Alphabet Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 27/07/2022
 • Koers opmaak studie: 109.94 USD
 • Huidige koers: 99.17 USD
 • Marktkapitalisatie: 1,48 biljoen USD
 • Sector: Technologie
 • Markt: NASDAQ
 • ISIN: US02079K1079

Advies van de analist

 • US$ 134,60
 • US$ 188,40

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Alphabet is het moederbedrijf boven Google en biedt wereldwijd verschillende Internet-gerelateerde diensten aan zoals o.a. de Google zoekmotor, de Chrome-webbrowser, YouTube, het Android-besturingssysteem, Gmail, Google Maps, de Pixel-smartphone, etc. De voornaamste inkomstenbron betreft advertentie-inkomsten via de Google zoekmotor en via reclameplatformen Adsense en Adwords. Het bedrijf tracht verder een leidende positie in te nemen op vlak van technologische ontwikkelingen en doet aanzienlijke investeringen in onderzoek & ontwikkeling. Denk hierbij aan o.a. zelfrijdende auto's, artificiële intelligentie, quantum computers en biowetenschappelijk onderzoek. Alphabet is één van de weinige bedrijven ter wereld met een marktkapitalisatie die zich bevindt rond 1 biljoen Amerikaanse dollar.

Conclusie

Alphabet kon opnieuw solide resultaten voorleggen voor Q2 van 2022, al sprak het management wel met opvallend voorzichtige woorden over de komende kwartalen. Zo steeg de omzet met 12,6% tot ongeveer $ 69,7 miljard, terwijl de operationele winst nagenoeg stabiel bleef op $ 19,5 miljard (+ 0,5%). De EBIT-marge daalde zo met 3,4 procentpunt tot 27,9%. Die daling werd voornamelijk veroorzaakt door een aanzienlijk aantal personeelsaanwervingen in de afgelopen 12 maanden. Alphabet wist immers meer dan dertigduizend (!) nieuwe gezichten te verwelkomen (headcount +20,8% j-o-j), waarvan in het afgelopen kwartaal alleen al meer dan tienduizend. De operationele kosten werden mede hierdoor ongeveer 24% hoger gestuwd. Om de groei verder te ondersteunen werden voornamelijk technische profielen voor functies binnen R&D en Sales & Marketing aangetrokken. Net als in Q1 kleurde het laatste lijntje van de resultatenrekening rood (-13,6%), voornamelijk te wijten aan niet-gerealiseerde minwaarden op financiële activa die het bedrijf aanhoudt t.o.v. aanzienlijke meerwaarden in het vorige boekjaar.

Alphabet blijft voor het gros van zijn inkomsten afhankelijk van online advertenties (80,8%) en dankzij de trend van digitale transformatie blijft de vraag om te adverteren op de Google-platformen erg sterk. Zo stegen de reclame-inkomsten bij Google Search met 13,5% tot $ 40,7 miljard, mede dankzij een toename van zoekopdrachten gerelateerd aan reizen en shopping. Bij YouTube en Google Network kwam de groei opnieuw iets lager uit op respectievelijk 4,8% en 8,7%. Die groeivertraging is deels te wijten aan een uitzonderlijk hoge vergelijkingsbasis (post-corona herstelbeweging in 2021), maar werd daarnaast ook beïnvloed door lagere reclame-uitgaven bij sommige adverteerders. Ook de niet-reclame inkomsten bleven enigszins onder druk (-1,1%). De groei van het aantal abonnees van YouTube Premium, YouTube Music en YouTube TV werden immers voor een groot deel tenietgedaan door lagere inkomsten vanuit de Play-store vanwege de commissieverlagingen die vorig jaar werden doorgevoerd, alsook door een lagere klantenactiviteit t.o.v. tijdens de pandemie. Google Cloud, het segment dat zowel Google Workspace (het voormalige G Suite) als Google Cloud Platform (GCP) omvat, zette evenwel haar opmars verder en zag de omzet stijgen met 35,6% tot $ 6,3 miljard. De divisie blijft vooralsnog verlieslatend (EBIT-marge -13,7%) al stelde het management eerder reeds dat het een bewuste strategie was om eerst te focussen op het ontwikkelen van een stabiele en schaalbare cloud-infrastructuur, voordat er gewerkt zou worden op winstgevendheid.

Qua outlook bleef het management uitermate voorzichtig, met weinig uitspraken die echt optimistisch te noemen zijn. Naast lagere groeicijfers (vanwege een hoge vergelijkingsbasis) en tegenwind ingevolge de sterke dollar (in Q2 reeds -3,7 pp op omzet), wees het management op het onzekere economische klimaat en de mogelijke impact ervan op de globale reclame-uitgaven. Het management gaf eerder reeds aan het aanwervingstempo te zullen terugschroeven, wat voornamelijk vanaf 2023 zichtbaar zou worden. Daarnaast blijven er ook nog wel wat vraagtekens m.b.t. de exacte implicaties van de strengere Europese regelgeving inzake Big Tech (DMA & DSA).

Ondanks de macro-economische tegenwind blijft Alphabet een bedrijf met uitermate sterke fundamenten en stevige competitieve voordelen waardoor het deze uitdagende omstandigheden goed kan weerstaan. Daarnaast noteert het aandeel, met een verwachte koers-winstverhouding van 19,4x, een verwachte EV/EBITDA van 10,8x en een vrijekasstroomrendement van 4,9%, aan een aanvaardbare prijs. Gezien de kwaliteit van het bedrijf en de redelijke prijs van het aandeel blijft het advies op KOPEN.

Nieuws

Aandelensplitsing: De koers van een aandeel Alphabet was de laatste jaren opgelopen tot nagenoeg drieduizend euro. Het bedrijf voerde daarom een 20-voor-1 aandelensplitsing uit via een éénmalig aandelendividend waarbij 1 aandeel recht gaf op 19 bijkomende aandelen.​​​​​​​

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E
Omzet 110,86136,82161,86182,53257,64255,45
Operationele winstmarge 23,6%20,1%21,1%22,6%30,6%33,2%
Netto winstmarge 11,4%22,5%21,2%22,1%29,5%31,4%
Boekwaarde per aandeel 10,970,9112,7714,6316,4819,00
Winst per aandeel 0,912,212,482,965,696,37
Historische koers 53526788145105
Koers/Winst 57,6623,6327,0129,6325,4416,49
Dividend 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Bron: Bloombergin USD

Resultaten tweede kwartaal 2022

 • De omzet steeg in Q2 j-o-j met ongeveer 12,6% tot $ 69,7 miljard. In de eerste jaarhelft steeg de omzet j-o-j met ongeveer 17,5% tot $ 137,7 miljard.
 • De operationele winst bleef in het afgelopen kwartaal nagenoeg stabiel op $ 19,5 miljard (+ 0,5%). De operationele kosten stegen immers met 24%, voornamelijk gedreven door de groei van het personeel binnen zowel sales als R&D (headcount +20,8% j-o-j). In de eerste jaarhelft steeg de EBIT j-o-j met ongeveer 10,5% tot $ 39,5 miljard. De EBIT-marge daalde over dezelfde periode zo met ongeveer -1,83 procentpunt tot 28,7%.
 • De nettowinst daalde in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 13,6% tot $ 16 miljard, ofwel tot $ 1,21 per (verwaterd) aandeel (-11,2%). Deze daling is voornamelijk te wijten aan niet-gerealiseerde minwaarden op aandelen die het bedrijf aanhoudt t.o.v. aanzienlijke meerwaarden in het vorige boekjaar. In de eerste jaarhelft daalde de nettowinst jaar-over-jaar met ongeveer 11% tot $ 32,4 miljard, ofwel tot $ 2,44 per (verwaterd) aandeel (-8,8%).

Positieve punten 

 • De omzet van Google Services, het segment dat de traditionele kernsegmenten van het bedrijf omvat (o.a. Google Search en YouTube), steeg in Q2 jaar-over-jaar met 10,1% tot ongeveer $ 62,8 miljard. Het segment was zo goed voor 90,2% (-2,04 pp) van de totale omzet. De operationele marge van de divisie daalde met 2,92 procentpunt tot 36,23%. In de eerste jaarhelft steeg de omzet van Google Services met 14,8% tot $ 124,3 miljard en zag de divisie de operationele winst jaar-over-jaar groeien met 9,1% tot $ 45,7 miljard. De EBIT-marge daalde zo met 1,9 procentpunt tot 36,8%.
 • De totale advertentie-inkomsten stegen in Q2 met 11,6% tot ongeveer $ 56,3 miljard en maakte zo 80,8% (-0,74 pp) uit van de totale omzet. Dankzij de trend van digitale transformatie blijft de vraag om te adverteren op de Google-platformen erg sterk, ondanks sommige adverteerders begonnen terugschalen bij YouTube en Network. In de eerste jaarhelft stegen de advertentie-inkomsten met 16,6% tot ongeveer $ 110,9 miljard .
  • De omzet van Google Search, de kerndivisie van de groep, steeg in Q2 jaar-over-jaar met 13,5% tot ongeveer $ 40,7 miljard. Het segment was zo goed voor 58,4% (+0,46 pp) van de totale omzet. Het bedrijf blijft sterk investeren in AI om de zoekmotor verder te verbeteren. Zo lanceerde het multisearch (zoekopdrachten via tekst en afbeeldingen samen) en begint het gebruik van Google Lens ook aan te trekken (> 8 miljard zoekopdrachten per maand). Het management wees opnieuw op de sterke toename van reis-gerelateerde zoekopdrachten en de evolutie van retail richting omnichannel. In de eerste jaarhelft stegen de inkomsten van de divisie met 18,6% tot ongeveer $ 80,3 miljard .
  • De reclame-inkomsten van YouTube stegen in Q2 jaar-over-jaar met 4,8% tot ongeveer $ 7,3 miljard. Het segment was zo goed voor 10,5% (-0,78 pp) van de totale omzet. De algemene groeivertraging wijst het bedrijf toe aan de uitzonderlijke prestaties van direct-advertising tijdens de pandemie vorig jaar en aan de lagere reclame-uitgaven bij sommige adverteerders. Het bereik van YouTube groeit volgens het management het sterkst via CTV (Connected TV) waar het steeds meer terrein wint t.o.v. lineaire televisie. Ter herinnering: Alphabet zag slechts een geringe impact van de wijzigingen die Apple's iOS 14.5 met zich meebracht omtrent het gebruik van de IDFA (Identifier For Advertisers). Apple maakte het hiermee moeilijker om gebruikersactiviteiten te tracken voor het personaliseren van reclame, iets waar andere spelers als Facebook of Snapchat meer last van hebben. In de eerste jaarhelft stegen de reclame-inkomsten van YouTube met 9,2% tot ongeveer $ 14,2 miljard .
  • De inkomsten uit netwerkreclame (bv. advertentiebanners op non-Google websites) stegen in Q2 jaar-over-jaar met 8,7% tot ongeveer $ 8,3 miljard. Het segment was zo goed voor 11,9% (-0,43 pp) van de totale omzet. In de eerste jaarhelft stegen de inkomsten van de divisie met 14,1% tot ongeveer $ 16,4 miljard .Deze groeicijfers werden gedreven door AdMob, het platform voor in-app advertenties, en AdSense (reclame op websites van derden). Ook hier merkte het management op dat sommige adverteerders hun reclame-budgetten aan het terugdringen zijn.
 • De omzet van Google Cloud, het segment dat zowel Google Workspace (het voormalige G Suite) als Google Cloud Platform (GCP) omvat, steeg in Q2 jaar-over-jaar met 35,6% tot ongeveer $ 6,3 miljard. De clouddiensten waren zo goed voor 9% (+1,53 pp) van de totale omzet. De operationele marge van de divisie daalde met 0,90 procentpunt tot -13,67%. In de eerste jaarhelft steeg de omzet van Google Cloud met 39,4% tot $ 12,1 miljard en zag de divisie het operationele verlies jaar-over-jaar groeien met 14,3% tot $ 1,8 miljard. De EBIT-marge steeg zo met 3,3 procentpunt tot -14,8%. De groei werd de voorbije maanden sterk gedreven door de noodgedwongen digitalisering die bedrijven moesten doorvoeren vanwege COVID-19 en de daaruit resulterende lockdowns. Dit ondersteunde de groei voor GCP, dat diensten aanbiedt zoals cloud-gebaseerde opslagruimte, database-management, virtuele machines en web apps, alsook de vraag naar online samenwerkingstools (zoals videoconferencing). Naast het verwerven van nieuwe contracten met o.a. target en H&M, werd ook Google Public Sector gelanceerd, gericht op overheidsinstellingen.
 • De zogenaamde 'Traffic Acquisition Costs' (i.e. de kosten gerelateerd aan het genereren van webverkeer) als percentage van de totale reclame-inkomsten stegen in Q2 jaar-over-jaar met 3 basispunten tot ongeveer 21,70%. Ter info: Denk hierbij aan het contract met Apple om Google in te stellen als standaard zoekmotor op de iPhone.
 • R&D: Er vloeide in het tweede kwartaal ongeveer $ 9,8 miljard (+28,2%) richting onderzoek & ontwikkeling, ofwel 14,1% van de totale omzet (+1,72 procentpunt).
 • Balans: Alphabet beschikt over een balans met een solvabiliteit van 71,9% (+1,87 pp), een EBITDA die de interestlasten 1200 keer dekt en een ratio nettoschuld over EBITDA van -0,99x. Het bedrijf beschikt m.a.w. over een uitermate sterke balans. De berg van cash, cash-equivalenten en verhandelbare effecten waarop Alphabet comfortabel zetelt bedraagt momenteel ongeveer $ 125 miljard (-10,49%).
 • Vrije kasstroom: Alphabet genereerde het afgelopen boekjaar ongeveer $ 27,9 miljard aan vrije kasstroom, een daling van 6,14%. Alphabet heeft de investeringen in servers, datacenters en kantoorgebouwen terug wat opgedreven.
 • Inkoop eigen aandelen: Alphabet profiteerde van de terugval van de aandelenkoers en kocht in het voorbije kwartaal voor ongeveer $ 15,2 miljard aan eigen aandelen in, een kwartaalrecord. Ter herinnering: In Q1 kondigde het aan het inkoopprogramma uit te breiden met nogmaals $ 70 miljard.
 • Shorts, het antwoord dat Alphabet formuleerde op rivaal TikTok beschikt nu over 1,5 miljard gebruikers per maand die zorgen voor 30 miljard dagelijke views. Het bedrijf bekijkt nu volop wat de optimale manier is om deze dienst te monetiseren, wat belangrijk is gezien het kijkersminuten van YouTube kannibaliseert.

Negatieve punten 

 • Onder Google other categoriseert de groep overige (lees: niet-reclame) inkomstenbronnen zoals YouTube-Premium abonnementen, aankopen in de Google Play Store, maar ook inkomsten uit de verkoop van hardware zoals de Pixel-smartphone, Google Nest en de Fitbit. De omzet van al deze producten en diensten samengenomen daalde in Q2 jaar-over-jaar met 1,1% tot ongeveer $ 6,6 miljard. Het segment was zo nog goed voor 9,4% (-1,30 pp) van de totale omzet. Deze daling is voornamelijk te wijten aan lagere inkomsten vanuit de Play-store vanwege de commissieverlagingen die vorig jaar werden doorgevoerd, waardoor nu ongeveer 99% van de ontwikkelaars recht heeft op een verlaagde commissie van 15% i.p.v. 30%. Daarnaast merkt het management een lagere klantenactiviteit op t.o.v. de vroege dagen van de pandemie. 
 • Het zogenaamde 'Other bets'-segment, een verzamelnaam voor een reeks projecten die zich nog in een vroeg stadium bevinden, zag de inkomsten rond hetzelfde niveau blijven als in dezelfde periode in het vorige boekjaar op ongeveer $ 193 miljoen (+ 0,5%). Het operationele verlies steeg evenwel met 20,6% tot een slordige $ 1,7 miljard.
 • Outlook: Het management wijst erop dat de cijfers in de tweede jaarhelft zich opnieuw zullen verhouden tot de hoge vergelijkingsbasis van 2021. Dit vanwege het corona-herstel dat in het vorige boekjaar plaatsvond. Daarnaast wijst het op de onzekere economische outlook, die sterk zal bepalen in welke richting de budgetten van adverteerders zullen evolueren in de komende periode. Vandaar dat Alphabet de intentie heeft om het aanwerven van nieuw personeel even op een lager pitje te zitten. Verder zullen de lagere commissies van Google Play merkbaar blijven tot Q3 2022 gezien de lagere tarieven werden ingevoerd in juli 2021. Wat betreft Google Cloud zegt het management niet veel meer dan dat ze hier een aanzienlijke opportuniteit in blijven zien.
 • Wisselkoerseffecten: Alphabet zag in het tweede kwartaal een negatieve impact op de omzet van 3,7 procentpunt vanwege de aantrekking van de Amerikaanse dollar. In het derde kwartaal rekent het management op een nog sterkere tegenwind door de sterkte van de dollar. De impact is tevens sterker op het niveau van de operationele winst t.o.v. de omzet omdat het grootste deel van de R&D in de VS plaatsvindt.
 • Ondanks de overname van Fitbit in januari werd afgerond, zou er nog steeds een onderzoek lopen namens het Amerikaanse ministerie van Justitie aangaande het effect van de bijkomende data die de Fitbit smartwatches genereren op de marktpositie van Google in online advertising. Google meent zelf deze data niet te zullen gebruiken voor advertentiedoeleinden.
 • Ongeveer 1% van de omzet van 2021 was afkomstig van advertenties in Rusland. Ondertussen heeft het bedrijf nagenoeg alle activiteiten in het land stopgezet.
 • Europese regelgeving: Gevraagd naar de potentiële impact van de Digital Markets Act (DMA, de Europese regelgeving die de macht van Big Techdient terug te schroeven, zei CEO Sundar Pichai niet veel meer dan dat veel zal afhangen van de details rond implementatie die op heden nog steeds vaag blijven, maar dat het bedrijf hoe dan ook constructief beoogt mee te werken.

SWOT

Sterktes 

 • Dominante positie in digitale reclame via Google, markt die jaarlijks nog 10-20% groeit.
 • Heeft met Android het besturingssysteem waar de meerderheid van de smartphones op draaien.
 • Sterke balans en hoge cashvoorraad.
 • Financiële discipline sinds de intrede van CFO Ruth Porat in 2015, waardoor minder geld verspild wordt aan vergezochte 'moonshots'.

Zwaktes 

 • De vergoedingen die Alphabet moet betalen aan partners om haar Google-zoekbalk op te nemen lijken jaar na jaar toe te nemen.
 • Vandaag is Alphabet nog heel sterk afhankelijk van Google voor haar inkomsten.

Opportuniteiten 

 • De COVID-19 crisis doet bedrijven wereldwijd meer nadenken over een digitale transformatie, waarvoor Google de nodige ondersteuning en oplossingen kan bieden.
 • Potentiële nieuwe groeimotoren in de toekomst via Pixel smartphone en initiatieven uit 'Other Bets'

Bedreigingen 

 • Kritiek op de dominante marktpositie van Alphabet neemt toe en zorgde al voor veroordelingen door de Europese Commissie. De invoering van de Digital Markets Act en de Digital Services Act zal wellicht toch enige implicaties hebben inzake de marktmacht van Alphabet in de toekomst.
 • De voorbije jaren nam het marktaandeel van Facebook in digitale reclame sterk toe, de concurrentie kan de komende jaren nog intenser worden.
 • Ondanks de overname van Fitbit in januari werd afgerond, zou er nog steeds een onderzoek lopen namens het Amerikaanse ministerie van Justitie aangaande het effect van de bijkomende data die de Fitbit smartwatches genereren op de marktpositie van Google in online advertising. Google meent zelf deze data niet te zullen gebruiken voor advertentiedoeleinden.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 824.32 USD Kopen
2018/02/05 1055.8 USD Houden
2020/02/04 1482.6 EUR Houden
2020/05/05 1322.9 EUR Kopen
2020/11/16 1777 USD Houden
2021/04/28 2307.12 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.