Alphabet Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 26/10/2022
 • Koers opmaak studie: 97 USD
 • Huidige koers: 101.28 USD
 • Marktkapitalisatie: 1,27 biljoen USD
 • Secteur: Technologie
 • Markt: NASDAQ
 • ISIN: US02079K1079

Conseil de l'analyste

 • 120,70 $US
 • 177,50 $US

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Alphabet is het moederbedrijf boven Google en biedt wereldwijd verschillende Internet-gerelateerde diensten aan zoals o.a. de Google zoekmotor, de Chrome-webbrowser, YouTube, het Android-besturingssysteem, Gmail, Google Maps, de Pixel-smartphone, etc. De voornaamste inkomstenbron betreft advertentie-inkomsten via de Google zoekmotor en via reclameplatformen Adsense en Adwords. Het bedrijf tracht verder een leidende positie in te nemen op vlak van technologische ontwikkelingen en doet aanzienlijke investeringen in onderzoek & ontwikkeling. Denk hierbij aan o.a. zelfrijdende auto's, artificiële intelligentie, quantum computers en biowetenschappelijk onderzoek. Alphabet is één van de weinige bedrijven ter wereld met een marktkapitalisatie die zich bevindt rond 1 biljoen Amerikaanse dollar.

Conclusie

Ondanks de weinig optimistische outlook die het management aan het begin van het kwartaal meegaf, presteerde Alphabet in Q3 toch nog iets minder dan de verwachting. Zo steeg de omzet met 6,1% tot ongeveer $ 69,1 miljard, terwijl de operationele winst daalde met 18,5% tot $ 17,1 miljard. De EBIT-marge daalde zo met 7,5 procentpunt tot 24,8%. Die daling werd voornamelijk veroorzaakt door een aanzienlijk aantal personeelsaanwervingen in de afgelopen 12 maanden. Alphabet wist immers zo’n zevenendertigduizend (!) nieuwe gezichten te verwelkomen (headcount +24,5% j-o-j), waarvan in het afgelopen kwartaal alleen al meer dan twaalfduizend. De operationele kosten werden mede hierdoor ongeveer 26% hoger gestuwd. Om de groei verder te ondersteunen werden voornamelijk technische profielen voor functies binnen R&D en Sales & Marketing aangetrokken. Daarnaast werden de kosten verder de hoogte in gedreven door aanzienlijke investeringen in technische infrastructuur.

Alphabet blijft voor het gros van zijn inkomsten afhankelijk van online advertenties (79%) en dankzij de trend van digitale transformatie blijft de vraag om te adverteren op de Google-platformen relatief solide. Zo stegen de reclame-inkomsten bij Google Search met 4,3% tot $ 39,5 miljard. Het zoekplatform blijft als digitaal advertentieplatform genieten van een sterke marktpositie gezien het beschikt over een erg nauwkeurige targeting en een goede meetbaarheid van de ROI. In uitdagende economische tijden is het doorgaans niet de eerste plek om advertentiebudgetten te schrappen. De overige platformen onder de Google-paraplu zijn op dat vlak iets minder immuun voor een vertragende economie. Bij YouTube en Google Network daalde de verkopen immers jaar-over-jaar met respectievelijk een milde 1,9% en 1,6%. Die daling is deels te wijten aan een uitzonderlijk hoge vergelijkingsbasis (post-corona herstelbeweging in 2021), maar werd daarnaast ook beïnvloed door lagere reclame-uitgaven bij sommige adverteerders, een trend die in het vorige kwartaal reeds werd ingezet en die in Q3 nog versterkte. YouTube blijft onderliggend wel stappen voorwaarts zetten. Zo kwamen de kijkcijfers in september voor het eerst boven die van Netflix uit in het Amerikaanse TV-landschap.

De niet-reclame inkomsten konden dit kwartaal evenwel opnieuw een lichte groei van 2,1% optekenen nu het vergelijkingseffect van de commissieverlagingen bij Google Play van vorig jaar niet meer meespeelde. Deze lichte stijging werd voornamelijk gedreven door een groei van de YouTube Music Premium en YouTube TV abonnementen, alsook door een goede verkoop van de Google Pixel 6A smartphone. Alphabet lijkt zich met de introductie van rechtstreeks concurrerende hardware ook steeds meer in het vaarwater van Apple te willen begeven. Zo introduceerde het nieuwe versies van de eigen smartphone (Pixel 7 & Pixel 7 Pro), lanceerde het de Pixel Watch (met Fitbit integratie) en gaf het een voorsmaakje van de aankomende Pixel Tablet. Google Cloud, het segment dat zowel Google Workspace (het voormalige G Suite) als Google Cloud Platform (GCP) omvat, zette eveneens haar opmars verder en zag de omzet stijgen met 37,6% tot $ 6,9 miljard. De divisie blijft vooralsnog verlieslatend (EBIT-marge -10,2% |+2,7 pp) al stelde het management eerder reeds dat het een bewuste strategie is om eerst te focussen op de ontwikkeling van een stabiele en schaalbare cloud-infrastructuur, voordat er gewerkt zou worden op winstgevendheid.

Qua outlook bleef het management uitermate voorzichtig, met weinig uitspraken die echt optimistisch te noemen zijn. Naast lagere groeicijfers (vanwege een hoge vergelijkingsbasis) en een nog verslechterende tegenwind ingevolge de sterke dollar (in Q3 reeds -6 procentpunt op de omzet), wees het management op het onzekere economische klimaat en de mogelijke impact ervan op de globale reclame-uitgaven. Het management gaf eerder reeds aan het aanwervingstempo te zullen terugschroeven, wat voornamelijk vanaf 2023 zichtbaar zou worden. Daarnaast blijven er ook nog wel wat vraagtekens m.b.t. de exacte implicaties van de strengere Europese regelgeving inzake Big Tech (DMA & DSA). Ondanks de macro-economische tegenwind blijft Alphabet evenwel een bedrijf met uitermate sterke fundamenten en stevige competitieve voordelen waardoor het deze uitdagende omstandigheden goed zou moeten weerstaan. Daarnaast noteert het aandeel, met een verwachte koers-winstverhouding van 19,2x, een verwachte EV/EBITDA van 10,1x en een vrijekasstroomrendement van 4,9%, aan een aanvaardbare prijs. Gezien de kwaliteit van het bedrijf en de redelijke prijs van het aandeel blijft het advies KOPEN.

Nieuws

Aandelensplitsing: De koers van een aandeel Alphabet was de laatste jaren opgelopen tot nagenoeg drieduizend euro. Het bedrijf voerde daarom een 20-voor-1 aandelensplitsing uit via een éénmalig aandelendividend waarbij 1 aandeel recht gaf op 19 bijkomende aandelen.​​​​​​​

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E
Omzet 110,86136,82161,86182,53257,64237,10
Operationele winstmarge 23,6%20,1%21,1%22,6%30,6%34,1%
Netto winstmarge 11,4%22,5%21,2%22,1%29,5%30,9%
Boekwaarde per aandeel 10,970,9112,7714,6316,4819,00
Winst per aandeel 0,912,212,482,965,695,46
Historische koers 53526788145104
Koers/Winst 57,6623,6327,0129,6325,4419,14
Dividend 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Bron: Bloombergin USD

Resultaten derde kwartaal 2022

 • De omzet steeg in Q3 j-o-j met ongeveer 6,1% tot $ 69,1 miljard. Aan constante wisselkoersen steeg de omzet met 11%, voornamelijk gedreven door groei binnen de segmenten Search en Cloud. In de eerste negen maanden steeg de omzet j-o-j met ongeveer 13,4% tot $ 206,8 miljard.
 • De operationele winst daalde in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 18,5% tot $ 17,1 miljard. De EBIT-marge daalde zo met 7,5 procentpunt tot 24,8%. De operationele kosten stegen immers met 26%, voornamelijk gedreven door de groei van het personeel binnen zowel sales als R&D (headcount +24,5% j-o-j). In de eerste negen maanden bleef de EBIT j-o-j met ongeveer 0,3% tot stabiel op $ 56,7 miljard (+ 0,3%). De EBIT-marge daalde over dezelfde periode zo met ongeveer 3,76 procentpunt tot 27,4%.
 • De nettowinst daalde in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 26,5% tot $ 13,9 miljard, ofwel tot $ 1,06 per (verwaterd) aandeel (-24,3%). In de eerste negen maanden daalde de nettowinst jaar-over-jaar met ongeveer 16,3% tot $ 46,3 miljard, ofwel tot $ 2,29 per (verwaterd) aandeel (-15,6%).

Positieve punten 

 • De omzet van Google Services, het segment dat de traditionele kernsegmenten van het bedrijf omvat (o.a. Google Search en YouTube), steeg in Q3 jaar-over-jaar met 2,5% tot ongeveer $ 61,4 miljard. Het segment was zo goed voor 88,8% (-3,13 pp) van de totale omzet. De operationele marge van de divisie daalde met 7,80 procentpunt tot 32,2%. In de eerste negen maanden steeg de omzet van Google Services met 10,4% tot $ 185,7 miljard en bleef de operationele winst jaar-over-jaar nagenoeg stabiel op $ 65,5 miljard (+0,6%). De EBIT-marge daalde zo met 3,9 procentpunt tot 35,3%.
 • De totale advertentie-inkomsten stegen in Q3 met 2,5% tot ongeveer $ 54,5 miljard en maakte zo 78,9% (-2,74 pp) uit van de totale omzet. Dankzij de trend van digitale transformatie blijft de vraag om te adverteren op de Google-platformen erg sterk. Desondanks vertraagde de groei vanwege enerzijds een erg hoge vergelijkingsbasis en anderzijds door teruggeschroefde advertentiebudgetten bij een deel van de klanten, waarvan in Q2 ook reeds sprake was. In de eerste negen maanden stegen de advertentie-inkomsten met 11,6% tot ongeveer $ 165,4 miljard .
 • De omzet van Google Search, de kerndivisie van de groep, steeg in Q3 jaar-over-jaar met 4,3% tot ongeveer $ 39,5 miljard. Het segment was zo goed voor 57,2% (-1,02 pp) van de totale omzet. Het bedrijf blijft sterk investeren in AI om de zoekmotor verder te verbeteren. Zo lanceerde het multisearch (zoekopdrachten via tekst en afbeeldingen samen) en begint het gebruik van Google Lens ook aan te trekken (> 8 miljard zoekopdrachten per maand). Het management wees opnieuw op de sterke toename van reis-gerelateerde zoekopdrachten en de evolutie van retail richting omnichannel. In de eerste negen maanden stegen de inkomsten van de divisie met 13,4% tot ongeveer $ 119,8 miljard .
 • Onder Google other categoriseert de groep overige (lees: niet-reclame) inkomstenbronnen zoals YouTube-Premium abonnementen, aankopen in de Google Play Store, maar ook inkomsten uit de verkoop van hardware zoals de Pixel-smartphone, Google Nest en de Fitbit. De omzet van al deze producten en diensten samengenomen steeg in Q3 jaar-over-jaar met 2,1% tot ongeveer $ 6,9 miljard. Het segment was zo goed voor 10% (-0,39 pp) van de totale omzet. Deze lichte stijging werd voornamelijk gedreven door een groei van de YouTube Music Premium en YouTube TV abonnementen, alsook door een goede verkoop van de Google Pixel 6A smartphone. Deze positieve evoluties werden evenwel tegengehouden door lagere verkopen in de Play-store vanwege een lagere klantenactiviteit op t.o.v. de vroege dagen van de pandemie. Het bedrijf begint zich steeds meer in het vaarwater van Apple te begeven. Zo introduceerde het nieuwe versies van de eigen smartphone (Pixel 7 & Pixel 7 Pro), lanceerde het de Pixel Watch (met Fitbit integratie) en gaf het een voorsmaakje van de aankomende Pixel Tablet. Voor al deze apparaten ontwikkelt het, net zoals Apple, zijn eigen halfgeleiders (Tenson). Het is voor beide bedrijven steeds minder belangrijk (en moeilijker) om grote sprongen voorwaarts te maken wat betreft hardware. Ontwikkelingen in AI-gedreven software zijn daarom steeds meer cruciaal. In de eerste negen maanden stegen de inkomsten van deze restcategorie met 2% tot ongeveer $ 20,3 miljard .
 • De omzet van Google Cloud, het segment dat zowel Google Workspace (het voormalige G Suite) als Google Cloud Platform (GCP) omvat, steeg in Q3 jaar-over-jaar met 37,6% tot ongeveer $ 6,9 miljard. De clouddiensten waren zo goed voor 9,9% (+2,28 pp) van de totale omzet. De operationele marge van de divisie steeg met 2,73 procentpunt tot -10,18%. In de eerste negen maanden steeg de omzet van Google Cloud met 38,8% tot $ 19 miljard en zag de divisie het operationele verlies jaar-over-jaar groeien met 12,6% tot $ 2,5 miljard. De EBIT-marge steeg zo met 3 procentpunt tot -13,1%. Deze groei werd de voorbije maanden sterk gedreven door de noodgedwongen digitalisering die bedrijven moesten doorvoeren vanwege COVID-19 en de daaruit resulterende lockdowns. Dit ondersteunde de groei voor GCP, dat diensten aanbiedt zoals cloud-gebaseerde opslagruimte, database-management, virtuele machines en web apps, alsook de vraag naar online samenwerkingstools (zoals videoconferencing). Naast het verwerven van nieuwe contracten met o.a. Toyota, Target en H&M, werd ook Google Public Sector gelanceerd, gericht op overheidsinstellingen.
 • De zogenaamde 'Traffic Acquisition Costs' (i.e. de kosten gerelateerd aan het genereren van webverkeer) als percentage van de totale reclame-inkomsten stegen in Q3 jaar-over-jaar met 6 basispunten tot ongeveer 21,71%. Ter info: Denk hierbij aan de het contract met Apple om Google in te stellen als de default zoekmotor op de iPhone.
 • R&D: Er vloeide in het derde kwartaal ongeveer $ 10,3 miljard (+33,5%) richting onderzoek & ontwikkeling, ofwel 14,9% van de totale omzet (+3,05 procentpunt).
 • Balans: Alphabet beschikt over een balans met een solvabiliteit van 70,8% (+0,75 pp), een EBITDA die de interestlasten 953 keer dekt en een ratio nettoschuld over EBITDA van -0,93x. Het bedrijf beschikt m.a.w. over een uitermate sterke balans. De berg van cash, cash-equivalenten en verhandelbare effecten waarop Alphabet comfortabel zetelt bedraagt momenteel ongeveer $ 116,3 miljard (-16,75%).
 • Vrije kasstroom: Alphabet genereerde sinds het jaarbegin ongeveer $ 44 miljard aan vrije kasstroom, een daling van 9,22%. Alphabet heeft de investeringen in servers, datacenters en kantoorgebouwen terug opgedreven.
 • Inkoop eigen aandelen: Alphabet profiteerde van de terugval van de aandelenkoers en kocht in het voorbije kwartaal voor ongeveer $ 15,4 miljard aan eigen aandelen in, een kwartaalrecord. Ter herinnering: In Q1 kondigde het aan het inkoopprogramma uit te breiden met nogmaals $ 70 miljard.
 • Shorts, het antwoord dat Alphabet formuleerde op rivaal TikTok beschikt nu over 1,5 miljard gebruikers per maand die zorgen voor 30 miljard dagelijkse views. Het bedrijf bekijkt nu volop wat de optimale manier is om deze dienst te monetiseren, wat belangrijk is gezien het kijkersminuten van YouTube kannibaliseert. In september werden de eerste advertentiemogelijkheden gelanceerd.

Negatieve punten 

 • De reclame-inkomsten van YouTube daalden in Q3 jaar-over-jaar met 1,9% tot ongeveer $ 7,1 miljard. Het segment was zo nog goed voor 10,2% (-0,83 pp) van de totale omzet. De daling wijst het bedrijf toe aan de uitzonderlijke prestaties van direct-advertising tijdens de pandemie vorig jaar en aan de lagere reclame-uitgaven bij sommige adverteerders. Het bereik van YouTube groeit volgens het management het sterkst via CTV (Connected TV) waar het steeds meer terrein wint t.o.v. lineaire televisie. In september kwam YouTube (8%) voor het eerst boven Netflix (7,3%) uit in het Amerikaanse TV-landschap. Ter herinnering: Alphabet zag slechts een geringe impact van de wijzigingen die Apple's iOS 14.5 met zich meebracht omtrent het gebruik van de IDFA (Identifier For Advertisers). Apple maakte het hiermee moeilijker om gebruikersactiviteiten te tracken voor het personaliseren van reclame, iets waar andere spelers als Facebook of Snapchat meer last van hebben. In de eerste negen maanden stegen de reclame-inkomsten van YouTube met 5,3% tot ongeveer $ 21,3 miljard .
 • De inkomsten uit netwerkreclame (bv. advertentiebanners op non-Google websites) daalden in Q3 jaar-over-jaar met 1,6% tot ongeveer $ 7,9 miljard. Het segment was zo nog goed voor 11,4% (-0,89 pp) van de totale omzet. In de eerste negen maanden stegen de inkomsten van de divisie met 8,5% tot ongeveer $ 24,3 miljard .Dit segment wordt gedreven door AdMob, het platform voor in-app advertenties, en AdSense (reclame op websites van derden). Ook hier merkte het management op dat sommige adverteerders hun reclame-budgetten aan het terugdringen zijn.
 • Het zogenaamde 'Other bets'-segment, een verzamelnaam voor een reeks projecten die zich nog in een vroeg stadium bevinden, zag de inkomsten jaar-over-jaar opklimmen met 14,8% tot ongeveer $ 209 miljoen. Het operationele verlies steeg evenwel met 25,1% tot een slordige $ 1,6 miljard.
 • Outlook: Het management wijst er opnieuw op dat de cijfers van de tweede jaarhelft zich verhouden tot een erg hoge vergelijkingsbasis. Dit vanwege het corona-herstel dat in het vorige boekjaar plaatsvond. De groeicijfers zullen daarom ook in Q4 aan de lage kant uitkomen. Alphabet is tevens niet geheel immuun voor een vertragende economie, waardoor de advertentiebudgetten van klanten teruggeschroefd worden en ook consumenten hun uitgaven temperen. Wat betreft Google Cloud zegt het management dat ze de focus houden op lange termijn winstgevendheid. Verder herhaalde het dat de vertraging in de personeelsaanwervingen duidelijker zal worden in 2023, al zou de stijging in Q4 al heel wat lager liggen dan in Q3. Het bedrijf zegt momenteel de focus verder te verscherpen richting een duidelijke waaier van producten en diensten (denk bv. aan Search, YouTube Shorts, Pixel...) en stelt dat het de operationele kostengroei tracht te milderen om zo de winstgevendheid te ondersteunen.
 • Google Play: Het bedrijf zag in de afgelopen maanden een lagere groeibijdrage vanuit de Google Play Store vanwege de verschillende tarificatiewijzigingen die het bedrijf in juli van 2021 doorvoerden. De service fee die ontwikkelaars moeten afstaan op de verkoop van hun applicaties werd toen verlaagd van 30% tot 15% voor de eerste $ 1 miljoen. Daarna besloot het bedrijf ook om de commissies op alle abonnementsverkopen te verlagen tot 15%. Voorheen gelde dit tarief ook al, maar dan enkel voor abonnementen die al langer dan 12 maanden lopen.
 • Fitbit: Ondanks de overname van Fitbit in januari werd afgerond, zou er nog steeds een onderzoek lopen namens het Amerikaanse ministerie van Justitie aangaande het effect van de bijkomende data die de Fitbit smartwatches genereren op de marktpositie van Google in online advertising. Google meent zelf deze data niet te zullen gebruiken voor advertentiedoeleinden.
 • Rusland: Ongeveer 1% van de omzet van 2021 was afkomstig van advertenties in Rusland. Ondertussen heeft het bedrijf nagenoeg alle activiteiten in het land stopgezet.
 • Europese regelgeving: Gevraagd naar de potentiële impact van de Digital Markets Act (DMA, de Europese regelgeving die de macht van Big Tech dient terug te schroeven, zei CEO Sundar Pichai niet veel meer dan dat veel zal afhangen van de details rond implementatie die op heden nog steeds vaag blijven, maar dat het bedrijf hoe dan ook constructief beoogt mee te werken.
 • Wisselkoerseffecten: Alphabet zag in het derde kwartaal een negatieve impact op de omzet van 6 procentpunt vanwege de aantrekking van de Amerikaanse dollar. In het vierde kwartaal rekent het management op een nog sterkere tegenwind door de sterkte van de dollar. De impact is tevens sterker op het niveau van de operationele winst t.o.v. de omzet omdat het grootste deel van de R&D in de VS plaatsvindt.

SWOT

Sterktes 

 • Dominante positie in digitale reclame via Google, markt die jaarlijks nog 10-20% groeit.
 • Heeft met Android het besturingssysteem waar de meerderheid van de smartphones op draaien.
 • Sterke balans en hoge cashvoorraad.
 • Financiële discipline sinds de intrede van CFO Ruth Porat in 2015, waardoor minder geld verspild wordt aan vergezochte 'moonshots'.

Zwaktes 

 • De vergoedingen die Alphabet moet betalen aan partners om haar Google-zoekbalk op te nemen lijken jaar na jaar toe te nemen.
 • Vandaag is Alphabet nog heel sterk afhankelijk van Google voor haar inkomsten.

Opportuniteiten 

 • De COVID-19 crisis doet bedrijven wereldwijd meer nadenken over een digitale transformatie, waarvoor Google de nodige ondersteuning en oplossingen kan bieden.
 • Potentiële nieuwe groeimotoren in de toekomst via Pixel smartphone en initiatieven uit 'Other Bets'

Bedreigingen 

 • Kritiek op de dominante marktpositie van Alphabet neemt toe en zorgde al voor veroordelingen door de Europese Commissie. De invoering van de Digital Markets Act en de Digital Services Act zal wellicht toch enige implicaties hebben inzake de marktmacht van Alphabet in de toekomst.
 • De voorbije jaren nam het marktaandeel van Facebook in digitale reclame sterk toe, de concurrentie kan de komende jaren nog intenser worden.
 • Ondanks de overname van Fitbit in januari werd afgerond, zou er nog steeds een onderzoek lopen namens het Amerikaanse ministerie van Justitie aangaande het effect van de bijkomende data die de Fitbit smartwatches genereren op de marktpositie van Google in online advertising. Google meent zelf deze data niet te zullen gebruiken voor advertentiedoeleinden.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 824.32 USD Kopen
2018/02/05 1055.8 USD Houden
2020/02/04 1482.6 EUR Houden
2020/05/05 1322.9 EUR Kopen
2020/11/16 1777 USD Houden
2021/04/28 2307.12 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.