AB InBev Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 19/07/2019
 • Koers opmaak studie: 90.3 EUR
 • Huidige koers: 88.07 EUR
 • Marktkapitalisatie: 182 miljard
 • Sector: Voeding
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974293251

Advies van de analist

 • € 73,00
 • € 102,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

AB InBev, of Anheuser-Busch InBev voluit is de grootste brouwer wereldwijd.
Het bedrijf ontstond uit de fusie in 2004 tussen het Belgische Interbrew en het Braziliaanse AmBev, waar in 2008 het Amerikaanse Anheuser-Busch aan werd toegevoegd. In 2016 werd SAB Miller toegevoegd.
De bekendste biermerken zijn onder andere :
Stella Artois, Jupiler (België)
Beck's (Duitsland)
Budweiser (VS)
Brahma (Brazilië)
Corona (Mexico)
...

AB InBev : Omzetverdeling

Bron: AB InBev

Conclusie

De resultaten van AB InBev waren degelijk en vooral de volumegroei was een opsteker. De zeer hoge schuld en het enorme bedrag aan goodwill baren wat zorgen. Wellicht kan het management de problemen oplossen maar dat zal de nodige tijd vergen. De verkoop van de Australische activiteiten waren een flinke stap in de goede richting. Aan de huidige koers mag AB InBev behouden blijven.

Nieuws

19/07/2019 :  AB InBev verkoopt Australische brouwerij Carlton & United Breweries

AB InBev verkoopt de Australische brouwerij Carlton & United Breweries aan het Japanse Asahi voor een stevige 10 miljard euro. Na de mislukking van de IPO van de Aziatische activiteiten is dit een flinke en onverwachte meevaller. Met de opbrengst zal AB InBev de schulden aanzienlijk kunnen verlichten en verdere groei kunnen financieren.

16/07/2019 : Beursintroductie (IPO) Aziatische activeiten uitgesteld

De plannen van AB InBev om de Aziatische activiteiten ("Budweiser Brewing Company") naar de beurs te brengen zijn voor onbepaalde tijd uitgesteld.

AB InBev mikte op een (forse) waardering van $ 54 - 64 miljard (40 - 47 HKD per aandeel). AB InBev wou zo'n 15% van de aandelen aanbieden, wat een stevige $ 8,3 - 9,8 miljard dollar had moeten opbrengen. Deze IPO (beursintroductie) had verborgen waarde naar boven kunnen brengen, gedeeltelijk geld in het laatje kunnen brengen en de schuldenlast kunnen reduceren.

Maar AB InBev heeft met de prijsvork te hoog gemikt : de interesse tegen die prijs was onvoldoende, zelfs aan de onderkant van de prijsvork. Wellicht zou er wel voldoende interesse zijn moest de prijsvork lager zijn.

Het nieuws is een tegenvaller voor AB InBev : de schuldafbouw zal nu aan een trager tempo gebeuren.

Resultaten

in mio2016201720182019 E
Omzet45.51756.44454.61955.139
Operationele winst12.88217.15217.106
Nettowinst1.2417.9964.3689.606
Boekwaarde35,3337,5432,96
Winst per aandeel0,724,062,214,78
Koers/winst149,426,926,121,1
Dividend per aandeel3,784,061,82,00
Dividendrendement3,51%4,08%3,12%2,00%
Bron : Bloomberg, in USD


Resultaten tweede kwartaal 2019

 • AB InBev zag de omzet in het tweede kwartaal met 0,4% afnemen tot $ 13,96 miljard. 
 • De nettowinst steeg 28,2% tot $ 2,48 miljard.  

Positieve punten 

 • De volumegroei trok verder aan, zoals het management had beloofd : het verkochte volume steeg 2,1%.
 • Op vergelijkbare basis steeg de omzet met 6,2%.
 • In de EMEA regio steeg het verkocht volume met een stevige 5,5%.
 • In Azië steeg het verkochte volume met 1,1% (nadat het eerder daalde).
 • Ondanks de toenemende concurrentie van Heineken, nam in gans Latijns-Amerika het volume toe met 3,5%.
 • Dankzij het eerder verlaagde dividend kunnen de schulden sneller worden afgebouwd.
 • Het management verwacht het dividend stelselmatig terug te kunnen verhogen, al zal dat pas op termijn gebeuren.
 • De overname van SAB Miller is (afwikkeling 2de helft 2016), gezien de geografische complementariteit, een goede zet. SAB Miller is immers niet alleen aanwezig in Zuid-Afrika, maar ook in Colombia, El Salvador, Ecuador, Panama en Peru, terwijl AB InBev dan weer vooral in Brazilië en Mexico aanwezig is. Wellicht is er nog ruimte om de marges verder op te krikken. Bovendien zouden dan ook schaalvoordelen spelen. 

Negatieve punten 

 • De verkopen in de VS blijven onder druk staan door de stijgende populariteit van concurrerende kleinere bieren. De volumedaling bedroeg 2,4%.
 • In de loop van de jaren, en door alle overnames heeft AB InBev een schuldenberg van meer dan $ 100 miljard opgebouwd. Negatieve wisselkoerseffecten belemmeren een snellere schuldenafbouw. In de balans vinden we voor om en bij de $ 178 miljard aan immateriële vaste activa terug (grotendeels goodwill betaald bij overnames).
 • Het dividend werd eerder gehalveerd.

SWOT

Sterktes :

 • Zeer hoge marges, uiterst efficiënte speler
 • Zeer goede trackrecord inzake acquisities
 • Sterke en dus zeer waardevolle merknamen
 • In verschillende landen heeft AB InBev een vrij sterk marktaandeel
 • Zeer grote schaalvoordelen t.o.v. kleinere concurrenten.

Zwaktes :

 • AB InBev is al zodanig groot, dat het steeds moeilijker wordt om nog sterk te groeien.
 • Volumegewijs is de biermarkt geen “booming business”, tenzij voor Azië. Qua omzet zijn er echter wel nog groeimogelijkheden.

Opportuniteiten :

 • Bierverbruik in opkomende markten is nog relatief beperkt
 • Door de hoge marges wordt een eventuele prijsverhoging direct zeer rendabel.
 • Verdere overnames  zouden, gezien de goede trackrecord de winst nog verder kunnen stuwen.
 • Eventuele dalende grondstoffenkosten

Bedreigingen :

 • Door het grote marktaandeel in verschillende landen wordt het wellicht moeilijker om goedkeuring te krijgen voor eventuele verdere overnames.
 • Wellicht zijn er relatief gezien nog weinig mogelijkheden om de marges nog verder substantieel op te krikken (ze behoren al ruimschoots tot de hoogste in de sector).
 • Eventuele volumedalingen in sleutelmarkten zouden snel doorwegen op de bottom line (VS, Brazilië, Mexico)
 • Grondstoffeninflatie is en blijft een belangrijk aandachtspunt
 • Wisselkoersen kunnen een negatieve impact hebben op de resultaten (vnl. zwakkere Braziliaanse real)
 • Verdere grote overnames zullen initieel wegen op de rendabiliteit van de ganse groep.
 • Het marktaandeel van AB InBev in de VS staat onder druk door de populariteit van kleinere bierbrouwers.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 103.55 EUR Houden
02/03/2018 88.76 EUR Kopen
31/10/2018 66.53 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.