ASML Holding Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 18/10/2023
 • Koers opmaak studie: 561 EUR
 • Huidige koers: 629.2 EUR
 • Marktkapitalisatie: 226 miljard
 • Secteur: Technologie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: NL0010273215

Conseil de l'analyste

 • 645,00 €
 • 968,00 €

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Het Nederlandse ASML is een technologiebedrijf dat (lithografie)machines voor de halfgeleiderindustrie ontwikkelt en produceert. De klanten van ASML zijn hoofdzakelijk chipproducenten (Intel, Samsung,...). ASML kwam in 1995 naar de beurs en is ontstaan uit een joint venture van ASM International en Philips. ASM staat voor Advanced Semiconductor Materials. De "L" staat voor Lithography. Belangrijkste concurrenten zijn Canon en Nikon. Het bedrijf ontwikkelt en produceert momenteel een nieuwe generatie ultramoderne machines die werken met EUV-technologie (Extreme UltraViolet). De voorgaande generatie machines werkte met DUV-technologie (Deep UltraViolet).

ASML : Omzetverdeling

Source: ASML

Conclusie

Het kwartaalrapport van ASML was relatief zwak. Vooral de bescheiden aangroei van het orderboekje was een teleurstelling. Ook verwacht het management een stabiele omzet in 2024, terwijl beleggers op betere cijfers gehoopt hadden. Toch viel er ook bemoedigend nieuws te rapen. Het management verwacht dat de markt een bodem bereikt begin 2024, en dat 2025 alweer een jaar wordt met "significante" groei. Gezien de goede vooruitzichten op langere termijn (weliswaar na een eventuele groeivertraging) en de enorme machtspositie van ASML handhaven we ons koopadvies. Let wel op het hogere risico.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2020202120222023 E
Omzet13.97918.61121.17327.259
Operationele winst4.0526.7506.5018.855
Nettowinst3.5545.8835.6247.635
Boekwaarde33,325,221,9
Winst per aandeel8,4914,3614,1419,40
Koers/winst46,849,235,628,9
Dividend per aandeel2,755,505,806,54
Dividendrendement0,69%0,78%1,15%1,17%
Bron : Bloomberg


Resultaten derde kwartaal 2023

 • ASML zag de omzet met 15,5% toenemen tot € 6,7 miljard.
 • De nettowinst steeg 11,3% tot € 1,89 miljard.

Positieve punten 

 • De marges en de operationele winst van ASML kwam boven de verwachtingen uit.
 • ASML verwacht in het vierde kwartaal van 2023 een omzet te boeken van € 6,7 - 7,1 miljard, met een brutomarge van 50-51%. Deze cijfers zijn min of meer conform de verwachtingen.
 • Het management bevestigde de jaarprognose (onder impuls van DUV). De omzet zou in 2023 met 30% moeten toenemen tot € 27,5 miljard.
 • Hoewel de omzetcijfers en het orderboekje tegenvielen, stipte het management wel aan dat de bodem wellicht is bereikt en dat er dus beterschap in de pijplijn zit vanaf 2024, al zal dat jaar een "overgangsjaar" worden omdat klanten voorzichtig blijven gezien de onzekerheid over de globale groei. 2025 wordt een groei-jaar.
 • Daar waar het management er eerder van uitging dat de omzet in 2025 kan groeien tot € 24 - € 30 miljard,  mikt het sinds enkele kwartalen op € 30 - 40 miljard tegen 2025. Tegen 2030 zou € 44 - 60 miljard haalbaar moeten zijn. De toenemende kosteninflatie woog wat op de brutomarges maar ASML verhoogde de prijzen.
 • De productiecapaciteit van EUV systemen werd opgeschroefd naar 55 systemen in 2022 en 60 tegen 2023 (90 tegen 2025). Ook zal de productiecapaciteit van DUV-systemen verhoogd worden naar 600. Vanaf 2025 is een productiecapaciteit voorzien voor de nieuwste High-NA EUV systemen van 20 stuks per jaar. Het eerste High-NA EUV systeem zal in 2024 geleverd worden.
 • Het bedrijf profiteert van het succes van de nieuwe EUV-technologie, aangevuurd door technologische ontwikkelingen in 5G communicatie, artificiële intelligentie, datacenters en automobiel. 
 • Het bedrijf had amper last van de coronacrisis (tenzij voor wat betreft de supply chains), maar profiteert nog steeds van de wereldwijde honger naar chips, vooral in Taiwan en de VS (wat amper verwondert gezien de forse investeringsbudgetten in deze landen). Opmerkelijk is wel dat ASML veel minder last lijkt te hebben van de groeivertraging en de dalende vraag naar chips dan concurrenten in de sector. Dat komt omdat ASML vooral cruciale machines levert in een segment dat wat minder gevoelig is (doch niet immuun) aan enige vertragingen in de markt.
 • Het bedrijf zal de komende jaren wellicht heel wat vrije kasstroom  blijven produceren (3%), dat kan terugvloeien naar de aandeelhouders onder de vorm van een dividend of terugkoop eigen aandelen. 
 • Het dividend over het boekjaar 2021 werd verdubbeld tov 2020. Over het boekjaar 2022 wordt het dividend nog eens met 5,5% verhoogd tot € 5,80.

Negatieve punten 

 • De omzet van ASML kwam onder de verwachtingen uit in het derde kwartaal. In vergelijking met het voorgaande kwartaal was er een daling van 3,3%.
 • In het derde kwartaal waren de verkopen aan China goed voor maar liefst 46% van de omzet (vs 24% in het tweede kwartaal en 8% in het eerste kwartaal). Taiwan en Zuid-Korea waren goed voor "slechts" 24% en 20% respectievelijk. Dat wil zeggen dat de omzet van ASML vooral stand houdt dankzij China. China probeert natuurlijk in sneltempo machines binnen te krijgen, omdat ze vrezen dat de VS deze aanvoerlijn in de toekomst zou kunnen afsnijden.
 • Het orderboekje groeide afgelopen kwartaal met amper € 2,6 miljard aan, zowat 42% minder dan het voorgaande kwartaal (wat reeds een laag cijfer was) en beduidend minder dan de analistenprognose van € 4,5 miljard. 
 • Het management verwacht een stabiele omzet in 2024 (wat een "overgangsjaar" genoemd wordt). De meeste beleggers hadden gerekend op een groei van omtrent 5%. In 2025 verwacht het management dan weer "significante" groei. De vraag naar systemen van ASML blijft onverminderd hoog door megatrends in automotive, HPC, datacenters en de transitie naar groene energie. 
 • Zowel de VS als Europa leggen in toenemende mate restricties op aan de chipsector (voor wat betreft export naar China). Dat kan in zekere mate wegen op de omzetgroei.
 • Hoge onderzoeks- en ontwikkelingskosten remmen de winstontwikkeling op langere termijn enigszins af.

Opmerking :

 • De omzet in de eerste jaarhelft van 2019 was relatief zwak, een gevolg van een brand bij een van de toeleveranciers. In de eerste jaarhelft van 2020 waren de cijfers al beter, maar werden ze lichtjes afgeremd door de coronacrisis. 
 • De cijfers in de eerste jaarhelft van 2022 waren relatief zwakker (vooral in het eerste kwartaal). Haperingen in de aanvoerketen (materialenschaarste (onderdelen)) belemmerden de groei, terwijl er ook wat hinder was van enkele vertragingen in de uitbouw van deproductiecapaciteit. Dat had impact op de assemblage van enkele machines (enkele weken vertraging). Maar het grootste effect kwam van de onmiddellijke (en snelle) plaatsing van machines bij de klant, in plaats van ze eerst te testen op de productiesite bij ASML. Dat impliceert dat de machines pas later (na plaatsing bij de klant) getest kunnen worden. De omzet kan pas in de boeken worden opgenomen nadat de nodige tests zijn uitgevoerd. Door deze factoren verschoof er omzet naar latere perioden. Op deze manier zou er maar liefst voor € 3,1 miljard aan omzet doorschuiven van 2022 naar 2023.

SWOT

Sterktes :

 • ASML is dé topspeler in haar segment/niche (momenteel althans).
 • Zeer innoverend bedrijf
 • Steeds op zoek naar nieuwe technologieën
 • EUV technologie beantwoordt nu aan de basisvereisten van de producenten/klanten. Verdere verbeteringen zullen worden aangebracht in de loop van de komende maanden en jaren, naarmate de verkopen vorderen.

Zwaktes :

 • Zeer zware en blijvende investeringen vereist voor R&D
 • Zeer zware investeringen zijn vereist voor de productie op gang te brengen
 • Het bedrijf begeeft zich constant in “onbekend gebied” : het moet steeds nieuwe technologieën uitvinden
 • Duurtijd tussen theoretisch concept en commercieel product is zeer lang (20 jaar voor EUV)
 • Géén rechtlijnige omzetevolutie : er zijn cycli

Opportuniteiten :

 • EUV machines winnen aan populariteit en zijn momenteel “state of the art”
 • Eventuele sneller dan verwachte doorbraak EUV
 • Groeiend aantal chips in een eveneens groeiend aantal toestellen
 • Het bijbouwen van productiecapaciteit door grote spelers in de sector als gevolg van het chiptekort na corona, zal de groei voor ASML wellicht nog verder doen versnellen.

Bedreigingen :

 • Eventuele trager dan verwachte doorbraak (nieuwste) EUV's
 • Opkomst van nieuwe, andere technologieën bij concurrenten kunnen de technologie van ASML in één klap verouderd en overbodig maken; dit lijkt ons op termijn het grootste risico.
 • Gezien de enorm complexe technologie, steeds risico voor patentgeschillen.
 • Niet alleen de grootte van chips (kleiner is beter) is van belang, maar ook productiekost en productiesnelheid.
 • Verdere belemmeringen of verbod om te leveren aan bepaalde regio's (vnl China).
 • Het wordt steeds minder evident om de schaal van chips verder te verkleinen (en dus om een technologische voorsprong te behouden). Mogelijk zitten we binnenkort voor langere tijd (dan normaal) met een status quo waar nauwelijks vooruitgang kan worden geboekt.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 121.8 EUR Houden
27/07/2021 637 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.