ASML Holding Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 19/01/2022
 • Koers opmaak studie: 651.7 EUR
 • Huidige koers: 629.3 EUR
 • Marktkapitalisatie: 265 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: NL0010273215

Advies van de analist

 • € 690,00
 • € 1.035,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Nederlandse ASML is een technologiebedrijf dat (lithografie)machines voor de halfgeleiderindustrie ontwikkelt en produceert. De klanten van ASML zijn hoofdzakelijk chipproducenten (Intel, Samsung,...). ASML kwam in 1995 naar de beurs en is ontstaan uit een joint venture van ASM International en Philips. ASM staat voor Advanced Semiconductor Materials. De "L" staat voor Lithography. Belangrijkste concurrenten zijn Canon en Nikon. Het bedrijf ontwikkelt en produceert momenteel een nieuwe generatie ultramoderne machines die werken met EUV-technologie (Extreme UltraViolet).

ASML : Omzetverdeling

Bron: ASML

Conclusie

ASML profiteert als absolute topspeler in zijn niche van de perfecte storm in de chipsector. Enerzijds blijken de langetermijntrends (verhoogde vraag naar chips door evolutie 5G, datacenters, hoog performante systemen) sterker dan verwacht, maar anderzijds helpen ook enkele kortere termijn omgevingsfactoren (stijging vraag consumentenelektronica door corona, bijzetten van productiecapaciteit in het westen (maar ook in het oosten), verhoging van de voorraden, geopolitieke spanningen (China - VS)). Zeker op korte en middellange termijn zullen de resultaten hierdoor een flinke "boost" krijgen, terwijl op langere termijn de groeicijfers wat zullen afvlakken (maar toch mooi zullen blijven). 

Zowel de resultaten als de prognoses op korte termijn lijken op het eerste zicht een iets zwakkere marktomgeving te suggereren, maar niets is minder waar. De kleine haperingen op korte termijn zijn te wijten aan tijdelijke factoren zoals de druk op de toeleveringsketen, de brand in één van de fabrieken en het steeds minder testen van de machines bij ASML zelf (waardoor de omzet pas op een later moment kan worden geboekt). Het onderliggende groeiverhaal op middellange termijn lijkt ons niet alleen intact, maar lijkt zelfs nog verder te verbeteren. De algemene (negatieve) rerating van groeiaandelen zorgt voor tegenwind maar gezien de uitstekende vooruitzichten handhaven we ons koopadvies. Let wel op het hogere risico.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2019202020212022 E
Omzet11.82013.97918.61122.105
Operationele winst2.7914.0526.7507.990
Nettowinst2.5923.5545.8836.840
Boekwaarde3033,1

Winst per aandeel6,168,4914,3617
Koers/winst42,846,849,238,3
Dividend per aandeel2,402,755,505,50
Dividendrendement0,95%0,69%0,78%0,84%
Bron : Bloomberg


Resultaten 2021

 • ASML zag de omzet met 33,1% toenemen tot € 18,6 miljard.
 • De nettowinst steeg 65,5% tot € 6,75 miljard.

Positieve punten 

 • De marges en het nettoresultaat van ASML lagen boven de verwachtingen, ondanks de iets lager dan verwachte omzet. Het bedrijf had amper last van de coronacrisis, maar profiteert nu volop van het wereldwijde chiptekort en ziet de groei versnellen, vooral in Taiwan en de VS (wat amper verwondert gezien de fors stijgende investeringsbudgetten in deze landen).
 • Het dividend werd verdubbeld, wat flink meer was dan wat analisten hadden verwacht.
 • Het management verwacht een stevige omzetgroei in 2022 van 20% tot € 22,3 miljard, wat beter is dan verwacht. De omzetgroei voor EUV systemen zou 25% moeten groeien tot € 7,9 miljard. Zowel de vraag naar EUV als DUV (Deep UV) is stevig.
 • De brand in de Duitse fabriek zou niet tot significante vertragingen in de EUV productie moeten leiden, wat onzekerheid wegneemt.
 • Het management gaat er nog steeds van uit dat de omzet in 2025 kan groeien tot € 24 - € 30 miljard, met een brutomarge van 54% tot 56%.
 • De productiecapaciteit van EUV systemen wordt verder opgeschroefd naar 55 systemen tegen 2022 en 60 tegen 2023. Ook wordt bekeken of de productiecapaciteit van DUV systemen moet verhoogd worden.
 • Het bedrijf profiteert van het succes van de nieuwe EUV-technologie, aangevuurd door technologische ontwikkelingen in 5G communicatie, artificiële intelligentie, datacenters en automobiel. 
 • Het management heeft weinig schrik voor overcapaciteit en beweert dat ze de groei van de sector in de afgelopen 15 jaar net onderschat heeft.
 • Steeds meer klanten plaatsen bestellingen voor de nieuwste EUV-machines. 
 • Het bedrijf zal de komende jaren wellicht heel wat vrije kasstroom  blijven produceren, dat kan terugvloeien naar de aandeelhouders onder de vorm van een dividend of terugkoop eigen aandelen. Het terugkoopprogramma voor eigen aandelen van € 6 miljard in de periode 2020-2022 werd voor € 5,2 miljard opgevuld en reeds medio 2021 vervangen door een nieuw terugkoopprogramma van 9 miljard euro dat loopt over de periode 2021-2023. 

Negatieve punten 

 • De omzet lag iets onder de verwachtingen
 • Haperingen in de aanvoerketen (materialenschaarste (onderdelen)) belemmeren de groei iet of wat. ASML ondervindt bovendien wat hinder van enkele vertragingen in de uitbouw van de productiecapaciteit. Dat had impact op de assemblage van enkele machines (enkele weken vertraging). Ook willen klanten de levertijd van nieuwe machines flink inperken door ze niet - zoals gebruikelijk is - te testen op de productiesite bij ASML. Dat betekent dat de machines pas na plaatsing bij de klant getest worden. De omzet kan pas in de boeken worden opgenomen nadat de nodige tests zijn uitgevoerd. Door al deze factoren verschuift er ca € 0,9 miljard van 2022 naar 2023, en nog belangrijker : € 2 miljard van het eerste kwartaal van 2022 naar het tweede kwartaal. De omzetprognose voor het eerste kwartaal lag dan ook onder de verwachtingen (al is dit effect enkel een "doorschuif"-effect). 
 • De installatie van nieuwe machines kan vertraging oplopen indien de coronacrisis verergert.
 • De omzet in de eerste jaarhelft van 2019 was relatief zwak, een gevolg van een brand bij een van de toeleveranciers. In de eerste jaarhelft van 2020 waren de cijfers al beter, maar werden ze lichtjes afgeremd door de coronacrisis. 
 • Hoge onderzoeks- en ontwikkelingskosten remmen de winstontwikkeling enigszins af.

SWOT

Sterktes :

 • ASML is dé topspeler in haar segment/niche (momenteel althans).
 • Zeer innoverend bedrijf
 • Steeds op zoek naar nieuwe technologieën
 • EUV technologie beantwoordt nu aan de basisvereisten van de producenten/klanten. Verdere verbeteringen zullen worden aangebracht in de loop van de komende maanden en jaren, naarmate de verkopen vorderen.

Zwaktes :

 • Zeer zware en blijvende investeringen vereist voor R&D
 • Zeer zware investeringen zijn vereist voor de productie op gang te brengen
 • Het bedrijf begeeft zich constant in “onbekend gebied” : het moet steeds nieuwe technologieën uitvinden
 • Duurtijd tussen theoretisch concept en commercieel product is zeer lang (20 jaar voor EUV)
 • Géén rechtlijnige omzetevolutie : er zijn cycli

Opportuniteiten :

 • EUV machines winnen aan populariteit en zijn momenteel “state of the art”
 • Eventuele sneller dan verwachte doorbraak EUV
 • Groeiend aantal chips in een eveneens groeiend aantal toestellen
 • Het bijbouwen van productiecapaciteit door grote spelers in de sector als gevolg van het chiptekort na corona, zal de groei voor ASML wellicht nog verder doen versnellen.

Bedreigingen :

 • Eventuele trager dan verwachte doorbraak EUV
 • Opkomst van nieuwe, andere technologieën bij concurrenten kunnen de technologie van ASML in één klap verouderd en overbodig maken; dit lijkt ons op termijn het grootste risico.
 • Gezien de enorm complexe technologie, steeds risico voor patentgeschillen.
 • Niet alleen de grootte van chips (kleiner is beter) is van belang, maar ook productiekost en productiesnelheid.
 • Verdere belemmeringen of verbod om te leveren aan bepaalde regio's (vnl China).
 • Het wordt steeds minder evident om de schaal van chips verder te verkleinen (en dus om een technologische voorsprong te behouden). Mogelijk zitten we binnenkort voor langere tijd (dan normaal) met een status quo waar nauwelijks vooruitgang kan worden geboekt.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 121.8 EUR Houden
27/07/2021 637 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.