Amazon Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 06/08/2020
 • Koers opmaak studie: 3121 USD
 • Huidige koers: 3207.04 USD
 • Marktkapitalisatie: 1.563 miljard
 • Sector: Distributie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US0231351067

Advies van de analist

 • US$ 2.460,00
 • US$ 3.680,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Amazon is een van de grootste e-commerce en cloud computing bedrijven ter wereld. De oorspronkelijke online-verkoper van boeken breidde haar activiteiten gaandeweg uit naar DVD's, MP3 downloads, software, video games, elektronische apparaten, kledij, meubilair, voeding, speelgoed, juwelen enz... Amazon heeft, in tegenstelling tot concurrent Alibaba, naast pure e-commerce activiteiten ook zelf opslagplaatsen en voorraden. Amazon Web Services (AWS) is marktleider in publieke "cloud space" (opslagplaats voor data). 

Amazon : Omzetverdeling

Bron: Amazon

Conclusie

Amazon publiceerde cijfers die de veel te sombere eigen managementprognose verpulverde. Ondanks toegenomen kosten door de coronacrisis, profiteert het bedrijf aanzienlijk van de fors toegenomen bestellingen, en voornamelijk van Amazon Prime leden. Tegen de huidige waardering mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2017201820192020 E
Omzet177.866232.887280.522364.813
Operationele winst4.10612.42114.541
Nettowinst3.03310.07311.58821.856
Boekwaarde57,388,7124,6
Winst per aandeel6,320,6823,4646,84
Koers/winst18572,678,866,6
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : Bloomberg

​​​​​​​

Resultaten tweede kwartaal 2020 

 • Amazon zag de omzet met 40,2% stijgen tot 88,9 miljard dollar. 
 • De nettowinst verdubbelde tot 5,2 miljard dollar. 

Positieve punten 

 • De resultaten van Amazon waren een pak beter dan verwacht. De omzet klokte af op 88,9 miljard dollar, wat flink hoger was dan de verwachte 81 miljard dollar.
 • Maar het is vooral de winst die imponeerde en maar liefst zeven keer hoger lag dan de gemiddelde analistenconsensus en dubbel zo hoog als vorig jaar. Anderzijds werden de analisten wel op het verkeerde been gezet door de (achteraf gezien veel te) sombere managementconsensus die zelfs een verlies niet uitsloot.
 • De vraag naar Amazonproducten was erg hoog in het afgelopen kwartaal, gedreven door Amazon Prime leden. De mix verschoof terug (zoals door management aangekondigd) in de gunstige richting, weg van basisbehoeftes naar meer vrijetijdsaankopen (met hogere marges).
 • De managementprognose voor omzet in het derde kwartaal lag eveneens boven de gemiddelde analistenverwachtingen. Amazon verwacht een omzet van $87 à $93 miljard, goed voor een mooie stijging van 24% à 33%.
 • Het management stelt dat de hoge covid-gerelateerde kosten tijdelijk zijn en na verloop van tijd dus zullen verdwijnen, al zal dat niet op korte termijn zijn.
 • Amazon's organisatie wordt steeds efficiënter gemaakt, om de stijging van de (logistieke - en transportkosten) in te perken.
 • Amazon versnelde in 2019 voor de "Prime" leden (aanvankelijk in de VS) de duurtijd van een levering van twee dagen naar amper één dag, iets wat klanten erg appreciëren volgens het management.
 • De groei van AWS (cloud) bedroeg 29%. Het groeicijfer ligt weliswaar lager dan Microsoft (47%) maar de pure clouddiensten van Amazon zijn op dit moment wel dubbel zo groot (40% marktaandeel).
 • De verschillende "nevenactiviteiten", blijven fors groeien en bieden hogere winstmarges. Daarbij denken we onder andere aan AWS, Amazon Prime lidmaatschap, advertenties,.... 
 • Het potentieel in India is aanzienlijk.
 • De overname van supermarktketen Whole Foods Market voor 13,7 miljard dollar was de grootste ooit voor Amazon en kan nieuwe opportuniteiten bieden (in consolidatie vanaf september 2017). 

Negatieve punten 

 • De covid-gerelateerde kosten in het tweede kwartaal liepen op tot een stevige 4 miljard dollar.  De maatregelen die moeten genomen worden ivm de coronacrisis (oa om het personeel veilig te kunnen laten werken) maken het ganse proces van warehouse/orderpicking en toelevering een pak minder efficiënt, met een verlaagde rendabiliteit als gevolg. Ook wordt er om en bij de $ 300 miljoen uitegegeven aan covid-tests.
 • CEO Jeff Bezos schroefde het verkooptempo van zijn eigen aandelen dit jaar op (ca $ 7 miljard in de eerste zeven maanden van 2020), al blijft zijn belang nog ruim voldoende hoog. Naast diversificatie wordt het geld onder andere besteed aan goede doelen.
 • Amazon verhoogde de lonen, wat op de marges weegt. Er werden 175.000 extra werknemers aangeworven om de toegenomen vraag naar producten op te vangen.
 • De ambitie van Amazon om reeds te leveren na één dag voor "Prime" leden, is relatief duur en weegt op de marges (hoge transportkosten).
 • Amazon voelt toenemende competitieve druk, onder andere van Walmart. Amazon is verplicht meer kosten (oa marketing, snelle levering) te maken om haar positie te verdedigen.
 • Het bedrijf investeert in nieuwe opslagplaatsen, nieuwe aanwervingen, nieuwe datacenters, maar ook in allerhande andere "next big thing" zaken (nieuwe technologiëen die duur zijn om te ontwikkelen), wat vrij duur is en op de marges kan wegen. Ook in videostreaming (film en TV-content) wordt volop geïnvesteerd (waardoor Amazon concurrent wordt van Netflix). 
 • Algemeen gezien is de grootste zwakte dat de rendabiliteit de omzetgroei nog onvoldoende volgt (buiten AWS). De focus ligt in eerste instantie op groei, pas later zal die echt verschuiven naar rendabiliteit. 

SWOT

Sterktes :

 • Indrukwekkende omzetgroei in het afgelopen decennium
 • Grote speler, met een belangrijk netwerk dat verder wordt uitgebreid
 • Sterke fysieke infrastructuur die verder wordt uitgebreid
 • Lage kostenstructuur (itt klassieke retailers), enorm ruim aanbod.
 • Zeer performante IT-systemen en ingenieus handelssysteem

Zwaktes :

 • Rendabiliteit volgt de omzetgroei te weinig (voorlopig ?).
 • Relatief veel gratis verzending, wat weegt op marges.
 • Relatief minder aanwezig in groeilanden, o.a. China

Opportuniteiten :

 • Amazon is uitstekend geplaatst om te profiteren van het enorme en verder toenemende potentieel van e-commerce.
 • Verdere groeimogelijkheden, zowel in de VS (uitbreiding doelpubliek) als er buiten (geografisch). Amazon breidt zijn doelgebied steeds verder uit in allerhande groeiopportuniteiten en -regio's, zoals data centers, video content, India, enz.
 • Zeer sterke groei AWS 

Bedreigingen :

 • Alibaba die aan belang wint buiten China door de deur voor Amerikaanse/Europese consumenten open te zetten voor Chinese producenten/verkopers. 
 • Het niet op peil krijgen van de rendabiliteit.
 • Grote investeringen in AWS, video content en internationale expansie kunnen ook de komende jaren nog druk zetten op de rendabiliteit.
 • Conjuncturele zwaktes die druk zetten op de consumentenbestedingen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 896.23 USD Houden
17/03/2020 1689 USD Kopen
12/05/2020 2409 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.