvereisten van de producenten/klanten. Verdere verbeteringen zullen worden aangebracht in de loop van de komende maanden en jaren, naarmate de verkopen vorderen.

Zwaktes :

 • Zeer zware en blijvende investeringen vereist voor R&D
 • Zeer zware investeringen zijn vereist voor de productie op gang te brengen
 • Het bedrijf begeeft zich constant in “onbekend gebied” : het moet steeds nieuwe technologieën uitvinden
 • Duurtijd tussen theoretisch concept en commercieel product is zeer lang (20 jaar voor EUV)
 • Géén rechtlijnige omzetevolutie : er zijn cycli

Opportuniteiten :

 • EUV machines winnen aan populariteit en zijn momenteel “state of the art”
 • Eventuele sneller dan verwachte doorbraak EUV
 • Groeiend aantal chips in een eveneens groeiend aantal toestellen

Bedreigingen :

 • Eventuele trager dan verwachte doorbraak EUV
 • ASML moet de brutomarges op EUV optrekken. Dat kan enkel indien voldoende schaalgrootte wordt bereikt.
 • Opkomst van nieuwe, andere technologieën bij concurrenten kunnen de technologie van ASML in één klap verouderd en overbodig maken.
 • Gezien de enorm complexe technologie, steeds risico voor patentgeschillen.
 • Niet alleen de grootte van chips (kleiner is beter) is van belang, maar ook productiekost en productiesnelheid.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 121.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.