Ageas Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 14/09/2022
 • Koers opmaak studie: 39.47 EUR
 • Huidige koers: 39.44 EUR
 • Marktkapitalisatie: 7,45 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0974264930

Advies van de analist

 • € 37,60
 • € 56,40

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ageas vertegenwoordigt in grote lijnen de verzekeringsactiviteiten van het vroegere Fortis. Het bedrijf heeft verzekeringsactiviteiten in zowel Leven als Niet-Leven en behoort tot de 20 grootste verzekeraars in Europa. In thuismarkt België is Ageas met AG Insurance marktleider in individuele levensverzekeringen. Verder is Ageas actief in het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, Frankrijk en negen landen in Azië, waaronder China, Maleisië, Thailand en India.

Ageas: premie-inkomen (in %)

Bron: Ageas (H1 2022)

Conclusie

Ageas realiseerde overwegend sterke cijfers in de eerste jaarhelft van 2022. Zo stegen de premie-inkomsten (deel Ageas) met 4,9% tot € 9 miljard, gedreven door omzetstijgingen overheen alle regio's bij zowel de schadeverzekeringen als de levensverzekeringen, terwijl het nettoresultaat uit verzekeringen nagenoeg stabiel bleef op € 521 miljoen, waarvan € 341 miljoen toewijsbaar aan Leven en € 180 miljoen aan Niet-Leven (lees: schadeverzekeringen). Het sterke resultaat van het tweede kwartaal bood de nodige compensatie voor de negatieve impact van het stormweer in februari en de negatieve evolutie van de Chinese aandelenmarkten.

Bij de tak van de levensverzekeringen stegen de premie-inkomsten jaar-over-jaar met 4,1%, te danken aan goede commerciële prestaties in voornamelijk België en China. De nettowinst bleef evenwel stabiel op € 341 miljoen, voornamelijk gedreven door de daling van de Chinese aandelenmarkten en de lage Chinese rente. De tak van de schadeverzekeringen zag de premie-inkomsten stijgen met 6,9% en de nettowinst dalen met 0,7%. De premies worden vanwege de sterke inflatie verder opgetrokken, al gebeurt dat telkens met enige vertraging. Voornamelijk in het VK hebben verzekeraars (waaronder Ageas) momenteel last van zogenaamde claims inflatie. De kosten om bijvoorbeeld een wagen te repareren zijn in sneltempo een stuk hoger gedreven dan waarvoor de berekening van de premies rekening hield. Dit zet bijgevolg druk op de marges. De gecombineerde ratio steeg in de Europese regio (Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije & Frankrijk) mede hierdoor met 4,9 procentpunt tot 97,7%. Voor de hele groep steeg de CR met 1,9 procentpunt tot 94,9%, waarvan 5 procentpunt vanwege het stormweer in Q1.

Voor 2022 werd de guidance herbevestigd en blijft het management dus rekenen op een nettoresultaat van € 1 miljard. De sterke prestatie van de eerste jaarhelft schonk het management eveneens voldoende vertrouwen om in oktober alvast een interim dividend uit te keren van € 1,5 per aandeel. Bovendien zou het dividend over 2022 met 8 à 9% worden opgetrokken en zou de totale uitkering over de strategieperiode aan de bovenkant van de guidance uitkomen (€1,5 - €1,8 miljard). Het aandeel koerste dit kalenderjaar ongeveer 15% lager en noteert opnieuw aan ongeveer 62% van de boekwaarde. Ageas biedt zo een dividendrendement (bruto) van ongeveer 7,5%. Ondanks de korte termijn kopwind vanwege de claims inflatie, mag het aandeel aan de huidige koers zeker behouden blijven in portefeuille. Het advies blijft HOUDEN. Let wel, het aandeel vereist een hogere appetijt voor risico vanwege de hoge blootstelling aan China en de enigszins beperkte transparantie hierover. 

Nieuws

AGEAS Re - Ageas liet in een persbericht weten dat het start met herinvesteringsactiviteiten voor derden onder de naam Ageas Re. De verzekeraar hoopt hiermee verder te  kunnen diversifiëren en rekent erop dat dit segment mee zal bijdragen tot de groei van het bedrijf. 

IMPACT24 (01/06/2021) - Ageas presenteerde vandaag het strategische plan voor de periode 2022-2024 genaamd "Impact 24", hetwelk grosso modo in het verlengde ligt van het vorige plan (Connect21) en de focus behoudt op het verder uitbouwen van de kernactiviteiten. Zo wil Ageas de solide verzekeringsactiviteiten in Europa verder versterken en daarnaast de activiteiten in groeimarkt Azië verder opschalen. Het management ziet o.a. gelokaliseerd bestuur, digitalisering en strategische partnerships als essentiële ingrediënten om dit te verwezenlijken. Ageas blijft ook M&A prioritiseren boven de inkoop van eigen aandelen, maar garandeert in tegenstelling tot Connect21 geen automatische buybacks meer. Het management stelt dat er jaarlijks gekeken zal worden of er voldoende vrije kasstroom over is om eventueel eigen aandelen in te kopen. Wat betreft de balanssterkte behoudt Ageas de doelstelling van een minimale Solvency II ratio van 175%. Ook de target-marges op levensverzekering blijven onaangeroerd. Wel verhoogt de verzekeraar de doelstelling voor de gemiddelde groei van de winst per aandeel van 5-7% naar 6-8% en verwacht het een sterkere combined-ratio van 95% i.p.v. 96%. Het dividend zal minstens stabiel blijven en zou in het meeste optimistisch scenario stijgen tot gemiddeld €3,21 per aandeel (cumulatieve dividenduitkering van €1,5-€1,8 miljard). Al bij al geen al te grote verrassingen in de nieuwe strategie-update. Het bedrijf zet zijn geografisch expansieverhaal van de laatste jaren verder waarin Azië een steeds belangrijkere rol zal spelen en legt de focus op M&A en een stabiel/progressief dividend alvorens het zal kijken naar buybacks.

VERKOOP BELANG IN TESCO UNDERWRITING: Ageas verkoopt haar belang van de joint venture aan Tesco Bank (de financiële tak van de supermarktketen) voor €114 miljoen (plus de terugbetaling van een lening van €23 miljoen). Ageas zal op de transactie een meerwaarde van €9 miljoen realiseren. Het management meent dat de verkoop het bedrijf in staat zal stellen om zich meer te focussen op haar kernactiviteiten. Daarnaast zou de stopzetting van de joint venture geen eerste stap zijn richting een verdere strategische exit uit het VK, waar de winsten al enige jaren onder druk staan vanwege hevige concurrentie.

​​​​​​​INVESTERING IN TAIPING REINSURANCE: Ageas tekende in op een kapitaalverhoging van het Chinese Taiping Reinsurance (TPRe) en kreeg hierdoor 25% van de herverzekeraar in handen. TPRe is een dochtermaatschappij van China Taiping Insurance Holdings, waarmee Ageas al bijna twee decennia lang samenwerkt via een participatie in Taiping Life (levensverzekeringen). De transactie had een prijskaartje van omgerekend ongeveer € 340 miljoen, wat overeenstemde met 1,03x de boekwaarde. Ageas versterkt via deze deal zijn positie op de Aziatische herverzekeringsmarkt en verhoogt hiermee het aandeel van schadeverzekeringen in de totale activiteitenportefeuille.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E
Omzet 12,3411,5814,4812,0413,3113,99
Operationele winstmarge 6,6%9,7%6,5%11,2%6,8%8,9%
Netto winstmarge 5,1%7,0%6,8%9,5%6,3%7,3%
Boekwaarde per aandeel 48,2948,4258,8961,7464,2963,81
Winst per aandeel 3,094,115,096,074,525,41
Koers/Winst 1310107107
Dividend 2,102,202,652,652,752,95
Dividendrendement 5,16%5,60%5,03%6,08%6,04%7,48%
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten tweede kwartaal 2022

 • Het premie-inkomen (deel Ageas) steeg in het tweede kwartaal j-o-j met ongeveer 4,9% tot € 4 miljard. De premie-inkomsten stegen overheen alle regio's voor zowel de schadeverzekeringen als de levensverzekeringen. In de eerste jaarhelft steeg het premie-inkomen j-o-j met ongeveer 4,9% tot € 9 miljard.
 • Het nettoresultaat uit verzekeringen steeg in Q2 j-o-j met ongeveer 39,1% tot € 282 miljoen. Het sterkere cijfer in het tweede kwartaal compenseerde het iets mindere cijfer van het eerste kwartaal dat toen impact ondervond van hogere claims voor stormschade in Europa en het VK, alsook van de ongunstige aandelenmarkten in China. In de eerste jaarhelft bleef het nettoresultaat uit verzekeringen j-o-j nagenoeg stabiel op € 521 miljoen, waarvan € 341 miljoen toewijsbaar aan Leven en € 180 miljoen aan Niet-Leven.
 • In de eerste jaarhelft steeg de nettowinst jaar-over-jaar met ongeveer 38,5% tot € 563 miljoen, ofwel tot € 2,47 per (verwaterd) aandeel (-0,4%). De cijfers werden evenwel vertekend vanwege een opwaartse herwaardering van de RPN(I) verplichting, die gelinkt is aan een complex financieel instrument (de zogenaamde 'CASHES') dat nog stamt uit het Fortis-tijdperk en waarbij er financiële stromen plaatsvinden tussen Ageas en BNP Paribas Fortis om de volatiliteit van dit instrument te compenseren. Laten we het effect hiervan buiten beschouwing, dan daalde de nettowinst met 1,6% tot € 456 miljoen. De negatieve impact van de stormen (€ -75 miljoen) werd gedeeltelijk gecompenseerd door de inkomsten van de verkoop van de professionele verzekeringsactiviteiten in het VK (€ +45 miljoen).
 • Dividend: Er zal een interim dividend van € 1,5 per aandeel worden uitgekeerd tegen het einde van oktober. Het management stelt wel dat dit niet betekent dat het uitkeren van een interim dividend nu deel uitmaakt van het dividendbeleid. Het management bevestigde de verwachting van een jaarlijkse dividendgroei tussen 6-10% over de komende drie jaar. Voor 2022 zou het dividend worden opgetrokken met 8 à 9%.

Positieve punten 

 • Levensverzekeringen: De premie-inkomsten van de levensverzekeringen stegen in de eerste jaarhelft j-o-j met 4,1% tot ongeveer € 6,3 miljard. Deze stijging werd voornamelijk gedreven door goede commerciële prestaties in China en een goede verkoop van zowel unit-linked verzekeringen als producten met gegarandeerde rente in België. De nettowinst bleef ongeveer stabiel op € 341 miljoen. Het resultaat werd gedreven door een solide prestatie in België, terwijl de daling van de Chinese financiële markten en de lage Chinese rente het nettoresultaat negatief impacteerden.
 • Schadeverzekeringen: De premie-inkomsten van de niet-levensverzekeringen stegen in de eerste jaarhelft j-o-j met 6,9% tot ongeveer € 2,7 miljard. Deze stijging werd gedreven door zowel hogere volumes als prijsverhogingen, met sterke prestaties in België en Portugal. De nettowinst daalde in diezelfde periode evenwel met 0,7% tot ongeveer € 180 miljoen. De hoge claimsinflatie in het VK en de activering van IAS 29 in de rapportering voor Turkije (hyperinflatie) zorgden immers voor wat tegenwind.
 • De Solvency II-kapitalisatieratio steeg in Q2 sequentieel met 18 procentpunt tot 221%. Dit is ruim boven de target van 175% en wijst op een solide balans. De stijging is te danken aan de optrekking van de rente. Ten opzicht van het jaarbegin lag de Solvency-II kapitalisatieratio 24 procentpunt hoger. Ter info: Een Solvency II-ratio van 100% betekent dat een verzekeraar haar verplichtingen ten opzichte van de verzekerden voor de komende 12 maanden kan nakomen met een waarschijnlijkheid van 99,5%.
 • De vergoeding van het eigen vermogen (return on equity) lag t.o.v. het vorige kwartaal 2,8 procentpunt hoger op 13,7%.
 • Operationele marges: In de eerste jaarhelft steeg de operationele marge voor producten met intrestgarantie met 2 basispunten tot 0,95% (j-o-j). De marge voor de Unit-Linked producten steeg met 4 basispunten tot 0,39%. Deze stijgingen waren te danken aan een goed beleggingsresultaat en het herstel van de vastgoedinkomsten (parkings) in België.
 • Outlook: Het management herbevestigde de guidance voor 2022 en rekent zo op een nettoresultaat van € 1 miljard (exclusief de effecten van de RPN(i) verplichtingen).
 • COVID-19: Het management meent dat de meeste COVID-gerelateerde effecten niet langer wegen op de resultaten. De vastgoedinkomsten (Interpark) blijven stelselmatig herstellen en bevonden zich sinds april terug boven pre-COVID niveaus.
 • VK: De verkoop van de professionele verzekeringen in het VK werd in het eerste kwartaal afgerond. De activiteiten in het VK richten zich voortaan uitsluitend op verzekeringen voor particulieren.
 • Rating: Ageas krijgt van Moody's een A1 rating met stabiele outlook. Eind 2020 verhoogde S&P eveneens zijn rating van A naar A+ met stabiele outlook op basis van het financiële risicoprofiel en de solide winsten van het bedrijf.
 • Fortisschikking: Op enkele uitzonderingen na verkregen alle Fortis-aandeelhouders hun deel van een totaal uitgekeerde compensatie van € 1,3 miljard. Ageas beschikt nog steeds over een stevige 1,2 miljard euro aan liquide activa.
 • Connect21: Alle doelstellingen van het strategische driejarenplan werden behaald. Het einde van Connect21 betekent ook meteen het begin van het nieuwe strategische plan Impact24 (zie 'Nieuws' hierboven).

Negatieve punten 

 • Beleggingsportefeuille: De waarde van de beleggingsportefeuille daalde in de eerste jaarhelft met 8,0% tot ongeveer € 76 miljoen. Deze daling werd gedreven door lagere niet-gerealiseerde meerwaarden vanwege de gestegen rente.
 • De combined ratio , die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies voor de niet-levensverzekeringen, bevond zich aan het einde van de eerste jaarhelft op 94,9%, een stijging van 1,9 procentpunt tegenover dezelfde periode in het vorige boekjaar. Deze stijging werd voornamelijk gedreven door het stormweer van februari in België en het VK, die de gecombineerde ratio impacteerde met 5 procentpunt.
 • Claims inflatie: Gegeven de sterke inflatie is Ageas blootgesteld aan het risico op hogere uitbetalingen bij schadegevallen dan waarvoor werd rekening gehouden bij de berekening van de premie. Voornamelijk in het VK is dit momenteel problematisch. Het management wijst er evenwel op dat het de prijzen verder optrekt om de winstgevendheid te beschermen. Daarnaast heeft de gedeeltelijke exit uit het VK ervoor gezorgd dat de blootstelling wat ingeperkt is.
 • China: De winst in Azië daalde met 20%, voornamelijk vanwege een negatieve evolutie van de Chinese rentecurve. Onderliggend bleven de operationele resultaten evenwel goed, met een stijging van de premieinkomsten met 8% en lagere claims vanwege de lockdowns.
 • Inkoop eigen aandelen: Zoals voorheen reeds gesteld zal Ageas voortaan op ad-hoc basis beslissen om al dan niet eigen aandelen in te kopen. Het management verduidelijkte dat die overweging niet op een vast moment in het jaar zal gebeuren, maar eerder zal afhangen van uitzonderlijke cash inflows. In het kader van Solvency II en IFRS 17 wordt er steeds rekening gehouden met het niveau van het eigen vermogen en de schuldratio. Als dusdanig stelt CEO Hans De Cuyper dat Ageas niet tot in de eeuwigheid haar eigen vermogen kan inkrimpen door eigen aandelen in te kopen.
 • Overstromingen België: Ter herinnering: De financiële impact op het nettoresultaat van de overstromingen in België en het VK bleef in 2021 enigszins beperkt tot € 160 miljoen (t.o.v. ongeveer €500 miljoen aan claims), te danken aan herverzekeringen. Ter info: In 2004, toen de verplichte brandverzekering werd uitgebreid om ook natuurrampen te dekken, werd beslist dat verzekeraars maximaal €320 miljoen zouden moeten uitkeren per natuurramp. Het restsaldo zou dan voor rekening van de overheid zijn. Gezien de factuur voor de overstromingen van juli opliep tot ongeveer 1,3 à 1,7 miljard euro vroeg Di Rupo om dat plafond te verdubbelen. Wallonië beschikte immers niet over de nodige buffers om het volledige restbedrag te vergoeden. Er werd uiteindelijk een akkoord bereikt waarbij de verzekeraars uitzonderlijk €590 miljoen voor eigen rekening zouden nemen en daarnaast ook het restsaldo renteloos zouden voorfinancieren aan de overheid die een terugbetaling voorziet in de komende 5 jaar. Deze tegemoetkoming van de Belgische verzekeringssector zal echter gevolgd worden door nieuwe gesprekken met de verschillende gewesten om tot een structurele oplossing te komen voor toekomstige natuurrampen, zeker nu het risico daarop steeds groter wordt vanwege de klimaatverandering.

SWOT

Sterktes :
Met AG Insurance stevige marktpositie in België (nr 1 in leven, nr 2 in niet-leven)
Solide balans
Streeft naar een stabiel dividendbeleid
Terugkoop eigen aandelen
Aanwezigheid in groeilanden

Zwaktes :
Levensverzekeringen staan onder druk door concurrentie en door zwakke investeringsinkomsten.
BNP Paribas (ex-Fortis bank) staat in voor tweederde van de distributie in België
Zichtbaarheid op de boekhouding en het hanteren van aanvaardbare boekhoudkundige principes (vooral inzake actuariële berekeningen) is niet zo groot.

Opportuniteiten :
Buy and build acquisities
Verdere stijging van de rentevoet
Uitbreiding schadetak 
Uitbreiding in Azië. Potentieel in de regio is aanzienlijk.

Bedreigingen :
Lage intrestvoeten nadelig voor levensverzekeringen
Fortisrechtzaak nog niet achter de rug
Turbulentie op groeimarkten kan soms hevig zijn
Strengere regelgeving financiële instellingen

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 35.87 EUR Kopen
2017/06/19 36 EUR Verkopen
2017/11/24 40.86 EUR Houden
2019/03/20 42.62 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.