ASML Holding Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 22/07/2022
 • Koers opmaak studie: 526.5 EUR
 • Huidige koers: 442.15 EUR
 • Marktkapitalisatie: 214 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: NL0010273215

Advies van de analist

 • € 636,00
 • € 954,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Nederlandse ASML is een technologiebedrijf dat (lithografie)machines voor de halfgeleiderindustrie ontwikkelt en produceert. De klanten van ASML zijn hoofdzakelijk chipproducenten (Intel, Samsung,...). ASML kwam in 1995 naar de beurs en is ontstaan uit een joint venture van ASM International en Philips. ASM staat voor Advanced Semiconductor Materials. De "L" staat voor Lithography. Belangrijkste concurrenten zijn Canon en Nikon. Het bedrijf ontwikkelt en produceert momenteel een nieuwe generatie ultramoderne machines die werken met EUV-technologie (Extreme UltraViolet).

ASML : Omzetverdeling

Bron: ASML

Conclusie

De resultaten en prognoses van ASML lijken op het eerste zicht wat te verzwakken. Een toenemende kosteninflatie, haperingen in de toeleveringsketen en de groeiende praktijk om de machines rechtstreeks naar de klanten te sturen zodat ze sneller kunnen worden ingezet (maar waardoor de oplevering wordt verlaat zodat de omzet bij ASML pas op een later tijdstip kan worden geboekt) zorgen voor wat turbulentie in de resultaten en de groei. Daarbij komen er signalen van enkele klanten dat een aantal eindmarkten aan het afkoelen is (oa de PC-markt en smartphones). Maar ASML zal de prijzen verhogen en zo de kosteninflatie doorrekenen, terwijl de vraag naar de machines onverminderd (erg) hoog blijft dankzij de aanhoudende groei in onder andere automotive, datacenters en HPC én het streven van Amerika en Europa naar meer onafhankelijkheid in de chipproductie. Gezien de degelijke vooruitzichten en de enorme machtspositie van ASML blijft het aandeel koopwaardig. Let wel op het hogere risico.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2019202020212022 E
Omzet11.82013.97918.61121.199
Operationele winst2.7914.0526.7506.746
Nettowinst2.5923.5545.8835.819
Boekwaarde3033,1

Winst per aandeel6,168,4914,3613,66
Koers/winst42,846,849,238,5
Dividend per aandeel2,402,755,505,56
Dividendrendement0,95%0,69%0,78%1,06%
Bron : Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal van 2022

 • ASML zag de omzet met 35,1% toenemen tot € 5,43 miljard.
 • De nettowinst steeg 35,8% tot € 1,41 miljard.

Positieve punten 

 • ASML boekte resultaten die boven de verwachtingen uitkwamen. Het bedrijf had amper last van de coronacrisis (tenzij voor wat betreft de supply chains), maar profiteert nu nog steeds van de wereldwijd toegenomen vraag naar chips, vooral in Taiwan en de VS (wat amper verwondert gezien de fors stijgende investeringsbudgetten in deze landen).
 • Het management liet weten dat sommige klanten signalen zien van een vertragende vraag in bepaalde eindmarkten (bij consumenten, oa PC's en smartphones bv.), maar de vraag naar systemen van ASML blijft onverminderd hoog door megatrends in automotive, HPC, datacenters en de transitie naar groene energie. 
 • Het management gaat er van uit dat de omzet in 2025 kan groeien tot € 24 - € 30 miljard, met een brutomarge van 54% tot 56%, maar zal deze prognose scherpstellen in de tweede jaarhelft van 2022. De toenemende kosteninflatie weegt nu wat op de brutomarges maar ASML zal de prijzen verhogen zodat de prognose van de brutomarge op langere termijn kan gehandhaafd blijven.
 • De productiecapaciteit van EUV systemen werd opgeschroefd naar 55 systemen in 2022 en 60 tegen 2023 (90 tegen 2025). Ook zal de productiecapaciteit van DUV-systemen verhoogd worden naar 600. Vanaf 2025 is een productiecapaciteit voorzien voor de nieuwste High-NA EUV systemen van 20 stuks per jaar.
 • Het bedrijf profiteert van het succes van de nieuwe EUV-technologie, aangevuurd door technologische ontwikkelingen in 5G communicatie, artificiële intelligentie, datacenters en automobiel. 
 • Het management heeft weinig schrik voor overcapaciteit en beweert dat ze de groei van de sector in de afgelopen 15 jaar net onderschat heeft.
 • Steeds meer klanten plaatsen bestellingen voor de nieuwste EUV-machines. 
 • Het bedrijf zal de komende jaren wellicht heel wat vrije kasstroom  blijven produceren, dat kan terugvloeien naar de aandeelhouders onder de vorm van een dividend of terugkoop eigen aandelen. Het terugkoopprogramma voor eigen aandelen van € 6 miljard in de periode 2020-2022 werd voor € 5,2 miljard opgevuld en reeds medio 2021 vervangen door een nieuw terugkoopprogramma van 9 miljard euro dat loopt over de periode 2021-2023. In het eerste jaarhelft werd voor € 3,3 miljard aan aandelen ingekocht (waardoor te teller al op € 7,9 miljard staat).
 • Het dividend over het boekjaar 2021 werd eerder verdubbeld. Vanaf 2022 zal ASML dividenden op kwartaalbasis uitkeren, te starten met een interimdividend van € 1,37 te betalen in augustus 2022.

Negatieve punten 

 • ASML verwacht in het derde kwartaal een omzet te boeken van € 5,1 - 5,4 miljard, met een brutomarge van 49%-50%. Deze cijfers liggen onder de analistenprognoses.
 • Het management verlaagde de jaarprognose: de omzet zou in 2022 met 10% moeten toenemen (ipv 20% voordien) tot € 20,5 miljard (ipv € 22,3 miljard voordien). De verlaging van de prognose is echter geen signaal dat de zaken slecht gaan. Steeds meer klanten willen de machines zo snel mogelijk geleverd krijgen waardoor de eindcontroles niet bij ASML zelf maar bij de klant worden gedaan, dus nà de installatie ter plekke. Aangezien de omzet pas mag worden erkend nà de controles betekent dat dat de omzet pas làter in de boeken kan. Op die manier zou er maar liefst voor € 2,8 miljard aan omzet doorschuiven van 2022 naar 2023 (eerder raamde men dit bedrag op € 1 miljard).  
 • Haperingen in de aanvoerketen (materialenschaarste (onderdelen)) belemmeren de groei iet of wat en nemen zelfs wat toe. ASML ondervindt bovendien wat hinder van enkele vertragingen in de uitbouw van de productiecapaciteit. Dat had eerder impact op de assemblage van enkele machines (enkele weken vertraging).
 • Het bedrijf ondervindt wat hinder van stijgende kosten voor lonen, onderdelen, transport en energieprijzen. 
 • De installatie van nieuwe machines kan vertraging oplopen indien de coronacrisis verergert.
 • De omzet in de eerste jaarhelft van 2019 was relatief zwak, een gevolg van een brand bij een van de toeleveranciers. In de eerste jaarhelft van 2020 waren de cijfers al beter, maar werden ze lichtjes afgeremd door de coronacrisis. 
 • Hoge onderzoeks- en ontwikkelingskosten remmen de winstontwikkeling enigszins af.

SWOT

Sterktes :

 • ASML is dé topspeler in haar segment/niche (momenteel althans).
 • Zeer innoverend bedrijf
 • Steeds op zoek naar nieuwe technologieën
 • EUV technologie beantwoordt nu aan de basisvereisten van de producenten/klanten. Verdere verbeteringen zullen worden aangebracht in de loop van de komende maanden en jaren, naarmate de verkopen vorderen.

Zwaktes :

 • Zeer zware en blijvende investeringen vereist voor R&D
 • Zeer zware investeringen zijn vereist voor de productie op gang te brengen
 • Het bedrijf begeeft zich constant in “onbekend gebied” : het moet steeds nieuwe technologieën uitvinden
 • Duurtijd tussen theoretisch concept en commercieel product is zeer lang (20 jaar voor EUV)
 • Géén rechtlijnige omzetevolutie : er zijn cycli

Opportuniteiten :

 • EUV machines winnen aan populariteit en zijn momenteel “state of the art”
 • Eventuele sneller dan verwachte doorbraak EUV
 • Groeiend aantal chips in een eveneens groeiend aantal toestellen
 • Het bijbouwen van productiecapaciteit door grote spelers in de sector als gevolg van het chiptekort na corona, zal de groei voor ASML wellicht nog verder doen versnellen.

Bedreigingen :

 • Eventuele trager dan verwachte doorbraak EUV
 • Opkomst van nieuwe, andere technologieën bij concurrenten kunnen de technologie van ASML in één klap verouderd en overbodig maken; dit lijkt ons op termijn het grootste risico.
 • Gezien de enorm complexe technologie, steeds risico voor patentgeschillen.
 • Niet alleen de grootte van chips (kleiner is beter) is van belang, maar ook productiekost en productiesnelheid.
 • Verdere belemmeringen of verbod om te leveren aan bepaalde regio's (vnl China).
 • Het wordt steeds minder evident om de schaal van chips verder te verkleinen (en dus om een technologische voorsprong te behouden). Mogelijk zitten we binnenkort voor langere tijd (dan normaal) met een status quo waar nauwelijks vooruitgang kan worden geboekt.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 121.8 EUR Houden
27/07/2021 637 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.