ASML Holding Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 26/01/2023
 • Koers opmaak studie: 600.4 EUR
 • Huidige koers: 602.9 EUR
 • Marktkapitalisatie: 242 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: NL0010273215

Advies van de analist

 • € 660,00
 • € 990,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Nederlandse ASML is een technologiebedrijf dat (lithografie)machines voor de halfgeleiderindustrie ontwikkelt en produceert. De klanten van ASML zijn hoofdzakelijk chipproducenten (Intel, Samsung,...). ASML kwam in 1995 naar de beurs en is ontstaan uit een joint venture van ASM International en Philips. ASM staat voor Advanced Semiconductor Materials. De "L" staat voor Lithography. Belangrijkste concurrenten zijn Canon en Nikon. Het bedrijf ontwikkelt en produceert momenteel een nieuwe generatie ultramoderne machines die werken met EUV-technologie (Extreme UltraViolet).

ASML : Omzetverdeling

Bron: ASML

Conclusie

ASML publiceerde alweer beter dan verwachte resultaten en gaf een geruststellende prognose voor 2023. Het bedrijf is niet helemaal immuun voor de afkoeling in de eindmarkten en de toenemende restricties die de VS oplegt (en straks mogelijk ook andere landen), maar wordt toch een pak minder getroffen dan andere bedrijven in de sector. Gezien de degelijke vooruitzichten en de enorme machtspositie van ASML blijft het aandeel koopwaardig. Let wel op het hogere risico.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2020202120222023 E
Omzet13.97918.61121.17325.325
Operationele winst4.0526.7506.5018.481
Nettowinst3.5545.8835.6247.343
Boekwaarde33,325,221,9
Winst per aandeel8,4914,3614,1418,54
Koers/winst46,849,235,632,4
Dividend per aandeel2,755,505,806,91
Dividendrendement0,69%0,78%1,15%1,15%
Bron : Bloomberg


Resultaten 2022

 • ASML zag de omzet met 13,8% toenemen tot € 21,2 miljard.
 • De nettowinst daalde 4,4% tot € 5,6 miljard.

Positieve punten 

 • ASML boekte resultaten die boven de verwachtingen uitkwamen. Het bedrijf had amper last van de coronacrisis (tenzij voor wat betreft de supply chains), maar profiteert nog steeds van de wereldwijde honger naar chips, vooral in Taiwan en de VS (wat amper verwondert gezien de fors stijgende investeringsbudgetten in deze landen). Opmerkelijk is wel dat ASML veel minder last lijkt te hebben van de groeivertraging en de dalende vraag naar chips dan concurrenten in de sector. Dat komt omdat ASML vooral cruciale machines levert in een segment dat wat minder gevoelig is (doch niet immuun) aan enige vertragingen in de markt.
 • ASML verwacht in het eerste kwartaal van 2023 een omzet te boeken van € 6,1 - 6,5 miljard, met een brutomarge van  ongeveer 49,5%. De omzetverwachting lag iets boven de verwachtingen terwijl de verwachte marge iets zwakker uitvalt dan de prognoses.
 • Het management initieerde de nieuwe jaarprognose. De omzet zou in 2023 met meer dan 25% moeten toenemen tot € 26,5 miljard. De eerdere verlaging van de jaarprognose in 2022 was geen signaal dat de zaken slecht gingen. Steeds meer klanten willen de machines zo snel mogelijk geleverd krijgen waardoor de eindcontroles niet bij ASML zelf maar bij de klant worden gedaan, dus nà de installatie ter plekke. Aangezien de omzet pas mag worden erkend nà de controles betekent dat dat de omzet pas làter in de boeken kan. Op die manier zou er maar liefst voor € 3,1 miljard aan omzet doorschuiven van 2022 naar 2023.
 • Het management stelt dat er nog steeds onzekerheden zijn door onder andere inflatie, hogere rentevoeten, een toenemend risico op recessie en geopolitieke ontwikkelingen. Anderzijds blijft de vraag naar systemen van ASML onverminderd hoog door megatrends in automotive, HPC, datacenters en de transitie naar groene energie. 
 • De toenemende restricties in de chipsector die opgelegd worden door de VS zouden voor ASML slechts een beperkte rechtstreekse impact moeten hebben. Het indirecte risico is echter iets groter : het is mogelijk dat Chinese fabrieken bepaalde essentiële machines niet meer kunnen importeren vanuit de VS, waardoor het voor sommige klanten misschien nog weinig nut heeft om ook machines van ASML te bestellen aangezien ze de totale productieketen niet kunnen realiseren. Na de VS zouden ook Nederland en Japan overwegen om (verdere) restricties in te voeren.
 • Daar waar het management er eerder van uitging dat de omzet in 2025 kan groeien tot € 24 - € 30 miljard,  mikt het nu op € 30 - 40 miljard tegen 2025. Tegen 2030 zou € 44 - 60 miljard haalbaar moeten zijn. De toenemende kosteninflatie woog wat op de brutomarges maar ASML verhoogde de prijzen.
 • De productiecapaciteit van EUV systemen werd opgeschroefd naar 55 systemen in 2022 en 60 tegen 2023 (90 tegen 2025). Ook zal de productiecapaciteit van DUV-systemen verhoogd worden naar 600. Vanaf 2025 is een productiecapaciteit voorzien voor de nieuwste High-NA EUV systemen van 20 stuks per jaar.
 • Het bedrijf profiteert van het succes van de nieuwe EUV-technologie, aangevuurd door technologische ontwikkelingen in 5G communicatie, artificiële intelligentie, datacenters en automobiel. 
 • Het management heeft weinig schrik voor overcapaciteit en beweerde eerder dat ze de groei van de sector in de afgelopen 15 jaar net onderschat heeft.
 • Steeds meer klanten plaatsen bestellingen voor de nieuwste EUV-machines. 
 • Het bedrijf zal de komende jaren wellicht heel wat vrije kasstroom  blijven produceren (3%), dat kan terugvloeien naar de aandeelhouders onder de vorm van een dividend of terugkoop eigen aandelen. 
 • Het dividend over het boekjaar 2021 werd verdubbeld tov 2020. Over het boekjaar 2022 wordt het dividend nog eens met 5,5% verhoogd tot € 5,80.

Negatieve punten 

 • Flink hogere R&D kosten (+27,7% tot € 3,25 miljard)  wogen, tezamen met inflatie op materialen, op de ontwikkeling van de nettowinst.
 • Het orderboekje groeide afgelopen kwartaal met "slechts" € 6,3 miljard aan (een pak minder dan de € 8,9 miljard die vorig kwartaal werd opgetekend). Het totale orderboekje eind 2022 klokte wel af op € 30,7 miljard, 17% hoger dan eind 2021.
 • De installatie van nieuwe machines kan vertraging oplopen indien de coronacrisis terug verergert.
 • De omzet in de eerste jaarhelft van 2019 was relatief zwak, een gevolg van een brand bij een van de toeleveranciers. In de eerste jaarhelft van 2020 waren de cijfers al beter, maar werden ze lichtjes afgeremd door de coronacrisis. 
 • Hoge onderzoeks- en ontwikkelingskosten remmen de winstontwikkeling op langere termijn enigszins af.

SWOT

Sterktes :

 • ASML is dé topspeler in haar segment/niche (momenteel althans).
 • Zeer innoverend bedrijf
 • Steeds op zoek naar nieuwe technologieën
 • EUV technologie beantwoordt nu aan de basisvereisten van de producenten/klanten. Verdere verbeteringen zullen worden aangebracht in de loop van de komende maanden en jaren, naarmate de verkopen vorderen.

Zwaktes :

 • Zeer zware en blijvende investeringen vereist voor R&D
 • Zeer zware investeringen zijn vereist voor de productie op gang te brengen
 • Het bedrijf begeeft zich constant in “onbekend gebied” : het moet steeds nieuwe technologieën uitvinden
 • Duurtijd tussen theoretisch concept en commercieel product is zeer lang (20 jaar voor EUV)
 • Géén rechtlijnige omzetevolutie : er zijn cycli

Opportuniteiten :

 • EUV machines winnen aan populariteit en zijn momenteel “state of the art”
 • Eventuele sneller dan verwachte doorbraak EUV
 • Groeiend aantal chips in een eveneens groeiend aantal toestellen
 • Het bijbouwen van productiecapaciteit door grote spelers in de sector als gevolg van het chiptekort na corona, zal de groei voor ASML wellicht nog verder doen versnellen.

Bedreigingen :

 • Eventuele trager dan verwachte doorbraak EUV
 • Opkomst van nieuwe, andere technologieën bij concurrenten kunnen de technologie van ASML in één klap verouderd en overbodig maken; dit lijkt ons op termijn het grootste risico.
 • Gezien de enorm complexe technologie, steeds risico voor patentgeschillen.
 • Niet alleen de grootte van chips (kleiner is beter) is van belang, maar ook productiekost en productiesnelheid.
 • Verdere belemmeringen of verbod om te leveren aan bepaalde regio's (vnl China).
 • Het wordt steeds minder evident om de schaal van chips verder te verkleinen (en dus om een technologische voorsprong te behouden). Mogelijk zitten we binnenkort voor langere tijd (dan normaal) met een status quo waar nauwelijks vooruitgang kan worden geboekt.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 121.8 EUR Houden
27/07/2021 637 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.