Interbeurs Hermes Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management nv - Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

Compartimentsbeschrijving

Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, dat aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen bevat. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 13/11/2019

Cumulatief rendement sinds 01/01/2019 16,50%
1 jaar 9,92%
2 jaar 3,67%
3 jaar 5,56%
5 jaar 5,20%
Rendement sinds oprichting 6,52%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 7,17 per 30/09/19
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,60 per 30/09/19

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat het risico en de opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3,00% maar 0,00% bij Dierickx Leys Private Bank nv
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 februari 1987
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving -
Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

Investeringspolitiek

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

 • Maximaal 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.
 • Maximaal 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • Maximaal 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER;
 • Maximaal 10% mag in cash belegd worden;
 • Minimaal 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 29,9% 12 386 375
Aandelen 69,2% 28 654 993
Rek courant 0,8% 344 365
Totaal in EUR 100,0% 41 385 733

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 109 464 0 34 038 533 34 147 997 82,5%
USD 0,9033 236 473 0 4 159 309 3 970 709 9,6%
GBP 1,1703 5 438 0 387 200 459 504 1,1%
NOK 0,0991 97 648 0 5 622 500 566 867 1,4%
CHF 0,9144 0 0 782 400 715 388 1,7%
SEK 0,0938 56 000 0 16 198 800 1 525 269 3,7%
Totaal in EUR 41 385 733

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 4,1% 1 176 620
Transport/Vervoer 3,3% 954 590
Distributie 3,0% 868 550
Media 3,2% 904 777
Agricultuur 1,9% 557 190
Voeding 4,9% 1 404 660
Consumptie/Luxe 9,1% 2 609 050
Farmacie/Medical 4,8% 1 363 110
Holdings 25,1% 7 197 279
Financieel 11,4% 3 274 763
Vastgoed 5,0% 1 418 757
Industrie 3,2% 928 118
Technologie 12,7% 3 653 050
Nutssector 2,7% 780 638
Telecomoperatoren 1,0% 275 950
Vastgoedfonds 4,5% 1 287 890
Totaal in EUR 28 654 993

Huidige netto inventariswaarde op 13/11/2019

Kapitalisatie 205.84 EUR

Interbeurs Hermes Pensioenfonds kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,3% 500000 1,08 EUR 542 820 542 820 15/11/2019
DIETEREN 2,1% 14500 59,90 EUR 868 550 868 550 18/11/2019
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 500000 1,06 EUR 533 822 533 822 15/11/2019
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 200000 1,05 EUR 216 109 216 109 15/11/2019
Voeding
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 1,3% 500000 1,04 EUR 519 476 519 476 15/11/2019
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 400000 1,02 EUR 410 228 410 228 15/11/2019
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 500000 1,03 EUR 523 117 523 117 18/11/2019
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,7% 9500 72,56 EUR 689 273 689 273 18/11/2019
NESTLE SA 1,7% 7500 104,32 CHF 782 400 715 388 18/11/2019
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,0% 400000 1,01 EUR 410 738 410 738 15/11/2019
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,8% 300000 1,05 EUR 320 590 320 590 15/11/2019
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 186000 1,06 EUR 197 528 197 528 15/11/2019
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,3% 10000 57,49 USD 574 900 519 307 18/11/2019
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1,0% 15000 27,03 EUR 405 450 405 450 18/11/2019
IMMOFINANZ 1,2% 20000 24,70 EUR 494 000 494 000 18/11/2019
eurocomm.prop. stockdiv.ex.07.11.19 0,0% 15000 0,00 EUR 0 0 07/11/2019
Industrie
EUR COLFAX 19.04.17-15.05.25 3.25% 1,0% 400000 1,02 EUR 409 988 409 988 15/11/2019
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 400000 1,01 EUR 407 721 407 721 18/11/2019
AALBERTS 0,8% 8500 38,16 EUR 324 318 324 318 18/11/2019
KION GROUP 1,5% 10000 60,38 EUR 603 800 603 800 18/11/2019
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,3% 500000 1,05 EUR 526 961 526 961 15/11/2019
AENA SME 1,2% 3000 167,15 EUR 501 450 501 450 18/11/2019
WIZZ AIR HOLDINGS 1,1% 10000 38,72 GBP 387 200 453 140 18/11/2019
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,8% 300000 1,02 EUR 311 935 311 935 15/11/2019
EUROFINS SCIENTIFIC 2,0% 1800 464,20 EUR 835 560 835 560 18/11/2019
FAGRON 1,3% 30000 17,59 EUR 527 550 527 550 18/11/2019
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,0% 400000 1,05 EUR 423 830 423 830 18/11/2019
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 100000 1,07 EUR 107 222 107 222 15/11/2019
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 200000 1,10 EUR 221 587 221 587 15/11/2019
Holdings
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 1,0% 400000 1,05 EUR 422 835 422 835 15/11/2019
ACKERMANS & VAN HAAREN 3,1% 9000 140,75 EUR 1 266 750 1 266 750 18/11/2019
BREDERODE 3,5% 19974 71,60 EUR 1 430 138 1 430 138 18/11/2019
EXOR NV 1,7% 10000 71,04 EUR 710 400 710 400 18/11/2019
GIMV 2,0% 15000 56,50 EUR 847 500 847 500 18/11/2019
INVESTOR B 2,3% 20000 509,40 SEK 10 188 000 955 991 18/11/2019
SOFINA 4,8% 10000 198,65 EUR 1 986 500 1 986 500 18/11/2019
Technologie
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,3% 500000 1,04 EUR 523 631 523 631 18/11/2019
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,2% 500000 1,02 EUR 514 905 514 905 15/11/2019
ALPHABET INC class C 1,3% 450 1 321,46 USD 594 657 537 154 18/11/2019
CAPGEMINI 2,1% 8000 107,50 EUR 860 000 860 000 18/11/2019
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,8% 3000 116,84 USD 350 520 316 625 18/11/2019
CISCO SYSTEMS 0,4% 4500 45,10 USD 202 970 183 343 18/11/2019
ECONOCOM GROUP 0,4% 60000 2,54 EUR 152 100 152 100 18/11/2019
MELEXIS 1,6% 10000 64,40 EUR 644 000 644 000 18/11/2019
OPEN TEXT 1,0% 11000 43,51 USD 478 555 432 279 18/11/2019
SS&C Technologies 0,6% 5000 58,38 USD 291 875 263 651 18/11/2019
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,6% 65000 4,06 EUR 263 900 263 900 18/11/2019
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,3% 500000 1,02 EUR 524 127 524 127 15/11/2019
KINEPOLIS GROEP 0,6% 4000 60,10 EUR 240 400 240 400 18/11/2019
WALT DISNEY CORP. 1,6% 5000 147,10 USD 735 500 664 377 18/11/2019
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,3% 500000 1,05 EUR 529 625 529 625 18/11/2019
AGEAS 2,5% 20000 52,69 EUR 1 053 800 1 053 800 18/11/2019
ALLIANZ SE-REG 2,1% 4000 217,50 EUR 870 000 870 000 18/11/2019
INTRUM AB 1,4% 24000 250,45 SEK 6 010 800 564 023 18/11/2019
KBC ANCORA 0,8% 7000 45,37 EUR 317 590 317 590 18/11/2019
KBC GROEP 1,1% 7000 67,05 EUR 469 350 469 350 18/11/2019
Overheid
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,6% 1000000 1,06 EUR 1 067 457 1 067 457 14/11/2019
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 1,3% 500000 1,04 EUR 521 463 521 463 14/11/2019
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,3% 500000 1,08 EUR 543 086 543 086 13/11/2019
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,4% 500000 1,14 EUR 575 642 575 642 15/11/2019
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 1,9% 700000 1,09 EUR 769 665 769 665 18/11/2019
Chemie
EUR VILMORIN 26.05.14-21 2.375% 0,7% 300000 1,02 EUR 310 266 310 266 15/11/2019
LYONDELLBASELL IND-CL A 0,8% 4000 94,88 USD 379 520 342 820 18/11/2019
SOLVAY 2,0% 8000 104,23 EUR 833 800 833 800 18/11/2019
Agricultuur
MOWI ASA 1,3% 25000 224,90 NOK 5 622 500 557 190 18/11/2019
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 1,2% 300 1 836,04 USD 550 812 497 548 18/11/2019
KERING (EX-PPR) 1,8% 1400 539,95 EUR 755 930 755 930 18/11/2019
LVMH 1,8% 1875 401,43 EUR 752 672 752 672 18/11/2019
MONCLER 0,9% 10000 36,84 EUR 368 400 368 400 18/11/2019
VAN DE VELDE 0,6% 10000 23,45 EUR 234 500 234 500 18/11/2019
Nutssector
ELIA 1,9% 10125 77,10 EUR 780 638 780 638 18/11/2019
Telecomoperatoren
PROXIMUS 0,7% 10000 27,60 EUR 275 950 275 950 18/11/2019
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 0,8% 2500 133,10 EUR 332 750 332 750 18/11/2019
RETAIL ESTATES GVV 1,5% 7200 87,45 EUR 629 640 629 640 18/11/2019
VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 0,8% 7000 46,50 EUR 325 500 325 500 18/11/2019

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

 Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,70%

Eénmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 3%, 0% bij Dierickx Leys Private Bank
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Derde kwartaal 2019

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

Maximum 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.

Maximum 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • Maximum 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER.

Maximum 10% mag in cash belegd worden.

Minimum 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid.


Lage rente compenseert geopolitieke spanningen en lagere groei

In het voorbije kwartaal liepen de spanningen tussen de VS en China nog verder op. Begin augustus kondigde president Trump extra importheffingen aan op een reeks Chinese goederen. Enkele weken later nam China tegenmaatregelen met ook extra heffingen op Amerikaanse goederen, waarop de VS prompt nog hogere tarieven aankondigde. Na deze escalatie volgde in september een periode van lichte afkoeling waarbij beide partijen aankondigden weer aan de tafel te gaan zitten om te onderhandelen. Sommige geplande maatregelen werden afgezwakt of uitgesteld als teken van goodwill.

De voorbije maanden bevestigden opnieuw dat de geopolitieke spanningen voor onzekerheid zorgen die de economische groei drukken. De invoerheffingen wegen op de wereldhandel en bedrijven stellen investeringen omwille van de onzekerheid uit. De industrie is hiervan het eerste slachtoffer en in verschillende landen kende zij daardoor zelfs een negatieve groei. De gevolgen hiervan zijn reeds te zien in de resultaten van bedrijven waarvan de resultaten gevoelig zijn voor wijzigingen in de economische groei, die daardoor op de beurs dit jaar zwakker presteren. De veel grotere dienstensector houdt in de meeste landen voorlopig nog stand, waardoor er nog altijd wel groei is, maar die verzwakt nu wel.


Obligatiemarkten

De Amerikaanse centrale bank verlaagde de rente zowel in juli als september en bevestigt daarmee de bocht die eerder in het jaar al was ingezet. Door de economische groeivertraging, en de druk van president Trump op de voorzitter van de centrale bank, versoepelde de bank opnieuw haar beleid en ondersteunt ze de economie met renteverlagingen.

De Europese Centrale Bank (E.C.B.) volgde in september het Amerikaanse voorbeeld: ze verlaagde de rente en herstartte zelfs haar programma van kwantitatieve versoepeling, waarbij, zolang de inflatie ondermaats blijft, opnieuw voor € 20 miljard per maand aan obligaties worden opgekocht.

De rentevoeten daalden dan ook verder na de acties van de centrale banken: in de VS bereikte de rente op 10-jarige staatsobligaties in september een dieptepunt van 1.45% en in Duitsland werd een nieuwe recordlaagte van -0.72% bereikt. Ook in België werd het rendement op 10-jarige staatsobligaties voor het eerst in de geschiedenis negatief.

Aandelenmarkten

De geopolitieke spanningen wogen in augustus op de beurzen. De renteverlagingen in september gaven de beurzen in Europa en de VS echter opnieuw een positieve impuls, waardoor de meeste indexen het kwartaal op ongeveer dezelfde niveaus als eind juni afsloten.


Verwijderd uit de portefeuille

- Sipef: is een agro-industriële vennootschap die participaties beheert in plantagebedrijven in tropische en subtropische gebieden. Veruit de belangrijkste activiteit is de productie van palmolie. Gezien enkele ongunstige klimatologische omstandigheden gepaard met een aanhoudende lage palmolieprijs zijn de resultaten van het bedrijf teleurstellend. Omdat er nog niet meteen beterschap in het vooruitzicht ligt werd besloten de positie in Sipef te verkopen.

- DSV: is een Deense firma actief in de logistieke sector en biedt diensten aan voor transport over de weg, door de lucht, over zee, en per trein. Ondanks het bedrijf tot op heden goed blijft standhouden lijken enkele macro-economische indicatoren te wijzen op moeilijkere tijden voor de sector. Ook zijn er nog aanzienlijke risico’s verbonden aan de nakende overname van Panalpina, gezien de eerder zwakke resultaten van deze laatste. Vanwege deze factoren werd er besloten om de positie in DSV dicht tegen de recordkoersen van het afgelopen jaar te verkopen.

- Burford Capital: een Amerikaanse shorter, genaamd Muddy Waters, wees in augustus op tekortkomingen in de boekhouding van Burford Capital. Als gevolg van de beschuldigingen tuimelde het aandeel dramatisch naar beneden. De voornaamste beschuldiging draait rond de waardering en boeking van nog onzekere opbrengsten. Volgens het management van Burford Capital wordt dit opgelegd door IFRS en vinden zij deze regel zelf ook verwarrend, waardoor ze zich meer concentreren op de cashwinsten. Muddy Waters wijst er echter op dat er sectorgenoten zijn die ook volgens de principes van IFRS rapporteren en pas opbrengsten boek en indien ze 100% zeker zijn. Muddy Waters bracht ook aan het licht dat een belangrijke investeerder, via een complexe en niet-transparante constructie, een bailout zou hebben voorzien om de continuïteit van de gerapporteerde (en dus eventueel overgewaardeerde) groei te waarborgen. Op basis van de rapporten van beide partijen gaat de beheerder ervan uit er geen fraude in het spel was. Desondanks werd het aandeel verkocht gezien er nog te veel onzekerheden zijn.

- International Workplace Group :is een toonaangevende Engelse speler in de markt van kantoorverhuur op korte termijn. Het bedrijf kondigde aan haar activiteiten in Japan te verkopen aan het Japanse TKP. TKP betaalt hiervoor £ 320 miljoen en mag voortaan de merken Regus, Spaces en OpenOffice gebruiken in Japan. IWG sloot daarnaast ook een partnerdeal met TKP. Sinds de start van het jaar is de beurskoers met meer dan 85% toegenomen. Gecorrigeerd voor de meerwaarde van de verkoop van de Japanse activiteiten noteert het aandeel duur. Daarom besloot de beheerder winst te nemen.

- Amsterdam Commodities: of kortweg ACOMO is een handelaar en verdeler van thee, specerijen, zaden en andere agrarische producten. De prijzen van voedingsgrondstoffen blijven op een laag niveau, wat weegt op de resultaten van het bedrijf. Daarom werd beslist om het aandeel uit de portefeuille te halen.

Jaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Jaarverslag december 2018 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


KIID - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Essentiële beleggersinformatie

Download


Kwartaalrapport - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Kwartaalrapport 30 september 2019 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Halfjaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Halfjaarverslag juni 2018 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Prospectus - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Prospectus Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Fiscaliteit


Tijdstip van opname kapitaal

Moment van

belasting

Tarief

Belastbare basis

Stortingen

t.e.m. 1991

Stortingen

vanaf 1992

Algemene regel

Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar)

Op 60 jaar

8%


Kapitalisatie

aan 6,25%


Kapitalisatie

aan 4,75%

Uitzonderingen

a) Contract afgesloten ná de leeftijd van 55 jaar:→ uitkering 10 jaar na aflsuiting contract

Na 10 jaar

8%

→ uitkering vroeger

Bij uitkering

33%

b) Contract afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar:

→ opname vóór 60 jaar en;

→ contract loopt minimaal 10 jaar en;

→ minimaal 5 stortingen en;

→ iedere storting is ten minste 5 jaar belegd en;

→ pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;

→ toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.

Bij uitkering

8%

c) Overlijden

Bij overlijden

8%

d) in alle andere omstandigheden

Bij uitkering

Progressief  tarief /

33% (*)Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen
Marleen Dierickx - Dierickx Leys Private Bank

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer