Argenx Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 08/03/2024
 • Koers opmaak studie: 350.1 EUR
 • Huidige koers: 355 EUR
 • Marktkapitalisatie: 20,8 miljard EUR
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: NL0010832176

Advies van de analist

 • € 270,00
 • € 405,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Argenx is een biotechbedrijf dat medicijnen ontwikkelt op basis van moleculen afkomstig van lama's. Dat doet uiteraard denken aan Ablynx, dat werd overgenomen door Sanofi. De stichters van Argenx zijn dus niet toevallig afkomstig van Ablynx.

Het belangrijkste geneesmiddel is efgartigimod of ARGX-113, dat ontwikkeld werd om MG (Myasthenia Gravis - een auto-immuunziekte die leidt tot spierverzwakking) te behandelen. 

ARGX-113 wordt ook onderzocht als behandeling tegen de ontstekingsziekte CIDP. Het onderzoek naar het gebruik van het middel tegen de bloedstollingsziekte ITP en de huidziekte phemphigus vulgaris (PV) bleek een dood spoor. 

Naast Efgartigimod of ARGX-113 heeft het bedrijf nog enkele andere geneesmiddelen in de pijplijn, onder andere ARGX-110 tegen (een bepaald type) kanker.

Het spreekt voor zich dat efgartigimod (ARGX-113) het belangrijkste geneesmiddel is in de pijplijn van Argenx.

Om de visibiliteit van het bedrijf te verhogen, staat het aandeel ook genoteerd op Nasdaq.


Conclusie

De resultaten van Argenx over 2023 waren weinig verrassend. Hoewel het nog een tijd wachten zal zijn op winstcijfers, verlopen de verkopen van Vyvgart in de VS, Japan en Europa gunstig. Voor Argenx (en het aandeel) zijn twee factoren cruciaal : enerzijds het verdere (commerciële) succes van Vyvgart en anderzijds de lancering van eventuele nieuwe geneesmiddelen uit de ontwikkelingspijplijn. De recente goede onderzoeksresultaten van Vyvgart tegen de ontstekingsziekte CIDP voedden de hoop dat het middel tegen nog andere ziektes kan worden ingezet, waardoor de piekverkopen een eind hoger zouden kunnen uitkomen. De mislukking van het onderzoek naar de bloedstollingsziekte ITP en naar de huidziekte phemphigus vulgaris (PV) temperde het enthousiasme echter aanzienlijk. Verdere successen, of mislukkingen, zullen de koers van Argenx verder sturen.  Argenx mag behouden blijven maar enkel voor doorwinterde beleggers die het hoge risico niet schuwen.

Nieuws

-

Resultaten

Resultaten

in mio   2020  2021 2022     20232024 E
Omzet424974111.1911.770
Operationele winst-477-349-720-425-174
Nettowinst-604-408-710-295-142
Boekwaarde43,049,050,8

Winst per aandeel-13,30-7,99-13,05-5,16-1,78
Koers/winstnrnrnrnrnr
Dividend per aandeel00000
Dividendrendement0%0%0%0%0%
Bron : Bloomberg, in USD                                                                                     

nr : niet relevant

Resultaten 2023

 • Argenx zag de omzet fors stijgen naar $ 1,1 miljard. 
 • Het nettoverlies verkleinde van $ 710 miljoen naar $ 295 miljoen. 
 • Vanaf 2021 werd beslist om te rapporteren in dollar ipv in euro.

Positieve punten

 • De Amerikaanse Food and Drug Administration keurde eind december 2021 efgartigimod goed voor de behandeling van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis (MG). Efgartigimod werd gelanceerd  onder de naam Vyvgart. De VS zijn veruit de allerbelangrijkste markt voor het gros van de farmaspelers. 
 • Vyvgart werd in de eerste jaarhelft van 2022 gelanceerd in Japan, en in de tweede jaarhelft van 2022 in Europa (goedkeuring was begin augustus 2022).
 • De verkopen van Vyvgart verviervoudigden bijna tot $ 1,1 miljard, wat conform de verwachtingen was. Op termijn lopen sommige ramingen op tot een jaaromzet van $ 5 miljard, wat het middel een plaatsje zou opleveren in de top 15 best verkopende geneesmiddelen ter wereld.
 • Er waren begin 2023 gunstige voorlopige onderzoeksresultaten in de laatste fase van Vyvgart tegen de ontstekingsziekte CIDP, wat bijzonder goed nieuws is voor ArgenX en de hoop voedt dat het geneesmiddel tegen nog andere ziektes kan worden ingezet. Dit betekent dat de piekverkopen van Vyvgart enkele miljarden hoger zouden kunnen uitkomen. Het is wachten tot 21 juni 2024 op een oordeel van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA.
 • Het bedrijf beschikte eind 2023 over $ 3,2 miljard cash en financiële activa om de commerciële lancering van efgartigimod te ondersteunen (geholpen door de kapitaalverhoging van meer dan $ 1 miljard in 2023).

Negatieve punten 

 • De mislukking van het onderzoek naar de bloedstollingsziekte ITP en naar de huidziekte phemphigus vulgaris (PV) was een flinke teleurstelling en ondergroef het meest positieve scenario dat mogelijk was voor Argenx.
 • De verkoop van efgartigimod/Vyvgart zal zijn tijd nodig hebben om op kruissnelheid te geraken, omdat de terugbetaling van het geneesmiddel nog moet geregeld worden in verschillende landen, en omdat de verkopen nog op peil moeten worden gebracht. Sommige analisten gaan ervan uit dat Argenx pas in 2025 winstgevend zal worden.
 • De algemene kosten gingen alweer flink de hoogte in door een toename van de kosten voor de lancering van efgartigimod (+50,8%). Ook de kosten voor R&D stegen (+29,6%).
 • Argenx verwacht in haar "guidance" zowat 500 miljoen dollar van haar cashreserve te moeten aanspreken in  2024. 
 • De omzet was tot en met 2020 verwaarloosbaar klein, wat niet abnormaal is gezien efgartigimod nog niet gelanceerd was. In 2021 was er echter een flinke omzet (en zelfs winst in de eerste jaarhelft), maar dat komt vooral door de stopzetting van de samenwerking met Janssen rond het kandidaat-leukemiemiddel cusatuzumab.
 • De respectievelijke kapitaalverhogingen verwateren de potentiële toekomstige winsten.


SWOT

Sterktes :

 • Een eventuele doorbraak van een nieuw medicijn kan een aanzienlijk financieel voordeel kan opleveren.
 • Biotech is in het algemeen minder onderhevig aan generische concurrentie (moeilijker “na te maken” molecules).
 • Stevige balans
 • Voldoende cash op de balans
 • Ontwikkelt een veelbelovend middel "Efgartigimod" tegen verschillende aandoeningen.
 • Specialiseert zich in zeldzame ziektes, waar de medische nood hoog is en de investeringen (zowel voor de ontwikkeling als voor de commercialisering) kleinschaliger zijn zodat het Argenx zijn onafhankelijkheid in grote mate kan behouden.

Zwaktes :

 • Gezien de complexiteit van de molecules, moeilijker te ontwikkelen en hoge R&D kosten.
 • Zeer lange ontwikkelingsperiode van geneesmiddelen
 • Lage succesratio's in de sector
 • Zelfs een voor commercialisatie goedgekeurd geneesmiddel kan falen door onvoldoende commercieel succes (cfr. Thrombogenics).
 • Zeer grote afhankelijkheid van Efgartigimod.
 • Dit type bedrijven heeft doorgaans een hoge cashburn, zeker naarmate er producten in fase 3 zitten.

Opportuniteiten :

 • Eventuele succesvolle ontwikkeling Efgartigimod als middel tegen andere ziekten
 • Eventuele succesvolle andere middelen in de pijplijn.
 • Met de cashpositie zouden kleinere overnames kunnen verricht worden of onderzoeksprogramma's worden overgekocht.

Bedreigingen :

 • Geneesmiddelen die afvallen in één van de fases of die worden afgekeurd.
 • Falen in de goede commercialisatie van eventuele goedgekeurde geneesmiddelen
 • Soms duiken nevenwerkingen zeer laat op.
 • Eventuele overnames kunnen steeds fout aflopen.
 • Te snelle cashburn

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
16/01/2020 141 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.