Apple Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 02/02/2024
 • Koers opmaak studie: 186.86 USD
 • Huidige koers: 191.04 USD
 • Marktkapitalisatie: 2,9 biljoen USD
 • Secteur: Technologie
 • Markt: New York
 • ISIN: US0378331005

Conseil de l'analyste

 • 130,00 $US
 • 195,00 $US

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Apple, opgericht in 1977 door Steve Jobs en Steve Wozniak, is een Amerikaanse ontwikkelaar van premium consumentenelektronica. Het bedrijf heeft een impressionante track record wat betreft innovatie en weet de markten waarin het opereert vaak eigenhandig te transformeren. Denk bijvoorbeeld aan producten zoals Macintosh, iPod, iPhone, iPad en Apple Watch. Via zijn diensten, zoals o.a. Apple Music (het voormalige iTunes), Apple TV+, de App Store en iCloud, koppelt het bedrijf al zijn producten aan elkaar waardoor een waar ecosysteem ontstaat. Apple is één van de weinige bedrijven met een marktkapitalisatie van meer dan 2 biljoen Amerikaanse dollar.

Apple: omzetverdeling

Source: Apple (2021/2022)

Conclusie

Apple kon na enkele kwartalen van dalende omzet opnieuw een lichte groei neerzetten. De verzwakkende verkopen in China en de lauwe prognoses van het management voor het komende kwartaal zijn echter belangrijke aandachtspunten. Aan de huidige waardering zien we bij de verwachte lage groei weinig opwaarts potentieel voor het aandeel. Mocht Apple later in het jaar de wereld opnieuw kunnen verrassen met spectaculaire AI-toepassingen die de verkoop opnieuw kunnen aanzwengelen, kunnen we onze mening herzien. Het aandeel bevindt zich nu aan de bovenkant van de 'houden'-zone, dicht tegen de verkoopgrens. 

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 201920202021202220232024E 
Omzet 260,17274,52365,82394,33383,28394,09
Operationele winstmarge 24,6%24,1%29,8%30,3%29,8%30,7%
Netto winstmarge 21,2%20,9%25,9%25,3%25,3%25,7%
Boekwaarde per aandeel 3,005,093,853,843,184,51
Winst per aandeel 2,993,315,676,156,166,62
Historische koers 54108147150178187
Koers/Winst 18,232,725,924,529,128,2
Dividend 0,750,800,870,900,961,00
Bron: Bloombergin USD

Resultaten eerste kwartaal 2023/2024

 • De omzet steeg in Q1 j-o-j met 2% tot $ 119,6 miljard. Het is de eerste omzetstijging na vier opeenvolgende kwartalen van lichte omzetdaling.
 • De operationele winst steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 12% tot $ 40,4 miljard. 
 • De nettowinst steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 13% tot $ 33,9 miljard, ofwel tot $ 2,19 per aandeel.

Positieve punten 

 • De inkomsten uit diensten stegen in Q1 met 11% tot ongeveer $  23,1 miljard en maakten zo 19% uit van de totale omzet. Deze stijging werd voornamelijk gedreven door App Store abonnementen, Apple Pay en de verschillende cloud diensten. De groei vertraagde wel tegenover het vorige kwartaal.
 • De inkomsten uit de verkoop van iPhones stegen in Q1 met 6% tot ongeveer $ 69,7 miljard en maakte zo 58% uit van de totale omzet. Na enkele kwartalen van lichte krimp was er nu opnieuw groei.
 • Apple let nu beter op de kosten en vertraagt ook haar nieuwe aanwervingen. Daardoor stegen de operationele kosten slechts 1%.
 • AI toepassingen in de pijplijn: Apple geeft aan dat ze volop werkt aan AI-toepassingen waarover ze enthousiast zijn, en die later dit jaar voorgesteld zullen worden.
 • Balans: Apple blijft over een sterke balans beschikken: de berg van cash, cash-equivalenten en verhandelbare effecten waarop Apple zetelt bedraagt momenteel ongeveer $ 173 miljard. Hier staan $ 108 miljard schulden tegenover, waardoor het bedrijf een nettokaspositie heeft van $ 65 miljard. De voorbije jaren steeg de schuld wel stelselmatig door de toegenomen inkopen eigen aandelen, de hogere rente kan daardoor in de toekomst op het resultaat beginnen te wegen.
 • In het voorbije kwartaal liet Apple ongeveer $ 27 miljard terugstromen naar de aandeelhouders via o.a. dividenduitkeringen ($ 3,8 miljard) en het inkopen van eigen aandelen ($ 21 miljard).

Negatieve punten 

 • China valt tegen: de verkoop van de iPhone in China lag 13% lager in vergelijking met vorig jaar. Toegenomen concurrentie van lokale merken en restricties op iPhonegebruik voor o.a. ambtenaren wegen op de verkoop in deze belangrijke markt.
 • De inkomsten van het segment Wearables, Home & Accessories, dat producten zoals o.a. Apple Watch, AirPods en HomePod herbergt, daalden in Q1 met 11% tot ongeveer $ 12 miljard. Een patentgeschil zorgde ervoor dat bepaalde modellen van de Apple Watch tijdelijk niet verkocht mochten worden, wat ook licht op de verkoop woog.
 • De omzet uit Mac's (laptop & desktop computers) bleef in Q4 relatief stabiel op ongeveer $ 7,8 miljard. De omzet uit iPad's daalde met maar liefst 25% tot $ 7 miljard.  De vergelijkingsbasis met vorig jaar was wel zwaar, aangezien er in dezelfde periode vorig jaar een nieuwe generatie van de iPad werd gelanceerd.
 • Outlook: voor het komende kwartaal verwacht het management een omzet die vergelijkbaar is met een jaar voordien, indien men abstractie maakt van de $ 5 miljard extra omzet die toen gegenereerd werd door een inhaalbeweging na bevoorradingsproblemen in het kwartaal voordien: de facto verwacht men dus een lichte omzetdaling. De brutomarges zouden wel licht kunnen verbeteren van de huidige 45,9% naar "46% tot 47%".

SWOT

Sterktes 

 • Apple heeft een sterke merknaam en geniet van klantenloyaliteit, wat maakt dat het zijn producten aan hoger dan gemiddelde prijzen kan verkopen.
 • Het bedrijf heeft een impressionante track record wat betreft innovatie en weet de markten waarin het opereert vaak eigenhandig te transformeren
 • Het weefsel van diensten dat de producten van Apple aan elkaar bindt verhoogt de drempel om over te stappen naar een ander merk.
 • Sterke financiële positie met een stevige nettokaspositie.

Zwaktes 

 • Het exclusievere imago van Apple neemt af naarmate meer en meer mensen hun producten kopen. Dit maakt het moeilijker om de hogere prijsniveau te rechtvaardigen in de toekomst.
 • Het vernieuwende en unieke van de iPhone en iPad bij lancering geldt vandaag niet meer: concurrenten hebben ondertussen gelijkaardige en zelfs betere producten aan lagere prijzen. De laatste nieuwe versie van de iPhone is weinig vernieuwend en biedt slechts incrementele verbeteringen tegenover de vorige versie.
 • Erg afhankelijk van het succes van de iPhone (ongeveer de helft van de omzet).​​​​​​​

Opportuniteiten 

 • De focus steeds meer verleggen op diensten met recurrente inkomsten zoals Apple Music, Apple TV+ en Apple Arcade.
 • Nieuwe gezondheidsfuncties zullen het groeipotentieel van de Apple Watch blijven ondersteunen.
 • Een blijvende sterke focus op privacy maakt de producten van Apple interessant voor bedrijfsgebruik.

Bedreigingen 

 • Kritiek op de dominante marktpositie van Apple neemt toe en de invoering van de Digital Markets Act en de Digital Services Act zal wellicht ook enige implicaties hebben inzake de marktmacht van het bedrijf in de toekomst.
 • Toenemende concurrentie van Chinese concurrenten in de komende jaren die de prijzen onder druk kan zetten.
 • Een concurrent (Samsung, Alphabet,...) die met een superieure en echt vernieuwende smartphone komt en daardoor de populariteit van de iPhone sterk aantast (wat Apple zelf deed met Blackberry enkele jaren geleden).

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 141.8 USD Houden
2018/12/18 163.94 EUR Kopen
2019/02/01 166.44 EUR Houden
2023/07/06 191.33 EUR Verkopen
2023/08/08 178.85 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Cette étude sur les fonds propres est une publication de Dierickx Leys Private Bank. Il a été préparé sur la base de sources soigneusement sélectionnées et de ses propres recherches et selon des hypothèses solides, sans garantir son exactitude et son exhaustivité. Il contient des opinions qui sont valables à la date de publication mais qui peuvent changer à l'avenir. La banque n'est pas responsable des dommages qui pourraient résulter de ces avis.

 • Les sources matérielles d'information sont les publications (y compris les communiqués de presse) et les états financiers des sociétés analysées, les analyses et études des grandes banques et les articles de la presse financière spécialisée.

 • L'étude se fonde sur sa propre analyse fondamentale de l'entreprise en question, en tenant compte des flux de trésorerie, de l'évolution des bénéfices, de la croissance, de la stabilité et de la qualité de la gestion. L'analyse fondamentale vise à estimer la valeur intrinsèque actuelle d'une entreprise et son évolution la plus probable, au sein du secteur d'activité et de la zone géographique dans lesquels elle opère. Dans ce processus, les facteurs macroéconomiques pertinents sont également pris en compte. Les recommandations qui en résultent sont fondées sur une perspective à long terme. L'étude est mise à jour après la publication des résultats (trimestriels ou semestriels) ou dans l'intervalle si des événements significatifs surviennent.

 • Cette publication ne constitue pas une recommandation d'investissement personnalisée. Les véhicules d'investissement mentionnés dans cette publication ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les objectifs de l'investisseur, sa solidité financière, ses connaissances, son expérience et ses caractéristiques de risque doivent être pris en compte. Veuillez demander conseil à votre conseiller en investissement.

 • Cette étude a été préparée conformément aux directives internes et statutaires relatives à la recherche indépendante, aux périodes d'interdiction et à la séparation des tâches. La banque n'a aucun intérêt ni aucune relation d'affaires avec les sociétés cotées, mais la banque ou ses employés peuvent détenir des positions sur des titres cotés ou des produits dérivés.

 • Cette étude sur les fonds propres n'a pas été soumise à l'émetteur.

 • Les données en devises étrangères sont soumises aux fluctuations des taux de change. Ceux-ci peuvent affecter les retours.

 • Les résultats historiques et les prévisions mentionnés ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

 • L'autorité compétente est la FSMA.

 • La reproduction de cette publication est autorisée à condition que la source soit mentionnée.

 • Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)