ASML Holding Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/10/2019
 • Koers opmaak studie: 229.6 EUR
 • Huidige koers: 270.9 EUR
 • Marktkapitalisatie: 98 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: NL0010273215

Advies van de analist

 • € 179,00
 • € 251,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Het Nederlandse ASML is een technologiebedrijf dat (lithografie)machines voor de halfgeleiderindustrie ontwikkelt en produceert. De klanten van ASML zijn hoofdzakelijk chipproducenten (Intel, Samsung,...). ASML kwam in 1995 naar de beurs en is ontstaan uit een joint venture van ASM International en Philips. ASM staat voor Advanced Semiconductor Materials. De "L" staat voor Lithography. Belangrijkste concurrenten zijn Canon en Nikon. Het bedrijf ontwikkelt en produceert momenteel een nieuwe generatie ultramoderne machines die werken met EUV-technologie (Extreme UltraViolet).

ASML : Omzetverdeling

Bron: ASML

Conclusie

ASML is topspeler in zijn niche en zijn nieuwe EUV technologie lijkt goed aan te slaan. Anderzijds zijn blijvende en zware investeringen in R&D een noodzaak. De resultaten over het derde kwartaal waren degelijk, maar het waren vooral de nieuwe orders en de vooruitzichten die aangenaam verrasten. ASML lijkt de wereldwijde groeivertraging erg goed te weerstaan. Aan de huidige waardering mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2016201720182019 E
Omzet6.7959.05310.94411.703
Operationele winst1.6582.4962.965
Nettowinst1.4722.1192.5922.586
Boekwaarde22,3624,7427,35
Winst per aandeel3,464,936,006,14
Koers/winst30,829,426,537,4
Dividend per aandeel1,201,402,102,18
Dividendrendement1,13%0,77%1,32%0,95%
Bron : Bloomberg


Resultaten derde kwartaal 2019

 • ASML zag de omzet in het derde kwartaal van 2019 met 7,6% toenemen tot € 2,99 miljard. 
 • De nettowinst daalde 7,9% tot € 627 miljoen. 

Positieve punten 

 • Het bedrijf profiteert van het succes van de nieuwe EUV-technologie. 
 • Er werden maar liefst 23 nieuwe EUV machines besteld, een record ! Gezien de handelsoorlog en de negatieve impact op de elektronicamarkt is dat opmerkelijk.
 • Het management rekent op een omzet van 3,9 miljard euro voor het vierde kwartaal, wat licht boven de analistenverwachtingen uitkwam.
 • ASML rekent op een stevige groeispurt in de tweede jaarhelft.
 • Het management behoudt de jaardoelstelling : een omzet van €12 miljard in 2019. Gezien de zwakte in de chipmarkt is dat opmerkelijk. Maar de algemene zwakte in de markt van de geheugenchips zal volgens het management gecompenseerd worden door technologische ontwikkelingen in 5G communicatie, artificiële intelligentie, datacenters en automobiel.
 • Steeds meer klanten plaatsen bestellingen voor de nieuwe EUV-machines.  Verschillende klanten staan stilaan klaar om  over te schakelen op massaproductie.
 • Het bedrijf zal de komende jaren wellicht heel wat vrije kasstroom produceren, dat kan terugvloeien naar de aandeelhouders onder de vorm van een dividend of terugkoop eigen aandelen. 

Negatieve punten 

 • De omzet en marges van ASML kwamen lichtjes onder de verwachtingen uit.
 • De omzet in de eerste jaarhelft was relatief zwak, al had het management daarvoor gewaarschuwd. De relatief bescheiden omzet was in belangrijke mate het gevolg van een brand bij een van de toeleveranciers. 
 • Hogere onderzoeks- en ontwikkelingskosten remmen de winstontwikkeling enigszins af.
 • Sommige beleggers en analisten vrezen dat de brede sector over haar hoogtepunt heen is, met mogelijk een lagere groei tot gevolg.

SWOT

Sterktes :

 • ASML is dé topspeler in haar segment/niche (momenteel althans).
 • Zeer innoverend bedrijf
 • Steeds op zoek naar nieuwe technologieën
 • EUV technologie beantwoordt nu aan de basisvereisten van de producenten/klanten. Verdere verbeteringen zullen worden aangebracht in de loop van de komende maanden en jaren, naarmate de verkopen vorderen.

Zwaktes :

 • Zeer zware en blijvende investeringen vereist voor R&D
 • Zeer zware investeringen zijn vereist voor de productie op gang te brengen
 • Het bedrijf begeeft zich constant in “onbekend gebied” : het moet steeds nieuwe technologieën uitvinden
 • Duurtijd tussen theoretisch concept en commercieel product is zeer lang (20 jaar voor EUV)
 • Géén rechtlijnige omzetevolutie : er zijn cycli

Opportuniteiten :

 • EUV machines winnen aan populariteit en zijn momenteel “state of the art”
 • Eventuele sneller dan verwachte doorbraak EUV
 • Groeiend aantal chips in een eveneens groeiend aantal toestellen

Bedreigingen :

 • Eventuele trager dan verwachte doorbraak EUV
 • ASML moet de brutomarges op EUV optrekken. Dat kan enkel indien voldoende schaalgrootte wordt bereikt.
 • Opkomst van nieuwe, andere technologieën bij concurrenten kunnen de technologie van ASML in één klap verouderd en overbodig maken.
 • Gezien de enorm complexe technologie, steeds risico voor patentgeschillen.
 • Niet alleen de grootte van chips (kleiner is beter) is van belang, maar ook productiekost en productiesnelheid.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 121.8 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.