Interbeurs Hermes Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management nv - Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

Compartimentsbeschrijving

Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, dat aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen bevat. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 10/07/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 11,14%
1 jaar 4,30%
2 jaar 1,77%
3 jaar 5,38%
5 jaar 4,33%
Rendement sinds oprichting 6,36%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6,38 per 30/09/18
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,81 per 30/09/18

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat het risico en de opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3,00% maar 0,00% bij Dierickx Leys Private Bank nv
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 februari 1987
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving -
Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

Investeringspolitiek

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

 • Maximaal 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.
 • Maximaal 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • Maximaal 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER;
 • Maximaal 10% mag in cash belegd worden;
 • Minimaal 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 33,5% 13 333 745
Obl variabele rente 0,3% 112 182
Aandelen 65,7% 26 153 462
Rek courant 0,5% 194 994
Totaal in EUR 100,0% 39 794 383

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 124 018 0 32 346 901 32 470 919 81,6%
USD 0,8912 36 707 0 3 937 320 3 541 851 8,9%
DKK 0,1339 0 0 2 610 400 349 533 0,9%
GBP 1,1071 5 438 0 632 650 706 426 1,8%
NOK 0,1038 48 826 0 5 443 750 570 404 1,4%
CHF 0,9012 0 0 774 450 697 896 1,8%
SEK 0,0951 285 600 0 15 033 200 1 457 354 3,7%
Totaal in EUR 39 794 383

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 5,0% 1 312 279
Transport/Vervoer 4,1% 1 074 941
Distributie 4,3% 1 122 000
Media 3,2% 835 312
Agricultuur 3,4% 886 327
Voeding 5,8% 1 504 161
Consumptie/Luxe 5,7% 1 481 602
Farmacie/Medical 3,9% 1 008 330
Holdings 26,3% 6 872 586
Financieel 12,5% 3 277 938
Vastgoed 3,6% 935 503
Industrie 3,1% 812 485
Technologie 12,1% 3 176 772
Nutssector 2,6% 690 525
Telecomoperatoren 1,0% 251 900
Vastgoedfonds 3,5% 910 800
Totaal in EUR 26 153 462

Huidige netto inventariswaarde op 10/07/2019

Kapitalisatie 196.3695 EUR

Interbeurs Hermes Pensioenfonds kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,3% 500000 1,07 EUR 534 844 534 844 17/07/2019
DIETEREN 1,5% 14500 41,20 EUR 597 400 597 400 17/07/2019
KERING (EX-PPR) 1,3% 1000 524,60 EUR 524 600 524 600 17/07/2019
Bouw
EUR ARCELIK 16.09.14-21 3.875% 0,5% 200000 1,01 EUR 209 415 209 415 10/07/2019
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 500000 1,04 EUR 523 672 523 672 16/07/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 200000 1,04 EUR 212 921 212 921 17/07/2019
Voeding
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 1,3% 500000 1,04 EUR 524 992 524 992 16/07/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 400000 1,01 EUR 404 155 404 155 16/07/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,4% 500000 1,07 EUR 541 707 541 707 17/07/2019
AMSTERDAM COMMODITIES 0,1% 3000 18,24 EUR 54 720 54 720 17/07/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,9% 9500 79,11 EUR 751 545 751 545 17/07/2019
NESTLE SA 1,8% 7500 103,26 CHF 774 450 697 896 17/07/2019
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,0% 400000 1,02 EUR 408 483 408 483 17/07/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,8% 300000 1,05 EUR 317 003 317 003 17/07/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 186000 1,05 EUR 201 242 201 242 17/07/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,1% 10000 48,57 USD 485 700 432 880 17/07/2019
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP 1,3% 125000 3,63 GBP 454 000 502 623 17/07/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,0% 400000 1,03 EUR 414 039 414 039 16/07/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 400000 1,01 EUR 405 667 405 667 17/07/2019
AALBERTS 0,7% 8500 34,81 EUR 295 885 295 885 17/07/2019
KION GROUP 1,3% 10000 51,66 EUR 516 600 516 600 17/07/2019
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,3% 500000 1,04 EUR 528 192 528 192 16/07/2019
AENA SME 1,3% 3000 175,88 EUR 527 625 527 625 17/07/2019
DSV 0,9% 4000 652,60 DKK 2 610 400 349 533 17/07/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 0,5% 5000 35,73 GBP 178 650 197 783 17/07/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 300000 1,02 EUR 310 392 310 392 16/07/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 1,7% 1800 381,80 EUR 687 240 687 240 17/07/2019
FAGRON 0,8% 21000 15,29 EUR 321 090 321 090 17/07/2019
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,1% 400000 1,05 EUR 422 562 422 562 17/07/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 100000 1,07 EUR 106 750 106 750 16/07/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,6% 200000 1,11 EUR 225 185 225 185 16/07/2019
Holdings
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 1,1% 400000 1,05 EUR 419 734 419 734 16/07/2019
ACKERMANS & VAN HAAREN 3,0% 9000 132,00 EUR 1 188 000 1 188 000 17/07/2019
BREDERODE 3,1% 19974 62,00 EUR 1 238 388 1 238 388 17/07/2019
EXOR NV 1,6% 10000 62,98 EUR 629 800 629 800 17/07/2019
GIMV 2,0% 15000 53,90 EUR 808 500 808 500 17/07/2019
INVESTOR B 2,2% 20000 457,60 SEK 9 152 000 870 675 17/07/2019
JARDINE STRATEGIC 1,0% 12000 38,45 USD 461 400 411 223 16/07/2019
SOFINA 4,3% 10000 172,60 EUR 1 726 000 1 726 000 17/07/2019
Technologie
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,3% 500000 1,05 EUR 524 543 524 543 17/07/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,3% 500000 1,02 EUR 512 120 512 120 16/07/2019
ALPHABET INC class C 1,2% 450 1 149,21 USD 517 146 460 906 17/07/2019
CAPGEMINI 2,3% 8000 113,35 EUR 906 800 906 800 17/07/2019
CISCO SYSTEMS 0,6% 4500 57,51 USD 258 809 230 663 17/07/2019
ECONOCOM GROUP 0,5% 60000 3,12 EUR 187 440 187 440 17/07/2019
FACEBOOK INC-A 0,5% 1200 202,68 USD 243 210 216 761 17/07/2019
MELEXIS 1,5% 10000 59,40 EUR 594 000 594 000 17/07/2019
OPEN TEXT 0,8% 8000 42,63 USD 341 040 303 952 17/07/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,7% 65000 4,25 EUR 276 250 276 250 17/07/2019
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,3% 500000 1,01 EUR 513 201 513 201 16/07/2019
KINEPOLIS GROEP 0,5% 4000 49,35 EUR 197 400 197 400 17/07/2019
WALT DISNEY CORP. 1,6% 5000 143,15 USD 715 750 637 912 17/07/2019
publicis reinvestm.div. 25.06.19 0,0% 11229 0,00 EUR 0 0 25/06/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,3% 500000 1,06 EUR 531 361 531 361 17/07/2019
AGEAS 2,5% 20000 48,88 EUR 977 600 977 600 17/07/2019
ALLIANZ SE-REG 2,2% 4000 217,00 EUR 868 000 868 000 17/07/2019
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 0,5% 7500 24,22 EUR 181 650 181 650 17/07/2019
INTRUM AB 1,4% 24000 245,05 SEK 5 881 200 559 508 17/07/2019
KBC ANCORA 0,7% 7000 39,52 EUR 276 640 276 640 17/07/2019
KBC GROEP 1,0% 7000 59,22 EUR 414 540 414 540 17/07/2019
Overheid
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,7% 1000000 1,07 EUR 1 069 346 1 069 346 17/07/2019
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 1,4% 500000 1,05 EUR 541 150 541 150 17/07/2019
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,4% 500000 1,09 EUR 543 742 543 742 10/07/2019
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,4% 500000 1,15 EUR 576 988 576 988 16/07/2019
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,6% 900000 1,11 EUR 1 028 250 1 028 250 17/07/2019
EUR FRANCE 25.07.09-19 1.30% infl. 0,3% 100000 1,00 EUR 112 182 112 182 17/07/2019
Chemie
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 450000 1,05 EUR 471 986 471 986 17/07/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300000 1,03 EUR 310 102 310 102 16/07/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,8% 4000 86,76 USD 347 040 309 299 17/07/2019
SOLVAY 1,8% 8000 89,56 EUR 716 480 716 480 17/07/2019
TESSENDERLO GROUP N.V. 0,7% 10000 28,65 EUR 286 500 286 500 17/07/2019
Agricultuur
MOWI ASA 1,4% 25000 217,75 NOK 5 443 750 565 333 17/07/2019
SIPEF 0,8% 7916 40,55 EUR 320 994 320 994 17/07/2019
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 1,3% 300 1 890,75 USD 567 225 505 539 17/07/2019
LVMH 1,8% 1875 382,70 EUR 717 563 717 563 17/07/2019
VAN DE VELDE 0,6% 10000 25,85 EUR 258 500 258 500 17/07/2019
Nutssector
ELIA 1,7% 10125 68,20 EUR 690 525 690 525 17/07/2019
Telecomoperatoren
PROXIMUS 0,6% 10000 25,19 EUR 251 900 251 900 17/07/2019
Vastgoedfonds
RETAIL ESTATES GVV 1,5% 7200 81,00 EUR 583 200 583 200 17/07/2019
VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 0,8% 7000 46,80 EUR 327 600 327 600 17/07/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

 Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,70%

Eénmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 3%, 0% bij Dierickx Leys Private Bank
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Derde kwartaal 2018

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

Maximum 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.

Maximum 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • Maximum 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER.

Maximum 10% mag in cash belegd worden.

Minimum 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid.


De publicatie van de resultaten over het eerste halfjaar gaven de aandelenmarkten vleugels in juli en augustus. De ontketende handelsspanningen tussen de VS en zijn handelspartners, het strakkere rentebeleid van de Federal Reserve, de moeilijke onderhandelingen tussen het VK en de EU en de duale houding tegenover Europa en zijn begrotingseisen van Italië belemmerden de klim van de aandelenmarkten amper.

De beheerder beperkt het gedeelte staatsobligaties uit de eurozone tot een minimum en is nagenoeg volledig rond Belgische staatsobligaties opgebouwd. De maximale looptijd binnen deze groep is acht jaar om het renterisico te beperken. Om nog enig rendement uit de obligaties te genereren focust de beheerder sinds enkele jaren maximaal op bedrijfsobligaties, zowel binnen als buiten de EER. De kwaliteit van de bedrijven is hoog en de maximale looptijd acht jaar, om forse verliezen bij een oplopende rente en risicovergoeding te vermijden. 


De verschillen tussen winnaars en verliezers zijn zeer groot de afgelopen zomer.

Liefst vier partijen onderzochten een eventuele overname van het Engelse IWG (-24%), maar het management van IWG trok de stekker uit de onderhandelingen omdat de biedende partijen onvoldoende wilden betalen. Als gevolg van het afspringen van de gesprekken ging het aandeel lager. Van de Velde (-19%), Amtserdam Commodities (-17%) en Sipef (-12%) behoren tot de groep van de kleinere kapitalisaties, een groep die het in het derde kwartaal opvallend moeilijk had op de beurs. Ryanair Holdings (-17%) leed onder de stakingen en de hogere olieprijs. Anheuser Busch Inbev, Publicis (beiden -13%), GIMV (-10%), Randstad (-9%) en LyondellBasell (-8%) maken de top-10 van de dalers rond.

De goede prestaties van de Amerikaanse aandelenmarkt sijpelt door in de lijst van de grootste stijgers. Met HCA Healthcare (+35%), CVS Health (+22%) en Johnson & Johnson (+13%) is de gezondheidssector goed vertegenwoordigd. Ook de holdings tekenen met Sofina (+16%) en Investor (+13%) bovengemiddeld present. Apple Computer (+21%), Marine Harvest (+15%), Walt Disney, Intrum (beiden +11%) en Brookfield Asset Management (+9%) vervolledigen de top-10.

De waarde van een deelbewijs steeg in het derde kwartaal met 1,24%.

Jaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Jaarverslag december 2018 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


KIID - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Essentiële beleggersinformatie

Download


Kwartaalrapport - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Kwartaalrapport 30 september 2018 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Halfjaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Halfjaarverslag juni 2018 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Prospectus - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Prospectus Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Fiscaliteit


Tijdstip van opname kapitaal

Moment van

belasting

Tarief

Belastbare basis

Stortingen

t.e.m. 1991

Stortingen

vanaf 1992

Algemene regel

Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar)

Op 60 jaar

8%


Kapitalisatie

aan 6,25%


Kapitalisatie

aan 4,75%

Uitzonderingen

a) Contract afgesloten ná de leeftijd van 55 jaar:→ uitkering 10 jaar na aflsuiting contract

Na 10 jaar

8%

→ uitkering vroeger

Bij uitkering

33%

b) Contract afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar:

→ opname vóór 60 jaar en;

→ contract loopt minimaal 10 jaar en;

→ minimaal 5 stortingen en;

→ iedere storting is ten minste 5 jaar belegd en;

→ pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;

→ toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.

Bij uitkering

8%

c) Overlijden

Bij overlijden

8%

d) in alle andere omstandigheden

Bij uitkering

Progressief  tarief /

33% (*)Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer