Ageas Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 12/04/2022
 • Koers opmaak studie: 45.88 EUR
 • Huidige koers: 43.74 EUR
 • Marktkapitalisatie: 8,77 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0974264930

Advies van de analist

 • € 41,40
 • € 49,50

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ageas vertegenwoordigt in grote lijnen de verzekeringsactiviteiten van het vroegere Fortis. Het bedrijf heeft verzekeringsactiviteiten in zowel Leven als Niet-Leven en behoort tot de 20 grootste verzekeraars in Europa. In thuismarkt België is Ageas met AG Insurance marktleider in individuele levensverzekeringen. Verder is Ageas actief in het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, Frankrijk en verschillende landen in Azië.

Ageas: nettowinst (in %)

Bron: Ageas (Q1 2021)

Conclusie

Ageas kon in het vierde kwartaal opnieuw beter dan verwachte resultaten voorleggen en wist zo eveneens een solide jaarresultaat te realiseren. Zo stegen de premie-inkomsten (deel Ageas) met 11% tot € 16,1 miljard en het nettoresultaat uit verzekeringen met 11,5% tot € 1,1 miljard, waarvan € 742 miljoen toewijsbaar aan de levensverzekeringen en € 328 miljoen aan de schadeverzekeringen. Abstractie makende van een uitzonderlijke transactie die nog verband houdt met het Fortis-tijdperk, kwam de nettowinst uit op € 945 miljoen, aan de bovenkant van de guidance (€ 850-950 miljoen). Het dividend werd opgetrokken met 3,8% tot € 2,75 per aandeel.

Na de COVID-gerelateerde vertragingen in het vorige boekjaar zag de tak van de levensverzekeringen de premie-inkomsten opnieuw aandikken met 12,5% dankzij sterke commerciële prestaties in Azië en Continentaal-Europa, terwijl de nettowinst steeg met 30,4% mede dankzij een solide onderliggend resultaat in Azië. De tak van de schadeverzekeringen zag de premie-inkomsten stijgen met 7,7% maar zag de nettowinst dalen me 16,1%. Het aantal schadeclaims bij de autoverzekeringen bevond zich in de loop van de tweede jaarhelft immers terug op pre-corona niveau, terwijl de impact van de overstromingen van afgelopen zomer zichtbaar werden in de resultaten. De gecombineerde ratio bleef gegeven de omstandigheden evenwel redelijk solide op 95,4%.

Het management gaf ook meer dat het alle doelstellingen van het strategische driejarenplan ‘Connect21’ wist te bereiken en dat het met een positieve blik van start gaat met het nieuwe meerjarenplan ‘Impact24’ (zie ‘Nieuws’). Voor 2022 rekent het alvast op een nettoresultaat hoger dan € 1 miljard. Het aandeel verloor de afgelopen weken opnieuw terrein en noteert opnieuw aan een bescheiden 71% van de boekwaarde en geeft zo een dividendrendement (bruto) van net geen 6%. Daarnaast lanceerde Ageas in 2021 nog een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen voor €150 miljoen (1,8% van de marktkapitalisatie). Gegeven de sterke balans, de focus op een verdere groei van de activiteiten, het stabiele dividend en de bescheiden waardering mag het aandeel behouden blijven in portefeuille. Het advies blijft op HOUDEN.

Nieuws

IMPACT24 (01/06/2021) - Ageas presenteerde vandaag het strategische plan voor de periode 2022-2024 genaamd "Impact 24", hetwelk grosso modo in het verlengde ligt van het vorige plan (Connect21) en de focus behoudt op het verder uitbouwen van de kernactiviteiten. Zo wil Ageas de solide verzekeringsactiviteiten in Europa verder versterken en daarnaast de activiteiten in groeimarkt Azië verder opschalen. Het management ziet o.a. gelokaliseerd bestuur, digitalisering en strategische partnerships als essentiële ingrediënten om dit te verwezenlijken. Ageas blijft ook M&A prioritiseren boven de inkoop van eigen aandelen, maar garandeert in tegenstelling tot Connect21 geen automatische buybacks meer. Het management stelt dat er jaarlijks gekeken zal worden of er voldoende vrije kasstroom over is om eventueel eigen aandelen in te kopen. Wat betreft de balanssterkte behoudt Ageas de doelstelling van een minimale Solvency II ratio van 175%. Ook de target-marges op levensverzekering blijven onaangeroerd. Wel verhoogt de verzekeraar de doelstelling voor de gemiddelde groei van de winst per aandeel van 5-7% naar 6-8% en verwacht het een sterkere combined-ratio van 95% i.p.v. 96%. Het dividend zal minstens stabiel blijven en zou in het meeste optimistisch scenario stijgen tot gemiddeld €3,21 per aandeel (cumulatieve dividenduitkering van €1,5-€1,8 miljard). Al bij al geen al te grote verrassingen in de nieuwe strategie-update. Het bedrijf zet zijn geografisch expansieverhaal van de laatste jaren verder waarin Azië een steeds belangrijkere rol zal spelen en legt de focus op M&A en een stabiel/progressief dividend alvorens het zal kijken naar buybacks.

VERKOOP BELANG IN TESCO UNDERWRITING: Ageas verkoopt haar belang van de joint venture aan Tesco Bank (de financiële tak van de supermarktketen) voor €114 miljoen (plus de terugbetaling van een lening van €23 miljoen). Ageas zal op de transactie een meerwaarde van €9 miljoen realiseren. Het management meent dat de verkoop het bedrijf in staat zal stellen om zich meer te focussen op haar kernactiviteiten. Daarnaast zou de stopzetting van de joint venture geen eerste stap zijn richting een verdere strategische exit uit het VK, waar de winsten al enige jaren onder druk staan vanwege hevige concurrentie.

​​​​​​​INVESTERING IN TAIPING REINSURANCE: Ageas heeft bevestigd in te zullen tekenen op een kapitaalverhoging van het Chinese Taiping Reinsurance (TPRe) en zal hierdoor 25% van de herverzekeraar in handen krijgen. TPRe is een dochtermaatschappij van China Taiping Insurance Holdings, waarmee Ageas al bijna twee decennia lang samenwerkt via een participatie in Taiping Life (levensverzekeringen). De transactie omvat een prijskaartje van omgerekend ongeveer € 340 miljoen, wat overeenstemt met 1,03x de boekwaarde. Ageas versterkt via deze deal zijn positie op de Aziatische herverzekeringsmarkt en verhoogt hiermee het aandeel van schadeverzekeringen in de totale activiteitenportefeuille. Deze aanzienlijke transactie vervangt het inkoopprogramma van eigen aandelen dat wegens de aanbeveling van de Nationale Bank van België werd uitgesteld. In 2021 zal Ageas dit echter hervatten.

DIVIDENDUITKERING: Ondanks de aanbeveling van de Nationale Bank van België om vanwege de macro-economische onzekerheden veroorzaakt door de COVID-19-pandemie dividenduitkeringen uit te stellen tot minstens 1 januari 2020, heeft Ageas in een persbericht laten weten dat het niet afwijkt van het plan om in oktober een tussentijds dividend uit te keren van € 2,38 per aandeel. Het management acht de balans namelijk sterk genoeg om dit te kunnen verantwoorden. In juni werd reeds een eerste dividend uitgekeerd van € 0,27 per aandeel. Ageas neemt de aanbevelingen van de Nationale Bank van België wel in beraad inzake de timing van een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 13,6612,3411,5814,4812,0413,64
Operationele winstmarge 2,6%6,6%9,7%6,5%11,2%8,8%
Netto winstmarge 0,2%5,1%7,0%6,8%9,5%6,2%
Boekwaarde per aandeel 46,5648,2948,4258,8961,7461,86
Winst per aandeel 0,133,094,115,096,074,74
Koers/Winst 28613101079
Dividend 1,702,102,202,652,652,65
Dividendrendement 4,57%5,16%5,60%5,03%6,08%6,03%
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten vierde kwartaal 2021

 • Het premie-inkomen (deel Ageas) steeg in het vierde kwartaal j-o-j met ongeveer 11,9% tot € 3,8 miljard. In het afgelopen boekjaar steeg het premie-inkomen j-o-j met ongeveer 11% tot € 16,1 miljard. 
 • Het nettoresultaat uit verzekeringen steeg in Q4 j-o-j met ongeveer 31,6% tot € 294 miljoen. In het afgelopen boekjaar steeg het nettoresultaat uit verzekeringen j-o-j met ongeveer 11,5% tot € 1,1 miljard, waarvan € 742 miljoen toewijsbaar aan Leven en € 328 miljoen aan Niet-Leven.
 • In het afgelopen boekjaar daalde de nettowinst jaar-over-jaar met ongeveer 25,9% tot € 845 miljoen, ofwel tot € 4,52 per (verwaterd) aandeel (-25,5%). De cijfers werden evenwel vertekend vanwege een neerwaartse herwaardering van de RPN(I) verplichting, die gelinkt is aan een complex financieel instrument (de zogenaamde 'CASHES') dat nog stamt uit het Fortis-tijdperk en waarbij er financiële stromen plaatsvinden tussen Ageas en BNP Paribas Fortis om de volatiliteit van dit instrument te compenseren. Daarnaast was de vergelijkingsbasis relatief hoog door een uitzonderlijke meerwaarde op de FRESH-transacties in het vorige boekjaar. Ter herinnering: In november van 2019 lanceerde Ageas een bod op de nog uitstaande FRESH-effecten, een soort eeuwigdurende obligaties die nog door Fortis werden uitgegeven om haar kapitaalpositie te verstevigen bij de overname van ABN Amro. Ageas bevestigde in 2020 dat 65,50% van de totale hoofdsom werd teruggekocht, wat tot een kapitaaluitstroom leidde van ongeveer 500 miljoen euro en een uitzonderlijke meerwaarde van € 332 miljoen. Laten we deze uitzonderlijke bewegingen buiten beschouwing, dan steeg de nettowinst tot € 945 miljoen, aan de bovenkant van de guidance. 

Positieve punten 

 • Levensverzekeringen: De premie-inkomsten van de levensverzekeringen stegen in het afgelopen boekjaar j-o-j met 12,5% tot ongeveer € 11,2 miljard. Deze stijging werd voornamelijk gedreven door goede commerciële prestaties in Azië en Continentaal Europa. De nettowinst steeg in diezelfde periode eveneens met 30,4% tot ongeveer € 742 miljoen. Er werden solide operationele resultaten gerealiseerd in alle regio's maar voornamelijk Azië zag in het laatste kwartaal een boost dankzij een sterk onderliggend resultaat, alsook door hogere gerealiseerde meerwaarden en een lagere belastingsvoet. 
 • Schadeverzekeringen: De premie-inkomsten van de niet-levensverzekeringen stegen in het afgelopen boekjaar j-o-j met 7,7% tot ongeveer € 4,9 miljard. Deze stijging werd voornamelijk gedreven door sterke commerciële resultaten en de opname van Taiping Re (zie "Nieuws" hierboven). De nettowinst daalde in diezelfde periode evenwel met 16,1% tot ongeveer € 328 miljoen. Het aantal schadeclaims bij de autoverzekeringen kroop in de tweede jaarhelft terug richting het pre-corona niveau. Bij de woningverzekeringen werd de impact merkbaar van de overstromingen van juli. 
 • De combined ratio, die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies voor de niet-levensverzekeringen, bevond zich aan het einde van het afgelopen boekjaar op 95,4%, een stijging van 4,1 procentpunt tegenover dezelfde periode in het vorige boekjaar. Deze stijging werd voornamelijk gedreven door de overstromingen van afgelopen zomer in België en het VK. Nooit eerder ontving Ageas meer claims voor één enkele natuurramp. Bovendien zijn er terug evenveel schadeclaims bij de Autoverzekeringen als voor de pandemie. Desalniettemin blijft de gecombineerde ratio redelijk solide. 
 • De Solvency II-kapitalisatieratio steeg in Q4 sequentieel met 10 procentpunt tot 197%. Dit is ruim boven de vooropgestelde doelstelling van 175% en wijst op een solide balans. Ten opzicht van het jaarbegin lag de Solvency-II kapitalisatieratio 4 procentpunt hoger. Ter info: Een Solvency II-ratio van 100% betekent dat een verzekeraar haar verplichtingen ten opzichte van de verzekerden voor de komende 12 maanden kan nakomen met een waarschijnlijkheid van 99,5%. 
 • Operationele marges: In het afgelopen boekjaar steeg de operationele marge voor producten met intrestgarantie met 9 basispunten tot 0,99% (j-o-j). De marge voor de Unit-Linked producten steeg met 6 basispunten tot 0,35%. Deze stijgingen waren te danken aan een goed beleggingsresultaat en het herstel van de vastgoedinkomsten (parkings) in België. 
 • Beleggingsportefeuille: De waarde van de beleggingsportefeuille daalde in het afgelopen boekjaar met 3,3% tot ongeveer € 82 miljoen. Deze daling werd gedreven door niet-gerealiseerde minwaarden vanwege de gestegen rente.
 • Outlook: Het management rekent voor 2022 op een nettoresultaat van meer dan € 1 miljard. 
 • COVID-19: Het management meent dat de meeste COVID-gerelateerde effecten niet langer wegen op de resultaten. De vastgoedinkomsten (Interpark) blijven stelselmatig herstellen. 
 • AgeSA: De acquisitie van 40% van de aandelen van AvivaSA (omgedoopt tot AgeSA), een Turkse pensioen- en levensverzekeraar, kreeg in Q1 groen licht van de regelgever en werd begin mei afgerond. Ageas legde voor het belang ongeveer €140 miljoen neer.
 • Rating: Moody's verhoogde de rating van Ageas naar A1 met stabiele outlook. Eind 2020 verhoogde S&P eveneens zijn rating van A naar A+ met stabiele outlook op basis van het financiële risicoprofiel en de solide winsten van het bedrijf. 
 • Fortisschikking: Nagenoeg alle claimanten van de Fortisschikking hebben een gedeeltelijke compensatie ontvangen. Van de beschikbare 1,1 miljard euro aan liquide activa wordt nog slechts 5 miljoen euro gereserveerd voor de verdere afwikkeling van de schikking (in de loop van 2022). 
 • Connect21: Alle doelstellingen van het strategische driejarenplan werden behaald. Het einde van Connect21 betekent ook meteen het begin van het nieuwe strategische plan Impact24. 

Negatieve punten 

 • VK: De premie-inkomsten in het VK daalden met 8% vanwege de verkoop van Tesco Underwriting (zie "Nieuws" hierboven). Los daarvan bleven de inkomsten echter stabiel. 
 • De vergoeding van het eigen vermogen (return on equity) lag t.o.v. het vorige boekjaar 4,6 procentpunt lager op 10,9%.
 • Overstromingen België: De financiële impact op het nettoresultaat van de overstromingen in België en het VK bleef enigszins beperkt tot € 160 miljoen (t.o.v. ongeveer €500 miljoen aan claims), te danken aan herverzekeringen. Ter info: In 2004, toen de verplichte brandverzekering werd uitgebreid om ook natuurrampen te dekken, werd beslist dat verzekeraars maximaal €320 miljoen zouden moeten uitkeren per natuurramp. Het restsaldo zou dan voor rekening van de overheid zijn. Gezien de factuur voor de overstromingen van juli lijkt op te lopen tot ongeveer 1,3 à 1,7 miljard euro vroeg Di Rupo om dat plafond te verdubbelen. Wallonië zou immers niet beschikken over de nodige buffers om het volledige restbedrag te vergoeden. Daags na de publicatie van de halfjaarresultaten van Ageas werd een akkoord bereikt waarbij de verzekeraars uitzonderlijk €590 miljoen voor eigen rekening zullen nemen en daarnaast ook het restsaldo renteloos zullen voorfinancieren aan de overheid die een terugbetaling voorziet in de komende 5 jaar. Deze tegemoetkoming van de Belgische verzekeringssector zal echter gevolgd worden door nieuwe gesprekken met de verschillende gewesten om tot een structurele oplossing te komen voor toekomstige natuurrampen, zeker nu het risico daarop steeds groter wordt vanwege de klimaatverandering. 

SWOT

Sterktes :
Met AG Insurance stevige marktpositie in België (nr 1 in leven, nr 2 in niet-leven)
Behoorlijke balans
Streeft naar een royaal dividendbeleid
Terugkoop eigen aandelen
Aanwezigheid in groeilanden

Zwaktes :
Levensverzekeringen staan onder druk door concurrentie en door zwakke investeringsinkomsten.
BNP Paribas (ex-Fortis bank) staat in voor tweederde van de distributie in België
Zichtbaarheid op de boekhouding en het hanteren van aanvaardbare boekhoudkundige principes (vooral inzake actuariële berekeningen) is niet zo groot.

Opportuniteiten :
Buy and build acquisities
Uitbreiding schadetak 
Uitbreiding in Azië. Potentieel in de regio is aanzienlijk.

Bedreigingen :
Lage intrestvoeten nadelig voor levensverzekeringen
Fortisrechtzaak nog niet achter de rug
Turbulentie op groeimarkten kan soms hevig zijn
Strengere regelgeving financiële instellingen

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 35.87 EUR Kopen
2017/06/19 36 EUR Verkopen
2017/11/24 40.86 EUR Houden
2019/03/20 42.62 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.