ASML Holding Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/04/2020
 • Koers opmaak studie: 259.6 EUR
 • Huidige koers: 342.3 EUR
 • Marktkapitalisatie: 109 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: NL0010273215

Advies van de analist

 • € 207,00
 • € 310,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Nederlandse ASML is een technologiebedrijf dat (lithografie)machines voor de halfgeleiderindustrie ontwikkelt en produceert. De klanten van ASML zijn hoofdzakelijk chipproducenten (Intel, Samsung,...). ASML kwam in 1995 naar de beurs en is ontstaan uit een joint venture van ASM International en Philips. ASM staat voor Advanced Semiconductor Materials. De "L" staat voor Lithography. Belangrijkste concurrenten zijn Canon en Nikon. Het bedrijf ontwikkelt en produceert momenteel een nieuwe generatie ultramoderne machines die werken met EUV-technologie (Extreme UltraViolet).

ASML : Omzetverdeling

Bron: ASML

Conclusie

ASML is topspeler in zijn niche en zijn nieuwe EUV technologie lijkt goed aan te slaan. Anderzijds zijn blijvende en zware investeringen in R&D een noodzaak. De resultaten over het eerste kwartaal waren alweer zeer degelijk : het bedrijf lijkt slechts in beperkte mate hinder te ondervinden van de coronacrisis. Aan de huidige koersen mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2017201820192020 E
Omzet9.05310.94411.82012.628
Operationele winst2.4962.965

Nettowinst2.1192.5922.5922.935
Boekwaarde24,7427,35

Winst per aandeel4,936,006,167,17
Koers/winst29,426,542,836,2
Dividend per aandeel1,402,102,402,54
Dividendrendement0,77%1,32%0,95%0,98%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste kwartaal 2020

 •  ASML zag de omzet in het eerste kwartaal van 2020 met 9,5% toenemen tot € 2,44 miljard.
 • De nettowinst steeg 9,9% tot € 390,6 miljoen.

Positieve punten 

 • De resultaten leden amper onder de coronacrisis.
 • De brutomarge steeg van 41,6 naar 45,1%.
 • Het orderboekje klokte eind maart af op 3,1 miljard euro.
 • het management ziet (voorlopig) geen wijziging in de vraag, ondanks de coronacrisis.
 • Het bedrijf profiteert van het succes van de nieuwe EUV-technologie, aangevuurd door technologische ontwikkelingen in 5G communicatie, artificiële intelligentie, datacenters en automobiel. Voor de tot nu toe zwakke markt van de geheugenchips lijkt een uitbodeming in zicht.
 • Steeds meer klanten plaatsen bestellingen voor de nieuwe EUV-machines. Verschillende klanten schakelen stilaan over op massaproductie.
 • Het bedrijf zal de komende jaren wellicht heel wat vrije kasstroom produceren, dat kan terugvloeien naar de aandeelhouders onder de vorm van een dividend of terugkoop eigen aandelen. Het dividend werd met 14% verhoogd tot € 2,40 per aandeel (gesplitst in een interimdividend van € 1,05 in november 2019 en een finaal dividend van € 1,35 in 2020). In de periode 2020-2022 zal ASML 6 miljard euro aan eigen aandelen opkopen. Ondanks de coronacrisis werd zowel het dividend als het inkoopprogramma bevestigd, al wordt het inkoopprogramma wel tijdelijk gepauseerd in de eerste helft van 2020.

Negatieve punten 

 • De brutomarge lag onder de verwachtingen in het eerste kwartaal.
 • De installatie van enkele EUV's liep vertraging op door de coronacrisis, waardoor de gerelateerde omzet pas in het volgende kwartaal kan worden geboekt.
 • Het bedrijf waagt zich niet aan een outlook voor 2020. Het management liet weten dat er nog geen annulaties zijn in de bestellingen.
 • De omzet in de eerste jaarhelft van 2019 was relatief zwak, een gevolg van een brand bij een van de toeleveranciers. Hierdoor is de vergelijkingsbasis in de eerste jaarhelft van 2020 weinig uitdagend.
 • Hogere onderzoeks- en ontwikkelingskosten remmen de winstontwikkeling enigszins af.
 • Sommige beleggers en analisten vrezen dat de brede sector over haar hoogtepunt heen is, met mogelijk een lagere groei tot gevolg.

SWOT

Sterktes :

 • ASML is dé topspeler in haar segment/niche (momenteel althans).
 • Zeer innoverend bedrijf
 • Steeds op zoek naar nieuwe technologieën
 • EUV technologie beantwoordt nu aan de basisvereisten van de producenten/klanten. Verdere verbeteringen zullen worden aangebracht in de loop van de komende maanden en jaren, naarmate de verkopen vorderen.

Zwaktes :

 • Zeer zware en blijvende investeringen vereist voor R&D
 • Zeer zware investeringen zijn vereist voor de productie op gang te brengen
 • Het bedrijf begeeft zich constant in “onbekend gebied” : het moet steeds nieuwe technologieën uitvinden
 • Duurtijd tussen theoretisch concept en commercieel product is zeer lang (20 jaar voor EUV)
 • Géén rechtlijnige omzetevolutie : er zijn cycli

Opportuniteiten :

 • EUV machines winnen aan populariteit en zijn momenteel “state of the art”
 • Eventuele sneller dan verwachte doorbraak EUV
 • Groeiend aantal chips in een eveneens groeiend aantal toestellen

Bedreigingen :

 • Eventuele trager dan verwachte doorbraak EUV
 • ASML moet de brutomarges op EUV optrekken. Dat kan enkel indien voldoende schaalgrootte wordt bereikt.
 • Opkomst van nieuwe, andere technologieën bij concurrenten kunnen de technologie van ASML in één klap verouderd en overbodig maken.
 • Gezien de enorm complexe technologie, steeds risico voor patentgeschillen.
 • Niet alleen de grootte van chips (kleiner is beter) is van belang, maar ook productiekost en productiesnelheid.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 121.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.