Apple Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 02/02/2024
 • Koers opmaak studie: 186.86 USD
 • Huidige koers: 176.3 USD
 • Marktkapitalisatie: 2,9 biljoen USD
 • Sector: Technologie
 • Markt: New York
 • ISIN: US0378331005

Advies van de analist

 • US$ 130,00
 • US$ 195,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Apple, opgericht in 1977 door Steve Jobs en Steve Wozniak, is een Amerikaanse ontwikkelaar van premium consumentenelektronica. Het bedrijf heeft een impressionante track record wat betreft innovatie en weet de markten waarin het opereert vaak eigenhandig te transformeren. Denk bijvoorbeeld aan producten zoals Macintosh, iPod, iPhone, iPad en Apple Watch. Via zijn diensten, zoals o.a. Apple Music (het voormalige iTunes), Apple TV+, de App Store en iCloud, koppelt het bedrijf al zijn producten aan elkaar waardoor een waar ecosysteem ontstaat. Apple is één van de weinige bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan 2 biljoen Amerikaanse dollar.

Apple: omzetverdeling

Bron: Apple (2021/2022)

Conclusie

Apple kon na enkele kwartalen van dalende omzet opnieuw een lichte groei neerzetten. De verzwakkende verkopen in China en de lauwe prognoses van het management voor het komende kwartaal zijn echter belangrijke aandachtspunten. Aan de huidige waardering zien we bij de verwachte lage groei weinig opwaarts potentieel voor het aandeel. Mocht Apple later in het jaar de wereld opnieuw kunnen verrassen met spectaculaire AI-toepassingen die de verkoop opnieuw kunnen aanzwengelen, kunnen we onze mening herzien. Het aandeel bevindt zich nu aan de bovenkant van de 'houden'-zone, dicht tegen de verkoopgrens. 

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 201920202021202220232024E 
Omzet 260,17274,52365,82394,33383,28394,09
Operationele winstmarge 24,6%24,1%29,8%30,3%29,8%30,7%
Netto winstmarge 21,2%20,9%25,9%25,3%25,3%25,7%
Boekwaarde per aandeel 3,005,093,853,843,184,51
Winst per aandeel 2,993,315,676,156,166,62
Historische koers 54108147150178187
Koers/Winst 18,232,725,924,529,128,2
Dividend 0,750,800,870,900,961,00
Bron: Bloombergin USD

Resultaten eerste kwartaal 2023/2024

 • De omzet steeg in Q1 j-o-j met 2% tot $ 119,6 miljard. Het is de eerste omzetstijging na vier opeenvolgende kwartalen van lichte omzetdaling.
 • De operationele winst steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 12% tot $ 40,4 miljard. 
 • De nettowinst steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 13% tot $ 33,9 miljard, ofwel tot $ 2,19 per aandeel.

Positieve punten 

 • De inkomsten uit diensten stegen in Q1 met 11% tot ongeveer $  23,1 miljard en maakten zo 19% uit van de totale omzet. Deze stijging werd voornamelijk gedreven door App Store abonnementen, Apple Pay en de verschillende cloud diensten. De groei vertraagde wel tegenover het vorige kwartaal.
 • De inkomsten uit de verkoop van iPhones stegen in Q1 met 6% tot ongeveer $ 69,7 miljard en maakte zo 58% uit van de totale omzet. Na enkele kwartalen van lichte krimp was er nu opnieuw groei.
 • Apple let nu beter op de kosten en vertraagt ook haar nieuwe aanwervingen. Daardoor stegen de operationele kosten slechts 1%.
 • AI toepassingen in de pijplijn: Apple geeft aan dat ze volop werkt aan AI-toepassingen waarover ze enthousiast zijn, en die later dit jaar voorgesteld zullen worden.
 • Balans: Apple blijft over een sterke balans beschikken: de berg van cash, cash-equivalenten en verhandelbare effecten waarop Apple zetelt bedraagt momenteel ongeveer $ 173 miljard. Hier staan $ 108 miljard schulden tegenover, waardoor het bedrijf een nettokaspositie heeft van $ 65 miljard. De voorbije jaren steeg de schuld wel stelselmatig door de toegenomen inkopen eigen aandelen, de hogere rente kan daardoor in de toekomst op het resultaat beginnen te wegen.
 • In het voorbije kwartaal liet Apple ongeveer $ 27 miljard terugstromen naar de aandeelhouders via o.a. dividenduitkeringen ($ 3,8 miljard) en het inkopen van eigen aandelen ($ 21 miljard).

Negatieve punten 

 • China valt tegen: de verkoop van de iPhone in China lag 13% lager in vergelijking met vorig jaar. Toegenomen concurrentie van lokale merken en restricties op iPhonegebruik voor o.a. ambtenaren wegen op de verkoop in deze belangrijke markt.
 • De inkomsten van het segment Wearables, Home & Accessories, dat producten zoals o.a. Apple Watch, AirPods en HomePod herbergt, daalden in Q1 met 11% tot ongeveer $ 12 miljard. Een patentgeschil zorgde ervoor dat bepaalde modellen van de Apple Watch tijdelijk niet verkocht mochten worden, wat ook licht op de verkoop woog.
 • De omzet uit Mac's (laptop & desktop computers) bleef in Q4 relatief stabiel op ongeveer $ 7,8 miljard. De omzet uit iPad's daalde met maar liefst 25% tot $ 7 miljard.  De vergelijkingsbasis met vorig jaar was wel zwaar, aangezien er in dezelfde periode vorig jaar een nieuwe generatie van de iPad werd gelanceerd.
 • Outlook: voor het komende kwartaal verwacht het management een omzet die vergelijkbaar is met een jaar voordien, indien men abstractie maakt van de $ 5 miljard extra omzet die toen gegenereerd werd door een inhaalbeweging na bevoorradingsproblemen in het kwartaal voordien: de facto verwacht men dus een lichte omzetdaling. De brutomarges zouden wel licht kunnen verbeteren van de huidige 45,9% naar "46% tot 47%".

SWOT

Sterktes 

 • Apple heeft een sterke merknaam en geniet van klantenloyaliteit, wat maakt dat het zijn producten aan hoger dan gemiddelde prijzen kan verkopen.
 • Het bedrijf heeft een impressionante track record wat betreft innovatie en weet de markten waarin het opereert vaak eigenhandig te transformeren
 • Het weefsel van diensten dat de producten van Apple aan elkaar bindt verhoogt de drempel om over te stappen naar een ander merk.
 • Sterke financiële positie met een stevige nettokaspositie.

Zwaktes 

 • Het exclusievere imago van Apple neemt af naarmate meer en meer mensen hun producten kopen. Dit maakt het moeilijker om de hogere prijsniveau te rechtvaardigen in de toekomst.
 • Het vernieuwende en unieke van de iPhone en iPad bij lancering geldt vandaag niet meer: concurrenten hebben ondertussen gelijkaardige en zelfs betere producten aan lagere prijzen. De laatste nieuwe versie van de iPhone is weinig vernieuwend en biedt slechts incrementele verbeteringen tegenover de vorige versie.
 • Erg afhankelijk van het succes van de iPhone (ongeveer de helft van de omzet).​​​​​​​

Opportuniteiten 

 • De focus steeds meer verleggen op diensten met recurrente inkomsten zoals Apple Music, Apple TV+ en Apple Arcade.
 • Nieuwe gezondheidsfuncties zullen het groeipotentieel van de Apple Watch blijven ondersteunen.
 • Een blijvende sterke focus op privacy maakt de producten van Apple interessant voor bedrijfsgebruik.

Bedreigingen 

 • Kritiek op de dominante marktpositie van Apple neemt toe en de invoering van de Digital Markets Act en de Digital Services Act zal wellicht ook enige implicaties hebben inzake de marktmacht van het bedrijf in de toekomst.
 • Toenemende concurrentie van Chinese concurrenten in de komende jaren die de prijzen onder druk kan zetten.
 • Een concurrent (Samsung, Alphabet,...) die met een superieure en echt vernieuwende smartphone komt en daardoor de populariteit van de iPhone sterk aantast (wat Apple zelf deed met Blackberry enkele jaren geleden).

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 141.8 USD Houden
2018/12/18 163.94 EUR Kopen
2019/02/01 166.44 EUR Houden
2023/07/06 191.33 EUR Verkopen
2023/08/08 178.85 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen. De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.

 • De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.