Alphabet Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/11/2020
 • Koers opmaak studie: 1772.26 USD
 • Huidige koers: 1830.79 USD
 • Marktkapitalisatie: 1,2 biljoen USD
 • Sector: Technologie
 • Markt: NASDAQ
 • ISIN: US02079K1079

Advies van de analist

 • US$ 1.550,00
 • US$ 2.160,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Alphabet is het moederbedrijf boven Google en biedt wereldwijd verschillende Internet-gerelateerde diensten aan zoals o.a. de Google zoekmotor, de Chrome-webbrowser, YouTube, het Android-besturingssysteem, Gmail, Google Maps, de Pixel-smartphone, etc. De voornaamste inkomstenbron betreft advertentie-inkomsten via de Google zoekmotor en via reclameplatformen Adsense en Adwords. Het bedrijf tracht verder een leidende positie in te nemen op vlak van technologische ontwikkelingen en doet aanzienlijke investeringen in onderzoek & ontwikkeling. Denk hierbij aan o.a. zelfrijdende auto's, artificiële intelligentie, quantum computers en biowetenschappelijk onderzoek. Alphabet is één van de weinige bedrijven ter wereld met een marktkapitalisatie die zich bevindt rond 1 biljoen Amerikaanse dollar.

Conclusie

Alphabet kende een uitstekend derde kwartaal, met een omzetstijging van 14%, een stijging van de operationele winst +22% en een stijging van de nettowinst van 59%. Na het zwakke tweede kwartaal, dat vanwege COVID-19 een sterke daling zag wat betreft advertentieinkomsten (-8%) kon Alphabet in het derde kwartaal genieten van een stevige remonte van zowel commercieel getinte zoekopdrachten als reclame-uitgaven van bedrijven. De totale advertentieinkomsten stegen zo met bijna 10% jaar-over-jaar. Ook de Cloud-divisie deed het prima, met een omzetstijging van 45%. De COVID-19 pandemie zorgt volgens het management voor een versnelling van de digitale transformatie van bedrijven, zowel naar de klant toe (e-commerce) als intern (virtuele samenwerking).

Ondanks Alphabet een normalisering van haar activiteiten zag in het derde kwartaal blijft het management wijzen op de uitzonderlijke onzekerheden omtrent COVID-19. De langetermijnperspectieven blijven echter onaangeroerd en aan de andere kant van de coronacrisis komt Alphabet er mogelijks beter uit vanwege de plotse druk op digitale transformatie die bedrijven voelen naar aanleiding van de verschillende wereldwijde lockdowns. Alphabet kan hierbij een sleutelrol spelen via zijn cloud-oplossingen, online samenwerkingstools en Google Search platform waarbij e-commerce meer en meer geïntegreerd wordt. Met het oog op de lange termijn blijft het aandeel dus zeker interessant, al valt het vanwege de recente koersstijging terug in de HOUDEN-zone.

Nieuws

04/08/2020: Ondanks Alphabet reeds comfortabel kan vertoeven op een cashberg van $ 121 miljard besloot het bedrijf om via een uitgifte van schuldpapier nog een bijkomende $ 10 miljard cash op te halen. $ 5,75 miljard daarvan zijn zogenaamde "green bonds" waarvan de gelden enkel aangewend worden voor duurzame en/of sociale doeleinden zoals het verlagen van CO2 emissies, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, rassengelijkheid, etc. De obligaties hebben een looptijd van 10 jaar en leveren 1,1% rente op.

Resultaten

'000.0002015201620172018 20192020E
Omzet74.98990.272110.855136.819161.857137.751
Operationele winst19.36023.71628.88231.39235.928-
Nettowinst15.82619.47812.66230.00033.52134.596
Boekwaarde169.03201.12219.50255.38298.62-
Winst per aandeel23.1128.3218.2742.7246.3653.35
Koers/Winst32.528.360.826.92025.15
Dividend per aandeel000000
Dividendrendement0%0%0%0%0%0%
BronBloombergResultaten derde kwartaal 2020

 • De groepsomzet steeg in Q3 jaar-over-jaar met 14% tot $46,2 miljard.
 • De operationele winst (EBIT) steeg jaar-over-jaar met 22% tot €11,2 miljard. De operationele marge steeg zo met 1 procentpunt tot 24%.
 • De nettowinst steeg jaar-over-jaar met 59% tot ongeveer $11,2 miljard.

Positieve punten 

 • De omzet van Google search, de kerndivisie van de groep, steeg in het derde kwartaal met 6% jaar-over-jaar tot $26,3 miljard en is zo goed voor 57% van de totale groepsomzet van het bedrijf. Het management zag vanaf augustus een normalisatie van de zoekactiviteiten en reclame-uitgaven van bedrijven.
 • De reclameinkomsten van YouTube stegen in het derde kwartaal met 32% jaar-over-jaar tot $5 miljard en maakten zo net geen 11% uit van de totale groepsomzet van het bedrijf. De vraag naar direct-response reclame overtrof de lagere vraag naar brand advertising.
 • De inkomsten uit netwerkreclame (i.e. advertentiebanners op non-Google websites) stegen met 9% jaar-over-jaar tot $5,7 miljard. 
 • De omzet van Google Cloud, dat zowel Google Workplace (het voormalige G Suite) als Google Cloud Platform (GCP) omvat, steeg met 45% jaar-over-jaar tot $3,4 miljard en maakt zo 7,5% uit van de totale groepsomzet. De COVID-19 pandemie zorgt volgens het management voor een versnelling van de digitale transformatie van bedrijven, zowel naar de klant toe (e-commerce) als intern (virtuele samenwerking). Zo blijft er een sterke groei voor GCP, dat diensten aanbiedt zoals cloud-gebaseerde opslagruimte, database-management, virtuele machines en web apps, en is er een duidelijke stijging van de vraag naar online samenwerkingstools (zoals videoconferening) vanwege de lockdownmaatregelen.
 • Onder "Other Revenues" categoriseert de groep overige inkomstenbronnen zoals niet-reclameinkomsten van YouTube en de Google Play Store. Deze inkomsten stegen in het derde kwartaal met 35% tot $5,5 miljard. Het management zag een sterke vraag naar de verschillende YouTube abonnementen en zag de downloads vanuit Google Play ook verder aantrekken.
 • De zogenaamde "Traffic Acquisition Costs" (i.e. de kosten gerelateerd aan het genereren van webverkeer) als percentage van de totale reclame-inkomsten bleven nagenoeg stabiel op 22%.
 • Om de operationele winstmarges overeind te houden voert ook Alphabet allerhande kostenbesparingen door, onder meer door de personeelsaanwervingen te beperken tot de meest essentiële en door te snijden in marketinguitgaven.
 • Het bedrijf heeft een uitermate sterke balans met een solvabiliteit van 73% en een berg van cash en cash-equivalenten voor een totaalbedrag van $ 133 miljard (+10%).

Negatieve punten 

 • Het zogenaamde "Other Bets"-segment, een verzamelnaam voor een reeks projecten die zich nog in een vroeg stadium bevinden, kende een omzetstijging van 15% tot $178 miljoen maar leidde opnieuw een operationeel verlies van $1,1 miljard. Waymo (zelfrijdende auto's) vond evenwel in het derde kwartaal een nieuwe strategische partner in Daimler Trucks voor het ontwikkelen van volledig autonome vrachtwagens. Eerder ging het bedrijf ook reeds partnerships aan met Fiat Chrysler en Volvo.
 • Het management blijft ondanks de uitstekende resultaten wijzen op de aanhoudende onzekerheden aangaande COVID-19. Het verwacht wel een verdere opwaartse trend inzake de Cloud-divisie.

SWOT

Sterktes 

 • Dominante positie in digitale reclame via Google, markt die jaarlijks nog 10-20% groeit.
 • Heeft met Android het besturingssysteem waar de meerderheid van de smartphones op draaien.
 • Sterke balans en hoge cashvoorraad.
 • Financiële discipline sinds de intrede van CFO Ruth Porat in 2015, waardoor minder geld verspild wordt aan vergezochte 'moonshots'.

Zwaktes 

 • De vergoedingen die Alphabet moet betalen aan partners om haar Google-zoekbalk op te nemen lijken jaar na jaar toe te nemen.
 • Vandaag is Alphabet nog heel sterk afhankelijk van Google voor haar inkomsten.

Opportuniteiten 

 • De COVID-19 crisis doet bedrijven wereldwijd meer nadenken over een digitale transformatie, waarvoor Google de nodige ondersteuning en oplossingen kan bieden.
 • Potentiële nieuwe groeimotoren in de toekomst via Pixel smartphone en initiatieven uit 'Other Bets'

Bedreigingen 

 • Kritiek op de dominante marktpositie van Alphabet neemt toe en zorgde al voor veroordelingen door de Europese Commissie. De kans bestaat dat nieuwe regulering in de toekomst de macht van Alphabet gaat beperken.
 • Een traag herstel van de macroeconomische omgeving zal wegen op de reclame-inkomsten.
 • De voorbije jaren nam het marktaandeel van Facebook in digitale reclame sterk toe, de concurrentie kan de komende jaren nog intenser worden.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 824.32 USD Kopen
2018/02/05 1055.8 USD Houden
2020/02/04 1482.6 EUR Houden
2020/05/05 1322.9 EUR Kopen
2020/11/16 1777 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.