Alphabet Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 05/02/2020
 • Koers opmaak studie: 1322.9 USD
 • Huidige koers: 1506.91 USD
 • Marktkapitalisatie: 904 miljard
 • Secteur: Technologie
 • Markt: NASDAQ
 • ISIN: US02079K1079

Conseil de l'analyste

 • 1 460,00 $US
 • 1 900,00 $US

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Alphabet is het moederbedrijf boven Google en biedt wereldwijd verschillende Internet-gerelateerde diensten aan zoals o.a. de Google zoekmotor, de Chrome-webbrowser, YouTube, het Android-besturingssysteem, Gmail, Google Maps, de Pixel-smartphone, etc. De voornaamste inkomstenbron betreft advertentie-inkomsten via de Google zoekmotor en via reclameplatformen Adsense en Adwords. Het bedrijf tracht verder een leidende positie in te nemen op vlak van technologische ontwikkelingen en doet aanzienlijke investeringen in onderzoek & ontwikkeling. Denk hierbij aan o.a. zelfrijdende auto's, artificiële intelligentie, quantum computers en biowetenschappelijk onderzoek. Alphabet is één van de weinige bedrijven ter wereld met een marktkapitalisatie die zich bevindt rond 1 biljoen Amerikaanse dollar.

Conclusie

Alphabet kon voor het eerste kwartaal goede cijfers voorleggen met een stijging van de omzet en nettowinst van respectievelijk 13% en 2,7%, maar zag de inkomsten heel abrupt afnemen midden maart vanwege de COVID-19 crisis. Ondanks een stijgend gebruik van de samenwerkingstools zoals G Suite (voor videoconferenties e.d.) en een aanhoudende forse groei van de vraag naar cloud-oplossingen blijft het bedrijf voor het gros van zijn omzet afhankelijk van advertentie-inkomsten die nu en masse geschrapt worden vanwege besparingsmaatregelen. Daarnaast zijn deze inkomsten ook afhankelijk van de mate waarin gebruikers commercieel getinte zoekopdrachten uitvoeren, wat op dit moment ook niet het geval blijkt te zijn. Het management verwacht een snel herstel zodra de macroeconomische toestand terug beterschap toont, maar acht het voorbarig om hier reeds een timing op te kleven en ziet een moeilijk tweede kwartaal in het vooruitzicht. De langetermijnperspectieven blijven echter onaangeroerd en aan de andere kant van de coronacrisis komt Alphabet er mogelijks beter uit vanwege de plotse druk op digitale transformatie die bedrijven voelen naar aanleiding van de verschillende wereldwijde lockdowns. Met het oog op de lange termijn wordt het advies daarom verhoogd naar KOPEN.

Nieuws

06/06/2019: Aankondiging gaming-platform Stadia

-

Resultaten

'000.0002015201620172018 20192020E
Omzet74.98990.272110.855136.819161.857137.751
Operationele winst19.36023.71628.88231.39235.928-
Nettowinst15.82619.47812.66230.00033.52134.596
Boekwaarde169.03201.12219.50255.38298.62-
Winst per aandeel23.1128.3218.2742.7246.3653.35
Koers/Winst32.528.360.826.92025.15
Dividend per aandeel000000
Dividendrendement0%0%0%0%0%0%
BronBloombergResultaten eerste kwartaal 2020

 • De groepsomzet steeg in Q1 met 13% tot $41,2 miljard.
 • De nettowinst steeg met 2,7% tot $6,83 miljard.

Positieve punten 

 • De omzet van Google search, de kerndivisie van de groep, groeide in het eerste kwartaal met 9% jaar-over-jaar tot $24,5 miljard en is zo goed voor 59,5% van de totale groepsomzet van het bedrijf. In maart kende de divisie wel een plotse en significante daling van de reclame-inkomsten vanwege de globale lockdownmaatregelen. Bedrijven spendeerden minder aan advertenties, terwijl de zoekopdrachten een beweging maakte naar minder commerciële onderwerpen.
 • De reclameinkomsten van YouTube stegen in het eerste kwartaal met 33% jaar-over-jaar tot $4 miljard en maakten zo net geen 10% uit van de totale groepsomzet van het bedrijf.
 • De inkomsten uit netwerkreclame (i.e. advertentiebanners op non-Google websites) stegen met 4% jaar-over-jaar tot $5,2 miljard. Ook hier zag het bedrijf de inkomsten dalen in maart. 
 • De omzet van Google Cloud, dat zowel G Suite als Google Cloud Platform (GCP) omvat, steeg met 52% jaar-over-jaar tot $2,8 miljard en maakt zo 6,7% uit van de totale groepsomzet. De groei werd voornamelijk gedreven door GCP, dat diensten aanbiedt zoals cloud-gebaseerde opslagruimte, database-management, virtuele machines en web apps. Er is een duidelijke stijging van de vraag naar online samenwerkingstools (zoals videoconferening) vanwege de lockdownmaatregelen. Ook de vraag naar op maat gemaakte cloud-oplossingen stijgt. Zo heeft Google bijvoorbeeld een partnership met HCA Healthcare voor het monitoren van beschikbare bedden op intensieve zorg, beademingstoestellen en test-resultaten.
 • Onder "Other Revenues" categoriseert de groep overige inkomstenbronnen zoals niet-reclameinkomsten van YouTube en de Google Play Store. Deze inkomsten stegen in het eerste kwartaal met 23% tot $4,4 miljard. Tegen het einde van het kwartaal was een stijging waarneembaar van het actieve gebruik van apps en digitale content.
 • De zogenaamde "Traffic Acquisition Costs" (i.e. de kosten gerelateerd aan het genereren van webverkeer) als percentage van de totale reclame-inkomsten daalden lichtjes met 36 basispunten tot 22,07%.
 • Het bedrijf heeft een uitermate sterke balans met een solvabiliteit van 74,5% en een berg van cash en cash-equivalenten voor een totaalbedrag van $ 117 miljard.

Negatieve punten 

 • Het zogenaamde "Other Bets"-segment, een verzamelnaam voor een reeks projecten (o.a. zelfrijdende auto's) die zich nog in een vroeg stadium bevinden, kende een omzetdaling van een dikke 20% tot $135 miljoen en leidde een operationeel verlies van $1,1 miljard.
 • Het bedrijf anticipeert een moeilijk tweede kwartaal op vlak van reclame-inkomsten vanwege de verdere kostenbesparingen die bedrijven zullen doorvoeren naar aanleiding van COVID-19. Marketing- en reclame-uitgaven zijn daarbij vaak één van de eerste slachtoffers. Het management verwacht een snel herstel zodra de macroeconomische toestand verbetert, maar acht het voorbarig om hier reeds een timing op te kleven. Er zouden in de eerste weken van het tweede kwartaal reeds enige vroege tekenen te zijn dat er terug commercieel getinte zoekopdrachten worden uitgevoerd, maar het is niet duidelijk hoe duurzaam of monetiseerbaar deze trend zal zijn. Daarnaast blijft brand-advertising in een dalende trend. Het management raad aan om deze beperkte positieve tekenen niet te extrapoleren voor het ganse tweede kwartaal.
 • Ook op vlak van winstgevendheid verwacht het management een significante impact vanwege de COVID-19 crisis gezien een aanzienlijk deel van de kosten niet correleert met de inkomsten, zoals bijvoorbeeld afschrijving en operationele kosten gerelateerd aan de technische infrastuctuur. Het bedrijf zal daarom zelf ook kostenbesparingen doorvoeren op vlak van marketing en personeelsaanwerving om zo de efficiëntie van de activiteiten te bevorderen.

SWOT

Sterktes 

 • Dominante positie in digitale reclame via Google, markt die jaarlijks nog 10-20% groeit.
 • Heeft met Android het besturingssysteem waar de meerderheid van de smartphones op draaien.
 • Sterke balans en hoge cashvoorraad.
 • Financiële discipline sinds de intrede van CFO Ruth Porat in 2015, waardoor minder geld verspild wordt aan vergezochte 'moonshots'.

Zwaktes 

 • De vergoedingen die Alphabet moet betalen aan partners om haar Google-zoekbalk op te nemen lijken jaar na jaar toe te nemen.
 • Vandaag is Alphabet nog heel sterk afhankelijk van Google voor haar inkomsten.

Opportuniteiten 

 • De COVID-19 crisis doet bedrijven wereldwijd meer nadenken over een digitale transformatie, waarvoor Google de nodige ondersteuning en oplossingen kan bieden.
 • Potentiële nieuwe groeimotoren in de toekomst via Pixel smartphone en initiatieven uit 'Other Bets'

Bedreigingen 

 • Kritiek op de dominante marktpositie van Alphabet neemt toe en zorgde al voor veroordelingen door de Europese Commissie. De kans bestaat dat nieuwe regulering in de toekomst de macht van Alphabet gaat beperken.
 • Een traag herstel van de macroeconomische omgeving zal wegen op de reclame-inkomsten.
 • De voorbije jaren nam het marktaandeel van Facebook in digitale reclame sterk toe, de concurrentie kan de komende jaren nog intenser worden.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 824.32 USD Kopen
2018/02/05 1055.8 USD Houden
2020/02/04 1482.6 EUR Houden
2020/05/05 1322.9 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.