Interbeurs Hermes Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management nv - Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

Compartimentsbeschrijving

Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, dat aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen bevat. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 21/09/2022

Cumulatief rendement sinds 01/01/2022 -18,50%
1 jaar -14,12%
2 jaar 3,21%
3 jaar 0,90%
5 jaar 1,67%
Rendement sinds oprichting 5,54%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 15,74 per 30/06/22
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,27 per 30/06/22

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat het risico en de opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3% maar 0% bij Dierickx Leys Private Bank nv
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten in % per jaar 1,68%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 februari 1987
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving -
Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

Investeringspolitiek

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

 • Maximaal 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.
 • Maximaal 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • Maximaal 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER;
 • Maximaal 10% mag in cash belegd worden;
 • Minimaal 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 28,5% 9 677 492
Obligaties 0 % 1,6% 534 360
Obl. priv.plaatsing 1,1% 366 338
Aandelen 68,1% 23 082 842
Rek courant 0,8% 258 007
Totaal in EUR 100,0% 33 919 039

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 192 299 0 28 045 450 28 237 750 83,3%
USD 1,0322 9 816 0 4 392 167 4 543 945 13,4%
CHF 1,0506 0 0 123 720 129 980 0,4%
SEK 0,0913 377 981 0 6 933 653 667 698 2,0%
PLN 0,2108 99 873 0 1 511 100 339 666 1,0%
Totaal in EUR 33 919 039

Sector spreiding aandelen en/of obligaties

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 3,3% 758 903
Transport/Vervoer 4,3% 1 001 025
Consumptie/Luxe 12,5% 2 883 001
Farmacie/Medical 8,4% 1 940 277
Holdings 18,3% 4 217 242
Financieel 11,1% 2 565 693
Vastgoedontwikkelaars 9,3% 2 153 408
Industrie 6,1% 1 413 503
Technologie 19,7% 4 547 388
Staal/Non-ferro 2,6% 604 725
Vastgoed 4,3% 997 676
Totaal in EUR 23 082 842

Huidige netto inventariswaarde op 21/09/2022

Kapitalisatie 205.72 EUR

Interbeurs Hermes Pensioenfonds kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,4% 500000 0,93 EUR 466 822 466 822 23/09/2022
Vastgoedontwikkelaars
EUR ATENOR 3.40% 08.02.21-27 1,1% 400000 0,88 EUR 361 295 361 295 22/09/2022
EUR IMMOBEL 3% 12.11.21-12.05.28 1,1% 375000 0,96 EUR 362 361 362 361 24/09/2022
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,4% 130000 0,98 EUR 129 262 129 262 24/09/2022
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 2,3% 17370 43,81 USD 760 980 785 521 23/09/2022
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1,0% 17113 19,37 EUR 331 479 331 479 23/09/2022
IMMOBEL 0,1% 393 47,40 EUR 18 628 18 628 23/09/2022
IMMOFINANZ 1,4% 36000 12,88 EUR 463 680 463 680 23/09/2022
TINC 1,3% 35000 12,82 EUR 448 700 448 700 23/09/2022
VGP NV 0,3% 1000 105,40 EUR 105 400 105 400 23/09/2022
Industrie
EUR BEKAERT 25.10.19-26 2.75% 0,6% 200000 0,97 EUR 198 413 198 413 24/09/2022
EUR DOVER CORP 04.11.19-27 0.75% 1,3% 500000 0,87 EUR 438 929 438 929 23/09/2022
AALBERTS 1,9% 19343 33,45 EUR 647 023 647 023 23/09/2022
SCHNEIDER ELECTRIC 2,3% 6700 114,40 EUR 766 480 766 480 23/09/2022
Farmacie/Medical
EUR DANAHER 2.50% 30.03.20-30 0,8% 300000 0,94 EUR 284 638 284 638 23/09/2022
EUR MEDTRONIC 1.125% 07.03.19-27 1,1% 400000 0,91 EUR 366 518 366 518 23/09/2022
EUR THERMO FISHER 16.03.17-27 1.45% 1,4% 500000 0,92 EUR 465 364 465 364 23/09/2022
EUR UCB 1% 30.03.21-28 0,9% 400000 0,78 EUR 314 711 314 711 23/09/2022
EUROFINS SCIENTIFIC 1,8% 9900 60,62 EUR 600 138 600 138 23/09/2022
FRESENIUS STA-AKT 1,6% 24500 21,93 EUR 537 285 537 285 23/09/2022
ROCHE HOLDING GENUSS. 0,4% 400 309,30 CHF 123 720 129 980 23/09/2022
UCB 2,0% 9690 69,44 EUR 672 874 672 874 23/09/2022
Bouw
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,6% 200000 1,00 EUR 206 019 206 019 24/09/2022
EUR MOHAWK CAP 1.75% 12.06.20-27 0,8% 300000 0,89 EUR 269 246 269 246 23/09/2022
Telecomoperatoren
EUR EMIRATES TELE 2.75% 18.06.14-26 1,5% 500000 0,99 EUR 498 342 498 342 23/09/2022
Voeding
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 0,6% 200000 0,97 EUR 196 047 196 047 23/09/2022
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,4% 500000 0,95 EUR 481 866 481 866 23/09/2022
EUR BARRY CA 24.05.16-24 2.375%INST 1,1% 370000 0,98 EUR 366 338 366 338 23/09/2022
Financieel
EUR INTRUM 3.50% 31.07.19-15.07.26 1,0% 400000 0,84 EUR 336 683 336 683 23/09/2022
AGEAS 2,2% 18926 39,44 EUR 746 441 746 441 23/09/2022
INTRUM AB 1,9% 39998 173,35 SEK 6 933 653 633 181 23/09/2022
KBC ANCORA 2,6% 24574 35,30 EUR 867 462 867 462 23/09/2022
WARSAW STOCK EXCHANGE 0,9% 45000 33,58 PLN 1 511 100 318 608 23/09/2022
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,4% 500000 0,93 EUR 473 742 473 742 23/09/2022
Diensten
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 100000 0,93 EUR 93 851 93 851 23/09/2022
Overheid
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,9% 1000000 0,97 EUR 969 460 969 460 24/09/2022
EUR OLO 16.01.13-22.06.23 2.25% 0,9% 300000 1,01 EUR 303 328 303 328 23/09/2022
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,4% 500000 0,96 EUR 480 688 480 688 23/09/2022
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,1% 380000 1,01 EUR 386 572 386 572 23/09/2022
EUR OLO 0% 7.04.20-22.10.27 1,6% 600000 0,89 EUR 534 360 534 360 24/09/2022
Consumptie/Luxe
EUR PVH 3.125% 21.12.17-15.12.27 0,8% 300000 0,89 EUR 269 647 269 647 23/09/2022
KERING (EX-PPR) 2,2% 1540 477,20 EUR 734 888 734 888 23/09/2022
L'OREAL 0,8% 823 325,80 EUR 268 133 268 133 23/09/2022
LVMH 3,3% 1875 603,20 EUR 1 131 000 1 131 000 23/09/2022
MONCLER 2,2% 18000 41,61 EUR 748 980 748 980 23/09/2022
Staal/Non-ferro
EUR SMURFIT KAPPA 1.50% 15.09.19-27 0,9% 350000 0,89 EUR 310 721 310 721 23/09/2022
EUR STORA ENSO 2.50% 21.03.18-28 0,8% 300000 0,94 EUR 285 992 285 992 23/09/2022
NEWMONT CORPORATION 1,8% 14202 41,25 USD 585 833 604 725 23/09/2022
Vastgoed
EUR VGP 2.25% 17.01.22-30 1,1% 500000 0,71 EUR 361 455 361 455 23/09/2022
CARE PROPERTY INVEST GVV 1,6% 30270 18,26 EUR 552 730 552 730 23/09/2022
COFINIMMO GVV 1,3% 5088 87,45 EUR 444 946 444 946 23/09/2022
Technologie
USD ALPHABET 1.1% 05.08.20-15.08.30 1,1% 450000 0,79 USD 354 101 365 521 22/09/2022
ACTIVISION BLIZZARD 0,6% 2544 74,95 USD 190 673 196 822 23/09/2022
ALPHABET INC class C 2,5% 8400 99,17 USD 833 028 859 893 23/09/2022
ASML HOLDING 2,3% 1750 442,15 EUR 773 763 773 763 23/09/2022
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,7% 2000 111,40 USD 222 800 229 985 23/09/2022
CISCO SYSTEMS 1,0% 8000 40,66 USD 325 280 335 770 23/09/2022
MELEXIS 1,3% 6292 71,85 EUR 452 080 452 080 23/09/2022
MICROSOFT 1,7% 2412 237,92 USD 573 863 592 370 23/09/2022
OPEN TEXT 0,9% 11000 27,11 USD 298 210 307 827 23/09/2022
SS&C TECHNOLOGIES 0,8% 5000 49,48 USD 247 400 255 379 23/09/2022
X-FAB SILICON FOUNDRIES 1,6% 100000 5,44 EUR 543 500 543 500 23/09/2022
Chemie
SOLVAY 2,2% 9522 79,70 EUR 758 903 758 903 23/09/2022
Transport/Vervoer
BMW VORZUGSAKTIEN 1,0% 5000 67,10 EUR 335 500 335 500 23/09/2022
FERRARI NV 2,0% 3500 190,15 EUR 665 525 665 525 23/09/2022
Holdings
ACKERMANS VAN HAAREN 2,9% 7325 134,10 EUR 982 283 982 283 23/09/2022
BREDERODE 2,7% 10000 92,20 EUR 922 000 922 000 23/09/2022
EXOR NV 2,8% 15309 61,68 EUR 944 259 944 259 23/09/2022
GIMV 2,0% 15600 44,50 EUR 694 200 694 200 23/09/2022
SOFINA 2,0% 3800 177,50 EUR 674 500 674 500 23/09/2022

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding Niet van toepassing 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,68%

Eénmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 3%, 0% bij Dierickx Leys Private Bank
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Algemeen
De factoren die al sinds het jaarbegin de markten beheersen waren ook in het tweede kwartaal nog volop aanwezig: bij de oorlog in Oekraïne lijkt nog geen einde in zicht en dit veroorzaakt economische onzekerheid en houdt de inflatie op een hoog niveau. Die hoge inflatie doet beleggers vrezen dat centrale banken fors zullen ingrijpen om de prijsstijgingen te bedwingen, wat nefast is voor de aandelenmarkten. De stijgende rente doet ook de koersen van obligaties dalen, waardoor ook obligatieportefeuilles een negatief rendement vertonen sinds het jaarbegin.

Obligatiemarkten
De inflatiecijfers in de Verenigde Staten stegen dit jaar maand na maand en bereikten in mei een niveau van meer dan 8%. Om te voorkomen dat de inflatie verder uit de hand zou lopen, is de Amerikaanse centrale bank bereid om fors in te grijpen: na een eerste verhoging van de kortetermijnrente in maart met 0,25%, verhoogde de bank de rente in juni opnieuw, dit keer met 0,75%. Ze gaf bovendien aan dat verdere verhogingen gepland staan voor de komende maanden en dat het bestrijden van de hoge inflatie nu haar prioriteit was.

In Europa, waar de inflatie ook zeer hoge niveaus bereikt, lijkt men met vertraging het pad van de Amerikanen te volgen: de Europese Centrale bank zette eind juni haar opkoopprogramma voor obligaties stop en zal in juli haar eerste renteverhoging doorvoeren, en een tweede verhoging staat gepland voor september. Hierdoor zou de kortetermijnrente in september voor het eerst sinds 2014 niet meer negatief zijn. De renteniveaus in Europa zullen dan nog altijd wel aanzienlijk lager zijn dan in de Verenigde Staten, wat ook een van de voornaamste redenen is waarom de euro dit jaar verzwakt tegenover de dollar.

Aandelenmarkten
De oorlog in Oekraïne weegt op de aandelenbeurzen: ze zorgt ervoor dat beleggers beginnen te twijfelen over de toekomstige economische groei en ze doet hen vrezen dat de hoge inflatie de winstmarges van de bedrijven onder druk zal zetten. Dit maakt dat de winstverwachtingen van veel bedrijven onzeker worden, wat weegt op hun waardering. De renteverhogingen die het gevolg zijn van de hoge inflatie zijn een bijkomende tegenwind voor de aandelenmarkten. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten sloten de beurzen de eerste jaarhelft dan ook af met een duidelijk verlies.


Commentaar bij de voornaamste transacties

Nieuw in de portefeuille:
Ferrari

Ferrari werd in 1947 opgericht in Italië door Enzo Ferrari als producent van racewagens. Enzo Ferrari bouwde een succesvol Formule 1 - raceteam uit en begon in de jaren daarna ook sportwagens voor particulieren te produceren. In 1969 nam Fiat een meerderheidsbelang in Ferrari en eind 2015 werd Ferrari opnieuw verzelfstandigd en apart naar de beurs gebracht.
De omzet uitgesplitst:

 • Cars and spare parts (74% van de omzet): Verschillende automodellen GT (32%), sport (64%) en special series (4%) en hun onderdelen.
 • Sponsorship, commercial and brand (15%): de inkomsten uit Formule 1 en diverse afgeleide Ferrariproducten inclusief verkoop via licenties.
 • Engines (8%): Ferrari levert motoren voor Maserati
 • Overige (3%)

Obligaties VGP

 • € VGP 17.01.2022-2030 2,25 %

Obligaties Bekaert

 • € Bekaert 25/10/2019-2026 2,75 %

Uit de portefeuille

Barco
Barco ontwerpt en ontwikkelt visualisatiesystemen zoals monitoren, video walls, projectoren, LED displays, beeldverwerking enz voor een heel breed gamma aan sectoren (ziekenzorg, olie- en gas, automobiel, defensie, luchtvaart, media, digitale cinema). De geografische omzetuitsplitsing ziet er als volgt uit:

 • Amerika: 39,5%
 • EMEA: 37,1%
 • Azië: 23,4%

Obligaties VGP

 • € VGP 21.09.2016-2023 3,90%: verkocht om te genieten van hoger rendement van de obligatie VGP 2030.

Jaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Jaarverslag december 2021 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


KIID - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Essentiële beleggersinformatie 14 juni 2022

Download


Kwartaalrapport - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Kwartaalrapport op basis van de gegevens van 30 juni 2022

Download


Halfjaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Halfjaarverslag 30 juni 2020 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Prospectus - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Prospectus op basis van de gegevens van 14 juni 2022

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Fiscaliteit


Tijdstip van opname kapitaal

Moment van

belasting

Tarief

Belastbare basis

Stortingen

t.e.m. 1991

Stortingen

vanaf 1992

Algemene regel

Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar)

Op 60 jaar

8%


Kapitalisatie

aan 6,25%


Kapitalisatie

aan 4,75%

Uitzonderingen

a) Contract afgesloten ná de leeftijd van 55 jaar:→ uitkering 10 jaar na aflsuiting contract

Na 10 jaar

8%

→ uitkering vroeger

Bij uitkering

33%

b) Contract afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar:

→ opname vóór 60 jaar en;

→ contract loopt minimaal 10 jaar en;

→ minimaal 5 stortingen en;

→ iedere storting is ten minste 5 jaar belegd en;

→ pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;

→ toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.

Bij uitkering

8%

c) Overlijden

Bij overlijden

8%

d) in alle andere omstandigheden

Bij uitkering

Progressief  tarief /

33% (*)Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Visie rendeert voor uw vermogen

Lees meer