Argenx Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 05/03/2021
 • Koers opmaak studie: 248 EUR
 • Huidige koers: 216.4 EUR
 • Marktkapitalisatie: 11,8 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: NL0010832176

Advies van de analist

 • € 198,00
 • € 300,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Argenx is een biotechbedrijf dat medicijnen ontwikkelt op basis van moleculen afkomstig van lama's. Dat doet uiteraard denken aan Ablynx, dat werd overgenomen door Sanofi. De stichters van Argenx zijn dus niet toevallig afkomstig van Ablynx.

Het belangrijkste geneesmiddel in de pijplijn is Efgartigimod of ARGX-113, dat ontwikkeld wordt voor MG (Myasthenia Gravis - een auto-immuunziekte die leidt tot spierverzwakking) te behandelen. Voor de behandeling van MG zit het geneesmiddel in (test-)fase 3 (de laatste fase voor de (al dan niet) goedkeuring van het uiteindelijke medicijn door de autoriteiten.

ARGX-113 wordt ook onderzocht als behandeling voor de huidziekte phemphigus vulgaris (PV). Begin 2020 kwamen er positieve testresultaten uit fase 2 voor deze specifieke toepassing. Maar ook daar blijft het niet bij : Efgartigimod wordt ook nog onderzocht als behandeling tegen de bloedstollingsziekte ITP en de ontstekingsziekte CIDP.

Naast Efgartigimod of ARGX-113 heeft het bedrijf nog enkele andere geneesmiddelen in de pijplijn, onder andere ARGX-110 tegen (een bepaald type) kanker.

Het spreekt voor zich dat Efgartigimod (ARGX-113) het belangrijkste geneesmiddel is in de pijplijn van Argenx.

Om de visibiliteit van het bedrijf te verhogen, is het aandeel ook gequoteerd op Nasdaq.


Conclusie

De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA verleende opvallend genoeg geen spoedprocedure voor efgartigimod, wat een tegenvaller was omdat daarmee de (potentiële) lancering van het geneesmiddel wordt vertraagd naar ten vroegste eind 2021. Intussen lopen de kosten voor de lancering van het middel steeds hoger op. Een eventuele goedkeuring kan het bedrijf natuurlijk terug wind in de zeilen geven. Argenx is enkel geschikt voor doorwinterde beleggers die het hoge risico niet schuwen. Houden.

Nieuws

-

Resultaten

Resultaten

in mio   2018   2019   2020       2021 E
Omzet21,57036112
Operationele winst-81,9-179-418
Nettowinst-66,6-163-529-559
Boekwaarde15,024,6

Winst per aandeel-1,99-4,22-11,65-10,48
Koers/winstnrnrnrnr
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : Bloomberg                                                                                     

nr : niet relevant

Resultaten 2020

 • Argenx zag de omzet met 47,8% terugvallen tot € 36,4 miljoen. 
 • Netto werd een verlies geboekt van € 528,9 miljoen. 

Positieve punten

 • De lancering van efgartigimod komt stilaan dichterbij. De aanvraag in de VS is voor eind 2021 zodat de commerciële lancering begin 2022 van start zou kunnen gaan. Voor Japan wordt gemikt op respectievelijk de eerste jaarhelft van 2021 (aanvraag) en 2022 (lancering). Daarna volgt de Europese Unie.
 • Het bedrijf beschikte op moment van het afsluiten van het boekjaar over € 1,6 miljard cash en financiële activa om de commerciële lancering van efgartigimod te ondersteunen. Na aflsuiten van het boekjaar komt er, na een nieuwe kapitaalverhoging in februari, nog eens € 0,83 miljard bij.

Negatieve punten 

 • De Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA verleende begin 2021 opvallend genoeg geen spoedprocedure voor efgartigimod (wellicht door mogelijke (veiligheids-)problemen met een gelijkaardig geneesmiddel van een andere producent). Doorgaans wordt er voor geneesmiddelen voor zgn. weesaandoeningen (aandoeningen waarvoor nog geen behandeling voor bestaat), een spoedprocedure toegekend. Dat betekent dat de FDA pas ten vroegste 17/12/2021 een eventuele goedkeuring kan verlenen aan het middel. De hoop om dit middel dus al naar de Amerikaanse markt te brengen in de tweede helft van 2021 moet dus bijgesteld worden.
 • De omzet is op dit moment - voor de lancering van efgartigimod - uiteraard nog steeds verwaarloosbaar klein.
 • De stijging van het nettoverlies wordt verklaard door enerzijds fors hogere R&D uitgaven en anderzijds een toename van de kosten in aanloop van de lancering van efgartigimod.
 • Covid-19 belemmert een aantal klinische onderzoeken voor potentiële geneesmiddelen. Dit komt omdat er minder patiënten konden gerekruteerd worden voor het onderzoek. De grootte van de vertraging hangt af van de verdere evolutie van de coronacrisis.
 • De respectievelijke kapitaalverhogingen verwateren de potentiële toekomstige winsten.
 • Het vertrek van de financieel directeur veroorzaakte wat zenuwachtigheid.
 • Op het moment van lancering zal efgartigimod nog niet in aanmerking komen voor terugbetaling, wat de groei wat kan afremmen.SWOT

Sterktes :

 • Een eventuele doorbraak van een nieuw medicijn kan een aanzienlijk financieel voordeel kan opleveren.
 • Biotech is in het algemeen minder onderhevig aan generische concurrentie (moeilijker “na te maken” molecules).
 • Stevige balans
 • Voldoende cash op de balans
 • Ontwikkelt een veelbelovend middel "Efgartigimod" tegen verschillende aandoeningen.
 • Specialiseert zich in zeldzame ziektes, waar de medische nood hoog is en de investeringen (zowel voor de ontwikkeling als voor de commercialisering) kleinschaliger zijn zodat het Argenx zijn onafhankelijkheid in grote mate kan behouden.

Zwaktes :

 • Gezien de complexiteit van de molecules, moeilijker te ontwikkelen en hoge R&D kosten.
 • Zeer lange ontwikkelingsperiode van geneesmiddelen
 • Lage succesratio's in de sector
 • Zelfs een voor commercialisatie goedgekeurd geneesmiddel kan falen door onvoldoende commercieel succes (cfr. Thrombogenics).
 • Zeer grote afhankelijkheid van Efgartigimod.
 • Dit type bedrijven heeft doorgaans een hoge cashburn, zeker naarmate er producten in fase 3 zitten.

Opportuniteiten :

 • Eventuele goedkeuring Efgartigimod als middel tegen MG (Myasthenia Gravis - autoimmuunziekte die leidt tot spierverzwakking)
 • Eventuele succesvolle ontwikkeling Efgartigimod als middel tegen andere ziekten
 • Eventuele succesvolle andere middelen in de pijplijn.
 • Met de cashpositie zouden kleinere overnames kunnen verricht worden of onderzoeksprogramma's worden overgekocht.

Bedreigingen :

 • Geneesmiddelen die afvallen in één van de fases of die worden afgekeurd.
 • Falen in de goede commercialisatie van eventuele goedgekeurde geneesmiddelen
 • Soms duiken nevenwerkingen zeer laat op.
 • Eventuele overnames kunnen steeds fout aflopen.
 • Te snelle cashburn

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
16/01/2020 141 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.