if (typeof marketingCookie !== 'undefined') { }

Ageas Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 19/08/2020
 • Koers opmaak studie: 36.8 EUR
 • Huidige koers: 37.89 EUR
 • Marktkapitalisatie: 7,14 miljard
 • Secteur: Finances
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0974264930

Conseil de l'analyste

 • 33,00 €
 • 48,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Ageas vertegenwoordigt in grote lijnen de verzekeringsactiviteiten van het vroegere Fortis. Het bedrijf heeft verzekeringsactiviteiten in zowel Leven als Niet-Leven en behoort tot de 20 grootste verzekeraars in Europa. In thuismarkt België is Ageas met AG Insurance marktleider in individuele levensverzekeringen. Verder is Ageas actief in het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, Frankrijk en verschillende landen in Azië.

Ageas: nettowinst (in miljoen EUR)

Source: Ageas

Conclusie

Ageas kon voor de eerste jaarhelft van 2020 betere cijfers voorleggen dan verwacht, al blijft de invloed van COVID-19-pandemie nog steeds duidelijk merkbaar. Op halfjaarbasis steeg de nettowinst van de groep met 31%, al was deze positieve evolutie volledig te danken non-cash gerealiseerde meerwaarden op de FRESH-effecten, een soort eeuwigdurende obligaties die nog door Fortis werden uitgegeven om haar kapitaalpositie te verstevigen bij de overname van ABN Amro. Kijken we naar het nettoresultaat van enkel de verzekeringsactiviteiten zien we een daling van 18% ten opzichte van de eerste jaarhelft van 2019. Voornamelijk de tak van de levensverzekeringen stond onder druk, met een daling van de nettowinst op halfjaarbasis van 36% en een daling van de premie-inkomsten van 11%. Deze dalingen werden gedreven door de lockdownmaatregelen die voor een bemoeilijkte verkoop van nieuwe levensverzekeringen zorgden en door de volatiele financiële markten die wogen op de waardering van de beleggingsportefeuille van Ageas. De niet-levensverzekeringen profiteerden dan weer van de lockdownmaatregelen. Met minder auto's op de baan gebeurden er minder ongevallen, en waren er bijgevolg ook minder schadeclaims. Daarnaast werden niet-dringende medische ingrepen uitgesteld, wat eveneens heeft geleid tot minder claims. De nettowinst steeg hierdoor met 56% in de eerste jaarhelft terwijl de premie-inkomsten stegen met 2%. De combined-ratio, die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies voor de niet-levensverzekeringen, daalde zo met 4 procentpunt tot 91,7%.

Het management is voorzichtig optimistisch en vermoed dat het alsnog haalbaar moet zijn om een jaarresultaat neer te zetten in de richting van de pre-corona doelstelling (nettoresultaat € 850 - 950 miljoen). Het management acht de balans, een Solvency II-ratio van 192% (-25pp), tevens sterk genoeg om vast te houden aan het tussentijds dividend van € 2,38 per aandeel, ondanks de aanbeveling van de Nationale Bank van België om dit niet te doen voor 1 januari 2021. Wel zal het een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen van € 150 miljoen uitstellen om er zo toch wat gehoor aan te geven. Ook belangrijk is dat Ageas de focus legt op individuele verzekeringen, waardoor het bedrijf weinig blootstelling heeft aan bedrijfsrisico’s (zoals bv. event-annulaties) die nu van verhoogd niveau zijn vanwege de pandemie. Wel blijven de operationele marges van de levensverzekeringsproducten omwille van het lage rente klimaat verder onder druk staan. Het aandeel noteert momenteel aan ongeveer 60% van de boekwaarde en geeft zo een dividendrendement van ongeveer 7%. De koers staat zo nog steeds 30% lager dan op de eerste dag van het jaar. Het advies blijft HOUDEN.

Nieuws

​​​​​​​INVESTERING IN TAIPING REINSURANCE: Ageas heeft bevestigd in te zullen tekenen op een kapitaalverhoging van het Chinese Taiping Reinsurance (TPRe) en zal hierdoor 25% van de herverzekeraar in handen krijgen. TPRe is een dochtermaatschappij van China Taiping Insurance Holdings, waarmee Ageas al bijna twee decennia lang samenwerkt via een participatie in Taiping Life (levensverzekeringen). De transactie omvat een prijskaartje van omgerekend ongeveer € 340 miljoen, wat overeenstemt met 1,03x de boekwaarde. Ageas versterkt via deze deal zijn positie op de Aziatische herverzekeringsmarkt en verhoogt hiermee het aandeel van schadeverzekeringen in de totale activiteitenportefeuille. Deze aanzienlijke transactie vervangt het inkoopprogramma van eigen aandelen dat wegens de aanbeveling van de Nationale Bank van België werd uitgesteld. In 2021 zal Ageas dit echter opnieuw hervatten.

DIVIDENDUITKERING: Ondanks de aanbeveling van de Nationale Bank van België om vanwege de macro-economische onzekerheden veroorzaakt door de COVID-19-pandemie dividenduitkeringen uit te stellen tot minstens 1 januari 2020, heeft Ageas in een persbericht laten weten dat het niet afwijkt van het plan om in oktober een tussentijds dividend uit te keren van € 2,38 per aandeel. Het management acht de balans namelijk sterk genoeg om dit te kunnen verantwoorden. In juni werd reeds een eerste dividend uitgekeerd van € 0,27 per aandeel. Ageas neemt de aanbevelingen van de Nationale Bank van België wel in beraad inzake de timing van een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen.

Resultaten

'000.000201220132014201520162017201820192020E
Omzet15.40913.03814.05513.43113.66412.33911.57514.47914.522
Bruto bedrijfswinst1.0368388591.0468507091.255938-
Nettowinst743569476770127623809979886
Boekwaarde42.7537.6546.653.5947.0348.2948.4258.8960.57
Winst per aandeel3.132.492.133.570.613.094.115.094.08
Koers/Winst791217111314108
Dividend per aandeel1.201.401.551.652.102.102.202.652.47
Dividendrendement5.31%4.29%5.25%4.78%5.75%5.15%5.16%5.03%7.52%
Bron: Bloomberg
Resultaten tweede kwartaal 2020 

 • Het nettoresultaat van de groep daalde in het tweede kwartaal jaar-over-jaar met 4% tot € 339,4 miljoen. Op halfjaarbasis steeg de nettowinst met 31% tot € 791 miljoen, gedreven door een winst op de FRESH-transacties van € 332 miljoen.
 • Het nettoresultaat uit verzekeringen steeg in het tweede kwartaal jaar-over-jaar met 10%, maar daalde op halfjaarbasis met 18%, gedreven door de volatiele financiële markten in het eerste kwartaal.
 • Het premie-inkomen van de groep daalde in het tweede kwartaal met 2% jaar-over-jaar tot € 8,06 miljard. Op halfjaarbasis daalde premie-inkomen met 5% tot € 20 miljard.
 • Het dividend over 2019 blijft behouden. Er zal in oktober via een tussentijds dividend nog € 2,38 per aandeel worden uitgekeerd (zie nieuwsbericht hierboven).

Positieve punten 

 • De combined ratio, die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies voor de non-life verzekeringen, daalde in het tweede kwartaal met 9,5 procentpunt tot 83,6%. Op halfjaarbasis daalde de combined ratio met 4 procentpunt tot 91,7%. Deze sterke daling was te danken aan de lockdownmaatregelen. Met minder auto's op de baan gebeurden er minder ongevallen, en waren er bijgevolg ook minder schadeclaims. Daarnaast werden niet-dringende medische ingrepen uitgesteld, wat eveneens heeft geleid tot minder claims.
 • De nettowinst bij de niet-levensverzekeringen steeg in het tweede kwartaal spectaculair met 94% tot € 157,3 miljoen en op halfjaarbasis met 56%, gedreven door minder schadeclaims vanwege de lockdowns. Weet ook dat Ageas de focus voornamelijk legt op individuele verzekeringen, waardoor het minder blootgesteld is aan de commerciële claims (bv. annulaties van events) gerelateerd aan de COVID-19-pandemie. De premie-inkomsten voor Niet-Leven steeg in het eerste semester met 2%.
 • Het management is voorzichtig optimistisch in de veerkrachtigheid van het bedrijf en vermoed dat het alsnog haalbaar moet zijn om een jaarresultaat neer te zetten in de richting van de pre-corona doelstelling (nettoresultaat € 850 - 950 miljoen).
 • Reeds 228.000 van de 290.000 claimanten van de Fortisschikking hebben een gedeeltelijke compensatie ontvangen. Er werd zo reeds 781 miljoen euro uitbetaald. Van de beschikbare 1,5 miljard euro aan liquide activa wordt nog 400 miljoen euro gereserveerd voor de verdere afwikkeling van deze schikking.
 • In november van 2019 lanceerde Ageas een bod op de nog uitstaande FRESH-effecten, een soort eeuwigdurende obligaties die nog door Fortis werden uitgegeven om haar kapitaalpositie te verstevigen bij de overname van ABN Amro. Ageas bevestigde dat 65,50% van de totale hoofdsom werd teruggekocht, wat tot een kapitaaluitstroom heeft geleid van ongeveer 500 miljoen euro in de eerste helft van 2020. Op de transacties werd een winst geboekt van € 332 miljoen.
 • Het eigen vermogen steeg met een kleine 2% tot € 11,4 miljard.

Negatieve punten 

 • De nettowinst bij de levensverzekeringen daalde in het tweede kwartaal met 16% en op halfjaarbasis met 36%. Vanwege de lockdownmaatregelen daalden de premieinkomsten met 11% in het eerste semester. In China was wel een herstel merkbaar, waardoor de premieinkomsten voor de eerste jaarhelft stabiel bleven ten opzichte van vorig jaar voor het land.
 • De Solvency II-ratio daalde met 25 procentpunt tot 192%, wat evenwel nog steeds comfortabel boven het vooropgestelde doel van 175% ligt. Ter info: Een Solvency II-ratio van 100% betekent dat een verzekeraar haar verplichtingen ten opzichte van de verzekerden voor de komende 12 maanden kan nakomen met een waarschijnlijkheid van 99,5%.
 • De nettowinst werd in het tweede kwartaal negatief beïnvloed (€ -40,2 miljoen) door een herwaardering van de RPN(I) verplichting, gelinkt aan een complex financieel instrument (de zogenaamde 'CASHES') dat nog stamt uit het Fortis-tijdperk en waarbij er financiële stromen plaatsvinden tussen Ageas en BNP Paribas Fortis om de volatiliteit van dit instrument te compenseren.
 • De nettowinst afkomstig van het Verenigd Koninkrijk daalde in het tweede kwartaal met 38% jaar-over-jaar. De aanhoudende onzekerheden rond de Brexit en het volatiele prijsklimaat vanwege COVID-19 zorgden voor een verzwakking van de Britse pond waardoor de prijzen van geïmporteerde herstellingsonderdelen stegen. Dergelijke claims-inflatie zal mogelijk nog erger worden indien de onderhandelingen met de EU resulteren in hogere importtarieven. Weet dat ongeveer 80% van de reparatieonderdelen worden geïmporteerd.
 • De operationele marge van de levensverzekeringsproducten blijven omwille van het lage rente klimaat onder druk staan. Over het eerste semester daalde de marge voor producten met intrestgarantie met 4 basispunten tot 0,75%. De marge voor de zogenaamde Unit-Linked producten steeg met 6 basispunten tot 0,28%.

SWOT

Sterktes :
Met AG Insurance stevige marktpositie in België (nr 1 in leven, nr 2 in niet-leven)
Behoorlijke balans
Streeft naar een royaal dividendbeleid
Terugkoop eigen aandelen
Aanwezigheid in groeilanden

Zwaktes :
Levensverzekeringen staan onder druk door concurrentie en door zwakke investeringsinkomsten.
BNP Paribas (ex-Fortis bank) staat in voor tweederde van de distributie in België
Zichtbaarheid op de boekhouding en het hanteren van aanvaardbare boekhoudkundige principes (vooral inzake actuariële berekeningen) is niet zo groot.

Opportuniteiten :
Buy and build acquisities
Uitbreiding schadetak 
Uitbreiding in Azië. Potentieel in de regio is aanzienlijk.

Bedreigingen :
Lage intrestvoeten nadelig voor levensverzekeringen
Fortisrechtzaak nog niet achter de rug
Turbulentie op groeimarkten kan soms hevig zijn
Strengere regelgeving financiële instellingen

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 35.87 EUR Kopen
2017/06/19 36 EUR Verkopen
2017/11/24 40.86 EUR Houden
2019/03/20 42.62 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.