Ageas Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 15/03/2024
 • Koers opmaak studie: 39.47 EUR
 • Huidige koers: 44.02 EUR
 • Marktkapitalisatie: 7,5 miljard
 • Secteur: Financier
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0974264930

Conseil de l'analyste

 • 34,70 €
 • 48,50 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Ageas vertegenwoordigt in grote lijnen de verzekeringsactiviteiten van het vroegere Fortis. Het bedrijf heeft verzekeringsactiviteiten in zowel Leven als Niet-Leven en behoort tot de 20 grootste verzekeraars in Europa. In thuismarkt België is Ageas met AG Insurance marktleider in individuele levensverzekeringen. Verder is Ageas actief in het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, Frankrijk en negen landen in Azië, waaronder China, Maleisië, Thailand en India.

Ageas: bijdrage aan winst (in %)

Source: Ageas (2022)

Conclusie

Ageas behaalde redelijke resultaten in de eerste jaarhelft, en lijkt op weg om dit jaar een licht hogere operationele winst te halen in vergelijking met vorig jaar.  De waardering is vandaag redelijk en het aandeel biedt een mooi dividendrendement van meer dan 8%. Aan de huidige koersen bevindt het aandeel zich in de houdenzone.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 201820192020202120222023E 
Omzet 11,5814,4812,0413,3110,138,39
Operationele winstmarge 9,7%6,5%11,2%6,8%13,6%12,2%
Netto winstmarge 7,0%6,8%9,5%6,3%10,0%12,9%
Boekwaarde per aandeel 48,4258,8961,7464,2941,2943,63
Winst per aandeel 4,115,096,074,524,915,89
Koers/Winst 101071097
Dividend 2,202,652,652,753,003,13
Dividendrendement 5,60%5,03%6,08%6,04%7,00%8,29%
Bron: Bloombergin EUR

Resultaten eerste helft 2023

 • Het premie-inkomen (deel Ageas) steeg met 6% tot € 9,3 miljard. Bij Leven bleven de inkomsten stabiel op € 6,2 miljard, bij Niet-Leven stegen ze met 7% tot € 3 miljard.
 • Het nettoresultaat uit verzekeringen daalde met ongeveer 17% tot € 599 miljoen. Hiervan was € 481 miljoen (-21%) toewijsbaar aan Leven en € 181 miljoen (+1%) aan Niet-Leven. Zonder de vertekening van de opwaartse herwaardering van de RPN(i)-verplichting van € 456 miljoen vorig jaar zou het resultaat 30% gestegen zijn.
 • De nettowinst daalde met 16% tot € 1,01 miljard. De vergelijking wordt wel vertekend vanwege een hoog bedrag aan gerealiseerde meerwaarden op vastgoed (€ 85 miljoen) in de cijfers van vorig jaar.
 • Dividend: Er zal voor de tweede opeenvolgende keer een interimdividend van € 1,5 per aandeel uitgekeerd worden. Ageas is van plan om vanaf nu met een interimdividend te blijven werken. Het management bevestigde de verwachting van een jaarlijkse dividendgroei tussen 6-10% over de periode 2023-2025. 

Positieve punten 

 • Schadeverzekeringen: De winst van de niet-levensverzekeringen steeg met 1% tot ongeveer € 181 miljoen. 
 • De combined ratio , die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies voor de niet-levensverzekeringen, kwam uit op 93,3%,  wat erop wijst dat de activiteiten op zich winstgevend waren. Het percentage is een verbetering van 2,9 procentpunt tegenover het vorige boekjaar. Ageas werd hierbij geholpen door milder weer en een goede kostencontrole.
 • De Solvency II-kapitalisatieratio bleef relatief stabiel op 220%. Dit is ruim boven de target van 175% en wijst op een solide balans. Ter info: Een Solvency II-ratio van 100% betekent dat een verzekeraar haar verplichtingen ten opzichte van de verzekerden voor de komende 12 maanden kan nakomen met een waarschijnlijkheid van 99,5%.
 • Guidance: voor heel 2023 verwacht Ageas een resultaat uit verzekeringen van € 1,1 miljard tot € 1,2 miljard, wat een lichte vooruitgang zou zijn tegenover vorig jaar.

Negatieve punten 

 • Levensverzekeringen: De winst in levensverzekeringen daalde met 21% tot € 481 miljoen. De daling was vooral te wijten aan lagere meerwaarden op vastgoed in België en negatieve wisselkoerseffecten in Azië. 
 • Claims inflatie: Gegeven de sterke inflatie is Ageas blootgesteld aan het risico op hogere uitbetalingen bij schadegevallen dan waarvoor werd rekening gehouden bij de berekening van de premies. Voornamelijk in het VK is dit momenteel problematisch. Het management wijst er evenwel op dat het de prijzen verder optrekt om de winstgevendheid te beschermen. Daarnaast heeft de gedeeltelijke exit uit het VK ervoor gezorgd dat de blootstelling ingeperkt is.

SWOT

Sterktes :
Met AG Insurance stevige marktpositie in België (nr 1 in leven, nr 2 in niet-leven)
Solide balans
Streeft naar een stabiel dividendbeleid
Terugkoop eigen aandelen
Aanwezigheid in groeilanden

Zwaktes :
Levensverzekeringen staan onder druk door concurrentie en door zwakke investeringsinkomsten.
BNP Paribas (ex-Fortis bank) staat in voor tweederde van de distributie in België
Zichtbaarheid op de boekhouding en het hanteren van aanvaardbare boekhoudkundige principes (vooral inzake actuariële berekeningen) is niet zo groot.

Opportuniteiten :
Buy and build acquisities
Verdere stijging van de rentevoet
Uitbreiding schadetak 
Uitbreiding in Azië. Potentieel in de regio is aanzienlijk.

Bedreigingen :
Lage intrestvoeten nadelig voor levensverzekeringen
Fortisrechtzaak nog niet achter de rug
Turbulentie op groeimarkten kan soms hevig zijn
Strengere regelgeving financiële instellingen

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 35.87 EUR Kopen
2017/06/19 36 EUR Verkopen
2017/11/24 40.86 EUR Houden
2019/03/20 42.62 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Cette étude sur les fonds propres est une publication de Dierickx Leys Private Bank. Il a été préparé sur la base de sources soigneusement sélectionnées et de ses propres recherches et selon des hypothèses solides, sans garantir son exactitude et son exhaustivité. Il contient des opinions qui sont valables à la date de publication mais qui peuvent changer à l'avenir. La banque n'est pas responsable des dommages qui pourraient résulter de ces avis.

 • Les sources matérielles d'information sont les publications (y compris les communiqués de presse) et les états financiers des sociétés analysées, les analyses et études des grandes banques et les articles de la presse financière spécialisée.

 • L'étude se fonde sur sa propre analyse fondamentale de l'entreprise en question, en tenant compte des flux de trésorerie, de l'évolution des bénéfices, de la croissance, de la stabilité et de la qualité de la gestion. L'analyse fondamentale vise à estimer la valeur intrinsèque actuelle d'une entreprise et son évolution la plus probable, au sein du secteur d'activité et de la zone géographique dans lesquels elle opère. Dans ce processus, les facteurs macroéconomiques pertinents sont également pris en compte. Les recommandations qui en résultent sont fondées sur une perspective à long terme. L'étude est mise à jour après la publication des résultats (trimestriels ou semestriels) ou dans l'intervalle si des événements significatifs surviennent.

 • Cette publication ne constitue pas une recommandation d'investissement personnalisée. Les véhicules d'investissement mentionnés dans cette publication ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les objectifs de l'investisseur, sa solidité financière, ses connaissances, son expérience et ses caractéristiques de risque doivent être pris en compte. Veuillez demander conseil à votre conseiller en investissement.

 • Cette étude a été préparée conformément aux directives internes et statutaires relatives à la recherche indépendante, aux périodes d'interdiction et à la séparation des tâches.La banque n'a aucun intérêt ni aucune relation d'affaires avec les sociétés cotées, mais la banque ou ses employés peuvent détenir une position dans les titres cotés ou les produits dérivés.

 • Cette étude sur les fonds propres n'a pas été soumise à l'émetteur.

 • Les données en devises étrangères sont soumises aux fluctuations des taux de change. Ceux-ci peuvent affecter les retours.

 • Les résultats historiques et les prévisions mentionnés ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

 • L'autorité compétente est la FSMA.

 • L'analyste et/ou les personnes qui lui sont étroitement associées ont un intérêt dans l'entreprise.

 • La reproduction de cette publication est autorisée à condition que la source soit mentionnée.

 • Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)