Aalberts Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 21/11/2023
 • Koers opmaak studie: 36.72 EUR
 • Huidige koers: 36.31 EUR
 • Marktkapitalisatie: 4,1 miljard EUR
 • Secteur: Industrie
 • Markt: Euronext
 • ISIN: NL0000852564

Conseil de l'analyste

 • 35,00 €
 • 53,00 €

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Aalberts is een industriële technologiegroep met volgende kernactiviteiten:

Installation technology : Betreft het ontwerpen en produceren van leidingen en (kunststof-)connectiesystemen voor de aanvoer van water of gas voor verwarming, of koeling, of drinkwater, sprinklersystemen e.d.m. in residentiële woningen, commerciële of industriële panden of installaties.

Material technology : Omvat het behandelen van materialen  dmv hitte of oppervlaktebehandeling, voor de luchtvaart of energie-industrie (vb. zeer duurzame coatings voor turbines, vleugels en landingsgestellen).

Climate technology : Betreft het ontwikkelen en produceren van volledige controlesystemen voor water of lucht voor verwarming, afkoeling en ventilatie, zowel voor residentiële als commerciële gebouwen.

Industrial technology : Omvat het ontwerp en productie van op maat gemaakte oplossingen/materialen/onderdelen om gassen en vloeistoffen te regelen onder dikwijls moeilijke omgevingsfactoren (zeer hoge druk of temperaturen).

Ongeveer 59% van de omzet wordt gerealiseerd in Europa, 25% in de VS, 11% in Oost Europa en Rusland en 5% in overige landen.

Het bedrijf werd opgericht door Jan Aalberts, die nog steeds 13,27% aandeelhouder is. In het verleden is het bedrijf fors gegroeid door buy-and build acquisities waarbij steeds cross selling kon worden toegepast zodat elke acquisitie in een mum van tijd rendabel was.

Aalberts : Omzetverdeling

Source: Aalberts

Conclusie

De trading update over de eerste 10 maanden van 2023 viel relatief goed mee, al bevestigt deze wel dat de groei aan het vertragen is. Dat is uiteraard geen verrassing gezien de globale economische groeivertraging. Zolang de bredere economie matig blijft presteren is er wellicht geen haast om Aalberts op te pikken, al begint het aandeel aan de huidige koersen wel stilaan onze interesse te wekken. We handhaven tot nader order ons houden-advies.

Nieuws

Update eerste 10 maanden van 2023

 • In een korte trading update meldde Aalberts het volgende :
 • Aalberts boekte een organische groei van 5,0% in de eerste 10 maanden van 2023.
 • Dat betekent dat de groei in de tweede jaarhelft lager was dan in de eerste jaarhelft tot nu toe.
 • De marges bleven op een "goed niveau".
 • De problemen met toeleveringsketens werden kleiner.
 • Het bedrijf maakt ook werk van de voorraadreductie.
 • In de bouw was er minder activiteit door voorraaddalingen bij klanten en minder vraag bij de eindklant. 
 • In de andere sectoren waren de prestaties beter.

Resultaten

in mio20192020202120222023 E
Omzet2.8412.6102.9793.2303.332
Operationele winst321187506445457
Nettowinst226117360*317**345
Boekwaarde per aandeel16,416,019,421,0
Winst per aandeel2,041,063,262,873,01
Koers-winstverhouding19,634,417,912,612,2
Dividend0,800,601,011,111,10
Dividendrendement2,00%1,65%1,73%3,06%3,01%
Bron : Bloomberg

* De nettowinst werd in 2021 gestuwd door een uitzonderlijke meerwaarde van € 173,7 miljoen (voor belastingen) op de verkoop van een dochteronderneming.

** De nettowinst werd in 2022 gestuwd door een uitzonderlijke meerwaarde van € 34,4 miljoen (voor belastingen) op de verkoop van een dochteronderneming.

Resultaten eerste helft 2023

 • Aalberts zag de omzet met 6,3 % toenemen tot € 1,7 miljard.
 • De nettowinst stabiliseerde op € 160 miljoen.

Postitieve punten

 • Aalberts publiceerde resultaten die conform de verwachtingen uitkwamen. 
 • Aalberts boekte een organische groei van 5,6%.
 • De ebita marge hield zeer goed stand op 15,4% (vs 15,5% in de eerste helft van 2022). 
 • Aalberts is er opvallend goed in geslaagd om de problemen van tekorten van grondstoffen en werknemers en disrupties in de toeleveringsketen te beheersen. Zo werden onder andere grotere voorraden aangelegd van grondstoffen en (halfafgewerkte) componenten.
 • Door een hoger tempo van investeringen en vooral door een hoger werkkapitaal (oa het aanleggen van grotere voorraden ivm vermijden supply chain problemen) stond de vrije kasstroom in 2022 onder druk. Het bedrijf zal in de tweede jaarhelft van 2023 proberen om de voorraden terug wat te verminderen.
 • De nichepositie van Aalberts zorgt ervoor dat het bedrijf tijdens de coronacrisis beter stand hield dan andere bedrijven in de industriële sector.
 • Aalberts zet zijn buy-and-buildstrategie onverminderd voort.
 • Het dividend werd in 2022 met 9,9% opgetrokken tot € 1,11 per aandeel.
 • Aalberts neemt initiatieven om  een aantal materialen en activiteiten dichter bij huis uit te voeren om de toeleveringsketen terug te versterken.

Negatieve punten

 • De nettowinst stond onder druk door hogere intrestlasten.
 • Aalberts had in 2022 in zekere mate last van problemen met de toeleveringsketen, tekorten aan grondstoffen en werkkrachten, en kosteninflatie (maar minder dan sommige andere industriële bedrijven). Hierdoor waren er inefficiënties, hogere kosten en hogere voorraden. In de loop van 2023 namen deze problemen gelukkig wat af.
 • De managementprognose voor de tweede jaarhelft bleef vrij vaag, al werd wel aangestipt dat er werk zal worden gemaakt om de voorraden terug wat te verminderen.
 • De nettoschuld steeg 19% tot € 773 miljoen.

SWOT

Sterktes :

 • Aalberts is een nichebedrijf
 • Zeer gunstig buy-and-build trackrecord
 • Overnames zijn meestal niet zo groot in omvang, zodat bij een eventuele mislukking de schade niet al te groot uitvalt.
 • Aalberts kan over het algemeen stijgende materiaalprijzen vlot doorrekenen aan klanten.

Zwaktes :

 • Conjunctuurgevoelig
 • Het bedrijf is door de jaren heen gegroeid en heeft nu een omvang die ervoor zorgt dat acquisities relatief minder belangrijk worden en minder gaan bijdragen tot de groei.
 • Aandeel kan fors dalen bij economische neergang (waarna meestal wel een fors herstel volgt nadien)

Opportuniteiten :

 • Verdere groei door buy-and-build acquisities
 • Verdere organische groei lijkt waarschijnlijk
 • Verdere geografische groei

Bedreigingen :

 • Afnemend groeiritme
 • ​​​​​​​Mislukking van overnames
 • Forse schommelingen van grondstoffenprijzen

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
27/02/2019 32.38 EUR Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.