Apple Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 31/07/2019
 • Koers opmaak studie: 208.78 USD
 • Huidige koers: 210.35 USD
 • Marktkapitalisatie: 1004 miljard
 • Secteur: Technologie
 • Markt: New York
 • ISIN: US0378331005

Conseil de l'analyste

 • 161,00 $US
 • 219,50 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Apple is vandaag één van de grootste spelers in de electronicasector. Het bedrijf is vooral bekend van een aantal succesvolle producten die het de voorbije jaren lanceerde: de iPhone, iPad en iMac. Daarnaast verdient Apple ook geld met aan zijn hardware gerelateerde diensten als iCloud en iTunes. In 2017 haalde Apple een omzet van $ 229 miljard en telde het bedrijf meer dan 80.000 werknemers. 

Apple: omzetverdeling

Bron: Apple

Conclusie

Sterke resultaten bij Apple, waar de winst een impuls krijgt van de goede verkoopcijfers van de lucratieve iPhone X. We stellen onze winstverwachtingen bij na de beter dan verwachte resultaten, waardoor de houdenzone opschuift tot $ 220.

Nieuws

-

Resultaten

'000.0002013/142014/152015/162016/172017/18E
Omzet182.795233.715215.639228.594263.803
Operationele winst52.50371.23060.02460.79670.187
Nettowinst39.51053.39445.68748.35158.638
Boekwaarde19.0221.3924.0326.1521.94
Winst per aandeel6.499.288.359.2711.74
Koers/Winst15.812.313.218.917.7
Dividend per aandeel1.821.982.182.402.73
Dividendrendement1.8%1.7%1.8%1.4%1.3%
Bron: Bloomberg


Resultaten derde kwartaal 2017/2018 

 • De omzet steeg met 17% tot $ 53.3 miljard. 
 • De nettowinst steeg met 32% tot $ 11.52 miljard. 

Positieve punten 

 • Beter dan verwachte resultaten en Apple is ook optimistisch over het volgende kwartaal. 
 • De nieuwe duurdere iPhones verkochten goed, het totaal aantal verkochte iPhones steeg wel maar met 1% tot 41.3 miljoen stuks.  De hogere verkoopprijs van de iPhone X zorgt er wel voor dat de omzet uit de IPhoneverkoop steeg met 20%
 • De inkomsten uit diensten blijven sterk groeien: +31%.  
 • Apple groeit dit jaar opnieuw sneller in China, waar de omzet met 19% steeg. De vrees was dat lokale concurrenten meer marktaandeel aan het veroveren waren. 

Negatieve punten 

 • Het aantal verkochte iPads steeg nog licht (+1%), maar de gemiddelde verkoopprijs lag lager, waardoor de omzet 5% lager uitkwam dan vorig jaar.
 • De Mac pc's verkochten minder goed: een daling van het aantal verkochte exemplaren met13%. 
 • Door haar sterke productie-aanwezigheid in China loopt Apple het risico een slachtoffer te worden van de dreigende handelsoorlog tussen de VS en China.

SWOT

Sterktes 

 • Apple heeft een sterke merknaam en een innovatief imago, wat maakt dat het zijn producten aan hoger dan gemiddelde prijzen kan verkopen.
 • Het bedrijf heeft de voorbije jaren bewezen dat het echt vernieuwend kan zijn en zelf nieuwe productcategorieën kan lanceren (iPod, iPhone, iPad).
 • Met o.a. iCloud en iTunes creëert Apple een 'ecosysteem' rond zijn producten, wat klanten aan hen bindt en het moeilijker maakt om over te stappen naar een ander merk. De incompatibiliteit met andere systemen kan echter ook als een nadeel gezien worden, en klanten afschrikken.
 • Sterke financiële positie met geen schulden en veel cash op de balans. 

Zwaktes 

 • Het exclusievere imago van Apple neemt af naarmate meer en meer mensen hun producten kopen. Dit maakt het moeilijker om de hogere prijsniveau te rechtvaardigen in de toekomst.
 • Het vernieuwende en unieke van de iPhone en iPad bij lancering geldt vandaag niet meer: concurrenten hebben ondertussen gelijkaardige en zelfs betere producten aan lagere prijzen. De laatste nieuwe versie van de iPhone zijn nog weinig vernieuwend en bieden vaak maar kleine verbeteringen tegenover de vorige versie.
 • Te sterk afhankelijk van het succes van de iPhone.​​​​​​​

Opportuniteiten 

 • Nieuwe generatie iPhone creëren die opnieuw echt vernieuwend is en een hoge(re) verkoopprijs rechtvaardigt.
 • Apple werkt aan nieuwe productcategorieën (Apple Auto?) die, indien succesvol, de afhankelijkheid van de iPhone kunnen verminderen.
 • Nog veel groeipotentieel voor smartphone in professionele omgeving komende jaren. 

Bedreigingen 

 • Toenemende concurrentie van Samsung en Chinese concurrenten in de komende jaren. Sterkere prijsconcurrentie in de smartphonemarkt zou Apple verplichten om ook de prijzen van de iPhone te verlagen.
 • Veel telecomoperatoren subsidiëren de aankoop van een smartphone in ruil voor een langdurig abonnement. Er komen de laatste tijd meer signalen van operatoren dat ze in de toekomst van dit systeem willen afstappen.
 • Een concurrent (Samsung, Alphabet,...) die met een superieure en echt vernieuwende smartphone komt en daardoor de populariteit van de iPhone sterk aantast (wat Apple zelf deed met Blackberry enkele jaren geleden).

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 141.8 USD Houden
2018/12/18 163.94 EUR Kopen
2019/02/01 166.44 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.