Ageas Analist: Geert Campaert

Algemene gegevens

 • Datum: 01/06/2018
 • Koers opmaak studie: 44.13 EUR
 • Huidige koers: 43.9 EUR
 • Marktkapitalisatie: 8.9 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0974264930

Advies van de analist

 • € 40,00
 • € 50,00

Advies: Houden

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Ageas vertegenwoordigt in grote lijnen de verzekeringsactiviteiten van het vroegere Fortis. Het bedrijf heeft activiteiten in zowel Leven als Niet-Leven en behoort tot de 20 grootste verzekeraars in Europa. In thuismarkt België is Ageas met AG Insurance marktleider in individuele levensverzekeringen. Binnen Europa is het VK de tweede belangrijkste markt en daarnaast bouwt Ageas de laatste jaren ook zijn aanwezigheid in Azië uit. Vandaag telt Ageas ruim 13.000 werknemers en heeft het een jaarlijks premie-inkomen van meer dan € 21 miljard. 

Ageas: aandeel resultaat

Bron: Ageas

Conclusie

Goede resultaten bij Ageas, die weliswaar werden geholpen door eenmalige meerwaarden. Na de koersstijging van de voorbije maanden lijkt het aandeel nu opnieuw correct gewaardeerd.

Nieuws

-

Resultaten

'000.0002012201320142015201620172018E
Bruto-opbrengsten13.46212.58512.71812.86912.68011.07413.287
Bruto bedrijfswinst1.0368388591.0468507091.302
Nettowinst743569476770127623779
Boekwaarde42.7537.6546.653.5947.0348.2950.23
Winst per aandeel3.132.492.133.570.613.093.99
Koers/Winst7131410601311
Dividend per aandeel1.201.401.551.652.102.102.16
Dividendrendement5.31%4.29%5.25%4.78%5.75%5.16%4.89%
Bron: Bloomberg


​​​​​​​Resultaten eerste kwartaal 2018 

 • Het premie-inkomen daalde met 5% tot € 4.5 miljard.  
 • Het nettoresultaat Verzekeringen steeg met 35% tot € 299 miljoen. 

Positieve punten 

 • De winst in levensverzekeringen  steeg met 50% door de groei in China, hogere interestvoeten en hoge meerwaarden op de verkoop van aandelen en vastgoed.
 • Het eigen vermogen per aandeel stijgt van € 48.30 eind 2017 naar € 49.91.
 • Na de goede start verwacht het management dat de winst uit verzekeringen dit jaar aan de bovenkant van de vooropgestelde vork van € 750 tot € 850 miljoen zal uitkomen.

Negatieve punten 

 • Het premie-inkomen daalde met 2% bij stabiele wisselkoersen, met vooral een daling in Azië en het VK. In Azië was dit ten gevolge van een wetswijziging en in het VK een gevolg van een grotere focus op winstgevende contracten.
 • In schadeverzekeringen daalde de operationele winst met 29% door meer schadegevallen als gevolg van het strenge winterweer in het VK  en België.
 • Het is nog altijd wachten op een uitspraak van de rechtbank van Amsterdam over het nieuwe voorstel in de Fortisrechtzaak. Een uitspraak wordt verwacht tegen vrijdag 13 juli 2018. 

SWOT

Sterktes :
Met AG Insurance stevige marktpositie in België (nr 1 in leven, nr 2 in niet-leven)
Behoorlijke balans
Streeft naar een royaal dividendbeleid
Terugkoop eigen aandelen.
Aanwezigheid in groeilanden

Zwaktes :
Levensverzekeringen staan onder druk, door concurrentie en door zwakke investeringsinkomsten.
BNP Paribas (ex-Fortis bank) staat in voor tweederde van de distributie in België
Zichtbaarheid op de boekhouding en het hanteren van aanvaardbare boekhoudkundige principes (vooral inzake actuariële berekeningen) is niet zo groot.

Opportuniteiten :
Buy and build acquisities
Uitbreiding schadetak 
Uitbreiding in Azië. Potentieel in de regio is aanzienlijk.

Bedreigingen :
Lage intrestvoeten nadelig voor levensverzekeringen
Fortisrechtzaak nog niet achter de rug
Turbulentie op groeimarkten kan soms hevig zijn
Strengere regelgeving financiële instellingen

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2017/04/12 35.87 EUR Kopen
2017/06/19 36 EUR Verkopen
2017/11/24 40.86 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.