Amazon Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 09/08/2022
 • Koers opmaak studie: 143 USD
 • Huidige koers: 113.78 USD
 • Marktkapitalisatie: 1.452 miljard USD
 • Sector: Distributie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US0231351067

Advies van de analist

 • US$ 113,00
 • US$ 170,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Amazon is een van de grootste e-commerce en cloud computing bedrijven ter wereld. De oorspronkelijke online-verkoper van boeken breidde haar activiteiten gaandeweg uit naar DVD's, MP3 downloads, software, video games, elektronische apparaten, kledij, meubilair, voeding, speelgoed, juwelen enz... Amazon heeft, in tegenstelling tot de Chinese sectorgenoot Alibaba, naast pure e-commerce activiteiten ook zelf opslagplaatsen en voorraden. Amazon Web Services (AWS) is marktleider in publieke "cloud space" (opslagplaats voor data). 

Amazon : Omzetverdeling

Bron: Amazon

Conclusie

Amazon profiteerde enorm van de toegenomen e-commerce verkopen tijdens de lockdowns, maar klanten keerden intussen terug naar de fysieke winkels, wat de groei van Amazon meer belemmert dan verwacht. Op langere termijn zien we e-commerce verder aan belang winnen, zodat we ons hierover niet al te veel zorgen maken. Wat meer zorgen baart is dat de flink oplopende kosten (lonen, transport, toeleveringsketen) de (reeds relatief lagere) marges flink uitholt. De Achilleshiel van Amazon wordt daarmee blootgelegd. In de afgelopen kwartalen publiceerde Amazon zwakkere resultaten. Toch zijn we van mening dat Amazon nog niet uitgeteld is. We gaan er van uit dat Amazon de marges op termijn terug wat zal kunnen herstellen (gezien haar dominante marktpositie), al zal dit enkele kwartalen duren. Daarnaast is en blijft AWS een bijzonder interessante divisie, die niet enkel groeit als kool, maar ook erg rendabel blijft. Ook zet Amazon steeds meer in op advertenties en probeert het haar streaming divisie verder uit te bouwen. De prognoses voor het derde kwartaal lijken te suggereren dat het ergste voorlopig achter de rug ligt (tenzij de economie verder zou verzwakken). Amazon mag dan ook behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2019202020212022 E
Omzet280.522386.064469.822522.558
Operationele winst14.54122.89924.87915.681
Nettowinst11.58821.33133.36418.141
Boekwaarde6,239,2913,58
Winst per aandeel1,172,133,301,51
Koers/winst78,876,450,694,4
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal 2022 

 • Amazon zag de omzet met 7,2% stijgen tot 121,2 miljard dollar. 
 • De operationele winst daalde 56,9% tot 3,32 miljard dollar.
 • Netto werd een verlies geboekt van 2,03 miljard dollar. 

Positieve punten 

 • De resultaten van Amazon kwamen boven de verwachtingen uit, onder andere dankzij kostenbesparingen.
 • De omzet kwam in het tweede kwartaal uit aan de bovenkant van de door het management verwachte vork van $ 116 tot $ 121 miljard.
 • AWS was zoals altijd de sterkhouder. De omzetgroei van deze divisie vertraagde weer wat verder, maar klokte desondanks toch af op een zeer stevige 33,3 % tot $ 19,7 miljard. De operationele winst van deze divisie steeg met 36,3% tot $ 5,72 miljard. Het groeicijfer ligt doorgaans lager dan Microsoft (voor Ms Azure) maar de pure clouddiensten van Amazon zijn op dit moment wel een pak groter (ca 34% marktaandeel). Hoewel AWS slechts ca 16% van de omzet uitmaakt, is het doorgaans wel goed voor minstens 50% van de operationele winst (en momenteel zelfs nog een pak meer omdat de marges in de andere activiteiten worden uitgehold door kosteninflatie).
 • Het management verwacht in het derde kwartaal van 2022 een omzet van $ 125 tot $ 130 miljard, wat lichtjes hoger was dan de analistenprognose van $ 127 miljard, en goed voor een groei van 17%.
 • Amazon verhoogde in de VS de tarieven voor Amazon Prime van $119 naar $ 139 (op jaarbasis, vanaf februari-maart 2022). Begin augustus werden de tarieven in Europa verhoogd. Wereldwijd zijn er meer dan 200 miljoen Amazon Prime leden, waarvan ruwweg drievierde in de VS. Het management verwacht dat relatief weinig leden hun lidmaatschap zullen opzeggen als gevolg van de tariefverhoging, afgaand op ervaringen met voorgaande prijsverhogingen. Tot nu toe blijkt dit inderdaad het geval te zijn.
 • Amazon's organisatie wordt steeds efficiënter gemaakt, om de stijging van de (logistieke - en transportkosten) in te perken. 

Negatieve punten 

 • Het management verwacht in het derde kwartaal van 2022 een operationele winst van $0 tot $3,5 miljard, lager dan de analistenprognoses van $ 3,83 miljard.
 • De omzetgroei van 7,2% was de traagste groei sinds 2001 en de eerste keer ooit dat er drie kwartalen op rij minder dan 10% groei was.
 • Amazon profiteerde enorm van de toegenomen e-commerce verkopen tijdens de lockdowns, maar klanten keerden intussen terug naar de fysieke winkels, wat de groei van Amazon belemmert.
 • De nettowinst werd flink getroffen door een minderwaarde van $ 3,9 miljard op de participatie in Rivian, een producent van elektrische voertuigen. Rivian werd naar de beurs gebracht op 10 november 2021. Dat resulteerde in het boekjaar 2021 nog in een herwaarderingsmeerwaarde van 11,8 miljard dollar (ca 18% participatie). Elk kwartaal wordt de schommeling in de beurskoers in de resultaten opgenomen, wat resulteert in grillige resultaten (en relatief (veel) minder belangrijk is om de prestaties van Amazon in te schatten).
 • Bij de e-commerce activiteiten werd, door de afzwakkende groei en de flinke kosteninflatie een opertioneel verlies van $ 2,40 miljard geboekt.
 • De hoge loonkosten en transportkosten blijven problematisch, terwijl er aanhoudende problemen zijn met de toeleveringsketen. Waar Amazon voordien niet snel genoeg opslagplaatsen kon bijbouwen en mensen kon aanwerven, blijkt nu plots een overschot aan opslagplaatsen en werknemers te zijn. Amazon nam de afgelopen twee jaar zowat 780.000 nieuwe werknemers aan, om in totaal uit te komen op 1,62 miljoen werknemers. De operationele marge daalde van 6,8% naar een magere 2,7%. Intussen is Amazon begonnen met het werknemersbestand terug te verkleinen. In het laatste kwartaal werd het aantal werknemers met 100.000 gereduceerd.
 • Jeff Bezos trad in het derde kwartaal van 2020 af als CEO. Andy Jassy, tot dan de CEO van AWS volgde hem op. Gezien de trackrecord van Bezos zal Jassy alles uit de kast moeten halen. Bezos verdwijnt gelukkig niet uit het beeld en blijft actief in het bestuur.
 • De ambitie van Amazon om reeds te leveren na één dag voor "Prime" leden, is relatief duur en weegt op de marges (hoge transportkosten).
 • Amazon voelt toenemende competitieve druk, onder andere van Walmart. Amazon is verplicht meer kosten (oa marketing, snelle levering) te maken om haar positie te verdedigen.
 • Het bedrijf investeert in nieuwe opslagplaatsen, nieuwe aanwervingen, nieuwe datacenters, maar ook in allerhande andere "next big thing" zaken (nieuwe technologiëen die duur zijn om te ontwikkelen), wat vrij duur is en op de marges kan wegen. Ook in videostreaming (film en TV-content) wordt volop geïnvesteerd (waardoor Amazon concurrent wordt van Netflix).
 • Toenemende risico's op verschillende vlakken (zie rubriek "bedreigingen" hierna).

SWOT

Sterktes :

 • Indrukwekkende omzetgroei in het afgelopen decennium
 • Grote speler, met een belangrijk netwerk dat verder wordt uitgebreid
 • Sterke fysieke infrastructuur die verder wordt uitgebreid
 • Lage kostenstructuur (itt klassieke retailers), enorm ruim aanbod.
 • Zeer performante IT-systemen en ingenieus handelssysteem

Zwaktes :

 • Rendabiliteit volgt de omzetgroei te weinig (voorlopig ?).
 • Relatief veel gratis verzending, wat weegt op marges.
 • Relatief minder aanwezig in groeilanden, o.a. China

Opportuniteiten :

 • Amazon is uitstekend geplaatst om te profiteren van het enorme en verder toenemende potentieel van e-commerce.
 • Verdere groeimogelijkheden, zowel in de VS (uitbreiding doelpubliek) als er buiten (geografisch). Amazon breidt zijn doelgebied steeds verder uit in allerhande groeiopportuniteiten en -regio's, zoals data centers, video content, India, enz.
 • Zeer sterke groei AWS 

Bedreigingen :

 • Alibaba die aan belang wint buiten China door de deur voor Amerikaanse/Europese consumenten open te zetten voor Chinese producenten/verkopers. 
 • Het niet op peil krijgen van de rendabiliteit.
 • Grote investeringen in AWS, video content en internationale expansie kunnen ook de komende jaren nog druk zetten op de rendabiliteit.
 • Conjuncturele zwaktes die druk zetten op de consumentenbestedingen.
 • Toenemende druk van vakbonden en problematiek van faire verloning voor de medewerkers.
 • Klimaatactivisten die kritiek uiten op de vervuiling van de continue stroom aan vrachtwagens en bestelwagens.
 • Risico op problemen met de mededingingsauthoriteiten gezien de enorme machtspositie van Amazon.
 • Risico op overheidsingrijpen op andere vlakken (oa belastingen, technologie, milieu,...)

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 44.8 USD Houden
17/03/2020 84.5 USD Kopen
12/05/2020 120.5 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.