Apple Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 29/04/2021
 • Koers opmaak studie: 132.62 USD
 • Huidige koers: 129.88 USD
 • Marktkapitalisatie: 2,2 biljoen USD
 • Secteur: Technologie
 • Markt: New York
 • ISIN: US0378331005

Conseil de l'analyste

 • 112,00 $US
 • 147,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Apple, opgericht in 1977 door Steve Jobs en Steve Wozniak, is een Amerikaanse ontwikkelaar van premium consumentenelektronica. Het bedrijf heeft een impressionante track record wat betreft innovatie en weet de markten waarin het opereert vaak eigenhandig te transformeren. Denk bijvoorbeeld aan producten zoals Macintosh, iPod, iPhone, iPad en Apple Watch. Via zijn diensten, zoals o.a. Apple Music (het voormalige iTunes), Apple TV+, de App Store en iCloud, koppelt het bedrijf al zijn producten aan elkaar waardoor een waar ecosysteem ontstaat. Apple is één van de weinige bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan 1 biljoen Amerikaanse dollar.

Apple: omzetverdeling (2020)

Source: Apple

Conclusie

Opnieuw uitstekende resultaten bij Apple. Het bedrijf zag in het tweede kwartaal een tweecijferige omzetgroei in elke productcategorie en zette een omzetrecord neer in elke geografisch segment. Deze groei werd enerzijds gedreven door sterke verkoopcijfers van de iPhone (+65,5%) en anderzijds door een hogere vraag naar Mac's (+70%) en iPad's (+78,7%) die vanwege de lockdowns, de stay-at-home economie en remote learning erg in trek waren. De categorie Wearables, Home & Accesories (o.a. Apple Watch, AirPods,…) zette zijn opmars ook gestaag verder en liet een omzetstijging zien van 24,7%. De omzet uit diensten (o.a. Apple Pay, App Store, Apple Music,…) steeg met 27%. Het bedrijf telt momenteel meer dan 660 miljoen betalende abonnees overheen al haar diensten, ongeveer 28% hoger t.o.v. vorig jaar. De cashberg dikte ondertussen verder aan tot $204 miljard waarop het bedrijf besloot opnieuw $90 miljard aan eigen aandelen te zullen inkopen. Het kwartaaldividend werd tevens opgetrokken met 7% tot $0,22 per aandeel. Ook in het derde kwartaal verwacht het management mooie tweecijferige groeicijfers, al waarschuwt het er wel voor dat vanwege de latere lancering van de iPhone 12 de sequentiële omzetdaling wellicht groter zal zijn dan gewoonlijk. Ook het wereldwijde chiptekort zal zich laten voelen in de cijfers van het volgende kwartaal, met een impact van ongeveer $3 à 4 miljard. Qua waardering staat het aandeel eerder aan de dure kant, met een multiple EV/EBITDA van 25,6x (historisch gemiddeld 18,7x), een koers-winstverhouding van ongeveer 35,4x (historisch gemiddeld 20,5x). Het aandeel kende een zeer snelle stijging in de eerste maanden van de pandemie waarbij al heel wat van de verwachte groei in de koers werd verrekend. Het aandeel reageerde dan ook nauwelijks op het voortreffelijke kwartaalrapport en daalde zelfs lichtjes. Het aandeel verdient hoe dan ook een plaats in een gediversifieerde portefeuille. Aan de huidige koers blijft het advies HOUDEN.​​​​​​​

Nieuws

01/02/2021: De Europese Unie gaat in beroep tegen het besluit van het Gerecht van het Europese Hof van Justitie waarin gesteld werd dat Apple geen verdoken staatssteun via belastingvoordelen van Ierland verkreeg. De zaak zal nu voorgelegd worden aan het Hof van Justitie, die dan voor het finale verdict zal zorgen. Hiermee wordt de potentiële monsterboete van € 14,3 milljard euro opnieuw op tafel gelegd. De EU stelt dat de rechters via "contradictorische redeneringen" tot hun verdict kwamen. Apple houdt echter voet bij stuk en meent dat het alles steeds volgens de letter van de wet heeft gedaan, zowel in Ierland, als in alle andere landen waar het bedrijf actief is. Wordt vervolgd!   

16/06/2020 - 11/11/2020: Apple zit momenteel verwikkelt in een tweestrijd met Fortnite ontwikkelaar Epic Games. Het conflict draait rond de commissie van 30% die Apple oplegt aan ontwikkelaars binnen de App Store. Epic Games had bewust een eigen betalingssysteem in zijn Fortnite app toegevoegd om zo deze commissie te ontlopen, wat uiteraard tegen de regels van Apple is. De iPhone-ontwikkelaar heeft daarom de app verwijderd van de App Store, alsook de ontwikkelaarslicentie van Epic Games ontnomen. Beiden hebben ondertussen rechtszaken tegen elkaar lopen. De uitkomst hiervan zou wel eens een stevig precedent kunnen betekenen inzake de dominantie van Big Tech, zeker gezien zowel de Europese Commissie als het Departement van Justitie van de VS een antitrust-onderzoek hebben lopen om te bepalen of er sprake is van anti-competitieve praktijken. Na de eerste hoorzittingen gaf de betreffende rechter de aanbeveling om in juli 2021 een proces met jury te organiseren, wat zowel voor Apple als Epic Games niet gewenst was. Beide partijen kwamen daarom overeen om de zaak niet door een jury, maar door een rechter te laten beslissen. Vooralsnog blijft Fortnite uit de Appstore, zolang de voorwaarden van Apple niet worden nageleefd.

15/07/2020: Apple verkreeg geen verdoken staatssteun via belastingvoordelen van Ierland, zo besloot het Gerecht van het Europese Hof van Justitie. Daarmee wordt de monsterboete van ongeveer 14,3 miljard euro die de Europese Commissie oplegde aan de technologiereus in 2016 van tafel geveegd, althans voorlopig toch. De Commissie heeft nu namelijk 2 maanden en 10 dagen de tijd om in beroep te gaan. De zaak zal dan voorgelegd worden aan het Hof van Justitie, die dan voor het finale verdict zal zorgen. Volgens Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager verkreeg Apple jarenlang een 'Sweetheart'-deal vanwege de Ierse overheid via belastingrulings waarover concurrenten niet konden beschikken. Zo zou Apple in 2014 bijvoorbeeld slechts 0,005% belastingen op de Europese winsten betaald hebben. Het besluit is een grote overwinning voor Apple, maar een nog grotere nederlaag voor de Europese Commissie. Het verdict signaleert namelijk zowel aan multinationals als aan EU-lidstaten dat agressieve fiscale rulings vooralsnog onaantastbaar blijven.

16/06/2020: Apple is het doelwit van een formeel onderzoek vanwege de Europese Commissie omtrent anti-competitieve praktijken. Meer bepaald draait het enerzijds om het verplichte gebruik van Apple's bedrijfseigen in-app betaalsysteem, waarbij het bedrijf 30% commissie opeist, en anderzijds om het verbod om te verwijzen naar alternatieve betalingssystemen buiten de app. Het onderzoek komt er na enkele klachten die ingediend werden door onder meer Spotify. De Europese Commissie wil met zekerheid weten dat de regels die Apple oplegt aan andere app-ontwikkelaars de competitie niet verstoren in markten waarin Apple zelf actief is. Update: Ook in de VS loopt een onderzoek inzake antitrust naar Apple. Zo verwees de voorzitter van de Amerikaanse subcommissie voor antitrust naar het beleid van Apple als "highway robbery".

Resultaten

Fiscaal boekjaar 2016 2017 2018 2019 2020
Omzet 215,639229,234265,595260,174274,515
Operationele winst 60,02461,34470,89863,9366,288
Nettowinst 45,68748,35159,53155,25657,411
Boekwaarde per aandeel 6,016,545,635,093,85
Winst per aandeel 2,092,323,002,993,31
Koers/Winst 1317191834
Dividend 0,550,600,680,750,80
Dividendrendement 1,93%1,56%1,20%1,37%0,71%
Bron: Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal 2020/2021

 • De omzet steeg in het tweede kwartaal jaar-over-jaar met ongeveer 53,6% tot $89,6 miljard.
 • De verwaterde winst per aandeel steeg in het tweede kwartaal jaar-over-jaar met 119% tot $1,40. De winstmarge steeg met ongeveer 7 procentpunt tot 26,4%.
 • De brutomarge steeg jaar-over-jaar met ongeveer 4 procentpunt tot 42,5%.
 • De vrije cash flow steeg in de eerste jaarhelft jaar-over-jaar met ongeveer 43% tot $57 miljard. 
 • Het kwartaaldividend werd opgetrokken met 7,3% tot $0,22 per aandeel.

Positieve punten 

 • Apple zag in het tweede kwartaal een tweecijferige omzetgroei in elke productcategorie en zette een omzetrecord neer in elke geografisch segment. In Noord- en Zuid-Amerika stegen de verkopen jaar-over-jaar met ongeveer 35%, in Europa met 55,8% en in Azië-Pacific met maar liefst 79%.
 • De omzet uit productverkoop steeg jaar-over-jaar met ongeveer 62% tot $72,7 miljard. Deze groei werd gedreven door een sterke verkoop van de iPhone die met 65,5% de hoogte in ging tot $47,9 miljard en zo 53,5% van de totale omzet uitmaakte. De verkoop van de niet-iPhone hardware-producten steeg daarnaast een stuk sterker dan gewoonlijk (+54,6%), gedreven door een hogere vraag naar Mac's (+70%) en iPad's (+78,7%) die vanwege de lockdowns, de stay-at-home economie en remote learning erg in trek waren. De categorie Wearables, Home & Accesories zette zijn opmars ook gestaag verder en liet een omzetstijging zien van 24,7%. In deze categorie zitten producten zoals o.a. Apple Watch, AirPods en HomePod. Weet dat ongeveer 50% van de kopers van een iPad of Mac en ongeveer 75% van de kopers van een Apple Watch deze aankoop voor het eerst doet.
 • De omzet uit diensten steeg met 27% tot $16,9 miljard en maakte zo ongeveer 18,9% (-4 pp) van de totale kwartaalomzet uit. Apple tracht al enkele jaren om haar dienstenaanbod een prominentere rol te laten spelen om zo de groepsomzet minder afhankelijk te maken van de iPhone. Er werden opnieuw recordhoogtes behaald voor o.a. de App Store, Apple Music (het voormalige iTunes), iCloud, Advertising en Payment Services. Aangaande de nieuwere diensten zoals Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Card, Apple One en Apple Fitness+ zegt het bedrijf opnieuw niet veel meer dan dat er steeds meer gebruikers zijn.
 • Het bedrijf telt momenteel meer dan 660 miljoen betalende abonnees overheen al haar diensten, dit is ongeveer 6,5% hoger t.o.v. het vorige kwartaal en ongeveer 28% hoger t.o.v. vorig jaar.
 • Apple beschikt over ongeveer $204 miljard (+4%) aan liquiditeiten (cash en verhandelbare financiële activa) tegenover ongeveer $122 miljard aan schulden (+9%), wat een nettokaspositie geeft van ongeveer $82 miljard (-2,4%). Dit is ruim voldoende om alle financiële verplichtingen na te komen en agressief te blijven investeren.
 • In het voorbije kwartaal liet Apple ongeveer $23 miljard terugstromen naar de aandeelhouders via dividenduitkeringen ($3,4B) en door het inkopen van eigen aandelen ($19B). Het bedrijf zal de komende periode opnieuw $90 miljard aan eigen aandelen inkopen en voorziet daarnaast een jaarlijkse stijging van de dividenden.


Negatieve punten 

 • Gezien de aanhoudende onzekerheid gerelateerd aan COVID-19 kwantificeert het management opnieuw geen outlook wat betreft de omzet van het volgende kwartaal. Het derde kwartaal zal eveneens een tweecijferige groei laten zien, al waarschuwt het management er wel voor dat vanwege de latere lancering van de iPhone 12 de sequentiële omzetdaling wellicht groter zal zijn dan gewoonlijk. Ook het wereldwijde chiptekort zal zich laten voelen in de cijfers van het volgende kwartaal, met een impact van ongeveer $3 à 4 miljard. De brutomarge zou iets lager uitvallen tussen 41,5% en 42,5%, wat evenwel nog steeds zeer goed is.

SWOT

Sterktes 

 • Apple heeft een sterke merknaam en een innovatief imago, wat maakt dat het zijn producten aan hoger dan gemiddelde prijzen kan verkopen.
 • Het bedrijf heeft een impressionante track record wat betreft innovatie en weet de markten waarin het opereert vaak eigenhandig te transformeren
 • Het weefsel van diensten dat de producten van Apple aan elkaar bindt verhoogd de drempel om over te stappen naar een ander merk.
 • Sterke financiële positie met een nettokaspositie van meer dan $ 80 miljard.

Zwaktes 

 • Het exclusievere imago van Apple neemt af naarmate meer en meer mensen hun producten kopen. Dit maakt het moeilijker om de hogere prijsniveau te rechtvaardigen in de toekomst.
 • Het vernieuwende en unieke van de iPhone en iPad bij lancering geldt vandaag niet meer: concurrenten hebben ondertussen gelijkaardige en zelfs betere producten aan lagere prijzen. De laatste nieuwe versie van de iPhone is weinig vernieuwend en biedt slechts incrementele verbeteringen tegenover de vorige versie.
 • Te sterk afhankelijk van het succes van de iPhone.​​​​​​​

Opportuniteiten 

 • De focus steeds meer verleggen op diensten met recurrente inkomsten zoals Apple Music, Apple TV+ en Apple Arcade.
 • Nieuwe gezondheidsfuncties zullen het groeipotentieel van de Apple Watch blijven ondersteunen.
 • Een blijvende sterke focus op privacy maakt de producten van Apple interessant voor bedrijfsgebruik.

Bedreigingen 

 • Toenemende concurrentie van Samsung en Chinese concurrenten in de komende jaren die de prijzen onder druk kan zetten.
 • Veel telecomoperatoren subsidiëren de aankoop van een smartphone in ruil voor een langdurig abonnement. Er komen de laatste tijd meer signalen van operatoren dat ze in de toekomst van dit systeem willen afstappen.
 • Een concurrent (Samsung, Alphabet,...) die met een superieure en echt vernieuwende smartphone komt en daardoor de populariteit van de iPhone sterk aantast (wat Apple zelf deed met Blackberry enkele jaren geleden).

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 141.8 USD Houden
2018/12/18 163.94 EUR Kopen
2019/02/01 166.44 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.