Apple Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/01/2019
 • Koers opmaak studie: 157.92 USD
 • Huidige koers: 156.82 USD
 • Marktkapitalisatie: 749 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: New York
 • ISIN: US0378331005

Advies van de analist

 • US$ 165,00
 • US$ 220,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Apple is vandaag één van de grootste spelers in de electronicasector. Het bedrijf is vooral bekend van een aantal succesvolle producten die het de voorbije jaren lanceerde: de iPhone, iPad en iMac. Daarnaast verdient Apple ook geld met aan zijn hardware gerelateerde diensten als iCloud en iTunes. In 2017 haalde Apple een omzet van $ 229 miljard en telde het bedrijf meer dan 80.000 werknemers. 

Apple: omzetverdeling

Bron: Apple

Conclusie

De winstwaarschuwing van Apple is geen goed nieuws. Door de koersdaling van de voorbije maanden zaten de risico's echter al wel grotendeels in de koers verwerkt. Ook indien we de winstverwachtingen wat moeten verlagen, blijft het aandeel aan de huidige koersen nog altijd goedkoop. We behouden daarom het koopadvies, maar verwachten geen snel koersherstel op korte termijn, zolang we niet meer duidelijkheid hebben of de winstwaarschuwing een sectorgegeven is, of dat Apple mogelijk aan populariteit aan het inboeten is.

Nieuws

Winstwaarschuwing Apple

Apple verlaagt haar omzetverwachtingen voor het laatste kwartaal van 2018. Voordien verwachtte het bedrijf een omzet van $ 89 tot $ 93 miljard. Nu verlaagt Apple haar verwachting naar $ 84 miljard. Als reden hiervoor stelt het bedrijf dat de groei in China de voorbije weken sneller dan verwacht afkoelde, wat een negatief effect had op de iPhoneverkopen in deze voor Apple belangrijke markt. Daarnaast schakelden ook minder klanten dan verwacht over naar de nieuwste modellen, wat mogelijk aangeeft dat de hogere prijzen voor een aantal klanten een drempel beginnen te worden.

Resultaten

'000.0002013/142014/152015/162016/17 2017/20182018/2019E
Omzet182.795233.715215.639228.594265.595259.727
Operationele winst52.50371.23060.02460.79670.89866.171
Nettowinst39.51053.39445.68748.35159.53156.282
Boekwaarde19.0221.3924.0326.1522.5319.49
Winst per aandeel6.499.288.359.2711.8712.03
Koers/Winst15.812.313.218.917.012.3
Dividend per aandeel1.821.982.182.402.723.08
Dividendrendement1.8%1.7%1.8%1.4%1.3%2.1%
Bron: Bloomberg


Resultaten vierde kwartaal 2017/2018 

 • De omzet steeg met 20% tot $ 62.9 miljard. 
 • De nettowinst steeg met 32% tot $ 14.13 miljard. 

Positieve punten 

 • Beter dan verwachte resultaten. 
 • De gemiddelde prijs per verkochte iPhone stijgt met 28% tot $ 793, waardoor de omzet uit de iPhoneverkop toeneemt met 29ù.
 • De inkomsten uit diensten blijven sterk groeien: +27%.  
 • Aangekondigde prijsverhogingen voor nieuwe iPads en Macs zouden de komende kwartalen de omzetcijfers van deze categorieën opnieuw moeten opkrikken. 

Negatieve punten 

 • Het aantal verkochte iPads daalde met 6%, het aantal verkochte Macs daalde met 2%.
 • Het totaal aantal verkochte iPhones bleef stabiel tegenover vorig jaar, het lijkt erop dat de verkoop een plafond bereikt heeft en dat de markt vandaag verzadigd is.  Het feit dat Apple vanaf nu ook niet meer zal meedelen hoeveel iPhones ze verkocht heeft in een kwartaal, versterkt het vermoeden dat de verkoop gepiekt heeft.
 • De vooruitzichten van Apple zelf voor het komende kwartalen lagen onder de verwachtingen. 
 • Door haar sterke productie-aanwezigheid in China loopt Apple het risico een slachtoffer te worden van de dreigende handelsoorlog tussen de VS en China.

SWOT

Sterktes 

 • Apple heeft een sterke merknaam en een innovatief imago, wat maakt dat het zijn producten aan hoger dan gemiddelde prijzen kan verkopen.
 • Het bedrijf heeft de voorbije jaren bewezen dat het echt vernieuwend kan zijn en zelf nieuwe productcategorieën kan lanceren (iPod, iPhone, iPad).
 • Met o.a. iCloud en iTunes creëert Apple een 'ecosysteem' rond zijn producten, wat klanten aan hen bindt en het moeilijker maakt om over te stappen naar een ander merk. De incompatibiliteit met andere systemen kan echter ook als een nadeel gezien worden, en klanten afschrikken.
 • Sterke financiële positie met geen schulden en veel cash op de balans. 

Zwaktes 

 • Het exclusievere imago van Apple neemt af naarmate meer en meer mensen hun producten kopen. Dit maakt het moeilijker om de hogere prijsniveau te rechtvaardigen in de toekomst.
 • Het vernieuwende en unieke van de iPhone en iPad bij lancering geldt vandaag niet meer: concurrenten hebben ondertussen gelijkaardige en zelfs betere producten aan lagere prijzen. De laatste nieuwe versie van de iPhone zijn nog weinig vernieuwend en bieden vaak maar kleine verbeteringen tegenover de vorige versie.
 • Te sterk afhankelijk van het succes van de iPhone.​​​​​​​

Opportuniteiten 

 • Nieuwe generatie iPhone creëren die opnieuw echt vernieuwend is en een hoge(re) verkoopprijs rechtvaardigt.
 • Apple werkt aan nieuwe productcategorieën (Apple Auto?) die, indien succesvol, de afhankelijkheid van de iPhone kunnen verminderen.
 • Nog veel groeipotentieel voor smartphone in professionele omgeving komende jaren. 

Bedreigingen 

 • Toenemende concurrentie van Samsung en Chinese concurrenten in de komende jaren. Sterkere prijsconcurrentie in de smartphonemarkt zou Apple verplichten om ook de prijzen van de iPhone te verlagen.
 • Veel telecomoperatoren subsidiëren de aankoop van een smartphone in ruil voor een langdurig abonnement. Er komen de laatste tijd meer signalen van operatoren dat ze in de toekomst van dit systeem willen afstappen.
 • Een concurrent (Samsung, Alphabet,...) die met een superieure en echt vernieuwende smartphone komt en daardoor de populariteit van de iPhone sterk aantast (wat Apple zelf deed met Blackberry enkele jaren geleden).

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 141.8 USD Houden
2018/12/18 163.94 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.