AB InBev Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 13/10/2020
 • Koers opmaak studie: 50.48 EUR
 • Huidige koers: 47.78 EUR
 • Marktkapitalisatie: 101 miljard
 • Sector: Voeding
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974293251

Advies van de analist

 • € 45,00
 • € 68,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

AB InBev, of Anheuser-Busch InBev voluit is de grootste brouwer wereldwijd.
Het bedrijf ontstond uit de fusie in 2004 tussen het Belgische Interbrew en het Braziliaanse AmBev, waar in 2008 het Amerikaanse Anheuser-Busch aan werd toegevoegd. In 2016 werd SAB Miller toegevoegd.
De bekendste biermerken zijn onder andere :
Stella Artois, Jupiler (België)
Beck's (Duitsland)
Budweiser (VS)
Brahma (Brazilië)
Corona (Mexico)
...

AB InBev : Omzetverdeling

Bron: AB InBev

Conclusie

Gezien de heropflakkering van het coronavirus wereldwijd en de negatieve evolutie van verschillende wisselkoersen zal het herstel van AB InBev wat trager zijn dan gehoopt.  We verlagen ons advies naar "houden".


Nieuws

-

Resultaten

in mio2017201820192020 E
Omzet56.44454.61952.32944.956
Operationele winst17.15217.10616.097
Nettowinst7.9964.3689.1713.609
Winst per aandeel4,062,214,622,43
Koers/winst25,228,717,320,7
Dividend per aandeel4,471,981,301,42
Dividendrendement4,36%3,12%4,05%3,18%
Bron : Bloomberg, in USD


Resultaten tweede kwartaal 2020

 • AB InBev zag de omzet met 24,3% afnemen tot $ 10,3 miljard. 
 • De nettowinst verschrompelde 85,9% tot $ 351 miljoen.
 • De resultaten in 2018 werden negatief beïnvloed door uitzonderlijke kosten.  

Positieve punten 

 • De resultaten in het tweede kwartaal waren minder erg dan gevreesd.
 • De verkoop van de Australische dochteronderneming Carlton & Breweries, voor omgerekend ongeveer $ 11 miljard werd in het tweede kwartaal van 2020 afgerond, wat de (netto financiële) schuldenberg heeft verkleind naar 87,4 miljard dollar.
 • Op de verkoop van Carlton werd een winst geboekt van $ 1,9 miljard.
 • In Noord Amerika hielden de volumes nog relatief goed stand, met een daling van 5,5%.
 • In Zuid Amerika was de daling iets scherper (-6,8%), maar in de huidige omgeving is dat aanvaardbaar.
 • In Azië bleef de volumedaling beperkt tot -6,3%.
 • Op het einde van het tweede kwartaal was er een fors herstel van de volumes, onder andere in China, Mexico en Zuid-Afrika. De volumewijzigingen bedroegen in april, mei en juni respectievelijk -32,4%, -21,4% en +0,7%.
 • Het management gaat extra op de kosten letten (oa schrappen business trips en evenementen) en schrapt ook een deel investeringen, oa in marketinguitgaven. Het loon van het management wordt met 20% verlaagd voor de rest van het jaar.
 • AB InBev heeft een hoge schuldpositie maar die wordt zeer goed gemanaged. Op korte tot middellange termijn hoeven beleggers zich daar voorlopig iets minder zorgen om te maken. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de schulden op langere termijn wel flink moeten worden afgebouwd.
 • ​​​​​​​Door het verlaagde dividend kunnen de schulden sneller worden afgebouwd.
 • Het management verwacht op termijn het dividend stelselmatig terug te kunnen verhogen.
 • De overname van SAB Miller is (afwikkeling 2de helft 2016), gezien de geografische complementariteit, een goede zet. SAB Miller is immers niet alleen aanwezig in Zuid-Afrika, maar ook in Colombia, El Salvador, Ecuador, Panama en Peru, terwijl AB InBev dan weer vooral in Brazilië en Mexico aanwezig is. Wellicht is er nog ruimte om de marges verder op te krikken. Bovendien zouden dan ook schaalvoordelen spelen. 

Negatieve punten 

 • De coronacrisis hakte zwaar in op de resultaten, met een volumedaling van 17,1% en een organische krimp van 17,7%.
 • AB InBev boekte een waardervermindering op goodwill van $ 2,5 miljard op de (Zuid-) Afrikaanse activiteiten.
 • De regio Midden Amerika deed het bijzonder slecht, met een volumedaling van maar liefst 36,6%.
 • Ook in de EMEA regio werd een enorme volumedaling opgetekend (-29,8%).
 • In juli werd in Zuid-Afrika een tweede verbod op de verkoop van alcohol afgekondigd.
 • In de loop van de jaren, en door alle overnames heeft AB InBev een schuldenberg van op een bepaald ogenblik meer dan $ 100 miljard opgebouwd. Negatieve wisselkoerseffecten belemmeren een snellere schuldenafbouw. In de balans vinden we voor om en bij de $ 180 miljard aan immateriële vaste activa terug (grotendeels goodwill betaald bij overnames).
 • Het dividend werd in 2018 gehalveerd. Door de coronacrisis volgde een nieuwe verlaging : het slotdividend voor 2019 werd verlaagd van 1 euro naar 0,50 euro.

SWOT

Sterktes :

 • Zeer hoge marges, uiterst efficiënte speler
 • Zeer goede trackrecord inzake acquisities
 • Sterke en dus zeer waardevolle merknamen
 • In verschillende landen heeft AB InBev een vrij sterk marktaandeel
 • Zeer grote schaalvoordelen t.o.v. kleinere concurrenten.

Zwaktes :

 • AB InBev is al zodanig groot, dat het steeds moeilijker wordt om nog sterk te groeien.
 • Volumegewijs is de biermarkt geen “booming business”, tenzij voor Azië. Qua omzet zijn er echter wel nog groeimogelijkheden.

Opportuniteiten :

 • Bierverbruik in opkomende markten is nog relatief beperkt
 • Door de hoge marges wordt een eventuele prijsverhoging direct zeer rendabel.
 • Verdere overnames  zouden, gezien de goede trackrecord de winst nog verder kunnen stuwen.
 • Eventuele dalende grondstoffenkosten

Bedreigingen :

 • Door het grote marktaandeel in verschillende landen wordt het wellicht moeilijker om goedkeuring te krijgen voor eventuele verdere overnames.
 • Wellicht zijn er relatief gezien nog weinig mogelijkheden om de marges nog verder substantieel op te krikken (ze behoren al ruimschoots tot de hoogste in de sector).
 • Eventuele volumedalingen in sleutelmarkten zouden snel doorwegen op de bottom line (VS, Brazilië, Mexico)
 • Grondstoffeninflatie is en blijft een belangrijk aandachtspunt
 • Wisselkoersen kunnen een negatieve impact hebben op de resultaten (vnl. zwakkere Braziliaanse real)
 • Verdere grote overnames zullen initieel wegen op de rendabiliteit van de ganse groep.
 • Het marktaandeel van AB InBev in de VS staat onder druk door de populariteit van kleinere bierbrouwers.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 103.55 EUR Houden
02/03/2018 88.76 EUR Kopen
31/10/2018 66.53 EUR Houden
17/03/2020 32.03 EUR Kopen
13/10/2020 50.48 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.