Ageas Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 14/09/2023
 • Koers opmaak studie: 39.95 EUR
 • Huidige koers: 39.81 EUR
 • Marktkapitalisatie: 7,5 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0974264930

Advies van de analist

 • € 34,70
 • € 48,50

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ageas vertegenwoordigt in grote lijnen de verzekeringsactiviteiten van het vroegere Fortis. Het bedrijf heeft verzekeringsactiviteiten in zowel Leven als Niet-Leven en behoort tot de 20 grootste verzekeraars in Europa. In thuismarkt België is Ageas met AG Insurance marktleider in individuele levensverzekeringen. Verder is Ageas actief in het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, Frankrijk en negen landen in Azië, waaronder China, Maleisië, Thailand en India.

Ageas: premie-inkomen (in %)

Bron: Ageas (2022)

Conclusie

Ageas behaalde redelijke resultaten in de eerste jaarhelft, en lijkt op weg om dit jaar een licht hogere operationele winst te halen in vergelijking met vorig jaar.  De waardering is vandaag redelijk en het aandeel biedt een mooi dividendrendement van meer dan 8%. Aan de huidige koersen bevindt het aandeel zich in de houdenzone.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 201820192020202120222023E 
Omzet 11,5814,4812,0413,3110,138,39
Operationele winstmarge 9,7%6,5%11,2%6,8%13,6%12,2%
Netto winstmarge 7,0%6,8%9,5%6,3%10,0%12,9%
Boekwaarde per aandeel 48,4258,8961,7464,2941,2943,63
Winst per aandeel 4,115,096,074,524,915,89
Koers/Winst 101071097
Dividend 2,202,652,652,753,003,13
Dividendrendement 5,60%5,03%6,08%6,04%7,00%8,29%
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten eerste helft 2023

 • Het premie-inkomen (deel Ageas) steeg met 6% tot € 9,3 miljard. Bij Leven bleven de inkomsten stabiel op € 6,2 miljard, bij Niet-Leven stegen ze met 7% tot € 3 miljard.
 • Het nettoresultaat uit verzekeringen daalde met ongeveer 17% tot € 599 miljoen. Hiervan was € 481 miljoen (-21%) toewijsbaar aan Leven en € 181 miljoen (+1%) aan Niet-Leven. Zonder de vertekening van de opwaartse herwaardering van de RPN(i)-verplichting van € 456 miljoen vorig jaar zou het resultaat 30% gestegen zijn.
 • De nettowinst daalde met 16% tot € 1,01 miljard. De vergelijking wordt wel vertekend vanwege een hoog bedrag aan gerealiseerde meerwaarden op vastgoed (€ 85 miljoen) in de cijfers van vorig jaar.
 • Dividend: Er zal voor de tweede opeenvolgende keer een interimdividend van € 1,5 per aandeel uitgekeerd worden. Ageas is van plan om vanaf nu met een interimdividend te blijven werken. Het management bevestigde de verwachting van een jaarlijkse dividendgroei tussen 6-10% over de periode 2023-2025. 

Positieve punten 

 • Schadeverzekeringen: De winst van de niet-levensverzekeringen steeg met 1% tot ongeveer € 181 miljoen. 
 • De combined ratio , die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies voor de niet-levensverzekeringen, kwam uit op 93,3%,  wat erop wijst dat de activiteiten op zich winstgevend waren. Het percentage is een verbetering van 2,9 procentpunt tegenover het vorige boekjaar. Ageas werd hierbij geholpen door milder weer en een goede kostencontrole.
 • De Solvency II-kapitalisatieratio bleef relatief stabiel op 220%. Dit is ruim boven de target van 175% en wijst op een solide balans. Ter info: Een Solvency II-ratio van 100% betekent dat een verzekeraar haar verplichtingen ten opzichte van de verzekerden voor de komende 12 maanden kan nakomen met een waarschijnlijkheid van 99,5%.
 • Guidance: voor heel 2023 verwacht Ageas een resultaat uit verzekeringen van € 1,1 miljard tot € 1,2 miljard, wat een lichte vooruitgang zou zijn tegenover vorig jaar.

Negatieve punten 

 • Levensverzekeringen: De winst in levensverzekeringen daalde met 21% tot € 481 miljoen. De daling was vooral te wijten aan lagere meerwaarden op vastgoed in België en negatieve wisselkoerseffecten in Azië. 
 • Claims inflatie: Gegeven de sterke inflatie is Ageas blootgesteld aan het risico op hogere uitbetalingen bij schadegevallen dan waarvoor werd rekening gehouden bij de berekening van de premies. Voornamelijk in het VK is dit momenteel problematisch. Het management wijst er evenwel op dat het de prijzen verder optrekt om de winstgevendheid te beschermen. Daarnaast heeft de gedeeltelijke exit uit het VK ervoor gezorgd dat de blootstelling ingeperkt is.

SWOT

Sterktes :
Met AG Insurance stevige marktpositie in België (nr 1 in leven, nr 2 in niet-leven)
Solide balans
Streeft naar een stabiel dividendbeleid
Terugkoop eigen aandelen
Aanwezigheid in groeilanden

Zwaktes :
Levensverzekeringen staan onder druk door concurrentie en door zwakke investeringsinkomsten.
BNP Paribas (ex-Fortis bank) staat in voor tweederde van de distributie in België
Zichtbaarheid op de boekhouding en het hanteren van aanvaardbare boekhoudkundige principes (vooral inzake actuariële berekeningen) is niet zo groot.

Opportuniteiten :
Buy and build acquisities
Verdere stijging van de rentevoet
Uitbreiding schadetak 
Uitbreiding in Azië. Potentieel in de regio is aanzienlijk.

Bedreigingen :
Lage intrestvoeten nadelig voor levensverzekeringen
Fortisrechtzaak nog niet achter de rug
Turbulentie op groeimarkten kan soms hevig zijn
Strengere regelgeving financiële instellingen

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 35.87 EUR Kopen
2017/06/19 36 EUR Verkopen
2017/11/24 40.86 EUR Houden
2019/03/20 42.62 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.

 • De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.