Amazon Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 30/07/2019
 • Koers opmaak studie: 1912 USD
 • Huidige koers: 1757.51 USD
 • Marktkapitalisatie: 946 miljard
 • Sector: Distributie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US0231351067

Advies van de analist

 • US$ 1.571,00
 • US$ 2.200,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Amazon is een van de grootste e-commerce en cloud computing bedrijven ter wereld. De oorspronkelijke online-verkoper van boeken breidde haar activiteiten gaandeweg uit naar DVD's, MP3 downloads, software, video games, elektronische apparaten, kledij, meubilair, voeding, speelgoed, juwelen enz... Amazon heeft, in tegenstelling tot concurrent Alibaba, naast pure e-commerce activiteiten ook zelf opslagplaatsen en voorraden. Amazon Web Services (AWS) is marktleider in publieke "cloud space" (opslagplaats voor data). 

Amazon : Omzetverdeling

Bron: Amazon

Conclusie

Amazon is zonder enige twijfel een schitterend bedrijf met enorme groeiperspectieven. De doorgedreven focus op rendabiliteit zal echter pas in een latere fase komen. Dat maakt het op dit moment moeilijk om het aandeel te waarderen. De rendabiliteit voor het tweede kwartaal en de verwachte rendabiliteit voor het derde kwartaal lag onder de verwachtingen, wat een teleurstelling was voor beleggers. Minstens een belangrijk deel van de goede groeivooruitzichten zijn in de koers verwerkt, dus handhaven we ons "houden"-advies. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio2016201720182019 E
Omzet135.987177.866232.887278.262
Operationele winst4.1864.10612.421
Nettowinst2.3713.03310.07318.193
Boekwaarde40,4357,2588,69
Winst per aandeel5,016,320,6834,77
Koers/winst149,718572,655,0
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : Bloomberg

​​​​​​​

Resultaten tweede kwartaal 2019 

 • Amazon zag de omzet in het tweede kwartaal van 2019 met 19,9% stijgen tot 63,4 miljard dollar. 
 • De nettowinst steeg 3,6% tot 2,63 miljard dollar. 

Positieve punten 

 • De omzet kwam boven de verwachtingen uit.
 • Voor het derde kwartaal verwacht het management een omzet tussen de 66 en 70 miljard euro, goed voor een groei van 17% tot 24%. Dat cijfer ligt lichtjes boven de verwachtingen.
 • Amazon wil voor de "Prime" leden (aanvankelijk in de VS) de duurtijd van een levering versnellen van twee dagen naar amper één dag.
 • De verschillende "nevenactiviteiten", blijven fors groeien en bieden hogere winstmarges. Daarbij denken we onder andere aan AWS, Amazon Prime lidmaatschap, advertenties,.... 
 • Het potentieel in India is aanzienlijk.
 • De overname van supermarktketen Whole Foods Market voor 13,7 miljard dollar was de grootste ooit voor Amazon en kan nieuwe opportuniteiten bieden (in consolidatie vanaf september 2017). 

Negatieve punten 

 • De nettowinst kwam (6%) onder de verwachtingen van de analisten uit.
 • Amazon voelt toenemende competitieve druk, onder andere van Walmart. Amazon is verplicht meer kosten (oa marketing, snelle levering) te maken om haar positie te verdedigen.
 • Voor het derde kwartaal verwacht het management een operationele winst van 2,1 tot 3,1 miljard dollar, een pak minder dan de 3,7 miljard dolllar die geboekt werd in het derde kwartaal van 2018.
 • De groei van AWS is wat aan het afzwakken ("slechts" 37% groei vs 41% in het 2de kwartaal).
 • De ambitie van Amazon om reeds te leveren na één dag voor "Prime" leden, blijkt nog duurder te zijn dan initieel verwacht en zal dus op de marges wegen.
 • Er is een stijgende kostendruk, onder andere door het verhogen van de lonen en hogere transportkosten.
 • Het bedrijf investeert in nieuwe opslagplaatsen, nieuwe aanwervingen, nieuwe datacenters, maar ook in allerhande andere "next big thing" zaken (nieuwe technologiëen die duur zijn om te ontwikkelen), wat vrij duur is en op de marges kan wegen. Ook in videostreaming (film en TV-content) wordt volop geïnvesteerd (waardoor Amazon concurrent kan worden van Netflix). 
 • Algemeen gezien is de grootste zwakte dat de rendabiliteit de omzetgroei nog onvoldoende volgt (buiten AWS). De focus ligt in eerste instantie op groei, pas later zal die echt verschuiven naar rendabiliteit. Maar dat wil dus zeggen dat beleggers voorlopig op hun honger moeten blijven zitten. 

SWOT

Sterktes :

 • Indrukwekkende omzetgroei in het afgelopen decennium
 • Grote speler, met een belangrijk netwerk dat verder wordt uitgebreid
 • Sterke fysieke infrastructuur die verder wordt uitgebreid
 • Lage kostenstructuur (itt klassieke retailers), enorm ruim aanbod.
 • Zeer performante IT-systemen en ingenieus handelssysteem

Zwaktes :

 • Rendabiliteit volgt de omzetgroei te weinig (voorlopig ?).
 • Relatief veel gratis verzending, wat weegt op marges.
 • Relatief minder aanwezig in groeilanden, o.a. China

Opportuniteiten :

 • Amazon is uitstekend geplaatst om te profiteren van het enorme en verder toenemende potentieel van e-commerce.
 • Verdere groeimogelijkheden, zowel in de VS (uitbreiding doelpubliek) als er buiten (geografisch). Amazon breidt zijn doelgebied steeds verder uit in allerhande groeiopportuniteiten en -regio's, zoals data centers, video content, India, enz.
 • Zeer sterke groei AWS 

Bedreigingen :

 • Alibaba die aan belang wint buiten China door de deur voor Amerikaanse/Europese consumenten open te zetten voor Chinese producenten/verkopers. 
 • Het niet op peil krijgen van de rendabiliteit.
 • Grote investeringen in AWS, video content en internationale expansie kunnen ook de komende jaren nog druk zetten op de rendabiliteit.
 • Conjuncturele zwaktes die druk zetten op de consumentenbestedingen.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 896.23 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.