AB InBev Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 25/02/2021
 • Koers opmaak studie: 50.42 EUR
 • Huidige koers: 62.03 EUR
 • Marktkapitalisatie: 102 miljard
 • Sector: Voeding
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974293251

Advies van de analist

 • € 42,00
 • € 63,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

AB InBev, of Anheuser-Busch InBev voluit is de grootste brouwer wereldwijd.
Het bedrijf ontstond uit de fusie in 2004 tussen het Belgische Interbrew en het Braziliaanse AmBev, waar in 2008 het Amerikaanse Anheuser-Busch aan werd toegevoegd. In 2016 werd SAB Miller toegevoegd.
De bekendste biermerken zijn onder andere :
Stella Artois, Jupiler (België)
Beck's (Duitsland)
Budweiser (VS)
Brahma (Brazilië)
Corona (Mexico)
...

AB InBev : Omzetverdeling

Bron: AB InBev

Conclusie

AB InBev heeft vanaf de tweede jaarhelft van 2020 een schuchter herstel ingezet, dat hopelijk aan vaart wint eens de pandemie fors afzwakt. Dat er alwéér in het dividend werd gesnoeid is een flinke tegenvaller, maar het laat anderzijds het bedrijf wel toe de schuldenlast wat sneller af te bouwen. Houden.

Nieuws

-

Resultaten

in mio2018201920202021 E
Omzet54.61952.32946.88150.576
Operationele winst17.10616.0989.620
Nettowinst4.3689.1711.4056.361
Winst per aandeel2,214,620,703,20
Koers/winst28,717,381,419,4
Dividend per aandeel€ 1,80€ 1,30€ 0,50€ 1,06
Dividendrendement3,12%1,79%0,87%2,11%
Bron : Bloomberg, in USD tenzij anders vermeld


Resultaten 2020

 • AB InBev zag de omzet met 10,4% afnemen tot $ 46,88 miljard. 
 • De operationele winst daalde 40,2% tot $ 9,62 miljard.
 • De nettowinst daalde 84,7% tot $ 1,41 miljard.
 • De resultaten in 2018 werden negatief beïnvloed door uitzonderlijke kosten.  

Positieve punten 

 • AB InBev tekende in het vierde kwartaal een volumestijging van 1,6% op en een organische groei  van 4,5%, ongeveer in lijn met het derde kwartaal en beter dan verwacht.
 • De verkoop van de Australische dochteronderneming Carlton & Breweries, voor omgerekend ongeveer $ 11 miljard werd in het tweede kwartaal van 2020 afgerond, wat mede de (netto financiële) schuldenberg heeft verkleind naar 82,7 miljard dollar. Toch zit AB InBev nog niet in een comfortabele positie, omwille van de forse daling van de operationele winst, die een snellere verdere verkleining van de schuldenberg tegenhoudt.
 • Op de verkoop van Carlton werd een winst geboekt van $ 1,9 miljard.
 • In Noord Amerika bleef de volumekrimp in 2020 beperkt tot 1,4%.
 • Zuid Amerika boekte een volumegroei van 3,2 %. Dat is een degelijke prestatie; AB InBev wint na een lange daling terug marktaandeel.
 • Het management gaat extra op de kosten letten (oa schrappen business trips en evenementen) en schrapt ook een deel investeringen, oa in marketinguitgaven. Het loon van het management wordt met 20% verlaagd.
 • AB InBev heeft een hoge schuldpositie maar die wordt zeer goed gemanaged. Op korte tot middellange termijn hoeven beleggers zich daar voorlopig iets minder zorgen om te maken. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de schulden op langere termijn wel flink moeten worden afgebouwd.
 • ​​​​​​​Door de opeenvolgende dividendverlagingen kunnen de schulden sneller worden afgebouwd.
 • De overname van SAB Miller was (afwikkeling 2de helft 2016), gezien de geografische complementariteit, een goede zet. SAB Miller is immers niet alleen aanwezig in Zuid-Afrika, maar ook in Colombia, El Salvador, Ecuador, Panama en Peru, terwijl AB InBev dan weer vooral in Brazilië en Mexico aanwezig is. 

Negatieve punten 

 • De marges lagen in het vierde kwartaal wat onder de verwachtingen.
 • AB InBev stelde het dividend voor het derde opeenvolgende jaar alweer fors neerwaarts bij.  In 2017 bedroeg het dividend nog € 3,6 per aandeel. Dat werd in 2018 gehalveerd naar € 1,8 per aandeel. In 2019 volgde alweer een daling tot € 1,3 per aandeel. Over 2020 werd het dividend vastgesteld op amper € 0,50. De neerwaartse bijstelling komt er door de coronacrisis en de noodzaak om de schuldenberg af te bouwen.
 • In 2020 was er een organische kimp van de volumes van 5,7%, vooral te wijten aan de coronacrisis.
 • De regio Midden Amerika presteerde minder, met een volumedaling van 10,3% in 2020.
 • Ook de EMEA regio hinkte achterop, met een volumedaling van 11,2%.
 • De regio Azië-Pacific tenslotte, zag de volumes met 12,3% afnemen.
 • AB InBev boekte een waardervermindering op goodwill van $ 2,5 miljard op de (Zuid-) Afrikaanse activiteiten in het tweede kwartaal.
 • Het management van AB InBev verwacht in 2021 stijgende volumes en een stijgende omzet, maar de winst zal onder druk blijven staan door wisselkoerseffecten en de sluitingen van cafés door corona. De winstgevendheid via verkoop in cafés is groter.
 • In de loop van de jaren, en door alle overnames had AB InBev een schuldenberg van op het toppunt meer dan $ 100 miljard opgebouwd. Negatieve wisselkoerseffecten belemmeren een snellere schuldenafbouw. In de balans vinden we voor om en bij de $ 162 miljard aan immateriële vaste activa terug (grotendeels goodwill betaald bij overnames).

SWOT

Sterktes :

 • Zeer hoge marges, uiterst efficiënte speler
 • Zeer goede trackrecord inzake acquisities
 • Sterke en dus zeer waardevolle merknamen
 • In verschillende landen heeft AB InBev een vrij sterk marktaandeel
 • Zeer grote schaalvoordelen t.o.v. kleinere concurrenten.

Zwaktes :

 • AB InBev is al zodanig groot, dat het steeds moeilijker wordt om nog sterk te groeien.
 • Volumegewijs is de biermarkt geen “booming business”, tenzij voor Azië. Qua omzet zijn er echter wel nog groeimogelijkheden.

Opportuniteiten :

 • Bierverbruik in opkomende markten is nog relatief beperkt
 • Door de hoge marges wordt een eventuele prijsverhoging direct zeer rendabel.
 • Verdere overnames  zouden, gezien de goede trackrecord de winst nog verder kunnen stuwen.
 • Eventuele dalende grondstoffenkosten

Bedreigingen :

 • Door het grote marktaandeel in verschillende landen wordt het wellicht moeilijker om goedkeuring te krijgen voor eventuele verdere overnames.
 • Wellicht zijn er relatief gezien nog weinig mogelijkheden om de marges nog verder substantieel op te krikken (ze behoren al ruimschoots tot de hoogste in de sector).
 • Eventuele volumedalingen in sleutelmarkten zouden snel doorwegen op de bottom line (VS, Brazilië, Mexico)
 • Grondstoffeninflatie is en blijft een belangrijk aandachtspunt
 • Wisselkoersen kunnen een negatieve impact hebben op de resultaten (vnl. zwakkere Braziliaanse real)
 • Verdere grote overnames zullen initieel wegen op de rendabiliteit van de ganse groep.
 • Het marktaandeel van AB InBev in de VS staat onder druk door de populariteit van kleinere bierbrouwers.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 103.55 EUR Houden
02/03/2018 88.76 EUR Kopen
31/10/2018 66.53 EUR Houden
17/03/2020 32.03 EUR Kopen
13/10/2020 50.48 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.