Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management nv - Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

Compartimentsbeschrijving

Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, dat aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen bevat. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 18/07/2018

Cumulatief rendement sinds 01/01/2018 1,02%
1 jaar 0,84%
2 jaar 5,58%
3 jaar 3,38%
5 jaar 6,22%
Rendement sinds oprichting 4,27%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 7,19
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,77

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat het risico en de opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3,00% mais 0,00% chez Dierickx Leys Effectenbank sa
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 februari 1987
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving -
Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

Investeringspolitiek

De beleggingspolitiek van Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

 • Maximaal 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.
 • Maximaal 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • Maximaal 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER;
  • Maximaal 10% mag in cash belegd worden;
  • Minimaal 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 35,1% 14 087 047
Obl variabele rente 0,3% 114 292
Aandelen 63,3% 25 399 227
Rek courant 1,3% 524 869
Totaal in EUR 100,0% 40 125 435

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 521 298 0 31 595 340 32 116 637 80,0%
USD 0,8531 4 186 0 5 476 787 4 675 816 11,7%
NOK 0,1043 0 0 4 297 500 448 229 1,1%
CHF 0,8594 0 0 728 640 626 157 1,6%
SEK 0,0964 0 0 12 543 200 1 209 290 3,0%
GBP 1,1205 0 0 936 420 1 049 305 2,6%
Totaal in EUR 525 484 0 55 577 887 40 125 435

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 6,2% 1 584 300
Transport/Vervoer 4,4% 1 108 575
Distributie 3,5% 882 876
Media 4,2% 1 079 189
Agricultuur 4,2% 1 077 880
Voeding 5,1% 1 300 767
Consumptie/Luxe 2,9% 745 875
Farmacie/Medical 6,4% 1 632 674
Diensten 2,4% 604 080
Holdings 25,7% 6 519 668
Financieel 13,0% 3 308 776
Vastgoed 3,4% 864 727
Industrie 1,0% 252 525
Technologie 8,5% 2 149 562
Nutssector 1,9% 495 000
Telecomoperatoren 1,5% 382 395
Staal/Non-ferro 2,1% 542 369
Vastgoedfonds 3,4% 867 990
Totaal in EUR 25 399 227

Huidige netto inventariswaarde op 18/07/2018

Kapitalisatie 191.27 EUR

Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,3% 500000 1,03 EUR 515 228 515 228 20/07/2018
AHOLD DELHAIZE 0,3% 5750 21,51 EUR 123 683 123 683 20/07/2018
CVS HEALTH CORP 0,6% 4000 65,26 USD 261 040 222 693 20/07/2018
DIETEREN 1,3% 14500 37,00 EUR 536 500 536 500 20/07/2018
Industrie
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,6% 250000 1,04 EUR 260 270 260 270 20/07/2018
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,0% 400000 1,01 EUR 408 099 408 099 19/07/2018
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 400000 1,00 EUR 401 980 401 980 20/07/2018
BPOST 0,6% 19500 12,95 EUR 252 525 252 525 20/07/2018
Bouw
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,5% 200000 1,01 EUR 208 521 208 521 19/07/2018
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 200000 1,04 EUR 212 264 212 264 19/07/2018
Voeding
EUR BROWN FORMAN 07.07.16-26 1.20% 1,3% 500000 1,01 EUR 506 347 506 347 19/07/2018
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 1,3% 500000 1,04 EUR 523 670 523 670 19/07/2018
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 400000 1,02 EUR 407 802 407 802 19/07/2018
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 500000 1,03 EUR 520 453 520 453 20/07/2018
AMSTERDAM COMMODITIES 0,2% 4000 23,15 EUR 92 600 92 600 20/07/2018
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,5% 6500 89,54 EUR 582 010 582 010 20/07/2018
NESTLE SA 1,6% 9000 80,96 CHF 728 640 626 157 20/07/2018
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,0% 400000 1,01 EUR 408 076 408 076 21/07/2018
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 186000 1,04 EUR 200 356 200 356 21/07/2018
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,9% 10000 41,94 USD 419 400 357 790 20/07/2018
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,3% 150000 3,02 GBP 452 400 506 937 20/07/2018
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,3% 500000 1,02 EUR 515 362 515 362 19/07/2018
BMW VORZUGSAKTIEN 1,0% 6000 68,55 EUR 411 300 411 300 20/07/2018
RYANAIR HOLDINGS 1,7% 45000 15,50 EUR 697 275 697 275 20/07/2018
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 300000 1,03 EUR 312 105 312 105 19/07/2018
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250000 1,09 EUR 277 372 277 372 21/07/2018
HCA HEALTHCARE 1,5% 6750 108,00 USD 729 000 621 910 20/07/2018
JOHNSON & JOHNSON 0,8% 3000 125,85 USD 377 550 322 088 21/07/2018
MERCK KGAA 0,6% 3000 85,84 EUR 257 520 257 520 20/07/2018
UNITEDHEALTH GROUP 1,1% 2000 252,70 USD 505 400 431 157 20/07/2018
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,1% 400000 1,05 EUR 422 422 422 422 20/07/2018
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 200000 1,08 EUR 219 410 219 410 19/07/2018
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,9% 350000 1,02 EUR 359 284 359 284 19/07/2018
RANDSTAD 1,5% 12000 50,34 EUR 604 080 604 080 20/07/2018
Holdings
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 1,0% 400000 1,01 EUR 403 718 403 718 19/07/2018
ACKERMANS & VAN HAAREN 3,4% 9000 153,10 EUR 1 377 900 1 377 900 20/07/2018
BREDERODE 2,7% 19974 54,60 EUR 1 090 580 1 090 580 20/07/2018
EXOR NV 1,4% 10000 56,60 EUR 566 000 566 000 20/07/2018
GIMV 1,9% 15000 50,30 EUR 754 500 754 500 20/07/2018
INVESTOR B 1,8% 20000 377,80 SEK 7 556 000 728 474 20/07/2018
JARDINE STRATEGIC 1,2% 14000 40,04 USD 560 560 478 214 20/07/2018
SOFINA 3,8% 10000 152,40 EUR 1 524 000 1 524 000 20/07/2018
Technologie
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,3% 500000 1,05 EUR 528 034 528 034 20/07/2018
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,3% 500000 1,02 EUR 511 743 511 743 19/07/2018
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,9% 450000 0,97 USD 440 235 375 564 19/07/2018
ALPHABET INC class C 2,5% 1000 1 184,91 USD 1 184 910 1 010 846 20/07/2018
APPLE COMPUTER 0,0% 50 191,44 USD 9 572 8 166 20/07/2018
CAPGEMINI 2,3% 8000 115,85 EUR 926 800 926 800 20/07/2018
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,5% 25000 8,15 EUR 203 750 203 750 20/07/2018
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,3% 500000 1,01 EUR 512 150 512 150 19/07/2018
PUBLICIS GROUPE 1,5% 11229 53,76 EUR 603 671 603 671 20/07/2018
WALT DISNEY CORP. 1,2% 5000 111,48 USD 557 400 475 518 20/07/2018
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,3% 500000 1,04 EUR 523 784 523 784 19/07/2018
AGEAS 2,1% 20000 42,95 EUR 859 000 859 000 20/07/2018
ALLIANZ SE-REG 1,8% 4000 181,30 EUR 725 200 725 200 20/07/2018
INTRUM AB 1,2% 24000 207,80 SEK 4 987 200 480 816 20/07/2018
KBC ANCORA 0,8% 7000 45,96 EUR 321 720 321 720 20/07/2018
KBC GROEP 1,1% 7000 64,22 EUR 449 540 449 540 20/07/2018
NATIONALE BANK 1,2% 175 2 700,00 EUR 472 500 472 500 20/07/2018
Overheid
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,6% 1000000 1,04 EUR 1 037 658 1 037 658 21/07/2018
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 1,4% 500000 1,09 EUR 561 757 561 757 20/07/2018
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,3% 500000 1,05 EUR 525 211 525 211 18/07/2018
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,4% 500000 1,15 EUR 576 468 576 468 18/07/2018
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,7% 900000 1,15 EUR 1 064 864 1 064 864 20/07/2018
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 0,3% 100000 1,03 EUR 114 292 114 292 20/07/2018
Chemie
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 450000 1,06 EUR 475 223 475 223 20/07/2018
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300000 1,04 EUR 311 853 311 853 19/07/2018
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,9% 4000 107,93 USD 431 720 368 300 20/07/2018
SOLVAY 2,2% 8000 109,50 EUR 876 000 876 000 20/07/2018
TESSENDERLO GROUP N.V. 0,8% 10000 34,00 EUR 340 000 340 000 20/07/2018
Agricultuur
MARINE HARVEST 1,1% 25000 171,90 NOK 4 297 500 448 229 20/07/2018
SIPEF 1,6% 10636 59,20 EUR 629 651 629 651 20/07/2018
Consumptie/Luxe
LVMH 1,1% 1500 296,25 EUR 444 375 444 375 20/07/2018
VAN DE VELDE 0,8% 10000 30,15 EUR 301 500 301 500 20/07/2018
Nutssector
ELIA 1,2% 9000 55,00 EUR 495 000 495 000 20/07/2018
Telecomoperatoren
PROXIMUS 1,0% 18500 20,67 EUR 382 395 382 395 20/07/2018
Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 1,4% 30000 16,13 GBP 484 020 542 369 20/07/2018
Vastgoedfonds
RETAIL ESTATES GVV 1,3% 6900 77,10 EUR 531 990 531 990 20/07/2018
VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 0,8% 7000 48,00 EUR 336 000 336 000 20/07/2018

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

 Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,72%

Eénmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 3%, 0% bij Dierickx Leys Private Bank
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Vierde kwartaal 2017

De verhoudingen tussen de verschillende soorten activa bleven, over het kwartaal, vrij stabiel.

De aandelenportefeuille, gecombineerd met de deelbewijzen van de gereglementeerde vastgoedvennootschappen maakte op het einde van 2017 62,4% van de totaliteit uit, tegen 61,6% op het einde van het derde kwartaal.

De aandelen Gilead Sciences werden verkocht. Nieuw zijn Marine Harvest, d'Ieteren, AholdDelhaize, Randstad Holding, Amsterdam Commodities en Intrum Justitia.

De (langetermijn)rente bleef over heel 2017 dan wel vrij stabiel, over het laatste kwartaal kende ze een lichte stijging tegenover de laagste punten die in het derde kwartaal werden bereikt. Ook het renteverschil tussen obligaties met een BBB-en AAA-rating veer

De op. Daardoor leden zo goed als alle obligaties in portefeuille lichte verliezen in het vierde kwartaal. De obligaties van Plastic Omnium, HeidelbergerCement en Campari boden nog zeer weinig restrendement en werden verkocht, ten voordele van nieuwe obligaties van DSV en Kinepolis.


KIID - Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Prospectus Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Download


Jaarverslag - Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Jaarverslag december 2016 Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Download


Halfjaarverslag - Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Halfjaarverslag juni 2017 Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Download


Kwartaalrapport - Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Kwartaalrapport 31 maart 2018 Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Fiscaliteit


Tijdstip van opname kapitaal

Moment van

belasting

Tarief

Belastbare basis

Stortingen

t.e.m. 1991

Stortingen

vanaf 1992

Algemene regel

Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar)

Op 60 jaar

8%


Kapitalisatie

aan 6,25%


Kapitalisatie

aan 4,75%

Uitzonderingen

a) Contract afgesloten ná de leeftijd van 55 jaar:→ uitkering 10 jaar na aflsuiting contract

Na 10 jaar

8%

→ uitkering vroeger

Bij uitkering

33%

b) Contract afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar:

→ opname vóór 60 jaar en;

→ contract loopt minimaal 10 jaar en;

→ minimaal 5 stortingen en;

→ iedere storting is ten minste 5 jaar belegd en;

→ pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;

→ toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.

Bij uitkering

8%

c) Overlijden

Bij overlijden

8%

d) in alle andere omstandigheden

Bij uitkering

Progressief  tarief /

33% (*)Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer