Interbeurs Hermes Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management nv - Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

Compartimentsbeschrijving

Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, dat aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen bevat. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 23/09/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -9,52%
1 jaar -6,03%
2 jaar -0,66%
3 jaar -0,20%
5 jaar 2,69%
Rendement sinds oprichting 5,65%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 12,57 per 31/03/20
Sharpe Ratio (3 jaar) -0,23 per 31/03/20

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat het risico en de opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3% mais 0% chez Dierickx Leys Private Bank sa
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 februari 1987
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving -
Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

Investeringspolitiek

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

 • Maximaal 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.
 • Maximaal 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • Maximaal 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER;
 • Maximaal 10% mag in cash belegd worden;
 • Minimaal 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 31,7% 11 671 863
Aandelen 66,2% 24 381 297
Rek courant 2,1% 783 590
Totaal in EUR 100,0% 36 836 751

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 762 416 0 30 654 725 31 417 141 85,3%
CAD 0,6423 0 0 380 800 244 569 0,7%
USD 0,8590 2 374 0 4 889 687 4 202 281 11,4%
SEK 0,0940 0 0 5 072 760 477 042 1,3%
GBP 1,0945 5 441 0 435 434 482 538 1,3%
NOK 0,0897 146 931 0 0 13 180 0,0%
Totaal in EUR 36 836 751

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,4% 588 800
Transport/Vervoer 1,4% 342 600
Distributie 4,3% 1 037 719
Media 0,5% 111 200
Voeding 1,8% 428 260
Consumptie/Luxe 10,7% 2 618 631
Farmacie/Medical 8,4% 2 049 066
Holdings 29,7% 7 248 267
Financieel 9,8% 2 398 939
Vastgoed 4,2% 1 022 628
Technologie 13,8% 3 358 600
Nutssector 5,6% 1 356 445
Telecomoperatoren 0,6% 153 950
Staal/Non-ferro 3,1% 749 539
Vastgoedfonds 3,8% 916 654
Totaal in EUR 24 381 297

Huidige netto inventariswaarde op 23/09/2020

Kapitalisatie 188.2 EUR

Interbeurs Hermes Pensioenfonds kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,5% 500000 1,07 EUR 537 097 537 097 25/09/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,7% 10000 38,08 CAD 380 800 244 569 24/09/2020
DIETEREN 2,2% 14500 54,70 EUR 793 150 793 150 25/09/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,4% 500000 1,04 EUR 525 766 525 766 24/09/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 200000 1,03 EUR 211 064 211 064 25/09/2020
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,1% 400000 1,00 EUR 402 090 402 090 25/09/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,8% 300000 1,02 EUR 312 156 312 156 25/09/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 186000 1,04 EUR 192 589 192 589 25/09/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,1% 15000 31,76 USD 476 400 409 228 24/09/2020
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 0,4% 16000 8,75 EUR 140 000 140 000 25/09/2020
IMMOFINANZ 1,3% 36000 13,15 EUR 473 400 473 400 25/09/2020
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,4% 500000 1,05 EUR 523 620 523 620 24/09/2020
AENA SME 0,9% 3000 114,20 EUR 342 600 342 600 24/09/2020
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,5% 500000 1,13 EUR 567 979 567 979 24/09/2020
PROXIMUS 0,4% 10000 15,40 EUR 153 950 153 950 25/09/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 300000 1,02 EUR 311 663 311 663 24/09/2020
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,5% 500000 1,07 EUR 540 334 540 334 24/09/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 3,2% 1800 657,40 EUR 1 183 320 1 183 320 25/09/2020
FAGRON 2,4% 40953 21,14 EUR 865 746 865 746 25/09/2020
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,1% 400000 1,01 EUR 408 643 408 643 25/09/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 100000 1,04 EUR 104 415 104 415 24/09/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,6% 200000 1,07 EUR 213 206 213 206 24/09/2020
Voeding
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,1% 400000 1,03 EUR 412 790 412 790 24/09/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,4% 500000 1,04 EUR 530 799 530 799 25/09/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 9500 45,08 EUR 428 260 428 260 25/09/2020
Holdings
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 1,1% 400000 1,05 EUR 420 574 420 574 24/09/2020
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,7% 9000 110,00 EUR 990 000 990 000 25/09/2020
BREDERODE 4,2% 19974 76,80 EUR 1 534 003 1 534 003 25/09/2020
EXOR NV 1,9% 15309 46,79 EUR 716 308 716 308 25/09/2020
GIMV 2,0% 15576 46,25 EUR 720 390 720 390 25/09/2020
PROSUS NV 2,6% 12417 77,52 EUR 962 566 962 566 25/09/2020
SOFINA 6,3% 10000 232,50 EUR 2 325 000 2 325 000 25/09/2020
Technologie
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,4% 500000 1,02 EUR 510 965 510 965 25/09/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,4% 500000 1,01 EUR 508 219 508 219 24/09/2020
ALPHABET INC class C 1,5% 450 1 428,29 USD 642 731 552 106 24/09/2020
CAPGEMINI 2,4% 8000 109,75 EUR 878 000 878 000 25/09/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,8% 3000 118,18 USD 354 540 304 550 24/09/2020
CISCO SYSTEMS 1,0% 11665 37,85 USD 441 520 379 266 24/09/2020
MICROSOFT 1,1% 2412 203,19 USD 490 094 420 991 24/09/2020
OPEN TEXT 1,1% 11000 41,30 USD 454 300 390 244 24/09/2020
SS&C TECHNOLOGIES 0,7% 5000 59,30 USD 296 500 254 694 24/09/2020
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,5% 65000 2,75 EUR 178 750 178 750 25/09/2020
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,2% 500000 0,88 EUR 451 291 451 291 24/09/2020
KINEPOLIS GROEP 0,3% 4000 27,80 EUR 111 200 111 200 25/09/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,4% 500000 1,04 EUR 523 342 523 342 25/09/2020
AGEAS 2,2% 23402 34,27 EUR 801 987 801 987 25/09/2020
ALLIANZ SE-REG 1,8% 4000 161,66 EUR 646 640 646 640 25/09/2020
INTRUM AB 1,3% 24156 210,00 SEK 5 072 760 477 042 25/09/2020
KBC ANCORA 0,5% 7000 26,08 EUR 182 560 182 560 25/09/2020
KBC GROEP 0,8% 7000 41,53 EUR 290 710 290 710 25/09/2020
Overheid
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,9% 1000000 1,07 EUR 1 069 782 1 069 782 25/09/2020
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 1,4% 500000 1,00 EUR 518 646 518 646 23/09/2020
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,5% 500000 1,09 EUR 546 551 546 551 23/09/2020
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,5% 500000 1,12 EUR 564 684 564 684 24/09/2020
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,1% 700000 1,05 EUR 763 596 763 596 24/09/2020
Chemie
SOLVAY 1,6% 8000 73,60 EUR 588 800 588 800 25/09/2020
Consumptie/Luxe
CAPRI HOLDINGS 2,0% 43685 19,71 USD 861 031 739 626 24/09/2020
KERING (EX-PPR) 2,1% 1400 562,70 EUR 787 780 787 780 25/09/2020
LVMH 2,0% 1875 395,80 EUR 742 125 742 125 25/09/2020
MONCLER 0,9% 10000 34,91 EUR 349 100 349 100 25/09/2020
Nutssector
ELIA GROUP 2,4% 10125 86,90 EUR 879 863 879 863 25/09/2020
NATIONAL GRID 1,3% 51312 8,49 GBP 435 434 476 582 25/09/2020
Staal/Non-ferro
NEWMONT CORPORATION 2,0% 14202 61,44 USD 872 571 749 539 24/09/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 2,1% 6176 123,60 EUR 763 354 763 354 25/09/2020
VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 0,4% 7000 21,90 EUR 153 300 153 300 25/09/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Commission de performance Non applicables 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,70%

Eénmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 3%, 0% bij Dierickx Leys Private Bank
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Eerste kwartaal 2020

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

Maximum 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.

Maximum 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • Maximum 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER.

Maximum 10% mag in cash belegd worden.

Minimum 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid.


Coronavirus beheerst de economie en de aandelenmarkten
De voorbije maanden stonden volledig in het teken van de uitbraak en wereldwijde verspreiding van het coronavirus, nu ook bekend onder de naam covid-19. Toen het virus in januari opdook in de Chinese stad Wuhan leidde dit tot drastische maatregelen vanwege de Chinese overheid waarbij de stad en een aantal omliggende steden volledig afgesloten werden van de buitenwereld om de verspreiding van het virus te stoppen. Deze forse maatregelen leken in eerste instantie te werken en het aantal nieuwe besmettingen begon enkele weken later af te nemen. Toen eind februari echter in Italië op korte termijn het aantal besmettingen sterk toenam, kwam snel het besef dat ook in Europa en andere werelddelen ingrijpende maatregelen nodig waren om de verspreiding van het dodelijke virus af te remmen. In de weken daarna namen overheden wereldwijd gelijkaardige maatregelen als in China waardoor winkels en bedrijven massaal gesloten werden en burgers gevraagd werd om zoveel mogelijk binnen te blijven. Als gevolg hiervan kwam de wereldeconomie tot een stilstand. Verschillende overheden en centrale banken grepen daarna ook in en kondigden een reeks steunmaatregelen aan om de financiële gevolgen voor burgers en bedrijven te beperken en een relance van de economie mogelijk te maken zodra de genomen maatregelen opnieuw versoepeld kunnen worden.

Obligatiemarkten
In een reactie op het coronavirus verlaagde de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, haar rente in twee stappen fors tot 0%, en
verschillende andere centrale banken voerden in hun zog ook renteverlagingen door. Naast de renteverlaging kondigde de Federal Reserve ook aan onbeperkt obligaties te zullen opkopen om de rentevoeten op staats- en bedrijfsobligaties laag te houden. De Europese Centrale Bank greep ook in en kondigde aan dit jaar voor maar liefst € 750 miljard aan obligaties te zullen opkopen. Deze forse maatregelen moeten ervoor zorgen dat het financiële systeem vlot blijft werken in de huidige crisistijden en bedrijven en overheden zich nog altijd aan lage rentevoeten kunnen blijven financieren. De rentevoeten blijven door deze ingrepen gebetonneerd op zeer lage niveaus. De rentevoeten in de V.S. daalden hierdoor zelfs naar historische dieptepunten: een staatsobligatie op 10 jaar levert vandaag nog een rendement op van 0.85% en de staatsobligaties op kortere termijn geven voor het eerst in de geschiedenis een negatief rendement.

Aandelenmarkten
Na een goede jaarstart waarin de beurzen begin februari nog nieuwe records neerzetten, veranderde het beursklimaat compleet vanaf eind februari, toen begon duidelijk te worden dat het coronavirus een wereldwijde pandemie zou worden met verstrekkende gevolgen voor de wereldeconomie. In enkele weken tijd daalden de meeste beurzen met 20 à 30%. De onzekerheid over de uiteindelijke impact van het coronavirus maakt beleggers nerveus, en zet aan tot verkopen. De aangekondigde stimulusmaatregelen van de verschillende overheden hebben beleggers nog niet kunnen geruststellen, ook al zijn deze maatregelen van een nooit geziene omvang.


Commentaar bij de voornaamste transacties

Nieuw in de portefeuille
Microsoft
Microsoft ontwikkelt, produceert en verkoopt allerhande software als besturingssysteem (operating system), software voor servers, software voor ondernemingen en particulieren, software voor het internet e.d.m.. Het bedrijf produceert ook games. Het bedrijf is uiteraard gekend van het besturingssysteem Microsoft Windows, en de toepassingen Microsoft Word en Microsoft Excel. Daarnaast produceren ze de Xbox spelconsole. De “cloud”-gerelateerde omzet is om en bij de 30%. Bij cloud computing wordt buiten een bedrijf om, via een netwerk (meestal het internet), hardware, software en gegevens ter beschikking gesteld. Hierdoor heeft het bedrijf in kwestie (of een particulier) slechts een heel beperkte lokale IT-uitrusting nodig. De gebruiker moet geen eigenaar meer zijn van alle elementen (hardware, software) die in de cloud zitten, maar betaalt daar dikwijls dan wel een soort huurvergoeding voor (Software as a Service (Saas)/Software on Demand). De belangrijkste spelers in “cloud”-toepassingen zijn naast Amazon (AWS) en Microsoft (Azure) ook onder andere IBM en Google. Canada Goose Holding Canada Goose is producent van luxekledij, vooral winterkledij. Canada Goose levert 51,9% van haar omzet via eigen winkels; 48,1% wordt verkocht via de groothandel. Canada is de thuismarkt voor Canada Goose, waar 35% van de jaarlijkse omzet gegenereerd wordt. De V.S. is goed voor 30% van de omzet. De rest van de wereld zorgt voor 34% van de omzet.

Prosus
Prosus is een in Nederland gevestigde holding met als voornaamste deelneming een belang van 31% in het Chinese Tencent. Bij de overige participaties zitten onder andere maaltijdbezorgers Delivery Hero uit Duitsland, het Braziliaanse iFood en het Indische Swiggy, alsook OLX, een online platform voor zoekertjes voor voornamelijke tweedehandswagens en de online betalingsdienst PayU. Tencent is goed voor iets meer dan 90% van de intrinsieke waarde.

Capri Holdings
Capri Holdings (voordien Michael Kors Holdings) werd opgericht door de Amerikaanse designer Michael Kors in 1981. In 2017 kocht het bedrijf Jimmy Choo over voor GBP 896 miljoen. In 2018 werd Versace overgekocht voor $ 2,1 miljard. Het bedrijf verkoopt handtassen, kledij, schoenen, juwelen, horloges, parfums en accessoires.
Omzetverdeling:

 • Michael Kors: 72,9%
 • Versace: 15,4%
 • Jimmy Choo: 11,7%

Geografische omzetspreiding :

 • Amerika: 60,7%
 • EMEA: 24,4%
 • Azië: 14,8%

Uit de portefeuille gelicht

Kion Group
Kion is de wereldwijde nummer 2 in de productie en verkoop van heftrucks voor zowel indoor als outdoor gebruik. In Europa is het de nummer 1 vóór haar eveneens Duitse collega Jungheinrich. Sinds de overname in 2016 van marktleider Dematic is het ook actief in de verkoop van software en materiaal voor de automatisatie van magazijnen ('supply chain solutions'). 57% van de omzet komt van de verkoop van producten, en 43% van de verkoop van diensten, wat vooral onderhoudsdiensten zijn. De marges op de diensten zijn ruim dubbel zo hoog als op de productverkopen. De aandelen werden verkocht vanwege de verzwakkende situatie voor de verwerkende nijverheid in Europa. 

Retail Estates
De aandelen van de Belgische specialist in stonden in het begin van het jaar 30% boven hun intrinsieke waarde genoteerd en werden verkocht.

Mowi
De Noorse zalmproducent noteerde tegen historisch hoge koersen. Gezien de cycliciteit van de activiteit was het opwaarts potentieel van het aandeel beperkt en werd het verkocht.

Obligaties Flowserve
De ernstige economische gevolgen van het stilleggen van economie en samenleving ter bestrijding van de Covid-19 pandemie zet het comité aan om naar het einde van het kwartaal de obligaties Flowserve te verkopen, ook vanwege een zwakke duurzaamheidsscore.

Jaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Jaarverslag december 2019 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


KIID - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Essentiële beleggersinformatie

Download


Kwartaalrapport - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Kwartaalrapport 30 juni 2020

Download


Halfjaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Halfjaarverslag 30 juni 2020 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Prospectus - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Prospectus Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Fiscaliteit


Tijdstip van opname kapitaal

Moment van

belasting

Tarief

Belastbare basis

Stortingen

t.e.m. 1991

Stortingen

vanaf 1992

Algemene regel

Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar)

Op 60 jaar

8%


Kapitalisatie

aan 6,25%


Kapitalisatie

aan 4,75%

Uitzonderingen

a) Contract afgesloten ná de leeftijd van 55 jaar:→ uitkering 10 jaar na aflsuiting contract

Na 10 jaar

8%

→ uitkering vroeger

Bij uitkering

33%

b) Contract afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar:

→ opname vóór 60 jaar en;

→ contract loopt minimaal 10 jaar en;

→ minimaal 5 stortingen en;

→ iedere storting is ten minste 5 jaar belegd en;

→ pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;

→ toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.

Bij uitkering

8%

c) Overlijden

Bij overlijden

8%

d) in alle andere omstandigheden

Bij uitkering

Progressief  tarief /

33% (*)Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer