Adobe Systems Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 25/03/2024
 • Koers opmaak studie: 507.53 USD
 • Huidige koers: 474.09 USD
 • Marktkapitalisatie: 230 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US00724F1012

Advies van de analist

 • US$ 327,16
 • US$ 556,17

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Adobe is een Amerikaanse producent van voornamelijk grafische software. Het bedrijf is bekend bij het grote publiek omwille van producten zoals 'photoshop' en het PDF-bestandformaat.

Concreet rapporteert het bedrijf haar omzet in 3 verschillende productcategorieën:
- Het ‘digitale media’ segment biedt creatieve cloud diensten aan die klanten onder andere toelaten om de laatste versies van hun sterproducten zoals Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop Light room en Adobe InDesign, net als andere producten zoals bijvoorbeeld Adobe Acrobat te gebruiken.
- Het segment ‘digital experience’ biedt klantenoplossingen aan met betrekking tot analyse, social marketing, bereiken van specifieke doelgroepen, optimaal gebruik van verschillende media (o.a in campaign management) daarnaast oplossingen voor het maken van content en het monetiseren ervan. Deze onderliggende capaciteiten zitten vervat in de Adobe Marketing Cloud tool.
- ‘Publishing’ omvat nog enkele historische activiteiten zoals e-learning solutions en hoogkwalitatieve printoplossingen voor documenten. Deze activiteiten zijn vooral interessant voor drukkerijen en grafische professionals die gespecialiseerde oplossingen op dit vlak nodig hebben. 

Adobe Systems: omzet per productcategorie

  Bron: Jaarverslag Adobe

  Conclusie

  Solide eerstekwartaalsresultaten bij Adobe, die licht boven de verwachtingen uitkwamen. De perceptie dat Adobe sterk ging winnen door middel van de introductie van nieuwe AI-producten stuwde in een eerste fase duidelijk het optimisme omtrent het aandeel. Echter, de ontwikkeling van nieuwe, meer geavanceerde, AI-toepassingen door concurrenten zoals OpenAI (bv. Sora), deed de twijfels rond Adobe significant stijgen. Mede hierdoor kreeg de beurskoers van het bedrijf na de eerstekwartaalsresultaten een pandoering van ongeveer 14%.
  De outlook voor boekjaar 2024 ziet er nochtans positief uit, al ligt de verwachte groei voor het volledige boekjaar lichtjes onder de analistenconsensus. 
  Volgens ons blijven de langetermijngroeiperspectieven voor Adobe zeer positief, onderliggend gedreven door een verdere digitalisering van de creatieve sector. Adobe profiteert in grote mate van haar abonnementsgericht bedrijfsmodel (Saas) waardoor het overgrote gedeelte van haar inkomsten recurrent zijn. Bovendien wordt, omwille van schaalvoordelen, de groei van het bedrijf steeds rendabeler. We denken dan ook dat Adobe een dermate dominante competitieve positie geniet in de creatieve sector dat het groeiverhaal nog niet ten einde is. 

  Aan de huidige beurskoers waardeert de markt het bedrijf aan ongeveer 42,3 keer de verwachte (Gaap) winst voor 2024 of een verwachte FCF-yield van 3.5%.
  Hierdoor gaan we voorlopig niet verder dan een 'houden' advies voor het aandeel. 

  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 E
  Omzet 11,1712,8715,7917,6119,4121,46
  Operationele winst 3,274,245,806,106,659,85
  Nettowinst 2,955,264,824,765,438,16
  Boekwaarde per aandeel 21,8027,6931,1530,4136,3035,94
  Winst per aandeel 6,0710,9410,1010,1311,8718,02
  Koers/Winst 514465345228
  Dividend 0,000,000,000,000,000,00
  Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
  Bron: ADOBE INCin USD


  Resultaten Q1 2024

  • De omzet steeg y-o-y met 11,3 % tot $ 5,2 miljard.
  • Het operationeel inkomen daalde met 42,8% tot $ 907 miljoen.
  • De nettowinst daalde met 50,3% tot $ 620 miljoen. 

  Positieve punten 

  • Adobe blijft een zeer rendabele onderneming omwille van de sterke groei op vlak van abonnementsverkopen (Q1 2024: + 12,4%), waar de operationele marges hoger liggen. De operationele winstmarge (op Non-GAAP basis) bedroeg daardoor een aantrekkelijke 47,6% in het eerste kwartaal. Adobe genereerde een totaal van $ 1,2 miljard aan operationele cashflow gedurende het eerste kwartaal (-31%) omwille van het betalen van een schadevergoeding aan Figma (zie verder).
  • Liquiditeit: Adobe heeft voor ongeveer $ 6,8 miljard aan cash of cash-equivalenten en kortetermijninvesteringen op de balans staan. Hiertegenover staat slechts een langetermijnschuld van $ 3,6 miljard. De solvabiliteit bedraagt een kerngezonde 53,8%.
  • Het bedrijf kocht het afgelopen kwartaal voor $ 2 miljard eigen aandelen in. Adobe kondigde ook een nieuw programma voor de inkoop van eigen aandelen aan met een totale waarde van $ 25 miljard. Dit lijkt echter, gegeven de nog steeds relatief hoge beurskoers, niet de meest ideale kapitaalallocatiebeslissing. 
  • De inkomsten in het 'digitale media' segment (74% totale omzet) groeiden het afgelopen kwartaal met 12% (+13% in CC) tot $ 3,8 miljard. Het grootste gedeelte van de omzetgroei is bovendien recurrent.
  • Ook het digital experience segment (25% totale omzet) kon aanknopen met een omzetgroei van 10% tot $ 1,3 miljard in het eerste kwartaal. De recurrente abonnementsverkoop in dit deelsegment nam bovendien toe met 12% ten opzichte van het voorgaande jaar tot een totaal van $ 1.1 miljard. 
  • Met 'Adobe Firefly' heeft het bedrijf gedurende het afgelopen jaar haar eerste AI product op de markt gebracht. Met deze tool kunnen klanten van Adobe via het ingeven van een tekstuele beschrijving automatisch een visuele realisatie verkrijgen (text-to-image). Hierna kan dit verder verfijnd worden met andere tools van Adobe. Het bedrijf heeft tevens aangekondigd om deze tool in andere producten (zoals Photoshop) van het bedrijf te integreren.  
  • Adobe heeft de prijzen voor verschillende abonnementen verhoogd in november. Dit zal ook in 2024 een positief effect hebben op de financiële resultaten van het bedrijf. De extra AI-diensten (Adobe firefly) blijven voorlopig gratis om deze technologie bij zo veel als mogelijk gebruikers ingang te doen vinden. 
  • Outlook FY 2024: Adobe gaat uit van een omzetgroei van ongeveer 10,3% tot $ 21,4 miljard, waarbij Adobe een stijging verwacht van $ 1,9 miljard in extra netto-recurrente omzet. De nettowinst (op GAAP-basis) zou uitkomen op ongeveer $ 6,2 miljard. Het bedrijf schat de markt voor haar producten in op $ 200 miljard (total addressable market).

  Negatieve punten 

  • De voorgestelde acquisitie van Figma werd door Adobe afgeblazen nadat verschillende regelgevers een onderzoek hadden geopend naar mogelijke anti-competitieve en anti-innovatieve belemmeringen gelieerd aan de combinatie van beide bedrijven. Volgens de onderhandelde voorwaarden mbt de overname moest Adobe hierdoor een schadevergoeding van bijna $ 1 miljard betalen aan Figma. Door deze (éenmalige) schadevergoeding kreeg de operationele winst in het eerste kwartaal een stevige tik. Filteren we dit effect uit de operationele resultaten dan steeg de onderliggende operationele winst wel met 15,8% tot $ 2,47 miljard.
  • Adobe heeft aangegeven dat er een onderzoek lopende is vanwege de FTC (Federal trade commission) naar mogelijke illegale praktijken mbt het opzeggen van abonnementen. Het komt er in essentie op neer dat Adobe het haar klanten zeer moeilijk zou maken om abonnementen snel op te zeggen en hierbij belemmerend te werk gaat. Adobe waarschuwt voor mogelijke boetes en de financiële impact op de komende resultaten. 
  • De outlook voor 2024 impliceert een verdere vertraging van het groeiritme ten opzichte van de afgelopen vijf jaar (CAGR omzetgroei afgelopen vijf jaar: 16,5%).
  • Met het niet-beursgenoteerde Canva heeft het bedrijf een serieuze concurrent gekregen. Nadat het bedrijf bij voorgaande private kapitaalrondes werd gewaardeerd aan $ 40 miljard viel deze waardering recent stevig terug. Zo werd in augustus bij een transactie op de secundaire markt een bedrijfswaarde van $25,5 miljard betaald voor het bedrijf, wat een daling van 36% impliceert.
  • Een economische recessie zou mogelijk verder druk zetten op marketingcampagnes van bedrijven, wat de vraag naar de producten en diensten van Adobe zou kunnen doen afnemen. 
  • Omwille van de genereuze aandelenoptieplannen bij Adobe is er een relatief groot verschil tussen GAAP en Non-Gaap resultaten.  Hoewel dit niet-cash uitgaven zijn, verwatert dit wel het belang van bestaande aandeelhouders. 

  SWOT

  Sterktes 

  • Adobe heeft een zeer dominante positie in het 'digitale contentcreatie' segment.
   ​​​​​​​De softwareapplicaties van het bedrijf bieden de beste oplossingen voor het bewerken van digitaal mediamateriaal zowel voor particulieren als bij gespecialiseerde bedrijven zoals marketingbureau's. 
  • Het bedrijf genereert een hoge mate van recurrente inkomsten omwille van het subscriptiemodel voor toegang te krijgen tot de verschillende applicaties. Daarnaast beschikt Adobe over een sterke balans en een hoge mate van vrije kasstroomgeneratie.
  • Het 'digital media' segment kent een zeer sterke mate van 'switching costs' en netwerkeffecten. Photoshop wordt als de quasi standaard gezien in de creatieve industrie en we zien hier niet meteen verandering in komen.

  Zwaktes 

  • Het bedrijf moet continu blijven innoveren om de producten van de groep aantrekkelijk te houden voor klanten. 
  • Adobe heeft een mindere trackrecord op vlak van cyberveiligheid. In het verleden zijn er onder andere gevallen geweest van hackers die gebruikmakend van adobe reader toegang verkregen tot de persoonlijke informatie van slachtoffers. 

  Opportuniteiten 

  • Het 'software as a service' businessmodel geeft het bedrijf zeer grote inzage in de operationele resultaten en geeft een veel interessanter instappunt op vlak van prijs aan potentieel nieuwe klanten. Bovendien vergroot het bedrijf de klantenloyaliteit door constant updates van de applicaties door te voeren. 
  • Het digital experience segment biedt klanten webanalyse tools om de impact van content te meten. We denken dat gerichte data-analyse voor bedrijven de norm wordt in de toekomst om de return van hun marketinginspanningen kwantitatief te meten.
  • Er zijn duidelijke cross-selling en synergie effecten tussen de verschillende productcategorieën van de groep. Naast het creëeren van digitale content is de analyse van de impact ervan een logische volgende stap.

  Bedreigingen 

  • In het verleden was het redelijk eenvoudig om een illegale versie van de adobe producten te downloaden. Sinds de conversie naar een SAAS-businessmodel vanaf 2015 is dit gelukkig minder relevant. 
  • Mogelijke alternatieven voor de producten van Adobe zijn voor een technologiebedrijf steeds een risico.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  16/09/2020 497.67 USD houden
  23/06/2022 372.01 USD Kopen
  21/09/2022 291.06 USD Kopen
  22/03/2023 371.99 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.