Amazon Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 07/11/2023
 • Koers opmaak studie: 139.74 USD
 • Huidige koers: 147.03 USD
 • Marktkapitalisatie: 1.444 miljard USD
 • Sector: Distributie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US0231351067

Advies van de analist

 • US$ 119,00
 • US$ 179,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Amazon is een van de grootste e-commerce en cloud computing bedrijven ter wereld. De oorspronkelijke online-verkoper van boeken breidde haar activiteiten gaandeweg uit naar DVD's, MP3 downloads, software, video games, elektronische apparaten, kledij, meubilair, voeding, speelgoed, juwelen enz... Amazon heeft, in tegenstelling tot de Chinese sectorgenoot Alibaba, naast pure e-commerce activiteiten ook zelf opslagplaatsen en voorraden. Amazon Web Services (AWS) is marktleider in publieke "cloud space" (opslagplaats voor data). 

Amazon : Omzetverdeling

Bron: Amazon

Conclusie

Amazon legde prima resultaten voor over het derde kwartaal van 2023. De cijfers bij de e-commerce afdeling waren alweer degelijk, met dank aan kostenbesparingen. Maar het waren vooral de resulaten bij AWS die konden bekoren omdat deze een stabilisatie van zowel groei als marges aangaven, na een eerdere zwakte. De managementprognose voor het vierde kwartaal was gunstig. Tegen de huidige waardering mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2020202120222023 E
Omzet386.064469.822513.983569.956
Operationele winst22.89924.87912.24831.363
Nettowinst21.33133.364-2.72234.298
Boekwaarde9,313,614,4
Winst per aandeel2,133,301,432,69
Koers/winst76,450,662,451,9
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : Bloomberg


Resultaten derde kwartaal 2023 

 • Amazon zag de omzet met 12,6 % stijgen tot $ 143,1 miljard. 
 • De operationele winst steeg 343,1 % tot $ 11,2 miljard.
 • De nettowinst steeg met 244,0% tot $ 9,9 miljard.  

Positieve punten 

 • De resultaten van Amazon kwamen boven de verwachtingen uit.
 • De omzet kwam in het derde kwartaal nipt uit boven de door het management verwachte vork van $ 138 tot $ 143 miljard.
 • Ook de operationele winst in het derde kwartaal kwam uit boven de door het management vooropgezette vork van $5,5 tot $8,5 miljard.
 • AWS was zoals altijd de sterkhouder met een operationele winst van $ 7,0 miljard (+29,6%). De omzetgroei van deze divisie stabiliseerde op 12% in het derde kwartaal. Het groeicijfer ligt doorgaans lager dan Microsoft (voor Ms Azure) maar de pure clouddiensten van Amazon zijn nog steeds een pak groter (ca. één derde marktaandeel vs. ca. één vijfde voor Azure). Hoewel AWS slechts ca 16% van de omzet uitmaakt, is het doorgaans wel goed voor minstens 50% van de operationele winst. De winstgevendheid van deze divisie stond al verschillende kwartalen onder druk, omdat Amazon marktaandeel wou verdedigen en daarbij lagere marges accepteerde. Om de marges toch zoveel mogelijk op peil te houden werd AWS geherstructureerd (oa met jobverlies). De mooie resultaten in deze divisie tonen aan dat Amazon weer op het goede pad zit. De CEO bevestigde dat de resultaten bij AWS stabiliseren en dat er recent verschillende belangrijke nieuwe deals zijn met klanten zijn gesloten. De vraag naar AI zal de resultaten voor deze divisie wellicht ondersteunen in de komende kwartalen.
 • Na verschillende slechtere kwartalen in het voorgaande boekjaar, werd bij de e-commerce activiteiten terug een operationele winst geboekt van $ 4,2 miljard (inclusief internationaal) (vs. verlies van $ 2,9 miljard in het derde kwartaal van 2022), dankzij een combinatie van een hogere omzet, kostenbesparingen en een inkrimping van "speciale" projecten.
 • Het nettoresultaat werd weer beïnvloed door een waardestijging van 1,2 miljard dollar (voor belastingen) op de participatie in Rivian, een producent van elektrische voertuigen. Rivian werd naar de beurs gebracht op 10 november 2021. Dat resulteerde in het boekjaar 2021 nog in een herwaarderingsmeerwaarde van 11,8 miljard dollar (ca 18% participatie). In 2022 werd een minderwaarde van $ 12,7 miljard geboekt. Elk kwartaal wordt de schommeling in de beurskoers in de resultaten opgenomen, wat soms resulteert in grillige resultaten (en relatief (veel) minder belangrijk is om de prestaties van Amazon in te schatten). 
 • Amazon's organisatie wordt steeds efficiënter gemaakt, om de stijging van de (logistieke - en transportkosten) in te perken. 

Negatieve punten 

 • Het management verwacht in het vierde kwartaal van 2023 een omzet van $ 160 tot $ 167 miljard, wat iets zwakker was dan de gemiddelde analistenprognose van $ 166,57 miljard. De operationele winst zou moeten uitkomen op $7,0 tot $11,0 miljard, wat ongeveer conform was aan de analistenprognose van $ 8,71 miljard.
 • De hoge loonkosten en transportkosten blijven een voortdurende uitdaging. Waar Amazon voordien niet snel genoeg opslagplaatsen kon bijbouwen en mensen kon aanwerven, bleek vanaf eind 2022 een overschot aan opslagplaatsen en werknemers te zijn. Amazon nam in de periode rond 2021 zowat 780.000 nieuwe werknemers aan, om in totaal uit te komen op 1,62 miljoen werknemers in het eerste kwartaal van 2022. Sinds eind 2022 is Amazon begonnen met het werknemersbestand terug te verkleinen. Eind 2022 klokte het personeelsbestand af op 1,54 miljoen.
 • Volgens sommige analisten hinkt Amazon wat achterop in de AI race t.o.v. Microsoft en Google. Amazon stelt echter dat de wedloop nog maar net begonnen is en investeerde ook afgelopen kwartaal enkele miljarden in AI. 
 • Amazon voelt toenemende competitieve druk, onder andere van Walmart. 
 • Het bedrijf investeert in nieuwe opslagplaatsen, nieuwe aanwervingen, nieuwe datacenters, maar ook in allerhande andere "next big thing" zaken (nieuwe technologiëen die duur zijn om te ontwikkelen), wat vrij duur is en op de marges kan wegen. Ook in videostreaming (film en TV-content) wordt volop geïnvesteerd (waardoor Amazon concurrent wordt van Netflix).
 • Toenemende risico's op verschillende vlakken (zie rubriek "bedreigingen" hierna).

SWOT

Sterktes :

 • Indrukwekkende omzetgroei in het afgelopen decennium
 • Grote speler, met een belangrijk netwerk dat verder wordt uitgebreid
 • Sterke fysieke infrastructuur die verder wordt uitgebreid
 • Lage kostenstructuur (itt klassieke retailers), enorm ruim aanbod.
 • Zeer performante IT-systemen en ingenieus handelssysteem

Zwaktes :

 • Rendabiliteit volgt de omzetgroei te weinig (voorlopig ?).
 • Relatief veel gratis verzending, wat weegt op marges.
 • Relatief minder aanwezig in groeilanden, o.a. China

Opportuniteiten :

 • Amazon is uitstekend geplaatst om te profiteren van het enorme en verder toenemende potentieel van e-commerce.
 • Verdere groeimogelijkheden, zowel in de VS (uitbreiding doelpubliek) als er buiten (geografisch). Amazon breidt zijn doelgebied steeds verder uit in allerhande groeiopportuniteiten en -regio's, zoals data centers, video content, India, enz.
 • Zeer sterke groei AWS 

Bedreigingen :

 • Alibaba die aan belang wint buiten China door de deur voor Amerikaanse/Europese consumenten open te zetten voor Chinese producenten/verkopers. 
 • Het niet op peil krijgen van de rendabiliteit.
 • Grote investeringen in AWS, video content en internationale expansie kunnen ook de komende jaren nog druk zetten op de rendabiliteit.
 • Conjuncturele zwaktes die druk zetten op de consumentenbestedingen.
 • Toenemende druk van vakbonden en problematiek van faire verloning voor de medewerkers.
 • Klimaatactivisten die kritiek uiten op de vervuiling van de continue stroom aan vrachtwagens en bestelwagens.
 • Risico op problemen met de mededingingsauthoriteiten gezien de enorme machtspositie van Amazon.
 • Risico op overheidsingrijpen op andere vlakken (oa belastingen, technologie, milieu,...)

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 44.8 USD Houden
17/03/2020 84.5 USD Kopen
12/05/2020 120.5 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.