Adyen Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 09/11/2023
 • Koers opmaak studie: 930.1 EUR
 • Huidige koers: 1082.8 EUR
 • Marktkapitalisatie: 29 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Euronext Amsterdam
 • ISIN: NL0012969182

Advies van de analist

 • € 1.000,00
 • € 1.800,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Adyen is een 'fintech'-bedrijf dat een geïntegreerd platform ontwikkeld heeft dat betalingen verwerkt en afwikkelt voor zowel grote e-commercebedrijven als eBay, Amazon, Etsy, Booking.com en Shopify als voor multinationals als Ryanair,  Uber, Oracle , H&M, LVMH en Adidas. Het bedrijf is wereldwijd actief en telde op het einde van 2022 3.332 werknemers.

Adyen omzetverdeling

Bron: Adyen

Conclusie

Met haar trading update heeft Adyen beleggers en analisten kunnen geruststellen en de twijfels over de groeivertraging kunnen temperen. Het lijkt erop dat de sterke groeivertraging in de eerste jaarhelft een tijdelijk fenomeen was, en dat Adyen ook de komende jaren nog sterk kan blijven groeien. Nu Adyen ook wat op de rem gaat staan qua personeelsaanwervingen, zouden ook de winstmarges de komende jaren opnieuw moeten herstellen. We verwachten dan ook een forse winstgroei in de komende jaren. De koopzone wordt daarom opnieuw verhoogd, waardoor het aandeel zich nu terug in de koopzone bevindt. 

Nieuws

Trading update derde kwartaal 2023

 • Het volume aan verwerkte betalingen steeg met 21% tot € 243,1 miljard.
 • De omzet steeg met 22% tot € 413,6 miljoen.
 • Het personeelsbestand werd uitgebreid met 175 voltijds equivalenten. Adyen geeft aan dat ze nu stilaan het einde van hun expansieperiode naderen en het aanwervingstempo bewust gaan verlagen.
 • Voor de komende drie jaren verwacht Adyen een gemiddelde omzetgroei tussen 20% en 30% en dat tegen 2026 de EBITDA-marge opnieuw zal gestegen zijn tot boven 50%.

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia)

201820192020202120222023E
Omzet1,652,663,645,998,941,60
Operationele winstmarge10,5%11,1%10,3%9,9%7,4%6,5%
Netto winstmarge7,9%8,8%7,2%8,2%6,3%5,6%
Winst per aandeel4,457,888,6315,4018,1719,71
Koers/Winst104942201507247
Dividend000000
Dividendrendement0%0%0%0%0%0%
Bron: Bloombergin EUR


Resultaten eerste helft 2023

 • De netto omzet steeg met 21% tot € 739 miljoen.
 • De EBITDA daalde met 10% tot € 320 miljoen.
 • De nettowinst bleef relatief stabiel op € 282 miljoen.

Positieve punten

 • Het volume aan verwerkte betalingen nam met 23% toe tot € 426 miljard.
 • Point-Of-Sale (betaalterminals in winkels) blijft het sterkst groeien: het verwerkte volume aan betalingen steeg met 49% en maakt nu 16% van het totale volume uit.
 • De gemiddelde 'take rate', het percentage dat Adyen ontvangt van het totale verwekte volume aan transacties, steeg licht van 17,1 basispunten in de tweede helft van vorig jaar naar 17,3 basispunten.


Negatieve punten

 • De EBITDA-marge daalde van 59% naar 43%. De daling was wel verwacht aangezien Adyen een fors aanwervingsprogramma was gestart in de tweede helft van vorig jaar dat ook dit jaar verder loopt. Vanaf 2024 moeten de marges opnieuw herstellen wanneer de aanwervingen opnieuw sterk zullen afnemen.
 • De groei was lager dan verwacht, en het management wijt dit voornamelijk aan de situatie in de VS, waar e-commercespelers meer prijsbewust werden in tijden van economische vertraging en daardoor meer volumes via goedkopere concurrenten verwerkten. Volgens Adyen is dit in het verleden nog gebeurd, en slaagden ze er toen in om deze volumes later terug te winnen.
 • Adyen geeft ook aan dat de groei in de VS lager uitkwam dan verwacht omdat ze haar salesteam daar niet snel genoeg kon uitbreiden de voorbije maanden. Ondertussen hebben ze wel een inhaalbeweging gemaakt en zou het salesteam nu wel beter aangepast zijn aan de opportuniteiten.

SWOT

Sterktes


 • Adyen biedt haar klanten een one-stop-shop voor de verwerking van betalingen op alle mogelijke kanalen (online, mobiel, fysieke terminal) voor de meeste betalingssystemen (debitkaarten, kredietkaarten, wallets, ...) in  landen wereldwijd, wat een aantrekkelijk aanbod is, vooral voor grote e-commercebedrijven. Door het geïntegreerde, zelf ontworpen, platform kunnen klanten ook sneller en vlotter nieuwe betaalmethoden integreren wanneer ze dit wensen. 
 • Het geïntegreerde omnichannel platform van Adyen is een sterk verkoopargument tegenover diensten van concurrenten die maar een deeloplossing bieden of die een niet-geïntegreerd platform hebben.
 • Via de enorme volumes aan transacties die ze verwerkt, beschikt Adyen over veel inzichten in betalingen die ze kan aanwenden om beter betalingsfraude bij haar klanten te detecteren. Op deze manier is voor de meeste klanten de extra opbrengst van het voorkomen van fraude groter dan de kost die Adyen hen aanrekent voor haar diensten.
 • Adyen geniet van 'switching costs' aangezien het veel tijd en moeite zou kosten om te switchen naar een concurrent zodra een bedrijf haar betalingen via Adyen laat verlopen. Het klantenverloop ligt dan ook op minder dan 1% jaarlijks.


Zwaktes


 • De forse toename in personeel en investeringen wegen op de marges.
 • De zwakke communicatie omtrente de hogere uitgaven voor personeel hebben gewogen op het vertrouwen van beleggers en zorgden zo voor koersdruk in 2022 en 2023.
 • Door haar steeds groter wordende internationale activiteiten neemt ook het wisselkoersrisco toe voor Adyen.
 • In China is Adyen uitgesloten, waardoor het niet aanwezig is op een van de grootste markten.


Opportuniteiten


 • Toenemend aandeel wereldwijd van elektronische betalingen
 • Stijgende marges de komende jaren door hogere volumes en een normalisering van het investeringsniveau
 • Adyen volgt een "land-and-expand"-strategie waarbij ze bij een nieuwe klant vaak begint met een contract in 1 land of regio en later bij een positieve evaluatie wordt dit geleidelijk uitgebreid. Op deze manier kunnen de inkomsten van de bestaande klanten nog sterk toenemen de komende jaren. in 2022 kwam 80% van de groei van al bestaande klanten.
 • Bijkomende diensten (kaarten, bankrekeningen, leningen,...) kunnen de komende jaren voor extra inkomsten zorgen


Bedreigingen


 • Economische groeivertraging die weegt op consumentenuitgaven
 • Technologische vernieuwing waardoor betaalmethodes doorbreken waarbij betalingen op een andere manier verwerkt worden waardoor Adyen buitenspel wordt gezet
 • Toenemende concurrentie van het Amerikaanse Stripe of nieuwe spelers in de toekomst
 • Strengere regelgeving die de fees die bedrijven als Adyen mogen aanrekenen zouden beperken in de toekomst.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2023/06/30 1556 EUR Houden
2023/11/09 930.1 EUR Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen. De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.

 • De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.