Interbeurs Hermes Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management nv - Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

Compartimentsbeschrijving

Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, dat aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen bevat. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 20/03/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 7,43%
1 jaar 1,20%
2 jaar 1,31%
3 jaar 4,26%
5 jaar 4,45%
Rendement sinds oprichting 6,22%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6,38 per 30/09/18
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,81 per 30/09/18

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat het risico en de opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3,00% maar 0,00% bij Dierickx Leys Private Bank nv
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 februari 1987
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving -
Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

Investeringspolitiek

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

 • Maximaal 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.
 • Maximaal 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • Maximaal 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER;
 • Maximaal 10% mag in cash belegd worden;
 • Minimaal 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 33,6% 13 208 225
Obl variabele rente 0,3% 112 113
Aandelen 65,2% 25 606 543
Rek courant 0,9% 339 327
Totaal in EUR 100,0% 39 266 208

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 307 769 0 32 125 484 32 433 253 82,6%
USD 0,8789 11 224 0 3 743 952 3 300 424 8,4%
DKK 0,1340 8 213 0 2 769 500 372 213 0,9%
GBP 1,1536 0 0 477 000 550 267 1,4%
NOK 0,1040 146 291 0 5 028 750 538 204 1,4%
CHF 0,8855 0 0 715 800 633 805 1,6%
SEK 0,0961 56 000 0 14 915 800 1 438 041 3,7%
Totaal in EUR 39 266 208

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 5,6% 1 425 865
Transport/Vervoer 2,2% 553 670
Distributie 2,0% 523 160
Media 4,8% 1 236 570
Agricultuur 4,2% 1 069 680
Voeding 5,5% 1 411 500
Consumptie/Luxe 4,4% 1 124 560
Farmacie/Medical 3,4% 881 840
Diensten 2,2% 563 580
Holdings 26,3% 6 726 218
Financieel 11,8% 3 011 379
Vastgoed 3,0% 778 420
Industrie 3,7% 934 649
Technologie 13,5% 3 448 756
Nutssector 2,2% 564 750
Telecomoperatoren 1,8% 466 755
Vastgoedfonds 3,5% 885 190
Totaal in EUR 25 606 543

Huidige netto inventariswaarde op 20/03/2019

Kapitalisatie 189.82 EUR

Interbeurs Hermes Pensioenfonds kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,3% 500000 1,02 EUR 516 143 516 143 20/03/2019
DIETEREN 1,3% 14500 36,08 EUR 523 160 523 160 21/03/2019
Bouw
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,5% 200000 1,02 EUR 207 549 207 549 20/03/2019
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 500000 1,02 EUR 517 219 517 219 20/03/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 200000 1,03 EUR 208 616 208 616 21/03/2019
Voeding
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 1,3% 500000 1,04 EUR 521 374 521 374 20/03/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 400000 0,98 EUR 397 380 397 380 20/03/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,4% 500000 1,06 EUR 534 922 534 922 21/03/2019
AMSTERDAM COMMODITIES 0,2% 4000 19,98 EUR 79 920 79 920 21/03/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,8% 9500 73,45 EUR 697 775 697 775 21/03/2019
NESTLE SA 1,6% 7500 95,44 CHF 715 800 633 805 21/03/2019
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,0% 400000 1,01 EUR 411 751 411 751 21/03/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,8% 300000 1,03 EUR 310 527 310 527 21/03/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 186000 1,04 EUR 197 037 197 037 21/03/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,0% 10000 46,73 USD 467 300 410 710 21/03/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 0,9% 125000 2,55 GBP 318 750 367 710 21/03/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,1% 400000 1,02 EUR 412 550 412 550 20/03/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 400000 1,00 EUR 398 655 398 655 21/03/2019
AALBERTS INDUSTRIES 0,7% 8500 32,00 EUR 272 000 272 000 21/03/2019
BPOST 0,4% 19500 8,70 EUR 169 699 169 699 21/03/2019
KION GROUP 1,3% 10000 49,30 EUR 492 950 492 950 21/03/2019
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,3% 500000 1,01 EUR 509 113 509 113 20/03/2019
DSV 0,9% 5000 553,90 DKK 2 769 500 371 113 21/03/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 0,5% 5000 31,65 GBP 158 250 182 557 21/03/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 300000 1,02 EUR 306 380 306 380 20/03/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 1,7% 1800 367,10 EUR 660 780 660 780 21/03/2019
FAGRON 0,6% 14000 15,79 EUR 221 060 221 060 21/03/2019
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,1% 400000 1,04 EUR 425 053 425 053 21/03/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 100000 1,02 EUR 103 634 103 634 20/03/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,6% 200000 1,09 EUR 219 509 219 509 20/03/2019
RANDSTAD 1,4% 12000 46,97 EUR 563 580 563 580 21/03/2019
Holdings
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 1,0% 400000 1,02 EUR 412 051 412 051 20/03/2019
ACKERMANS & VAN HAAREN 3,1% 9000 135,40 EUR 1 218 600 1 218 600 21/03/2019
BREDERODE 3,0% 19974 59,90 EUR 1 196 443 1 196 443 21/03/2019
EXOR NV 1,5% 10000 57,80 EUR 578 000 578 000 21/03/2019
GIMV 2,0% 15000 51,55 EUR 773 250 773 250 21/03/2019
INVESTOR B 2,1% 20000 421,85 SEK 8 437 000 810 374 21/03/2019
JARDINE STRATEGIC 1,0% 12000 37,22 USD 446 640 392 552 20/03/2019
SOFINA 4,5% 10000 175,70 EUR 1 757 000 1 757 000 21/03/2019
Technologie
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,4% 500000 1,05 EUR 530 814 530 814 21/03/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,3% 500000 1,01 EUR 515 681 515 681 20/03/2019
ALPHABET INC class C 2,5% 900 1 229,04 USD 1 106 132 972 179 21/03/2019
APPLE COMPUTER 0,0% 50 196,02 USD 9 801 8 614 21/03/2019
CAPGEMINI 2,2% 8000 106,58 EUR 852 600 852 600 21/03/2019
CISCO SYSTEMS 0,5% 4500 54,16 USD 243 698 214 186 21/03/2019
ECONOCOM GROUP 0,6% 60000 3,60 EUR 216 120 216 120 21/03/2019
MELEXIS 1,6% 10500 58,90 EUR 618 450 618 450 21/03/2019
OPEN TEXT 0,7% 8000 38,06 USD 304 480 267 607 21/03/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,8% 65000 4,60 EUR 299 000 299 000 21/03/2019
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,3% 500000 0,99 EUR 497 064 497 064 20/03/2019
KINEPOLIS GROEP 0,5% 4000 48,93 EUR 195 700 195 700 21/03/2019
PUBLICIS GROUPE 1,4% 11229 50,01 EUR 561 562 561 562 21/03/2019
WALT DISNEY CORP. 1,2% 5000 109,07 USD 545 350 479 308 21/03/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,3% 500000 1,03 EUR 523 986 523 986 20/03/2019
AGEAS 2,2% 20000 43,07 EUR 861 300 861 300 21/03/2019
ALLIANZ SE-REG 2,0% 4000 197,41 EUR 789 640 789 640 21/03/2019
INTRUM AB 1,6% 24000 269,95 SEK 6 478 800 622 289 21/03/2019
KBC ANCORA 0,8% 7000 42,58 EUR 298 060 298 060 21/03/2019
KBC GROEP 1,1% 7000 62,87 EUR 440 090 440 090 21/03/2019
Overheid
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,7% 1000000 1,05 EUR 1 054 562 1 054 562 21/03/2019
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 1,4% 500000 1,07 EUR 541 438 541 438 20/03/2019
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,4% 500000 1,06 EUR 534 226 534 226 20/03/2019
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,5% 500000 1,14 EUR 581 038 581 038 20/03/2019
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,6% 900000 1,12 EUR 1 025 514 1 025 514 20/03/2019
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 0,3% 100000 1,01 EUR 112 113 112 113 21/03/2019
Chemie
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 450000 1,04 EUR 478 491 478 491 21/03/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300000 1,03 EUR 315 947 315 947 20/03/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,8% 4000 88,33 USD 353 300 310 515 21/03/2019
SOLVAY 2,0% 8000 100,20 EUR 801 600 801 600 21/03/2019
TESSENDERLO GROUP N.V. 0,8% 10000 31,38 EUR 313 750 313 750 21/03/2019
Agricultuur
MOWI ASA 1,3% 25000 201,15 NOK 5 028 750 522 990 21/03/2019
SIPEF 1,4% 10636 51,40 EUR 546 690 546 690 21/03/2019
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 0,6% 150 1 781,68 USD 267 252 234 888 21/03/2019
LVMH 1,5% 1875 318,23 EUR 596 672 596 672 21/03/2019
VAN DE VELDE 0,7% 10000 29,30 EUR 293 000 293 000 21/03/2019
Nutssector
ELIA 1,4% 9000 62,75 EUR 564 750 564 750 21/03/2019
Telecomoperatoren
PROXIMUS 1,2% 18500 25,23 EUR 466 755 466 755 21/03/2019
Vastgoedfonds
RETAIL ESTATES GVV 1,4% 6900 80,10 EUR 552 690 552 690 21/03/2019
VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 0,8% 7000 47,50 EUR 332 500 332 500 21/03/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

 Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,70%

Eénmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 3%, 0% bij Dierickx Leys Private Bank
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Derde kwartaal 2018

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

Maximum 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.

Maximum 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • Maximum 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER.

Maximum 10% mag in cash belegd worden.

Minimum 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid.


De publicatie van de resultaten over het eerste halfjaar gaven de aandelenmarkten vleugels in juli en augustus. De ontketende handelsspanningen tussen de VS en zijn handelspartners, het strakkere rentebeleid van de Federal Reserve, de moeilijke onderhandelingen tussen het VK en de EU en de duale houding tegenover Europa en zijn begrotingseisen van Italië belemmerden de klim van de aandelenmarkten amper.

De beheerder beperkt het gedeelte staatsobligaties uit de eurozone tot een minimum en is nagenoeg volledig rond Belgische staatsobligaties opgebouwd. De maximale looptijd binnen deze groep is acht jaar om het renterisico te beperken. Om nog enig rendement uit de obligaties te genereren focust de beheerder sinds enkele jaren maximaal op bedrijfsobligaties, zowel binnen als buiten de EER. De kwaliteit van de bedrijven is hoog en de maximale looptijd acht jaar, om forse verliezen bij een oplopende rente en risicovergoeding te vermijden. 


De verschillen tussen winnaars en verliezers zijn zeer groot de afgelopen zomer.

Liefst vier partijen onderzochten een eventuele overname van het Engelse IWG (-24%), maar het management van IWG trok de stekker uit de onderhandelingen omdat de biedende partijen onvoldoende wilden betalen. Als gevolg van het afspringen van de gesprekken ging het aandeel lager. Van de Velde (-19%), Amtserdam Commodities (-17%) en Sipef (-12%) behoren tot de groep van de kleinere kapitalisaties, een groep die het in het derde kwartaal opvallend moeilijk had op de beurs. Ryanair Holdings (-17%) leed onder de stakingen en de hogere olieprijs. Anheuser Busch Inbev, Publicis (beiden -13%), GIMV (-10%), Randstad (-9%) en LyondellBasell (-8%) maken de top-10 van de dalers rond.

De goede prestaties van de Amerikaanse aandelenmarkt sijpelt door in de lijst van de grootste stijgers. Met HCA Healthcare (+35%), CVS Health (+22%) en Johnson & Johnson (+13%) is de gezondheidssector goed vertegenwoordigd. Ook de holdings tekenen met Sofina (+16%) en Investor (+13%) bovengemiddeld present. Apple Computer (+21%), Marine Harvest (+15%), Walt Disney, Intrum (beiden +11%) en Brookfield Asset Management (+9%) vervolledigen de top-10.

De waarde van een deelbewijs steeg in het derde kwartaal met 1,24%.

Kwartaalrapport - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Kwartaalrapport 30 september 2018 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Halfjaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Halfjaarverslag juni 2018 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Jaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Jaarverslag december 2017 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


KIID - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Prospectus Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Fiscaliteit


Tijdstip van opname kapitaal

Moment van

belasting

Tarief

Belastbare basis

Stortingen

t.e.m. 1991

Stortingen

vanaf 1992

Algemene regel

Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar)

Op 60 jaar

8%


Kapitalisatie

aan 6,25%


Kapitalisatie

aan 4,75%

Uitzonderingen

a) Contract afgesloten ná de leeftijd van 55 jaar:→ uitkering 10 jaar na aflsuiting contract

Na 10 jaar

8%

→ uitkering vroeger

Bij uitkering

33%

b) Contract afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar:

→ opname vóór 60 jaar en;

→ contract loopt minimaal 10 jaar en;

→ minimaal 5 stortingen en;

→ iedere storting is ten minste 5 jaar belegd en;

→ pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;

→ toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.

Bij uitkering

8%

c) Overlijden

Bij overlijden

8%

d) in alle andere omstandigheden

Bij uitkering

Progressief  tarief /

33% (*)Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer