Interbeurs Hermes Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management nv - Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

Compartimentsbeschrijving

Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, dat aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen bevat. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 25/01/2023

Cumulatief rendement sinds 01/01/2023 5,75%
1 jaar -12,47%
2 jaar 1,18%
3 jaar 0,97%
5 jaar 2,36%
Rendement sinds oprichting 5,74%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico indicator

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 15,74 per 30/06/22
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,27 per 30/06/22

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat het risico en de opbrengstcategorie ongewijzigd blijft. De indeling van het fonds in een bepaalde categorie kan in de tijd variëren. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
 • Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3% maar 0% bij Dierickx Leys Private Bank nv
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 februari 1987
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving -
Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

Investeringspolitiek

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

 • Maximaal 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.
 • Maximaal 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • Maximaal 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER;
 • Maximaal 10% mag in cash belegd worden;
 • Minimaal 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 26,3% 9 759 971
Obligaties 0 % 1,4% 532 260
Obl. priv.plaatsing 1,0% 369 259
Aandelen 70,3% 26 080 527
Rek courant 1,0% 365 469
Totaal in EUR 100,0% 37 107 486

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 362 575 0 31 122 064 31 484 638 84,8%
USD 0,9231 3 054 0 5 185 999 4 790 042 12,9%
SEK 0,0881 136 0 5 415 729 477 253 1,3%
PLN 0,2124 297 0 1 674 000 355 553 1,0%
Totaal in EUR 37 107 486

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,9% 1 015 521
Transport/Vervoer 3,8% 979 755
Consumptie/Luxe 14,3% 3 719 305
Farmacie/Medical 7,8% 2 032 713
Holdings 20,6% 5 370 234
Financieel 10,7% 2 785 197
Vastgoedontwikkelaars 4,6% 1 203 059
Industrie 7,0% 1 830 329
Technologie 20,9% 5 444 728
Staal/Non-ferro 2,7% 693 909
Vastgoed 3,9% 1 005 778
Totaal in EUR 26 080 527

Huidige netto inventariswaarde op 25/01/2023

Kapitalisatie 217.62 EUR

Interbeurs Hermes Pensioenfonds kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,3% 500000 0,95 EUR 479 935 479 935 31/01/2023
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,0% 400000 0,88 EUR 366 942 366 942 31/01/2023
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,0% 375000 0,93 EUR 355 574 355 574 30/01/2023
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 130000 1,05 EUR 139 814 139 814 31/01/2023
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1,1% 17113 22,96 EUR 392 914 392 914 31/01/2023
IMMOBEL 0,0% 393 47,15 EUR 18 530 18 530 31/01/2023
IMMOFINANZ 1,2% 36000 12,34 EUR 444 240 444 240 31/01/2023
TINC 0,6% 18750 12,42 EUR 232 875 232 875 31/01/2023
VGP NV 0,3% 1250 91,60 EUR 114 500 114 500 31/01/2023
Industrie
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,5% 200000 0,98 EUR 198 377 198 377 30/01/2023
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,2% 500000 0,87 EUR 435 904 435 904 31/01/2023
AALBERTS 2,3% 19343 43,25 EUR 836 585 836 585 31/01/2023
SCHNEIDER ELECTRIC 2,7% 6700 148,32 EUR 993 744 993 744 31/01/2023
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 300000 0,93 EUR 286 088 286 088 31/01/2023
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 1,0% 400000 0,92 EUR 370 268 370 268 31/01/2023
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,3% 500000 0,93 EUR 470 426 470 426 31/01/2023
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,9% 400000 0,81 EUR 325 764 325 764 31/01/2023
EUROFINS SCIENTIFIC 1,8% 9900 65,74 EUR 650 826 650 826 31/01/2023
FRESENIUS STA-AKT 1,8% 24500 26,59 EUR 651 455 651 455 31/01/2023
UCB 2,0% 9690 75,38 EUR 730 432 730 432 31/01/2023
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,3% 500000 0,97 EUR 495 751 495 751 31/01/2023
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,9% 400000 0,88 EUR 350 863 350 863 31/01/2023
AGEAS 2,3% 18926 44,76 EUR 847 128 847 128 31/01/2023
INTRUM AB 1,3% 39998 135,40 SEK 5 415 729 477 241 31/01/2023
KBC ANCORA 3,0% 24574 44,98 EUR 1 105 339 1 105 339 31/01/2023
WARSAW STOCK EXCHANGE 1,0% 45000 37,20 PLN 1 674 000 355 489 31/01/2023
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,1% 500000 0,81 EUR 406 867 406 867 30/01/2023
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 100000 0,94 EUR 95 099 95 099 31/01/2023
Bouw
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 300000 0,92 EUR 279 741 279 741 31/01/2023
Overheid
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,6% 1000000 0,95 EUR 957 388 957 388 31/01/2023
EUR OLO 16.01.13-22.06.23 2.25% 0,8% 300000 1,00 EUR 303 584 303 584 31/01/2023
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,3% 500000 0,95 EUR 477 605 477 605 31/01/2023
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 2,5% 900000 1,00 EUR 912 226 912 226 31/01/2023
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 1,4% 600000 0,89 EUR 532 260 532 260 27/01/2023
Consumptie/Luxe
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,8% 300000 0,95 EUR 285 461 285 461 31/01/2023
KERING (EX-PPR) 2,4% 1540 570,50 EUR 878 570 878 570 31/01/2023
L'OREAL 0,8% 823 378,05 EUR 311 135 311 135 31/01/2023
LVMH 4,0% 1875 800,00 EUR 1 500 000 1 500 000 31/01/2023
MONCLER 2,8% 18000 57,20 EUR 1 029 600 1 029 600 31/01/2023
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,9% 350000 0,91 EUR 321 866 321 866 31/01/2023
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 300000 0,95 EUR 292 453 292 453 31/01/2023
NEWMONT CORPORATION 1,9% 14202 52,93 USD 751 712 693 909 31/01/2023
Vastgoed
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 0,9% 500000 0,69 EUR 343 232 343 232 31/01/2023
CARE PROPERTY INVEST GVV 1,6% 40360 14,40 EUR 581 184 581 184 31/01/2023
COFINIMMO GVV 1,1% 5088 83,45 EUR 424 594 424 594 31/01/2023
care property cp.nr.16 (CASH) 0,0% 30270 0,00 EUR 0 0 02/01/2023
Voeding
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 500000 0,94 EUR 471 296 471 296 31/01/2023
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 1,0% 370000 0,98 EUR 369 259 369 259 31/01/2023
Technologie
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,9% 450000 0,81 USD 365 554 337 445 30/01/2023
ACCENTURE PLC CLASS A 0,7% 975 279,05 USD 272 074 251 153 31/01/2023
ACTIVISION BLIZZARD 0,5% 2544 76,58 USD 194 820 179 839 31/01/2023
ADOBE 0,7% 746 370,34 USD 276 274 255 030 31/01/2023
ALPHABET INC class C 2,1% 8400 99,88 USD 838 992 774 478 31/01/2023
APPLE COMPUTER 1,0% 2766 144,29 USD 399 106 368 417 31/01/2023
ASML HOLDING 2,1% 1300 602,60 EUR 783 380 783 380 31/01/2023
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,6% 2000 127,20 USD 254 400 234 838 31/01/2023
CISCO SYSTEMS 1,0% 8000 48,67 USD 389 360 359 420 31/01/2023
MELEXIS 1,7% 6292 97,50 EUR 613 470 613 470 31/01/2023
MICROSOFT 1,5% 2412 247,81 USD 597 718 551 756 31/01/2023
SS&C TECHNOLOGIES 0,7% 5000 58,92 USD 294 600 271 947 30/01/2023
X-FAB SILICON FOUNDRIES 2,2% 100000 8,01 EUR 801 000 801 000 31/01/2023
Chemie
SOLVAY 2,7% 9522 106,65 EUR 1 015 521 1 015 521 31/01/2023
Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 1,2% 5000 85,85 EUR 429 250 429 250 31/01/2023
FERRARI NV 1,5% 2405 228,90 EUR 550 505 550 505 31/01/2023
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 3,1% 7325 158,90 EUR 1 163 943 1 163 943 31/01/2023
BERKSHIRE HATHAWAY CL B 1,4% 1770 311,52 USD 551 390 508 991 31/01/2023
BREDERODE 2,9% 10000 108,00 EUR 1 080 000 1 080 000 31/01/2023
EXOR NV 3,0% 15309 72,88 EUR 1 115 720 1 115 720 31/01/2023
GIMV 1,8% 15600 43,25 EUR 674 700 674 700 31/01/2023
SOFINA 2,2% 3800 217,60 EUR 826 880 826 880 31/01/2023

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding Niet van toepassing 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68%

Eénmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 3%, 0% bij Dierickx Leys Private Bank
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Algemeen
De factoren die al sinds het jaarbegin de markten beheersen waren ook in het tweede kwartaal nog volop aanwezig: bij de oorlog in Oekraïne lijkt nog geen einde in zicht en dit veroorzaakt economische onzekerheid en houdt de inflatie op een hoog niveau. Die hoge inflatie doet beleggers vrezen dat centrale banken fors zullen ingrijpen om de prijsstijgingen te bedwingen, wat nefast is voor de aandelenmarkten. De stijgende rente doet ook de koersen van obligaties dalen, waardoor ook obligatieportefeuilles een negatief rendement vertonen sinds het jaarbegin.

Obligatiemarkten
De inflatiecijfers in de Verenigde Staten stegen dit jaar maand na maand en bereikten in mei een niveau van meer dan 8%. Om te voorkomen dat de inflatie verder uit de hand zou lopen, is de Amerikaanse centrale bank bereid om fors in te grijpen: na een eerste verhoging van de kortetermijnrente in maart met 0,25%, verhoogde de bank de rente in juni opnieuw, dit keer met 0,75%. Ze gaf bovendien aan dat verdere verhogingen gepland staan voor de komende maanden en dat het bestrijden van de hoge inflatie nu haar prioriteit was.

In Europa, waar de inflatie ook zeer hoge niveaus bereikt, lijkt men met vertraging het pad van de Amerikanen te volgen: de Europese Centrale bank zette eind juni haar opkoopprogramma voor obligaties stop en zal in juli haar eerste renteverhoging doorvoeren, en een tweede verhoging staat gepland voor september. Hierdoor zou de kortetermijnrente in september voor het eerst sinds 2014 niet meer negatief zijn. De renteniveaus in Europa zullen dan nog altijd wel aanzienlijk lager zijn dan in de Verenigde Staten, wat ook een van de voornaamste redenen is waarom de euro dit jaar verzwakt tegenover de dollar.

Aandelenmarkten
De oorlog in Oekraïne weegt op de aandelenbeurzen: ze zorgt ervoor dat beleggers beginnen te twijfelen over de toekomstige economische groei en ze doet hen vrezen dat de hoge inflatie de winstmarges van de bedrijven onder druk zal zetten. Dit maakt dat de winstverwachtingen van veel bedrijven onzeker worden, wat weegt op hun waardering. De renteverhogingen die het gevolg zijn van de hoge inflatie zijn een bijkomende tegenwind voor de aandelenmarkten. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten sloten de beurzen de eerste jaarhelft dan ook af met een duidelijk verlies.


Commentaar bij de voornaamste transacties

Nieuw in de portefeuille:
Ferrari

Ferrari werd in 1947 opgericht in Italië door Enzo Ferrari als producent van racewagens. Enzo Ferrari bouwde een succesvol Formule 1 - raceteam uit en begon in de jaren daarna ook sportwagens voor particulieren te produceren. In 1969 nam Fiat een meerderheidsbelang in Ferrari en eind 2015 werd Ferrari opnieuw verzelfstandigd en apart naar de beurs gebracht.
De omzet uitgesplitst:

 • Cars and spare parts (74% van de omzet): Verschillende automodellen GT (32%), sport (64%) en special series (4%) en hun onderdelen.
 • Sponsorship, commercial and brand (15%): de inkomsten uit Formule 1 en diverse afgeleide Ferrariproducten inclusief verkoop via licenties.
 • Engines (8%): Ferrari levert motoren voor Maserati
 • Overige (3%)

Obligaties VGP

 • € VGP 17.01.2022-2030 2,25 %

Obligaties Bekaert

 • € Bekaert 25/10/2019-2026 2,75 %

Uit de portefeuille

Barco
Barco ontwerpt en ontwikkelt visualisatiesystemen zoals monitoren, video walls, projectoren, LED displays, beeldverwerking enz voor een heel breed gamma aan sectoren (ziekenzorg, olie- en gas, automobiel, defensie, luchtvaart, media, digitale cinema). De geografische omzetuitsplitsing ziet er als volgt uit:

 • Amerika: 39,5%
 • EMEA: 37,1%
 • Azië: 23,4%

Obligaties VGP

 • € VGP 21.09.2016-2023 3,90%: verkocht om te genieten van hoger rendement van de obligatie VGP 2030.

Jaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Jaarverslag december 2021 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


KIID - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Essentiële beleggersinformatie 14 juni 2022

Download


Kwartaalrapport - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download


Halfjaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Halfjaarverslag 30 juni 2022 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Prospectus - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Prospectus op basis van de gegevens van 31 december 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Fiscaliteit


Tijdstip van opname kapitaal

Moment van

belasting

Tarief

Belastbare basis

Stortingen

t.e.m. 1991

Stortingen

vanaf 1992

Algemene regel

Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar)

Op 60 jaar

8%


Kapitalisatie

aan 6,25%


Kapitalisatie

aan 4,75%

Uitzonderingen

a) Contract afgesloten ná de leeftijd van 55 jaar:→ uitkering 10 jaar na aflsuiting contract

Na 10 jaar

8%

→ uitkering vroeger

Bij uitkering

33%

b) Contract afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar:

→ opname vóór 60 jaar en;

→ contract loopt minimaal 10 jaar en;

→ minimaal 5 stortingen en;

→ iedere storting is ten minste 5 jaar belegd en;

→ pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;

→ toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.

Bij uitkering

8%

c) Overlijden

Bij overlijden

8%

d) in alle andere omstandigheden

Bij uitkering

Progressief  tarief /

33% (*)Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer