if (typeof marketingCookie !== 'undefined') { }

Amazon Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 06/08/2020
 • Koers opmaak studie: 3121 USD
 • Huidige koers: 2954.91 USD
 • Marktkapitalisatie: 1.228 miljard
 • Secteur: Distribution
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US0231351067

Conseil de l'analyste

 • 2 460,00 $US
 • 3 680,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Amazon is een van de grootste e-commerce en cloud computing bedrijven ter wereld. De oorspronkelijke online-verkoper van boeken breidde haar activiteiten gaandeweg uit naar DVD's, MP3 downloads, software, video games, elektronische apparaten, kledij, meubilair, voeding, speelgoed, juwelen enz... Amazon heeft, in tegenstelling tot concurrent Alibaba, naast pure e-commerce activiteiten ook zelf opslagplaatsen en voorraden. Amazon Web Services (AWS) is marktleider in publieke "cloud space" (opslagplaats voor data). 

Amazon : Omzetverdeling

Source: Amazon

Conclusie

Amazon publiceerde degelijke cijfers over het eerste kwartaal van 2020, al stond de winst door de coronacrisis wel meer onder druk dan verwacht. Ook in het tweede kwartaal zullen covid-gerelateerde kosten flink op het nettoresultaat wegen. Het bedrijf blijft echter wel flink groeien en de covid-gerelateerde kosten zijn van voorbijgaande aard. Gezien de forse heropvering van de koers verlagen we evenwel ons advies van "kopen" naar "houden".

Nieuws

-

Resultaten

in mio2017201820192020 E
Omzet177.866232.887280.522343.844
Operationele winst4.10612.42114.541
Nettowinst3.03310.07311.58815.393
Boekwaarde57,388,7124,6
Winst per aandeel6,320,6823,4631,6
Koers/winst18572,678,876,2
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : Bloomberg

​​​​​​​

Resultaten eerste kwartaal 2020 

 • Amazon zag de omzet met 26,4% stijgen tot 75,5 miljard dollar. 
 • De nettowinst daalde 28,8% tot 2,5 miljard dollar. 

Positieve punten 

 • De omzet kwam boven de verwachtingen uit (75,5 miljard dollar vs 73,7 miljard verwacht).
 • De managementprognose voor omzet in het tweede kwartaal lag eveneens boven de gemiddelde analistenverwachtingen. Amazon verwacht een omzet van $75 à $81 miljard, goed voor een mooie stijging van 18% à 28%.
 • Het management stelt dat de hoge covid-gerelateerde kosten tijdelijk zijn en na verloop van tijd dus zullen verdwijnen, al zal dat niet op korte termijn zijn.
 • Het management gaat ervan uit dat de focus van de klanten terug  wat zal verschuiven in de komende kwartalen, weg van de basisgoederen (met lage marges), wat de rendabiliteit ten goede zal komen.
 • Amazon's organisatie wordt steeds efficiënter gemaakt, om de stijging van de (logistieke - en transportkosten) in te perken.
 • Amazon versnelde in 2019 voor de "Prime" leden (aanvankelijk in de VS) de duurtijd van een levering van twee dagen naar amper één dag, iets wat klanten erg appreciëren volgens het management.
 • De groei van AWS (cloud) stabiliseerde voor het tweede kwartaal op rij op een stevige 33% (na een eerdere daling). Het groeicijfer ligt weliswaar lager dan Microsoft maar de pure clouddiensten van Amazon zijn op dit moment wel dubbel zo groot.
 • De verschillende "nevenactiviteiten", blijven fors groeien en bieden hogere winstmarges. Daarbij denken we onder andere aan AWS, Amazon Prime lidmaatschap, advertenties,.... 
 • Het potentieel in India is aanzienlijk.
 • De overname van supermarktketen Whole Foods Market voor 13,7 miljard dollar was de grootste ooit voor Amazon en kan nieuwe opportuniteiten bieden (in consolidatie vanaf september 2017). 

Negatieve punten 

 • De nettowinst lag een eind onder de verwachtingen (2,5 miljard dollar vs 3,2 miljard verwacht).
 • De maatregelen die moeten genomen worden ivm de coronacrisis (oa om het personeel veilig te kunnen laten werken) maken het ganse proces van warehouse/orderpicking en toelevering een pak minder efficiënt, met een verlaagde rendabiliteit als gevolg.
 • Amazon wil tevens de lonen verhogen, wat op de marges zal wegen. Er werden 175.000 extra werknemers aangeworven om de toegenomen vraag naar producten op te vangen.
 • Ook werden er sinds het uitbreken van de coronacrisis vooral meer basisgoederen gekocht, waar minder marge op zit.
 • Het management acht in het tweede kwartaal zelfs een verlies mogelijk. Het gaat uit van een operationeel resultaat tussen $ 1,5 miljard winst en $ 1,5 miljard verlies. De covid gerelateerde extra uitgaven kunnen oplopen tot $ 4 miljard in het tweede kwartaal, waarvan $300 miljoen mbt covid tests. Het management stelt dat de coronacrisis de moeilijkste crisis is die Amazon tot nu toe heeft meegemaakt.
 • De ambitie van Amazon om reeds te leveren na één dag voor "Prime" leden, is relatief duur en weegt op de marges (hoge transportkosten).
 • Amazon voelt toenemende competitieve druk, onder andere van Walmart. Amazon is verplicht meer kosten (oa marketing, snelle levering) te maken om haar positie te verdedigen.
 • Het bedrijf investeert in nieuwe opslagplaatsen, nieuwe aanwervingen, nieuwe datacenters, maar ook in allerhande andere "next big thing" zaken (nieuwe technologiëen die duur zijn om te ontwikkelen), wat vrij duur is en op de marges kan wegen. Ook in videostreaming (film en TV-content) wordt volop geïnvesteerd (waardoor Amazon concurrent wordt van Netflix). 
 • Algemeen gezien is de grootste zwakte dat de rendabiliteit de omzetgroei nog onvoldoende volgt (buiten AWS). De focus ligt in eerste instantie op groei, pas later zal die echt verschuiven naar rendabiliteit. 

SWOT

Sterktes :

 • Indrukwekkende omzetgroei in het afgelopen decennium
 • Grote speler, met een belangrijk netwerk dat verder wordt uitgebreid
 • Sterke fysieke infrastructuur die verder wordt uitgebreid
 • Lage kostenstructuur (itt klassieke retailers), enorm ruim aanbod.
 • Zeer performante IT-systemen en ingenieus handelssysteem

Zwaktes :

 • Rendabiliteit volgt de omzetgroei te weinig (voorlopig ?).
 • Relatief veel gratis verzending, wat weegt op marges.
 • Relatief minder aanwezig in groeilanden, o.a. China

Opportuniteiten :

 • Amazon is uitstekend geplaatst om te profiteren van het enorme en verder toenemende potentieel van e-commerce.
 • Verdere groeimogelijkheden, zowel in de VS (uitbreiding doelpubliek) als er buiten (geografisch). Amazon breidt zijn doelgebied steeds verder uit in allerhande groeiopportuniteiten en -regio's, zoals data centers, video content, India, enz.
 • Zeer sterke groei AWS 

Bedreigingen :

 • Alibaba die aan belang wint buiten China door de deur voor Amerikaanse/Europese consumenten open te zetten voor Chinese producenten/verkopers. 
 • Het niet op peil krijgen van de rendabiliteit.
 • Grote investeringen in AWS, video content en internationale expansie kunnen ook de komende jaren nog druk zetten op de rendabiliteit.
 • Conjuncturele zwaktes die druk zetten op de consumentenbestedingen.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 896.23 USD Houden
17/03/2020 1689 USD Kopen
12/05/2020 2409 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.