Apple Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 07/02/2023
 • Koers opmaak studie: 151.73 USD
 • Huidige koers: 157.65 USD
 • Marktkapitalisatie: 2,4 biljoen USD
 • Sector: Technologie
 • Markt: New York
 • ISIN: US0378331005

Advies van de analist

 • US$ 114,60
 • US$ 169,10

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Apple, opgericht in 1977 door Steve Jobs en Steve Wozniak, is een Amerikaanse ontwikkelaar van premium consumentenelektronica. Het bedrijf heeft een impressionante track record wat betreft innovatie en weet de markten waarin het opereert vaak eigenhandig te transformeren. Denk bijvoorbeeld aan producten zoals Macintosh, iPod, iPhone, iPad en Apple Watch. Via zijn diensten, zoals o.a. Apple Music (het voormalige iTunes), Apple TV+, de App Store en iCloud, koppelt het bedrijf al zijn producten aan elkaar waardoor een waar ecosysteem ontstaat. Apple is één van de weinige bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan 1 biljoen Amerikaanse dollar.

Apple: omzetverdeling

Bron: Apple (2021/2022)

Conclusie

Apple presteerde in Q1 (2022/2023) minder dan verwacht met een omzetdaling van 5,5% tot $ 117,2 miljard, een daling van de vrije kasstroom met 31,6% tot $ 30,2 miljard, een operationele winstmarge van 30,7% (-2,7 procentpunt) en een winst per aandeel van $ 1,88 (-10,5%). Volgens het management waren deze mindere cijfers te wijten aan drie verschillende kopwinden, zijnde de sterke Amerikaanse dollar, de lagere productie vanwege de Chinese lockdown, en de uitdagende macroeconomische omgeving.

De productverkopen lagen 7,7% lager t.o.v. hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar, gedreven door iPhone (-8,2%), Mac (-28,7%) en Wearables, Home & Accessories (-8,3%), maar gedeeltelijk gecompenseerd door iPad (+29,6%). De sterke beweging bij Mac en iPad werd gedreven door productlanceringen, terwijl aan constante wisselkoersen de verkoop van de iPhone in feite stabiel was. Het diensten-segment (o.a. Apple Pay, App Store, Apple Music,…) zag de verkopen evenwel met 6,4% aantrekken en maakte zo 17,7% (+1,98 pp) uit van de totale omzet. Dit ondanks sommige diensten impact ondervonden van macro-economische tegenwind, zoals digitale reclame en gaming. Het bedrijf telt ondertussen meer dan 935 miljoen betalende abonnees overheen al haar diensten, zo’n 13,3% meer t.o.v. een jaar geleden.

Sinds de start van de pandemie kwantificeert Apple geen guidance meer, maar geeft het enkel een algemene richting aan. Zo verwacht het een gelijkaardige omzetgroei in Q2, o.a. gedreven door negatieve wisselkoerseffecten (5 procentpunt), aanhoudende macro-economische tegenwind, een tweecijferige omzetdaling voor Mac en iPad, en een acceleratie van de iPhone-verkopen. Het aandeel noteert vandaag aan een verwachte P/E van 25x, een verwachte EV/EBITDA van 18,5x en een vrijekasstroomrendement van ongeveer 4%. Dit signaleert een relatief faire prijs, al blijft het historisch gezien aan de hogere kant. Het advies blijft HOUDEN.

Nieuws

FOXCONN - 02/11/2022: De Chinese overheid legde begin november strikte lockdownmaatregelen op in de Zhengzhou Airport Economy Zone voor een (initiële) periode van 7 dagen. In dit bedrijvenpark bevindt zich een belangrijke iPhone-fabriek van leverancier Hon Hai Precision Industry, ook wel gekend als Foxconn. Deze leverancier is goed voor nagenoeg 70% van de totale iPhone-productie, waarvan het belangrijkste deel gebeurt in Zhengzhou (ongeveer 60%). De fabriek zou momenteel op ongeveer 70% capaciteit draaien, mede gedreven door vluchtende werknemers die het bedrijf tracht tegen te houden met extra verloning. Ondertussen tracht zowel Foxconn een deel van de productie te verplaatsen naar andere productiesites, terwijl Apple volop aan het bekijken is om de productie te herverdelen over verschillende leveranciers. De vraag is hoe eenvoudig het verplaatsen van de productie in werkelijkheid is vanuit een tetchnisch oogpunt. Het incident zet evenwel opnieuw in de kijker hoe er ook aan Apple een aanzienlijk China-risico vasthangt. Het is evenwel niet de eerste keer dat deze zone in lockdown gaat. Ook in april werd het zero-covid beleid er toegepast voor 14 dagen.

ANTITRUST ONDERZOEK - 02/05/2022: Apple heeft er opnieuw een antitrust onderzoek bij vanwege de Europese Commissie, ditmaal inzake de dominante positie die het bedrijf zou misbruiken aangaande mobiele betalingen. Door andere software ontwikkelaars geen toegang te geven tot de NFC-hardware in de iPhone, is het onmogelijk om een applicatie te ontwikkelen die kan concurreren met Apple Pay, zo stelt de EU. Dergelijke anti-competitieve praktijken zijn illegaal en kunnen leiden tot een boete van 10% van de jaaromzet. Deze beschuldiging komt bovenop het reeds lopende antitrust onderzoek inzake de commissie die Apple aanrekent binnen de App Store (zie hieronder) en de nakende nieuwe Europese regelgeving inzake Big Tech. 

BIG TECH REGULERING - 19/11/2021: Het Internal Market-comité van het Europees Parlement gaf met grote meerderheid goedkeuring voor een aanscherping van de regels (in wording) om op te treden tegen machtsmisbruik vanwege Big Tech. De Digital Markets Act en de Digital Services Act, twee verordeningen die de EU vorig jaar introduceerde, krijgen zo stilaan meer vorm. Het doel is om de anti-competitieve praktijken van grote techbedrijven terug te dringen en zo kleinere (Europese) spelers meer kansen te bieden.​​​​​​​

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 E
Omzet 265,60260,17274,52365,82394,33410,47
Operationele winstmarge 26,7%24,6%24,1%29,8%30,3%29,4%
Netto winstmarge 22,4%21,2%20,9%25,9%25,3%24,4%
Boekwaarde per aandeel 5,633,005,093,853,843,18
Winst per aandeel 3,002,993,315,676,156,34
Historische koers 5554108147150151
Koers/Winst 18,3818,2032,6925,9124,4623,76
Dividend 0,680,750,800,870,900,90
Bron: Bloombergin USD

Resultaten eerste kwartaal 2022/2023

 • De omzet daalde in Q1 j-o-j met ongeveer 5,5% tot $ 117,2 miljard. De daling wijst CEO Tim Cook voornamelijk toe aan de tegenwind van de sterke Amerikaanse dollar (-8pp), de lagere productie vanwege de Chinese lockdown, en de uitdagende macroeconomische omgeving.
 • De operationele winst daalde in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 13,2% tot $ 36 miljard. De EBIT-marge daalde over dezelfde periode zo met ongeveer -2,73 procentpunt tot 30,7%.
 • De nettowinst daalde in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 13,4% tot $ 30 miljard, ofwel tot $ 1,88 per (verwaterd) aandeel (-10,5%).

Positieve punten 

 • De inkomsten uit de verkoop van iPad stegen in Q1 met 29,6% tot ongeveer $ 9,4 miljard en maakte zo 8% (+2,17 pp) uit van de totale omzet. Deze stijging werd gedreven door de lancering van nieuwe iPad's, met zowel nieuwe low-end als high-end modellen.
 • De inkomsten uit diensten stegen in Q1 met 6,4% tot ongeveer $ 20,8 miljard en maakte zo 17,7% (+1,98 pp) uit van de totale omzet. Deze stijging werd voornamelijk gedreven door App Store abonnementen, Apple Pay en de verschillende cloud diensten. Sommige diensten ondervonden evenwel impact van macro-economische tegenwind, zoals digitale reclame en gaming. Ter herinnering: Apple tracht al enkele jaren om haar dienstenaanbod een prominentere rol te laten spelen om zo de groepsomzet minder afhankelijk te maken van de iPhone. Het bedrijf geeft echter geen gedetailleerde inzage in de prestaties van hun diensten zoals o.a. de App Store, Apple Music (het voormalige iTunes), iCloud, Advertising, Payment Services, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Card, Apple One en Apple Fitness+.
 • Het bedrijf telt momenteel meer dan 935 miljoen betalende abonnees overheen al haar diensten, dit is ongeveer 3,9% hoger t.o.v. het vorige kwartaal en ongeveer 13,3% hoger t.o.v. vorig jaar. Daarnaast zijn er voor het eerst meer dan 2 miljard actieve toestellen in omloop.
 • R&D: Er vloeide in het eerste kwartaal ongeveer $ 7,7 miljard (+22,2%) richting onderzoek & ontwikkeling, ofwel 6,6% van de totale omzet (+1,49 procentpunt).
 • Balans: Apple beschikt over een balans met een solvabiliteit van 16,4% (-1,61 pp), een EBITDA die de interestlasten 31 keer dekt en een ratio nettoschuld over EBITDA van -0,43x. De balans van Apple is m.a.w. erg solide. De eerder lage solvabiliteit is een neveneffect van de stevige inkopen van eigen aandelen.De berg van cash, cash-equivalenten en verhandelbare effecten waarop Apple zetelt bedraagt momenteel ongeveer $ 165,5 miljard (-13,16%).
 • Het kwartaaldividend werd behouden op USD 0,23 per aandeel.
 • In het voorbije kwartaal liet Apple ongeveer $ 25 miljard terugstromen naar de aandeelhouders via o.a. dividenduitkeringen ($ 3,8 miljard) en het inkopen van eigen aandelen ($ 19 miljard).
 • Outlook: Gezien de aanhoudende onzekerheid kwantificeert het management opnieuw geen outlook maar geeft het wel een algemene richting aan. Zo verwacht het bedrijf dat de omzetgroei in het lopende kwartaal vergelijkbaar zal zijn als in het december-kwartaal. Het management rekent op ongeveer 5 procentpunt negatieve wisselkoerseffecten, een door macro-economische tegenwinden gedreven groeivertraging van het dienstensegment, een acceleratie van de iPhone-verkopen, en een tweecijferige omzetdaling voor Mac en iPad.

Negatieve punten 

 • Op geografisch vlak werden de omzetcijfers voornamelijk gedreven door de Europese afzetmarkt (-7%), gevolgd door de Aziatische afzetmarkten (-5,9%) en de Noord- en Zuid-Amerikaanse afzetmarkt (-4,3%).
 • De omzet uit productverkoop daalde in Q1 met 7,7% tot ongeveer $ 96,4 miljard en maakte zo 82,3% (-1,98 pp) uit van de totale omzet.
 • De inkomsten van iPhone daalden in Q1 met 8,2% tot ongeveer $ 65,8 miljard en maakte zo 56,1% (-1,65 pp) uit van de totale omzet. Aan constante wisselkoersen bleven de verkopen van de iPhone nagenoeg stabiel. Het aanbod van de nieuwste iPhone 14 en iPhone 14 Plus modellen lag door de lockdown van een belangrijke productiesite in China lager dan initieel verwacht. Op heden zou de productie terug op een aanvaardbaar niveau liggen.
 • De verkopen van de Mac (laptop & desktop computers) daalden in Q1 met 28,7% tot ongeveer $ 7,7 miljard en maakte zo 6,6% (-2,15 pp) uit van de totale omzet. Deze daling werd mede gedreven door een moeilijke vergelijkingsbasis. In hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar werden immers nieuwe Macbook Pro's gelanceerd waardoor de omzet toen hoger lag. Daarnaast speelden ook negatieve wisselkoerseffecten en de moeilijke macroeconomische omgeving een rol.
 • De inkomsten van het segment Wearables, Home & Accessories, dat producten zoals o.a. Apple Watch, AirPods en HomePod herbergt, daalden in Q1 met 8,3% tot ongeveer $ 13,5 miljard en maakte zo 11,5% (-0,35 pp) uit van de totale omzet.
 • Vrije kasstroom: Apple genereerde sinds de start van het boekjaar ongeveer $ 30,2 miljard aan vrije kasstroom, een daling van 31,58%.

SWOT

Sterktes 

 • Apple heeft een sterke merknaam en geniet van klantenloyaliteit, wat maakt dat het zijn producten aan hoger dan gemiddelde prijzen kan verkopen.
 • Het bedrijf heeft een impressionante track record wat betreft innovatie en weet de markten waarin het opereert vaak eigenhandig te transformeren
 • Het weefsel van diensten dat de producten van Apple aan elkaar bindt verhoogt de drempel om over te stappen naar een ander merk.
 • Sterke financiële positie met een stevige nettokaspositie.

Zwaktes 

 • Het exclusievere imago van Apple neemt af naarmate meer en meer mensen hun producten kopen. Dit maakt het moeilijker om de hogere prijsniveau te rechtvaardigen in de toekomst.
 • Het vernieuwende en unieke van de iPhone en iPad bij lancering geldt vandaag niet meer: concurrenten hebben ondertussen gelijkaardige en zelfs betere producten aan lagere prijzen. De laatste nieuwe versie van de iPhone is weinig vernieuwend en biedt slechts incrementele verbeteringen tegenover de vorige versie.
 • Erg afhankelijk van het succes van de iPhone (ongeveer de helft van de omzet).​​​​​​​

Opportuniteiten 

 • De focus steeds meer verleggen op diensten met recurrente inkomsten zoals Apple Music, Apple TV+ en Apple Arcade.
 • Nieuwe gezondheidsfuncties zullen het groeipotentieel van de Apple Watch blijven ondersteunen.
 • Een blijvende sterke focus op privacy maakt de producten van Apple interessant voor bedrijfsgebruik.

Bedreigingen 

 • Kritiek op de dominante marktpositie van Apple neemt toe en de invoering van de Digital Markets Act en de Digital Services Act zal wellicht ook enige implicaties hebben inzake de marktmacht van het bedrijf in de toekomst.
 • Toenemende concurrentie van Chinese concurrenten in de komende jaren die de prijzen onder druk kan zetten.
 • Een concurrent (Samsung, Alphabet,...) die met een superieure en echt vernieuwende smartphone komt en daardoor de populariteit van de iPhone sterk aantast (wat Apple zelf deed met Blackberry enkele jaren geleden).

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 141.8 USD Houden
2018/12/18 163.94 EUR Kopen
2019/02/01 166.44 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen. De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.

 • De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.