Alphabet Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 29/10/2019
 • Koers opmaak studie: 1288.98 USD
 • Huidige koers: 1485.95 USD
 • Marktkapitalisatie: 894 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: NASDAQ
 • ISIN: US02079K1079

Advies van de analist

 • US$ 1.000,00
 • US$ 1.400,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Alphabet begon vanuit een revolutionaire zoekmachine, die ondertussen een werkwoord (googelen) heeft geïnspireerd, maar bestrijkt ondertussen talloze velden in de technologiesfeer met dan vooral de nadruk op internet-gebaseerde diensten en apps (cloud computing). De onderneming ontwikkelt ook andere technologieën zoals bijv. smarthome-applicaties, de smartphone Pixel, Google Fiber en de zelfrijdende auto Waymo. 
De omzetgeneratie van Alphabet zit hem vooral in advertenties (via eigen sites en via Adsense partnership sites) d.m.v. gekochte zoekresultaten en internet-advertenties. Geld verdienen doet het door bepaalde ondernemingen hoog bij de zoekresultaten te markeren of bepaalde producten rechts van de zoekresultaten te vermelden met of zonder foto en extra informatie. 
Adwords : Woorden of zinnen die men via veiling 'verkoopt' 
Google Analytics : Analyse welke trefwoorden werken, hoe online klanten bereiken 
Google Display Network : De display advertenties automatisch aanpassen aan sites en bezoekers 
Adsense : Niet-Google sites kunnen ook google advertenties plaatsen en er geld aan verdienen 
Doubleclick Ad Exchange : Veiling tussen professionelen voor advertenties op o.a. Youtube 

Conclusie

Goede resultaten bij Alphabet dat, ondanks grote financiële investeringen in haar cloud divisie, haar omzetgroei in advertentie-inkomsten op peil hield. Het aandeel blijft interessant, maar de goede vooruitzichten zijn vandaag al grotendeels in de koers verrekend. 

Nieuws

06/06/2019: Aankondiging gaming-platform Stadia

Dochterbedrijf google kwam op 6 juni met een voorstelling van haar nieuwe Stadia-platform dat eind dit jaar gelanceerd wordt in 14 landen wereldwijd. Met dit initiatief wil google zich expliciet richten op de gamingmarkt die een geschatte huidige waarde heeft van $ 180 miljard en de komende jaren significant zal groeien. Stadia wil in essentie een online platform zijn, waar de verschillende game-ontwikkelaars hun producten tegen een vergoeding rechtstreeks kunnen plaatsen. De consument zou in dit model dan een maandelijkse vergoeding betalen voor het gebruik van het platform en de bijhorende bibliotheek van verschillende games. Bovendien zou dit model cloud-based zijn, wat impliceert dat men op elke vorm van hardware (smartphone, computer, spelconsole) kan spelen. Tot slot zien we ook significante synergievoordelen voor Alphabet door haar videoplatform youtube. De hudige generatie speelt niet enkel games, maar bekijkt ook een significant gedeelte van haar tijd hoe andere spelers te werk gaan.

Resultaten

'000.000201320142015201620172018 2019E
Omzet59.82566.00174.98990.272110.855136.819146.107
Operationele winst13.96616.49619.36023.71628.88231.39234.551
Nettowinst12.92014.44415.82619.47812.66230.00041.731
Boekwaarde129.99153.64169.03201.12219.50255.38298.62
Winst per aandeel19.4121.3723.1128.3218.2742.7246.36
Koers/Winst30.2325.1432.528.360.826.920
Dividend per aandeel0000000
Dividendrendement0%0%0%0%0%0%0%
BronBloomberg


Resultaten derde kwartaal 2019

 • De omzet steeg met 20% tot $ 40.5 miljard. 
 • De nettowinst daalde met 23% tot $ 7.1 miljard.

Positieve punten 

 • Blijvende sterke groei: het aantal betaalde clicks steeg yoy met 18%.
 • De omzet uit advertenties blijft de absolute motor van het bedrijf. Deze divisie genereerde in het derde kwartaal $ 33.9 miljard omzet voor het bedrijf. Dit vertegenwoordigt een groei van 17.3 % ten opzichte van vorig jaar.
 • Het bedrijf heeft een uitermate sterke balans met een solvabiliteit van 74% en een cashpositie van $ 121 miljard.

Negatieve punten 

 • De operationele kosten namen met 16.1% toe tot $ 90.8 miljard gedurende de eerste 9 maanden van dit boekjaar. Het bedrijf heeft niet enkel significante investeringen gedaan in onderzoek en ontwikkeling, het totaal aantal werknemers is bovendien gestegen van 94.372 naar 114.096.  
 • De daling van de nettowinst is hoofdzakelijk te wijten aan een niet-gerealiseerd verlies in de beleggingsportefeuille die het bedrijf beheert van $ 1.5 miljard. Na 9 maanden is er een stijging van de nettowinst met 8.6% tot $ 23.6 miljard.

SWOT

Sterktes 

 • Dominante positie in digitale reclame via Google, markt die jaarlijks nog 10-20% groeit.
 • Heeft met Android het besturingssysteem waar de meerderheid van de smartphones op draaien.
 • Sterke balans en hoge cashvoorraad.
 • Financiële discipline sinds de intrede van CFO Ruth Porat in 2015, waardoor minder geld verspild wordt aan vergezochte 'moonshots'.

Zwaktes 

 • De vergoedingen die Alphabet moet betalen aan partners om haar Google-zoekbalk op te nemen lijken jaar na jaar toe te nemen.
 • Vandaag is Alphabet nog heel sterk afhankelijk van Google voor haar inkomsten.


Opportuniteiten 

 • Potentiële nieuwe groeimotoren in de toekomst via Pixel smartphone en initiatieven uit 'Other Bets'

Bedreigingen 

 • Kritiek op de dominante marktpositie van Alphabet neemt toe en zorgde al voor veroordelingen door de Europese Commissie. De kans bestaat dat nieuwe regulering in de toekomst de macht van Alphabet gaat beperken.
 • De voorbije jaren nam het marktaandeel van Facebook in digitale reclame sterk toe, de concurrentie kan de komende jaren nog intenser worden.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 824.32 USD Kopen
2018/02/05 1055.8 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.