AB InBev Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 22/03/2023
 • Koers opmaak studie: 57.85 EUR
 • Huidige koers: 59.72 EUR
 • Marktkapitalisatie: 117 miljard EUR
 • Sector: Voeding
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974293251

Advies van de analist

 • € 49,00
 • € 73,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

AB InBev, of Anheuser-Busch InBev voluit is de grootste brouwer wereldwijd.
Het bedrijf ontstond uit de fusie in 2004 tussen het Belgische Interbrew en het Braziliaanse AmBev, waar in 2008 het Amerikaanse Anheuser-Busch aan werd toegevoegd. In 2016 werd SAB Miller toegevoegd.
De bekendste biermerken zijn onder andere :
Stella Artois, Jupiler (België)
Beck's (Duitsland)
Budweiser (VS)
Brahma (Brazilië)
Corona (Mexico)
...

AB InBev : Omzetverdeling

Bron: AB InBev

Conclusie

De cijfers over 2022 waren min of meer conform de verwachtingen, maar sommige analisten hadden wel op betere prognoses gerekend voor 2023. Het bedrijf slaagde er in 2022 redelijk goed in om een aanzienlijk deel van de kosteninflatie door te rekenen aan de klanten, zonder de volumegroei (te) zwaar aan te tasten. Aan de huidige koersen mag AB InBev behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio20192020202120222023 E
Omzet52.32946.88154.30457.78661.885
Operationele winst16.0989.62013.82414.51715.680
Nettowinst9.1711.4054.6705.9696.621
Winst per aandeel4,620,702,332,973,24
Koers/winst17,381,422,818,919,1
Dividend per aandeel€ 1,30€ 0,50€ 0,50€ 0,75€0,87
Dividendrendement1,79%0,87%0,94%1,33%1,50%
Bron : AB InBev, in USD tenzij anders vermeld


Resultaten 2022

 • AB InBev zag de omzet met 6,4% toenemen tot $ 57,8 miljard. 
 • De operationele winst steeg 5,0% tot $ 14,5 miljard.
 • De nettowinst steeg 27,8% tot $ 5,97 miljard.

Positieve punten 

 • AB InBev boekte resultaten die min of meer conform de verwachtingen uitkwamen.
 • De nettowinst steeg vrij fors door een lagere belastinglast.
 • AB InBev tekende een volumestijging op van 2,3% op en een organische omzetgroei van 11,2%. Merk op dat dit betekent dat AB InBev er - tot nu toe - vrij goed in slaagt om stevige prijsverhogingen door te duwen, zonder dat deze al te veel op de volumes wegen.
 • De regio Midden-Amerika zag de volumes aantrekken met 4,3%.
 • Zuid-Amerika boekte een volumegroei van 4,6 %. 
 • In de EMEA regio werd een groei van  4,6% opgetekend.
 • In de regio Azië-Pacific was er een volumestijging van 0,6%.
 • Het dividend werd onverwacht fors opgetrokken van € 0,50 naar € 0,75 per aandeel.
 • Het management van AB InBev initieerde de jaarprognose voor 2023. De brutobedrijfswinst (ebitda) zou dit jaar met 4 tot 8 procent moeten toenemen. De omzet zou sneller moeten toenemen (wat impliceert dat de winstmarges wel lager zullen zijn), door een mix van volumestijgingen en prijsverhogingen. 
 • De verkoop van de Australische dochteronderneming Carlton & Breweries, voor omgerekend ongeveer $ 11 miljard werd in het tweede kwartaal van 2020 afgerond, wat mede de (netto financiële) schuldenberg heeft verkleind naar 69,8 miljard dollar op het einde van 2022. Op de verkoop van Carlton werd een winst geboekt van $ 1,9 miljard.
 • AB InBev heeft een hoge schuldpositie maar die wordt zeer goed gemanaged. Op korte tot middellange termijn hoeven beleggers zich daar voorlopig iets minder zorgen om te maken. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de schulden op langere termijn wel verder flink moeten worden afgebouwd.
 • ​​​​​​​Door de opeenvolgende dividendverlagingen in het verleden (zie verder) kunnen de schulden sneller worden afgebouwd.
 • De overname van SAB Miller was (afwikkeling 2de helft 2016), gezien de geografische complementariteit, een goede zet. SAB Miller is immers niet alleen aanwezig in Zuid-Afrika, maar ook in Colombia, El Salvador, Ecuador, Panama en Peru, terwijl AB InBev voor de overname dan weer vooral in Brazilië en Mexico aanwezig was. 

Negatieve punten 

 • De volumegroei in het vierde kwartaal van 2022 bleef wat onder de verwachtingen.
 • AB InBev bleef hinder ondervinden van oplopende kosten (grondstofkosten, verpakkingskosten, transportkosten en marketingkosten) en negatieve wisselkoerseffecten.
 • In Noord Amerika daalde het volume met 4,0%. 
 • Sommige analisten hadden op een betere prognose voor 2023 gehoopt.
 • CEO Carlos Brito trad af en werd op 1 juli 2021 vervangen door Michel Doukeris.
 • Het dividend, dat in 2017 nog € 3,6 per aandeel bedroeg, werd in het verleden fors neerwaarts bijgesteld (vanaf 2018), om een bodem te bereiken van € 0,50 in 2020-2021. De neerwaartse bijstelling kwam er door de coronacrisis en de noodzaak om de schuldenberg af te bouwen.
 • De winst wordt in sommige kwartalen negatief geïmpacteerd door marktwaardeverliezen mbt de afdekking van betalingsprogramma's gebaseerd op aandelen van AB InBev (zoals bv in het derde kwartaal van 2021).
 • In (het eerste kwartaal van) 2022 woog het waardeverminderingsverlies van $ 1,14 miljard op een Russische Joint Venture (Efes) op het nettoresultaat. Ab InBev wil zijn 50%- belang verkopen aan de Turkse brouwer Anadolu Efes (maar wellicht niet tegen om het even welke prijs).
 • In de loop van de jaren, en door alle overnames had AB InBev een schuldenberg van op het toppunt meer dan $ 100 miljard opgebouwd. Negatieve wisselkoerseffecten kunnen soms een snellere schuldenafbouw belemmeren.  In de balans vinden we voor om en bij de $ 153 miljard aan immateriële vaste activa terug (grotendeels goodwill betaald bij overnames).

Opmerkingen

 • AB InBev boekte een waardervermindering op goodwill van $ 2,5 miljard op de (Zuid-) Afrikaanse activiteiten in 2020.

SWOT

Sterktes :

 • Zeer hoge marges, uiterst efficiënte speler
 • Zeer goede trackrecord inzake acquisities
 • Sterke en dus zeer waardevolle merknamen
 • In verschillende landen heeft AB InBev een vrij sterk marktaandeel
 • Zeer grote schaalvoordelen t.o.v. kleinere concurrenten.

Zwaktes :

 • AB InBev is al zodanig groot, dat het steeds moeilijker wordt om nog sterk te groeien.
 • Volumegewijs is de biermarkt geen “booming business”, tenzij voor Azië. Qua omzet zijn er echter wel nog groeimogelijkheden.

Opportuniteiten :

 • Bierverbruik in opkomende markten is nog relatief beperkt
 • Door de hoge marges wordt een eventuele prijsverhoging direct zeer rendabel.
 • Verdere overnames  zouden, gezien de goede trackrecord de winst nog verder kunnen stuwen.
 • Eventuele dalende grondstoffenkosten

Bedreigingen :

 • Door het grote marktaandeel in verschillende landen wordt het wellicht moeilijker om goedkeuring te krijgen voor eventuele verdere overnames.
 • Wellicht zijn er relatief gezien nog weinig mogelijkheden om de marges nog verder substantieel op te krikken (ze behoren al ruimschoots tot de hoogste in de sector).
 • Eventuele volumedalingen in sleutelmarkten zouden snel doorwegen op de bottom line (VS, Brazilië, Mexico)
 • Grondstoffeninflatie is en blijft een belangrijk aandachtspunt
 • Wisselkoersen kunnen een negatieve impact hebben op de resultaten (vnl. zwakkere Braziliaanse real)
 • Verdere grote overnames zullen initieel wegen op de rendabiliteit van de ganse groep.
 • Het marktaandeel van AB InBev in de VS staat onder druk door de populariteit van kleinere bierbrouwers.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 103.55 EUR Houden
02/03/2018 88.76 EUR Kopen
31/10/2018 66.53 EUR Houden
17/03/2020 32.03 EUR Kopen
13/10/2020 50.48 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.