Interbeurs Hermes Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management nv - Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

Compartimentsbeschrijving

Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, dat aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen bevat. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 18/09/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 13,35%
1 jaar 5,67%
2 jaar 2,88%
3 jaar 4,73%
5 jaar 4,66%
Rendement sinds oprichting 6,41%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6,76 per 30/06/19
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,81 per 30/06/19

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat het risico en de opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3,00% maar 0,00% bij Dierickx Leys Private Bank nv
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 februari 1987
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving -
Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

Investeringspolitiek

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

 • Maximaal 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.
 • Maximaal 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • Maximaal 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER;
 • Maximaal 10% mag in cash belegd worden;
 • Minimaal 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 32,5% 13 188 342
Aandelen 66,1% 26 838 092
Rek courant 1,4% 553 052
Totaal in EUR 100,0% 40 579 485

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 400 662 0 33 409 892 33 810 554 83,3%
USD 0,9076 150 352 0 3 840 656 3 622 238 8,9%
GBP 1,1325 5 438 0 358 100 411 688 1,0%
NOK 0,1002 97 576 0 5 327 500 543 321 1,3%
CHF 0,9158 0 0 796 950 729 847 1,8%
SEK 0,0934 0 0 15 648 000 1 461 836 3,6%
Totaal in EUR 40 579 485

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,1% 1 089 008
Transport/Vervoer 3,3% 897 380
Distributie 5,0% 1 344 555
Media 3,1% 824 241
Agricultuur 2,0% 533 549
Voeding 5,8% 1 566 512
Consumptie/Luxe 5,5% 1 472 500
Farmacie/Medical 4,7% 1 269 720
Holdings 26,0% 6 972 239
Financieel 11,7% 3 152 866
Vastgoed 4,2% 1 114 296
Industrie 3,0% 799 230
Technologie 13,1% 3 514 257
Nutssector 2,8% 756 338
Telecomoperatoren 1,0% 267 300
Vastgoedfonds 4,7% 1 264 100
Totaal in EUR 26 838 092

Huidige netto inventariswaarde op 18/09/2019

Kapitalisatie 200.27 EUR

Interbeurs Hermes Pensioenfonds kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,3% 500000 1,08 EUR 545 260 545 260 20/09/2019
DIETEREN 1,7% 14500 47,45 EUR 688 025 688 025 20/09/2019
KERING (EX-PPR) 1,6% 1400 468,95 EUR 656 530 656 530 20/09/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 500000 1,06 EUR 532 467 532 467 19/09/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 200000 1,04 EUR 214 498 214 498 21/09/2019
Voeding
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 1,3% 500000 1,04 EUR 518 450 518 450 19/09/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 400000 1,01 EUR 407 134 407 134 19/09/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,4% 500000 1,08 EUR 548 858 548 858 20/09/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2,1% 9500 88,07 EUR 836 665 836 665 20/09/2019
NESTLE SA 1,8% 7500 106,26 CHF 796 950 729 847 20/09/2019
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,0% 400000 1,01 EUR 409 536 409 536 21/09/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,8% 300000 1,09 EUR 333 535 333 535 20/09/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 186000 1,05 EUR 195 394 195 394 21/09/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,2% 10000 53,90 USD 539 000 489 196 20/09/2019
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 0,9% 15000 25,04 EUR 375 600 375 600 20/09/2019
IMMOFINANZ 0,6% 10000 24,95 EUR 249 500 249 500 20/09/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,0% 400000 1,03 EUR 416 106 416 106 19/09/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 400000 1,01 EUR 406 822 406 822 20/09/2019
AALBERTS 0,8% 8500 37,18 EUR 316 030 316 030 20/09/2019
KION GROUP 1,2% 10000 48,32 EUR 483 200 483 200 20/09/2019
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,3% 500000 1,04 EUR 521 348 521 348 19/09/2019
AENA SME 1,2% 3000 163,95 EUR 491 850 491 850 20/09/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 1,0% 10000 35,81 GBP 358 100 405 530 20/09/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 300000 1,03 EUR 313 701 313 701 19/09/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 1,9% 1800 434,40 EUR 781 920 781 920 20/09/2019
FAGRON 1,2% 30000 16,26 EUR 487 800 487 800 20/09/2019
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,0% 400000 1,05 EUR 423 673 423 673 20/09/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 100000 1,07 EUR 107 800 107 800 19/09/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,6% 200000 1,11 EUR 225 937 225 937 19/09/2019
Holdings
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 1,0% 400000 1,05 EUR 423 667 423 667 19/09/2019
ACKERMANS & VAN HAAREN 3,1% 9000 138,40 EUR 1 245 600 1 245 600 20/09/2019
BREDERODE 3,5% 19974 71,20 EUR 1 422 149 1 422 149 20/09/2019
EXOR NV 1,6% 10000 63,14 EUR 631 400 631 400 20/09/2019
GIMV 2,1% 15000 55,50 EUR 832 500 832 500 20/09/2019
INVESTOR B 2,2% 20000 478,80 SEK 9 576 000 894 590 20/09/2019
SOFINA 4,8% 10000 194,60 EUR 1 946 000 1 946 000 20/09/2019
Technologie
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,3% 500000 1,04 EUR 523 424 523 424 20/09/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,3% 500000 1,02 EUR 513 208 513 208 19/09/2019
ALPHABET INC class C 1,2% 450 1 229,93 USD 553 469 502 328 20/09/2019
CAPGEMINI 2,1% 8000 106,50 EUR 852 000 852 000 20/09/2019
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,5% 2000 108,90 USD 217 800 197 675 20/09/2019
CISCO SYSTEMS 0,5% 4500 49,60 USD 223 200 202 576 20/09/2019
ECONOCOM GROUP 0,4% 60000 2,46 EUR 147 600 147 600 20/09/2019
FACEBOOK INC-A 0,5% 1200 189,93 USD 227 916 206 857 20/09/2019
MELEXIS 1,7% 10000 70,60 EUR 706 000 706 000 20/09/2019
OPEN TEXT 1,0% 11000 41,39 USD 455 290 413 221 20/09/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,7% 65000 4,40 EUR 286 000 286 000 20/09/2019
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,3% 500000 1,03 EUR 524 513 524 513 19/09/2019
KINEPOLIS GROEP 0,6% 4000 56,00 EUR 224 000 224 000 20/09/2019
WALT DISNEY CORP. 1,5% 5000 132,27 USD 661 350 600 241 20/09/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,3% 500000 1,05 EUR 529 862 529 862 20/09/2019
AGEAS 2,5% 20000 50,96 EUR 1 019 200 1 019 200 20/09/2019
ALLIANZ SE-REG 2,1% 4000 211,95 EUR 847 800 847 800 20/09/2019
INTRUM AB 1,4% 24000 253,00 SEK 6 072 000 567 246 20/09/2019
KBC ANCORA 0,7% 7000 41,68 EUR 291 760 291 760 20/09/2019
KBC GROEP 1,1% 7000 60,98 EUR 426 860 426 860 20/09/2019
Overheid
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,6% 1000000 1,07 EUR 1 075 111 1 075 111 21/09/2019
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 1,3% 500000 1,04 EUR 540 442 540 442 20/09/2019
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,4% 500000 1,10 EUR 549 357 549 357 18/09/2019
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,4% 500000 1,15 EUR 578 218 578 218 19/09/2019
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 2,5% 900000 1,10 EUR 1 027 081 1 027 081 19/09/2019
Chemie
EUR TESSENDERLO 15.07.15-22 2.875% 1,2% 450000 1,04 EUR 472 014 472 014 20/09/2019
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,8% 300000 1,03 EUR 310 927 310 927 19/09/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,8% 4000 88,29 USD 353 160 320 528 20/09/2019
SOLVAY 1,9% 8000 96,06 EUR 768 480 768 480 20/09/2019
Agricultuur
MOWI ASA 1,3% 25000 213,10 NOK 5 327 500 533 549 20/09/2019
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 1,4% 300 2 031,57 USD 609 471 553 156 21/09/2019
LVMH 1,7% 1875 370,05 EUR 693 844 693 844 20/09/2019
VAN DE VELDE 0,6% 10000 22,55 EUR 225 500 225 500 20/09/2019
Nutssector
ELIA 1,9% 10125 74,70 EUR 756 338 756 338 20/09/2019
Telecomoperatoren
PROXIMUS 0,7% 10000 26,73 EUR 267 300 267 300 20/09/2019
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 0,8% 2500 129,40 EUR 323 500 323 500 20/09/2019
RETAIL ESTATES GVV 1,5% 7200 86,50 EUR 622 800 622 800 20/09/2019
VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 0,8% 7000 45,40 EUR 317 800 317 800 20/09/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

 Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,70%

Eénmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 3%, 0% bij Dierickx Leys Private Bank
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Tweede kwartaal 2019

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

Maximum 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.

Maximum 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • Maximum 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER.

Maximum 10% mag in cash belegd worden.

Minimum 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid.


Het herstel van de aandelenkoersen in het eerste kwartaal zette zich met volle kracht door in april. De stijging dreef op de
hoop dat er spoedig een allesomvattend akkoord met China zou komen over de handel met de V.S. Toen de hoop in mei afbrokkelde tastte dit het vertrouwen van de beleggers aan waardoor de aandelenkoersen een stap moesten terugzetten. De steeds duidelijker wordende
signalen dat het macro economische plaatje er minder fraai begon uit te zien, zorgde voor een kleine domper op de
aandelenvreugde.

De Amerikaanse centrale bankiers waren aanvankelijk niet geneigd om een soepeler rentebeleid te voeren. Maar
toen het economisch beeld begin juni verder verzwakte, met de beperkte groei van de werkgelegenheid op kop, ging de Federal
Reserve toch overstag en liet ze via haar voorzitter Powell verstaan dat een soepeler beleid toch mogelijk is. De langetermijnrente
dook opnieuw naar meerjaarse of historische dieptepunten in de V.S. en Europa. Ondertussen drukten de Amerikaanse en Chinese
leiders op de pauzeknop in de escalerende handelsoorlog. Hierop kenden de aandelen, vooral van bedrijven waarvan de resultaten
gevoelig zijn voor wijzigingen in de economische groei, een mooi herstel op het einde van het kwartaal.


De Belgische aandelen in de portefeuille kenden een zwak kwartaal. Liefst acht van de tien verliezers zijn Belgisch. Sipef (16%), Van de Velde (15%), Econocom en Bpost (14%) verliezen allemaal meer dan 10%. Verder staan de met elkaar verwante KBC Groep (8%) en KBC Ancora (5%), Solvay en Kinepolis Groep (beide 5%) eveneens bij de grootste 10 dalers. Het Zweedse Intrum (11%) en Alphabet C (9%) vervolledigen de lijst.

D’Ieteren (+ 14%), dat uitpakte met meevallende resultaten, is de enige Belg bij de 10 grootste stijgers. Die lijst wordt aangevoerd
door IWG een aandeel dat de voorbije jaren sterke schommelingen kende, maar nu liefst 37% steeg over het kwartaal. Aanleiding
was de verkoop van de bescheiden Japanse activiteiten voor een stevige £ 300 miljoen, wat voor beleggers een goede indicatie is
voor de toegevoegde waarde van de groep. Walt Disney gaf een indicatie van de prijszetting en timing voor zijn eigen
streamingkanaal, los van Netflix. Het gaf het aandeel een boost van 25 %. Kion Group (+ 18%), X Fab Silicon Foundries (+ 14%),
Aalberts (+ 12%) en Randstad (+ 11%) hebben allemaal resultaten die gevoelig zijn voor kleine verschuivingen in de economis che
activiteit. Ze genoten volop van de verbeterde renteomgeving. DSV (+ 17%), LVMH (+ 17%) en Wizz Air Group haalden ook de li jst
van de grootste stijgers.

Jaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Jaarverslag december 2018 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


KIID - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Essentiële beleggersinformatie

Download


Kwartaalrapport - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Kwartaalrapport 30 juni 2019 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Halfjaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Halfjaarverslag juni 2018 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Prospectus - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Prospectus Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Fiscaliteit


Tijdstip van opname kapitaal

Moment van

belasting

Tarief

Belastbare basis

Stortingen

t.e.m. 1991

Stortingen

vanaf 1992

Algemene regel

Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar)

Op 60 jaar

8%


Kapitalisatie

aan 6,25%


Kapitalisatie

aan 4,75%

Uitzonderingen

a) Contract afgesloten ná de leeftijd van 55 jaar:→ uitkering 10 jaar na aflsuiting contract

Na 10 jaar

8%

→ uitkering vroeger

Bij uitkering

33%

b) Contract afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar:

→ opname vóór 60 jaar en;

→ contract loopt minimaal 10 jaar en;

→ minimaal 5 stortingen en;

→ iedere storting is ten minste 5 jaar belegd en;

→ pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;

→ toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.

Bij uitkering

8%

c) Overlijden

Bij overlijden

8%

d) in alle andere omstandigheden

Bij uitkering

Progressief  tarief /

33% (*)Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Marleen Dierickx - Dierickx Leys Private Bank

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer