Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management nv - Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

Compartimentsbeschrijving

Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, dat aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen bevat. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 17/10/2018

Cumulatief rendement sinds 01/01/2018 -1,45%
1 jaar -2,58%
2 jaar 2,80%
3 jaar 3,77%
5 jaar 5,15%
Rendement sinds oprichting 6,20%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 7,19
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,77

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat het risico en de opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3,00% maar 0,00% bij Dierickx Leys Private Bank nv
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 februari 1987
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving -
Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

Investeringspolitiek

De beleggingspolitiek van Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

 • Maximaal 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.
 • Maximaal 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • Maximaal 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER;
 • Maximaal 10% mag in cash belegd worden;
 • Minimaal 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 34,5% 13 274 986
Obl variabele rente 0,3% 113 154
Aandelen 64,1% 24 673 221
Rek courant 1,1% 437 738
Totaal in EUR 100,0% 38 499 099

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 205 083 0 30 828 595 31 033 678 80,6%
USD 0,8685 245 072 0 4 903 090 4 471 180 11,6%
NOK 0,1055 48 750 0 5 072 500 540 548 1,4%
CHF 0,8719 0 0 615 300 536 480 1,4%
SEK 0,0966 0 0 13 277 600 1 282 683 3,3%
GBP 1,1356 12 913 0 545 850 634 531 1,6%
Totaal in EUR 511 818 0 55 242 934 38 499 099

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 5,9% 1 444 532
Transport/Vervoer 3,7% 905 250
Distributie 3,2% 779 991
Media 4,6% 1 124 935
Agricultuur 4,4% 1 083 156
Voeding 4,4% 1 085 190
Consumptie/Luxe 2,9% 716 594
Farmacie/Medical 6,2% 1 519 884
Diensten 2,1% 514 080
Holdings 25,9% 6 398 727
Financieel 13,6% 3 347 008
Vastgoed 2,9% 721 529
Industrie 1,0% 256 035
Technologie 11,2% 2 764 847
Nutssector 2,1% 514 800
Telecomoperatoren 1,7% 424 760
Staal/Non-ferro 1,1% 262 153
Vastgoedfonds 3,3% 809 750
Totaal in EUR 24 673 221

Huidige netto inventariswaarde op 17/10/2018

Kapitalisatie 186.59 EUR

Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,3% 500000 1,01 EUR 510 515 510 515 19/10/2018
CVS HEALTH CORP 0,7% 4000 74,18 USD 296 720 257 701 19/10/2018
DIETEREN 1,4% 14500 36,02 EUR 522 290 522 290 19/10/2018
Bouw
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,5% 200000 0,98 EUR 195 783 195 783 18/10/2018
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 500000 1,01 EUR 508 323 508 323 18/10/2018
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 200000 1,04 EUR 213 714 213 714 19/10/2018
Voeding
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 1,3% 500000 1,03 EUR 517 047 517 047 18/10/2018
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 400000 0,99 EUR 400 298 400 298 18/10/2018
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,4% 500000 1,03 EUR 524 052 524 052 19/10/2018
AMSTERDAM COMMODITIES 0,2% 4000 18,26 EUR 73 040 73 040 19/10/2018
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,2% 6500 73,18 EUR 475 670 475 670 19/10/2018
NESTLE SA 1,4% 7500 82,04 CHF 615 300 536 480 19/10/2018
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,1% 400000 1,01 EUR 409 039 409 039 20/10/2018
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,8% 300000 0,99 EUR 298 641 298 641 20/10/2018
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 186000 1,03 EUR 191 637 191 637 20/10/2018
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,9% 10000 41,89 USD 418 900 363 815 19/10/2018
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 0,9% 150000 2,10 GBP 315 000 357 714 19/10/2018
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,1% 400000 1,01 EUR 408 393 408 393 18/10/2018
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 400000 1,00 EUR 403 746 403 746 19/10/2018
BPOST 0,7% 19500 13,13 EUR 256 035 256 035 19/10/2018
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,3% 500000 1,02 EUR 511 193 511 193 18/10/2018
BMW VORZUGSAKTIEN 1,0% 6000 65,00 EUR 390 000 390 000 19/10/2018
RYANAIR HOLDINGS 1,3% 45000 11,45 EUR 515 250 515 250 19/10/2018
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 300000 1,04 EUR 315 858 315 858 18/10/2018
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250000 1,08 EUR 277 618 277 618 20/10/2018
HCA HEALTHCARE 1,8% 6000 133,71 USD 802 260 696 763 19/10/2018
JOHNSON & JOHNSON 0,9% 3000 139,05 USD 417 150 362 295 20/10/2018
UNITEDHEALTH GROUP 1,2% 2000 265,30 USD 530 600 460 826 19/10/2018
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,1% 400000 1,05 EUR 423 636 423 636 19/10/2018
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,6% 200000 1,07 EUR 215 244 215 244 18/10/2018
RANDSTAD 1,3% 12000 42,84 EUR 514 080 514 080 19/10/2018
Holdings
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 1,1% 400000 1,00 EUR 404 508 404 508 18/10/2018
ACKERMANS & VAN HAAREN 3,2% 9000 138,30 EUR 1 244 700 1 244 700 19/10/2018
BREDERODE 2,9% 19974 55,20 EUR 1 102 565 1 102 565 19/10/2018
EXOR NV 1,3% 10000 49,24 EUR 492 400 492 400 19/10/2018
GIMV 1,8% 15000 46,30 EUR 694 500 694 500 19/10/2018
INVESTOR B 1,9% 20000 388,00 SEK 7 760 000 749 655 19/10/2018
JARDINE STRATEGIC 1,1% 14000 33,63 USD 470 820 408 907 19/10/2018
SOFINA 4,4% 10000 170,60 EUR 1 706 000 1 706 000 19/10/2018
Technologie
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,4% 500000 1,05 EUR 527 677 527 677 19/10/2018
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,3% 500000 1,01 EUR 510 260 510 260 18/10/2018
ALPHABET INC class C 2,2% 900 1 096,46 USD 986 814 857 048 19/10/2018
APPLE COMPUTER 0,0% 50 219,31 USD 10 966 9 524 19/10/2018
CAPGEMINI 2,2% 8000 103,90 EUR 831 200 831 200 19/10/2018
MELEXIS 1,7% 10500 61,45 EUR 645 225 645 225 19/10/2018
X-FAB SILICON FOUNDRIES 1,1% 65000 6,49 EUR 421 850 421 850 19/10/2018
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,3% 500000 1,00 EUR 510 515 510 515 18/10/2018
PUBLICIS GROUPE 1,6% 11229 54,20 EUR 608 612 608 612 19/10/2018
WALT DISNEY CORP. 1,3% 5000 118,90 USD 594 500 516 323 19/10/2018
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,4% 500000 1,04 EUR 524 416 524 416 18/10/2018
AGEAS 2,3% 20000 44,74 EUR 894 800 894 800 19/10/2018
ALLIANZ SE-REG 1,9% 4000 185,20 EUR 740 800 740 800 19/10/2018
INTRUM AB 1,4% 24000 229,90 SEK 5 517 600 533 028 19/10/2018
KBC ANCORA 0,8% 7000 42,14 EUR 294 980 294 980 19/10/2018
KBC GROEP 1,1% 7000 63,20 EUR 442 400 442 400 19/10/2018
NATIONALE BANK 1,1% 175 2 520,00 EUR 441 000 441 000 19/10/2018
Overheid
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,7% 1000000 1,02 EUR 1 026 852 1 026 852 20/10/2018
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 1,4% 500000 1,08 EUR 542 432 542 432 19/10/2018
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,3% 500000 1,03 EUR 517 958 517 958 17/10/2018
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,5% 500000 1,13 EUR 571 760 571 760 17/10/2018
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,7% 900000 1,14 EUR 1 024 180 1 024 180 19/10/2018
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 0,3% 100000 1,02 EUR 113 154 113 154 19/10/2018
Chemie
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 450000 1,05 EUR 475 974 475 974 19/10/2018
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300000 1,04 EUR 313 719 313 719 18/10/2018
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,8% 4000 93,59 USD 374 360 325 132 19/10/2018
SOLVAY 2,1% 8000 102,55 EUR 820 400 820 400 19/10/2018
TESSENDERLO GROUP N.V. 0,8% 10000 29,90 EUR 299 000 299 000 19/10/2018
Agricultuur
MARINE HARVEST 1,4% 25000 202,90 NOK 5 072 500 535 402 19/10/2018
SIPEF 1,4% 10636 51,50 EUR 547 754 547 754 19/10/2018
Consumptie/Luxe
LVMH 1,3% 1875 263,25 EUR 493 594 493 594 19/10/2018
VAN DE VELDE 0,6% 10000 22,30 EUR 223 000 223 000 19/10/2018
Nutssector
ELIA 1,3% 9000 57,20 EUR 514 800 514 800 19/10/2018
Telecomoperatoren
PROXIMUS 1,1% 18500 22,96 EUR 424 760 424 760 19/10/2018
Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 0,7% 15000 15,39 GBP 230 850 262 153 19/10/2018
Vastgoedfonds
RETAIL ESTATES GVV 1,3% 6900 71,50 EUR 493 350 493 350 19/10/2018
VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 0,8% 7000 45,20 EUR 316 400 316 400 19/10/2018

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

 Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,70%

Eénmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 3%, 0% bij Dierickx Leys Private Bank
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Eerste kwartaal 2018

B-Post dat zich verslikte in de overname van het Amerikaanse Radial, ging over de eerste drie maanden van dit jaar 28% lager. Interum Justitia leverde 22% in. CVS Healt ging 16% lager, Van de Velde 15%. Merck KGAA (-14%), d'Ieteren, Brookfield Asset Management, Amsterdam Commodities (allen -12%), International Workplace Group en Johnson & Johnson (beiden -11%) sluiten de top-10 van de verliezers af.

Grootste winnaar is Vastned Retail Belgium (+26%), dat geniet van de intentie tot uitkoopbod door moedermaatschappij Vastned Retail. Marine Harvest zag zijn koers, gedreven door uitstekende resultaten, 13% aandikken, net als het Italiaanse Exor. HCA Healtcare (+ 9%), Elia, Ryanair Holding (beiden +6%), Sofina en Ahold Delhaize (beiden +5%), Nationale Bank en Randstad (beiden +4%) maken de top-10 rond.

Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds haalde over de eerste drie maanden in dit jaar een return van -2,66%.

Kwartaalrapport - Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Kwartaalrapport 31 maart 2018 Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Download


Halfjaarverslag - Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Halfjaarverslag juni 2017 Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Download


Jaarverslag - Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Jaarverslag december 2016 Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Download


KIID - Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Prospectus Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Fiscaliteit


Tijdstip van opname kapitaal

Moment van

belasting

Tarief

Belastbare basis

Stortingen

t.e.m. 1991

Stortingen

vanaf 1992

Algemene regel

Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar)

Op 60 jaar

8%


Kapitalisatie

aan 6,25%


Kapitalisatie

aan 4,75%

Uitzonderingen

a) Contract afgesloten ná de leeftijd van 55 jaar:→ uitkering 10 jaar na aflsuiting contract

Na 10 jaar

8%

→ uitkering vroeger

Bij uitkering

33%

b) Contract afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar:

→ opname vóór 60 jaar en;

→ contract loopt minimaal 10 jaar en;

→ minimaal 5 stortingen en;

→ iedere storting is ten minste 5 jaar belegd en;

→ pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;

→ toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.

Bij uitkering

8%

c) Overlijden

Bij overlijden

8%

d) in alle andere omstandigheden

Bij uitkering

Progressief  tarief /

33% (*)Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer