Interbeurs Hermes Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management nv - Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

Compartimentsbeschrijving

Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, dat aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen bevat. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 16/01/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 2,81%
1 jaar -5,67%
2 jaar -0,10%
3 jaar 3,30%
5 jaar 3,76%
Rendement sinds oprichting 6,03%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6,38 per 30/09/18
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,81 per 30/09/18

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat het risico en de opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3,00% maar 0,00% bij Dierickx Leys Private Bank nv
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 februari 1987
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving -
Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

Investeringspolitiek

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

 • Maximaal 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.
 • Maximaal 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • Maximaal 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER;
 • Maximaal 10% mag in cash belegd worden;
 • Minimaal 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 34,9% 13 292 070
Obl variabele rente 0,3% 112 182
Aandelen 63,8% 24 322 306
Rek courant 1,1% 405 924
Totaal in EUR 100,0% 38 132 482

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 83 400 0 30 704 748 30 788 147 80,7%
USD 0,8775 333 181 0 4 755 985 4 465 744 11,7%
DKK 0,1340 0 0 2 555 000 342 370 0,9%
NOK 0,1029 97 541 0 4 750 000 498 812 1,3%
CHF 0,8824 0 0 632 925 558 525 1,5%
SEK 0,0976 56 000 0 13 643 600 1 336 602 3,5%
GBP 1,1345 12 921 0 112 500 142 283 0,4%
Totaal in EUR 38 132 482

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 5,7% 1 375 989
Transport/Vervoer 4,9% 1 183 570
Distributie 3,0% 736 025
Media 4,5% 1 082 774
Agricultuur 4,2% 1 029 084
Voeding 4,3% 1 048 830
Consumptie/Luxe 3,1% 750 703
Farmacie/Medical 6,2% 1 518 347
Diensten 2,0% 498 360
Holdings 26,9% 6 549 319
Financieel 13,4% 3 253 426
Vastgoed 2,0% 497 580
Industrie 1,8% 445 500
Technologie 10,6% 2 568 031
Nutssector 2,2% 543 600
Telecomoperatoren 1,7% 421 338
Vastgoedfonds 3,4% 819 830
Totaal in EUR 24 322 306

Huidige netto inventariswaarde op 16/01/2019

Kapitalisatie 181.66 EUR

Interbeurs Hermes Pensioenfonds kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,3% 500000 0,99 EUR 502 527 502 527 18/01/2019
CVS HEALTH CORP 0,6% 4000 65,52 USD 262 080 229 975 18/01/2019
DIETEREN 1,3% 14500 34,90 EUR 506 050 506 050 18/01/2019
Bouw
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,5% 200000 0,99 EUR 201 394 201 394 17/01/2019
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 500000 1,00 EUR 510 193 510 193 17/01/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 200000 1,03 EUR 206 863 206 863 18/01/2019
Voeding
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 1,4% 500000 1,03 EUR 517 484 517 484 17/01/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 400000 0,95 EUR 385 057 385 057 17/01/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,4% 500000 1,03 EUR 515 147 515 147 18/01/2019
AMSTERDAM COMMODITIES 0,2% 4000 18,30 EUR 73 200 73 200 18/01/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,1% 6500 64,17 EUR 417 105 417 105 18/01/2019
NESTLE SA 1,5% 7500 84,39 CHF 632 925 558 525 18/01/2019
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,1% 400000 1,01 EUR 411 342 411 342 18/01/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,8% 300000 1,02 EUR 309 510 309 510 18/01/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 186000 1,01 EUR 190 487 190 487 18/01/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,0% 10000 42,16 USD 421 600 369 954 18/01/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 0,3% 50000 2,25 GBP 112 500 127 626 18/01/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,0% 400000 0,93 EUR 375 751 375 751 17/01/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,1% 400000 0,99 EUR 401 379 401 379 18/01/2019
BPOST 0,4% 19500 8,28 EUR 161 460 161 460 18/01/2019
KION GROUP 0,7% 6000 47,34 EUR 284 040 284 040 18/01/2019
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,3% 500000 1,00 EUR 504 151 504 151 17/01/2019
BMW VORZUGSAKTIEN 1,0% 6000 64,08 EUR 384 450 384 450 18/01/2019
DSV 0,9% 5000 511,00 DKK 2 555 000 342 370 18/01/2019
RYANAIR HOLDINGS 1,2% 45000 10,15 EUR 456 750 456 750 18/01/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 300000 1,00 EUR 306 452 306 452 17/01/2019
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250000 1,07 EUR 267 924 267 924 18/01/2019
HCA HEALTHCARE 1,9% 6000 134,54 USD 807 240 708 353 18/01/2019
JOHNSON & JOHNSON 0,9% 3000 130,69 USD 392 070 344 041 18/01/2019
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 2000 265,50 USD 531 000 465 953 18/01/2019
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,1% 400000 1,03 EUR 416 541 416 541 18/01/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 100000 1,00 EUR 101 012 101 012 17/01/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,6% 200000 1,06 EUR 213 056 213 056 17/01/2019
RANDSTAD 1,3% 12000 41,53 EUR 498 360 498 360 18/01/2019
Holdings
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 1,1% 400000 1,00 EUR 402 837 402 837 17/01/2019
ACKERMANS & VAN HAAREN 3,3% 9000 139,65 EUR 1 256 850 1 256 850 18/01/2019
BREDERODE 2,9% 19974 54,80 EUR 1 094 575 1 094 575 18/01/2019
EXOR NV 1,4% 10000 55,06 EUR 550 600 550 600 18/01/2019
GIMV 1,9% 15000 48,05 EUR 720 750 720 750 18/01/2019
INVESTOR B 2,0% 20000 397,30 SEK 7 946 000 775 252 18/01/2019
JARDINE STRATEGIC 1,0% 12000 36,59 USD 439 080 385 293 17/01/2019
SOFINA 4,6% 10000 176,60 EUR 1 766 000 1 766 000 18/01/2019
Technologie
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,4% 500000 1,04 EUR 526 493 526 493 18/01/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,3% 500000 1,00 EUR 508 642 508 642 17/01/2019
ALPHABET INC class C 2,3% 900 1 098,26 USD 988 434 867 351 18/01/2019
APPLE COMPUTER 0,0% 50 156,82 USD 7 841 6 880 18/01/2019
CAPGEMINI 2,0% 8000 96,30 EUR 770 400 770 400 18/01/2019
MELEXIS 1,5% 10500 56,00 EUR 588 000 588 000 18/01/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,9% 65000 5,16 EUR 335 400 335 400 18/01/2019
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,3% 500000 0,99 EUR 497 790 497 790 17/01/2019
PUBLICIS GROUPE 1,6% 11229 53,04 EUR 595 586 595 586 18/01/2019
WALT DISNEY CORP. 1,3% 5000 111,04 USD 555 200 487 188 18/01/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,4% 500000 1,03 EUR 522 423 522 423 17/01/2019
AGEAS 2,2% 20000 41,16 EUR 823 200 823 200 18/01/2019
ALLIANZ SE-REG 1,9% 4000 184,56 EUR 738 240 738 240 18/01/2019
INTRUM AB 1,5% 24000 237,40 SEK 5 697 600 555 886 18/01/2019
KBC ANCORA 0,7% 7000 40,18 EUR 281 260 281 260 18/01/2019
KBC GROEP 1,1% 7000 59,87 EUR 419 090 419 090 18/01/2019
NATIONALE BANK 1,1% 175 2 490,00 EUR 435 750 435 750 18/01/2019
Overheid
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,7% 1000000 1,04 EUR 1 041 425 1 041 425 18/01/2019
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 1,4% 500000 1,07 EUR 541 955 541 955 18/01/2019
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,4% 500000 1,05 EUR 525 740 525 740 16/01/2019
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,5% 500000 1,14 EUR 577 165 577 165 16/01/2019
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,7% 900000 1,13 EUR 1 025 512 1 025 512 18/01/2019
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 0,3% 100000 1,01 EUR 112 182 112 182 18/01/2019
Chemie
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,3% 450000 1,05 EUR 477 094 477 094 18/01/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300000 1,01 EUR 308 726 308 726 17/01/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,8% 4000 87,86 USD 351 440 308 389 18/01/2019
SOLVAY 2,0% 8000 95,20 EUR 761 600 761 600 18/01/2019
TESSENDERLO GROUP N.V. 0,8% 10000 30,60 EUR 306 000 306 000 18/01/2019
Agricultuur
MOWI ASA 1,3% 25000 190,00 NOK 4 750 000 488 775 18/01/2019
SIPEF 1,4% 10636 50,80 EUR 540 309 540 309 18/01/2019
Consumptie/Luxe
LVMH 1,2% 1875 253,98 EUR 476 203 476 203 18/01/2019
VAN DE VELDE 0,7% 10000 27,45 EUR 274 500 274 500 18/01/2019
Nutssector
ELIA 1,4% 9000 60,40 EUR 543 600 543 600 18/01/2019
Telecomoperatoren
PROXIMUS 1,1% 18500 22,78 EUR 421 338 421 338 18/01/2019
Vastgoedfonds
RETAIL ESTATES GVV 1,4% 6900 75,70 EUR 522 330 522 330 18/01/2019
VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 0,8% 7000 42,50 EUR 297 500 297 500 18/01/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

 Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,70%

Eénmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 3%, 0% bij Dierickx Leys Private Bank
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Derde kwartaal 2018

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

Maximum 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.

Maximum 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • Maximum 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER.

Maximum 10% mag in cash belegd worden.

Minimum 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid.


De publicatie van de resultaten over het eerste halfjaar gaven de aandelenmarkten vleugels in juli en augustus. De ontketende handelsspanningen tussen de VS en zijn handelspartners, het strakkere rentebeleid van de Federal Reserve, de moeilijke onderhandelingen tussen het VK en de EU en de duale houding tegenover Europa en zijn begrotingseisen van Italië belemmerden de klim van de aandelenmarkten amper.

De beheerder beperkt het gedeelte staatsobligaties uit de eurozone tot een minimum en is nagenoeg volledig rond Belgische staatsobligaties opgebouwd. De maximale looptijd binnen deze groep is acht jaar om het renterisico te beperken. Om nog enig rendement uit de obligaties te genereren focust de beheerder sinds enkele jaren maximaal op bedrijfsobligaties, zowel binnen als buiten de EER. De kwaliteit van de bedrijven is hoog en de maximale looptijd acht jaar, om forse verliezen bij een oplopende rente en risicovergoeding te vermijden. 


De verschillen tussen winnaars en verliezers zijn zeer groot de afgelopen zomer.

Liefst vier partijen onderzochten een eventuele overname van het Engelse IWG (-24%), maar het management van IWG trok de stekker uit de onderhandelingen omdat de biedende partijen onvoldoende wilden betalen. Als gevolg van het afspringen van de gesprekken ging het aandeel lager. Van de Velde (-19%), Amtserdam Commodities (-17%) en Sipef (-12%) behoren tot de groep van de kleinere kapitalisaties, een groep die het in het derde kwartaal opvallend moeilijk had op de beurs. Ryanair Holdings (-17%) leed onder de stakingen en de hogere olieprijs. Anheuser Busch Inbev, Publicis (beiden -13%), GIMV (-10%), Randstad (-9%) en LyondellBasell (-8%) maken de top-10 van de dalers rond.

De goede prestaties van de Amerikaanse aandelenmarkt sijpelt door in de lijst van de grootste stijgers. Met HCA Healthcare (+35%), CVS Health (+22%) en Johnson & Johnson (+13%) is de gezondheidssector goed vertegenwoordigd. Ook de holdings tekenen met Sofina (+16%) en Investor (+13%) bovengemiddeld present. Apple Computer (+21%), Marine Harvest (+15%), Walt Disney, Intrum (beiden +11%) en Brookfield Asset Management (+9%) vervolledigen de top-10.

De waarde van een deelbewijs steeg in het derde kwartaal met 1,24%.

Kwartaalrapport - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Kwartaalrapport 30 september 2018 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Halfjaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Halfjaarverslag juni 2018 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Jaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Jaarverslag december 2017 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


KIID - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Prospectus Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Fiscaliteit


Tijdstip van opname kapitaal

Moment van

belasting

Tarief

Belastbare basis

Stortingen

t.e.m. 1991

Stortingen

vanaf 1992

Algemene regel

Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar)

Op 60 jaar

8%


Kapitalisatie

aan 6,25%


Kapitalisatie

aan 4,75%

Uitzonderingen

a) Contract afgesloten ná de leeftijd van 55 jaar:→ uitkering 10 jaar na aflsuiting contract

Na 10 jaar

8%

→ uitkering vroeger

Bij uitkering

33%

b) Contract afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar:

→ opname vóór 60 jaar en;

→ contract loopt minimaal 10 jaar en;

→ minimaal 5 stortingen en;

→ iedere storting is ten minste 5 jaar belegd en;

→ pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;

→ toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.

Bij uitkering

8%

c) Overlijden

Bij overlijden

8%

d) in alle andere omstandigheden

Bij uitkering

Progressief  tarief /

33% (*)Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer