Alphabet Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 01/02/2024
 • Koers opmaak studie: 141.8 USD
 • Huidige koers: 160.67 USD
 • Marktkapitalisatie: 1,8 biljoen USD
 • Secteur: Technologie
 • Markt: NASDAQ
 • ISIN: US02079K1079

Conseil de l'analyste

 • 109,30 $US
 • 164,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Alphabet is het moederbedrijf boven Google en biedt wereldwijd verschillende Internet-gerelateerde diensten aan zoals o.a. de Google zoekmotor, de Chrome-webbrowser, YouTube, het Android-besturingssysteem, Gmail, Google Maps, de Pixel-smartphone, etc. De voornaamste inkomstenbron betreft advertentie-inkomsten via de Google zoekmotor en via reclameplatformen Adsense en Adwords. Het bedrijf tracht verder een leidende positie in te nemen op vlak van technologische ontwikkelingen en doet aanzienlijke investeringen in onderzoek & ontwikkeling. Denk hierbij aan o.a. zelfrijdende auto's, artificiële intelligentie, quantum computers en biowetenschappelijk onderzoek. Alphabet is één van de weinige bedrijven ter wereld met een marktkapitalisatie die zich bevindt rond 1 biljoen Amerikaanse dollar.

Conclusie

De activiteiten in Search en Youtube, de belangrijkste divisies, lijken na enkele mindere kwartalen nu duidelijk opnieuw te groeien, en de groei versnelt zelfs. De Cloudactiviteiten blijven ook groeien en zijn nu winstgevend, wat de winstmarges ten goede komt. Alphabet heeft vandaag nog steeds een dominante marktpositie en is heel winstgevend, maar de vooruitzichten worden nu iets meer troebel met de doorbraak van generatieve AI. Dit is voor Alphabet zowel een opportuniteit als een mogelijke bedreiging van hun activiteiten. De komende kwartalen zullen geleidelijk een idee geven of Alphabet haar marktpositie kan behouden of zelfs nog versterken, of dat concurrenten als Microsoft haar marktpositie succesvol kunnen aanvallen. Het aandeel is het voorbije jaar sterk gestegen, en bevindt  zich nu in de 'houden'-zone.


Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 201920202021202220232024 E
Omzet 161,86182,53257,64282,84307,39286,19
Operationele winstmarge 21,1%22,6%30,6%26,5%27,4%34,8%
Netto winstmarge 21,2%22,1%29,5%21,2%25,3%31,4%
Boekwaarde per aandeel 12,2114,6316,4819,0025,3231,36
Winst per aandeel 2,482,965,694,596,127,18
Historische koers 678814588142142
Koers/Winst 27,029,125,419,22319,8
Dividend 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Bron: Alphabetin USD

Resultaten vierde kwartaal 2023

 • De omzet steeg in Q4 met 13% tot $ 86,3 miljard. Aan constante wisselkoersen steeg de omzet ook met 13%. 
 • De operationele winst steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 30% tot $ 23,7 miljard. De EBIT-marge steeg zo met 3 procentpunent tot 27%. Het is nu het derde kwartaal dat de omzet sneller stijgt dan de kosten, wat het jaar voordien niet het geval was.
 • De nettowinst steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 52% tot $ 20,7 miljard, ofwel tot $ 1,64 per aandeel (+56%). De winststijging wel gedeeltelijk te danken aan een verandering van de afschrijvingstermijnen van de servers.

Positieve punten 

 • Search: De omzet van Google Search, de kerndivisie van de groep, steeg in Q4  jaar-over-jaar met 13% tot ongeveer $ 48 miljard. Het segment was zo goed voor 56% van de totale omzet. De groei versnelde voor het derde kwartaal op rij.  Het bedrijf blijft sterk investeren in AI om de zoekmotor verder te verbeteren. Gemini, de opvolger van Bard, werd gelanceerd en is multimodaal: het kan niet alleen tekst als input gebruiken, maar ook beelden, video en  spraak. De eerste reacties van adverteerders op de uitgebreide mogelijkheden zijn positief.  Het bedrijf kondigt aan in de toekomst nog andere bijkomende verbeteringen aan te brengen op basis van AI, maar benadrukt wel dat dit zal gebeuren op een geleidelijke manier. 
 • YouTube: De reclame-inkomsten van YouTube stegen in Q4 jaar-over-jaar met 16% tot ongeveer $ 9,2 miljard. Het segment was zo goed voor 11%  van de totale omzet. Na een daling van enkele kwartalen lijkt de toestand nu dus opnieuw te verbeteren.  YouTube Shorts, korte filmpjes die als alternatief voor het populaire tiktok werden gelanceerd, blijven wel sterk groeien. Het aantal Youtube-abonnees kende ook een sterke groei.
 • Cloud: De omzet van Google Cloud, het segment dat zowel Google Workspace (het voormalige G Suite) als Google Cloud Platform (GCP) omvat, steeg in Q4 jaar-over-jaar met 26% tot ongeveer $ 9,2 miljard. De clouddiensten waren zo goed voor 11% van de totale omzet. De activiteiten zijn dit jaar voor het eerst winstgevend. De winst is wel gedeeltelijk te danken aan de verlenging van de afschrijvingstermijn van de servers, maar ook zonder deze maatregel was de marge verder verbeterd. Google Cloud groeide wel minder snel dan de clouddiensten van Microsoft en Amazon, waardoor de indruk ontstaat dat Google minder profiteert van de recente AI-boom dan zijn concurrenten. 
 • Balans: Alphabet heeft nog steeds een ijzersterke balans: het voorbije kwartaal realiseerde het bedrijf een vrije kasstroom van $ 7,9 miljard en de cash en equivalenten komen nu in totaal uit op $ 111 miljard. Door de licht hogere investeringen dit jaar ( vooral in data centers) neemt de vrije kasstroom wel wat af.
 • Kostenbesparingen: Alphabet werkt verder aan het efficiënter maken van de onderneming. Dit  leidde al tot het ontslag van een deel van de werknemers en een reductie in het kantoorvastgoed die aanzienlijke jaarlijkse besparingen moeten opleveren. Daarnaast zoekt het nog naar verdere besparingen door het verbeteren van de manier waarop ze haar machinelearningmodellen traint en door andere manieren te zoeken om haar datacenters meer efficiënt te maken. Het totale werknemersbestand is op een jaar tijd met 4% gedaald.

Negatieve punten 

 • Netwerkreclame: De inkomsten uit netwerkreclame (b.v. advertentiebanners op non-Google websites) daalden in Q4 jaar-over-jaar met 2% tot ongeveer $ 8,3 miljard. Het segment was zo nog goed voor 10% van de totale omzet. Het bedrijf heeft hier nog altijd last van adverteerders die hun reclamebudgetten aan het verlagen zijn, al neemt de daling al wel drie kwartalen na elkaar af.
 • Other bets: Het zogenaamde 'Other bets'-segment, een verzamelnaam voor een reeks projecten die zich nog in een vroeg stadium bevinden, blijft nog altijd verlieslatend met een operationeel verlies van $ 0,9 miljard. Het plan is wel om in de toekomst meer bedrijven te verzelfstandigen en meer extern kapitaal voor deze bedrijven te zoeken.
 • Outlook: Het management kwantificeert geen specifieke outlook, maar geeft wel aan dat de investeringen (voornamelijk in servers en datacentra) in 2024 duidelijk hoger zullen liggen dan in het voorbije jaar.

SWOT

Sterktes 

 • Dominante positie in digitale reclame via Google.
 • Heeft met Android het besturingssysteem waar de meerderheid van de smartphones op draaien.
 • Sterke balans en hoge cashvoorraad.
 • Financiële discipline sinds de intrede van CFO Ruth Porat in 2015, waardoor minder geld verspild wordt aan vergezochte 'moonshots'.

Zwaktes 

 • De vergoedingen die Alphabet moet betalen aan partners om haar Google-zoekbalk op te nemen lijken jaar na jaar toe te nemen.
 • Vandaag is Alphabet nog heel sterk afhankelijk van Google Search voor haar inkomsten, wat zorgt voor een hoog concentratierisico.

Opportuniteiten 

 • De COVID-19 crisis doet bedrijven wereldwijd meer nadenken over een digitale transformatie, waarvoor Google de nodige ondersteuning en oplossingen kan bieden.
 • Potentiële nieuwe groeimotoren in de toekomst via Pixel smartphone en initiatieven uit 'Other Bets'
 • De integratie van het jarenlange onderzoek wat betreft AI kan de marktpositie overheen de verschillende bedrijfssegmenten versterken.

Bedreigingen 

 • De snelle opkomst van de AI-toepassingen van OpenAI, zoals ChatGPT en DALL-E 2 zetten druk op Alphabet om met soortgelijke, en liefst ook betere, toepassingen uit te pakken. Het bedrijf zou soortgelijke Natural Language AI-modellen ontwikkeld hebben, maar vond tot op heden nog geen manier om deze te integreren in Search zonder afbreuk te doen aan het businessmodel. Nu Microsoft plots ChatGPT integreert in haar zoekmotor Bing lijkt het nu even alle hens aan dek ten huize Google. Zo zou het in de komende maanden een light-versie van LaMDA lanceren genaamd Bard, al is het natuurlijk afwachten hoe deze zich zal verhouden t.o.v. ChatGPT.
 • Kritiek op de dominante marktpositie van Alphabet neemt toe en zorgde al voor veroordelingen door de Europese Commissie. De invoering van de Digital Markets Act en de Digital Services Act zal wellicht toch enige implicaties hebben inzake de marktmacht van Alphabet in de toekomst.
 • De concurrentie wat betreft digitale reclame wordt steeds groter. Zo nam de voorbije jaren het marktaandeel van Facebook in digitale reclame bijvoorbeeld sterk toe. Dit kan in de toekomst druk zetten op de marges. 
 • Ondanks de overname van Fitbit in januari werd afgerond, zou er nog steeds een onderzoek lopen namens het Amerikaanse ministerie van Justitie aangaande het effect van de bijkomende data die de Fitbit smartwatches genereren op de marktpositie van Google in online advertising. Google meent zelf deze data niet te zullen gebruiken voor advertentiedoeleinden.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 824.32 USD Kopen
2018/02/05 1055.8 USD Houden
2020/02/04 1482.6 USD Houden
2020/05/05 1322.9 USD Kopen
2020/11/16 1777 USD Houden
2021/04/28 2307.12 USD Kopen
2023/06/09 122.65 USD houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.