Ageas Analist: Jasper Thysens, CFA

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 02/06/2021
 • Koers opmaak studie: 50.62 EUR
 • Huidige koers: 49.67 EUR
 • Marktkapitalisatie: 10,4 miljard
 • Secteur: Financieel
 • Markt: Brussel
 • ISIN: BE0974264930

Conseil de l'analyste

 • 46,00 €
 • 62,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Ageas vertegenwoordigt in grote lijnen de verzekeringsactiviteiten van het vroegere Fortis. Het bedrijf heeft verzekeringsactiviteiten in zowel Leven als Niet-Leven en behoort tot de 20 grootste verzekeraars in Europa. In thuismarkt België is Ageas met AG Insurance marktleider in individuele levensverzekeringen. Verder is Ageas actief in het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Turkije, Frankrijk en verschillende landen in Azië.

Ageas: nettowinst (in %)

Source: Ageas (Q1 2021)

Conclusie

Ageas heeft 2021 ingezet met solide resultaten over het eerste kwartaal. Zo steeg het premie-inkomen van de groep met 6% en verdrievoudigde het nettoresultaat uit verzekeringen nagenoeg tot €318 miljoen, waarvan €227 miljoen toewijsbaar aan Leven en €91 miljoen aan Niet-Leven. De nettowinst daalde evenwel met 34%, hetwelk evenwel te wijten was aan een uitzonderlijk hoge vergelijkingsbasis naar aanleiding van een uitzonderlijke meerwaarde op de FRESH-transacties in het vorige boekjaar. De tak van de levensverzekeringen zag goede commerciële prestaties voor de unit-linked verzekeringsproducten en realiseerde aanzienlijke meerwaarden op enkele goed getimede beleggingsverkopen in Azië. De tak van de niet-levensverzekeringen bleef genieten van een lager aantal schadeclaims vanwege COVID-19 (met minder auto's op de baan gebeurden er minder ongevallen) en zag ook minder claims inzake stormschade t.o.v. hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. De combined ratio bleef zo op een mooi niveau van 91,7% (-8 pp j-o-j), ver beneden de doelstelling van 96% (wat voor alle duidelijkheid goed is!). Balansmatig blijft Ageas ook sterk met een Solvency-II ratio van 195% (+2 pp), eveneens ruim boven de doelstelling van 175%. Ter info: Een Solvency II-ratio van 100% betekent dat een verzekeraar haar verplichtingen ten opzichte van de verzekerden voor de komende 12 maanden kan nakomen met een waarschijnlijkheid van 99,5%. Nadat S&P vorig boekjaar haar rating reeds optrok tot A+, gaf in Q1 ook Moody’s een hogere rating (A1) op basis van het financiële risicoprofiel en de solide winsten van de verzekeraar.

Het management verhoogde de guidance voor 2021 op basis van de sterke prestaties in het eerste kwartaal en heeft er vertrouwen in dat het mogelijk moet zijn een winst tussen €900 en €950 miljoen te behalen (eerdere prognose: €850-€900 miljoen). Daarnaast presenteerde Ageas het strategische plan voor de periode 2022-2024 genaamd "Impact 24”, hetwelk grosso modo in het verlengde ligt van het vorige plan (Connect21) en de focus behoudt op het verder uitbouwen van de kernactiviteiten: het versterken van de Europese verzekeringsactiviteiten en het opschalen van de activiteiten in groeimarkt Azië. Het management zal M&A blijven prioritiseren boven de inkoop van eigen aandelen, maar garandeert in tegenstelling tot Connect21 geen automatische buybacks meer bij het uitblijven van overnames. Wel verhoogt de verzekeraar de doelstelling voor de gemiddelde groei van de winst per aandeel van 5-7% naar 6-8% en verwacht het een sterkere combined-ratio van 95% i.p.v. 96%. Het dividend zal minstens stabiel blijven en zou in het meeste optimistisch scenario stijgen tot gemiddeld €3,21 per aandeel. Het aandeel noteert nog steeds aan een eerder bescheiden 80% van de boekwaarde, wat een bruto dividendrendement geeft van ongeveer 5,25%. Het advies blijft HOUDEN.

Nieuws

IMPACT24 (01/06/2021) - Ageas presenteerde vandaag het strategische plan voor de periode 2022-2024 genaamd "Impact 24", hetwelk grosso modo in het verlengde ligt van het vorige plan (Connect21) en de focus behoudt op het verder uitbouwen van de kernactiviteiten. Zo wil Ageas de solide verzekeringsactiviteiten in Europa verder versterken en daarnaast de activiteiten in groeimarkt Azië verder opschalen. Het management ziet o.a. gelokaliseerd bestuur, digitalisering en strategische partnerships als essentiële ingrediënten om dit te verwezenlijken. Ageas blijft ook M&A prioritiseren boven de inkoop van eigen aandelen, maar garandeert in tegenstelling tot Connect21 geen automatische buybacks meer. Het management stelt dat er jaarlijks gekeken zal worden of er voldoende vrije kasstroom over is om eventueel eigen aandelen in te kopen. Wat betreft de balanssterkte behoudt Ageas de doelstelling van een minimale Solvency II ratio van 175%. Ook de target-marges op levensverzekering blijven onaangeroerd. Wel verhoogt de verzekeraar de doelstelling voor de gemiddelde groei van de winst per aandeel van 5-7% naar 6-8% en verwacht het een sterkere combined-ratio van 95% i.p.v. 96%. Het dividend zal minstens stabiel blijven en zou in het meeste optimistisch scenario stijgen tot gemiddeld €3,21 per aandeel (cumulatieve dividenduitkering van €1,5-€1,8 miljard). Al bij al geen al te grote verrassingen in de nieuwe strategie-update. Het bedrijf zet zijn geografisch expansieverhaal van de laatste jaren verder waarin Azië een steeds belangrijkere rol zal spelen en legt de focus op M&A en een stabiel/progressief dividend alvorens het zal kijken naar buybacks.

VERKOOP BELANG IN TESCO UNDERWRITING: Ageas verkoopt haar belang van de joint venture aan Tesco Bank (de financiële tak van de supermarktketen) voor €114 miljoen (plus de terugbetaling van een lening van €23 miljoen). Ageas zal op de transactie een meerwaarde van €9 miljoen realiseren. Het management meent dat de verkoop het bedrijf in staat zal stellen om zich meer te focussen op haar kernactiviteiten. Daarnaast zou de stopzetting van de joint venture geen eerste stap zijn richting een verdere strategische exit uit het VK, waar de winsten al enige jaren onder druk staan vanwege hevige concurrentie.

​​​​​​​INVESTERING IN TAIPING REINSURANCE: Ageas heeft bevestigd in te zullen tekenen op een kapitaalverhoging van het Chinese Taiping Reinsurance (TPRe) en zal hierdoor 25% van de herverzekeraar in handen krijgen. TPRe is een dochtermaatschappij van China Taiping Insurance Holdings, waarmee Ageas al bijna twee decennia lang samenwerkt via een participatie in Taiping Life (levensverzekeringen). De transactie omvat een prijskaartje van omgerekend ongeveer € 340 miljoen, wat overeenstemt met 1,03x de boekwaarde. Ageas versterkt via deze deal zijn positie op de Aziatische herverzekeringsmarkt en verhoogt hiermee het aandeel van schadeverzekeringen in de totale activiteitenportefeuille. Deze aanzienlijke transactie vervangt het inkoopprogramma van eigen aandelen dat wegens de aanbeveling van de Nationale Bank van België werd uitgesteld. In 2021 zal Ageas dit echter hervatten.

DIVIDENDUITKERING: Ondanks de aanbeveling van de Nationale Bank van België om vanwege de macro-economische onzekerheden veroorzaakt door de COVID-19-pandemie dividenduitkeringen uit te stellen tot minstens 1 januari 2020, heeft Ageas in een persbericht laten weten dat het niet afwijkt van het plan om in oktober een tussentijds dividend uit te keren van € 2,38 per aandeel. Het management acht de balans namelijk sterk genoeg om dit te kunnen verantwoorden. In juni werd reeds een eerste dividend uitgekeerd van € 0,27 per aandeel. Ageas neemt de aanbevelingen van de Nationale Bank van België wel in beraad inzake de timing van een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen.

Resultaten

'000.000201220132014201520162017201820192020E
Omzet15.40913.03814.05513.43113.66412.33911.57514.47914.522
Bruto bedrijfswinst1.0368388591.0468507091.255938-
Nettowinst743569476770127623809979886
Boekwaarde42.7537.6546.653.5947.0348.2948.4258.8960.57
Winst per aandeel3.132.492.133.570.613.094.115.094.08
Koers/Winst791217111314108
Dividend per aandeel1.201.401.551.652.102.102.202.652.47
Dividendrendement5.31%4.29%5.25%4.78%5.75%5.15%5.16%5.03%7.52%
Bron: Bloomberg
Resultaten eerste kwartaal 2021 

 • Het premie-inkomen van de groep steeg in het eerste kwartaal jaar-over-jaar met 6% tot €12,6 miljard. Ter herinnering: In 2020 daalde het premie-inkomen slechts met 1% tot €35,6 miljard ondanks de coronacrisis.
 • Het nettoresultaat uit verzekeringen steeg in het eerste kwartaal jaar-over-jaar met 181% tot €318 miljoen, waarvan €227 miljoen toewijsbaar aan Leven en €91 miljoen aan Niet-Leven.
 • Het nettoresultaat van de groep daalde in het eerste kwartaal jaar-over-jaar met 34% tot €296 miljoen, evenwel vertekend door een uitzonderlijke meerwaarde op de FRESH-transacties in het vorige boekjaar. Ter herinnering: In november van 2019 lanceerde Ageas een bod op de nog uitstaande FRESH-effecten, een soort eeuwigdurende obligaties die nog door Fortis werden uitgegeven om haar kapitaalpositie te verstevigen bij de overname van ABN Amro. Ageas bevestigde in 2020 dat 65,50% van de totale hoofdsom werd teruggekocht, wat tot een kapitaaluitstroom leidde van ongeveer 500 miljoen euro en een uitzonderlijke meerwaarde van € 332 miljoen.
 • Dividend: Het voorgestelde bruto dividend blijft gehandhaafd op het niveau van vorig jaar, namelijk € 2,65 per aandeel (pay-outratio van 56%).

Positieve punten 

 • De premie-inkomsten van de levensverzekeringen stegen in het eerste kwartaal j-o-j met 4% tot €3,37 miljard, voornamelijk gedreven door goede prestaties in Azië. De nettowinst steeg j-o-j met 155% tot €227 miljoen, gedreven door solide operationele resultaten en een goede timing van de verkoop van beleggingen in Azië (€131 miljoen aan gerealiseerde meerwaarden).
 • De premie-inkomsten van de niet-levensverzekeringen stegen in het eerste kwartaal j-o-j met 5% tot €1,36 miljard, gedreven door goede resultaten in België en de opname van Taiping Re (zie "Nieuws" hierboven). De nettowinst steeg met 282% tot €91,4 miljoen, gedreven door een lager aantal schadeclaims vanwege COVID-19 en minder claims vanwege stormschade. Weet ook dat Ageas de focus voornamelijk legt op individuele verzekeringen, waardoor het minder blootgesteld is aan commerciële claims (bv. annulaties van events) gerelateerd aan de COVID-19-pandemie.
 • De combined ratio, die de verhouding weergeeft tussen de schadeclaims en operationele kosten tegenover de verzekeringspremies voor de niet-levensverzekeringen, daalde in het eerste kwartaal jaar-over-jaar met 8 procentpunt tot 91,7%. Deze daling was nog steeds gedeeltelijk te danken aan COVID-19. Met minder auto's op de baan gebeurden er minder ongevallen, en waren er bijgevolg ook minder schadeclaims. Verder was er ook minder stormschade.
 • De Solvency II-ratio steeg in het eerste kwartaal met 2 procentpunt tot 195%. Dit is nog steeds comfortabel boven het vooropgestelde doel van 175%. De stijging is toe te wijzen aan een sterk operationeel resultaat en een stijging van de risicovrije curve. Ter info: Een Solvency II-ratio van 100% betekent dat een verzekeraar haar verplichtingen ten opzichte van de verzekerden voor de komende 12 maanden kan nakomen met een waarschijnlijkheid van 99,5%.
 • Het eigen vermogen steeg in Q1 j-o-j met 1,5% tot € 11,72 miljard.
 • De acquisitie van 40% van de aandelen van AvivaSA, een Turkse pensioen- en levenverzekeraar, kreeg in Q1 groen licht van de regelgever en werd begin mei afgerond. Ageas legde voor het belang ongeveer €140 miljoen neer.
 • Reeds 279.000 van de 290.000 claimanten van de Fortisschikking hebben een gedeeltelijke compensatie ontvangen. Er werd zo reeds 1,18 miljard euro uitbetaald (nog €125 miljoen resterend). Van de beschikbare 1,2 miljard euro aan liquide activa wordt nog slechts 13 miljoen euro gereserveerd voor de verdere afwikkeling van deze schikking.
 • Outlook: Het management verhoogde de guidance voor 2021 op basis van de sterke prestaties in het eerste kwartaal en heeft er vertrouwen in dat het mogelijk moet zijn een winst tussen €900 en €950 miljoen te behalen (eerdere prognose: €850-€900 miljoen). 
 • Moody's verhoogde de rating van Ageas naar A1 met stabiele outlook. Eind 2020 verhoogde S&P eveneens zijn rating van A naar A+ met stabiele outlook op basis van het financiële risicoprofiel en de solide winsten van het bedrijf.

Negatieve punten 

 • De beleggingsportefeuille daalde met 1% tot €84,3 miljard, gedreven door niet-gerealiseerde minwaarden vanwege de gestegen rente. 
 • De operationele marges van de levensverzekeringsproducten blijven omwille van het lage rente klimaat onder druk staan. Over het afgelopen kwartaal steeg de marge voor producten met intrestgarantie evenwel met 2 basispunten tot 0,92%. De marge voor de Unit-Linked producten steeg met 5 basispunten tot 0,34%.
 • De premie-inkomsten in het VK daalden met 21% vanwege de verkoop van Tesco Underwriting (zie "Nieuws" hierboven). Los daarvan bleven de inkomsten echter stabiel. De nettowinst lag nog steeds hoger vanwege het lage aantal schadeclaims van autoverzekeringen.
 • COVID-19: Het management wijst op aanhoudende onzekerheden in het kader van de pandemie. Zo valt af te wachten aan welk tempo de schadeclaims bij de autoverzekeringen terug de hoogte in zullen gaan, hoe snel de vastgoedinkomsten terug zullen herstellen (Interpark), alsook hoe de rente verder zal evolueren.

SWOT

Sterktes :
Met AG Insurance stevige marktpositie in België (nr 1 in leven, nr 2 in niet-leven)
Behoorlijke balans
Streeft naar een royaal dividendbeleid
Terugkoop eigen aandelen
Aanwezigheid in groeilanden

Zwaktes :
Levensverzekeringen staan onder druk door concurrentie en door zwakke investeringsinkomsten.
BNP Paribas (ex-Fortis bank) staat in voor tweederde van de distributie in België
Zichtbaarheid op de boekhouding en het hanteren van aanvaardbare boekhoudkundige principes (vooral inzake actuariële berekeningen) is niet zo groot.

Opportuniteiten :
Buy and build acquisities
Uitbreiding schadetak 
Uitbreiding in Azië. Potentieel in de regio is aanzienlijk.

Bedreigingen :
Lage intrestvoeten nadelig voor levensverzekeringen
Fortisrechtzaak nog niet achter de rug
Turbulentie op groeimarkten kan soms hevig zijn
Strengere regelgeving financiële instellingen

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
2017/04/12 35.87 EUR Kopen
2017/06/19 36 EUR Verkopen
2017/11/24 40.86 EUR Houden
2019/03/20 42.62 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.