Alphabet Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 28/07/2021
 • Koers opmaak studie: 2638 USD
 • Huidige koers: 2852.66 USD
 • Marktkapitalisatie: 1,8 biljoen USD
 • Sector: Technologie
 • Markt: NASDAQ
 • ISIN: US02079K1079

Advies van de analist

 • US$ 2.810,00
 • US$ 3.420,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Alphabet is het moederbedrijf boven Google en biedt wereldwijd verschillende Internet-gerelateerde diensten aan zoals o.a. de Google zoekmotor, de Chrome-webbrowser, YouTube, het Android-besturingssysteem, Gmail, Google Maps, de Pixel-smartphone, etc. De voornaamste inkomstenbron betreft advertentie-inkomsten via de Google zoekmotor en via reclameplatformen Adsense en Adwords. Het bedrijf tracht verder een leidende positie in te nemen op vlak van technologische ontwikkelingen en doet aanzienlijke investeringen in onderzoek & ontwikkeling. Denk hierbij aan o.a. zelfrijdende auto's, artificiële intelligentie, quantum computers en biowetenschappelijk onderzoek. Alphabet is één van de weinige bedrijven ter wereld met een marktkapitalisatie die zich bevindt rond 1 biljoen Amerikaanse dollar.

Conclusie

Alphabet heeft er opnieuw een uitstekend kwartaal op zitten. Zo steeg de omzet met 62% tot net geen $62 miljard en verdrievoudigde de operationele winst tot $19,4 miljard, wat een operationele winstmarge geeft van 31%. Ook onderaan de resultatenrekening kon Google-moeder Alphabet de verwachtingen kloppen met een nettowinst per aandeel die drie maal hoger lag t.o.v. hetzelfde kwartaal in het vorige boekjaar op $27,26. De cijfers verhouden zich natuurlijk wel tegenover het door de pandemie zwaarst getroffen kwartaal van 2020. De omzet daalde toen voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf. Zetten we de laatste cijfers af tegen hetzelfde kwartaal van 2019 (pre-COVID) zien we echter evengoed een omzetstijging van 58,9%, een EBIT-stijging van 111% en een stijging van de winst per aandeel van 92%. Hoe je er ook naar kijkt, de prestaties van het bedrijf zijn indrukwekkend.

Alphabet blijft voor het gros van zijn inkomsten afhankelijk van online advertenties (81,5%). De digitale transformaties die bedrijven tijdens de coronacrisis genoodzaakt moesten doorvoeren en de geleidelijke heropening van de wereldwijde economieën doet de online reclamemarkt nu fors boomen. Zo stegen de reclame-inkomsten van Google Search en YouTube met respectievelijk 68% en 84%. Ook de niet-reclame inkomsten, komende van o.a. YouTube Premium abonnementen, de Google Play Store en hardware (bv. de Pixel-smartphones), deden het prima en stegen met 29%. Google Cloud, het segment dat zowel Google Workspace (het voormalige G Suite) als Google Cloud Platform (GCP) omvat, zette eveneens haar opmars verder en zag de omzet stijgen met 54%. De divisie blijft vooralsnog verlieslatend maar ziet de marges flink opveren (+35 procentpunt) en zal naar verwachting de komende jaren winstgevend worden naarmate de omzet van de divisie verder groeit. Het management stelde eerder reeds dat het een bewuste strategie was om eerst te focussen op het ontwikkelen van een stabiele en schaalbare cloud-infrastructuur, voordat er gewerkt zou worden op omzet. Onze verwachting dat Alphabet er aan de andere kant van de coronacrisis beter zou uitkomen lijkt zo ingelost te worden. Het aandeel noteert momenteel aan een verwachte PEG-ratio van 1,6 en een vrijekasstroomrendement van 3,3%. Gezien de kwaliteit van het bedrijf en de mooie vooruitzichten blijft het advies op KOPEN.

Nieuws

04/08/2020: Ondanks Alphabet reeds comfortabel kan vertoeven op een cashberg van $ 121 miljard besloot het bedrijf om via een uitgifte van schuldpapier nog een bijkomende $ 10 miljard cash op te halen. $ 5,75 miljard daarvan zijn zogenaamde "green bonds" waarvan de gelden enkel aangewend worden voor duurzame en/of sociale doeleinden zoals het verlagen van CO2 emissies, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, rassengelijkheid, etc. De obligaties hebben een looptijd van 10 jaar en leveren 1,1% rente op.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 90,27110,86136,82161,86182,53182,10
Operationele winst 23,7226,1527,5234,2341,2250,19
Nettowinst 19,4812,6630,7434,3440,2751,07
Boekwaarde per aandeel 201,12219,50255,38292,65329,59379,73
Winst per aandeel 28,1418,2744,2249,5959,1572,57
Koers/Winst 285824273026
Dividend 0,000,000,000,000,000,00
Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Bron: Bloombergin USD


Resultaten tweede kwartaal 2021

 • De omzet steeg in Q2 jaar-over-jaar met 62% tot $61,9 miljard. T.o.v. hetzelfde kwartaal van 2019 (om rekening te houden met de vertekening vanwege COVID-19) lag de omzet eveneens 58,9% hoger.
 • De operationele winst (EBIT) verdrievoudigde in Q2 tot $19,4 miljard, waardoor de operationele marge steeg met maar liefst 14 procentpunt tot 31%. T.o.v. hetzelfde kwartaal van 2019 lag de EBIT 111% hoger (operationele marge +7 procentpunt).
 • De (verwaterde) nettowinst per aandeel (WPA) lag in Q2 bijna drie maal hoger op $27,26 (sequentieel +3,7%). T.o.v. hetzelfde kwartaal van 2019 lag de WPA 92% hoger.

Positieve punten 

 • De omzet van Google Services, het segment dat de traditionele kernsegmenten van het bedrijf omvat (o.a. Google Search en YouTube), steeg in Q2 jaar-over-jaar met 63,1% tot $57 miljard (92,2% van de totale omzet). De gestegen online consumentenactiviteit doet de vraag om te adverteren op de Google-platformen boomen. De operationele marge van de divisie steeg met 11,9 procentpunt tot 39,15%.
  • De omzet van Google search, de kerndivisie van de groep, steeg in het tweede kwartaal jaar-over-jaar met 68,1% tot $35,85 miljard en was zo goed voor 57,9% van de totale groepsomzet van het bedrijf. Het management zag een verdere normalisatie van de zoekactiviteiten en reclame-uitgaven van bedrijven.
  • De reclameinkomsten van YouTube stegen in het tweede kwartaal jaar-over-jaar met 83,7% tot $7 miljard en maakten zo ongeveer 11,3% uit van de totale groepsomzet van het bedrijf. De vraag naar zowel direct-response advertising als brand advertising blijft sterk groeien.
  • De inkomsten uit netwerkreclame (i.e. advertentiebanners op non-Google websites) stegen in Q2 jaar-over-jaar met 60,4% tot $7,6 miljard.
  • Onder "Other Revenues" categoriseert de groep overige inkomstenbronnen zoals niet-reclameinkomsten van YouTube en de Google Play Store. Deze inkomsten stegen in het tweede kwartaal jaar-over-jaar met 29,25% tot $6,6 miljard, gedreven door een verdere groei van het aantal abonnee's van YouTube Premium en een stijging van de omzet van Google Play. Vanaf dit jaar worden ook de activiteiten van het voor $2,1 miljard overgenomen Fitbit opgenomen binnen dit subsegment.
 • De omzet van Google Cloud, het segment dat zowel Google Workspace (het voormalige G Suite) als Google Cloud Platform (GCP) omvat, steeg in Q2 jaar-over-jaar met 53,9% tot $4,6 miljard. De divisie maakt zo ongeveer 7,5% van de totale groepsomzet uit. Deze groei werd de voorbije maanden sterk gedreven door de noodgedwongen digitalisering die bedrijven moesten doorvoeren vanwege COVID-19 en de daaruit resulterende lockdowns. Dit ondersteunde de groei voor GCP, dat diensten aanbiedt zoals cloud-gebaseerde opslagruimte, database-management, virtuele machines en web apps, alsook de vraag naar online samenwerkingstools (zoals videoconferencing). Er werd dan ook fors geïnvesteerd in deze bedrijfstak gedurende het coronajaar om het aanbod verder uit te bouwen.
 • De zogenaamde "Traffic Acquisition Costs" (i.e. de kosten gerelateerd aan het genereren van webverkeer) als percentage van de totale reclame-inkomsten daalden met 73 basispunten tot 21,67%.
 • De vrije kasstroom steeg in het tweede kwartaal jaar-over-jaar met ongeveer 90% tot $16,4 miljard.
 • Er vloeide in het tweede kwartaal ongeveer $7,7 miljard richting onderzoek & ontwikkeling.
 • Alphabet kondigde in het eerste kwartaal aan voor $50 miljard aan eigen aandelen in te zullen kopen. Dit zal het totaal uitstaande aandelen verminderen met ongeveer 3%.
 • Het bedrijf heeft een uitermate sterke balans met een solvabiliteit van 71% en een berg van cash, cash-equivalenten en verhandelbare effecten voor een totaalbedrag van $136 miljard, wat een nettokaspositie geeft van $109,9 miljard.
 • Het aantal werknemers in dienst van het bedrijf steeg jaar-over-jaar met 13% tot 144.056.
 • Outlook: Het bedrijf ziet een aanhoudende sterke vraag naar advertenties op de Google-platformen en een verhoogde online consumentenactiviteit maar geeft geen concrete verwachtingen gezien de onzekerheden rond het stijgende aantal COVID-besmettingen. Het management wijst er tevens op dat de vergelijksbasis voor Q2 uitzonderlijk laag lag vanwege de pandemie, terwijl die van Q3 en Q4 terug hoger ligt. Het bedrijf zegt dat het agressief zal blijven investeren in de opportuniteiten die het bedrijf ziet.

Negatieve punten 

 • Ondanks het stijgende belang van Google Cloud, blijft de divisie operationeel verlieslatend (-$591 miljoen). Zo eindigde de operationele marge in het afgelopen boekjaar op ongeveer -12,8%, wat evenwel een verbetering van 35 procentpunt betekent ten opzichte van het tweede kwartaal van het vorige boekjaar. Deze verbetering werd mede ondersteund door enkele éénmalige zaken zoals een verlenging van de verwachte levensduur van de servers en het afwikkelen van reserves die werden geboekt in de vrees voor dubieuze debiteuren naar aanleiding van COVID-19. Het management stelde eerder reeds dat het een bewuste strategie was om eerst te focussen op het ontwikkelen van een stabiele cloud-infrastructuur en een go-to-market organisatie die schaalbaar was, voordat er gewerkt werd op omzet. De verwachting is dan ook dat de komende jaren het operationeel verlies steeds sneller zal dalen naarmate de omzet stijgt.
 • Het zogenaamde "Other Bets"-segment, een verzamelnaam voor een reeks projecten die zich nog in een vroeg stadium bevinden, kende in Q2 een omzetstijging van 35,2% tot $192 miljoen maar zag het operationele verlies aandikken tot $1,4 miljard (+27%).
 • Ondanks de overname van Fitbit in januari werd afgerond, zou er nog steeds een onderzoek lopen namens het Amerikaanse ministerie van Justitie aangaande het effect van de bijkomende data die de Fitbit smartwatches genereren op de marktpositie van Google in online advertising. Google meent zelf deze data niet te zullen gebruiken voor advertentiedoeleinden.

SWOT

Sterktes 

 • Dominante positie in digitale reclame via Google, markt die jaarlijks nog 10-20% groeit.
 • Heeft met Android het besturingssysteem waar de meerderheid van de smartphones op draaien.
 • Sterke balans en hoge cashvoorraad.
 • Financiële discipline sinds de intrede van CFO Ruth Porat in 2015, waardoor minder geld verspild wordt aan vergezochte 'moonshots'.

Zwaktes 

 • De vergoedingen die Alphabet moet betalen aan partners om haar Google-zoekbalk op te nemen lijken jaar na jaar toe te nemen.
 • Vandaag is Alphabet nog heel sterk afhankelijk van Google voor haar inkomsten.

Opportuniteiten 

 • De COVID-19 crisis doet bedrijven wereldwijd meer nadenken over een digitale transformatie, waarvoor Google de nodige ondersteuning en oplossingen kan bieden.
 • Potentiële nieuwe groeimotoren in de toekomst via Pixel smartphone en initiatieven uit 'Other Bets'

Bedreigingen 

 • Kritiek op de dominante marktpositie van Alphabet neemt toe en zorgde al voor veroordelingen door de Europese Commissie. De kans bestaat dat nieuwe regulering in de toekomst de macht van Alphabet gaat beperken.
 • De voorbije jaren nam het marktaandeel van Facebook in digitale reclame sterk toe, de concurrentie kan de komende jaren nog intenser worden.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 824.32 USD Kopen
2018/02/05 1055.8 USD Houden
2020/02/04 1482.6 EUR Houden
2020/05/05 1322.9 EUR Kopen
2020/11/16 1777 USD Houden
2021/04/28 2307.12 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.