Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management nv - Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

Compartimentsbeschrijving

Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, dat aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen bevat. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/06/2018

Cumulatief rendement sinds 01/01/2018 0,72%
1 jaar -0,53%
2 jaar 5,19%
3 jaar 3,74%
5 jaar 6,25%
Rendement sinds oprichting 3,87%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 7,19
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,77

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat het risico en de opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3,00% mais 0,00% chez Dierickx Leys Effectenbank sa
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 februari 1987
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving -
Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

Investeringspolitiek

De beleggingspolitiek van Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

 • Maximaal 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.
 • Maximaal 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • Maximaal 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER;
  • Maximaal 10% mag in cash belegd worden;
  • Minimaal 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 35,8% 14 380 105
Obl variabele rente 0,3% 114 384
Aandelen 61,1% 24 529 455
Rek courant 2,7% 1 098 071
Totaal in EUR 100,0% 40 122 015

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 098 071 0 31 013 836 32 111 908 80,0%
USD 0,8628 0 0 5 399 155 4 658 122 11,6%
NOK 0,1057 0 0 4 122 500 435 542 1,1%
CHF 0,8671 0 0 672 120 582 795 1,5%
SEK 0,0973 0 0 12 698 400 1 235 237 3,1%
GBP 1,1385 0 0 964 830 1 098 411 2,7%
Totaal in EUR 1 098 071 0 54 870 841 40 122 015

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 6,6% 1 621 610
Transport/Vervoer 4,8% 1 171 200
Distributie 3,6% 885 198
Media 4,6% 1 118 185
Agricultuur 4,4% 1 069 448
Voeding 5,0% 1 216 450
Consumptie/Luxe 3,1% 749 325
Farmacie/Medical 6,6% 1 627 736
Diensten 1,3% 312 480
Holdings 25,9% 6 361 379
Financieel 12,1% 2 978 918
Vastgoed 3,7% 895 950
Industrie 1,2% 298 935
Technologie 7,9% 1 932 528
Nutssector 1,9% 477 000
Telecomoperatoren 1,5% 379 805
Staal/Non-ferro 2,3% 559 639
Vastgoedfonds 3,6% 873 670
Totaal in EUR 24 529 455

Huidige netto inventariswaarde op 14/06/2018

Kapitalisatie 190.7 EUR

Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,3% 500000 1,03 EUR 514 382 514 382 21/06/2018
AHOLD DELHAIZE 0,3% 5750 20,50 EUR 117 846 117 846 21/06/2018
CVS HEALTH CORP 0,6% 4000 71,60 USD 286 400 247 092 21/06/2018
DIETEREN 1,3% 14500 35,88 EUR 520 260 520 260 21/06/2018
Industrie
EUR AMPLIFON 16.07.13-18 4.875% 0,7% 250000 1,00 EUR 261 953 261 953 21/06/2018
EUR ANDRITZ 09.07.12-19 3.875% 0,7% 250000 1,04 EUR 268 635 268 635 21/06/2018
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,0% 400000 1,01 EUR 405 180 405 180 20/06/2018
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 400000 1,00 EUR 400 035 400 035 21/06/2018
BPOST 0,7% 19500 15,33 EUR 298 935 298 935 21/06/2018
Bouw
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,5% 200000 1,01 EUR 207 183 207 183 20/06/2018
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 200000 1,04 EUR 211 327 211 327 20/06/2018
Voeding
EUR BROWN FORMAN 07.07.16-26 1.20% 1,3% 500000 1,01 EUR 511 387 511 387 20/06/2018
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 1,3% 500000 1,04 EUR 522 842 522 842 20/06/2018
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 400000 1,01 EUR 406 572 406 572 20/06/2018
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 500000 1,03 EUR 520 700 520 700 21/06/2018
AMSTERDAM COMMODITIES 0,2% 4000 23,10 EUR 92 400 92 400 21/06/2018
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,3% 6500 83,27 EUR 541 255 541 255 21/06/2018
NESTLE SA 1,5% 9000 74,68 CHF 672 120 582 795 21/06/2018
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,0% 400000 1,01 EUR 407 380 407 380 21/06/2018
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 186000 1,05 EUR 199 796 199 796 21/06/2018
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 0,9% 10000 41,40 USD 414 000 357 179 21/06/2018
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,3% 150000 3,16 GBP 473 250 538 772 21/06/2018
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,3% 500000 1,01 EUR 511 718 511 718 20/06/2018
BMW VORZUGSAKTIEN 1,1% 6000 73,18 EUR 439 050 439 050 21/06/2018
RYANAIR HOLDINGS 1,8% 45000 16,27 EUR 732 150 732 150 21/06/2018
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 300000 1,03 EUR 312 702 312 702 20/06/2018
EUR UCB 04.10.13-04.01.21 4.125% 0,7% 250000 1,09 EUR 277 222 277 222 21/06/2018
HCA HEALTHCARE 1,6% 6750 107,79 USD 727 583 627 722 21/06/2018
JOHNSON & JOHNSON 0,8% 3000 122,04 USD 366 120 315 870 21/06/2018
MERCK KGAA 0,6% 3000 82,64 EUR 247 920 247 920 21/06/2018
UNITEDHEALTH GROUP 1,1% 2000 252,81 USD 505 620 436 224 21/06/2018
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,1% 400000 1,05 EUR 422 013 422 013 21/06/2018
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 200000 1,07 EUR 218 067 218 067 20/06/2018
EUR TIETO OYJ 23.05.13-19 2.875% 0,9% 350000 1,02 EUR 359 234 359 234 20/06/2018
RANDSTAD 0,8% 6000 52,08 EUR 312 480 312 480 21/06/2018
Holdings
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 1,0% 400000 1,01 EUR 402 641 402 641 20/06/2018
ACKERMANS & VAN HAAREN 3,3% 9000 147,00 EUR 1 323 000 1 323 000 21/06/2018
BREDERODE 2,7% 19974 53,90 EUR 1 076 599 1 076 599 21/06/2018
EXOR NV 1,5% 10000 59,70 EUR 597 000 597 000 21/06/2018
GIMV 1,9% 15000 51,40 EUR 771 000 771 000 21/06/2018
INVESTOR B 1,8% 20000 363,60 SEK 7 272 000 707 384 21/06/2018
JARDINE STRATEGIC 1,1% 14000 36,13 USD 505 820 436 396 20/06/2018
SOFINA 3,6% 10000 145,00 EUR 1 450 000 1 450 000 21/06/2018
Technologie
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,3% 500000 1,05 EUR 528 035 528 035 21/06/2018
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,3% 500000 1,02 EUR 524 032 524 032 20/06/2018
USD NVIDIA 16.09.16-21 2.20% 0,9% 450000 0,97 USD 439 158 378 883 20/06/2018
ALPHABET INC class C 2,5% 1000 1 169,38 USD 1 169 380 1 008 883 21/06/2018
APPLE COMPUTER 0,0% 50 186,50 USD 9 325 8 045 21/06/2018
CAPGEMINI 2,3% 8000 114,45 EUR 915 600 915 600 21/06/2018
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,3% 500000 1,00 EUR 509 668 509 668 20/06/2018
PUBLICIS GROUPE 1,6% 10846 60,48 EUR 655 966 655 966 21/06/2018
WALT DISNEY CORP. 1,2% 5000 107,15 USD 535 750 462 218 21/06/2018
publicis groupe reinv.div.06.06.18 0,0% 10846 0,00 EUR 0 0 07/06/2018
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,3% 500000 1,05 EUR 523 491 523 491 20/06/2018
AGEAS 2,2% 20000 43,90 EUR 878 000 878 000 21/06/2018
ALLIANZ SE-REG 1,8% 4000 175,94 EUR 703 760 703 760 21/06/2018
INTRUM AB 1,3% 24000 226,10 SEK 5 426 400 527 853 21/06/2018
KBC ANCORA 0,4% 3344 46,38 EUR 155 095 155 095 21/06/2018
KBC GROEP 0,6% 3500 66,06 EUR 231 210 231 210 21/06/2018
NATIONALE BANK 1,2% 175 2 760,00 EUR 483 000 483 000 21/06/2018
Overheid
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,6% 1000000 1,03 EUR 1 042 078 1 042 078 21/06/2018
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 1,4% 500000 1,10 EUR 562 614 562 614 21/06/2018
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,3% 500000 1,03 EUR 521 386 521 386 14/06/2018
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,5% 500000 1,14 EUR 583 714 583 714 14/06/2018
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,7% 900000 1,15 EUR 1 066 385 1 066 385 21/06/2018
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 0,3% 100000 1,03 EUR 114 384 114 384 21/06/2018
Chemie
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 450000 1,06 EUR 487 602 487 602 21/06/2018
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300000 1,04 EUR 311 248 311 248 20/06/2018
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,9% 4000 110,00 USD 440 000 379 610 21/06/2018
SOLVAY 2,2% 8000 111,75 EUR 894 000 894 000 21/06/2018
TESSENDERLO GROUP N.V. 0,9% 10000 34,80 EUR 348 000 348 000 21/06/2018
Agricultuur
MARINE HARVEST 1,1% 25000 164,90 NOK 4 122 500 435 542 21/06/2018
SIPEF 1,6% 10636 59,60 EUR 633 906 633 906 21/06/2018
Consumptie/Luxe
LVMH 1,1% 1500 286,55 EUR 429 825 429 825 21/06/2018
VAN DE VELDE 0,8% 10000 31,95 EUR 319 500 319 500 21/06/2018
Nutssector
ELIA 1,2% 9000 53,00 EUR 477 000 477 000 21/06/2018
Telecomoperatoren
PROXIMUS 0,9% 18500 20,53 EUR 379 805 379 805 21/06/2018
Staal/Non-ferro
BHP BILLITON 1,4% 30000 16,39 GBP 491 580 559 639 21/06/2018
Vastgoedfonds
RETAIL ESTATES GVV 1,3% 6900 76,30 EUR 526 470 526 470 21/06/2018
VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 0,9% 7000 49,60 EUR 347 200 347 200 21/06/2018

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

 Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,72%

Eénmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 3%, 0% bij Dierickx Leys Private Bank
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Vierde kwartaal 2017

De verhoudingen tussen de verschillende soorten activa bleven, over het kwartaal, vrij stabiel.

De aandelenportefeuille, gecombineerd met de deelbewijzen van de gereglementeerde vastgoedvennootschappen maakte op het einde van 2017 62,4% van de totaliteit uit, tegen 61,6% op het einde van het derde kwartaal.

De aandelen Gilead Sciences werden verkocht. Nieuw zijn Marine Harvest, d'Ieteren, AholdDelhaize, Randstad Holding, Amsterdam Commodities en Intrum Justitia.

De (langetermijn)rente bleef over heel 2017 dan wel vrij stabiel, over het laatste kwartaal kende ze een lichte stijging tegenover de laagste punten die in het derde kwartaal werden bereikt. Ook het renteverschil tussen obligaties met een BBB-en AAA-rating veer

De op. Daardoor leden zo goed als alle obligaties in portefeuille lichte verliezen in het vierde kwartaal. De obligaties van Plastic Omnium, HeidelbergerCement en Campari boden nog zeer weinig restrendement en werden verkocht, ten voordele van nieuwe obligaties van DSV en Kinepolis.


KIID - Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Essentiële beleggersinformatie

Download


Prospectus - Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Prospectus Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Download


Jaarverslag - Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Jaarverslag december 2016 Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Download


Halfjaarverslag - Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Halfjaarverslag juni 2017 Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Download


Kwartaalrapport - Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Kwartaalrapport 31 maart 2018 Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Fiscaliteit


Tijdstip van opname kapitaal

Moment van

belasting

Tarief

Belastbare basis

Stortingen

t.e.m. 1991

Stortingen

vanaf 1992

Algemene regel

Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar)

Op 60 jaar

8%


Kapitalisatie

aan 6,25%


Kapitalisatie

aan 4,75%

Uitzonderingen

a) Contract afgesloten ná de leeftijd van 55 jaar:→ uitkering 10 jaar na aflsuiting contract

Na 10 jaar

8%

→ uitkering vroeger

Bij uitkering

33%

b) Contract afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar:

→ opname vóór 60 jaar en;

→ contract loopt minimaal 10 jaar en;

→ minimaal 5 stortingen en;

→ iedere storting is ten minste 5 jaar belegd en;

→ pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;

→ toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.

Bij uitkering

8%

c) Overlijden

Bij overlijden

8%

d) in alle andere omstandigheden

Bij uitkering

Progressief  tarief /

33% (*)Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Wij hebben een klare kijk op uw vermogen

Lees meer