Alphabet Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 04/02/2020
 • Koers opmaak studie: 1482.6 USD
 • Huidige koers: 1120.84 USD
 • Marktkapitalisatie: 1.002 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: NASDAQ
 • ISIN: US02079K1079

Advies van de analist

 • US$ 1.135,00
 • US$ 1.535,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Alphabet begon vanuit een revolutionaire zoekmachine, die ondertussen een werkwoord (googelen) heeft geïnspireerd, maar bestrijkt ondertussen talloze velden in de technologiesfeer met dan vooral de nadruk op internet-gebaseerde diensten en apps (cloud computing). De onderneming ontwikkelt ook andere technologieën zoals bijv. smarthome-applicaties, de smartphone Pixel, Google Fiber en de zelfrijdende auto Waymo. 
De omzetgeneratie van Alphabet zit hem vooral in advertenties (via eigen sites en via Adsense partnership sites) d.m.v. gekochte zoekresultaten en internet-advertenties. Geld verdienen doet het door bepaalde ondernemingen hoog bij de zoekresultaten te markeren of bepaalde producten rechts van de zoekresultaten te vermelden met of zonder foto en extra informatie. 
Adwords : Woorden of zinnen die men via veiling 'verkoopt' 
Google Analytics : Analyse welke trefwoorden werken, hoe online klanten bereiken 
Google Display Network : De display advertenties automatisch aanpassen aan sites en bezoekers 
Adsense : Niet-Google sites kunnen ook google advertenties plaatsen en er geld aan verdienen 
Doubleclick Ad Exchange : Veiling tussen professionelen voor advertenties op o.a. Youtube 

Conclusie

Mooie jaarresultaten bij Alphabet dat opnieuw sterke groeicijfers kon voorleggen in haar Clouddivisie en op vlak van advertentie inkomsten. De Google zoekrobot blijft tot op heden een zeer dominante positie invullen bij zoekopdrachten op het internet en we zien hier niet meteen verandering in komen. 
Het aandeel blijft interessant, maar op vlak van waardering begint het ondertussen relatief duur te worden. Gegeven de goede operationele resultaten trekken we onze koopzones wel verder op, maar voorlopig komen we niet verder dan een 'houden' advies.

Nieuws

06/06/2019: Aankondiging gaming-platform Stadia

Dochterbedrijf Google kwam op 6 juni met een voorstelling van haar nieuwe Stadia-platform dat eind dit jaar gelanceerd wordt in 14 landen wereldwijd. Met dit initiatief wil google zich expliciet richten op de gamingmarkt die een geschatte huidige waarde heeft van $ 180 miljard en de komende jaren significant zal groeien. Stadia wil in essentie een online platform zijn, waar de verschillende game-ontwikkelaars hun producten tegen een vergoeding rechtstreeks kunnen plaatsen. De consument zou in dit model dan een maandelijkse vergoeding betalen voor het gebruik van het platform en de bijhorende bibliotheek van verschillende games. Bovendien zou dit model cloud-based zijn, wat impliceert dat men op elke vorm van hardware (smartphone, computer, spelconsole) kan spelen. Tot slot zien we ook significante synergievoordelen voor Alphabet door haar videoplatform youtube. De hudige generatie speelt niet enkel games, maar bekijkt ook een significant gedeelte van haar tijd hoe andere spelers te werk gaan.

Resultaten

'000.0002015201620172018 20192020E
Omzet74.98990.272110.855136.819161.857182.243
Operationele winst19.36023.71628.88231.39235.92842.121
Nettowinst15.82619.47812.66230.00033.52137.808
Boekwaarde169.03201.12219.50255.38298.62344.65
Winst per aandeel23.1128.3218.2742.7246.3654.27
Koers/Winst32.528.360.826.92022.20
Dividend per aandeel000000
Dividendrendement0%0%0%0%0%0%
BronBloombergResultaten boekjaar 2019

 • De omzet steeg met 18% tot $ 161.9 miljard. 
 • De nettowinst steeg met 11.7% tot $ 34.3 miljard.

Positieve punten 

 • Google search, de kerndivisie van de groep, groeide op vlak van omzet met 15% tot $ 98.1 miljard. Dit segment is goed voor 60.6% van de totale groepsomzet van het bedrijf.
 • De omzet uit youtube advertenties groeide het afgelopen jaar met 36%. Youtube advertenties genereren ongeveer 9.3% van de totale groepsomzet van Alphabet.
 • De Clouddivisie van de groep kende dit jaar opnieuw een stevige groeiversnelling van 53.4% mede te danken door het winnen van enkele grote contracten, zoals van het Amerikaanse Pentagon. De clouddivisie is ondertussen goed voor 5.5% van de totale omzet. Het is duidelijk dat Alphabet hier de laatste jaren stevig heeft in geïnvesteerd.
 • Het bedrijf heeft een uitermate sterke balans met een solvabiliteit van 73% en een cashpositie van $ 120 miljard.

Negatieve punten 

 • Het 'other bets' segment blijft ondermaats presteren. Het afgelopen kwartaal kende deze divisie andermaal een stevig operationeel verlies van $ 2 miljard. Op jaarbasis bedroeg het verlies in dit segment $ 4.8 miljard. (2018: verlies van $ 3.4 miljard) 
 • Alphabet gaf geen verdere inzage inzake de vooruitgang van Google Stadia, het gaming platform van de groep. We vinden dit enigzins bizar, aangezien het bedrijf hier toch een zekere 'buzz' rond creërde bij de lancering. Volgens de eerste reviews die we hebben gelezen zijn er bovendien nog enkele significante operationele problemen, wat een bredere adoptie op dit moment onmogelijk maakt.
 • Na een boete van $ 5 miljard in 2018 betaalde het bedrijf ook in 2019 een boete van $ 1.7 miljard aan de Europese Commissie voor inbreuken op de antitrust-wetgeving. We denken dat het niet de laatste keer zal zijn dat Alphabet in de problemen komt door haar (te) dominante marktpositie. De afgelopen 3 jaar liep het cumulatief bedrag aan boetes op tot $ 9.3 miljard.

SWOT

Sterktes 

 • Dominante positie in digitale reclame via Google, markt die jaarlijks nog 10-20% groeit.
 • Heeft met Android het besturingssysteem waar de meerderheid van de smartphones op draaien.
 • Sterke balans en hoge cashvoorraad.
 • Financiële discipline sinds de intrede van CFO Ruth Porat in 2015, waardoor minder geld verspild wordt aan vergezochte 'moonshots'.

Zwaktes 

 • De vergoedingen die Alphabet moet betalen aan partners om haar Google-zoekbalk op te nemen lijken jaar na jaar toe te nemen.
 • Vandaag is Alphabet nog heel sterk afhankelijk van Google voor haar inkomsten.


Opportuniteiten 

 • Potentiële nieuwe groeimotoren in de toekomst via Pixel smartphone en initiatieven uit 'Other Bets'

Bedreigingen 

 • Kritiek op de dominante marktpositie van Alphabet neemt toe en zorgde al voor veroordelingen door de Europese Commissie. De kans bestaat dat nieuwe regulering in de toekomst de macht van Alphabet gaat beperken.
 • De voorbije jaren nam het marktaandeel van Facebook in digitale reclame sterk toe, de concurrentie kan de komende jaren nog intenser worden.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 824.32 USD Kopen
2018/02/05 1055.8 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.