Apple Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 08/08/2022
 • Koers opmaak studie: 166.45 USD
 • Huidige koers: 150.43 USD
 • Marktkapitalisatie: 2,7 biljoen USD
 • Sector: Technologie
 • Markt: New York
 • ISIN: US0378331005

Advies van de analist

 • US$ 116,80
 • US$ 175,20

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Apple, opgericht in 1977 door Steve Jobs en Steve Wozniak, is een Amerikaanse ontwikkelaar van premium consumentenelektronica. Het bedrijf heeft een impressionante track record wat betreft innovatie en weet de markten waarin het opereert vaak eigenhandig te transformeren. Denk bijvoorbeeld aan producten zoals Macintosh, iPod, iPhone, iPad en Apple Watch. Via zijn diensten, zoals o.a. Apple Music (het voormalige iTunes), Apple TV+, de App Store en iCloud, koppelt het bedrijf al zijn producten aan elkaar waardoor een waar ecosysteem ontstaat. Apple is één van de weinige bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan 1 biljoen Amerikaanse dollar.

Apple: omzetverdeling (Q2 2021/2022)

Bron: Apple

Conclusie

Apple presteerde in Q3 (2021/2022) beter dan verwacht met een omzetstijging van 1,9% tot $ 83 miljard, een stijging van de vrije kasstroom met 9,4% tot $ 20,8 miljard en een operationele winstmarge van 27,8% (-1,8 pp). Dat de EBIT-marge daalde had te maken met de verschillende kopwinden die het bedrijf te verduren kreeg in het voorbije kwartaal, waaronder aanhoudende verstoringen van de toeleveringsketen, negatieve wisselkoerseffecten, verloren inkomsten uit Rusland en de steeds voorzichtigere uitgaven richting consumentengoederen.

Dit alles leidde ertoe dat de verkopen van de iPad, de Mac, en het segment ‘Wearables, Home & Accessories’, daalden met respectievelijk 2%, 10,4% en 7,9%. Voor zowel iPad als Mac stelt het management wel dat de vraag wellicht hoger was, maar dat het simpelweg niet over voldoende productiecapaciteit beschikte om eraan te voldoen. Desalniettemin stegen de verkopen van vlaggenschip-product iPhone met 2,8% en deed ook het diensten-segment (o.a. Apple Pay, App Store, Apple Music,…) het betrekkelijk goed (omzet +12,1%). Het bedrijf telt ondertussen meer dan 860 miljoen betalende abonnees overheen al haar diensten, bijna 23% meer t.o.v. vorig jaar.

Sinds de start van de pandemie kwantificeert Apple geen guidance meer, maar geeft het enkel een algemene richting aan. Zo verwacht het bedrijf dat de omzetgroei zal versnellen t.o.v. Q3, ondanks negatieve wisselkoerseffecten van ongeveer 6 procentpunt. De ergste operationele verstoringen bij de leveranciers gelegen in en rond Shanghai wegens het zero-COVID beleid van China lijken voorlopig immers verleden tijd. Wat betreft de dienstenverkopen voorziet het management groei, maar wel een vertraging t.o.v. het vorige kwartaal, te wijten aan zwakkere economische omstandigheden alsook negatieve wisselkoerseffecten.

Het aandeel noteert vandaag aan een verwachte P/E van 27,4x, een verwachte EV/EBITDA van 20,1x en een vrijekasstroomrendement van ongeveer 4,1%. Dit signaleert een relatief faire prijs, al blijft het historisch gezien aan de hogere kant. Het advies blijft HOUDEN.

Nieuws

02/05/2022: Apple heeft er opnieuw een antitrust onderzoek bij vanwege de Europese Commissie, ditmaal inzake de dominante positie die het bedrijf zou misbruiken aangaande mobiele betalingen. Door andere software ontwikkelaars geen toegang te geven tot de NFC-hardware in de iPhone, is het onmogelijk om een applicatie te ontwikkelen die kan concurreren met Apple Pay, zo stelt de EU. Dergelijke anti-competitieve praktijken zijn illegaal en kunnen leiden tot een boete van 10% van de jaaromzet. Deze beschuldiging komt bovenop het reeds lopende antitrust onderzoek inzake de commissie die Apple aanrekent binnen de App Store (zie hieronder) en de nakende nieuwe Europese regelgeving inzake Big Tech. 

19/11/2021: Het Internal Market-comité van het Europees Parlement gaf met grote meerderheid goedkeuring voor een aanscherping van de regels (in wording) om op te treden tegen machtsmisbruik vanwege Big Tech. De Digital Markets Act en de Digital Services Act, twee verordeningen die de EU vorig jaar introduceerde, krijgen zo stilaan meer vorm. Het doel is om de anti-competitieve praktijken van grote techbedrijven terug te dringen en zo kleinere (Europese) spelers meer kansen te bieden.​​​​​​​

16/06/2020 - 10/09/2021: In de Epic Games-rechtszaak oordeelde de betrokken rechter op bijna alle punten in het voordeel van Apple. Ter herinnering: Apple zit verwikkelt in een tweestrijd met Fortnite ontwikkelaar Epic Games. Het conflict draait rond de commissie van 30% die Apple oplegt aan ontwikkelaars binnen de App Store. Epic Games had bewust een eigen betalingssysteem in zijn Fortnite app toegevoegd om zo deze commissie te ontlopen, wat tegen de regels van Apple is. De iPhone-ontwikkelaar had daarom de app verwijderd van de App Store, alsook de ontwikkelaarslicentie van Epic Games ontnomen. Beiden partijen spanden vervolgens rechtszaken tegen elkaar. Uiteindelijk gaf rechter Gonzalez Rogers Apple gelijk op nagenoeg elk punt, waardoor het vooralsnog niet mogelijk zal zijn voor Epic om een eigen betalingssysteem te hanteren in hun apps. De rechter verplicht Apple er wel toe om ontwikkelaars toe te laten informatie te mogen verstrekken naar alternatieve betalingswijzen buiten de applicaties, al had Apple eerder al beslist dit toe te zullen laten. Een win dus voor Apple, al blijven de antitrust-onderzoeken van zowel de Europese Commissie als het Departement van Justitie van de VS boven het hoofd hangen.

01/02/2021: De Europese Unie gaat in beroep tegen het besluit van het Gerecht van het Europese Hof van Justitie waarin gesteld werd dat Apple geen verdoken staatssteun via belastingvoordelen van Ierland verkreeg. De zaak zal nu voorgelegd worden aan het Hof van Justitie, die dan voor het finale verdict zal zorgen. Hiermee wordt de potentiële monsterboete van € 14,3 milljard euro opnieuw op tafel gelegd. De EU stelt dat de rechters via "contradictorische redeneringen" tot hun verdict kwamen. Apple houdt echter voet bij stuk en meent dat het alles steeds volgens de letter van de wet heeft gedaan, zowel in Ierland, als in alle andere landen waar het bedrijf actief is. Wordt vervolgd!   

15/07/2020: Apple verkreeg geen verdoken staatssteun via belastingvoordelen van Ierland, zo besloot het Gerecht van het Europese Hof van Justitie. Daarmee wordt de monsterboete van ongeveer 14,3 miljard euro die de Europese Commissie oplegde aan de technologiereus in 2016 van tafel geveegd, althans voorlopig toch. De Commissie heeft nu namelijk 2 maanden en 10 dagen de tijd om in beroep te gaan. De zaak zal dan voorgelegd worden aan het Hof van Justitie, die dan voor het finale verdict zal zorgen. Volgens Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager verkreeg Apple jarenlang een 'Sweetheart'-deal vanwege de Ierse overheid via belastingrulings waarover concurrenten niet konden beschikken. Zo zou Apple in 2014 bijvoorbeeld slechts 0,005% belastingen op de Europese winsten betaald hebben. Het besluit is een grote overwinning voor Apple, maar een nog grotere nederlaag voor de Europese Commissie. Het verdict signaleert namelijk zowel aan multinationals als aan EU-lidstaten dat agressieve fiscale rulings vooralsnog onaantastbaar blijven.

16/06/2020: Apple is het doelwit van een formeel onderzoek vanwege de Europese Commissie omtrent anti-competitieve praktijken. Meer bepaald draait het enerzijds om het verplichte gebruik van Apple's bedrijfseigen in-app betaalsysteem, waarbij het bedrijf 30% commissie opeist, en anderzijds om het verbod om te verwijzen naar alternatieve betalingssystemen buiten de app. Het onderzoek komt er na enkele klachten die ingediend werden door onder meer Spotify. De Europese Commissie wil met zekerheid weten dat de regels die Apple oplegt aan andere app-ontwikkelaars de competitie niet verstoren in markten waarin Apple zelf actief is. Update: Ook in de VS loopt een onderzoek inzake antitrust naar Apple. Zo verwees de voorzitter van de Amerikaanse subcommissie voor antitrust naar het beleid van Apple als "highway robbery".

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E
Omzet 229,23265,60260,17274,52365,82392,99
Operationele winstmarge 26,8%26,7%24,6%24,1%29,8%30,4%
Netto winstmarge 21,1%22,4%21,2%20,9%25,9%25,4%
Boekwaarde per aandeel 6,545,635,093,853,843,45
Winst per aandeel 2,323,002,993,315,676,10
Koers/Winst 161918342628
Dividend 0,600,680,750,800,870,87
Dividendrendement 1,59%1,22%1,36%0,71%0,59%0,51%
Bron: Bloombergin USD

Resultaten derde kwartaal 2022

 • De omzet steeg in Q3 j-o-j met ongeveer 1,9% tot $ 83 miljard. Het betreft een nieuw Q3-record ondanks de tegenwind van de sterke Amerikaanse dollar (-3 pp) en de verstoringen van de toeleveringsketen. In de eerste negen maanden steeg de omzet j-o-j met ongeveer 7,7% tot $ 304,2 miljard.
 • De operationele winst daalde in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 4,4% tot $ 23,1 miljard. In de eerste negen maanden steeg de EBIT j-o-j met ongeveer 11% tot $ 94,5 miljard. De EBIT-marge steeg over dezelfde periode zo met ongeveer 0,93 procentpunt tot 31,1%.
 • De nettowinst daalde in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 10,6% tot $ 19,4 miljard, ofwel tot $ 1,20 per (verwaterd) aandeel (-7,7%). In de eerste negen maanden steeg de nettowinst jaar-over-jaar met ongeveer 6,7% tot $ 79,1 miljard, ofwel tot $ 4,82 per (verwaterd) aandeel (+ 10%).

Positieve punten 

 • Op geografisch vlak werden de omzetcijfers voornamelijk gedreven door de Noord- en Zuid-Amerikaanse afzetmarkt (+ 4,5%), gevolgd door de Europese afzetmarkt (+ 1,8%), maar gedeeltelijk tegengehouden door de Aziatische afzetmarkten (-1,6%). Het betreft opnieuw kwartaalrecords voor Amerika en Europa. In Japan en China bleven de verkopen onder het niveau van vorig jaar. 
 • De omzet uit productverkoop bleef in Q3 rond hetzelfde niveau als in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar op ongeveer $ 63,4 miljard (+ 0,9%) en maakte zo 76,4% (-2,16 pp) uit van de totale omzet. In de eerste negen maanden steeg de omzet uit productverkoop met 5,6% tot ongeveer $ 245,2 miljard.
 • De inkomsten van iPhone stegen in Q3 met 2,8% tot ongeveer $ 40,7 miljard en maakte zo 49% (+0,43 pp) uit van de totale omzet. Dit kwartaalrecord dankt het management aan de goede ontvangst van de nieuwe iPhone 13 en iPhone SE, met een klantentevredenheidscijfer van 98%. In de eerste negen maanden stegen de iPhone-verkopen met 6,4% tot ongeveer $ 162,9 miljard.
 • De inkomsten uit diensten stegen in Q3 met 12,1% tot ongeveer $ 19,6 miljard en maakte zo 23,6% (+2,16 pp) uit van de totale omzet. De stijging werd deels tegengehouden door negatieve wisselkoerseffecten (-5 pp). Apple tracht al enkele jaren om haar dienstenaanbod een prominentere rol te laten spelen om zo de groepsomzet minder afhankelijk te maken van de iPhone. Er werden opnieuw recordhoogtes behaald voor o.a. de App Store, Apple Music (het voormalige iTunes), iCloud, Advertising en Payment Services. Aangaande de diensten zoals Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Card, Apple One en Apple Fitness+ geeft het bedrijf opnieuw geen gedetailleerde inzage maar zegt het simpelweg dat er steeds meer gebruikers zijn. In de eerste negen maanden stegen de diensten-inkomsten met 17,5% tot ongeveer $ 58,9 miljard.
 • Het bedrijf telt momenteel meer dan 860 miljoen betalende abonnees overheen al haar diensten, dit is ongeveer 4,2% hoger t.o.v. het vorige kwartaal en ongeveer 22,9% hoger t.o.v. vorig jaar.
 • R&D: Er vloeide in het derde kwartaal ongeveer $ 6,8 miljard (+18,9%) richting onderzoek & ontwikkeling, ofwel 8,2% van de totale omzet (+1,17 procentpunt).
 • Balans: Apple beschikt over een balans met een solvabiliteit van 17,3% (-0,70 pp), een EBITDA die de interestlasten 47 keer dekt en een ratio nettoschuld over EBITDA van -0,46x. De balans van Apple is m.a.w. erg solide. De eerder lage solvabiliteit is een neveneffect van de stevige inkopen van eigen aandelen.De berg van cash, cash-equivalenten en verhandelbare effecten waarop Apple zetelt bedraagt momenteel ongeveer $ 179,3 miljard (-5,88%).
 • Vrije kasstroom: Apple genereerde sinds de start van het boekjaar ongeveer $ 90,6 miljard aan vrije kasstroom, een stijging van 19,25% j-o-j.
 • Het kwartaaldividend werd behouden op USD 0,23 per aandeel.
 • In het voorbije kwartaal liet Apple ongeveer $ 28 miljard terugstromen naar de aandeelhouders via o.a. dividenduitkeringen ($ 3,8 miljard) en het inkopen van eigen aandelen ($ 21,7 miljard).
 • Outlook: Gezien de aanhoudende onzekerheid kwantificeert het management opnieuw geen outlook maar geeft het wel een algemene richting aan. Zo verwacht het bedrijf dat de omzetgroei zal versnellen t.o.v. Q3, ondanks negatieve wisselkoerseffecten van ongeveer 6 procentpunt, mede te danken aan minder supplychain-beperkingen. Wat betreft de dienstenverkopen voorziet het management groei, maar wel een vertraging t.o.v. het vorige kwartaal, te wijten aan zwakkere economische omstandigheden alsook negatieve wisselkoerseffecten.

Negatieve punten 

 • De verkopen van de Mac (laptop & desktop computers) daalden in Q3 met 10,4% tot ongeveer $ 7,4 miljard en maakte zo 8,9% (-1,21 pp) uit van de totale omzet. De voorgaande zeven kwartalen waren de beste ooit voor Mac, enerzijds gedreven door de pandemie (de stay-at-home economie en remote learning) en anderzijds door de introductie van de erg performante chips van eigen makelij (M1). Vanwege deze hoge vergelijkingsbasis en de aanhoudende supplychain problemen lagen de verkopen in Q3 evenwel lager. In de eerste negen maanden stegen de Mac-inkomsten met 10,2% tot ongeveer $ 28,7 miljard .
 • De inkomsten uit de verkoop van iPad daalden in Q3 met 2% tot ongeveer $ 7,2 miljard en maakte zo 8,7% (-0,34 pp) uit van de totale omzet. Net als in de voorgaande kwartalen worden de aanhoudende verstoringen van de toeleveringsketen als oorzaak gezien. Ondanks het bedrijf dit zelf niet bevestigd, lijkt het erop dat de afgelopen kwartalen de iPad als non-prioritair werd beschouwd en de beschikbare halfgeleiders werden gebruikt voor de andere producten. In de eerste negen maanden daalden de iPad verkopen met 6,3% tot ongeveer $ 22,1 miljard.
 • De inkomsten van het segment Wearables, Home & Accessories, dat producten zoals o.a. Apple Watch, AirPods en HomePod herbergt, daalden in Q3 met 7,9% tot ongeveer $ 8,1 miljard en maakte zo 9,7% (-1,03 pp) uit van de totale omzet. Het management verwijst opnieuw naar de supplychain, de negatieve wisselkoerseffecten en de algemene economische omgeving. Ter info: Weet dat meer dan twee derde van de kopers van een Apple Watch deze aankoop voor het eerst doet.In de eerste negen maanden stegen de inkomsten van het segment met 6,8% tot ongeveer $ 31,6 miljard.
 • Disrupties toeleveringsketen: Vanwege de strenge lockdownmaatregelen in China stelde het management op het einde van het tweede kwartaal een impact in Q3 voorop tussen de $ 4 en 8 miljard. Uiteindelijk viel dit beter mee dan verwacht en kwam de werkelijke impact iets onder deze zone uit.
 • Recessievrees: Gevraagd of het management enige tekenen ziet van zwakkere consumptie in het kader van de uitdagende economische omstandigheden zei CEO Tim Cook dat er op heden enkel bij het segment Wearables, Home & Accessories en bij de digitale advertentie-activiteiten een impact zichtbaar was die door de macro-economische omgeving gedreven zou zijn. Tot hiertoe waren de voornaamste kopwinden de verstoorde supplychain, de negatieve wisselkoerseffecten en de exit uit Rusland.

SWOT

Sterktes 

 • Apple heeft een sterke merknaam en geniet van klantenloyaliteit, wat maakt dat het zijn producten aan hoger dan gemiddelde prijzen kan verkopen.
 • Het bedrijf heeft een impressionante track record wat betreft innovatie en weet de markten waarin het opereert vaak eigenhandig te transformeren
 • Het weefsel van diensten dat de producten van Apple aan elkaar bindt verhoogt de drempel om over te stappen naar een ander merk.
 • Sterke financiële positie met een stevige nettokaspositie.

Zwaktes 

 • Het exclusievere imago van Apple neemt af naarmate meer en meer mensen hun producten kopen. Dit maakt het moeilijker om de hogere prijsniveau te rechtvaardigen in de toekomst.
 • Het vernieuwende en unieke van de iPhone en iPad bij lancering geldt vandaag niet meer: concurrenten hebben ondertussen gelijkaardige en zelfs betere producten aan lagere prijzen. De laatste nieuwe versie van de iPhone is weinig vernieuwend en biedt slechts incrementele verbeteringen tegenover de vorige versie.
 • Erg afhankelijk van het succes van de iPhone (ongeveer de helft van de omzet).​​​​​​​

Opportuniteiten 

 • De focus steeds meer verleggen op diensten met recurrente inkomsten zoals Apple Music, Apple TV+ en Apple Arcade.
 • Nieuwe gezondheidsfuncties zullen het groeipotentieel van de Apple Watch blijven ondersteunen.
 • Een blijvende sterke focus op privacy maakt de producten van Apple interessant voor bedrijfsgebruik.

Bedreigingen 

 • Kritiek op de dominante marktpositie van Apple neemt toe en de invoering van de Digital Markets Act en de Digital Services Act zal wellicht ook enige implicaties hebben inzake de marktmacht van het bedrijf in de toekomst.
 • Toenemende concurrentie van Chinese concurrenten in de komende jaren die de prijzen onder druk kan zetten.
 • Een concurrent (Samsung, Alphabet,...) die met een superieure en echt vernieuwende smartphone komt en daardoor de populariteit van de iPhone sterk aantast (wat Apple zelf deed met Blackberry enkele jaren geleden).

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 141.8 USD Houden
2018/12/18 163.94 EUR Kopen
2019/02/01 166.44 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.