Interbeurs Hermes Pensioenfonds Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management nv - Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds

Compartimentsbeschrijving

Het Interbeurs Hermes Pensioenfonds is een grote effectenportefeuille, dat aandelen en andere met aandelen gelijkgestelde waarden, obligaties en andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen, zicht- en termijnrekeningen bevat. Het vermogen van het fonds is de mede-eigendom van de deelnemers, maar in onverdeeldheid.

Historische prestaties per kalenderjaar

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen.

Bekijk huidige netto inventariswaarde

Historische prestaties (KAP) tot 22/01/2020

Cumulatief rendement sinds 01/01/2020 1,65%
1 jaar 16,39%
2 jaar 4,61%
3 jaar 5,23%
5 jaar 5,28%
Rendement sinds oprichting 6,62%

Geannualiseerde rendementen behalve voor het rendement sinds Nieuwjaar. Deze historische rendementen bieden geen garantie voor de toekomstige rendementen. Ze houden geen rekening met kosten & taksen bij aan- of verkoop. Bron: Dierickx Leys Private Bank

Risico- en opbrengstprofiel

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Ratio's

Volatiliteit (3 jaar) 6,71 per 31/12/19
Sharpe Ratio (3 jaar) 0,59 per 31/12/19

Bekijk samenstelling

Deze synthetische indicator geeft de historische volatiliteit weer van het compartiment over een periode van vijf jaar (marktrisico).

 • Historische gegevens, gebruikt voor de berekening van deze synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
 • Er kan niet worden gegarandeerd dat het risico en de opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.
 • Interbeurs Hermes Pensioenfonds behoort tot deze categorie omdat het belegt in wereldwijde, beursgenoteerde financiële instrumenten (waaronder aandelen) waardoor de waarde van dit fonds sterk kan schommelen.

Andere risico’s van wezenlijk belang voor het fonds en die niet (voldoende) weergegeven worden door de synthetische indicator:

 • Kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft. Het fonds belegt tussen de 0% en 25% van zijn portefeuille in obligaties met een rating lager dan BBB.
 • Inflatierisico: deze portefeuille is onderhevig aan een gemiddeld inflatierisico aangezien een hogere inflatie meestal een hogere rente tot gevolg heeft wat negatief is voor de obligatiekoersen. Voor een compleet overzicht van de risico’s van het fonds verwijzen wij u naar de paragraaf over risico’s in het prospectus.

Kosten

De éénmalige kosten die u betaalt bij aankoop van de deelbewijzen van het fonds. 3,00% maar 0,00% bij Dierickx Leys Private Bank nv
Uitstapkosten 0,00%
Lopende kosten in % per jaar 1,70%

Alle kosten in detail

Andere kerngegevens

Creatie 13 februari 1987
Eindvervaldag geen
Categorie Aandelen en obligaties
Minimale inschrijving -
Intekening/terugbetaling elke woensdag tot 12u
Publicatie inventariswaarden De Tijd/l'Echo en dierickxleys.be

Investeringspolitiek

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

 • Maximaal 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER;
  • Maximaal 40% mag belegd worden staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.
 • Maximaal 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:
  • Maximaal 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER;
  • Maximaal 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER;
 • Maximaal 10% mag in cash belegd worden;
 • Minimaal 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid. 

Spreiding van de types onderdelen

Asset Allocation % in Port Waarde in EUR
Obligaties 27,5% 11 694 029
Aandelen 71,8% 30 469 772
Rek courant 0,7% 291 231
Totaal in EUR 100,0% 42 455 032

De ICB's zijn opgenomen in hun respectievelijke categorie.

Munt spreiding

Munt Wissel Zicht Spaar Effecten Totaal in EUR Tot %
EUR 253 445 0 34 575 817 34 829 262 82,0%
GBP 1,1857 5 438 0 422 700 507 642 1,2%
USD 0,9071 12 496 0 4 527 019 4 117 567 9,7%
NOK 0,1002 146 662 0 5 592 500 575 064 1,4%
CHF 0,9338 0 0 816 750 762 641 1,8%
SEK 0,0948 56 000 0 17 485 600 1 662 856 3,9%
Totaal in EUR 42 455 032

Sector spreiding

Sector % van aandelen Waarde in EUR
Chemie 2,5% 760 000
Transport/Vervoer 3,3% 1 006 695
Distributie 2,8% 858 400
Media 2,8% 859 298
Agricultuur 1,8% 560 368
Voeding 4,7% 1 434 386
Consumptie/Luxe 10,8% 3 295 298
Farmacie/Medical 4,8% 1 468 920
Holdings 26,1% 7 946 418
Financieel 11,0% 3 347 000
Vastgoed 6,1% 1 846 447
Industrie 2,1% 635 325
Technologie 13,2% 4 025 532
Nutssector 2,9% 884 925
Telecomoperatoren 0,8% 257 200
Vastgoedfonds 4,2% 1 283 560
Totaal in EUR 30 469 772

Huidige netto inventariswaarde op 22/01/2020

Kapitalisatie 211.44 EUR

Interbeurs Hermes Pensioenfonds kap

Bron: Dierickx Leys Private Bank, deze historische cijfers bieden geen garantie voor de toekomstige cijfers.

% in Port Aantal Koers Munt Waarde in munt Waarde in EUR Koers datum
Distributie
EUR ALIMENT COUCH T6.5.16-26 1.875% 1,3% 500000 1,07 EUR 542 638 542 638 23/01/2020
DIETEREN 2,0% 14500 59,20 EUR 858 400 858 400 24/01/2020
Bouw
EUR BUZZI UNICEM 28.04.16-23 2.125% 1,3% 500000 1,06 EUR 536 425 536 425 23/01/2020
EUR DECEUNINCK 08.12.15-22 3.75% 0,5% 200000 1,05 EUR 210 184 210 184 23/01/2020
Voeding
EUR COCA-COLA 22.09.14-22 1.125% 1,2% 500000 1,03 EUR 518 686 518 686 23/01/2020
EUR FROMAGERIES BEL 18.4.17-24 1.5% 1,0% 400000 1,03 EUR 417 479 417 479 23/01/2020
EUR WALGREENS 20.11.14-26 2.125% 1,3% 500000 1,07 EUR 535 095 535 095 24/01/2020
ANHEUSER-BUSCH INBEV 1,6% 9500 70,71 EUR 671 745 671 745 24/01/2020
NESTLE SA 1,8% 7500 108,90 CHF 816 750 762 641 24/01/2020
Vastgoed
EUR COFINIMMO 25.03.15-22 1.929% 1,0% 400000 1,02 EUR 413 152 413 152 23/01/2020
EUR VGP 19.09.18-19.03.26 3.50% 0,8% 300000 1,05 EUR 324 160 324 160 23/01/2020
EUR VGP 21.09.16-23 3.90% 0,5% 186000 1,05 EUR 198 691 198 691 23/01/2020
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 1,3% 10000 62,37 USD 623 700 565 727 24/01/2020
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 0,9% 16000 24,02 EUR 384 320 384 320 24/01/2020
IMMOFINANZ 2,1% 36000 24,90 EUR 896 400 896 400 24/01/2020
Transport/Vervoer
EUR DSV 20.09.17-24 1.75% 1,2% 500000 1,05 EUR 527 760 527 760 23/01/2020
AENA SME 1,2% 3000 168,50 EUR 505 500 505 500 24/01/2020
WIZZ AIR HOLDINGS 1,2% 10000 42,27 GBP 422 700 501 195 24/01/2020
Farmacie/Medical
EUR EUROFINS 27.01.15-22 2.25% 0,7% 300000 1,02 EUR 314 082 314 082 23/01/2020
EUROFINS SCIENTIFIC 2,0% 1800 479,40 EUR 862 920 862 920 24/01/2020
FAGRON 1,4% 30000 20,20 EUR 606 000 606 000 24/01/2020
Diensten
EUR EXPEDIA 03.06.15-22 2.50% 1,0% 400000 1,04 EUR 424 155 424 155 24/01/2020
EUR MANPOWER GRP 22.06.18-26 1.75% 0,3% 100000 1,07 EUR 108 462 108 462 23/01/2020
EUR PRICELINE 23.09.14-24 2.375% 0,5% 200000 1,10 EUR 221 502 221 502 23/01/2020
Industrie
EUR FLOWSERVE CORP 17.03.15-22 1.25 1,0% 400000 1,02 EUR 412 583 412 583 24/01/2020
AALBERTS 0,8% 8500 40,65 EUR 345 525 345 525 24/01/2020
KION GROUP 0,7% 5000 57,96 EUR 289 800 289 800 24/01/2020
Holdings
EUR GBL 19.06.18-25 1.875% 1,0% 400000 1,06 EUR 426 569 426 569 23/01/2020
ACKERMANS & VAN HAAREN 3,1% 9000 148,20 EUR 1 333 800 1 333 800 24/01/2020
BREDERODE 3,7% 19974 79,60 EUR 1 589 930 1 589 930 24/01/2020
EXOR NV 1,7% 10000 73,50 EUR 735 000 735 000 24/01/2020
GIMV 2,0% 15000 56,50 EUR 847 500 847 500 24/01/2020
INVESTOR B 2,4% 20000 539,60 SEK 10 792 000 1 023 028 24/01/2020
PROSUS NV 0,6% 4000 68,04 EUR 272 160 272 160 24/01/2020
SOFINA 5,1% 10000 214,50 EUR 2 145 000 2 145 000 24/01/2020
Technologie
EUR HARMAN FINANCE 27.05.15-22 2% 1,2% 500000 1,04 EUR 525 567 525 567 24/01/2020
EUR NEOPOST 23.06.14-21 2.50% 1,2% 500000 1,02 EUR 519 161 519 161 23/01/2020
ALPHABET INC class C 1,4% 450 1 466,71 USD 660 020 598 671 24/01/2020
CAPGEMINI 2,2% 8000 119,05 EUR 952 400 952 400 24/01/2020
CHECK POINT SOFTW.TECHN. 0,7% 3000 115,48 USD 346 440 314 238 24/01/2020
CISCO SYSTEMS 0,5% 4500 48,85 USD 219 825 199 392 24/01/2020
ECONOCOM GROUP 0,4% 60000 2,59 EUR 155 640 155 640 24/01/2020
MELEXIS 1,7% 10000 70,35 EUR 703 500 703 500 24/01/2020
OPEN TEXT 1,1% 11000 46,40 USD 510 400 462 958 24/01/2020
SS&C TECHNOLOGIES 0,7% 5000 65,45 USD 327 250 296 832 24/01/2020
X-FAB SILICON FOUNDRIES 0,8% 65000 5,26 EUR 341 900 341 900 24/01/2020
Media
EUR KINEPOLIS 15.12.17-27 2.90%INST 1,2% 500000 1,02 EUR 512 964 512 964 23/01/2020
KINEPOLIS GROEP 0,5% 4000 56,00 EUR 224 000 224 000 24/01/2020
WALT DISNEY CORP. 1,5% 5000 140,08 USD 700 400 635 298 24/01/2020
Financieel
EUR NASDAQ 20.05.16-19.05.23 1.75% 1,2% 500000 1,05 EUR 530 475 530 475 24/01/2020
AGEAS 2,4% 20000 51,50 EUR 1 030 000 1 030 000 24/01/2020
ALLIANZ SE-REG 2,1% 4000 220,35 EUR 881 400 881 400 24/01/2020
INTRUM AB 1,5% 24000 278,90 SEK 6 693 600 634 520 24/01/2020
KBC ANCORA 0,8% 7000 46,12 EUR 322 840 322 840 24/01/2020
KBC GROEP 1,1% 7000 68,32 EUR 478 240 478 240 24/01/2020
Overheid
EUR OLO 14.01.15-22.06.25 0.80% 2,5% 1000000 1,06 EUR 1 068 165 1 068 165 23/01/2020
EUR OLO 19.01.10-28.09.20 3.75% 1,2% 500000 1,03 EUR 520 748 520 748 23/01/2020
EUR OLO 20.01.16-22.06.26 1% 1,3% 500000 1,08 EUR 543 328 543 328 22/01/2020
EUR OLO 21.01.14-22.06.24 2.60% 1,4% 500000 1,14 EUR 575 543 575 543 23/01/2020
EUR OLO 25.01.11-28.09.21 4.25% 1,8% 700000 1,08 EUR 766 454 766 454 23/01/2020
Chemie
SOLVAY 1,8% 8000 95,00 EUR 760 000 760 000 24/01/2020
Agricultuur
MOWI ASA 1,3% 25000 223,70 NOK 5 592 500 560 368 24/01/2020
Consumptie/Luxe
BOOKING HOLDINGS 1,7% 400 1 962,96 USD 785 184 712 201 25/01/2020
CAPRI HOLDINGS 0,8% 10000 35,38 USD 353 800 320 914 24/01/2020
KERING (EX-PPR) 1,9% 1400 573,30 EUR 802 620 802 620 24/01/2020
LVMH 1,8% 1875 416,30 EUR 780 563 780 563 24/01/2020
MONCLER 1,0% 10000 40,55 EUR 405 500 405 500 24/01/2020
VAN DE VELDE 0,6% 10000 27,35 EUR 273 500 273 500 24/01/2020
Nutssector
ELIA 2,1% 10125 87,40 EUR 884 925 884 925 24/01/2020
Telecomoperatoren
PROXIMUS 0,6% 10000 25,72 EUR 257 200 257 200 24/01/2020
Vastgoedfonds
COFINIMMO GVV 0,8% 2500 140,40 EUR 351 000 351 000 24/01/2020
RETAIL ESTATES GVV 1,4% 7200 84,80 EUR 610 560 610 560 24/01/2020
VASTNED RETAIL BELGIUM GVV 0,8% 7000 46,00 EUR 322 000 322 000 24/01/2020

De kosten die u betaalt, worden aangewend om de beheerkosten van het fonds, met inbegrip van de marketing- en distributiekosten te dekken. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

 Prestatievergoeding  Niet van toepassing 

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

 Lopende kosten  1,70%

Eénmalige kosten die voor of na uw belegging worden aangerekend

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

 Instapvergoeding Maximum 3%, 0% bij Dierickx Leys Private Bank
 Uitstapvergoeding 0%
 Wijziging van compartiment  Niet van toepassing

Opmerkingen

 • De genoemde instap- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. In sommige gevallen zou het kunnen dat lagere kosten worden aangerekend. Neem contact op met uw financieel adviseur of distributeur voor de feitelijke instap- en uitstapvergoedingen.
 • De lopende kosten betreft een raming omdat de bevek beslist heeft om per 01/06/2017 de kosten aan te passen. Dit is exclusief portefeuille-transactiekosten. Het jaarverslag van het fonds zal voor ieder boekjaar nadere gegevens over de exact gemaakte kosten

Voor meer informatie over kosten en vergoedingen verwijzen wij u graag naar de paragraaf 'Provisies en kosten' van het prospectus.

Vierde kwartaal 2019

De beleggingspolitiek van Interbeurs Hermes Pensioenfonds is streng afgelijnd door de wetgever. Hieronder geven we de voornaamste regels.

Maximum 75% in obligaties. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • 100% mag belegd worden in obligaties uitgegeven of gegarandeerd door een lidstaat van de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in bedrijfsobligaties van binnen de EER.
 • Maximum 40% mag belegd worden in staats- en bedrijfsobligaties van buiten de EER.

Maximum 75% in aandelen. Binnen deze categorie gelden volgende regels:

 • Maximum 70% mag belegd worden in marktkapitalisaties van meer dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 30% mag belegd worden in marktkapitalisaties van minder dan € 3 miljard binnen de EER.
 • Maximum 20% mag belegd worden in aandelen van buiten de EER.

Maximum 10% mag in cash belegd worden.

Minimum 80% van de portefeuille moet belegd zijn in euro.

Raadpleeg het prospectus voor meer informatie over de grenzen van het beleggingsbeleid.


De financiële markten
De vrees voor een recessie ebde weg in het vierde kwartaal. De verwerkende nijverheid gaat, mede als gevolg van de door de Amerikaanse president Trump ontketende handelsoorlog, door een moeilijke periode. De alsmaar belangrijkere dienstensector houdt echter opvallend goed stand. Hoewel het nog wachten is op een definitief akkoord tussen het V.K. en de Europese Unie, is het dankzij de verkiezingen in december wel duidelijk geworden dat het V.K. de Europese Unie verlaat. Daarenboven is met de overwinning van de Conservatieven de vrees voor nationaliseringen bij een verkiezingsoverwinning van Labour van de baan. Tot slot lijkt president Trump met de verkiezingen in zicht, meer geneigd om met de Chinezen tot een nieuwe handelsovereenkomst te komen. Dit alles leidde tot meer ontspanning op de financiële markten in het vierde kwartaal.

Obligatiemarkten
De obligatiemarkten zogen bijzonder veel geld aan in de eerste negen maanden van dit jaar. Kwaliteitspapier leek een goede beveiliging tegen een nakende recessie. De verruiming van de liquiditeit in de V.S. en Europa en het heropgestarte inkoopprogramma van de E.C.B. zorgden voor bijkomende steun. Nu de grootste vrees voor een recessie achter ons ligt, zoeken beleggers opnieuw meer risicovolle activa op. De rente op de Duitse staatsleningen op 10 jaar veerde op van – 0,56% einde september 2019 naar – 0,22 % net voor Kerstmis, het hoogste niveau sinds de zomer. De inkopen van de E.C.B. lijken weinig impact te hebben.

Aandelenmarkten
De verminderde recessievrees, de hoop op een akkoord tussen China en de V.S., de uitslag van de Britse verkiezingen en meevallende derdekwartaalresultaten zetten de aandelenmarkten op weg naar een mooie winst in het vierde kwartaal.
De nettoinventariswaarde van Interbeurs-Hermes-Pensioenfonds steeg in het vierde kwartaal van 2019 met 4,3%.


Commentaar bij de voornaamste transacties

Nieuw in de portefeuille
Moncler
Moncler is een kledingfabrikant, bekend van onder meer zijn luxueuze (winter-/ski-)jassen en sportkledij. Het gamma werd gaandeweg uitgebreid. Het van oorsprong Franse bedrijf werd gekocht door de Italiaan Remo Ruffini, die CEO is en 25,9% in handen heeft via Ruffini Partecipazioni Srl. Moncler realiseert 43% van zijn omzet in Azië, waar het zijn grootste groei genereert. In Europa genereert de groep 40 % van zijn omzet. Het Amerikaanse continent is goed voor 16 % van de omzet.

Uit de portefeuille gelicht
Facebook
De beheerder besliste de aandelen Facebook te verkopen omdat het bedrijf in het verleden verschillende keren in opspraak kwam omdat het slordig omsprong met de persoonlijke data van zijn gebruikers.
LyondellBasell
Het aandeel heeft er een mooie rit opzitten sinds de zomer. Het bedrijf heeft te weinig concurrentiële voordelen en werd daarom verkocht.
Obligaties
De obligaties van Colfax 2025 3,25% en Tessenderlo 2022 2,875% werden verkocht omdat ze een te hoog risico in verhouding tot het verwachte rendement vormen.

Jaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Jaarverslag december 2018 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


KIID - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Essentiële beleggersinformatie

Download


Kwartaalrapport - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Kwartaalrapport 31 december 2019 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Halfjaarverslag - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Halfjaarverslag juni 2018 Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download


Prospectus - Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Prospectus Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Download

Essentiële beleggersinfo Key Investor Information Document

Het Key Investor Information Document (KIID)  licht diverse aspecten van het fonds toe in eenvoudige, begrijpbare taal. De promotors van fondsen zijn verplicht om u dit document te overhandigen vooraleer u in een fonds belegt. Het moet informatie geven over de beleggingsdoelstelling, beleggingsstrategie, kosten, beheerders van het fonds en het risicoprofiel.

Download het document Bekijk de specificaties

Praktische informatie

 • Dit document bevat enkel publicitaire informatie, gebaseerd op de kenmerken van het product. De client dient de KIID (Essentiële beleggersinformatie), de prospectus en het laatste periodieke verslag dat gratis beschikbaar is op www.dierickxleys.be en in de kantoren van Dierickx Leys Private Bank voor de intekening door te nemen.
 • Aanvullende informatie is te verkrijgen op + 32 3 241 09 99.
 • Bij klachten kunt u zich wenden tot legal@dierickxleys.be.
 • U kunt eveneens terecht bij de ombudsdienst voor financiële sector via ombudsman@ombudsfin.be.
 • Deze informatie is onderworpen aan het Belgische recht en alleen Belgische rechtbanken zijn bevoegd.
 • De term "fonds" kan betrekking hebben op Instellingen voor Collectieve Beleggingen opgericht onder de vorm van een vennootschap (bevek) of van een gemeenschappelijk beleggingsfonds evenals een compartiment van een bevek.

Fiscaliteit


Tijdstip van opname kapitaal

Moment van

belasting

Tarief

Belastbare basis

Stortingen

t.e.m. 1991

Stortingen

vanaf 1992

Algemene regel

Vanaf 60 jaar (indien contract is afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar)

Op 60 jaar

8%


Kapitalisatie

aan 6,25%


Kapitalisatie

aan 4,75%

Uitzonderingen

a) Contract afgesloten ná de leeftijd van 55 jaar:→ uitkering 10 jaar na aflsuiting contract

Na 10 jaar

8%

→ uitkering vroeger

Bij uitkering

33%

b) Contract afgesloten vóór de leeftijd van 55 jaar:

→ opname vóór 60 jaar en;

→ contract loopt minimaal 10 jaar en;

→ minimaal 5 stortingen en;

→ iedere storting is ten minste 5 jaar belegd en;

→ pensionering op normale datum of binnen 5 jaar ervoor of;

→ toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of binnen 5 jaar ervoor.

Bij uitkering

8%

c) Overlijden

Bij overlijden

8%

d) in alle andere omstandigheden

Bij uitkering

Progressief  tarief /

33% (*)Ook tijdens het eerste contact geven wij u vrijblijvend advies of bijkomende informatie.

 • Geniet van ons veilig online platform
 • Geniet van onze avondhandel, ook op feestdagen

Als u meer wil weten over Beleggen

Contacteer ons

Heeft u een vraag? Wenst u meer informatie?

Lees meer

Beleggingen

U belegt in alle vrijheid, wij voorzien het advies

Lees meer

Over Dierickx Leys

Gepassioneerd door uw vermogen

Lees meer