Aalberts Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 29/11/2022
 • Koers opmaak studie: 37.99 EUR
 • Huidige koers: 38.61 EUR
 • Marktkapitalisatie: 4,2 miljard EUR
 • Sector: Industrie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: NL0000852564

Advies van de analist

 • € 33,50
 • € 50,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Aalberts is een industriële technologiegroep met volgende kernactiviteiten:

Installation technology : Betreft het ontwerpen en produceren van leidingen en (kunststof-)connectiesystemen voor de aanvoer van water of gas voor verwarming, of koeling, of drinkwater, sprinklersystemen e.d.m. in residentiële woningen, commerciële of industriële panden of installaties.

Material technology : Omvat het behandelen van materialen  dmv hitte of oppervlaktebehandeling, voor de luchtvaart of energie-industrie (vb. zeer duurzame coatings voor turbines, vleugels en landingsgestellen).

Climate technology : Betreft het ontwikkelen en produceren van volledige controlesystemen voor water of lucht voor verwarming, afkoeling en ventilatie, zowel voor residentiële als commerciële gebouwen.

Industrial technology : Omvat het ontwerp en productie van op maat gemaakte oplossingen/materialen/onderdelen om gassen en vloeistoffen te regelen onder dikwijls moeilijke omgevingsfactoren (zeer hoge druk of temperaturen).

Ongeveer 59% van de omzet wordt gerealiseerd in Europa, 25% in de VS, 11% in Oost Europa en Rusland en 5% in overige landen.

Het bedrijf werd opgericht door Jan Aalberts, die nog steeds 13,27% aandeelhouder is. In het verleden is het bedrijf fors gegroeid door buy-and build acquisities waarbij steeds cross selling kon worden toegepast zodat elke acquisitie in een mum van tijd rendabel was.

Aalberts : Omzetverdeling

Bron: Aalberts

Conclusie

Aalberts gaf een geruststellende trading update over de eerste tien maanden van 2022. Hoewel het groeitempo wat afzwakte, en ondanks de uitdagingen inzake o.a. kosteninflatie en problemen met de logistieke ketens, blijft het bedrijf heel degelijk presteren.  Het nieuws bevestigt alweer onze visie dat het bedrijf één van de topspelers is in de industriële sector. Niet alleen werd de coronacrisis zeer snel verteerd, ook gaat het management uitstekend om met alle huidige uitdagingen (problemen toeleveringsketen, kosteninflatie, enz). Aan de huidige koersen is het aandeel te behouden.

Nieuws

Trading update eerste 10 maanden van 2022

 • Aalberts boekte een organische omzetgroei van 8,8% in de eerste 10 maanden van 2022.
 • Dat betekent dat de groei in het derde kwartaal wat afzwakte t.o.v. de eerste jaarhelft.
 • Het orderboekje eind oktober was 47% hoger dan vorig jaar, wat een gunstig signaal is.
 • Het management meldt dat door prijsverhogingen de marges "op een goed niveau" zitten.
 • De disrupties in de toeleveringsketens hebben nog steeds een negatieve impact op de productie en installatie, en op de leveringen naar klanten toe. Hierdoor zijn er nog steeds inefficiënties, hogere kosten en hogere voorraden.
 • Aalberts neemt initiatieven om  een aantal materialen en activiteiten dichter bij huis uit te voeren om de toeleveringsketen terug te versterken.

Resultaten

in mio2019202020212022 E
Omzet2.8412.6102.9793.110
Operationele winst321187506426
Nettowinst226117360*319
Boekwaarde per aandeel16,416,019,4
Winst per aandeel2,041,063,263,09
Koers-winstverhouding19,634,417,912,8
Dividend0,800,601,011,06
Dividendrendement2,00%1,65%1,73%2,69%
Bron : Bloomberg

* De nettowinst werd in 2021 gestuwd door een uitzonderlijke meerwaarde van € 173,7 miljoen (voor belastingen) op de verkoop van een dochteronderneming.

Resultaten eerste helft 2022

 • Aalberts zag de omzet met 6,9 % toenemen tot € 1,61 miljard.
 • De nettowinst steeg met 9,7 % tot € 160,1 miljoen.

Postitieve punten

 • Aalberts publiceerde resultaten die boven de verwachtingen uitkwamen. 
 • Aalberts boekte een organische groei van 9,8%.
 • De ebita marge steeg van 14,9% naar 15,5%.
 • Aalberts is er tot nu toe goed in geslaagd om de problemen van tekorten van grondstoffen en werknemers en disrupties in de toeleveringsketen goed te beheersen. Tot dusver waren er geen grote problemen. Zo werden onder andere grotere voorraden aangelegd van grondstoffen en (halfafgewerkte) componenten.
 • De impact van Rusland op de resultaten is zeer beperkt.
 • Het orderboekje groeide 39% aan, wat het beste doet vermoeden voor de tweede jaarhelft.
 • De nettoschuld werd met 1% afgebouwd tot € 652 miljoen.
 • Het gemiddelde vrije kasstroomrendement schatten we in op 4 à 5% (exclusief corona-effecten).
 • De nichepositie van Aalberts zorgt ervoor dat het bedrijf tijdens de coronacrisis beter stand hield dan andere bedrijven in de industriële sector.
 • Aalberts zet zijn buy-and-buildstrategie onverminderd voort.
 • Ondanks de coronacrisis hield Aalberts in 2020 goed stand, met een omzetdaling van 8,1% (en een daling van de nettowinst met 48%).
 • Het dividend werd in 2021 met een stevige 68% opgetrokken tot € 1,01 per aandeel.

Negatieve punten

 • Het management gaf geen becijferde jaarprognose, al werd wel aangegeven dat het orderboekje goedgevuld is.
 • Aalberts heeft in lichte mate last van problemen met de toeleveringsketen, tekorten aan grondstoffen en werkkrachten, en kosteninflatie (maar minder dan sommige andere industriële bedrijven). 
 • De vrije kasstroom stond in de eerste jaarhelft wat onder druk door een hoger tempo van investeringen en vooral door een hoger werkkapitaal (oa het aanleggen van grotere voorraden ivm vermijden supply chain problemen).
 • Het bedrijf is niet immuun voor de coronacrisis en verdere lockdowns zouden een impact kunnen hebben op de resultaten.

SWOT

Sterktes :

 • Aalberts is een nichebedrijf
 • Zeer gunstig buy-and-build trackrecord
 • Overnames zijn meestal niet zo groot in omvang, zodat bij een eventuele mislukking de schade niet al te groot uitvalt.
 • Aalberts kan over het algemeen stijgende materiaalprijzen vlot doorrekenen aan klanten.

Zwaktes :

 • Conjunctuurgevoelig
 • Het bedrijf is door de jaren heen gegroeid en heeft nu een omvang die ervoor zorgt dat acquisities relatief minder belangrijk worden en minder gaan bijdragen tot de groei.
 • Aandeel kan fors dalen bij economische neergang (waarna meestal wel een fors herstel volgt nadien)

Opportuniteiten :

 • Verdere groei door buy-and-build acquisities
 • Verdere organische groei lijkt waarschijnlijk
 • Verdere geografische groei

Bedreigingen :

 • Afnemend groeiritme
 • ​​​​​​​Mislukking van overnames
 • Forse schommelingen van grondstoffenprijzen

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
27/02/2019 32.38 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.