Interbeurs Hermes Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management nv - Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

Compartimentsbeschrijving

Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, dat aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen bevat. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 08/07/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -9,28%
1 jaar -4,60%
2 jaar 0,11%
3 jaar -0,16%
5 jaar 2,36%
Rendement sinds oprichting 5,74%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 12,57 per 31/03/20
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,23 per 31/03/20

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat het risico en de opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3% mais 0% chez Dierickx Leys Private Bank sa
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 februari 1987
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving -
Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

Investeringspolitiek

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

 • Maximaal 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.
 • Maximaal 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • Maximaal 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER;
 • Maximaal 10% mag in cash belegd worden;
 • Minimaal 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 29,4% 11 024 661
Aandelen 66,8% 25 012 155
Rek courant 3,8% 1 428 447
Totaal in EUR 100,0% 37 465 264

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 516 839 0 30 287 942 30 804 781 82,2%
CAD 0,6511 0 0 307 300 200 068 0,5%
USD 0,8835 314 844 0 4 431 636 4 193 515 11,2%
SEK 0,0962 6 377 342 0 11 954 880 1 763 835 4,7%
GBP 1,1155 5 438 0 433 204 489 283 1,3%
NOK 0,0938 146 931 0 0 13 782 0,0%
Totaal in EUR 37 465 264

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,3% 577 120
Transport/Vervoer 1,4% 360 000
Distributie 3,7% 932 318
Media 2,8% 688 784
Voeding 1,8% 454 765
Consumptie/Luxe 10,9% 2 733 436
Farmacie/Medical 6,8% 1 709 025
Holdings 30,1% 7 517 966
Financieel 13,1% 3 267 638
Vastgoed 4,8% 1 197 800
Technologie 13,5% 3 388 167
Nutssector 5,8% 1 450 155
Telecomoperatoren 0,7% 181 400
Vastgoedfonds 2,2% 553 581
Totaal in EUR 25 012 155

Huidige netto inventariswaarde op 08/07/2020

Kapitalisatie 188.69 EUR

Interbeurs Hermes Pensioenfonds kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,4% 500000 1,05 EUR 526 097 526 097 13/07/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,5% 10000 30,73 CAD 307 300 200 068 10/07/2020
DIETEREN 2,0% 14500 50,50 EUR 732 250 732 250 13/07/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,4% 500000 1,03 EUR 518 762 518 762 09/07/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 200000 1,02 EUR 208 307 208 307 13/07/2020
Voeding
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 1,4% 500000 1,02 EUR 516 084 516 084 09/07/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 400000 1,01 EUR 405 254 405 254 09/07/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,4% 500000 1,03 EUR 521 001 521 001 13/07/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 9500 47,87 EUR 454 765 454 765 13/07/2020
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,1% 400000 0,99 EUR 398 325 398 325 13/07/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,8% 300000 1,04 EUR 313 837 313 837 13/07/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 186000 1,02 EUR 196 107 196 107 13/07/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,2% 15000 32,83 USD 492 450 435 080 10/07/2020
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 0,5% 16000 11,58 EUR 185 280 185 280 13/07/2020
IMMOFINANZ 1,5% 36000 16,04 EUR 577 440 577 440 13/07/2020
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,4% 500000 1,03 EUR 522 300 522 300 09/07/2020
AENA SME 1,0% 3000 120,00 EUR 360 000 360 000 10/07/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 300000 1,01 EUR 306 158 306 158 09/07/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 2,6% 1800 539,80 EUR 971 640 971 640 13/07/2020
FAGRON 2,0% 38546 19,13 EUR 737 385 737 385 13/07/2020
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,1% 400000 0,99 EUR 398 216 398 216 13/07/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 100000 1,02 EUR 101 871 101 871 09/07/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,6% 200000 1,06 EUR 216 236 216 236 09/07/2020
Holdings
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 1,1% 400000 1,02 EUR 409 173 409 173 09/07/2020
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,7% 9000 114,30 EUR 1 028 700 1 028 700 13/07/2020
BREDERODE 4,1% 19974 76,30 EUR 1 524 016 1 524 016 10/07/2020
EXOR NV 2,0% 15309 49,61 EUR 759 479 759 479 10/07/2020
GIMV 2,0% 15000 48,95 EUR 734 250 734 250 13/07/2020
PROSUS NV 2,9% 12417 87,10 EUR 1 081 521 1 081 521 13/07/2020
SOFINA 6,4% 10000 239,00 EUR 2 390 000 2 390 000 13/07/2020
gimv keuzediv.ex.29.06.20 cp.nr.27 0,0% 15000 0,00 EUR 0 0 29/06/2020
Technologie
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,4% 500000 1,01 EUR 507 138 507 138 13/07/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,4% 500000 1,01 EUR 505 885 505 885 09/07/2020
ALPHABET INC class C 1,6% 450 1 541,74 USD 693 783 612 957 10/07/2020
CAPGEMINI 2,2% 8000 104,95 EUR 839 600 839 600 13/07/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,8% 3000 119,45 USD 358 350 316 602 10/07/2020
CISCO SYSTEMS 0,5% 4500 46,66 USD 209 970 185 508 10/07/2020
ECONOCOM GROUP 0,3% 60000 1,90 EUR 114 240 114 240 13/07/2020
MICROSOFT 1,2% 2412 213,67 USD 515 372 455 331 10/07/2020
OPEN TEXT 1,1% 11000 42,77 USD 470 470 415 660 10/07/2020
SS&C TECHNOLOGIES 0,7% 5000 56,45 USD 282 250 249 368 10/07/2020
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,5% 65000 3,06 EUR 198 900 198 900 13/07/2020
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,3% 500000 0,94 EUR 478 359 478 359 09/07/2020
KINEPOLIS GROEP 0,4% 4000 40,40 EUR 161 600 161 600 13/07/2020
WALT DISNEY CORP. 1,4% 5000 119,34 USD 596 700 527 184 10/07/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,4% 500000 1,04 EUR 520 418 520 418 10/07/2020
AGEAS 2,1% 23402 33,78 EUR 790 520 790 520 13/07/2020
ALLIANZ SE-REG 2,0% 4000 184,58 EUR 738 320 738 320 13/07/2020
INTRUM AB 3,1% 56928 210,00 SEK 11 954 880 1 150 239 10/07/2020
KBC ANCORA 0,6% 7000 31,80 EUR 222 600 222 600 13/07/2020
KBC GROEP 1,0% 7000 52,28 EUR 365 960 365 960 13/07/2020
Overheid
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,8% 1000000 1,06 EUR 1 065 260 1 065 260 13/07/2020
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 1,4% 500000 1,01 EUR 519 105 519 105 13/07/2020
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,4% 500000 1,08 EUR 542 588 542 588 08/07/2020
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,5% 500000 1,13 EUR 563 598 563 598 09/07/2020
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,0% 700000 1,06 EUR 764 581 764 581 09/07/2020
Chemie
SOLVAY 1,5% 8000 72,14 EUR 577 120 577 120 13/07/2020
Consumptie/Luxe
CAPRI HOLDINGS 1,9% 52918 15,35 USD 812 291 717 659 10/07/2020
KERING (EX-PPR) 1,9% 1400 509,30 EUR 713 020 713 020 13/07/2020
LVMH 2,0% 1875 405,15 EUR 759 656 759 656 13/07/2020
MONCLER 0,9% 10000 34,16 EUR 341 600 341 600 10/07/2020
VAN DE VELDE 0,5% 10000 20,15 EUR 201 500 201 500 13/07/2020
Nutssector
ELIA GROUP 2,6% 10125 95,50 EUR 966 938 966 938 13/07/2020
NATIONAL GRID 1,3% 49577 8,74 GBP 433 204 483 217 13/07/2020
Telecomoperatoren
PROXIMUS 0,5% 10000 18,14 EUR 181 400 181 400 13/07/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 0,9% 2586 124,20 EUR 321 181 321 181 13/07/2020
VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 0,6% 7000 33,20 EUR 232 400 232 400 13/07/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Commission de performance Non applicables 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,70%

Eénmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 3%, 0% bij Dierickx Leys Private Bank
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Eerste kwartaal 2020

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

Maximum 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.

Maximum 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • Maximum 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER.

Maximum 10% mag in cash belegd worden.

Minimum 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid.


Coronavirus beheerst de economie en de aandelenmarkten
De voorbije maanden stonden volledig in het teken van de uitbraak en wereldwijde verspreiding van het coronavirus, nu ook bekend onder de naam covid-19. Toen het virus in januari opdook in de Chinese stad Wuhan leidde dit tot drastische maatregelen vanwege de Chinese overheid waarbij de stad en een aantal omliggende steden volledig afgesloten werden van de buitenwereld om de verspreiding van het virus te stoppen. Deze forse maatregelen leken in eerste instantie te werken en het aantal nieuwe besmettingen begon enkele weken later af te nemen. Toen eind februari echter in Italië op korte termijn het aantal besmettingen sterk toenam, kwam snel het besef dat ook in Europa en andere werelddelen ingrijpende maatregelen nodig waren om de verspreiding van het dodelijke virus af te remmen. In de weken daarna namen overheden wereldwijd gelijkaardige maatregelen als in China waardoor winkels en bedrijven massaal gesloten werden en burgers gevraagd werd om zoveel mogelijk binnen te blijven. Als gevolg hiervan kwam de wereldeconomie tot een stilstand. Verschillende overheden en centrale banken grepen daarna ook in en kondigden een reeks steunmaatregelen aan om de financiële gevolgen voor burgers en bedrijven te beperken en een relance van de economie mogelijk te maken zodra de genomen maatregelen opnieuw versoepeld kunnen worden.

Obligatiemarkten
In een reactie op het coronavirus verlaagde de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, haar rente in twee stappen fors tot 0%, en
verschillende andere centrale banken voerden in hun zog ook renteverlagingen door. Naast de renteverlaging kondigde de Federal Reserve ook aan onbeperkt obligaties te zullen opkopen om de rentevoeten op staats- en bedrijfsobligaties laag te houden. De Europese Centrale Bank greep ook in en kondigde aan dit jaar voor maar liefst € 750 miljard aan obligaties te zullen opkopen. Deze forse maatregelen moeten ervoor zorgen dat het financiële systeem vlot blijft werken in de huidige crisistijden en bedrijven en overheden zich nog altijd aan lage rentevoeten kunnen blijven financieren. De rentevoeten blijven door deze ingrepen gebetonneerd op zeer lage niveaus. De rentevoeten in de V.S. daalden hierdoor zelfs naar historische dieptepunten: een staatsobligatie op 10 jaar levert vandaag nog een rendement op van 0.85% en de staatsobligaties op kortere termijn geven voor het eerst in de geschiedenis een negatief rendement.

Aandelenmarkten
Na een goede jaarstart waarin de beurzen begin februari nog nieuwe records neerzetten, veranderde het beursklimaat compleet vanaf eind februari, toen begon duidelijk te worden dat het coronavirus een wereldwijde pandemie zou worden met verstrekkende gevolgen voor de wereldeconomie. In enkele weken tijd daalden de meeste beurzen met 20 à 30%. De onzekerheid over de uiteindelijke impact van het coronavirus maakt beleggers nerveus, en zet aan tot verkopen. De aangekondigde stimulusmaatregelen van de verschillende overheden hebben beleggers nog niet kunnen geruststellen, ook al zijn deze maatregelen van een nooit geziene omvang.


Commentaar bij de voornaamste transacties

Nieuw in de portefeuille
Microsoft
Microsoft ontwikkelt, produceert en verkoopt allerhande software als besturingssysteem (operating system), software voor servers, software voor ondernemingen en particulieren, software voor het internet e.d.m.. Het bedrijf produceert ook games. Het bedrijf is uiteraard gekend van het besturingssysteem Microsoft Windows, en de toepassingen Microsoft Word en Microsoft Excel. Daarnaast produceren ze de Xbox spelconsole. De “cloud”-gerelateerde omzet is om en bij de 30%. Bij cloud computing wordt buiten een bedrijf om, via een netwerk (meestal het internet), hardware, software en gegevens ter beschikking gesteld. Hierdoor heeft het bedrijf in kwestie (of een particulier) slechts een heel beperkte lokale IT-uitrusting nodig. De gebruiker moet geen eigenaar meer zijn van alle elementen (hardware, software) die in de cloud zitten, maar betaalt daar dikwijls dan wel een soort huurvergoeding voor (Software as a Service (Saas)/Software on Demand). De belangrijkste spelers in “cloud”-toepassingen zijn naast Amazon (AWS) en Microsoft (Azure) ook onder andere IBM en Google. Canada Goose Holding Canada Goose is producent van luxekledij, vooral winterkledij. Canada Goose levert 51,9% van haar omzet via eigen winkels; 48,1% wordt verkocht via de groothandel. Canada is de thuismarkt voor Canada Goose, waar 35% van de jaarlijkse omzet gegenereerd wordt. De V.S. is goed voor 30% van de omzet. De rest van de wereld zorgt voor 34% van de omzet.

Prosus
Prosus is een in Nederland gevestigde holding met als voornaamste deelneming een belang van 31% in het Chinese Tencent. Bij de overige participaties zitten onder andere maaltijdbezorgers Delivery Hero uit Duitsland, het Braziliaanse iFood en het Indische Swiggy, alsook OLX, een online platform voor zoekertjes voor voornamelijke tweedehandswagens en de online betalingsdienst PayU. Tencent is goed voor iets meer dan 90% van de intrinsieke waarde.

Capri Holdings
Capri Holdings (voordien Michael Kors Holdings) werd opgericht door de Amerikaanse designer Michael Kors in 1981. In 2017 kocht het bedrijf Jimmy Choo over voor GBP 896 miljoen. In 2018 werd Versace overgekocht voor $ 2,1 miljard. Het bedrijf verkoopt handtassen, kledij, schoenen, juwelen, horloges, parfums en accessoires.
Omzetverdeling:

 • Michael Kors: 72,9%
 • Versace: 15,4%
 • Jimmy Choo: 11,7%

Geografische omzetspreiding :

 • Amerika: 60,7%
 • EMEA: 24,4%
 • Azië: 14,8%

Uit de portefeuille gelicht

Kion Group
Kion is de wereldwijde nummer 2 in de productie en verkoop van heftrucks voor zowel indoor als outdoor gebruik. In Europa is het de nummer 1 vóór haar eveneens Duitse collega Jungheinrich. Sinds de overname in 2016 van marktleider Dematic is het ook actief in de verkoop van software en materiaal voor de automatisatie van magazijnen ('supply chain solutions'). 57% van de omzet komt van de verkoop van producten, en 43% van de verkoop van diensten, wat vooral onderhoudsdiensten zijn. De marges op de diensten zijn ruim dubbel zo hoog als op de productverkopen. De aandelen werden verkocht vanwege de verzwakkende situatie voor de verwerkende nijverheid in Europa. 

Retail Estates
De aandelen van de Belgische specialist in stonden in het begin van het jaar 30% boven hun intrinsieke waarde genoteerd en werden verkocht.

Mowi
De Noorse zalmproducent noteerde tegen historisch hoge koersen. Gezien de cycliciteit van de activiteit was het opwaarts potentieel van het aandeel beperkt en werd het verkocht.

Obligaties Flowserve
De ernstige economische gevolgen van het stilleggen van economie en samenleving ter bestrijding van de Covid-19 pandemie zet het comité aan om naar het einde van het kwartaal de obligaties Flowserve te verkopen, ook vanwege een zwakke duurzaamheidsscore.

Jaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Jaarverslag december 2019 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


KIID - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Essentiële beleggersinformatie

Download


Kwartaalrapport - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Kwartaalrapport 31 maart 2020

Download


Halfjaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Halfjaarverslag juni 2018 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Prospectus - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Prospectus Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Fiscaliteit


Tijdstip van opname kapitaal

Moment van

belasting

Tarief

Belastbare basis

Stortingen

t.e.m. 1991

Stortingen

vanaf 1992

Algemene regel

Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar)

Op 60 jaar

8%


Kapitalisatie

aan 6,25%


Kapitalisatie

aan 4,75%

Uitzonderingen

a) Contract afgesloten ná de leeftijd van 55 jaar:→ uitkering 10 jaar na aflsuiting contract

Na 10 jaar

8%

→ uitkering vroeger

Bij uitkering

33%

b) Contract afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar:

→ opname vóór 60 jaar en;

→ contract loopt minimaal 10 jaar en;

→ minimaal 5 stortingen en;

→ iedere storting is ten minste 5 jaar belegd en;

→ pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;

→ toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.

Bij uitkering

8%

c) Overlijden

Bij overlijden

8%

d) in alle andere omstandigheden

Bij uitkering

Progressief  tarief /

33% (*)Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer