Interbeurs Hermes Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management nv - Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

Compartimentsbeschrijving

Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, dat aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen bevat. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 22/09/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 15,30%
1 jaar 24,12%
2 jaar 9,40%
3 jaar 7,92%
5 jaar 6,38%
Rendement sinds oprichting 6,72%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 15,27 per 30/06/21
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,58 per 30/06/21

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat het risico en de opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3% maar 0% bij Dierickx Leys Private Bank nv
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,64%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 februari 1987
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving -
Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

Investeringspolitiek

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

 • Maximaal 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.
 • Maximaal 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • Maximaal 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER;
 • Maximaal 10% mag in cash belegd worden;
 • Minimaal 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 28,0% 12 575 712
Obligaties 0 % 0,5% 204 440
Obl. priv.plaatsing 0,9% 393 557
Aandelen 70,1% 31 478 463
Rek courant 0,5% 233 607
Totaal in EUR 100,0% 44 885 779

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 175 769 0 37 533 306 37 709 074 84,0%
USD 0,8532 11 784 0 6 110 783 5 223 775 11,6%
CHF 0,9230 0 0 1 021 200 942 517 2,1%
SEK 0,0986 335 983 0 9 759 512 995 769 2,2%
NOK 0,0994 146 931 0 0 14 605 0,0%
CAD 0,6744 58 0 0 39 0,0%
Totaal in EUR 44 885 779

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,0% 934 657
Transport/Vervoer 2,9% 913 510
Distributie 6,3% 1 967 650
Consumptie/Luxe 6,4% 2 018 603
Farmacie/Medical 9,8% 3 097 204
Holdings 24,2% 7 627 009
Financieel 8,7% 2 733 629
Vastgoedontwikkelaars 9,4% 2 943 858
Industrie 3,2% 1 004 062
Technologie 20,7% 6 504 848
Staal/Non-ferro 2,1% 652 751
Vastgoed 3,4% 1 080 683
Totaal in EUR 31 478 463

Huidige netto inventariswaarde op 22/09/2021

Kapitalisatie 239.7 EUR

Interbeurs Hermes Pensioenfonds kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,2% 500000 1,07 EUR 537 797 537 797 24/09/2021
DIETEREN GROUP 4,4% 14500 135,70 EUR 1 967 650 1 967 650 24/09/2021
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,9% 400000 0,99 EUR 405 613 405 613 22/09/2021
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,9% 400000 1,01 EUR 406 290 406 290 25/09/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,7% 300000 1,07 EUR 325 086 325 086 25/09/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,4% 186000 1,06 EUR 197 463 197 463 25/09/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,8% 17370 55,99 USD 972 546 829 777 24/09/2021
EUROCOMMERCIAL 0,7% 16888 19,70 EUR 332 694 332 694 24/09/2021
IMMOBEL 0,1% 393 76,00 EUR 29 868 29 868 24/09/2021
IMMOFINANZ 1,7% 36000 20,82 EUR 749 520 749 520 24/09/2021
TINC 2,2% 75000 13,36 EUR 1 002 000 1 002 000 24/09/2021
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 300000 1,17 EUR 353 418 353 418 22/09/2021
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,2% 500000 1,07 EUR 539 034 539 034 22/09/2021
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,9% 400000 1,01 EUR 407 842 407 842 22/09/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 1,6% 5815 119,94 EUR 697 451 697 451 24/09/2021
FAGRON 1,8% 48000 16,88 EUR 810 240 810 240 24/09/2021
FRESENIUS STA-AKT 1,4% 15765 41,04 EUR 646 996 646 996 24/09/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,1% 3000 340,40 CHF 1 021 200 942 517 24/09/2021
Bouw
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 200000 1,04 EUR 213 939 213 939 25/09/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 300000 1,07 EUR 323 680 323 680 24/09/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,2% 500000 1,03 EUR 516 339 516 339 22/09/2021
SCHNEIDER ELECTRIC 2,2% 6700 149,86 EUR 1 004 062 1 004 062 24/09/2021
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,3% 500000 1,13 EUR 567 979 567 979 22/09/2021
EUR ILIAD 1.875% 11.02.21-28 0,9% 400000 0,96 EUR 387 564 387 564 22/09/2021
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,9% 400000 1,01 EUR 407 563 407 563 24/09/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 100000 1,07 EUR 107 595 107 595 22/09/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 200000 1,07 EUR 213 666 213 666 22/09/2021
Voeding
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,9% 400000 1,03 EUR 414 350 414 350 22/09/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,2% 500000 1,08 EUR 549 895 549 895 24/09/2021
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,9% 370000 1,06 EUR 393 557 393 557 24/09/2021
Technologie
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,1% 500000 1,01 EUR 508 165 508 165 24/09/2021
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,8% 450000 0,96 USD 430 480 367 286 23/09/2021
ALPHABET INC class C 2,4% 450 2 852,66 USD 1 283 697 1 095 250 24/09/2021
ASML HOLDING 1,3% 804 739,40 EUR 594 478 594 478 24/09/2021
BARCO 0,7% 16600 19,05 EUR 316 230 316 230 24/09/2021
CAPGEMINI 1,9% 4317 192,60 EUR 831 454 831 454 24/09/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,7% 3000 117,47 USD 352 410 300 676 24/09/2021
CISCO SYSTEMS 1,3% 11665 56,73 USD 661 755 564 610 24/09/2021
MICROSOFT 1,4% 2412 299,35 USD 722 032 616 038 24/09/2021
OPEN TEXT 1,1% 11000 51,70 USD 568 700 485 215 24/09/2021
SS&C TECHNOLOGIES 0,7% 5000 70,82 USD 354 100 302 118 24/09/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,2% 9631 54,80 EUR 527 779 527 779 24/09/2021
X-FAB SILICON FOUNDRIES 1,9% 100000 8,71 EUR 871 000 871 000 24/09/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,9% 400000 1,03 EUR 412 882 412 882 24/09/2021
AGEAS 1,7% 18926 39,95 EUR 756 094 756 094 24/09/2021
INTRUM AB 2,1% 39998 244,00 SEK 9 759 512 962 629 24/09/2021
KBC ANCORA 2,3% 24574 41,30 EUR 1 014 906 1 014 906 24/09/2021
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,1% 500000 0,94 EUR 479 732 479 732 22/09/2021
Overheid
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,3% 1000000 1,05 EUR 1 054 482 1 054 482 25/09/2021
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,2% 500000 1,07 EUR 538 551 538 551 22/09/2021
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,2% 500000 1,09 EUR 549 134 549 134 22/09/2021
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 1,6% 700000 1,00 EUR 729 785 729 785 22/09/2021
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 0,5% 200000 1,02 EUR 204 440 204 440 25/09/2021
Consumptie/Luxe
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,8% 300000 1,14 EUR 345 183 345 183 22/09/2021
KERING (EX-PPR) 1,8% 1283 633,80 EUR 813 165 813 165 24/09/2021
LVMH 2,7% 1875 642,90 EUR 1 205 438 1 205 438 24/09/2021
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,8% 350000 1,06 EUR 371 425 371 425 25/09/2021
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 300000 1,13 EUR 343 973 343 973 22/09/2021
NEWMONT CORPORATION 1,5% 14202 53,87 USD 765 062 652 751 24/09/2021
Chemie
SOLVAY 2,1% 8772 106,55 EUR 934 657 934 657 24/09/2021
Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 2,0% 14054 65,00 EUR 913 510 913 510 24/09/2021
Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 3,0% 9000 150,00 EUR 1 350 000 1 350 000 24/09/2021
BREDERODE 4,9% 19000 115,20 EUR 2 188 800 2 188 800 24/09/2021
EXOR NV 2,4% 15309 71,00 EUR 1 086 939 1 086 939 24/09/2021
GIMV 2,2% 17500 55,70 EUR 974 750 974 750 24/09/2021
SOFINA 4,5% 5800 349,40 EUR 2 026 520 2 026 520 24/09/2021
Vastgoed
CARE PROPERTY INVEST GVV 0,6% 10000 27,80 EUR 278 000 278 000 24/09/2021
COFINIMMO GVV 1,8% 5859 137,00 EUR 802 683 802 683 24/09/2021
aedifica cp.nr.28 0,0% 1960 0,00 EUR 0 0 11/06/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding Niet van toepassing 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,64%

Eénmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 3%, 0% bij Dierickx Leys Private Bank
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Laatste kwartaal 2020

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

Maximum 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.

Maximum 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • Maximum 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER.

Maximum 10% mag in cash belegd worden.

Minimum 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid.


Weggevallen onzekerheden stuwen beurzen opnieuw hoger
Op 9 november maakte het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer resultaten bekend waaruit bleek dat haar vaccin tegen COVID-19 bij meer dan 90% van de ingeënte patiënten bescherming bood. Dit percentage lag veel hoger dan verwacht en gaf beleggers de hoop dat we in 2021 met een werkend vaccin het virus onder controle gaan krijgen en opnieuw naar een ‘normale’ economie op volle kracht kunnen evolueren. Dit positieve vooruitzicht gaf de beurzen een stevige duw in de rug, wat nog versterkt werd toen een week later bleek dat een tweede vaccin, van het eveneens Amerikaanse Moderna, nog betere resultaten behaalde.

Obligatiemarkten
In december kondigde de Europese Centrale Bank aan haar opkoopprogramma voor obligaties te verhogen met maar liefst € 500 miljard tot € 1.850 miljard om de rentevoeten in Europa laag te houden. De looptijd van het programma wordt ook verlengd tot maart 2022. Het ziet er dan ook naar uit dan de periode van ultra lage rentevoeten nog niet snel voorbij zal zijn. In reactie op deze plannen daalden de rentevoeten in Europa nog verder, en in België bereikte de rentevoet op 10-jarige staatsobligaties zelfs een nieuw dieptepunt van – 0,44%.
In de VS bevestigde de centrale bank, de Federal Reserve, dat ze maandelijks voor $ 120 miljard obligaties zal blijven opkopen zolang er geen “substantiële verbetering” in de werkgelegenheid te zien is, waardoor ook hier de rentevoeten nog lang op lage niveaus zullen blijven.

Aandelenmarkten
Het positieve vaccinnieuws en een duidelijke uitslag bij de Amerikaanse verkiezingen namen de belangrijkste onzekerheden voor beleggers weg en zorgden zo voor een fors beursherstel in november en december. Het vooruitzicht op een normalisering van de economie in 2021 zorgde ook voor een inhaalbeweging van de cyclische aandelen en de aandelen uit de door COVID-19 getroffen sectoren (toerisme, retail, vervoer, …). Hierdoor konden ook de meeste Europese beurzen een deel(tje) van hun achterstand dit jaar op de Amerikaanse beurzen inhalen. De Amerikaanse beurzen, gedreven door hun hoog aandeel technologiebedrijven, presteerden echter nog steeds duidelijk beter dit jaar en bereikten in december nieuwe recordhoogten. De daling van de dollar tegenover de euro dit jaar verlaagt het mooie rendement van de Amerikaanse aandelen wel wanneer het in euro uitgedrukt wordt.


Commentaar bij de voornaamste transacties

Ubisoft
Ubisoft werd opgericht door vijf broers van de Guillemot familie. Oorspronkelijk was het een (bescheiden) Franse verdeler van software, maar al snel breidde het bedrijf uit naar de VS, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In een latere fase begon het bedrijf haar eigen games te ontwerpen en gamingstudio's over te nemen.

De echte doorbraak kwam in 2007 met het bijzonder succesvolle spel "Assassin's Creed".

Intussen produceert Ubisoft een hele reeks succesvolle games(-reeksen), waaronder "Assassin's Creed", "Far Cry", "Splinter Cell", "The Division" en "Rainbow Six", en is het één van de grotere gamesproducenten ter wereld geworden.

Alibaba
Ma Yun, beter bekend als Jack Ma, lanceerde in 1999 de website alibaba.com, die sindsdien een exponentiële groei gekend heeft. Het bedrijf kwam in september 2014 naar de beurs. 
Alibaba kan in grote lijnen bestempeld worden als het "Chinese Amazon". Het bedrijf omvat voor een belangrijk gedeelte :
•    Alibaba.com (incl 1688.com en AliExpress.com): hoofdzakelijk business to business e-commerce
•    Taobao.com: vergelijkbaar met Amazon/eBay : business to consumer of consumer to consumer
•    Tmall.com: Grote multinational merken (vb. Apple, Nike) voor de Chinese middenklasse.
Het bedrijf is de grootste e-commerce speler in China (met meer dan 50% marktaandeel), maar houdt zich daarnaast, net zoals Amazon, ook bezig met een hele reeks andere zaken zoals IT infrastructuur, cloud computing en media en entertainment (oa films en "Youtube variant" Youku). Het investeert in een hele reeks al dan niet beursgenoteerde ondernemingen. Elk kwartaal worden min- of meerwaarden geboekt op de investeringen in beursgenoteerde ondernemingen (Alibaba investeert onder andere Bilibili (soort Youtube), Lyft (concurrent Uber) en Weibo(sociaal netwerk)), wat de resultaten volatieler maakt.

Fresenius (Defensive – Balance – Dynamic – Equity - Growth)
Fresenius is een Duitse onderneming actief in de gezondheidszorg, via vier divisies.
•    Fresenius Medical Care (FMC): via haar (ca 31%) participatie in Fresenius Medical Care is Fresenius actief in alles wat te maken heeft met (nier-)dialyse. FMC is wereldwijd de grootste aanbieder in deze markt.
•    Fresenius Helios: uitbater van ziekenhuizen, voornamelijk in Duitsland, maar ook in Spanje. (100% participatie).
•    Fresenius Kabi: producent van (generische) geneesmiddelen en medische toestellen (100% participatie). Deze afdeling is gespecialiseerd in de behandeling van chronisch en kritiek gewonde patiënten en omvat onder andere intraveneus toegediende generische verdovingsmiddelen en geneesmiddelen tegen infecties, voor de behandeling van kanker en tegen auto immuunziektes. De divisie omvat ook klinische voeding en infusie- en voedingspompen.
•    Fresenius Vamed: projectmanagement en dienstverlener aan ziekenhuizen (77% participatie).

Roche (Defensive – Balance – Dynamic – Equity - DBI)
Roche is één van de grootste farmabedrijven wereldwijd. Het hoofdkantoor is in Zwitserland maar het bedrijf is wereldwijd actief. Roche werd opgericht in 1896, en evolueerde van een producent van vitamine C-preparaten naar een farmaceutisch bedrijf gericht op zowel geneesmiddelen als diagnostica (o.a. coronatests). Roche is een van de grootste aanbieders van kankerbehandelingen. Het bedrijf is eigenaar van het Amerikaanse biotechbedrijf Genentech (Genetic Engineering Technology). De families Hoffmann en Oeri hebben ongeveer de helft van de aandelen in handen, terwijl Novartis ca een derde van de aandelen bezit.

CVS Health (Defensive – Balance – Dynamic – Equity - DBI)
CVS Health is een Amerikaanse retailketen van ca 10.000 apotheken. Het bedrijf heeft samen met concurrent Walgreens naar schatting tot zowat 40% van de markt in handen, de rest zit bij kleinere spelers. CVS Health heeft eveneens een 1.100-tal "Minute Clinics", een soort "eenvoudige" kliniek voor weinig gecompliceerde gevallen. Onder andere keel- oor-, oog-, sinus- en longinfecties en kleinere wonden worden behandeld. 

CVS Health verkoopt geneesmiddelen op twee manieren: 
1. Retail/LTC: "gewone" verkopen van zowel geneesmiddelen op voorschrift als voorschriftvrije geneesmiddelen, cosmetica, schoonheidsproducten enz.
2. Pharmacy Services: verkopen via PBM (Pharmacy Benefit Management): verkopen met tussenkomst van een derde-betaler (werkgever, overheid, verzekeraar, ...). 

Daarnaast is CVS Health, na de overname van Aetna in 2017, ook ziekteverzekeraar (Health Care Benefits).

€ Mohawk Cap. Fin. 12.06.20-27 1,75 % (Defensive – Balance – Dynamic)
Het Amerikaanse Mohawk, gespecialiseerd in vloerbekleding zoals tegels, laminaat en vasttapijt, is de laatste jaren zeer winstgevend, heeft een sterke balans en een beperkte schuldenlast.

€ Intrum 31.07.19-15.07.26 3.50% (Defensive – Balance – Dynamic)
Intrum is Europees marktleider in het leveren van diensten met betrekking tot het opvolgen en innen van uitstaande schulden. Daarnaast heeft het bedrijf een eigen portefeuille aan opgekochte schulden waarvoor het de uitwinning doet. Het bedrijf is actief in 24 Europese landen en telt meer dan 8.000 werknemers. De obligaties leveren een aanzienlijke intrest op als gevolg van het hogere risicoprofiel van de activiteiten.

€ Atenor 3,25% 23.10.20-24 
Atenor is een Belgische vastgoedontwikkelaar gespecialiseerd in grote vastgoedcomplexen o.a. in Roemenië en Hongarije. De lening die in het vierde kwartaal werd uitgegeven dient ter ondersteuning van de financiering van die projecten. De obligaties leveren een aanzienlijke intrest op als gevolg van het hogere risicoprofiel van de activiteiten.

€ Diageo Capital 28.09.20-28 0,125%

Diageo produceert geestrijke dranken en heeft verschillende grote merken van vodka’s en whiskeys in portefeuille. De omzet van het bedrijf kende als gevolg van de sluiting van de horeca een terugval. Het bedrijf beschikt echter over een voldoende sterke balans en een aanvaardbare schuldenlast.

€ Barry Callebaut 2024 2,375%
De Zwitserse chocoladeproducent beschikt over een sterke balans en een beperkte schuldenlast.

Uit de portefeuille 

AENA 
AENA is een Spaans overheidsbedrijf belast met het beheer, de ontwikkeling en de uitbating van luchthavens en vliegvelden in Spanje. De Spaanse staat heeft een belang van 51% in het bedrijf. Het is wereldwijd de grootste publiek genoteerde luchthavenbeheerder op vlak van passagiersaantallen.

De onderneming heeft 46 Spaanse en 16 buitenlandse luchthavens in beheer en in 2019 meer dan 300 miljoen passagiers. De buitenlandse participaties betreffen o.a. een meerderheidsbelang in de luchthaven van Luton (V.K.) en minderheidsbelangen in luchthavens in Mexico, Brazilië, Colombia en Jamaica.

De omzet wordt gegenereerd in vier divisies:
Aeronautical: Deze divisie vormt normaliter het hoofdinkomen voor elke luchthavenbeheerder en omvat onder andere: verhuur staanplaats luchthaven, gebruik van luchthaventerminals, landingskosten voor luchtvaartmaatschappijen, beheer ‘gates’, verwante diensten en passagiersdata.

Commercial: Hier verhuurt men commerciële ruimte in de luchthaven aan derde partijen tegen ‘minimaal gegarandeerde verhuurtarieven’. Deze derde partijen omvatten onder meer taksvrije shops, eet & drankgelegenheden, parkinguitbaters, autoverhuurbedrijven e.d.
Real estate services: Diensten voor ontwikkeling van vastgoed (bv. Hangar).
International: Dit gedeelte omvat de activiteiten buiten Spanje.

Capri Holding 
Capri Holdings (voordien Michael Kors Holdings) werd opgericht door de Amerikaanse designer Michael Kors in 1981. In 2017 kocht het bedrijf Jimmy Choo over voor GBP 896 miljoen. In 2018 werd Versace overgekocht voor $ 2,1 miljard. Het bedrijf verkoopt handtassen, kledij, schoenen, juwelen, horloges, parfums en accessoires.

Canada Goose 
Canada Goose is producent van luxekledij, vooral winterkledij. Canada Goose levert 51,9% van haar omzet via eigen winkels; 48,1% wordt verkocht via de groothandel. Canada is de thuismarkt voor Canada Goose, waar 35% van de jaarlijkse omzet gegenereerd wordt. De V.S. is goed voor 30% van de omzet. De rest van de wereld zorgt voor 34% van de omzet.

Anheuser-Busch Inbev
AB InBev, of voluit Anheuser-Busch InBev, is de grootste brouwer wereldwijd.
Het bedrijf ontstond uit de fusie in 2004 tussen het Belgische Interbrew en het Braziliaanse AmBev, waar in 2008 het Amerikaanse Anheuser-Busch aan werd toegevoegd. In 2016 werd SAB Miller overgenomen.
De bekendste biermerken zijn:
Stella Artois, Jupiler (België)
Beck's (Duitsland)
Budweiser (V.S.)
Brahma (Brazilië)
Corona (Mexico)

National Grid
National Grid is de eigenaar en beheerder van het transmissienet voor elektriciteit en aardgas in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast beheert het ook het distributienetwerk voor aardgas in het VK en heeft het aan de Oostkust van de VS ook activiteiten in transmissie, distributie, productie en levering van elektriciteit. National Grid heeft een monopoliepositie in Engeland en Wales, maar de activiteiten zijn sterk gereguleerd en de overheid bepaalt welk rendement National Grid op haar investeringen mag halen.
Verdeling operationele winst:
• VS activiteiten: 49,7%
• VK transmissie elektriciteit: 27,1%
• VK transmissie gas: 9,3%
• Overige: 13,9%

€ Groep Brussel Lambert 19/06/2025 1,875%
De obligatie, die op basis van de huidige prijs amper nog rente oplevert, werd verkocht ten voordele van de meer renderende obligatie van Intrum.

€ Nasdaq 19/05/2023 1,75%
Als gevolg van de prijsstijging van de obligatie is het rendement tot eindvervaldag tot nagenoeg 0% teruggevallen. De obligatie werd als gevolg daarvan verkocht.

Jaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Jaarverslag december 2020 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


KIID - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Essentiële beleggersinformatie 1 juni 2021

Download


Kwartaalrapport - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2021

Download


Halfjaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Halfjaarverslag 30 juni 2020 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Prospectus - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Prospectus 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Fiscaliteit


Tijdstip van opname kapitaal

Moment van

belasting

Tarief

Belastbare basis

Stortingen

t.e.m. 1991

Stortingen

vanaf 1992

Algemene regel

Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar)

Op 60 jaar

8%


Kapitalisatie

aan 6,25%


Kapitalisatie

aan 4,75%

Uitzonderingen

a) Contract afgesloten ná de leeftijd van 55 jaar:→ uitkering 10 jaar na aflsuiting contract

Na 10 jaar

8%

→ uitkering vroeger

Bij uitkering

33%

b) Contract afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar:

→ opname vóór 60 jaar en;

→ contract loopt minimaal 10 jaar en;

→ minimaal 5 stortingen en;

→ iedere storting is ten minste 5 jaar belegd en;

→ pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;

→ toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.

Bij uitkering

8%

c) Overlijden

Bij overlijden

8%

d) in alle andere omstandigheden

Bij uitkering

Progressief  tarief /

33% (*)Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer