Alphabet Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 04/05/2022
 • Koers opmaak studie: 2445.22 USD
 • Huidige koers: 2165.92 USD
 • Marktkapitalisatie: 1,62 biljoen USD
 • Secteur: Technologie
 • Markt: NASDAQ
 • ISIN: US02079K1079

Conseil de l'analyste

 • 3 051,20 $US
 • 3 985,40 $US

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Alphabet is het moederbedrijf boven Google en biedt wereldwijd verschillende Internet-gerelateerde diensten aan zoals o.a. de Google zoekmotor, de Chrome-webbrowser, YouTube, het Android-besturingssysteem, Gmail, Google Maps, de Pixel-smartphone, etc. De voornaamste inkomstenbron betreft advertentie-inkomsten via de Google zoekmotor en via reclameplatformen Adsense en Adwords. Het bedrijf tracht verder een leidende positie in te nemen op vlak van technologische ontwikkelingen en doet aanzienlijke investeringen in onderzoek & ontwikkeling. Denk hierbij aan o.a. zelfrijdende auto's, artificiële intelligentie, quantum computers en biowetenschappelijk onderzoek. Alphabet is één van de weinige bedrijven ter wereld met een marktkapitalisatie die zich bevindt rond 1 biljoen Amerikaanse dollar.

Conclusie

Alphabet kon opnieuw solide resultaten voorleggen voor Q1 van 2022, die over het algemeen in lijn lagen met de verwachting. Zo steeg de omzet met 23% tot ongeveer $ 68 miljard en steeg de operationele winst met 22,2% tot $ 20,1 miljard, wat een operationele winstmarge geeft van 29,5% (-0,17 procentpunt). Het laatste lijntje van de resultatenrekening was iets minder, met een daling van de nettowinst per aandeel van 6,4% tot $ 24,62. Deze daling was evenwel voornamelijk te wijten aan niet-gerealiseerde minwaarden op aandelen die het bedrijf aanhoudt t.o.v. aanzienlijke meerwaarden in het vorige boekjaar.

Alphabet blijft voor het gros van zijn inkomsten afhankelijk van online advertenties (80,4%) en dankzij de trend van digitale transformatie blijft de vraag om te adverteren op de Google-platformen erg sterk. Zo stegen de reclame-inkomsten bij Google Search en Google Network met respectievelijk 24,3% en 20,2%, mede dankzij een forse toename van zoekopdrachten gerelateerd aan reizen en lokaal winkelen. Bij YouTube kwam de groei iets lager uit op 14,4% wat het management toewijst aan een hoge vergelijkingsbasis alsook indirecte effecten m.b.t. de oorlog in Oekraïne. Ook de niet-reclame inkomsten stonden enigszins onder druk (+4,9%). De groei van het aantal abonnees van YouTube Premium, YouTube Music en YouTube TV werden immers voor een groot deel tenietgedaan door lagere inkomsten vanuit de Play-store vanwege de commissieverlagingen die vorig jaar werden doorgevoerd.

Google Cloud, het segment dat zowel Google Workspace (het voormalige G Suite) als Google Cloud Platform (GCP) omvat, zette evenwel haar opmars verder en zag de omzet stijgen met 43,8% tot $ 5,8 miljard. De divisie blijft vooralsnog verlieslatend maar zag de operationele winstmarge sinds vorig jaar opveren met 8 procentpunt tot -16%. Het management stelde eerder reeds dat het een bewuste strategie was om eerst te focussen op het ontwikkelen van een stabiele en schaalbare cloud-infrastructuur, voordat er gewerkt zou worden op omzet.

Alphabet blijft zeer degelijk presteren in het enigszins uitdagende economische klimaat van vandaag, al blijven er nog wel heel wat vraagtekens m.b.t. de exacte implicaties van de strengere Europese regelgeving inzake Big Tech (DMA & DSA). Het aandeel noteert momenteel aan een verwachte koers-winstverhouding van 20,2x, een verwachte EV/EBITDA van 11,4x en een vrijekasstroomrendement van 4,3%. Gezien de kwaliteit van het bedrijf blijft het advies op KOPEN.

Nieuws

Aandelensplitsing: De prijs voor één aandeel Alphabet was de laatste jaren opgelopen tot nagenoeg drieduizend euro. Het bedrijf kondigde daartoe een 20-voor-1 aandelensplitsing aan via een éénmalig aandelendividend waarbij 1 aandeel recht geeft op 19 bijkomende aandelen. Deze splitsing zou plaatsvinden op 15 juli 2022. Het betreft in feite een partiële splitsing, waardoor in principe geen roerende voorheffing verschuldigd zal zijn. Echter, gezien het bedrijf meermaals spreekt van een uitkering via een dividend wachten we toch graag de prospectus af alvorens een advies te formuleren om het aandeel al dan niet te verkopen voor de splitsing.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 90,27110,86136,82161,86182,53207,33
Operationele winstmarge 26,3%23,6%20,1%21,1%22,6%34,9%
Netto winstmarge 21,6%11,4%22,5%21,2%22,1%38,2%
Boekwaarde per aandeel 201,12219,50255,38292,65329,59381,19
Winst per aandeel 28,1418,2744,2249,5959,15114,64
Koers/Winst 285824273024
Dividend 0,000,000,000,000,000,00
Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Bron: Bloombergin USD

Resultaten eerste kwartaal 2022

 • De omzet steeg in Q1 j-o-j met ongeveer 23% tot $ 68 miljard.
 • De operationele winst steeg in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 22,2% tot $ 20,1 miljard. De EBIT-marge daalde over dezelfde periode zo met ongeveer -0,17 procentpunt tot 29,5%.
 • De nettowinst daalde in het afgelopen kwartaal j-o-j met ongeveer 8,3% tot $ 16,4 miljard, ofwel tot $ 24,62 per (verwaterd) aandeel (-6,4%). Deze daling is voornamelijk te wijten aan niet-gerealiseerde minwaarden op aandelen die het bedrijf aanhoudt t.o.v. aanzienlijke meerwaarden in het vorige boekjaar.

Positieve punten 

 • De omzet van Google Services, het segment dat de traditionele kernsegmenten van het bedrijf omvat (o.a. Google Search en YouTube), steeg in Q1 jaar-over-jaar met 20,1% tot ongeveer $ 61,5 miljard. Het segment was zo goed voor 90,4% (-2,14 pp) van de totale omzet. De operationele marge van de divisie daalde met 0,91 procentpunt tot 37,29%.
 • De totale advertentie-inkomsten stegen in Q1 met 22,3% tot ongeveer $ 54,7 miljard en maakte zo 80,4% (-0,41 pp) uit van de totale omzet. Dankzij de trend van digitale transformatie blijft de vraag om te adverteren op de Google-platformen erg sterk.
 • De omzet van Google Search, de kerndivisie van de groep, steeg in Q1 jaar-over-jaar met 24,3% tot ongeveer $ 39,6 miljard. Het segment was zo goed voor 58,3% (+0,62 pp) van de totale omzet. Het management zag een verdere normalisatie van de zoekactiviteiten en reclame-uitgaven van bedrijven. Meer specifiek zag het een sterke toename van reis-gerelateerde zoekopdrachten, die een stuk hoger lagen dan Q1 2019 (pre-COVID). Daarnaast verdubbelden de zoekopdrachten voor winkels 'in de buurt'  wat er volgens het management op wijst dat een omnichannel retail-benadering optimaal blijft.
 • De reclame-inkomsten van YouTube stegen in Q1 jaar-over-jaar met 14,4% tot ongeveer $ 6,9 miljard. Het segment was zo goed voor 10,1% (-0,76 pp) van de totale omzet. De vraag naar direct-response advertising kende een eerder bescheiden groei, terwijl brand advertising opnieuw sterk presteerde. De algemene groeivertraging wijst het bedrijf toe aan de uitzonderlijke prestaties van direct-advertising tijdens de pandemie vorig jaar, alsook vanwege indirecte effecten m.b.t. de oorlog in Oekraïne. Het bereik van YouTube groeit volgens het management het sterkst via CTV (Connected TV) waar het steeds meer terrein wint t.o.v. lineaire televisie. Ter herinnering: Alphabet zag slechts een geringe impact van de wijzigingen die Apple's iOS 14.5 met zich meebracht omtrent het gebruik van de IDFA (Identifier For Advertisers). Apple maakte het hiermee moeilijker om gebruikersactiviteiten te tracken voor het personaliseren van reclame, iets waar andere spelers als Facebook of Snapchat meer last van hebben.
 • De inkomsten uit netwerkreclame (bv. advertentiebanners op non-Google websites) stegen in Q1 jaar-over-jaar met 20,2% tot ongeveer $ 8,2 miljard. Het segment was zo goed voor 12% (-0,27 pp) van de totale omzet. Deze groeicijfers werden gedreven door AdMob, het platform voor in-app advertenties, en AdSense (reclame op websites van derden).
 • De omzet van Google Cloud, het segment dat zowel Google Workspace (het voormalige G Suite) als Google Cloud Platform (GCP) omvat, steeg in Q1 jaar-over-jaar met 43,8% tot ongeveer $ 5,8 miljard. De clouddiensten waren zo goed voor 8,6% (+1,24 pp) van de totale omzet. De operationele marge van de divisie steeg met 8,07 procentpunt tot -15,99%. Deze groei werd de voorbije maanden sterk gedreven door de noodgedwongen digitalisering die bedrijven moesten doorvoeren vanwege COVID-19 en de daaruit resulterende lockdowns. Dit ondersteunde de groei voor GCP, dat diensten aanbiedt zoals cloud-gebaseerde opslagruimte, database-management, virtuele machines en web apps, alsook de vraag naar online samenwerkingstools (zoals videoconferencing). Er werd dan ook fors geïnvesteerd in deze bedrijfstak gedurende de afgelopen jaren om het aanbod verder uit te bouwen.
 • De zogenaamde 'Traffic Acquisition Costs' (i.e. de kosten gerelateerd aan het genereren van webverkeer) als percentage van de totale reclame-inkomsten stegen in Q1 jaar-over-jaar lichtjes met 20 basispunten tot ongeveer 21,94%.
 • R&D: Er vloeide in het eerste kwartaal ongeveer $ 9,1 miljard (+21,8%) richting onderzoek & ontwikkeling, ofwel 13,4% van de totale omzet (-0,12 procentpunt).
 • Balans: Alphabet beschikt over een balans met een solvabiliteit van 71,1% (+1,09 pp), een EBITDA die de interestlasten 290 keer dekt en een ratio nettoschuld over EBITDA van -1,05x. Het bedrijf beschikt m.a.w. over een uitermate sterke balans. De berg van cash, cash-equivalenten en verhandelbare effecten waarop Alphabet comfortabel zetelt bedraagt momenteel ongeveer $ 134 miljard (-4,07%).
 • Vrije kasstroom: Alphabet genereerde het afgelopen boekjaar ongeveer $ 15,3 miljard aan vrije kasstroom, een stijging van 14,78%.
 • Outlook: Het management wijst erop dat de grootste negatieve COVID-impact bij Google Services plaatsvond in het tweede kwartaal van 2020. Dat gaf een lage vergelijkingsbasis in Q2 van 2021, maar zo ook een extra hoge vergelijkingsbasis voor Q2 2022. Daarnaast zullen de lagere commissies van Google Play merkbaar blijven tot Q3 2022, gezien de lagere tarieven werden ingevoerd in juli 2021. Wat betreft Google Cloud zegt het management niet veel meer dan dat ze hier een aanzienlijke opportuniteit in blijven zien.
 • Aandelensplitsing: De koers van een aandeel Alphabet was de laatste jaren opgelopen tot nagenoeg drieduizend euro. Het bedrijf kondigde daartoe een 20-voor-1 aandelensplitsing aan via een éénmalig aandelendividend waarbij 1 aandeel recht geeft op 19 bijkomende aandelen. Deze splitsing zou plaatsvinden op 15 juli 2022. Het betreft in feite een partiële splitsing, waardoor in principe geen roerende voorheffing verschuldigd zal zijn. Echter, gezien het bedrijf meermaals spreekt van een uitkering via een dividend wachten we toch graag de prospectus af alvorens een advies te formuleren om het aandeel al dan niet te verkopen voor de splitsing.
 • Inkoop eigen aandelen: Alphabet kocht de voorbije 12 maanden voor ongeveer $ 52 miljoen aan eigen aandelen in en kondigde aan het inkoopprogramma uit te breiden met nogmaals $ 70 miljard.
 • Shorts, het antwoord dat Alphabet formuleerde op rivaal TikTok zag het aantal views verviervoudigen t.o.v. vorig jaar. Het bedrijf bekijkt nu volop wat de optimale manier is om deze dienst te monetiseren, wat belangrijk is gezien het kijkersminuten van YouTube kannibaliseert.

Negatieve punten 

 • Onder Google other categoriseert de groep overige (lees: niet-reclame) inkomstenbronnen zoals YouTube-Premium abonnementen, aankopen in de Google Play Store, maar ook inkomsten uit de verkoop van hardware zoals de Pixel-smartphone, Google Nest en de Fitbit. De omzet van al deze producten en diensten samengenomen steeg in Q1 jaar-over-jaar met 4,9% tot ongeveer $ 6,8 miljard. Het segment was zo goed voor 10% (-1,73 pp) van de totale omzet. De verdere groei van het aantal abonnees van YouTube Premium, YouTube Music en YouTube TV werden voor een groot deel tenietgedaan door lagere inkomsten vanuit de Play-store vanwege de commissieverlagingen die vorig jaar werden doorgevoerd. Volgens het management hebben nu ongeveer 99% van de ontwikkelaars recht op de verlaagde commissie van 15% i.p.v. 30%. Exacte cijfers worden evenwel niet gegeven.
 • Het zogenaamde 'Other bets'-segment, een verzamelnaam voor een reeks projecten die zich nog in een vroeg stadium bevinden, zag de inkomsten jaar-over-jaar opklimmen met 122,2% tot ongeveer $ 440 miljoen. Het operationele verlies steeg evenwel met 0,9% tot een slordige $ 1,2 miljard.
 • Het bedrijf verwacht in de komende maanden een lagere groeibijdrage vanuit de Google Play Store vanwege de verschillende tarificatiewijzigingen die het bedrijf vorig jaar aankondigde. Zo werd in juli 2021 de service fee die ontwikkelaars moeten afstaan op de verkoop van hun applicaties verlaagd van 30% tot 15% voor de eerste $ 1 miljoen. Recentelijk besloot het bedrijf ook om de commissies op alle abonnementsverkopen te verlagen tot 15%. Voorheen geldde dit tarief ook al, maar dan enkel voor abonnementen die al langer dan 12 maanden lopen.
 • Ondanks de overname van Fitbit in januari werd afgerond, zou er nog steeds een onderzoek lopen namens het Amerikaanse ministerie van Justitie aangaande het effect van de bijkomende data die de Fitbit smartwatches genereren op de marktpositie van Google in online advertising. Google meent zelf deze data niet te zullen gebruiken voor advertentiedoeleinden.
 • Ongeveer 1% van de omzet van 2021 was afkomstig van advertenties in Rusland. Ondertussen heeft het bedrijf nagenoeg alle activiteiten in het land stopgezet.
 • Europese regelgeving: Gevraagd naar de potentiële impact van de Digital Markets Act (DMA, de Europese regelgeving die de macht van Big Tech dient terug te schroeven, zei CEO Sundar Pichai niet veel meer dan dat veel zal afhangen van de details rond implementatie die op heden nog steeds vaag blijven, maar dat het bedrijf hoe dan ook constructief beoogt mee te werken.

SWOT

Sterktes 

 • Dominante positie in digitale reclame via Google, markt die jaarlijks nog 10-20% groeit.
 • Heeft met Android het besturingssysteem waar de meerderheid van de smartphones op draaien.
 • Sterke balans en hoge cashvoorraad.
 • Financiële discipline sinds de intrede van CFO Ruth Porat in 2015, waardoor minder geld verspild wordt aan vergezochte 'moonshots'.

Zwaktes 

 • De vergoedingen die Alphabet moet betalen aan partners om haar Google-zoekbalk op te nemen lijken jaar na jaar toe te nemen.
 • Vandaag is Alphabet nog heel sterk afhankelijk van Google voor haar inkomsten.

Opportuniteiten 

 • De COVID-19 crisis doet bedrijven wereldwijd meer nadenken over een digitale transformatie, waarvoor Google de nodige ondersteuning en oplossingen kan bieden.
 • Potentiële nieuwe groeimotoren in de toekomst via Pixel smartphone en initiatieven uit 'Other Bets'

Bedreigingen 

 • Kritiek op de dominante marktpositie van Alphabet neemt toe en zorgde al voor veroordelingen door de Europese Commissie. De invoering van de Digital Markets Act en de Digital Services Act zal wellicht toch enige implicaties hebben inzake de marktmacht van Alphabet in de toekomst.
 • De voorbije jaren nam het marktaandeel van Facebook in digitale reclame sterk toe, de concurrentie kan de komende jaren nog intenser worden.
 • Ondanks de overname van Fitbit in januari werd afgerond, zou er nog steeds een onderzoek lopen namens het Amerikaanse ministerie van Justitie aangaande het effect van de bijkomende data die de Fitbit smartwatches genereren op de marktpositie van Google in online advertising. Google meent zelf deze data niet te zullen gebruiken voor advertentiedoeleinden.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 824.32 USD Kopen
2018/02/05 1055.8 USD Houden
2020/02/04 1482.6 EUR Houden
2020/05/05 1322.9 EUR Kopen
2020/11/16 1777 USD Houden
2021/04/28 2307.12 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.