Interbeurs Hermes Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management nv - Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

Compartimentsbeschrijving

Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, dat aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen bevat. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 01/04/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 -20,04%
1 jaar -11,63%
2 jaar -4,90%
3 jaar -3,61%
5 jaar -0,86%
Rendement sinds oprichting 5,05%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6,71 per 31/12/19
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,59 per 31/12/19

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat het risico en de opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3,00% maar 0,00% bij Dierickx Leys Private Bank nv
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 februari 1987
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving -
Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

Investeringspolitiek

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

 • Maximaal 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.
 • Maximaal 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • Maximaal 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER;
 • Maximaal 10% mag in cash belegd worden;
 • Minimaal 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 32,5% 10 787 484
Aandelen 65,7% 21 816 861
Rek courant 1,8% 602 915
Totaal in EUR 100,0% 33 207 261

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 563 865 0 27 623 415 28 187 281 84,9%
GBP 1,1397 5 438 0 216 200 252 589 0,8%
CAD 0,6455 0 0 258 500 166 862 0,5%
USD 0,9212 16 077 0 3 708 955 3 431 685 10,3%
SEK 0,0909 56 000 0 12 661 483 1 155 892 3,5%
NOK 0,0882 146 931 0 0 12 952 0,0%
Totaal in EUR 33 207 261

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,4% 533 920
Transport/Vervoer 2,5% 547 892
Distributie 3,6% 780 212
Media 2,6% 576 868
Voeding 1,8% 381 948
Consumptie/Luxe 10,9% 2 388 833
Farmacie/Medical 6,7% 1 452 678
Holdings 32,3% 7 051 900
Financieel 10,1% 2 205 237
Vastgoed 5,9% 1 280 936
Industrie 0,8% 184 025
Technologie 12,8% 2 795 875
Nutssector 4,3% 942 638
Telecomoperatoren 1,0% 208 900
Vastgoedfonds 2,2% 485 000
Totaal in EUR 21 816 861

Huidige netto inventariswaarde op 01/04/2020

Kapitalisatie 166.31 EUR

Interbeurs Hermes Pensioenfonds kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,5% 500000 0,97 EUR 492 704 492 704 02/04/2020
CANADA GOOSE HOLDINGS 0,5% 10000 25,85 CAD 258 500 166 862 02/04/2020
DIETEREN 1,8% 14500 42,30 EUR 613 350 613 350 02/04/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,5% 500000 0,98 EUR 500 720 500 720 01/04/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 200000 0,99 EUR 200 037 200 037 02/04/2020
Voeding
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 1,5% 500000 1,01 EUR 506 816 506 816 01/04/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,2% 400000 0,97 EUR 395 458 395 458 01/04/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,5% 500000 0,98 EUR 492 390 492 390 02/04/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 9500 40,21 EUR 381 948 381 948 02/04/2020
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,2% 400000 0,99 EUR 397 009 397 009 02/04/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,9% 300000 1,00 EUR 300 403 300 403 02/04/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,6% 186000 0,98 EUR 185 679 185 679 02/04/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,7% 15000 41,62 USD 624 300 575 136 01/04/2020
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 0,4% 16000 8,27 EUR 132 320 132 320 02/04/2020
IMMOFINANZ 1,7% 36000 15,93 EUR 573 480 573 480 02/04/2020
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,5% 500000 1,01 EUR 509 762 509 762 01/04/2020
AENA SME 0,9% 3000 100,50 EUR 301 500 301 500 02/04/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 0,7% 10000 21,62 GBP 216 200 246 392 02/04/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 300000 0,93 EUR 280 457 280 457 01/04/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 2,4% 1800 440,00 EUR 792 000 792 000 02/04/2020
FAGRON 2,0% 38546 17,14 EUR 660 678 660 678 02/04/2020
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,2% 400000 0,95 EUR 386 906 386 906 02/04/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 100000 1,01 EUR 102 463 102 463 01/04/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,6% 200000 1,00 EUR 202 252 202 252 01/04/2020
Holdings
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 1,2% 400000 1,00 EUR 405 862 405 862 01/04/2020
ACKERMANS & VAN HAAREN 3,1% 9000 116,00 EUR 1 044 000 1 044 000 02/04/2020
BREDERODE 4,2% 19974 69,30 EUR 1 384 198 1 384 198 01/04/2020
EXOR NV 1,3% 10000 44,48 EUR 444 800 444 800 02/04/2020
GIMV 2,1% 15000 47,50 EUR 712 500 712 500 02/04/2020
INVESTOR B 2,4% 20000 434,00 SEK 8 680 000 788 925 02/04/2020
PROSUS NV 2,3% 12417 60,52 EUR 751 477 751 477 02/04/2020
SOFINA 5,8% 10000 192,60 EUR 1 926 000 1 926 000 02/04/2020
Technologie
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,5% 500000 1,00 EUR 507 997 507 997 02/04/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,5% 500000 0,99 EUR 503 449 503 449 01/04/2020
ALPHABET INC class C 1,4% 450 1 120,84 USD 504 378 464 658 02/04/2020
CAPGEMINI 1,7% 8000 70,30 EUR 562 400 562 400 02/04/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,8% 3000 98,74 USD 296 220 272 893 02/04/2020
CISCO SYSTEMS 0,5% 4500 39,80 USD 179 100 164 996 02/04/2020
ECONOCOM GROUP 0,3% 60000 1,57 EUR 93 960 93 960 02/04/2020
MELEXIS 0,7% 5000 46,36 EUR 231 800 231 800 02/04/2020
MICROSOFT 1,0% 2412 155,26 USD 374 487 344 996 02/04/2020
OPEN TEXT 1,0% 11000 34,02 USD 374 220 344 750 02/04/2020
SS&C TECHNOLOGIES 0,6% 5000 40,96 USD 204 800 188 672 02/04/2020
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,4% 65000 1,95 EUR 126 750 126 750 02/04/2020
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,4% 500000 0,89 EUR 449 318 449 318 01/04/2020
KINEPOLIS GROEP 0,4% 4000 32,55 EUR 130 200 130 200 02/04/2020
WALT DISNEY CORP. 1,3% 5000 96,97 USD 484 850 446 668 02/04/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,6% 500000 1,02 EUR 516 826 516 826 02/04/2020
AGEAS 2,3% 20000 37,39 EUR 747 800 747 800 02/04/2020
ALLIANZ SE-REG 1,8% 4000 151,46 EUR 605 840 605 840 02/04/2020
INTRUM AB 1,1% 33770 117,90 SEK 3 981 483 361 877 02/04/2020
KBC ANCORA 0,5% 7000 25,80 EUR 180 600 180 600 02/04/2020
KBC GROEP 0,9% 7000 44,16 EUR 309 120 309 120 02/04/2020
Overheid
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 3,2% 1000000 1,05 EUR 1 057 330 1 057 330 02/04/2020
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 1,6% 500000 1,02 EUR 519 430 519 430 02/04/2020
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,6% 500000 1,07 EUR 538 843 538 843 01/04/2020
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,7% 500000 1,12 EUR 571 523 571 523 01/04/2020
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,3% 700000 1,07 EUR 763 850 763 850 01/04/2020
Chemie
SOLVAY 1,6% 8000 66,74 EUR 533 920 533 920 02/04/2020
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 1,4% 400 1 260,00 USD 504 000 464 310 02/04/2020
CAPRI HOLDINGS 0,5% 20000 8,13 USD 162 600 149 795 02/04/2020
KERING (EX-PPR) 1,9% 1400 454,85 EUR 636 790 636 790 02/04/2020
LVMH 1,8% 1875 326,10 EUR 611 438 611 438 02/04/2020
MONCLER 1,0% 10000 32,00 EUR 320 000 320 000 02/04/2020
VAN DE VELDE 0,6% 10000 20,65 EUR 206 500 206 500 02/04/2020
Industrie
AALBERTS 0,6% 8500 21,65 EUR 184 025 184 025 02/04/2020
Nutssector
ELIA GROUP 2,8% 10125 93,10 EUR 942 638 942 638 02/04/2020
Telecomoperatoren
PROXIMUS 0,6% 10000 20,89 EUR 208 900 208 900 02/04/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 0,9% 2500 117,00 EUR 292 500 292 500 02/04/2020
VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 0,6% 7000 27,50 EUR 192 500 192 500 02/04/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

 Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,70%

Eénmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 3%, 0% bij Dierickx Leys Private Bank
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Vierde kwartaal 2019

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

Maximum 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.

Maximum 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • Maximum 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER.

Maximum 10% mag in cash belegd worden.

Minimum 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid.


De financiële markten
De vrees voor een recessie ebde weg in het vierde kwartaal. De verwerkende nijverheid gaat, mede als gevolg van de door de Amerikaanse president Trump ontketende handelsoorlog, door een moeilijke periode. De alsmaar belangrijkere dienstensector houdt echter opvallend goed stand. Hoewel het nog wachten is op een definitief akkoord tussen het V.K. en de Europese Unie, is het dankzij de verkiezingen in december wel duidelijk geworden dat het V.K. de Europese Unie verlaat. Daarenboven is met de overwinning van de Conservatieven de vrees voor nationaliseringen bij een verkiezingsoverwinning van Labour van de baan. Tot slot lijkt president Trump met de verkiezingen in zicht, meer geneigd om met de Chinezen tot een nieuwe handelsovereenkomst te komen. Dit alles leidde tot meer ontspanning op de financiële markten in het vierde kwartaal.

Obligatiemarkten
De obligatiemarkten zogen bijzonder veel geld aan in de eerste negen maanden van dit jaar. Kwaliteitspapier leek een goede beveiliging tegen een nakende recessie. De verruiming van de liquiditeit in de V.S. en Europa en het heropgestarte inkoopprogramma van de E.C.B. zorgden voor bijkomende steun. Nu de grootste vrees voor een recessie achter ons ligt, zoeken beleggers opnieuw meer risicovolle activa op. De rente op de Duitse staatsleningen op 10 jaar veerde op van – 0,56% einde september 2019 naar – 0,22 % net voor Kerstmis, het hoogste niveau sinds de zomer. De inkopen van de E.C.B. lijken weinig impact te hebben.

Aandelenmarkten
De verminderde recessievrees, de hoop op een akkoord tussen China en de V.S., de uitslag van de Britse verkiezingen en meevallende derdekwartaalresultaten zetten de aandelenmarkten op weg naar een mooie winst in het vierde kwartaal.
De nettoinventariswaarde van Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds steeg in het vierde kwartaal van 2019 met 4,3%.


Commentaar bij de voornaamste transacties

Nieuw in de portefeuille
Moncler
Moncler is een kledingfabrikant, bekend van onder meer zijn luxueuze (winter-/ski-)jassen en sportkledij. Het gamma werd gaandeweg uitgebreid. Het van oorsprong Franse bedrijf werd gekocht door de Italiaan Remo Ruffini, die CEO is en 25,9% in handen heeft via Ruffini Partecipazioni Srl. Moncler realiseert 43% van zijn omzet in Azië, waar het zijn grootste groei genereert. In Europa genereert de groep 40 % van zijn omzet. Het Amerikaanse continent is goed voor 16 % van de omzet.

Uit de portefeuille gelicht
Facebook
De beheerder besliste de aandelen Facebook te verkopen omdat het bedrijf in het verleden verschillende keren in opspraak kwam omdat het slordig omsprong met de persoonlijke data van zijn gebruikers.
LyondellBasell
Het aandeel heeft er een mooie rit opzitten sinds de zomer. Het bedrijf heeft te weinig concurrentiële voordelen en werd daarom verkocht.
Obligaties
De obligaties van Colfax 2025 3,25% en Tessenderlo 2022 2,875% werden verkocht omdat ze een te hoog risico in verhouding tot het verwachte rendement vormen.

Jaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Jaarverslag december 2018 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


KIID - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Essentiële beleggersinformatie

Download


Kwartaalrapport - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Kwartaalrapport 31 december 2019 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Halfjaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Halfjaarverslag juni 2018 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Prospectus - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Prospectus Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Fiscaliteit


Tijdstip van opname kapitaal

Moment van

belasting

Tarief

Belastbare basis

Stortingen

t.e.m. 1991

Stortingen

vanaf 1992

Algemene regel

Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar)

Op 60 jaar

8%


Kapitalisatie

aan 6,25%


Kapitalisatie

aan 4,75%

Uitzonderingen

a) Contract afgesloten ná de leeftijd van 55 jaar:→ uitkering 10 jaar na aflsuiting contract

Na 10 jaar

8%

→ uitkering vroeger

Bij uitkering

33%

b) Contract afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar:

→ opname vóór 60 jaar en;

→ contract loopt minimaal 10 jaar en;

→ minimaal 5 stortingen en;

→ iedere storting is ten minste 5 jaar belegd en;

→ pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;

→ toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.

Bij uitkering

8%

c) Overlijden

Bij overlijden

8%

d) in alle andere omstandigheden

Bij uitkering

Progressief  tarief /

33% (*)Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer