Apple Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 31/10/2019
 • Koers opmaak studie: 243.26 USD
 • Huidige koers: 318.31 USD
 • Marktkapitalisatie: 1.100 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: New York
 • ISIN: US0378331005

Advies van de analist

 • US$ 203,00
 • US$ 261,50

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Apple is vandaag één van de grootste spelers in de electronicasector. Het bedrijf is vooral bekend van een aantal succesvolle producten die het de voorbije jaren lanceerde: de iPhone, iPad en iMac. Daarnaast verdient Apple ook geld met aan zijn hardware gerelateerde diensten als iCloud en iTunes. In 2018 haalde Apple een omzet van $ 265 miljard en telde het bedrijf meer dan 132.000 werknemers. 

Apple: omzetverdeling

Bron: Apple

Conclusie

Gemengde resultaten bij Apple dat vooral verbaasde met een zeer positieve outlook.
De iphoneverkoop daalde opnieuw vrij significant dit boekjaar, al denken we dat de reeks nieuwe iphone's die het bedrijf recent lanceerde mogelijk een nieuwe impuls geven aan de verkoop. Daarnaast blijft de omzetgroei in wearables en diensten aanhouden. Gegeven de shift in het bedrijfsmodel richting diensten en diensten-gerelateerde producten denken we dat deze groei duurzaam is, al zal dit mogelijk leiden tot lagere winstmarges in de toekomst. Bovendien kan het bedrijf, dankzij de grote mate van cashflow die zij jaarlijks genereert, de komende jaren nog verder uitbreiden in andere sectoren zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg of media. 

Qua waardering is het aandeel fair tot duur geprijsd, al leggen de grote aandeleninkopen die het bedrijf doet een bodem onder de beurskoers. Gegeven de positieve verwachtingen en de intrinsieke kwaliteiten van het bedrijf trekken we wel onze koopzones verder op, maar het advies blijft voorlopig op 'houden'.

Nieuws

-

Resultaten

'000.0002013/142014/152015/162016/17 2017/20182018/20192019/2020E
Omzet182.795233.715215.639228.594265.595260.174271.175
Operationele winst52.50371.23060.02460.79670.66263.93065.170
Nettowinst39.51053.39445.68748.35159.53155.29955.257
Boekwaarde19.0221.3924.0326.1522.5320.3717.03
Winst per aandeel6.499.288.359.2711.8711.9412.80
Koers/Winst15.812.313.218.917.020.819
Dividend per aandeel1.821.982.182.402.723.003.20
Dividendrendement1.8%1.7%1.8%1.4%1.3%1.23%1.27%
Bron: BloombergResultaten boekjaar 2018/2019 

 • De omzet daalde met 2% tot $ 260.2 miljard. 
 • De nettowinst daalde met 7.2% tot $ 55.3 miljard. 

Positieve punten 

 • De omzet uit iPads & wearables stegen opnieuw met respectievelijk 15.8% en 40.8% op jaarbasis. Enkele nieuwe producten zoals de nieuwe airpods, de homepod & de apple watch vielen in de smaak.
 • De inkomsten uit diensten blijven sterk groeien: + 16.5% op jaarbasis. Het segment 'services' vertegenwoordigt met $ 46.3 miljard omzet op jaarbasis 17.8% van de totale bedrijfsomzet.  
 • Apple blijft eigen aandelen inkopen en vernietigen, het bedrijf gaf op deze manier gedurende dit boekjaar ongeveer $ 81 miljard aan de aandeelhouders terug. Er werden voor $ 66.8 miljard eigen aandelen ingekocht en voor $ 14.1 miljard aan dividenden uitgekeerd.
 • Het kwartaaldividend bedraagt opnieuw $ 0.77 per aandeel. 
 • De outlook voor het eerste kwartaal van 2020 blijft optimistisch. Het bedrijf gaat uit van een omzet tussen $ 85.5 miljard en $ 89.5 miljard met een brutomarge van rond de 38%.

Negatieve punten 

 • De omzet uit de iPhoneverkoop daalde op jaarbasis met 13.6%. De iphoneverkoop is nog steeds verantwoordelijk voor ongeveer 55% van de totale omzet van Apple.
 • De verkoop in China daalde met 16% op jaarbasis, hoofdzakelijk te wijten aan een daling van de verkoop in het voorjaar van 2019.
 • Zowel de omzet als de nettowinst kende een lichte daling dit jaar. De grotere daling van de nettowinst is voornamelijk te wijten aan een stijging van de operationele kosten van 11.4% en de lagere brutowinstmarge.

SWOT

Sterktes 

 • Apple heeft een sterke merknaam en een innovatief imago, wat maakt dat het zijn producten aan hoger dan gemiddelde prijzen kan verkopen.
 • Het bedrijf heeft de voorbije jaren bewezen dat het echt vernieuwend kan zijn en zelf nieuwe productcategorieën kan lanceren (iPod, iPhone, iPad).
 • Met o.a. iCloud en iTunes creëert Apple een 'ecosysteem' rond zijn producten, wat klanten aan hen bindt en het moeilijker maakt om over te stappen naar een ander merk. De incompatibiliteit met andere systemen kan echter ook als een nadeel gezien worden, en klanten afschrikken.
 • Sterke financiële positie met geen schulden en veel cash op de balans. 

Zwaktes 

 • Het exclusievere imago van Apple neemt af naarmate meer en meer mensen hun producten kopen. Dit maakt het moeilijker om de hogere prijsniveau te rechtvaardigen in de toekomst.
 • Het vernieuwende en unieke van de iPhone en iPad bij lancering geldt vandaag niet meer: concurrenten hebben ondertussen gelijkaardige en zelfs betere producten aan lagere prijzen. De laatste nieuwe versie van de iPhone zijn nog weinig vernieuwend en bieden vaak maar kleine verbeteringen tegenover de vorige versie.
 • Te sterk afhankelijk van het succes van de iPhone.​​​​​​​

Opportuniteiten 

 • Nieuwe generatie iPhone creëren die opnieuw echt vernieuwend is en een hoge(re) verkoopprijs rechtvaardigt.
 • Apple werkt aan nieuwe productcategorieën (Apple Auto?) die, indien succesvol, de afhankelijkheid van de iPhone kunnen verminderen.
 • Nog veel groeipotentieel voor smartphone in professionele omgeving komende jaren. 

Bedreigingen 

 • Toenemende concurrentie van Samsung en Chinese concurrenten in de komende jaren. Sterkere prijsconcurrentie in de smartphonemarkt zou Apple verplichten om ook de prijzen van de iPhone te verlagen.
 • Veel telecomoperatoren subsidiëren de aankoop van een smartphone in ruil voor een langdurig abonnement. Er komen de laatste tijd meer signalen van operatoren dat ze in de toekomst van dit systeem willen afstappen.
 • Een concurrent (Samsung, Alphabet,...) die met een superieure en echt vernieuwende smartphone komt en daardoor de populariteit van de iPhone sterk aantast (wat Apple zelf deed met Blackberry enkele jaren geleden).

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 141.8 USD Houden
2018/12/18 163.94 EUR Kopen
2019/02/01 166.44 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.