AB InBev Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 08/11/2023
 • Koers opmaak studie: 54.53 EUR
 • Huidige koers: 57.18 EUR
 • Marktkapitalisatie: 110 miljard EUR
 • Secteur: Alimentation
 • Markt: Euronext
 • ISIN: BE0974293251

Conseil de l'analyste

 • 49,00 €
 • 73,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

AB InBev, of Anheuser-Busch InBev voluit is de grootste brouwer wereldwijd.
Het bedrijf ontstond uit de fusie in 2004 tussen het Belgische Interbrew en het Braziliaanse AmBev, waar in 2008 het Amerikaanse Anheuser-Busch aan werd toegevoegd. In 2016 werd SAB Miller toegevoegd.
De bekendste biermerken zijn onder andere :
Stella Artois, Jupiler (België)
Beck's (Duitsland)
Budweiser (VS)
Brahma (Brazilië)
Corona (Mexico)
...

AB InBev : Omzetverdeling

Source: AB InBev

Conclusie

De resultaten van AB InBev over het derde kwartaal waren matig, al trokken beleggers zich wel op aan de beter dan verwachte rendabiliteit. De volumes in de VS blijven zwaar onder druk staan in de nasleep van een reclamecampagne die bij conservatieve Amerikanen in het verkeerde keelgat was geschoten. AB InBev blijft er desondanks redelijk goed in slagen om prijsverhogingen door te duwen, zonder dat die al te veel op de volumes wegen. De jaarprognose werd nogmaals bevestigd. Aan de huidige koersen mag AB InBev behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in mio20192020202120222023 E
Omzet52.32946.88154.30457.78660.705
Operationele winst16.0989.62013.82414.51714.998
Nettowinst9.1711.4054.6705.9696.011
Winst per aandeel4,620,702,332,972,97
Koers/winst17,381,422,818,919,3
Dividend per aandeel€ 1,30€ 0,50€ 0,50€ 0,75€0,92
Dividendrendement1,79%0,87%0,94%1,33%1,69%
Bron : AB InBev, in USD tenzij anders vermeld


Resultaten derde kwartaal 2023

 • AB InBev zag de omzet met 3,2% toenemen tot $ 15,6 miljard. 
 • De operationele winst daalde 5,5% tot $ 3,7 miljard.
 • De nettowinst steeg 2,7% tot $ 1,47 miljard.

Positieve punten 

 • De winstmarges kwamen boven de analistenverwachtingen uit.
 • AB InBev tekende een volumedaling op van 3,4% en een organische omzetgroei van 5,0%. Zeker tot voorgaand kwartaal slaagde AB InBev er vrij goed in om stevige prijsverhogingen door te duwen, zonder dat deze al te veel op de volumes wogen.
 • De volumes bleven relatief stabiel in de volgende regio's :
  • De regio Midden-Amerika zag de volumes aantrekken met 1,7%.
  • Zuid-Amerika boekte een volumedaling van 2,2%. 
  • In de Europese regio was er een volumedaling van 1,5%.
  • In de regio Azië-Pacific was er een volumestijging van 0,2%.
 • Het dividend werd in 2022 onverwacht fors opgetrokken van € 0,50 naar € 0,75 per aandeel. In het derde kwartaal van 2023 kondigde het bedrijf een aandeleninkoopprogramma aan van $ 1 miljard op 12 maanden tijd. Beleggers waren aangenaam verrast dat het bedrijf sneller dan verwacht geld laat terugstromen naar de aandeelhouders.
 • Het management van AB InBev bevestigde de vooruitzichten voor 2023, ondanks de problemen in de VS (zie verder). De brutobedrijfswinst (ebitda) zou dit jaar met 4 tot 8 procent moeten toenemen. De omzet zou sneller moeten toenemen (wat impliceert dat de winstmarges wel lager zullen zijn), door een mix van volumestijgingen en prijsverhogingen. 
 • AB InBev heeft een hoge schuldpositie maar die wordt zeer goed gemanaged. Op korte tot middellange termijn hoeven beleggers zich daar voorlopig iets minder zorgen om te maken. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de schulden op langere termijn wel verder flink moeten worden afgebouwd.
 • ​​​​​​​Door de opeenvolgende dividendverlagingen in het verleden (zie verder) kunnen de schulden sneller worden afgebouwd. 

Negatieve punten 

 • Zowel omzet als organische groei kwamen enigszins onder de verwachtingen uit, vooral door de aanhoudende problemen in de VS (zie verder), maar ook door een "natte zomer" in Europa.
 • In Noord Amerika daalde het volume met een stevige 17,1%, door de aanhoudende hetze rond een reclamecampagne die bij conservatieve Amerikanen in het verkeerde keelgat is geschoten. AB InBev verloor marktaandeel. Modelo, het bier van concurrent Constellation Brands, stootte Bud Light van AB InBev eerder al van de troon als bestverkopende bier in de VS.
 • Sommige analisten hadden gehoopt op een (lichte) opwaartse bijstelling van de jaarprognose, maar die is er helaas niet gekomen. Het management stelt dat de onzekerheid i.v.m. het consumentenvertrouwen nog te groot is.
 • AB InBev blijft nog steeds hinder ondervinden van oplopende kosten (grondstofkosten, verpakkingskosten, transportkosten en marketingkosten) al verwacht het management wel een afnemende inflatiedruk in de tweede jaarhelft.
 • CEO Carlos Brito trad af en werd op 1 juli 2021 vervangen door Michel Doukeris.
 • Het dividend, dat in 2017 nog € 3,6 per aandeel bedroeg, werd in het verleden fors neerwaarts bijgesteld (vanaf 2018), om een bodem te bereiken van € 0,50 in 2020-2021. De neerwaartse bijstelling kwam er door de coronacrisis en de noodzaak om de schuldenberg af te bouwen.
 • In (het eerste kwartaal van) 2022 woog het waardeverminderingsverlies van $ 1,14 miljard op een Russische Joint Venture (Efes) op het nettoresultaat. Ab InBev wil zijn 50%- belang verkopen aan de Turkse brouwer Anadolu Efes (maar niet tegen om het even welke prijs).
 • De winst wordt in sommige kwartalen negatief geïmpacteerd door marktwaardeverliezen mbt de afdekking van betalingsprogramma's gebaseerd op aandelen van AB InBev, en in het tweede kwartaal was dat het geval (kost van $ 1,1 miljard).
 • In de loop van de jaren, en door alle overnames had AB InBev een schuldenberg van op het toppunt meer dan $ 100 miljard opgebouwd. Negatieve wisselkoerseffecten kunnen soms een snellere schuldenafbouw belemmeren.  In de balans vinden we voor om en bij de $ 153 miljard aan immateriële vaste activa terug (grotendeels goodwill betaald bij overnames).

Opmerkingen

 • AB InBev boekte een waardervermindering op goodwill van $ 2,5 miljard op de (Zuid-) Afrikaanse activiteiten in 2020.

SWOT

Sterktes :

 • Zeer hoge marges, uiterst efficiënte speler
 • Zeer goede trackrecord inzake acquisities
 • Sterke en dus zeer waardevolle merknamen
 • In verschillende landen heeft AB InBev een vrij sterk marktaandeel
 • Zeer grote schaalvoordelen t.o.v. kleinere concurrenten.

Zwaktes :

 • AB InBev is al zodanig groot, dat het steeds moeilijker wordt om nog sterk te groeien.
 • Volumegewijs is de biermarkt geen “booming business”, tenzij voor Azië. Qua omzet zijn er echter wel nog groeimogelijkheden.

Opportuniteiten :

 • Bierverbruik in opkomende markten is nog relatief beperkt
 • Door de hoge marges wordt een eventuele prijsverhoging direct zeer rendabel.
 • Verdere overnames  zouden, gezien de goede trackrecord de winst nog verder kunnen stuwen.
 • Eventuele dalende grondstoffenkosten

Bedreigingen :

 • Door het grote marktaandeel in verschillende landen wordt het wellicht moeilijker om goedkeuring te krijgen voor eventuele verdere overnames.
 • Wellicht zijn er relatief gezien nog weinig mogelijkheden om de marges nog verder substantieel op te krikken (ze behoren al ruimschoots tot de hoogste in de sector).
 • Eventuele volumedalingen in sleutelmarkten zouden snel doorwegen op de bottom line (VS, Brazilië, Mexico)
 • Grondstoffeninflatie is en blijft een belangrijk aandachtspunt
 • Wisselkoersen kunnen een negatieve impact hebben op de resultaten (vnl. zwakkere Braziliaanse real)
 • Verdere grote overnames zullen initieel wegen op de rendabiliteit van de ganse groep.
 • Het marktaandeel van AB InBev in de VS staat onder druk door de populariteit van kleinere bierbrouwers.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 103.55 EUR Houden
02/03/2018 88.76 EUR Kopen
31/10/2018 66.53 EUR Houden
17/03/2020 32.03 EUR Kopen
13/10/2020 50.48 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.