Interbeurs Hermes Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management nv - Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

Compartimentsbeschrijving

Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, dat aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen bevat. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 14/04/2021

Cumulatief rendement sinds 01/01/2021 7,67%
1 jaar 28,71%
2 jaar 7,89%
3 jaar 6,57%
5 jaar 5,74%
Rendement sinds oprichting 6,49%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 15,27 per 31/12/20
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,31 per 31/12/20

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat het risico en de opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3% maar 0% bij Dierickx Leys Private Bank nv
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,64%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 februari 1987
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving -
Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

Investeringspolitiek

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

 • Maximaal 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.
 • Maximaal 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • Maximaal 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER;
 • Maximaal 10% mag in cash belegd worden;
 • Minimaal 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 27,2% 11 872 349
Aandelen 69,8% 30 441 709
Rek courant 2,9% 1 276 853
Totaal in EUR 100,0% 43 590 912

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 1 224 831 0 35 429 726 36 654 557 84,1%
CHF 0,9081 17 745 0 930 900 861 465 2,0%
SEK 0,0989 0 0 11 823 409 1 169 867 2,7%
USD 0,8312 13 312 0 5 857 935 4 880 180 11,2%
GBP 1,1627 8 723 0 0 10 142 0,0%
NOK 0,1001 146 931 0 0 14 700 0,0%
Totaal in EUR 43 590 912

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,0% 919 744
Transport/Vervoer 3,2% 977 456
Distributie 4,0% 1 220 900
Consumptie/Luxe 6,1% 1 848 379
Farmacie/Medical 9,0% 2 731 732
Holdings 27,1% 8 243 215
Financieel 13,6% 4 142 479
Vastgoedontwikkelaars 5,4% 1 650 454
Technologie 18,6% 5 656 985
Nutssector 3,1% 928 969
Staal/Non-ferro 2,5% 765 535
Vastgoed 4,5% 1 355 863
Totaal in EUR 30 441 709

Huidige netto inventariswaarde op 14/04/2021

Kapitalisatie 223.84 EUR

Interbeurs Hermes Pensioenfonds kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,2% 500000 1,07 EUR 541 538 541 538 19/04/2021
DIETEREN 2,8% 14500 84,20 EUR 1 220 900 1 220 900 19/04/2021
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 0,9% 400000 0,99 EUR 399 408 399 408 16/04/2021
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 0,9% 400000 1,01 EUR 403 208 403 208 19/04/2021
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,7% 300000 1,03 EUR 309 712 309 712 19/04/2021
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 186000 1,04 EUR 197 353 197 353 19/04/2021
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,5% 17370 46,11 USD 800 931 665 734 16/04/2021
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 0,8% 16000 20,64 EUR 330 240 330 240 19/04/2021
IMMOFINANZ 1,5% 36000 18,18 EUR 654 480 654 480 19/04/2021
Voeding
EUR BARRY CALLEB 24.05.16-24 2.375% 0,9% 370000 1,06 EUR 401 625 401 625 19/04/2021
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,9% 400000 1,03 EUR 412 496 412 496 16/04/2021
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 500000 1,09 EUR 550 666 550 666 19/04/2021
Bouw
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 200000 1,03 EUR 207 772 207 772 19/04/2021
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,7% 300000 1,07 EUR 324 573 324 573 19/04/2021
Industrie
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,2% 500000 1,02 EUR 513 155 513 155 16/04/2021
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,3% 500000 1,13 EUR 576 040 576 040 16/04/2021
EUR ILIAD 1.875% 11.02.21-28 0,9% 400000 1,00 EUR 399 897 399 897 16/04/2021
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,0% 400000 1,02 EUR 416 967 416 967 19/04/2021
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 100000 1,08 EUR 109 033 109 033 16/04/2021
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 200000 1,08 EUR 218 327 218 327 16/04/2021
Technologie
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,2% 500000 1,02 EUR 518 459 518 459 19/04/2021
ALPHABET INC class C 2,0% 450 2 302,40 USD 1 036 080 861 190 19/04/2021
ASML HOLDING 1,0% 804 522,20 EUR 419 849 419 849 19/04/2021
CAPGEMINI 1,5% 4317 153,35 EUR 662 012 662 012 19/04/2021
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,7% 3000 119,18 USD 357 540 297 187 19/04/2021
CISCO SYSTEMS 1,2% 11665 52,85 USD 616 495 512 431 19/04/2021
FORTINET 1,1% 2863 206,14 USD 590 179 490 557 19/04/2021
MICROSOFT 1,2% 2412 258,74 USD 624 081 518 736 19/04/2021
OPEN TEXT 1,0% 11000 49,83 USD 548 130 455 606 16/04/2021
SS&C TECHNOLOGIES 0,7% 5000 72,70 USD 363 500 302 141 19/04/2021
UBISOFT ENTERTAINMENT 1,5% 9631 65,78 EUR 633 527 633 527 19/04/2021
X-FAB SILICON FOUNDRIES 1,2% 65000 7,75 EUR 503 750 503 750 19/04/2021
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 0,9% 400000 1,00 EUR 404 976 404 976 19/04/2021
AGEAS 2,8% 23402 51,44 EUR 1 203 799 1 203 799 19/04/2021
ALLIANZ SE-REG 2,0% 4000 220,30 EUR 881 200 881 200 19/04/2021
INTRUM AB 2,7% 39998 295,60 SEK 11 823 409 1 169 867 19/04/2021
KBC ANCORA 2,0% 24574 36,12 EUR 887 613 887 613 19/04/2021
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,0% 500000 0,89 EUR 449 866 449 866 16/04/2021
Overheid
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,4% 1000000 1,06 EUR 1 062 797 1 062 797 19/04/2021
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,2% 500000 1,08 EUR 542 323 542 323 14/04/2021
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,3% 500000 1,10 EUR 562 271 562 271 16/04/2021
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 1,7% 700000 1,02 EUR 731 596 731 596 16/04/2021
Consumptie/Luxe
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,8% 300000 1,12 EUR 340 089 340 089 16/04/2021
KERING (EX-PPR) 1,6% 1057 640,20 EUR 676 691 676 691 19/04/2021
LVMH 2,7% 1875 624,90 EUR 1 171 688 1 171 688 19/04/2021
Staal/Non-ferro
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 300000 1,14 EUR 341 096 341 096 19/04/2021
NEWMONT CORPORATION 1,8% 14202 64,85 USD 921 000 765 535 19/04/2021
Farmacie/Medical
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,2% 500000 1,07 EUR 535 525 535 525 16/04/2021
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,9% 400000 1,00 EUR 401 579 401 579 16/04/2021
EUROFINS SCIENTIFIC 1,2% 5815 88,21 EUR 512 941 512 941 16/04/2021
FAGRON 1,7% 40953 18,57 EUR 760 497 760 497 19/04/2021
FRESENIUS STA-AKT 1,4% 15765 38,88 EUR 612 943 612 943 19/04/2021
ROCHE HOLDING GENUSS. 1,9% 3000 310,30 CHF 930 900 845 351 19/04/2021
Chemie
SOLVAY 2,1% 8772 104,85 EUR 919 744 919 744 19/04/2021
Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 2,2% 14054 69,55 EUR 977 456 977 456 19/04/2021
Holdings
ACKERMANS & VAN HAAREN 2,8% 9000 133,80 EUR 1 204 200 1 204 200 19/04/2021
BREDERODE 4,6% 19974 100,20 EUR 2 001 395 2 001 395 19/04/2021
EXOR NV 2,5% 15309 72,46 EUR 1 109 290 1 109 290 19/04/2021
GIMV 2,0% 17118 52,20 EUR 893 560 893 560 19/04/2021
PROSUS NV 1,0% 4672 94,29 EUR 440 523 440 523 19/04/2021
SOFINA 6,0% 8347 310,80 EUR 2 594 248 2 594 248 19/04/2021
Nutssector
ELIA GROUP 2,1% 10125 91,75 EUR 928 969 928 969 19/04/2021
Vastgoed
CARE PROPERTY INVEST GVV 0,6% 10000 25,10 EUR 251 000 251 000 19/04/2021
COFINIMMO GVV 2,5% 8625 128,10 EUR 1 104 863 1 104 863 19/04/2021

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding Niet van toepassing 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,64%

Eénmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 3%, 0% bij Dierickx Leys Private Bank
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Laatste kwartaal 2020

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

Maximum 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.

Maximum 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • Maximum 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER.

Maximum 10% mag in cash belegd worden.

Minimum 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid.


Weggevallen onzekerheden stuwen beurzen opnieuw hoger
Op 9 november maakte het Amerikaanse farmabedrijf Pfizer resultaten bekend waaruit bleek dat haar vaccin tegen COVID-19 bij meer dan 90% van de ingeënte patiënten bescherming bood. Dit percentage lag veel hoger dan verwacht en gaf beleggers de hoop dat we in 2021 met een werkend vaccin het virus onder controle gaan krijgen en opnieuw naar een ‘normale’ economie op volle kracht kunnen evolueren. Dit positieve vooruitzicht gaf de beurzen een stevige duw in de rug, wat nog versterkt werd toen een week later bleek dat een tweede vaccin, van het eveneens Amerikaanse Moderna, nog betere resultaten behaalde.

Obligatiemarkten
In december kondigde de Europese Centrale Bank aan haar opkoopprogramma voor obligaties te verhogen met maar liefst € 500 miljard tot € 1.850 miljard om de rentevoeten in Europa laag te houden. De looptijd van het programma wordt ook verlengd tot maart 2022. Het ziet er dan ook naar uit dan de periode van ultra lage rentevoeten nog niet snel voorbij zal zijn. In reactie op deze plannen daalden de rentevoeten in Europa nog verder, en in België bereikte de rentevoet op 10-jarige staatsobligaties zelfs een nieuw dieptepunt van – 0,44%.
In de VS bevestigde de centrale bank, de Federal Reserve, dat ze maandelijks voor $ 120 miljard obligaties zal blijven opkopen zolang er geen “substantiële verbetering” in de werkgelegenheid te zien is, waardoor ook hier de rentevoeten nog lang op lage niveaus zullen blijven.

Aandelenmarkten
Het positieve vaccinnieuws en een duidelijke uitslag bij de Amerikaanse verkiezingen namen de belangrijkste onzekerheden voor beleggers weg en zorgden zo voor een fors beursherstel in november en december. Het vooruitzicht op een normalisering van de economie in 2021 zorgde ook voor een inhaalbeweging van de cyclische aandelen en de aandelen uit de door COVID-19 getroffen sectoren (toerisme, retail, vervoer, …). Hierdoor konden ook de meeste Europese beurzen een deel(tje) van hun achterstand dit jaar op de Amerikaanse beurzen inhalen. De Amerikaanse beurzen, gedreven door hun hoog aandeel technologiebedrijven, presteerden echter nog steeds duidelijk beter dit jaar en bereikten in december nieuwe recordhoogten. De daling van de dollar tegenover de euro dit jaar verlaagt het mooie rendement van de Amerikaanse aandelen wel wanneer het in euro uitgedrukt wordt.


Commentaar bij de voornaamste transacties

Ubisoft
Ubisoft werd opgericht door vijf broers van de Guillemot familie. Oorspronkelijk was het een (bescheiden) Franse verdeler van software, maar al snel breidde het bedrijf uit naar de VS, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In een latere fase begon het bedrijf haar eigen games te ontwerpen en gamingstudio's over te nemen.

De echte doorbraak kwam in 2007 met het bijzonder succesvolle spel "Assassin's Creed".

Intussen produceert Ubisoft een hele reeks succesvolle games(-reeksen), waaronder "Assassin's Creed", "Far Cry", "Splinter Cell", "The Division" en "Rainbow Six", en is het één van de grotere gamesproducenten ter wereld geworden.

Alibaba
Ma Yun, beter bekend als Jack Ma, lanceerde in 1999 de website alibaba.com, die sindsdien een exponentiële groei gekend heeft. Het bedrijf kwam in september 2014 naar de beurs. 
Alibaba kan in grote lijnen bestempeld worden als het "Chinese Amazon". Het bedrijf omvat voor een belangrijk gedeelte :
•    Alibaba.com (incl 1688.com en AliExpress.com): hoofdzakelijk business to business e-commerce
•    Taobao.com: vergelijkbaar met Amazon/eBay : business to consumer of consumer to consumer
•    Tmall.com: Grote multinational merken (vb. Apple, Nike) voor de Chinese middenklasse.
Het bedrijf is de grootste e-commerce speler in China (met meer dan 50% marktaandeel), maar houdt zich daarnaast, net zoals Amazon, ook bezig met een hele reeks andere zaken zoals IT infrastructuur, cloud computing en media en entertainment (oa films en "Youtube variant" Youku). Het investeert in een hele reeks al dan niet beursgenoteerde ondernemingen. Elk kwartaal worden min- of meerwaarden geboekt op de investeringen in beursgenoteerde ondernemingen (Alibaba investeert onder andere Bilibili (soort Youtube), Lyft (concurrent Uber) en Weibo(sociaal netwerk)), wat de resultaten volatieler maakt.

Fresenius (Defensive – Balance – Dynamic – Equity - Growth)
Fresenius is een Duitse onderneming actief in de gezondheidszorg, via vier divisies.
•    Fresenius Medical Care (FMC): via haar (ca 31%) participatie in Fresenius Medical Care is Fresenius actief in alles wat te maken heeft met (nier-)dialyse. FMC is wereldwijd de grootste aanbieder in deze markt.
•    Fresenius Helios: uitbater van ziekenhuizen, voornamelijk in Duitsland, maar ook in Spanje. (100% participatie).
•    Fresenius Kabi: producent van (generische) geneesmiddelen en medische toestellen (100% participatie). Deze afdeling is gespecialiseerd in de behandeling van chronisch en kritiek gewonde patiënten en omvat onder andere intraveneus toegediende generische verdovingsmiddelen en geneesmiddelen tegen infecties, voor de behandeling van kanker en tegen auto immuunziektes. De divisie omvat ook klinische voeding en infusie- en voedingspompen.
•    Fresenius Vamed: projectmanagement en dienstverlener aan ziekenhuizen (77% participatie).

Roche (Defensive – Balance – Dynamic – Equity - DBI)
Roche is één van de grootste farmabedrijven wereldwijd. Het hoofdkantoor is in Zwitserland maar het bedrijf is wereldwijd actief. Roche werd opgericht in 1896, en evolueerde van een producent van vitamine C-preparaten naar een farmaceutisch bedrijf gericht op zowel geneesmiddelen als diagnostica (o.a. coronatests). Roche is een van de grootste aanbieders van kankerbehandelingen. Het bedrijf is eigenaar van het Amerikaanse biotechbedrijf Genentech (Genetic Engineering Technology). De families Hoffmann en Oeri hebben ongeveer de helft van de aandelen in handen, terwijl Novartis ca een derde van de aandelen bezit.

CVS Health (Defensive – Balance – Dynamic – Equity - DBI)
CVS Health is een Amerikaanse retailketen van ca 10.000 apotheken. Het bedrijf heeft samen met concurrent Walgreens naar schatting tot zowat 40% van de markt in handen, de rest zit bij kleinere spelers. CVS Health heeft eveneens een 1.100-tal "Minute Clinics", een soort "eenvoudige" kliniek voor weinig gecompliceerde gevallen. Onder andere keel- oor-, oog-, sinus- en longinfecties en kleinere wonden worden behandeld. 

CVS Health verkoopt geneesmiddelen op twee manieren: 
1. Retail/LTC: "gewone" verkopen van zowel geneesmiddelen op voorschrift als voorschriftvrije geneesmiddelen, cosmetica, schoonheidsproducten enz.
2. Pharmacy Services: verkopen via PBM (Pharmacy Benefit Management): verkopen met tussenkomst van een derde-betaler (werkgever, overheid, verzekeraar, ...). 

Daarnaast is CVS Health, na de overname van Aetna in 2017, ook ziekteverzekeraar (Health Care Benefits).

€ Mohawk Cap. Fin. 12.06.20-27 1,75 % (Defensive – Balance – Dynamic)
Het Amerikaanse Mohawk, gespecialiseerd in vloerbekleding zoals tegels, laminaat en vasttapijt, is de laatste jaren zeer winstgevend, heeft een sterke balans en een beperkte schuldenlast.

€ Intrum 31.07.19-15.07.26 3.50% (Defensive – Balance – Dynamic)
Intrum is Europees marktleider in het leveren van diensten met betrekking tot het opvolgen en innen van uitstaande schulden. Daarnaast heeft het bedrijf een eigen portefeuille aan opgekochte schulden waarvoor het de uitwinning doet. Het bedrijf is actief in 24 Europese landen en telt meer dan 8.000 werknemers. De obligaties leveren een aanzienlijke intrest op als gevolg van het hogere risicoprofiel van de activiteiten.

€ Atenor 3,25% 23.10.20-24 
Atenor is een Belgische vastgoedontwikkelaar gespecialiseerd in grote vastgoedcomplexen o.a. in Roemenië en Hongarije. De lening die in het vierde kwartaal werd uitgegeven dient ter ondersteuning van de financiering van die projecten. De obligaties leveren een aanzienlijke intrest op als gevolg van het hogere risicoprofiel van de activiteiten.

€ Diageo Capital 28.09.20-28 0,125%

Diageo produceert geestrijke dranken en heeft verschillende grote merken van vodka’s en whiskeys in portefeuille. De omzet van het bedrijf kende als gevolg van de sluiting van de horeca een terugval. Het bedrijf beschikt echter over een voldoende sterke balans en een aanvaardbare schuldenlast.

€ Barry Callebaut 2024 2,375%
De Zwitserse chocoladeproducent beschikt over een sterke balans en een beperkte schuldenlast.

Uit de portefeuille 

AENA 
AENA is een Spaans overheidsbedrijf belast met het beheer, de ontwikkeling en de uitbating van luchthavens en vliegvelden in Spanje. De Spaanse staat heeft een belang van 51% in het bedrijf. Het is wereldwijd de grootste publiek genoteerde luchthavenbeheerder op vlak van passagiersaantallen.

De onderneming heeft 46 Spaanse en 16 buitenlandse luchthavens in beheer en in 2019 meer dan 300 miljoen passagiers. De buitenlandse participaties betreffen o.a. een meerderheidsbelang in de luchthaven van Luton (V.K.) en minderheidsbelangen in luchthavens in Mexico, Brazilië, Colombia en Jamaica.

De omzet wordt gegenereerd in vier divisies:
Aeronautical: Deze divisie vormt normaliter het hoofdinkomen voor elke luchthavenbeheerder en omvat onder andere: verhuur staanplaats luchthaven, gebruik van luchthaventerminals, landingskosten voor luchtvaartmaatschappijen, beheer ‘gates’, verwante diensten en passagiersdata.

Commercial: Hier verhuurt men commerciële ruimte in de luchthaven aan derde partijen tegen ‘minimaal gegarandeerde verhuurtarieven’. Deze derde partijen omvatten onder meer taksvrije shops, eet & drankgelegenheden, parkinguitbaters, autoverhuurbedrijven e.d.
Real estate services: Diensten voor ontwikkeling van vastgoed (bv. Hangar).
International: Dit gedeelte omvat de activiteiten buiten Spanje.

Capri Holding 
Capri Holdings (voordien Michael Kors Holdings) werd opgericht door de Amerikaanse designer Michael Kors in 1981. In 2017 kocht het bedrijf Jimmy Choo over voor GBP 896 miljoen. In 2018 werd Versace overgekocht voor $ 2,1 miljard. Het bedrijf verkoopt handtassen, kledij, schoenen, juwelen, horloges, parfums en accessoires.

Canada Goose 
Canada Goose is producent van luxekledij, vooral winterkledij. Canada Goose levert 51,9% van haar omzet via eigen winkels; 48,1% wordt verkocht via de groothandel. Canada is de thuismarkt voor Canada Goose, waar 35% van de jaarlijkse omzet gegenereerd wordt. De V.S. is goed voor 30% van de omzet. De rest van de wereld zorgt voor 34% van de omzet.

Anheuser-Busch Inbev
AB InBev, of voluit Anheuser-Busch InBev, is de grootste brouwer wereldwijd.
Het bedrijf ontstond uit de fusie in 2004 tussen het Belgische Interbrew en het Braziliaanse AmBev, waar in 2008 het Amerikaanse Anheuser-Busch aan werd toegevoegd. In 2016 werd SAB Miller overgenomen.
De bekendste biermerken zijn:
Stella Artois, Jupiler (België)
Beck's (Duitsland)
Budweiser (V.S.)
Brahma (Brazilië)
Corona (Mexico)

National Grid
National Grid is de eigenaar en beheerder van het transmissienet voor elektriciteit en aardgas in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast beheert het ook het distributienetwerk voor aardgas in het VK en heeft het aan de Oostkust van de VS ook activiteiten in transmissie, distributie, productie en levering van elektriciteit. National Grid heeft een monopoliepositie in Engeland en Wales, maar de activiteiten zijn sterk gereguleerd en de overheid bepaalt welk rendement National Grid op haar investeringen mag halen.
Verdeling operationele winst:
• VS activiteiten: 49,7%
• VK transmissie elektriciteit: 27,1%
• VK transmissie gas: 9,3%
• Overige: 13,9%

€ Groep Brussel Lambert 19/06/2025 1,875%
De obligatie, die op basis van de huidige prijs amper nog rente oplevert, werd verkocht ten voordele van de meer renderende obligatie van Intrum.

€ Nasdaq 19/05/2023 1,75%
Als gevolg van de prijsstijging van de obligatie is het rendement tot eindvervaldag tot nagenoeg 0% teruggevallen. De obligatie werd als gevolg daarvan verkocht.

Jaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Jaarverslag december 2020 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


KIID - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Essentiële beleggersinformatie 31 december 2020

Download


Kwartaalrapport - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Kwartaalrapport 31 december 2020

Download


Halfjaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Halfjaarverslag 30 juni 2020 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Prospectus - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Prospectus 31 december 2020

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Fiscaliteit


Tijdstip van opname kapitaal

Moment van

belasting

Tarief

Belastbare basis

Stortingen

t.e.m. 1991

Stortingen

vanaf 1992

Algemene regel

Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar)

Op 60 jaar

8%


Kapitalisatie

aan 6,25%


Kapitalisatie

aan 4,75%

Uitzonderingen

a) Contract afgesloten ná de leeftijd van 55 jaar:→ uitkering 10 jaar na aflsuiting contract

Na 10 jaar

8%

→ uitkering vroeger

Bij uitkering

33%

b) Contract afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar:

→ opname vóór 60 jaar en;

→ contract loopt minimaal 10 jaar en;

→ minimaal 5 stortingen en;

→ iedere storting is ten minste 5 jaar belegd en;

→ pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;

→ toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.

Bij uitkering

8%

c) Overlijden

Bij overlijden

8%

d) in alle andere omstandigheden

Bij uitkering

Progressief  tarief /

33% (*)Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer