Alphabet Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 11/08/2023
 • Koers opmaak studie: 130.21 USD
 • Huidige koers: 131.85 USD
 • Marktkapitalisatie: 1,6 biljoen USD
 • Sector: Technologie
 • Markt: NASDAQ
 • ISIN: US02079K1079

Advies van de analist

 • US$ 109,30
 • US$ 164,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Alphabet is het moederbedrijf boven Google en biedt wereldwijd verschillende Internet-gerelateerde diensten aan zoals o.a. de Google zoekmotor, de Chrome-webbrowser, YouTube, het Android-besturingssysteem, Gmail, Google Maps, de Pixel-smartphone, etc. De voornaamste inkomstenbron betreft advertentie-inkomsten via de Google zoekmotor en via reclameplatformen Adsense en Adwords. Het bedrijf tracht verder een leidende positie in te nemen op vlak van technologische ontwikkelingen en doet aanzienlijke investeringen in onderzoek & ontwikkeling. Denk hierbij aan o.a. zelfrijdende auto's, artificiële intelligentie, quantum computers en biowetenschappelijk onderzoek. Alphabet is één van de weinige bedrijven ter wereld met een marktkapitalisatie die zich bevindt rond 1 biljoen Amerikaanse dollar.

Conclusie

De activiteiten in Search en Youtube, de belangrijkste divisies, lijken na enkele mindere kwartalen opnieuw te groeien. De Cloudactiviteiten blijven ook groeien en zijn nu stilaan winstgevend. Alphabet heeft vandaag nog steeds een dominante marktpositie en is heel winstgevend, maar de vooruitzichten worden nu iets meer troebel met de doorbraak van generatieve AI. Dit is voor Alphabet zowel een opportuniteit als een mogelijke bedreiging van hun activiteiten. De komende kwartalen en jaren zullen duidelijk maken of Alphabet aan de top zal blijven of mogelijk meer concurrentie zal krijgen van andere zwaargewichten als Microsoft in haar zoekactiviteiten. Na het koersherstel van de voorbije maanden is de waardering wat minder goedkoop geworden, en bevindt het aandeel zich nu opnieuw in de 'houden'-zone.


Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 E
Omzet 136,82161,86182,53257,64282,84251,93
Operationele winstmarge 20,1%21,1%22,6%30,6%26,5%33,4%
Netto winstmarge 22,5%21,2%22,1%29,5%21,2%29,7%
Boekwaarde per aandeel 12,772,2114,6316,4819,0024,02
Winst per aandeel 2,212,482,965,694,595,83
Historische koers 52678814588130
Koers/Winst 23,6327,0129,6325,4419,2222,33
Dividend 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Bron: Alphabetin USD

Resultaten tweede kwartaal 2023

 • De omzet steeg in Q2 met 7% tot $ 74,6 miljard. Aan constante wisselkoersen steeg de omzet met 9%. 
 • De operationele winst steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 12% tot $ 21,8 miljard. De EBIT-marge steeg zo met 1 procentpunt tot 29%. Het is de eerste keer in zes kwartalen dat de omzet sneller stijgt dan de kosten.
 • De nettowinst steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 15% tot $ 18,4 miljard, ofwel tot $ 1,44 per aandeel (+19%). De winststijging wel gedeeltelijk te danken aan een verandering van de afschrijvingstermijnen van de servers, zonder deze wijziging zou de winst met 10% gestegen zijn.

Positieve punten 

 • Search: De omzet van Google Search, de kerndivisie van de groep, steeg in Q2  jaar-over-jaar met 5% tot ongeveer $ 42,6 miljard. Het segment was zo goed voor 57% van de totale omzet. De groei versnelde wat tegenover het eerste kwartaal.  Het bedrijf blijft sterk investeren in AI om de zoekmotor verder te verbeteren. Momenteel wordt er gewerkt aan Gemini, de opvolger van Bard die multimodaal zal zijn: het zal niet alleen tekst als input kunnen gebruiken, maar ook beelden, video en  spraak. Dit zou een gevoelige uitbreiding zijn van de mogelijkheden van het zoeksysteem.  Het bedrijf kondigt aan in de toekomst nog andere bijkomende verbeteringen aan te brengen op basis van AI, maar benadrukt wel dat dit zal gebeuren op een geleidelijke manier. Er zijn voorlopig ook geen indicaties dat Google nu marktaandeel is aan het verliezen tegenover Bing van Microsoft.
 • YouTube: De reclame-inkomsten van YouTube stegen in Q2 jaar-over-jaar met 4% tot ongeveer $ 7,7 miljard. Het segment was zo goed voor 11%  van de totale omzet. Na een daling in de vorige kwartalen lijkt de toestand nu dus opnieuw te verbeteren.  YouTube Shorts, korte filmpjes die als alternatief voor het populaire tiktok werden gelanceerd, blijven wel sterk groeien: in het afgelopen kwartaal had dit kanaal meer dan 2 miljard dagelijkse gebruikers, tegenover 1,5 miljard een jaar geleden. 
 • Cloud: De omzet van Google Cloud, het segment dat zowel Google Workspace (het voormalige G Suite) als Google Cloud Platform (GCP) omvat, steeg in Q2 jaar-over-jaar met 28% tot ongeveer $ 8 miljard. De clouddiensten waren zo goed voor 11% van de totale omzet. De activiteiten zijn dit jaar voor het eerst winstgevend. De winst is wel gedeeltelijk te danken aan de verlenging van de afschrijvingstermijn van de servers, maar ook zonder deze maatregel was de marge verder verbeterd.
 • Balans: Alphabet heeft nog steeds een ijzersterke balans: het voorbije kwartaal realiseerde het bedrijf een vrije kasstroom van $ 21,8 miljard en de cash en equivalenten komen nu in totaal uit op $ 118 miljard. Door de licht hogere investeringen dit jaar ( vooral in data centers) neemt de vrije kasstroom wel wat af.
 • Kostenbesparingen: Alphabet werkt verder aan het efficiënter maken van de onderneming. Dit  leidde al tot het ontslag van 6% van de werknemers en een reductie in het kantoorvastgoed die aanzienlijke jaarlijkse besparingen moeten opleveren. Daarnaast zoekt het nog naar verdere besparingen door het verbeteren van de manier waarop ze haar machinelearningmodellen traint en door andere manieren te zoeken om haar datacenters meer efficiënt te maken.

Negatieve punten 

 • Netwerkreclame: De inkomsten uit netwerkreclame (bv. advertentiebanners op non-Google websites) daalden in Q2 jaar-over-jaar met 5% tot ongeveer $ 7,9 miljard. Het segment was zo nog goed voor 11% van de totale omzet. Het bedrijf heeft hier nog altijd last van adverteerders die hun reclamebudgetten aan het verlagen zijn, al was de daling wel verkleind tegenover het vorige kwartaal.
 • Other bets: Het zogenaamde 'Other bets'-segment, een verzamelnaam voor een reeks projecten die zich nog in een vroeg stadium bevinden, blijft nog altijd verlieslatend met een operationeel verlies van $ 813 miljoen. CFO Ruth Porat wordt vanaf september Chief Investment Officer en zal vanaf dan verantwoordelijk worden voor de investeringen in Other Bets.
 • Outlook: Het management kwantificeert geen specifieke outlook, maar geeft wel aan dat de investeringen in servers in de tweede jaarhelft hoger zullen liggen omdat enkele projecten de voorbije maanden vertraging hadden opgelopen. Die hogere investeringen zouden in 2024 aanhouden.

SWOT

Sterktes 

 • Dominante positie in digitale reclame via Google.
 • Heeft met Android het besturingssysteem waar de meerderheid van de smartphones op draaien.
 • Sterke balans en hoge cashvoorraad.
 • Financiële discipline sinds de intrede van CFO Ruth Porat in 2015, waardoor minder geld verspild wordt aan vergezochte 'moonshots'.

Zwaktes 

 • De vergoedingen die Alphabet moet betalen aan partners om haar Google-zoekbalk op te nemen lijken jaar na jaar toe te nemen.
 • Vandaag is Alphabet nog heel sterk afhankelijk van Google Search voor haar inkomsten, wat zorgt voor een hoog concentratierisico.

Opportuniteiten 

 • De COVID-19 crisis doet bedrijven wereldwijd meer nadenken over een digitale transformatie, waarvoor Google de nodige ondersteuning en oplossingen kan bieden.
 • Potentiële nieuwe groeimotoren in de toekomst via Pixel smartphone en initiatieven uit 'Other Bets'
 • De integratie van het jarenlange onderzoek wat betreft AI kan de marktpositie overheen de verschillende bedrijfssegmenten versterken.

Bedreigingen 

 • De snelle opkomst van de AI-toepassingen van OpenAI, zoals ChatGPT en DALL-E 2 zetten druk op Alphabet om met soortgelijke, en liefst ook betere, toepassingen uit te pakken. Het bedrijf zou soortgelijke Natural Language AI-modellen ontwikkeld hebben, maar vond tot op heden nog geen manier om deze te integreren in Search zonder afbreuk te doen aan het businessmodel. Nu Microsoft plots ChatGPT integreert in haar zoekmotor Bing lijkt het nu even alle hens aan dek ten huize Google. Zo zou het in de komende maanden een light-versie van LaMDA lanceren genaamd Bard, al is het natuurlijk afwachten hoe deze zich zal verhouden t.o.v. ChatGPT.
 • Kritiek op de dominante marktpositie van Alphabet neemt toe en zorgde al voor veroordelingen door de Europese Commissie. De invoering van de Digital Markets Act en de Digital Services Act zal wellicht toch enige implicaties hebben inzake de marktmacht van Alphabet in de toekomst.
 • De concurrentie wat betreft digitale reclame wordt steeds groter. Zo nam de voorbije jaren het marktaandeel van Facebook in digitale reclame bijvoorbeeld sterk toe. Dit kan in de toekomst druk zetten op de marges. 
 • Ondanks de overname van Fitbit in januari werd afgerond, zou er nog steeds een onderzoek lopen namens het Amerikaanse ministerie van Justitie aangaande het effect van de bijkomende data die de Fitbit smartwatches genereren op de marktpositie van Google in online advertising. Google meent zelf deze data niet te zullen gebruiken voor advertentiedoeleinden.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 824.32 USD Kopen
2018/02/05 1055.8 USD Houden
2020/02/04 1482.6 USD Houden
2020/05/05 1322.9 USD Kopen
2020/11/16 1777 USD Houden
2021/04/28 2307.12 USD Kopen
2023/06/09 122.65 USD houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.