Amazon Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 11/05/2021
 • Koers opmaak studie: 3160 USD
 • Huidige koers: 3374.5 USD
 • Marktkapitalisatie: 1.593 miljard
 • Secteur: Distribution
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US0231351067

Conseil de l'analyste

 • 2 750,00 $US
 • 4 130,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Amazon is een van de grootste e-commerce en cloud computing bedrijven ter wereld. De oorspronkelijke online-verkoper van boeken breidde haar activiteiten gaandeweg uit naar DVD's, MP3 downloads, software, video games, elektronische apparaten, kledij, meubilair, voeding, speelgoed, juwelen enz... Amazon heeft, in tegenstelling tot de Chinese sectorgenoot Alibaba, naast pure e-commerce activiteiten ook zelf opslagplaatsen en voorraden. Amazon Web Services (AWS) is marktleider in publieke "cloud space" (opslagplaats voor data). 

Amazon : Omzetverdeling

Source: Amazon

Conclusie

Amazon publiceerde nogmaals uitstekende cijfers en de omzetprognose voor het tweede kwartaal van 2021 lag alweer hoger dan verwacht. Hoewel de groeicijfers een extra duwtje in de rug kregen door de coronapandemie, ziet het er niet naar uit dat de groei beduidend zal vertragen nadat het ergste van de pandemie achter de rug ligt. Tegen de huidige waardering mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2018201920202021 E
Omzet232.887280.522386.064489.662
Operationele winst12.42114.54122.899
Nettowinst10.07311.58821.33138.029
Boekwaarde88,7124,6185.7
Winst per aandeel20,6823,4642,6468,89
Koers/winst72,678,876,445,9
Dividend per aandeel0000
Dividendrendement0%0%0%0%
Bron : Bloomberg

​​​​​​​

Resultaten eerste kwartaal 2021 

 • Amazon zag de omzet met 43,8% stijgen tot 108,52 miljard dollar. 
 • De nettowinst steeg 219,8% tot 8,11 miljard dollar. 

Positieve punten 

 • De resultaten van Amazon waren andermaal beduidend beter dan verwacht. De omzet klokte af op 108,52 miljard dollar in het eerste kwartaal, goed voor een groei van maar liefst 43,8%. Dat was hoger dan de door analisten verwachte 105 miljard dollar en de managamentprognose van $ 100 - 106 miljard.
 • Maar voor het vierde kwartaal op rij is het vooral de winst die imponeerde met een stijging van 219,8% tot $ 8,11 miljard. De operationele winst steeg 122,2% tot $ 8,87 miljard, wat beduidend beter was dan de door het management vooropgestelde $3 tot $ 6,5 miljard.
 • De vraag naar Amazonproducten was alweer erg hoog in het afgelopen kwartaal, gedreven door Amazon Prime leden. 
 • Volgens het management zal de operationele winst in het tweede kwartaal van 2021 $ 4,5 tot $ 8  miljard dollar bedragen, waarvan het middelpunt ($ 6,25 miljard) iets lager is dan de door analisten verwachte $ 7 miljard. De covidgerelateerde kosten zullen wellicht afnemen naar ca $ 1,5 miljard (komende van $2 to $4 miljard in de drie voorafgaande kwartalen elk). De omzetprognose van $ 110 - 116 miljard lag dan wel weer hoger dan de analistenconsensus van $ 108 miljard.
 • Het management stelt dat de hoge covid-gerelateerde kosten tijdelijk zijn en na verloop van tijd dus zullen verdwijnen.
 • Amazon's organisatie wordt steeds efficiënter gemaakt, om de stijging van de (logistieke - en transportkosten) in te perken.
 • De groei van AWS (cloud) versnelde naar 32% (vs 28% in Q4). Het groeicijfer ligt doorgaans lager dan Microsoft maar de pure clouddiensten van Amazon zijn op dit moment wel dubbel zo groot (40% marktaandeel).  Hoewel AWS slechts ca 12,5% van de omzet maakt, is het wel goed voor bijna 50% van de operationele winst.
 • De verschillende "nevenactiviteiten", blijven fors groeien en bieden hogere winstmarges. Daarbij denken we onder andere aan AWS, Amazon Prime lidmaatschap, advertenties,.... 

​​​​​​​Negatieve punten 

 • Jeff Bezos trad in het derde kwartaal van 2020 af als CEO. Andy Jassy, tot dan de CEO van AWS volgde hem op. Gezien de trackrecord van Bezos zal Jassy alles uit de kast moeten halen. Bezos verdwijnt gelukkig niet uit het beeld en blijft actief in het bestuur.
 • Amazon verwacht dat covid-gerelateerde kosten (en verdere aanpassingen aan de organisatie) tot nader order zullen blijven wegen op de marges.  De maatregelen die moeten genomen worden ivm de coronacrisis (oa om het personeel veilig te kunnen laten werken) maken het ganse proces van warehouse/orderpicking en toelevering een pak minder efficiënt, met een verlaagde rendabiliteit als gevolg. Ook worden er grote bedragen uitgegeven aan covid-tests.
 • Amazon verhoogde de lonen in 2020, wat op de marges woog. Er werden extra werknemers aangeworven om de toegenomen vraag naar producten op te vangen.
 • De ambitie van Amazon om reeds te leveren na één dag voor "Prime" leden, is relatief duur en weegt op de marges (hoge transportkosten). 
 • Amazon voelt toenemende competitieve druk, onder andere van Walmart. Amazon is verplicht meer kosten (oa marketing, snelle levering) te maken om haar positie te verdedigen.
 • Het bedrijf investeert in nieuwe opslagplaatsen, nieuwe aanwervingen, nieuwe datacenters, maar ook in allerhande andere "next big thing" zaken (nieuwe technologiëen die duur zijn om te ontwikkelen), wat vrij duur is en op de marges kan wegen. Ook in videostreaming (film en TV-content) wordt volop geïnvesteerd (waardoor Amazon concurrent wordt van Netflix). 
 • Toenemende risico's op verschillende vlakken (zie rubriek "bedreigingen" hierna).

SWOT

Sterktes :

 • Indrukwekkende omzetgroei in het afgelopen decennium
 • Grote speler, met een belangrijk netwerk dat verder wordt uitgebreid
 • Sterke fysieke infrastructuur die verder wordt uitgebreid
 • Lage kostenstructuur (itt klassieke retailers), enorm ruim aanbod.
 • Zeer performante IT-systemen en ingenieus handelssysteem

Zwaktes :

 • Rendabiliteit volgt de omzetgroei te weinig (voorlopig ?).
 • Relatief veel gratis verzending, wat weegt op marges.
 • Relatief minder aanwezig in groeilanden, o.a. China

Opportuniteiten :

 • Amazon is uitstekend geplaatst om te profiteren van het enorme en verder toenemende potentieel van e-commerce.
 • Verdere groeimogelijkheden, zowel in de VS (uitbreiding doelpubliek) als er buiten (geografisch). Amazon breidt zijn doelgebied steeds verder uit in allerhande groeiopportuniteiten en -regio's, zoals data centers, video content, India, enz.
 • Zeer sterke groei AWS 

Bedreigingen :

 • Alibaba die aan belang wint buiten China door de deur voor Amerikaanse/Europese consumenten open te zetten voor Chinese producenten/verkopers. 
 • Het niet op peil krijgen van de rendabiliteit.
 • Grote investeringen in AWS, video content en internationale expansie kunnen ook de komende jaren nog druk zetten op de rendabiliteit.
 • Conjuncturele zwaktes die druk zetten op de consumentenbestedingen.
 • Toenemende druk van vakbonden en problematiek van faire verloning voor de medewerkers.
 • Klimaatactivisten die kritiek uiten op de vervuiling van de continue stroom aan vrachtwagens en bestelwagens.
 • Risico op problemen met de mededingingsauthoriteiten gezien de enorme machtspositie van AMazon.
 • Risico op overheidsingrijpen op andere vlakken (oa belastingen, technologie, milieu,...)

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 896.23 USD Houden
17/03/2020 1689 USD Kopen
12/05/2020 2409 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.