Alphabet Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 28/04/2021
 • Koers opmaak studie: 2307.12 USD
 • Huidige koers: 2515.25 USD
 • Marktkapitalisatie: 1,55 biljoen USD
 • Secteur: Technologie
 • Markt: NASDAQ
 • ISIN: US02079K1079

Conseil de l'analyste

 • 2 490,00 $US
 • 3 150,00 $US

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Alphabet is het moederbedrijf boven Google en biedt wereldwijd verschillende Internet-gerelateerde diensten aan zoals o.a. de Google zoekmotor, de Chrome-webbrowser, YouTube, het Android-besturingssysteem, Gmail, Google Maps, de Pixel-smartphone, etc. De voornaamste inkomstenbron betreft advertentie-inkomsten via de Google zoekmotor en via reclameplatformen Adsense en Adwords. Het bedrijf tracht verder een leidende positie in te nemen op vlak van technologische ontwikkelingen en doet aanzienlijke investeringen in onderzoek & ontwikkeling. Denk hierbij aan o.a. zelfrijdende auto's, artificiële intelligentie, quantum computers en biowetenschappelijk onderzoek. Alphabet is één van de weinige bedrijven ter wereld met een marktkapitalisatie die zich bevindt rond 1 biljoen Amerikaanse dollar.

Conclusie

Alphabet heeft een uitstekend eerste kwartaal achter de rug. Zo steeg de omzet met 34%, de operationele winst met 30%, en de nettowinst per aandeel met 166%. Die stijging was wel mede te danken aan $4,8 miljard aan ongerealiseerde meerwaarden op de aandelenportefeuille die het bedrijf aanhoudt, alsook aan een verlenging van de verwachte levensduur van de servers waardoor de afschrijvingen daalden met $835 miljoen. Maken we hier abstractie van bedroeg de verwaterde winst per aandeel $18,23, wat nog steeds 84,7% hoger is dan een jaar geleden. Het bedrijf blijft voor het gros van zijn inkomsten afhankelijk van online advertenties (81%). Door de boost die e-commerce kreeg vanwege COVID-19 werd de vraag hiernaar fors gestuwd. Zo stegen de reclame-inkomsten van Google Search en YouTube met respectievelijk 30% en 49%. Ook de niet-reclame inkomsten, komende van o.a. YouTube Premium abonnementen, de Google Play Store en Google Cloud deden het prima, met stijgingen rond de 46%. De clouddiensten blijven vooralsnog verlieslatend maar zullen naar verwachting de komende jaren winstgevend worden naarmate de omzet van de divisie groeit. Het management stelde eerder reeds dat het een bewuste strategie was om eerst te focussen op het ontwikkelen van een stabiele en schaalbare cloud-infrastructuur, voordat er gewerkt zou worden op omzet. Zoals voorheen gesteld lijkt het erop dat Alphabet er aan de andere kant van de coronacrisis beter uitkomt. Het management zegt ook dat het agressief zal blijven investeren in de opportuniteiten die het ziet. Als kers op de taart trakteert het de aandeelhouders op een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen van $50 miljard. Dankzij de gunstige vooruitzichten wordt het advies verhoogt naar KOPEN.

Nieuws

04/08/2020: Ondanks Alphabet reeds comfortabel kan vertoeven op een cashberg van $ 121 miljard besloot het bedrijf om via een uitgifte van schuldpapier nog een bijkomende $ 10 miljard cash op te halen. $ 5,75 miljard daarvan zijn zogenaamde "green bonds" waarvan de gelden enkel aangewend worden voor duurzame en/of sociale doeleinden zoals het verlagen van CO2 emissies, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, rassengelijkheid, etc. De obligaties hebben een looptijd van 10 jaar en leveren 1,1% rente op.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 90,27110,86136,82161,86182,53182,10
Operationele winst 23,7226,1527,5234,2341,2250,19
Nettowinst 19,4812,6630,7434,3440,2751,07
Boekwaarde per aandeel 201,12219,50255,38292,65329,59379,73
Winst per aandeel 28,1418,2744,2249,5959,1572,57
Koers/Winst 285824273026
Dividend 0,000,000,000,000,000,00
Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Bron: Bloombergin USD


Resultaten eerste kwartaal 2021

 • De omzet steeg in Q1 jaar-over-jaar met 34% tot $55,3 miljard.
 • De operationele winst (EBIT) steeg in Q1 jaar-over-jaar met 30% tot €16,4 miljard. De operationele marge steeg met maar liefst 11 procentpunt tot 30%.
 • De (verwaterde) nettowinst per aandeel (WPA) steeg in Q1 jaar-over-jaar met 166% tot $26,29. Deze stijging was echter mede te danken aan $4,8 miljard aan ongerealiseerde meerwaarden op de aandelenportefeuille die het bedrijf aanhoudt. Maken we hier abstractie van was de WPA $19,18, een stijging van 94% jaar-over-jaar.

Positieve punten 

 • De omzet van Google Services, het segment dat de traditionele kernsegmenten van het bedrijf omvat (o.a. Google Search en YouTube), steeg in Q1 jaar-over-jaar met 34% tot $51,2 miljard (92,5% van de totale omzet). De gestegen online consumentenactiviteit doet de vraag om te adverteren op de Google-platformen boomen.
  • De omzet van Google search, de kerndivisie van de groep, steeg in het eerste kwartaal jaar-over-jaar met 30,1% tot $31,9 miljard en was zo goed voor 57,6% van de totale groepsomzet van het bedrijf. Het management zag een verdere normalisatie van de zoekactiviteiten en reclame-uitgaven van bedrijven.
  • De reclameinkomsten van YouTube stegen in het eerste kwartaal jaar-over-jaar met 48,7% tot $6 miljard en maakten zo ongeveer 11% uit van de totale groepsomzet van het bedrijf. De vraag naar direct-response advertising blijft sterk groeien t.o.v. brand advertising.
  • De inkomsten uit netwerkreclame (i.e. advertentiebanners op non-Google websites) stegen in Q1 jaar-over-jaar met 30,1% tot $6,8 miljard.
  • Onder "Other Revenues" categoriseert de groep overige inkomstenbronnen zoals niet-reclameinkomsten van YouTube en de Google Play Store. Deze inkomsten stegen in het eerste kwartaal jaar-over-jaar met 46,4% tot $6,5 miljard, gedreven door een verdere groei van het aantal abonnee's van YouTube Premium en een stijging van de omzet van Google Play. Vanaf dit jaar worden ook de activiteiten van het voor $2,1 miljard overgenomen Fitbit opgenomen binnen dit subsegment.
 • De omzet van Google Cloud, het segment dat zowel Google Workspace (het voormalige G Suite) als Google Cloud Platform (GCP) omvat, steeg in Q1 jaar-over-jaar met 45,7% tot $4 miljard. De divisie maakt zo ongeveer 7,3% van de totale groepsomzet uit. Deze groei werd de voorbije maanden sterk gedreven door de noodgedwongen digitalisering die bedrijven moesten doorvoeren vanwege COVID-19 en de daaruit resulterende lockdowns. Dit ondersteunde de groei voor GCP, dat diensten aanbiedt zoals cloud-gebaseerde opslagruimte, database-management, virtuele machines en web apps, alsook de vraag naar online samenwerkingstools (zoals videoconferencing). Er werd dan ook fors geïnvesteerd in deze bedrijfstak gedurende het coronajaar om het aanbod verder uit te bouwen.
 • De zogenaamde "Traffic Acquisition Costs" (i.e. de kosten gerelateerd aan het genereren van webverkeer) als percentage van de totale reclame-inkomsten daalden met 34 basispunten tot 21,73%.
 • Alphabet kondigde aan voor $50 miljard aan eigen aandelen in te kopen. Dit zal het totaal uitstaande aandelen verminderen met ongeveer 3%.
 • Het bedrijf heeft een uitermate sterke balans met een solvabiliteit van 70% en een berg van cash, cash-equivalenten en verhandelbare effecten voor een totaalbedrag van $135 miljard, wat een nettokaspositie geeft van $109,8 miljard.
 • Outlook: Het bedrijf ziet een aanhoudende sterke vraag naar advertenties op de Google-platformen maar zegt niet te weten hoe duurzaam die trend zal zijn. Gezien de effecten van de pandemie op de resultaten van het vorige boekjaar wijst het management er tevens op dat de vergelijksbasis voor Q2 uitzonderlijk laag ligt, terwijl die van Q3 en Q4 hoger ligt. Het bedrijf zegt wel dat het agressief zal blijven investeren in de opportuniteiten die het bedrijf ziet.

Negatieve punten 

 • Ondanks het stijgende belang van Google Cloud, blijft de divisie operationeel niet winstgevend. Zo eindigde de operationele marge in het afgelopen boekjaar op ongeveer -24%, wat evenwel een verbetering van 19 procentpunt betekent ten opzichte van einde boekjaar 2020. Deze verbetering werd wel ondersteund door enkele éénmalige zaken zoals een verlenging van de verwachte levensduur van de servers en het afwikkelen van reserves die werden geboekt in de vrees voor dubieuze debiteuren naar aanleiding van COVID-19. Het management stelde eerder reeds dat het een bewuste strategie was om eerst te focussen op het ontwikkelen van een stabiele cloud-infrastructuur en go-to-market organisatie die schaalbaar was, voordat er gewerkt werd op omzet. De verwachting is dan ook dat de komende jaren het operationeel verlies steeds sneller zal dalen naarmate de omzet stijgt.
 • Het zogenaamde "Other Bets"-segment, een verzamelnaam voor een reeks projecten die zich nog in een vroeg stadium bevinden, kende in Q1 een omzetstijging van 46,7% tot $198 miljoen maar leidde opnieuw een operationeel verlies van ongeveer $1,1 miljard.
 • Ondanks de overname van Fitbit in januari werd afgerond, zou er nog steeds een onderzoek lopen namens het Amerikaanse ministerie van Justitie aangaande het effect van de bijkomende data die de Fitbit smartwatches genereren op de marktpositie van Google in online advertising. Google meent zelf deze data niet te zullen gebruiken voor advertentiedoeleinden.

SWOT

Sterktes 

 • Dominante positie in digitale reclame via Google, markt die jaarlijks nog 10-20% groeit.
 • Heeft met Android het besturingssysteem waar de meerderheid van de smartphones op draaien.
 • Sterke balans en hoge cashvoorraad.
 • Financiële discipline sinds de intrede van CFO Ruth Porat in 2015, waardoor minder geld verspild wordt aan vergezochte 'moonshots'.

Zwaktes 

 • De vergoedingen die Alphabet moet betalen aan partners om haar Google-zoekbalk op te nemen lijken jaar na jaar toe te nemen.
 • Vandaag is Alphabet nog heel sterk afhankelijk van Google voor haar inkomsten.

Opportuniteiten 

 • De COVID-19 crisis doet bedrijven wereldwijd meer nadenken over een digitale transformatie, waarvoor Google de nodige ondersteuning en oplossingen kan bieden.
 • Potentiële nieuwe groeimotoren in de toekomst via Pixel smartphone en initiatieven uit 'Other Bets'

Bedreigingen 

 • Kritiek op de dominante marktpositie van Alphabet neemt toe en zorgde al voor veroordelingen door de Europese Commissie. De kans bestaat dat nieuwe regulering in de toekomst de macht van Alphabet gaat beperken.
 • De voorbije jaren nam het marktaandeel van Facebook in digitale reclame sterk toe, de concurrentie kan de komende jaren nog intenser worden.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 824.32 USD Kopen
2018/02/05 1055.8 USD Houden
2020/02/04 1482.6 EUR Houden
2020/05/05 1322.9 EUR Kopen
2020/11/16 1777 USD Houden
2021/04/28 2307.12 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.