Adobe Systems Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 23/06/2022
 • Koers opmaak studie: 372.1 USD
 • Huidige koers: 440.49 USD
 • Marktkapitalisatie: 176 miljard
 • Secteur: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US00724F1012

Conseil de l'analyste

 • 390,10 $US
 • 624,46 $US

Advies: Acheter

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Adobe is een Amerikaanse producent van voornamelijk grafische software. Het bedrijf is bekend bij het grote publiek omwille van producten zoals 'photoshop' en het PDF-bestandformaat.

Concreet rapporteert het bedrijf haar omzet in 3 verschillende productcategorieën:
- Het ‘digitale media’ segment biedt creatieve cloud diensten aan die klanten onder andere toelaten om de laatste versies van hun sterproducten zoals Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop Light room en Adobe InDesign, net als andere producten zoals bijvoorbeeld Adobe Acrobat te gebruiken.
- Het segment ‘digital experience’ biedt klantenoplossingen aan met betrekking tot analyse, social marketing, bereiken van specifieke doelgroepen, optimaal gebruik van verschillende media (o.a in campaign management) daarnaast oplossingen voor het maken van content en het monetiseren ervan. Deze onderliggende capaciteiten zitten vervat in de Adobe Marketing Cloud tool.
- ‘Publishing’ omvat nog enkele historische activiteiten zoals e-learning solutions en hoogkwalitatieve printoplossingen voor documenten. Deze activiteiten zijn vooral interessant voor drukkerijen en grafische professionals die gespecialiseerde oplossingen op dit vlak nodig hebben. 

Adobe Systems: omzet per productcategorie

  Source: Jaarverslag Adobe

  Conclusie

  Opnieuw ijzersterke resultaten bij Adobe, dat op kwartaalbasis een nieuw record neerzette. Het bedrijf profiteert in grote mate van haar abonnementsgericht bedrijfsmodel waardoor het overgrote gedeelte van haar inkomsten recurrent zijn. Bovendien wordt, omwille van schaalvoordelen, de groei van het bedrijf steeds rendabeler. We denken dan ook dat Adobe een dermate dominante competitieve positie geniet in de creatieve sector dat het groeiverhaal nog niet ten einde is. 
  Niettegenstaande de kwalitatieve kenmerken van het bedrijf is de waardering van het bedrijf de afgelopen maanden wel zeer snel aan het oplopen. Op vlak van Peg-ratio zitten we ondertussen op 3, wat toch relatief duur begint te worden. Voorlopig stranden we dan ook op een 'houden' advies.

  Nieuws

  -

  Resultaten

  '000.000 $201520162017201820192020E
  Omzet4.7965.8547.3019.03011.17112.741
  Operationele winst8831.4922.1682.8403.2685.037
  Nettowinst6101.1691.6892.5882.9104.734
  Boekwaarde14,0615,0217,2219,2021,8325,55
  Winst per aandeel1,202,323,375,195,929,77
  Koers/Winst76,743,053,348,352,346,9
  Dividend per aandeel000000
  Dividendrendement//////
  Bron: Bloomberg
  Resultaten derde kwartaal 2020

  • De omzet steeg in Q3 met 13.8% tot $ 3.2 miljard
  • Het operationeel inkomen ging 25.2% hoger tot $ 1.1 miljard
  • De nettowinst steeg met 20.4% tot $ 955 miljoen

  Positieve punten 

  • Liquiditeit: Adobe heeft voor meer dan $ 5.2 miljard aan cash of cash-equivalenten en kortetermijninvesteringen op de balans staan. Hiertegenover staat slechts een langetermijnschuld van $ 4.1 miljard. Solvabiliteit bedraagt een kerngezonde 52.2 %.
  • Het bedrijfsmodel van Adobe heeft zich gedurende de coronacrisis zeer resistent getoond. Zo is de omzetgroei van het bedrijf de afgelopen negen maanden met 15.4% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Bovendien werd het bedrijf opnieuw een pak rendabeler omwille van de groei op vlak van abonnementsverkoop (+19.2%), waar de operationele marges hoger liggen. Het operationele inkomen en de nettowinst stegen de afgelopen 9 maanden met respectievelijk 31.5 en 43%. 
  • Het bedrijf kocht, ondanks de coronacrisis, voor $ 500 miljoen eigen aandelen in. De afgelopen drie maanden genereerde Adobe $ 1.4 miljard aan operationele cashflow.  
  • De inkomsten in het 'digitale media' segment waren opnieuw de absolute groeimotor van het bedrijf. De omzetgroei in deze divisie was met 19% één van de voornaamste reden voor de recordresultaten dit kwartaal. Het grootste gedeelte van de omzetgroei is bovendien recurrent. 

  Negatieve punten 

  • Omwille van de genereuze aandelenoptieplannen bij Adobe is er een relatief groot verschil tussen GAAP en Non-Gaap resultaten. Bovendien steeg het uitgekeerde bedrag aan aandelenopties met 22.6% tov dezelfde periode het voorgaande jaar. Hoewel dit een niet-cash uitgave is, verwaterd dit wel het belang van bestaande aandeelhouders. 
  • Het 'digital experience' bedrijfssegment ondervindt het meeste impact van covid-19. In essentie komt het erop neer dat bedrijven minder adverteren door de onzekere macro-economische situatie, wat impact heeft op de inkomsten van dit segment. Adobe verwacht een nulgroei in deze divisie voor het volledige boekjaar.

  SWOT

  Sterktes 

  • Adobe heeft een zeer dominante positie in het 'digitale contentcreatie' segment.
   ​​​​​​​De softwareapplicaties van het bedrijf bieden de beste oplossingen voor het bewerken van digitaal mediamateriaal zowel voor particulieren als bij gespecialiseerde bedrijven zoals marketingbureau's. 
  • Het bedrijf genereert een hoge mate van recurrente inkomsten omwille van het subscriptiemodel voor toegang te krijgen tot de verschillende applicaties. Daarnaast beschikt Adobe over een sterke balans en een hoge mate van vrije kasstroomgeneratie.
  • Het 'digital media' segment kent een zeer sterke mate van 'switching costs' en netwerkeffecten. Photoshop wordt als de quasi standaard gezien in de creatieve industrie en we zien hier niet meteen verandering in komen.

  Zwaktes 

  • Het bedrijf moet continu blijven innoveren om de producten van de groep aantrekkelijk te houden voor klanten. 
  • Adobe heeft een mindere trackrecord op vlak van cyberveiligheid. In het verleden zijn er onder andere gevallen geweest van hackers die gebruikmakend van adobe reader toegang verkregen tot de persoonlijke informatie van slachtoffers. 

  Opportuniteiten 

  • Het 'software as a service' businessmodel geeft het bedrijf zeer grote inzage in de operationele resultaten en geeft een veel interessanter instappunt op vlak van prijs aan potentieel nieuwe klanten. Bovendien vergroot het bedrijf de klantenloyaliteit door constant updates van de applicaties door te voeren. 
  • Het digital experience segment biedt klanten webanalyse tools om de impact van content te meten. We denken dat gerichte data-analyse voor bedrijven de norm wordt in de toekomst om de return van hun marketinginspanningen kwantitatief te meten.
  • Er zijn duidelijke cross-selling en synergie effecten tussen de verschillende productcategorieën van de groep. Naast het creëeren van digitale content is de analyse van de impact ervan een logische volgende stap.

  Bedreigingen 

  • In het verleden was het redelijk eenvoudig om een illegale versie van de adobe producten te downloaden. Sinds de conversie naar een SAAS-businessmodel vanaf 2015 is dit gelukkig minder relevant. 
  • Mogelijke alternatieven voor de producten van Adobe zijn voor een technologiebedrijf steeds een risico.

  Overzicht historische adviezen

  Date Koers Advies
  16/09/2020 497.67 USD houden
  23/06/2022 372.01 USD Kopen

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
   De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
   De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.