Adobe Systems Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 23/06/2022
 • Koers opmaak studie: 372.1 USD
 • Huidige koers: 434.89 USD
 • Marktkapitalisatie: 176 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US00724F1012

Advies van de analist

 • US$ 390,10
 • US$ 624,46

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Adobe is een Amerikaanse producent van voornamelijk grafische software. Het bedrijf is bekend bij het grote publiek omwille van producten zoals 'photoshop' en het PDF-bestandformaat.

Concreet rapporteert het bedrijf haar omzet in 3 verschillende productcategorieën:
- Het ‘digitale media’ segment biedt creatieve cloud diensten aan die klanten onder andere toelaten om de laatste versies van hun sterproducten zoals Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop Light room en Adobe InDesign, net als andere producten zoals bijvoorbeeld Adobe Acrobat te gebruiken.
- Het segment ‘digital experience’ biedt klantenoplossingen aan met betrekking tot analyse, social marketing, bereiken van specifieke doelgroepen, optimaal gebruik van verschillende media (o.a in campaign management) daarnaast oplossingen voor het maken van content en het monetiseren ervan. Deze onderliggende capaciteiten zitten vervat in de Adobe Marketing Cloud tool.
- ‘Publishing’ omvat nog enkele historische activiteiten zoals e-learning solutions en hoogkwalitatieve printoplossingen voor documenten. Deze activiteiten zijn vooral interessant voor drukkerijen en grafische professionals die gespecialiseerde oplossingen op dit vlak nodig hebben. 

Adobe Systems: omzet per productcategorie

  Bron: Jaarverslag Adobe

  Conclusie

  Hoewel de tweedekwartaalresultaten bij Adobe boven de verwachtingen lagen, ontgoochelde de licht verlaagde guidance voor het derde kwartaal en het volledige boekjaar. Hoewel het bedrijf een licht negatieve financiële impact verwacht van de Russische inval in Oekraïne en van negatieve wisselkoerseffecten, denken we niet dat dit de langetermijn groei perspectieven voor Adobe significant wijzigt. 
  Adobe profiteert in grote mate van haar abonnementsgericht bedrijfsmodel waardoor het overgrote gedeelte van haar inkomsten recurrent zijn. Bovendien wordt, omwille van schaalvoordelen, de groei van het bedrijf steeds rendabeler. We denken dan ook dat Adobe een dermate dominante competitieve positie geniet in de creatieve sector dat het groeiverhaal nog niet ten einde is. 

  Na de scherpe terugval van de beurskoers in lijn met andere groeiaandelen begint de waardering van het bedrijf een pak interessanter te ogen. Aan de huidige beurskoers waardeert de markt het bedrijf aan ongeveer 37 keer de verwachte (Gaap) winst voor 2022 of een verwachte FCF-yield van 4.2%. Op vlak van Peg-ratio zitten we ondertussen op 3.1 (2.3 op non-gaap basis) (CAGR van 12%) wat al een pak interessanter is dan de beurskoersen in het voorgaande jaar.
  ​​​​​​​We trekken het advies voor Adobe dan ook op naar 'kopen'.  

  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 E
  Omzet 7,309,0311,1712,8715,7917,94
  Operationele winst 2,172,843,274,245,808,03
  Nettowinst 1,692,592,915,264,816,58
  Boekwaarde per aandeel 17,2219,2021,8327,6931,1037,48
  Winst per aandeel 3,425,275,9810,9410,0713,83
  Koers/Winst 534851446141
  Dividend 0,000,000,000,000,000,00
  Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
  Bron: Bloombergin USD


  Resultaten Q2 2022

  • De omzet steeg y-o-y met 14.4 % tot $ 4,4 miljard.
  • Het operationeel inkomen ging 8.7% hoger tot $ 1,5 miljard.
  • De nettowinst steeg met 5.6% tot $ 1,2 miljard. 

  Positieve punten 

  • Adobe blijft een zeer rendabele onderneming omwille van de sterke groei op vlak van abonnementsverkopen (Q2 2022: + 15.6%), waar de operationele marges hoger liggen. De operationele winstmarge bedraagt daardoor een aantrekkelijke 35% in Q2. Adobe genereerde een totaal van $ 2 miljard aan operationele cashflow gedurende het tweede kwartaal. 
  • Liquiditeit: Adobe heeft voor ongeveer $ 5,3 miljard aan cash of cash-equivalenten en kortetermijninvesteringen op de balans staan. Hiertegenover staat slechts een langetermijnschuld van $ 3.6 miljard. Solvabiliteit bedraagt een kerngezonde 53 %.
  • Het bedrijf kocht het afgelopen kwartaal 1.9 miljoen eigen aandelen in. Op deze manier werd er ongeveer $ 1,2 miljard teruggegeven aan de aandeelhouders.
  • De inkomsten in het 'digitale media' segment (73% totale omzet) groeiden het afgelopen kwartaal met 15% (+16% in CC) tot $ 3.2 miljard. Het grootste gedeelte van de omzetgroei is bovendien recurrent.
  • Ook het digital experience segment (25% totale omzet) kon aanknopen met een omzetgroei van 17% (+18% in CC) tot $ 1,1 miljard. De recurrente abonnementsverkoop in dit deelsegment nam bovendien toe met 15% ten opzichte van het voorgaande jaar tot een totaal van $ 932 miljoen. 
  • Outlook FY 2022: De guidance die Adobe gaf voor het volledige boekjaar werd licht neerwaarts bijgesteld. Het bedrijf gaat nu uit van een omzetgroei van ongeveer 13% tot $ 17,65 miljard, waarbij Adobe een stijging verwacht van $ 1.9 miljard in extra netto-recurrente omzet. De nettowinst (op GAAP-basis) zou uitkomen op ongeveer $ 4,7 miljard. Het bedrijf verwacht dat de markt voor haar producten zou stijgen tot $ 205 miljard tegen 2024 (total addressable market)

  Negatieve punten 

  • Adobe waarschuwt in het kwartaalverslag voor verschillende elementen die waarschijnlijk zullen wegen op de resultaten van het volledige boekjaar. Zo verwacht het bedrijf dat het staken van de operationele activiteiten in Wit-Rusland en Rusland een lichte negatieve impact zal hebben op de omzetgroei van Adobe (Het bedrijf gaf hier een schatting mee van een verwachte impact van $75 miljoen). Daarnaast zouden negatieve wisselkoerseffecten een impact hebben op het nettoresultaat van ongeveer $ 175 miljoen. 
  • De operationele kosten namen in het tweede kwartaal toe met 16.8%. Volgens Adobe was dit voornamelijk te wijten aan investeringen met betrekking tot het uitbreiden van de verkoopsorganisatie en investeringen in R&D. Ook namen de marketinguitgaven, omwille van enkele marketingcampagnes in het tweede kwartaal, toe met ongeveer 16.2% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar.
  • De outlook voor 2022 impliceert een stevige vertraging van het groeiritme ten opzichte van boekjaar 2021. We denken echter dat het eerder een normalisering betreft richting het langetermijn groeiritme.
  • Met het niet-beursgenoteerde Canva heeft het bedrijf een serieuze concurrent gekregen. Het bedrijf werd gewaardeerd aan $ 40 miljard bij de laatste private kapitaalronde van het bedrijf. In reactie hierop lanceerde Adobe met 'Creative cloud express' een soortgelijk product, dat zich kenmerkt door een grotere mate van simpliciteit, waardoor het vooral bij een niet-professioneel publiek aantrekkelijk is. 
  • Omwille van de genereuze aandelenoptieplannen bij Adobe is er een relatief groot verschil tussen GAAP en Non-Gaap resultaten.  Hoewel dit niet-cash uitgaven zijn, verwatert dit wel het belang van bestaande aandeelhouders. 

  SWOT

  Sterktes 

  • Adobe heeft een zeer dominante positie in het 'digitale contentcreatie' segment.
   ​​​​​​​De softwareapplicaties van het bedrijf bieden de beste oplossingen voor het bewerken van digitaal mediamateriaal zowel voor particulieren als bij gespecialiseerde bedrijven zoals marketingbureau's. 
  • Het bedrijf genereert een hoge mate van recurrente inkomsten omwille van het subscriptiemodel voor toegang te krijgen tot de verschillende applicaties. Daarnaast beschikt Adobe over een sterke balans en een hoge mate van vrije kasstroomgeneratie.
  • Het 'digital media' segment kent een zeer sterke mate van 'switching costs' en netwerkeffecten. Photoshop wordt als de quasi standaard gezien in de creatieve industrie en we zien hier niet meteen verandering in komen.

  Zwaktes 

  • Het bedrijf moet continu blijven innoveren om de producten van de groep aantrekkelijk te houden voor klanten. 
  • Adobe heeft een mindere trackrecord op vlak van cyberveiligheid. In het verleden zijn er onder andere gevallen geweest van hackers die gebruikmakend van adobe reader toegang verkregen tot de persoonlijke informatie van slachtoffers. 

  Opportuniteiten 

  • Het 'software as a service' businessmodel geeft het bedrijf zeer grote inzage in de operationele resultaten en geeft een veel interessanter instappunt op vlak van prijs aan potentieel nieuwe klanten. Bovendien vergroot het bedrijf de klantenloyaliteit door constant updates van de applicaties door te voeren. 
  • Het digital experience segment biedt klanten webanalyse tools om de impact van content te meten. We denken dat gerichte data-analyse voor bedrijven de norm wordt in de toekomst om de return van hun marketinginspanningen kwantitatief te meten.
  • Er zijn duidelijke cross-selling en synergie effecten tussen de verschillende productcategorieën van de groep. Naast het creëeren van digitale content is de analyse van de impact ervan een logische volgende stap.

  Bedreigingen 

  • In het verleden was het redelijk eenvoudig om een illegale versie van de adobe producten te downloaden. Sinds de conversie naar een SAAS-businessmodel vanaf 2015 is dit gelukkig minder relevant. 
  • Mogelijke alternatieven voor de producten van Adobe zijn voor een technologiebedrijf steeds een risico.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  16/09/2020 497.67 USD houden
  23/06/2022 372.01 USD Kopen

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.