Argenx Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/05/2022
 • Koers opmaak studie: 304.3 EUR
 • Huidige koers: 305.3 EUR
 • Marktkapitalisatie: 16 miljard EUR
 • Secteur: Pharmacie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: NL0010832176

Conseil de l'analyste

 • 243,00 €
 • 365,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Argenx is een biotechbedrijf dat medicijnen ontwikkelt op basis van moleculen afkomstig van lama's. Dat doet uiteraard denken aan Ablynx, dat werd overgenomen door Sanofi. De stichters van Argenx zijn dus niet toevallig afkomstig van Ablynx.

Het belangrijkste geneesmiddel is efgartigimod of ARGX-113, dat ontwikkeld werd om MG (Myasthenia Gravis - een auto-immuunziekte die leidt tot spierverzwakking) te behandelen. 

ARGX-113 wordt ook onderzocht als behandeling voor de huidziekte phemphigus vulgaris (PV). Begin 2020 kwamen er positieve testresultaten uit fase 2 voor deze specifieke toepassing. Maar ook daar blijft het niet bij : Efgartigimod wordt ook nog onderzocht als behandeling tegen de bloedstollingsziekte ITP en de ontstekingsziekte CIDP. 

Naast Efgartigimod of ARGX-113 heeft het bedrijf nog enkele andere geneesmiddelen in de pijplijn, onder andere ARGX-110 tegen (een bepaald type) kanker.

Het spreekt voor zich dat efgartigimod (ARGX-113) het belangrijkste geneesmiddel is in de pijplijn van Argenx.

Om de visibiliteit van het bedrijf te verhogen, is het aandeel ook gequoteerd op Nasdaq.


Conclusie

De goedkeuring door de FDA in de VS van efgartigimod, gelanceerd onder de naam Vyvgart, was een belangrijke mijlpaal voor Argenx. De zware inspanningen van Argenx zullen eindelijk beloond worden. De commerciële lancering van het geneesmiddel moet nu op gang getrokken worden en de winstgevendheid van het bedrijf komt een stap dichter. De resultaten in het eerste kwartaal van 2022 waren een aangename verrassing. Hoewel het nog een tijd wachten zal zijn op winstcijfers, verloopt de lancering van Vyvgart in de VS alvast vlotter dan verwacht.  Straks volgt Japan en  hopelijk ook Europa in de tweede jaarhelft. Argenx mag behouden blijven maar let op het hogere risico.

Nieuws

Update eerste kwartaal 2022

 • Argenx boekte in het eerste kwartaal een omzet van 23,4 miljoen dollar.
 • Het verlies liep op tot een stevige 227,19 miljoen dollar.
 • De verkopen van Vyvgart liepen op tot 21,2 miljoen dollar. De lancering van Vyvgart in de VS liep dus vlotter dan wat analisten hadden verwacht. 
 • In Japan is de commerciële lancering nabij. In Europa wordt een goedkeuring verwacht in de tweede jaarhelft van 2022.
 • Ook voor ITP (zie rubriek "Activiteiten"), dat in de pijpleiding zit, werden er gunstige tussentijdse resultaten geboekt.
 • De cashreserve is verder gestegen tot $ 2,8 miljard.

Resultaten

Resultaten

in mio   2019   2020  2021    2022 E
Omzet7842497157
Operationele winst-200-477-349-1 028
Nettowinst-182-604-408-1 007
Boekwaarde27,635,1

Winst per aandeel-4,72-13,30-7,99-19,20
Koers/winstnrnrnrnr
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : Bloomberg, in USD                                                                                     

nr : niet relevant

Resultaten 2021

 • Argenx zag de omzet enorm toenemen, van $ 41,6 tot $ 497,3 miljoen. 
 • Netto werd een verlies geboekt van $ 408,3 miljoen. 
 • Vanaf 2021 werd beslist om te rapporteren in dollar ipv in euro.

Positieve punten

 • De Amerikaanse Food and Drug Administration keurde eind december 2021 efgartigimod goed voor de behandeling van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis (MG). Efgartigimod zal gelanceerd worden onder de naam Vyvgart. Argenx zal 225.000 dollar vragen per patiënt per jaar. De VS zijn veruit de allerbelangrijkste markt voor het gros van de farmaspelers. 
 • Vyvgart zou in de eerste jaarhelft van 2022 moeten gelanceerd worden in Japan (reeds goedgekeurd), en in de tweede jaarhelft van 2022 in Europa (goedkeuring verwacht 2e helft 2022).
 • Het bedrijf beschikte eind december over $ 2,34 miljard cash en financiële activa om de commerciële lancering van efgartigimod te ondersteunen. 

Negatieve punten 

 • De omzet was tot nu toe verwaarloosbaar klein, wat niet abnormaal is gezien efgartigimod nog niet gelanceerd was. In 2021 was er echter een flinke omzet (en zelfs winst in de eerste jaarhelft), maar dat komt vooral door de stopzetting van de samenwerking met Janssen rond het kandidaat-leukemiemiddel cusatuzumab.
 • De verkoop van efgartigimod/Vyvgart zal zijn tijd nodig hebben om op peil te geraken, omdat de terugbetaling van het geneesmiddel nog moet geregeld worden, en omdat de verkopen nog gelanceerd moeten worden (Europa en Japan) en daarna op peil moeten worden gebracht (VS). Sommige analisten gaan ervan uit dat Argenx pas in 2025 winstgevend zal worden.
 • De kosten gingen alweer flink de hoogte in door enerzijds fors hogere R&D uitgaven (+56%) en anderzijds een toename van de kosten in aanloop van de lancering van efgartigimod (+79%).
 • Argenx verwacht in 2022 zowat de helft van haar cashreserve te moeten aanspreken (ca 1 miljard dollar).
 • Covid-19 belemmerde een aantal klinische onderzoeken voor potentiële geneesmiddelen. Dit komt omdat er minder patiënten konden gerekruteerd worden voor het onderzoek. 
 • De respectievelijke kapitaalverhogingen verwateren de potentiële toekomstige winsten.


SWOT

Sterktes :

 • Een eventuele doorbraak van een nieuw medicijn kan een aanzienlijk financieel voordeel kan opleveren.
 • Biotech is in het algemeen minder onderhevig aan generische concurrentie (moeilijker “na te maken” molecules).
 • Stevige balans
 • Voldoende cash op de balans
 • Ontwikkelt een veelbelovend middel "Efgartigimod" tegen verschillende aandoeningen.
 • Specialiseert zich in zeldzame ziektes, waar de medische nood hoog is en de investeringen (zowel voor de ontwikkeling als voor de commercialisering) kleinschaliger zijn zodat het Argenx zijn onafhankelijkheid in grote mate kan behouden.

Zwaktes :

 • Gezien de complexiteit van de molecules, moeilijker te ontwikkelen en hoge R&D kosten.
 • Zeer lange ontwikkelingsperiode van geneesmiddelen
 • Lage succesratio's in de sector
 • Zelfs een voor commercialisatie goedgekeurd geneesmiddel kan falen door onvoldoende commercieel succes (cfr. Thrombogenics).
 • Zeer grote afhankelijkheid van Efgartigimod.
 • Dit type bedrijven heeft doorgaans een hoge cashburn, zeker naarmate er producten in fase 3 zitten.

Opportuniteiten :

 • Eventuele goedkeuring Efgartigimod als middel tegen MG (Myasthenia Gravis - autoimmuunziekte die leidt tot spierverzwakking)
 • Eventuele succesvolle ontwikkeling Efgartigimod als middel tegen andere ziekten
 • Eventuele succesvolle andere middelen in de pijplijn.
 • Met de cashpositie zouden kleinere overnames kunnen verricht worden of onderzoeksprogramma's worden overgekocht.

Bedreigingen :

 • Geneesmiddelen die afvallen in één van de fases of die worden afgekeurd.
 • Falen in de goede commercialisatie van eventuele goedgekeurde geneesmiddelen
 • Soms duiken nevenwerkingen zeer laat op.
 • Eventuele overnames kunnen steeds fout aflopen.
 • Te snelle cashburn

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
16/01/2020 141 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.