Interbeurs Hermes Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management nv - Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

Compartimentsbeschrijving

Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, dat aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen bevat. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 19/01/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -1,51%
1 jaar 18,39%
2 jaar 8,88%
3 jaar 11,02%
5 jaar 6,50%
Rendement sinds oprichting 6,81%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 14,95 per 31/12/21
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,89 per 31/12/21

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat het risico en de opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3% maar 0% bij Dierickx Leys Private Bank nv
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,64%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 februari 1987
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving -
Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

Investeringspolitiek

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

 • Maximaal 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.
 • Maximaal 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • Maximaal 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER;
 • Maximaal 10% mag in cash belegd worden;
 • Minimaal 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 27,9% 11 995 388
Obligaties 0 % 1,2% 505 050
Obl. priv.plaatsing 0,9% 392 241
Aandelen 68,6% 29 516 435
Rek courant 1,4% 591 262
Totaal in EUR 100,0% 43 000 376

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 591 262 0 35 349 549 35 940 811 83,6%
USD 0,8815 0 0 5 768 399 5 084 844 11,8%
CHF 0,9666 0 0 1 054 901 1 019 720 2,4%
SEK 0,0959 0 0 9 963 502 955 002 2,2%
Totaal in EUR 43 000 376

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,2% 954 832
Transport/Vervoer 3,3% 988 470
Distributie 3,5% 1 040 650
Consumptie/Luxe 7,3% 2 165 320
Farmacie/Medical 12,0% 3 531 411
Holdings 20,1% 5 927 402
Financieel 9,5% 2 815 297
Vastgoedontwikkelaars 10,1% 2 983 257
Industrie 5,1% 1 517 502
Technologie 17,7% 5 230 142
Staal/Non-ferro 2,7% 789 828
Vastgoed 5,3% 1 572 324
Totaal in EUR 29 516 435

Huidige netto inventariswaarde op 19/01/2022

Kapitalisatie 248.61 EUR

Interbeurs Hermes Pensioenfonds kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,2% 500000 1,05 EUR 529 954 529 954 21/01/2022
DIETEREN GROUP 2,4% 6500 160,10 EUR 1 040 650 1 040 650 21/01/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,9% 400000 0,98 EUR 403 647 403 647 19/01/2022
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,9% 400000 1,00 EUR 407 165 407 165 22/01/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 0,9% 375000 1,04 EUR 391 063 391 063 22/01/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,8% 300000 1,06 EUR 327 909 327 909 22/01/2022
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 186000 1,06 EUR 199 028 199 028 22/01/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,9% 17370 53,39 USD 927 384 817 489 21/01/2022
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 0,8% 16888 20,27 EUR 342 235 342 235 21/01/2022
IMMOBEL 0,1% 393 75,30 EUR 29 593 29 593 21/01/2022
IMMOFINANZ 1,9% 36000 22,54 EUR 811 440 811 440 21/01/2022
TINC 2,3% 75000 13,10 EUR 982 500 982 500 21/01/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 300000 1,13 EUR 345 123 345 123 19/01/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,2% 500000 1,05 EUR 531 247 531 247 19/01/2022
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,9% 400000 0,99 EUR 401 106 401 106 19/01/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 2,1% 9900 89,44 EUR 885 456 885 456 21/01/2022
FAGRON 1,7% 48000 15,51 EUR 744 480 744 480 21/01/2022
FRESENIUS STA-AKT 2,1% 24500 35,99 EUR 881 755 881 755 21/01/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 2,4% 2925 360,65 CHF 1 054 901 1 019 720 21/01/2022
Bouw
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 200000 1,03 EUR 206 925 206 925 22/01/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 300000 1,05 EUR 319 002 319 002 21/01/2022
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,2% 500000 1,00 EUR 502 712 502 712 19/01/2022
AALBERTS 1,1% 8200 55,98 EUR 459 036 459 036 21/01/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,5% 6700 157,98 EUR 1 058 466 1 058 466 21/01/2022
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,3% 500000 1,10 EUR 560 562 560 562 19/01/2022
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 0,9% 400000 1,00 EUR 407 304 407 304 21/01/2022
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,2% 100000 1,05 EUR 106 346 106 346 19/01/2022
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 200000 1,06 EUR 212 615 212 615 19/01/2022
Voeding
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 400000 1,02 EUR 414 506 414 506 19/01/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 500000 1,07 EUR 537 534 537 534 21/01/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 0,9% 370000 1,04 EUR 392 241 392 241 21/01/2022
Technologie
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,2% 500000 1,00 EUR 507 625 507 625 21/01/2022
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 0,8% 450000 0,92 USD 414 044 364 980 19/01/2022
ALPHABET INC class C 2,2% 420 2 601,84 USD 1 092 773 963 279 21/01/2022
ASML HOLDING 2,1% 1439 629,30 EUR 905 563 905 563 21/01/2022
BARCO 0,8% 16600 19,52 EUR 324 032 324 032 21/01/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,5% 2000 125,07 USD 250 140 220 498 21/01/2022
CISCO SYSTEMS 1,2% 10000 56,68 USD 566 800 499 634 21/01/2022
MICROSOFT 1,5% 2412 296,03 USD 714 024 629 412 21/01/2022
OPEN TEXT 1,0% 11000 46,33 USD 509 630 449 239 21/01/2022
SS&C TECHNOLOGIES 0,8% 5000 79,52 USD 397 600 350 484 21/01/2022
X-FAB SILICON FOUNDRIES 2,1% 100000 8,88 EUR 888 000 888 000 21/01/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,9% 400000 1,00 EUR 401 272 401 272 21/01/2022
AGEAS 1,9% 18926 43,11 EUR 815 900 815 900 21/01/2022
INTRUM AB 2,2% 39998 249,10 SEK 9 963 502 955 002 21/01/2022
KBC ANCORA 2,4% 24574 42,50 EUR 1 044 395 1 044 395 21/01/2022
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,1% 500000 0,93 EUR 465 860 465 860 19/01/2022
Overheid
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,4% 1000000 1,04 EUR 1 046 590 1 046 590 22/01/2022
EUR OLO 16.01.13-22.06.23 2.25% 1,0% 400000 1,04 EUR 421 757 421 757 21/01/2022
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,2% 500000 1,06 EUR 531 032 531 032 19/01/2022
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,0% 380000 1,08 EUR 414 863 414 863 19/01/2022
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 1,2% 500000 1,01 EUR 505 050 505 050 22/01/2022
Consumptie/Luxe
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,8% 300000 1,11 EUR 333 259 333 259 19/01/2022
KERING (EX-PPR) 2,0% 1283 668,80 EUR 858 070 858 070 21/01/2022
LVMH 3,0% 1875 697,20 EUR 1 307 250 1 307 250 21/01/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,9% 350000 1,04 EUR 367 376 367 376 22/01/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 300000 1,10 EUR 337 028 337 028 19/01/2022
NEWMONT CORPORATION 1,8% 14202 63,09 USD 896 004 789 828 21/01/2022
Chemie
SOLVAY 2,2% 8772 108,85 EUR 954 832 954 832 21/01/2022
Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 2,3% 12600 78,45 EUR 988 470 988 470 21/01/2022
Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 3,2% 7825 173,60 EUR 1 358 420 1 358 420 21/01/2022
BREDERODE 2,8% 10000 119,00 EUR 1 190 000 1 190 000 21/01/2022
EXOR NV 2,7% 15309 76,64 EUR 1 173 282 1 173 282 21/01/2022
GIMV 2,2% 17500 53,00 EUR 927 500 927 500 21/01/2022
SOFINA 3,0% 3500 365,20 EUR 1 278 200 1 278 200 21/01/2022
Vastgoed
CARE PROPERTY INVEST GVV 1,8% 30000 25,85 EUR 775 500 775 500 21/01/2022
COFINIMMO GVV 1,9% 5859 136,00 EUR 796 824 796 824 21/01/2022
aedifica cp.nr.28 0,0% 1960 0,00 EUR 0 0 11/06/2021
care property cp.nr.14 ex.10.11.21 0,0% 10000 0,00 EUR 0 0 10/11/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding Niet van toepassing 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,64%

Eénmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 3%, 0% bij Dierickx Leys Private Bank
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Algemeen
In het vierde kwartaal zetten de beurzen hun positieve trend van dit jaar gewoon verder en verschillende beurzen, waaronder de belangrijke
Amerikaanse beurzen, eindigden het jaar zelfs op nieuwe recordhoogten. Mogelijke negatieve factoren (stijgende inflatie, onzekerheid in
China, COVID) zorgden enkel voor tijdelijke adempauzes in de beursklim, die gevoed werd door de nog steeds zeer lage rente, waardoor
beleggers uiteindelijk geen alternatief hadden voor aandelen. 2021 zorgde dan ook voor één van de beste aandelenprestaties van de voorbije jaren.

Obligatiemarkten
Nadat de Amerikaanse centrale bank het hele jaar volhield dat de huidige inflatie van voorbijgaande aard was en ze daardoor niet hoefde in te grijpen, veranderde ze in november van mening: de hoge inflatie kon langer aanhouden dan ze eerst dacht, en daarom zou ze in november beginnen met het afbouwen van haar monetaire stimulus. In december, onder druk van nog steeds stijgende inflatiecijfers, besliste ze zelfs de afbouw te versnellen, zodat de monetaire stimulus in maart 2022 zal eindigen. Een of meerdere renteverhogingen zouden dan later in 2022 op de agenda staan.

In Europa is de inflatie ook in stijgende lijn, maar ligt ze nog duidelijk lager dan in de VS. De Europese Centrale Bank (ECB) is dan ook minder geneigd om haar monetaire steun snel te verminderen. Toch besliste ook de ECB in december om te starten met de afbouw van haar opkoopprogramma van obligaties. Voorzitter Lagarde gaf wel aan dat een renteverhoging in 2022 “zeer onwaarschijnlijk” was. Ondanks de vooruitzichten van een verstrakkend monetair beleid in zowel de VS als Europa bleef de langetermijnrente dit jaar op een zeer laag niveau.

Aandelenmarkten
Goede resultaten bij de meeste bedrijven zorgden ervoor dat de beurzen ook in het vierde kwartaal een mooie stijging optekenden. Eind
november veroorzaakte de opkomst van de omikronvariant van het COVID-virus wat onzekerheid, maar toen bleek dat omikron waarschijnlijk minder ziekmakend was dan de andere varianten, waren beleggers gerustgesteld en volgde een eindejaarsrally. De stijging van de dollar tegenover de euro dit jaar gaf de beursrendementen nog een extra duw.


Commentaar bij de voornaamste transacties

Nieuw in de portefeuille

Aalberts
Aalberts is een industriële technologiegroep met volgende kernactiviteiten:

 • Installation technology: Betreft het ontwerpen en produceren van leidingen en (kunststof-)connectiesystemen voor de aanvoer van water of gas voor verwarming, of koeling, of drinkwater, sprinklersystemen e.d.m. in residentiële woningen, commerciële of industriële panden of installaties.
 • Material technology: Omvat het behandelen van materialen dmv hitte of oppervlaktebehandeling, voor de luchtvaart of energie-industrie (vb. zeer duurzame coatings voor turbines, vleugels en landingsgestellen).
 • Climate technology: Betreft het ontwikkelen en produceren van volledige controlesystemen voor water of lucht voor verwarming, afkoeling en ventilatie, zowel voor residentiële als commerciële gebouwen.
 • Industrial technology: Omvat het ontwerp en productie van op maat gemaakte oplossingen/materialen/onderdelen om gassen en vloeistoffen te regelen onder dikwijls moeilijke omgevingsfactoren (zeer hoge druk of temperaturen).

Ongeveer 58% van de omzet wordt gerealiseerd in Europa, 26% in de VS, 11% in Oost Europa en Rusland en 5% in overige landen.
Het bedrijf werd opgericht door Jan Aalberts, die nog steeds 13,27% aandeelhouder is. In het verleden is het bedrijf fors gegroeid door buyand build acquisities waarbij steeds cross selling kon worden toegepast zodat elke acquisitie in een mum van tijd rendabel was.
De beheerder kocht obligaties € Immobel 5.12.2021-2028 3 % in vervanging van de verkochte obligaties van Iliad.

Uit de portefeuille

€ Iliad 2.11.2021-2028 1,875%: verkocht omdat de beheerder alleen obligaties opneemt van bedrijven waarvan de aandelen beursgenoteerd zijn. De aandelen van Iliad zijn via een openbaar bod tot aankoop van de beurs verdwenen.

Jaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Jaarverslag december 2020 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


KIID - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Essentiële beleggersinformatie 1 juni 2021

Download


Kwartaalrapport - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 31 december 2021

Download


Halfjaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Halfjaarverslag 30 juni 2020 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Prospectus - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Prospectus 2 juni 2021

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Fiscaliteit


Tijdstip van opname kapitaal

Moment van

belasting

Tarief

Belastbare basis

Stortingen

t.e.m. 1991

Stortingen

vanaf 1992

Algemene regel

Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar)

Op 60 jaar

8%


Kapitalisatie

aan 6,25%


Kapitalisatie

aan 4,75%

Uitzonderingen

a) Contract afgesloten ná de leeftijd van 55 jaar:→ uitkering 10 jaar na aflsuiting contract

Na 10 jaar

8%

→ uitkering vroeger

Bij uitkering

33%

b) Contract afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar:

→ opname vóór 60 jaar en;

→ contract loopt minimaal 10 jaar en;

→ minimaal 5 stortingen en;

→ iedere storting is ten minste 5 jaar belegd en;

→ pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;

→ toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.

Bij uitkering

8%

c) Overlijden

Bij overlijden

8%

d) in alle andere omstandigheden

Bij uitkering

Progressief  tarief /

33% (*)Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer