Interbeurs Hermes Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management nv - Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

Compartimentsbeschrijving

Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, dat aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen bevat. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 18/05/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -10,67%
1 jaar 0,49%
2 jaar 12,63%
3 jaar 5,31%
5 jaar 3,44%
Rendement sinds oprichting 6,15%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 14,95 per 31/12/21
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,89 per 31/12/21

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat het risico en de opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3% maar 0% bij Dierickx Leys Private Bank nv
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,64%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 februari 1987
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving -
Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

Investeringspolitiek

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

 • Maximaal 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.
 • Maximaal 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • Maximaal 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER;
 • Maximaal 10% mag in cash belegd worden;
 • Minimaal 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,5% 10 147 471
Obligaties 0 % 1,5% 570 240
Obl. priv.plaatsing 1,0% 383 057
Aandelen 69,6% 26 612 213
Rek courant 1,3% 511 236
Totaal in EUR 100,0% 38 224 218

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 475 233 0 31 248 812 31 724 045 83,0%
USD 0,9480 0 0 5 281 093 5 006 739 13,1%
CHF 0,9724 0 0 250 965 244 050 0,6%
SEK 0,0952 377 981 0 8 839 558 877 971 2,3%
PLN 0,2163 0 0 1 717 200 371 413 1,0%
Totaal in EUR 38 224 218

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,9% 776 322
Transport/Vervoer 1,3% 357 750
Consumptie/Luxe 7,9% 2 107 414
Farmacie/Medical 12,5% 3 329 378
Holdings 19,5% 5 190 643
Financieel 11,2% 2 985 829
Vastgoedontwikkelaars 11,3% 3 008 581
Industrie 5,4% 1 448 894
Technologie 19,4% 5 173 432
Staal/Non-ferro 3,4% 904 660
Vastgoed 5,0% 1 329 310
Totaal in EUR 26 612 213

Huidige netto inventariswaarde op 18/05/2022

Kapitalisatie 225.49 EUR

Interbeurs Hermes Pensioenfonds kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,2% 500000 0,94 EUR 472 610 472 610 20/05/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,0% 400000 0,93 EUR 373 843 373 843 04/05/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,0% 375000 0,99 EUR 372 772 372 772 20/05/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,8% 300000 1,00 EUR 300 584 300 584 20/05/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 186000 1,03 EUR 195 774 195 774 20/05/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,0% 17370 47,00 USD 816 390 773 978 20/05/2022
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1,0% 16888 22,36 EUR 377 616 377 616 20/05/2022
IMMOBEL 0,1% 393 64,70 EUR 25 427 25 427 20/05/2022
IMMOFINANZ 2,2% 36000 22,96 EUR 826 560 826 560 20/05/2022
TINC 2,6% 75000 13,40 EUR 1 005 000 1 005 000 20/05/2022
Industrie
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 200000 1,00 EUR 202 999 202 999 20/05/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,2% 500000 0,93 EUR 469 224 469 224 04/05/2022
AALBERTS 1,6% 13600 44,65 EUR 607 240 607 240 20/05/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,2% 6700 125,62 EUR 841 654 841 654 20/05/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 300000 1,01 EUR 304 468 304 468 04/05/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 1,0% 400000 0,97 EUR 388 592 388 592 20/05/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,3% 500000 0,98 EUR 493 341 493 341 04/05/2022
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,9% 400000 0,91 EUR 362 679 362 679 04/05/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,2% 9900 85,50 EUR 846 450 846 450 20/05/2022
FAGRON 2,0% 48000 16,18 EUR 776 640 776 640 20/05/2022
FRESENIUS STA-AKT 2,1% 24500 32,16 EUR 787 920 787 920 20/05/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,6% 785 319,70 CHF 250 965 244 050 20/05/2022
UCB 1,8% 7749 87,02 EUR 674 318 674 318 20/05/2022
fresenius reinv.div. ex.16.05.22 0,0% 24500 0,00 EUR 0 0 16/05/2022
Bouw
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 200000 1,01 EUR 205 969 205 969 20/05/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 300000 0,98 EUR 297 779 297 779 04/05/2022
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,4% 500000 1,03 EUR 528 658 528 658 04/05/2022
Voeding
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,5% 200000 1,00 EUR 200 303 200 303 04/05/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 500000 0,99 EUR 501 869 501 869 19/05/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 1,0% 370000 1,01 EUR 383 057 383 057 20/05/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,0% 400000 0,90 EUR 366 781 366 781 20/05/2022
AGEAS 2,2% 18926 43,74 EUR 827 823 827 823 20/05/2022
INTRUM AB 2,2% 39998 221,00 SEK 8 839 558 841 968 20/05/2022
KBC ANCORA 2,5% 24574 38,44 EUR 944 625 944 625 20/05/2022
WARSAW STOCK EXCHANGE 1,0% 45000 38,16 PLN 1 717 200 371 413 20/05/2022
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,2% 500000 0,94 EUR 475 447 475 447 04/05/2022
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 100000 1,00 EUR 101 392 101 392 04/05/2022
Overheid
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,6% 1000000 1,00 EUR 1 011 977 1 011 977 20/05/2022
EUR OLO 16.01.13-22.06.23 2.25% 0,8% 300000 1,02 EUR 313 400 313 400 20/05/2022
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,3% 500000 1,01 EUR 508 998 508 998 04/05/2022
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,1% 380000 1,05 EUR 407 075 407 075 04/05/2022
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 1,5% 600000 0,95 EUR 570 240 570 240 20/05/2022
Consumptie/Luxe
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,8% 300000 0,99 EUR 299 788 299 788 04/05/2022
KERING (EX-PPR) 1,5% 1283 450,35 EUR 577 799 577 799 20/05/2022
LVMH 2,7% 1875 556,60 EUR 1 043 625 1 043 625 20/05/2022
MONCLER 1,3% 11500 42,26 EUR 485 990 485 990 20/05/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,9% 350000 0,95 EUR 334 772 334 772 04/05/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 300000 1,01 EUR 302 793 302 793 04/05/2022
NEWMONT CORPORATION 2,4% 14202 67,19 USD 954 232 904 660 20/05/2022
Technologie
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,9% 450000 0,83 USD 372 961 353 586 18/05/2022
ACTIVISION BLIZZARD 0,5% 2544 77,40 USD 196 906 186 676 20/05/2022
ALPHABET INC class C 2,3% 420 2 186,26 USD 918 229 870 527 20/05/2022
ASML HOLDING 2,0% 1489 500,70 EUR 745 542 745 542 20/05/2022
BARCO 0,6% 11500 21,12 EUR 242 880 242 880 20/05/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,6% 2000 122,03 USD 244 060 231 381 20/05/2022
CISCO SYSTEMS 1,1% 10000 42,94 USD 429 400 407 093 20/05/2022
MELEXIS 1,3% 6292 78,75 EUR 495 495 495 495 20/05/2022
MICROSOFT 1,5% 2412 252,56 USD 609 175 577 528 20/05/2022
OPEN TEXT 1,1% 11000 39,04 USD 429 440 407 130 20/05/2022
SS&C TECHNOLOGIES 0,8% 5000 62,06 USD 310 300 294 180 20/05/2022
X-FAB SILICON FOUNDRIES 1,9% 100000 7,15 EUR 715 000 715 000 20/05/2022
barco keuzedividend ex.09.05.22 0,0% 11500 0,00 EUR 0 0 09/05/2022
Chemie
SOLVAY 2,0% 8772 88,50 EUR 776 322 776 322 20/05/2022
Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 0,9% 5000 71,55 EUR 357 750 357 750 20/05/2022
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 3,0% 7325 159,10 EUR 1 165 408 1 165 408 20/05/2022
BREDERODE 3,0% 10000 113,60 EUR 1 136 000 1 136 000 20/05/2022
EXOR NV 2,7% 15309 66,62 EUR 1 019 886 1 019 886 20/05/2022
GIMV 2,5% 17500 55,10 EUR 964 250 964 250 20/05/2022
SOFINA 2,4% 3500 258,60 EUR 905 100 905 100 20/05/2022
Vastgoed
CARE PROPERTY INVEST GVV 1,9% 30000 24,40 EUR 732 000 732 000 20/05/2022
COFINIMMO GVV 1,6% 4900 121,90 EUR 597 310 597 310 20/05/2022
care property cp.nr.14 ex.10.11.21 0,0% 10000 0,00 EUR 0 0 10/11/2021
cofinimmo keuzedividend cp.nr.37 0,0% 4900 0,00 EUR 0 0 16/05/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding Niet van toepassing 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,64%

Eénmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 3%, 0% bij Dierickx Leys Private Bank
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Algemeen
In het vierde kwartaal zetten de beurzen hun positieve trend van dit jaar gewoon verder en verschillende beurzen, waaronder de belangrijke
Amerikaanse beurzen, eindigden het jaar zelfs op nieuwe recordhoogten. Mogelijke negatieve factoren (stijgende inflatie, onzekerheid in
China, COVID) zorgden enkel voor tijdelijke adempauzes in de beursklim, die gevoed werd door de nog steeds zeer lage rente, waardoor
beleggers uiteindelijk geen alternatief hadden voor aandelen. 2021 zorgde dan ook voor één van de beste aandelenprestaties van de voorbije jaren.

Obligatiemarkten
Nadat de Amerikaanse centrale bank het hele jaar volhield dat de huidige inflatie van voorbijgaande aard was en ze daardoor niet hoefde in te grijpen, veranderde ze in november van mening: de hoge inflatie kon langer aanhouden dan ze eerst dacht, en daarom zou ze in november beginnen met het afbouwen van haar monetaire stimulus. In december, onder druk van nog steeds stijgende inflatiecijfers, besliste ze zelfs de afbouw te versnellen, zodat de monetaire stimulus in maart 2022 zal eindigen. Een of meerdere renteverhogingen zouden dan later in 2022 op de agenda staan.

In Europa is de inflatie ook in stijgende lijn, maar ligt ze nog duidelijk lager dan in de VS. De Europese Centrale Bank (ECB) is dan ook minder geneigd om haar monetaire steun snel te verminderen. Toch besliste ook de ECB in december om te starten met de afbouw van haar opkoopprogramma van obligaties. Voorzitter Lagarde gaf wel aan dat een renteverhoging in 2022 “zeer onwaarschijnlijk” was. Ondanks de vooruitzichten van een verstrakkend monetair beleid in zowel de VS als Europa bleef de langetermijnrente dit jaar op een zeer laag niveau.

Aandelenmarkten
Goede resultaten bij de meeste bedrijven zorgden ervoor dat de beurzen ook in het vierde kwartaal een mooie stijging optekenden. Eind
november veroorzaakte de opkomst van de omikronvariant van het COVID-virus wat onzekerheid, maar toen bleek dat omikron waarschijnlijk minder ziekmakend was dan de andere varianten, waren beleggers gerustgesteld en volgde een eindejaarsrally. De stijging van de dollar tegenover de euro dit jaar gaf de beursrendementen nog een extra duw.


Commentaar bij de voornaamste transacties

Nieuw in de portefeuille

Aalberts
Aalberts is een industriële technologiegroep met volgende kernactiviteiten:

 • Installation technology: Betreft het ontwerpen en produceren van leidingen en (kunststof-)connectiesystemen voor de aanvoer van water of gas voor verwarming, of koeling, of drinkwater, sprinklersystemen e.d.m. in residentiële woningen, commerciële of industriële panden of installaties.
 • Material technology: Omvat het behandelen van materialen dmv hitte of oppervlaktebehandeling, voor de luchtvaart of energie-industrie (vb. zeer duurzame coatings voor turbines, vleugels en landingsgestellen).
 • Climate technology: Betreft het ontwikkelen en produceren van volledige controlesystemen voor water of lucht voor verwarming, afkoeling en ventilatie, zowel voor residentiële als commerciële gebouwen.
 • Industrial technology: Omvat het ontwerp en productie van op maat gemaakte oplossingen/materialen/onderdelen om gassen en vloeistoffen te regelen onder dikwijls moeilijke omgevingsfactoren (zeer hoge druk of temperaturen).

Ongeveer 58% van de omzet wordt gerealiseerd in Europa, 26% in de VS, 11% in Oost Europa en Rusland en 5% in overige landen.
Het bedrijf werd opgericht door Jan Aalberts, die nog steeds 13,27% aandeelhouder is. In het verleden is het bedrijf fors gegroeid door buyand build acquisities waarbij steeds cross selling kon worden toegepast zodat elke acquisitie in een mum van tijd rendabel was.
De beheerder kocht obligaties € Immobel 5.12.2021-2028 3 % in vervanging van de verkochte obligaties van Iliad.

Uit de portefeuille

€ Iliad 2.11.2021-2028 1,875%: verkocht omdat de beheerder alleen obligaties opneemt van bedrijven waarvan de aandelen beursgenoteerd zijn. De aandelen van Iliad zijn via een openbaar bod tot aankoop van de beurs verdwenen.

Jaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Jaarverslag december 2021 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


KIID - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Essentiële beleggersinformatie 1 juni 2021

Download


Kwartaalrapport - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 maart 2022

Download


Halfjaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Halfjaarverslag 30 juni 2020 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Prospectus - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Prospectus 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Fiscaliteit


Tijdstip van opname kapitaal

Moment van

belasting

Tarief

Belastbare basis

Stortingen

t.e.m. 1991

Stortingen

vanaf 1992

Algemene regel

Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar)

Op 60 jaar

8%


Kapitalisatie

aan 6,25%


Kapitalisatie

aan 4,75%

Uitzonderingen

a) Contract afgesloten ná de leeftijd van 55 jaar:→ uitkering 10 jaar na aflsuiting contract

Na 10 jaar

8%

→ uitkering vroeger

Bij uitkering

33%

b) Contract afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar:

→ opname vóór 60 jaar en;

→ contract loopt minimaal 10 jaar en;

→ minimaal 5 stortingen en;

→ iedere storting is ten minste 5 jaar belegd en;

→ pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;

→ toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.

Bij uitkering

8%

c) Overlijden

Bij overlijden

8%

d) in alle andere omstandigheden

Bij uitkering

Progressief  tarief /

33% (*)Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer