Adobe Systems Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 24/03/2021
 • Koers opmaak studie: 459.59 USD
 • Huidige koers: 474.16 USD
 • Marktkapitalisatie: 228,5 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US00724F1012

Advies van de analist

 • US$ 325,30
 • US$ 520,40

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Adobe is een Amerikaanse producent van voornamelijk grafische software. Het bedrijf is bekend bij het grote publiek omwille van producten zoals 'photoshop' en het PDF-bestandformaat.

Concreet rapporteert het bedrijf haar omzet in 3 verschillende productcategorieën:
- Het ‘digitale media’ segment biedt creatieve cloud diensten aan die klanten onder andere toelaten om de laatste versies van hun sterproducten zoals Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop Light room en Adobe InDesign, net als andere producten zoals bijvoorbeeld Adobe Acrobat te gebruiken.
- Het segment ‘digital experience’ biedt klantenoplossingen aan met betrekking tot analyse, social marketing, bereiken van specifieke doelgroepen, optimaal gebruik van verschillende media (o.a in campaign management) daarnaast oplossingen voor het maken van content en het monetiseren ervan. Deze onderliggende capaciteiten zitten vervat in de Adobe Marketing Cloud tool.
- ‘Publishing’ omvat nog enkele historische activiteiten zoals e-learning solutions en hoogkwalitatieve printoplossingen voor documenten. Deze activiteiten zijn vooral interessant voor drukkerijen en grafische professionals die gespecialiseerde oplossingen op dit vlak nodig hebben. 

Adobe Systems: omzet per productcategorie

  Bron: Jaarverslag Adobe

  Conclusie

  Opnieuw ijzersterke kwartaalresultaten bij Adobe, dat andermaal een nieuw record neerzette. Het bedrijf profiteert in grote mate van haar abonnementsgericht bedrijfsmodel waardoor het overgrote gedeelte van haar inkomsten recurrent zijn. Bovendien wordt, omwille van schaalvoordelen, de groei van het bedrijf steeds rendabeler. We denken dan ook dat Adobe een dermate dominante competitieve positie geniet in de creatieve sector dat het groeiverhaal nog niet ten einde is. 
  Niettegenstaande de kwalitatieve kenmerken van het bedrijf blijft de waardering van het bedrijf redelijk duur. Op vlak van Peg-ratio zitten we ondertussen op 2,4 wat toch relatief hoog blijft.
  ​​​​​​​Voorlopig stranden we dan ook op een 'houden' advies, al denken we dat perioden van koerszwakte eerder koopmomenten vormen.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  '000.000 $2015201620172018201920202021E
  Omzet4.7965.8547.3019.03011.17112.86815.45
  Operationele winst8831.4922.1682.8403.2684.2376.423
  Nettowinst6101.1691.6892.5882.9105.2605.380
  Boekwaarde14,0615,0217,2219,2021,8324,4234,46
  Winst per aandeel1,202,323,375,195,9210,8311,14
  Koers/Winst76,743,053,348,352,346,942,9
  Dividend per aandeel0000000
  Dividendrendement///////
  Bron: Bloomberg

  Resultaten Q1 2021

  • De omzet steeg y-o-y met 25,8 % tot $ 3,9 miljard
  • Het operationeel inkomen ging 55.1% hoger tot $ 1,45 miljard
  • De nettowinst steeg met 32% tot $ 1,26 miljard 

  Positieve punten 

  • Adobe kon boekjaar 2021 starten met recordresultaten in het eerste kwartaal. Zo steeg de omzet en het operationeel inkomen met respectievelijk 26 en 55%. Het bedrijf werd opnieuw een pak rendabeler omwille van de sterke groei op vlak van abonnementsverkopen (Q1 2021: + 31.2%) , waar de operationele marges hoger liggen. De operationele winstmarge steeg daardoor naar 37,2%. Adobe genereerde een totaal van $ 1,8 miljard operationele cashflow gedurende het eerste kwartaal. 
  • Liquiditeit: Adobe heeft voor ongeveer $ 5 miljard aan cash of cash-equivalenten en kortetermijninvesteringen op de balans staan. Hiertegenover staat slechts een langetermijnschuld van $ 4.1 miljard. Solvabiliteit bedraagt een kerngezonde 54 %.
  • Het bedrijf kocht het afgelopen kwartaal, ondanks de coronacrisis, 1.9 miljoen eigen aandelen in. Op deze manier werd er ongeveer $ 875 miljoen teruggegeven aan de aandeelhouders.
  • De inkomsten in het 'digitale media' segment (73% totale omzet) waren opnieuw de absolute groeimotor van het bedrijf. De omzetgroei in deze divisie was met 32% één van de voornaamste reden voor de recordresultaten in het eerste kwartaal. Het grootste gedeelte van de omzetgroei is bovendien recurrent.
  • Ook het digital experience segment (23% totale omzet) kon aanknopen met een omzetgroei van 24% tot $ 934 miljoen. De recurrente abonnementsverkoop in dit deelsegment nam bovendien toe met 27% ten opzichte van het voorgaande jaar tot een totaal van $ 812 miljoen. 
  • Outlook FY 2021: Het bedrijf trok haar verwachtingen voor het fiscale boekjaar 2021 licht op. Adobe gaat uit van een omzetgroei van 20% tot $ 15,5 miljard (voorheen: +17.7% tot $ 15.1 miljard), waarbij Adobe een stijging verwacht van $ 1.8 miljard in recurrente omzet. De nettowinst (op GAAP-basis) zou uitkomen op ongeveer $ 4,4 miljard. 

  Negatieve punten 

  • Omwille van de genereuze aandelenoptieplannen bij Adobe is er een relatief groot verschil tussen GAAP en Non-Gaap resultaten.  Hoewel dit niet-cash uitgaven zijn, verwaterd dit wel het belang van bestaande aandeelhouders. 
  • De eerstekwartaalsresultaten worden licht opwaarts vertekend door het feit dat Q1 van 2021 een extra week omvat ten opzichte van dezelfde periode in het voorrgaande jaar.

  SWOT

  Sterktes 

  • Adobe heeft een zeer dominante positie in het 'digitale contentcreatie' segment.
   ​​​​​​​De softwareapplicaties van het bedrijf bieden de beste oplossingen voor het bewerken van digitaal mediamateriaal zowel voor particulieren als bij gespecialiseerde bedrijven zoals marketingbureau's. 
  • Het bedrijf genereert een hoge mate van recurrente inkomsten omwille van het subscriptiemodel voor toegang te krijgen tot de verschillende applicaties. Daarnaast beschikt Adobe over een sterke balans en een hoge mate van vrije kasstroomgeneratie.
  • Het 'digital media' segment kent een zeer sterke mate van 'switching costs' en netwerkeffecten. Photoshop wordt als de quasi standaard gezien in de creatieve industrie en we zien hier niet meteen verandering in komen.

  Zwaktes 

  • Het bedrijf moet continu blijven innoveren om de producten van de groep aantrekkelijk te houden voor klanten. 
  • Adobe heeft een mindere trackrecord op vlak van cyberveiligheid. In het verleden zijn er onder andere gevallen geweest van hackers die gebruikmakend van adobe reader toegang verkregen tot de persoonlijke informatie van slachtoffers. 

  Opportuniteiten 

  • Het 'software as a service' businessmodel geeft het bedrijf zeer grote inzage in de operationele resultaten en geeft een veel interessanter instappunt op vlak van prijs aan potentieel nieuwe klanten. Bovendien vergroot het bedrijf de klantenloyaliteit door constant updates van de applicaties door te voeren. 
  • Het digital experience segment biedt klanten webanalyse tools om de impact van content te meten. We denken dat gerichte data-analyse voor bedrijven de norm wordt in de toekomst om de return van hun marketinginspanningen kwantitatief te meten.
  • Er zijn duidelijke cross-selling en synergie effecten tussen de verschillende productcategorieën van de groep. Naast het creëeren van digitale content is de analyse van de impact ervan een logische volgende stap.

  Bedreigingen 

  • In het verleden was het redelijk eenvoudig om een illegale versie van de adobe producten te downloaden. Sinds de conversie naar een SAAS-businessmodel vanaf 2015 is dit gelukkig minder relevant. 
  • Mogelijke alternatieven voor de producten van Adobe zijn voor een technologiebedrijf steeds een risico.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  16/09/2020 497.67 USD houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.