Aalberts Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 01/06/2022
 • Koers opmaak studie: 46.87 EUR
 • Huidige koers: 37.97 EUR
 • Marktkapitalisatie: 5,2 miljard EUR
 • Sector: Industrie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: NL0000852564

Advies van de analist

 • € 40,00
 • € 60,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Aalberts is een industriële technologiegroep met volgende kernactiviteiten:

Installation technology : Betreft het ontwerpen en produceren van leidingen en (kunststof-)connectiesystemen voor de aanvoer van water of gas voor verwarming, of koeling, of drinkwater, sprinklersystemen e.d.m. in residentiële woningen, commerciële of industriële panden of installaties.

Material technology : Omvat het behandelen van materialen  dmv hitte of oppervlaktebehandeling, voor de luchtvaart of energie-industrie (vb. zeer duurzame coatings voor turbines, vleugels en landingsgestellen).

Climate technology : Betreft het ontwikkelen en produceren van volledige controlesystemen voor water of lucht voor verwarming, afkoeling en ventilatie, zowel voor residentiële als commerciële gebouwen.

Industrial technology : Omvat het ontwerp en productie van op maat gemaakte oplossingen/materialen/onderdelen om gassen en vloeistoffen te regelen onder dikwijls moeilijke omgevingsfactoren (zeer hoge druk of temperaturen).

Ongeveer 59% van de omzet wordt gerealiseerd in Europa, 25% in de VS, 11% in Oost Europa en Rusland en 5% in overige landen.

Het bedrijf werd opgericht door Jan Aalberts, die nog steeds 13,27% aandeelhouder is. In het verleden is het bedrijf fors gegroeid door buy-and build acquisities waarbij steeds cross selling kon worden toegepast zodat elke acquisitie in een mum van tijd rendabel was.

Aalberts : Omzetverdeling

Bron: Aalberts

Conclusie

Aalbert's resultaten over 2021 waren degelijk en bevestigen onze visie dat het bedrijf één van de topspelers is in de industriële sector. De coronacrisis is reeds volledig verteerd en behoudens een terugval op dat vlak kan het bedrijf wellicht zijn langetermijn groeipad voortzetten. De trading update over het eerste kwartaal van 2022 was eveneens gunstig. Aan de huidige koersen is het aandeel te behouden.

Nieuws

Trading update Q1 2022

 • In korte trading update liet Aalberts weten dat de organische groei 9% aantikte in de eerste vier maanden van het jaar. De groei was breed gedragen.
 • Het orderboekje was eind april 51% meer gevuld dan één jaar geleden.
 • De marges waren op een "goed niveau" dankzij prijsverhogingen.
 • Aalberts is er tot nu toe goed in geslaagd om de problemen van tekorten van grondstoffen en werknemers en disrupties in de toeleveringsketen goed te beheersen. Tot dusver waren er geen grote problemen. Zo werden onder andere grotere voorraden aangelegd van grondstoffen en (halfafgewerkte) componenten.
 • De impact van Rusland op de resultaten is zeer beperkt.

Resultaten

in mio2019202020212022 E
Omzet2.8412.6102.9793.064
Operationele winst321187506438
Nettowinst226117360331
Boekwaarde per aandeel16,416,019,4
Winst per aandeel2,041,063,263,06
Koers-winstverhouding19,634,417,915,9
Dividend0,800,601,010,98
Dividendrendement2,00%1,65%1,73%2,02%
Bron : Bloomberg


Resultaten 2021

 • Aalberts zag de omzet met 14,1% toenemen tot € 2,98 miljard.
 • De nettowinst verdrievoudigde tot € 360,1 miljoen.

Postitieve punten

 • Aalberts publiceerde resultaten die in grote lijnen conform de verwachtingen uitkwamen. 
 • De nettowinst werd gestuwd door een uitzonderlijke meerwaarde van € 173,7 miljoen op de verkoop van een dochteronderneming.
 • De organische groei klokte af op een stevige 16%. De coronacrisis is dus reeds volledig verteerd.
 • Het orderboekje groeide 52% aan.
 • De productie-activiteiten van Aalberts werden slechts in beperkte mate verstoord door covid-19- gevallen.
 • De nettoschuld werd met 18% afgebouwd tot € 492 miljoen.
 • Het gemiddelde vrije kasstroomrendement schatten we in op ca. 4,5% (exclusief corona-effecten).
 • De nichepositie van Aalberts zorgt ervoor dat het bedrijf beter stand hield dan andere bedrijven in de industriële sector.
 • Aalberts zet zijn buy-and-buildstrategie onverminderd voort.
 • Ondanks de coronacrisis hield Aalberts in 2020 goed stand, met een omzetdaling van 8,1% (en een daling van de nettowinst met 48%).
 • Het dividend werd met een stevige 68% opgetrokken tot € 1,01 per aandeel.

Negatieve punten

 • Het management gaf geen becijferde jaarprognose, al werd wel aangegeven dat het orderboekje goedgevuld is.
 • Aalberts had last van problemen met de toeleveringsketen, tekorten aan grondstoffen en werkkrachten, en ondervond ook hinder van kosteninflatie.
 • Het bedrijf is niet immuun voor de coronacrisis en verdere lockdowns zouden een impact kunnen hebben op de resultaten.

SWOT

Sterktes :

 • Aalberts is een nichebedrijf
 • Zeer gunstig buy-and-build trackrecord
 • Overnames zijn meestal niet zo groot in omvang, zodat bij een eventuele mislukking de schade niet al te groot uitvalt.
 • Aalberts kan over het algemeen stijgende materiaalprijzen vlot doorrekenen aan klanten.

Zwaktes :

 • Conjunctuurgevoelig
 • Het bedrijf is door de jaren heen gegroeid en heeft nu een omvang die ervoor zorgt dat acquisities relatief minder belangrijk worden en minder gaan bijdragen tot de groei.
 • Aandeel kan fors dalen bij economische neergang (waarna meestal wel een fors herstel volgt nadien)

Opportuniteiten :

 • Verdere groei door buy-and-build acquisities
 • Verdere organische groei lijkt waarschijnlijk
 • Verdere geografische groei

Bedreigingen :

 • Afnemend groeiritme
 • ​​​​​​​Mislukking van overnames
 • Forse schommelingen van grondstoffenprijzen

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
27/02/2019 32.38 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.