ASML Holding Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 07/02/2024
 • Koers opmaak studie: 837.2 EUR
 • Huidige koers: 867.1 EUR
 • Marktkapitalisatie: 335 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: NL0010273215

Advies van de analist

 • € 920,00
 • € 1.564,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Nederlandse ASML is een technologiebedrijf dat (lithografie)machines voor de halfgeleiderindustrie ontwikkelt en produceert. De klanten van ASML zijn hoofdzakelijk chipproducenten (Intel, Samsung,...). ASML kwam in 1995 naar de beurs en is ontstaan uit een joint venture van ASM International en Philips. ASM staat voor Advanced Semiconductor Materials. De "L" staat voor Lithography. Belangrijkste concurrenten zijn Canon en Nikon. Het bedrijf ontwikkelt en produceert momenteel een nieuwe generatie ultramoderne machines die werken met EUV-technologie (Extreme UltraViolet). De voorgaande generatie machines werkte met DUV-technologie (Deep UltraViolet).

ASML : Omzetverdeling

Bron: ASML

Conclusie

Hoewel de resultaten van ASML beter waren dan verwacht, liggen de prognoses voor zowel het eerste kwartaal als het ganse jaar 2024 onder de verwachtingen. Maar beleggers putten (terecht) moed uit de veel hoger dan verwachte groei van het orderboekje en de positieve boodschap van het management. Die stelde immers dat het dieptepunt van de markt achter ons ligt en dat vanaf 2025 weer kan aangeknoopt worden met stevige groeicijfers. Gezien de goede vooruitzichten op langere termijn en de enorme machtspositie van ASML handhaven we ons koopadvies. Let wel op het hogere risico.

Nieuws

-

Resultaten

in mio20202021202220232024 E
Omzet13.97918.61121.17327.55927.623
Operationele winst4.0526.7506.5019.0428.548
Nettowinst3.5545.8835.6247.8397.354
Boekwaarde33,325,222,333,7
Winst per aandeel8,4914,3614,1419,9118,94
Koers/winst46,849,235,634,244,2
Dividend per aandeel2,755,505,806,106,83
Dividendrendement0,69%0,78%1,15%0,89%0,82%
Bron : Bloomberg


Resultaten 2023

 • ASML zag de omzet met 30,2% toenemen tot € 27,6 miljard.
 • De nettowinst steeg 39,4% tot € 7,8 miljard.

Positieve punten 

 • De resultaten van ASML kwamen over de ganse lijn boven de verwachtingen uit.
 • Hoewel zowel de managementprognose voor het eerste kwartaal als voor het ganse jaar 2024 relatief zwak waren (zie verder), voorspelt het management wel een stevige groei in 2025. Het management stipt aan dat we het dieptepunt van de markt achter ons kunnen laten.
 • Het orderboekje groeide afgelopen kwartaal met een zeer stevige € 9,2 miljard aan (met dan nog voornamelijk de meest geavanceerde EUV machines), beduidend meer dan de € 2,6 miljard van het voorgaande kwartaal en tevens significant meer dan de analistenprognose van € 3,6 miljard. 
 • Daar waar het management er eerder van uitging dat de omzet in 2025 kan groeien tot € 24 - € 30 miljard,  mikt het sinds enkele kwartalen op € 30 - 40 miljard tegen 2025. Tegen 2030 zou € 44 - 60 miljard haalbaar moeten zijn. De toenemende kosteninflatie woog wat op de brutomarges maar ASML verhoogde de prijzen.
 • De productiecapaciteit van EUV systemen werd opgeschroefd naar 60 systemen in 2023 (90 tegen 2025). Ook werd de productiecapaciteit van DUV-systemen verhoogd. Vanaf 2025 is een productiecapaciteit voorzien voor de nieuwste High-NA EUV systemen van 20 stuks per jaar. Het eerste High-NA EUV systeem zal in 2024 geleverd worden.
 • Het bedrijf profiteert van het succes van de EUV-technologie, aangevuurd door technologische ontwikkelingen in 5G communicatie, artificiële intelligentie, datacenters en automobiel. 
 • Het bedrijf zal de komende jaren wellicht heel wat vrije kasstroom  blijven produceren, dat kan terugvloeien naar de aandeelhouders onder de vorm van een dividend of terugkoop eigen aandelen. 
 • Het dividend over het boekjaar 2023 werd 5,2% opgetrokken tot € 6,10 per aandeel.

Negatieve punten 

 • ASML verwacht in het eerste kwartaal van 2024 een omzet te boeken van € 5,0 - 5,5 miljard, met een brutomarge van 48-49%. Deze cijfers lagen onder de verwachtingen.
 • Ondanks signalen dat de markt aan het herstellen is, blijft het management erg voorzichtig voor wat betreft de prognose voor 2024 : de omzet zou in dat jaar gelijkaardig moeten zijn dan in 2023. De tweede jaarhelft van 2024 wordt wellicht beter dan de eerste jaarhelft.
 • Het belang van China in de omzet nam vorig kwartaal terug wat af, van 46% naar 39%. Taiwan en Zuid-Korea zijn zoals gewoonlijk de twee andere grote afnemers. China probeert uiteraard in sneltempo machines binnen te krijgen, omdat ze vrezen dat de VS (en Europa) deze aanvoerlijn in de toekomst nog verder zouden kunnen dichtschroeven.
 • Zowel de VS als Europa leggen in toenemende mate restricties op aan de chipsector (voor wat betreft export naar China). Dat kan in zekere mate wegen op de omzetgroei.
 • Hoge onderzoeks- en ontwikkelingskosten remmen de winstontwikkeling op langere termijn enigszins af.

Opmerking :

 • De omzet in de eerste jaarhelft van 2019 was relatief zwak, een gevolg van een brand bij een van de toeleveranciers. In de eerste jaarhelft van 2020 waren de cijfers al beter, maar werden ze lichtjes afgeremd door de coronacrisis. 
 • De cijfers in de eerste jaarhelft van 2022 waren relatief zwakker (vooral in het eerste kwartaal). Haperingen in de aanvoerketen (materialenschaarste (onderdelen)) belemmerden de groei, terwijl er ook wat hinder was van enkele vertragingen in de uitbouw van deproductiecapaciteit. Dat had impact op de assemblage van enkele machines (enkele weken vertraging). Maar het grootste effect kwam van de onmiddellijke (en snelle) plaatsing van machines bij de klant, in plaats van ze eerst te testen op de productiesite bij ASML. Dat impliceert dat de machines pas later (na plaatsing bij de klant) getest kunnen worden. De omzet kan pas in de boeken worden opgenomen nadat de nodige tests zijn uitgevoerd. Door deze factoren verschoof er omzet naar latere perioden. Op deze manier werd er ca € 3,1 miljard aan omzet doorgeschoven van 2022 naar 2023.

SWOT

Sterktes :

 • ASML is dé topspeler in haar segment/niche (momenteel althans).
 • Zeer innoverend bedrijf
 • Steeds op zoek naar nieuwe technologieën
 • EUV technologie beantwoordt nu aan de basisvereisten van de producenten/klanten. Verdere verbeteringen zullen worden aangebracht in de loop van de komende maanden en jaren, naarmate de verkopen vorderen.

Zwaktes :

 • Zeer zware en blijvende investeringen vereist voor R&D
 • Zeer zware investeringen zijn vereist voor de productie op gang te brengen
 • Het bedrijf begeeft zich constant in “onbekend gebied” : het moet steeds nieuwe technologieën uitvinden
 • Duurtijd tussen theoretisch concept en commercieel product is zeer lang (20 jaar voor EUV)
 • Géén rechtlijnige omzetevolutie : er zijn cycli

Opportuniteiten :

 • EUV machines winnen aan populariteit en zijn momenteel “state of the art”
 • Eventuele sneller dan verwachte doorbraak EUV
 • Groeiend aantal chips in een eveneens groeiend aantal toestellen
 • Het bijbouwen van productiecapaciteit door grote spelers in de sector als gevolg van het chiptekort na corona, zal de groei voor ASML wellicht nog verder doen versnellen.

Bedreigingen :

 • Eventuele trager dan verwachte doorbraak (nieuwste) EUV's
 • Opkomst van nieuwe, andere technologieën bij concurrenten kunnen de technologie van ASML in één klap verouderd en overbodig maken; dit lijkt ons op termijn het grootste risico.
 • Gezien de enorm complexe technologie, steeds risico voor patentgeschillen.
 • Niet alleen de grootte van chips (kleiner is beter) is van belang, maar ook productiekost en productiesnelheid.
 • Verdere belemmeringen of verbod om te leveren aan bepaalde regio's (vnl China).
 • Het wordt steeds minder evident om de schaal van chips verder te verkleinen (en dus om een technologische voorsprong te behouden). Mogelijk zitten we binnenkort voor langere tijd (dan normaal) met een status quo waar nauwelijks vooruitgang kan worden geboekt.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 121.8 EUR Houden
27/07/2021 637 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.