Interbeurs Hermes Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management nv - Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

Compartimentsbeschrijving

Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, dat aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen bevat. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 15/05/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 9,28%
1 jaar 1,98%
2 jaar 0,09%
3 jaar 4,73%
5 jaar 4,10%
Rendement sinds oprichting 6,31%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6,38 per 30/09/18
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,81 per 30/09/18

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat het risico en de opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3,00% maar 0,00% bij Dierickx Leys Private Bank nv
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 februari 1987
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving -
Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

Investeringspolitiek

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

 • Maximaal 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.
 • Maximaal 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • Maximaal 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER;
 • Maximaal 10% mag in cash belegd worden;
 • Minimaal 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 33,6% 13 282 958
Obl variabele rente 0,3% 112 321
Aandelen 65,5% 25 874 443
Rek courant 0,5% 210 191
Totaal in EUR 100,0% 39 479 913

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 192 814 0 32 383 415 32 576 229 82,5%
USD 0,8969 2 880 0 3 751 115 3 366 959 8,5%
DKK 0,1339 0 0 2 378 400 318 468 0,8%
GBP 1,1381 0 0 595 275 677 453 1,7%
NOK 0,1020 0 0 5 167 500 527 085 1,3%
CHF 0,8880 0 0 746 625 663 040 1,7%
SEK 0,0927 159 600 0 14 412 400 1 350 679 3,4%
Totaal in EUR 39 479 913

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,9% 1 273 766
Transport/Vervoer 2,0% 506 132
Distributie 2,1% 554 625
Media 5,3% 1 372 665
Agricultuur 3,9% 1 021 659
Voeding 5,5% 1 415 660
Consumptie/Luxe 4,4% 1 127 861
Farmacie/Medical 3,8% 990 320
Diensten 2,2% 579 360
Holdings 26,2% 6 775 695
Financieel 11,5% 2 973 259
Vastgoed 3,5% 910 973
Industrie 3,8% 995 314
Technologie 13,2% 3 413 899
Nutssector 2,2% 561 600
Telecomoperatoren 1,8% 474 895
Vastgoedfonds 3,6% 926 760
Totaal in EUR 25 874 443

Huidige netto inventariswaarde op 15/05/2019

Kapitalisatie 193.09 EUR

Interbeurs Hermes Pensioenfonds kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,3% 500000 1,04 EUR 519 884 519 884 21/05/2019
DIETEREN 1,4% 14500 38,25 EUR 554 625 554 625 21/05/2019
Bouw
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,5% 200000 1,00 EUR 205 825 205 825 15/05/2019
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 500000 1,04 EUR 518 418 518 418 17/05/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 200000 1,05 EUR 212 610 212 610 21/05/2019
Voeding
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 1,3% 500000 1,04 EUR 523 314 523 314 17/05/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 400000 0,99 EUR 398 501 398 501 17/05/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,4% 500000 1,06 EUR 535 048 535 048 21/05/2019
AMSTERDAM COMMODITIES 0,2% 3000 20,15 EUR 60 450 60 450 21/05/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 9500 72,86 EUR 692 170 692 170 21/05/2019
NESTLE SA 1,7% 7500 99,55 CHF 746 625 663 040 20/05/2019
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,0% 400000 1,01 EUR 406 442 406 442 21/05/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,8% 300000 1,05 EUR 316 477 316 477 21/05/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 186000 1,04 EUR 198 064 198 064 21/05/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,1% 10000 46,96 USD 469 600 421 184 20/05/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,2% 125000 3,44 GBP 430 375 489 788 21/05/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,0% 400000 1,02 EUR 407 897 407 897 17/05/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 400000 1,00 EUR 402 168 402 168 21/05/2019
AALBERTS 0,7% 8500 30,88 EUR 262 480 262 480 21/05/2019
BPOST 0,5% 19500 9,61 EUR 187 434 187 434 21/05/2019
KION GROUP 1,4% 10000 54,54 EUR 545 400 545 400 21/05/2019
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,3% 500000 1,02 EUR 517 275 517 275 17/05/2019
DSV 0,8% 4000 594,60 DKK 2 378 400 318 468 21/05/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 0,5% 5000 32,98 GBP 164 900 187 664 21/05/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 300000 1,03 EUR 310 598 310 598 17/05/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 1,9% 1800 410,80 EUR 739 440 739 440 21/05/2019
FAGRON 0,6% 14000 17,92 EUR 250 880 250 880 21/05/2019
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,1% 400000 1,06 EUR 432 004 432 004 21/05/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 100000 1,04 EUR 105 987 105 987 17/05/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,6% 200000 1,10 EUR 222 563 222 563 17/05/2019
RANDSTAD 1,5% 12000 48,28 EUR 579 360 579 360 21/05/2019
Holdings
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 1,1% 400000 1,03 EUR 419 184 419 184 17/05/2019
ACKERMANS & VAN HAAREN 3,1% 9000 136,40 EUR 1 227 600 1 227 600 21/05/2019
BREDERODE 3,1% 19974 61,80 EUR 1 234 393 1 234 393 21/05/2019
EXOR NV 1,5% 10000 57,50 EUR 575 000 575 000 21/05/2019
GIMV 2,0% 15000 52,87 EUR 793 050 793 050 21/05/2019
INVESTOR B 2,1% 20000 437,30 SEK 8 746 000 810 667 21/05/2019
JARDINE STRATEGIC 1,0% 12000 35,77 USD 429 240 384 986 17/05/2019
SOFINA 4,4% 10000 175,00 EUR 1 750 000 1 750 000 21/05/2019
Technologie
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,4% 500000 1,05 EUR 533 036 533 036 21/05/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,3% 500000 1,01 EUR 517 920 517 920 17/05/2019
ALPHABET INC class C 2,3% 900 1 138,85 USD 1 024 965 919 292 20/05/2019
CAPGEMINI 2,1% 8000 104,20 EUR 833 600 833 600 21/05/2019
CISCO SYSTEMS 0,6% 4500 56,01 USD 252 045 226 059 20/05/2019
ECONOCOM GROUP 0,5% 60000 3,17 EUR 190 080 190 080 21/05/2019
MELEXIS 1,6% 10000 63,40 EUR 634 000 634 000 21/05/2019
OPEN TEXT 0,7% 8000 40,43 USD 323 440 290 093 20/05/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,8% 65000 4,94 EUR 320 775 320 775 21/05/2019
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,3% 500000 1,00 EUR 504 087 504 087 17/05/2019
KINEPOLIS GROEP 0,5% 4000 52,00 EUR 208 000 208 000 21/05/2019
PUBLICIS GROUPE 1,4% 11229 50,24 EUR 564 145 564 145 21/05/2019
WALT DISNEY CORP. 1,5% 5000 133,91 USD 669 550 600 520 20/05/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,3% 500000 1,05 EUR 526 298 526 298 17/05/2019
AGEAS 2,3% 20000 45,32 EUR 906 400 906 400 21/05/2019
ALLIANZ SE-REG 2,1% 4000 203,55 EUR 814 200 814 200 21/05/2019
INTRUM AB 1,3% 24000 236,10 SEK 5 666 400 525 219 21/05/2019
KBC ANCORA 0,8% 7000 43,02 EUR 301 140 301 140 21/05/2019
KBC GROEP 1,1% 7000 60,90 EUR 426 300 426 300 21/05/2019
Overheid
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,7% 1000000 1,05 EUR 1 060 999 1 060 999 21/05/2019
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 1,4% 500000 1,06 EUR 541 072 541 072 21/05/2019
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,4% 500000 1,07 EUR 538 512 538 512 15/05/2019
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,5% 500000 1,15 EUR 584 510 584 510 17/05/2019
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,6% 900000 1,11 EUR 1 026 237 1 026 237 21/05/2019
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 0,3% 100000 1,01 EUR 112 321 112 321 21/05/2019
Chemie
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 450000 1,05 EUR 481 283 481 283 21/05/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300000 1,03 EUR 316 747 316 747 17/05/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,7% 4000 79,86 USD 319 440 286 506 20/05/2019
SOLVAY 1,7% 8000 86,22 EUR 689 760 689 760 21/05/2019
TESSENDERLO GROUP N.V. 0,8% 10000 29,75 EUR 297 500 297 500 21/05/2019
Agricultuur
MOWI ASA 1,3% 25000 206,70 NOK 5 167 500 527 085 21/05/2019
SIPEF 1,3% 10636 46,50 EUR 494 574 494 574 21/05/2019
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 0,6% 150 1 752,23 USD 262 835 235 736 21/05/2019
LVMH 1,6% 1875 332,60 EUR 623 625 623 625 21/05/2019
VAN DE VELDE 0,7% 10000 26,85 EUR 268 500 268 500 21/05/2019
Nutssector
ELIA 1,4% 9000 62,40 EUR 561 600 561 600 21/05/2019
Telecomoperatoren
PROXIMUS 1,2% 18500 25,67 EUR 474 895 474 895 21/05/2019
Vastgoedfonds
RETAIL ESTATES GVV 1,5% 6900 84,40 EUR 582 360 582 360 21/05/2019
VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 0,9% 7000 49,20 EUR 344 400 344 400 21/05/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

 Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,70%

Eénmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 3%, 0% bij Dierickx Leys Private Bank
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Derde kwartaal 2018

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

Maximum 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.

Maximum 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • Maximum 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER.

Maximum 10% mag in cash belegd worden.

Minimum 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid.


De publicatie van de resultaten over het eerste halfjaar gaven de aandelenmarkten vleugels in juli en augustus. De ontketende handelsspanningen tussen de VS en zijn handelspartners, het strakkere rentebeleid van de Federal Reserve, de moeilijke onderhandelingen tussen het VK en de EU en de duale houding tegenover Europa en zijn begrotingseisen van Italië belemmerden de klim van de aandelenmarkten amper.

De beheerder beperkt het gedeelte staatsobligaties uit de eurozone tot een minimum en is nagenoeg volledig rond Belgische staatsobligaties opgebouwd. De maximale looptijd binnen deze groep is acht jaar om het renterisico te beperken. Om nog enig rendement uit de obligaties te genereren focust de beheerder sinds enkele jaren maximaal op bedrijfsobligaties, zowel binnen als buiten de EER. De kwaliteit van de bedrijven is hoog en de maximale looptijd acht jaar, om forse verliezen bij een oplopende rente en risicovergoeding te vermijden. 


De verschillen tussen winnaars en verliezers zijn zeer groot de afgelopen zomer.

Liefst vier partijen onderzochten een eventuele overname van het Engelse IWG (-24%), maar het management van IWG trok de stekker uit de onderhandelingen omdat de biedende partijen onvoldoende wilden betalen. Als gevolg van het afspringen van de gesprekken ging het aandeel lager. Van de Velde (-19%), Amtserdam Commodities (-17%) en Sipef (-12%) behoren tot de groep van de kleinere kapitalisaties, een groep die het in het derde kwartaal opvallend moeilijk had op de beurs. Ryanair Holdings (-17%) leed onder de stakingen en de hogere olieprijs. Anheuser Busch Inbev, Publicis (beiden -13%), GIMV (-10%), Randstad (-9%) en LyondellBasell (-8%) maken de top-10 van de dalers rond.

De goede prestaties van de Amerikaanse aandelenmarkt sijpelt door in de lijst van de grootste stijgers. Met HCA Healthcare (+35%), CVS Health (+22%) en Johnson & Johnson (+13%) is de gezondheidssector goed vertegenwoordigd. Ook de holdings tekenen met Sofina (+16%) en Investor (+13%) bovengemiddeld present. Apple Computer (+21%), Marine Harvest (+15%), Walt Disney, Intrum (beiden +11%) en Brookfield Asset Management (+9%) vervolledigen de top-10.

De waarde van een deelbewijs steeg in het derde kwartaal met 1,24%.

Jaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Jaarverslag december 2018 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


KIID - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Essentiële beleggersinformatie

Download


Kwartaalrapport - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Kwartaalrapport 30 september 2018 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Halfjaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Halfjaarverslag juni 2018 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Prospectus - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Prospectus Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Fiscaliteit


Tijdstip van opname kapitaal

Moment van

belasting

Tarief

Belastbare basis

Stortingen

t.e.m. 1991

Stortingen

vanaf 1992

Algemene regel

Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar)

Op 60 jaar

8%


Kapitalisatie

aan 6,25%


Kapitalisatie

aan 4,75%

Uitzonderingen

a) Contract afgesloten ná de leeftijd van 55 jaar:→ uitkering 10 jaar na aflsuiting contract

Na 10 jaar

8%

→ uitkering vroeger

Bij uitkering

33%

b) Contract afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar:

→ opname vóór 60 jaar en;

→ contract loopt minimaal 10 jaar en;

→ minimaal 5 stortingen en;

→ iedere storting is ten minste 5 jaar belegd en;

→ pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;

→ toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.

Bij uitkering

8%

c) Overlijden

Bij overlijden

8%

d) in alle andere omstandigheden

Bij uitkering

Progressief  tarief /

33% (*)Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer