TSMC Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 02/05/2024
 • Koers opmaak studie: 134.94 USD
 • Huidige koers: 169.82 USD
 • Marktkapitalisatie: 700 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: New York
 • ISIN: US8740391003

Advies van de analist

 • US$ 95,00
 • US$ 162,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Vóór 1980 waren bedrijven in de chipsector verticaal geïntegreerd. Ze ontwierpen niet alleen de chips, maar produceerden ze ook zelf. Door de hoge investeringskosten en de cycliciteit van de productie, ontstond vanaf 1980 een nieuw businessmodel waarbij de productie van chips gesplitst werd in het ontwerp enerzijds, gerealiseerd door "fabless" (of fabriekloze) bedrijven,  en de effectieve productie in de fabrieken (of "fabs") anderzijds. 

TSMC (voluit Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) werd opgericht in 1987 en is veruit de grootste en meest geavanceerde (pure) producent (of "fab") van chips (of halfgeleiders). 

Een belangrijk gedeelte van de omzet heeft betrekking op de allerkleinste (en dus meest geavanceerde) chips (3 nanometer en 5 nanometer - zie grafiek). Deze chips worden voornamelijk gebruikt in smartphones en alles met betrekking tot computers (HPC : High Performance Computing), en verder ook voor IoT (Internet of Things : chips nodig om apparaten aan te sluiten op het internet), voor de automobielindustrie en overige toepassingen.

TSMC levert onder andere aan Apple, Huawei, Nvidia, AMD, Sony, Texas Instruments en een hele reeks andere bedrijven die hun chipontwerpen laten uitwerken door TSMC.

De aandelen van TSMC kunnen worden gekocht via een Amerikaanse ADR, waarbij 1 ADR gelijk is aan 5 aandelen van TSMC in Taiwan.

TSMC omzetverdeling

Bron: TSMC

TSMC omzetverdeling volgens platform

Bron: TSMC

Conclusie

De resultaten van TSMC kwamen in het eerste kwartaal van 2024 boven de verwachtingen uit. De jaarprognose werd bevestigd. Het management liet zich tijdens de conference call echter lichtjes minder positief uit over de groeivooruitzichten in 2024 voor de brede halfgeleidersector, wat sommige beleggers teleurstellend vonden. TSMC is en blijft een zeer machtige speler, maar gezien het hoge China-risico, handhaven we ons houden-advies.

Nieuws

-

Resultaten

(in Mio)           2021          2022         2023                  2024 E
Omzet 1 587 4152 263 8912 161 7362 650 233
Operationele winst 649 9811 121 269921 4661 112 067
Nettowinst 596 5401 016 530838 498981 529
Winst per aandeel 23,0139,2032,3438,08 (USD 6,08*)
Koers/Winst 26,711,418,322,2
Dividend 11,0011,0013,0013,64 (USD 2,18*)
Dividendrendement 1,55%2,45%2,19%1,62%
Bron: Bloombergin TWD, tenzij anders aangegeven

* per ADR uitgerekend

Resultaten eerste kwartaal 2024

 • TSMC zag de omzet met 16,5% toenemen tot TWD 592,6 miljard. 
 • De nettowinst steeg 8,9% tot TWD 225,5 miljard.

Positieve punten

 • De resultaten van TSMC kwamen alweer over gans de lijn boven de analistenverwachtingen uit.
 • Per divisie was de omzet-evolutie als volgt (kwartaal op kwartaal) :  HPC : +3%, Smartphone : -16%, Automotive : 0% en IoT : +5%. De VS blijven geografisch gezien de belangrijkste eindmarkt (ca tweederde van de omzet).
 • Het management verwacht een omzet van $ 19,6 - 20,4 miljard in het tweede kwartaal van 2024.  
 • Het management verwacht dat 2024 terug een groeijaar wordt : de omzet zou met ca. 22% tot 27% moeten groeien. 
 • HPC heeft de Smartphone als belangrijkste afzetmarkt ingehaald (enkel in sommige kwartalen kan de omzet van Smartphone hoger liggen, indien bv. een nieuwe iPhone wordt gelanceerd).
 • TSMC is beduidend sterker dan de concurrenten en heeft doorgaans relatief minder last van een groeivertraging. Bovendien is het ook de producent die doorgaans het snelste herstelt na een eventuele groeivertraging.
 • TSMC is de productie gestart van nieuwe 3nm chips eind december 2022 (6% van de omzet in 2023). Een verdere verkleining naar 2nm staat op de planning voor 2025.
 • De aardbeving van april 2024 had slechts een marginale impact op de resultaten (verlies van een reeks wafers in productie).
 • TSMC verwacht in 2024 nog eens $ 28 miljard tot $ 32 miljard te investeren (wat goed nieuws is voor producenten zoals ASML). Aangezien weinig concurrenten kunnen volgen, zal de suprematie van TSMC wellicht nog verder vergroten. Het management stelt dat de grote investeringen noodzakelijk zijn omdat de vraag naar chips wellicht nog jarenlang dubbelcijferig zal groeien (doorheen de cyclus weliswaar).
 • Het management verwacht de komende jaren een gemiddelde omzetgroei van 15% tot 20%.
 • Het management stelde eerder dat een eventuele verzwakkende vraag naar eindproducten in belangrijke mate gecompenseerd kan worden door een toename van het aantal chips per product. Daarnaast wijzen sommige analisten er op dat TSMC ook marktaandeel blijft winnen omwille van de superieure productieprestaties, wat voor een bijkomende buffer zorgt. Anderzijds is TSMC natuurlijk niet helemaal immuun zoals bleek uit de cijfers van de eerste jaarhelft van 2023.

Negatieve punten 

 • Jaar-op-jaar steeg de omzet weliswaar, maar kwartaal-op-kwartaal werd een daling van 5,3% opgetekend. 
 • Hoewel de resultaten beter dan verwacht waren en de jaarprognose bevestigd werd, waren sommige beleggers toch wat verontrust door de uitspraak van het management van TSMC dat ze de brede halfgeleidermarkt met "ongeveer 10%" zien groeien in 2024, terwijl er voordien nog sprake was van "méér dan 10%".
 • De VS vaardigen steeds meer maatregelen uit om te voorkomen dat (enkel) de meest geavanceerde chips in China terecht komen (of probeert te verhinderen dat ze die zelf zouden kunnen produceren). Het management stelde eerder dat de impact "beperkt en beheersbaar" blijft. (Ruwe) ramingen variëren van een mogelijke impact op de omzet tussen de 5% en de 10%.
 • Een groot gedeelte van de omzet is nog steeds smartphone gerelateerd  (38% in 2023) terwijl deze markt (door de cyclus heen) niet sterk meer groeit (mits sporadische uitzonderingen).
 • Beleggers en analisten hebben schrik voor bijkomende margedruk. De forse investeringen voor de komende jaren kunnen op de (netto-)marges wegen. De voorziene productiestart van nieuwe productiefaciliteiten (oa in de VS) werd al enkele keren verplaatst. De productiekosten in de VS liggen hoger dan in Taiwan en de zoektocht naar gespecialiseerde werknemers verloopt moeizaam.SWOT

Sterktes :

 • TSMC heeft een enorme machtspositie opgebouwd door de jarenlange opgebouwde know how (R&D ca 8% van de omzet), en is met voorsprong dé wereldwijde topspeler inzake productie van chips.
 • TSMC produceert niet alleen de kleinste, meest geavanceerde chips, maar heeft ook het potentieel om de productie op te schalen naar industrieel niveau en de productiesnelheid op te voeren, wat eveneens cruciale parameters zijn.
 • Zeer grote toetredingsbarrières voor eventuele concurrenten gezien de vereiste gigantische investeringsbudgetten.
 • TSMC profiteert van haar schaalgrootte (lagere kosten per eenheid productie).
 • Aangezien TSMC telkens als eerste de meest geavanceerde chips kan lanceren, realiseert het ook hogere marges dan de concurrenten. Deze meeropbrengst wordt in belangrijke mate gespendeerd aan R&D, zodat het koploper kan blijven voor de volgende generatie chips. Op die manier ontstaat een positieve, zelfvoedende cyclus waarbij TSMC haar koppositie behoudt.
 • Gezien zijn technologische voorsprong (en dus minder concurrentie in de meest geavanceerde chips), kan TSMC gedisciplineerder investeren in capaciteit, waardoor het in vergelijking met andere chipfabrikanten doorgaans minder last heeft van de cycliciteit die de sector typeert.
 • Het management is meer gefocust op het behoud van de leiderspositie in de sector, dan te profiteren van  of te proberen inspelen op tijdelijke effecten (tekorten).
 • Technologie en know how zeer moeilijk te kopiëren.
 • TSMC investeert ook in de verdere ontwikkeling van oudere productielijnen, zodat ze ook voor de productie van "mature"/grotere chips een voorsprong blijven hebben op de concurrentie en niet puur op de prijs moeten concurreren.
 • TSMC heeft een OIP (Open Innovation Platform) gelanceerd in 2008. Dit is een van de meest geavanceerde designsystemen en zorgt voor zeer lage barrière voor kleinere (of opstart-) fabless producenten (en zorgt daarnaast uiteraard voor de rechtstreekse aanvoer én het behoud van klanten).
 • TSMC beschikt over een sterke balans en kan zijn eigen R&D ruimschoots financieren.
 • TSMC streeft naar een gelijk of hoger dividend elk jaar (en is daar tot nu toe in geslaagd). De voorkeur gaat uit naar dividenden boven de terugkoop van eigen aandelen.

​​​​​​​Zwaktes :

 • Grote afhankelijkheid van smartphonechips, wat in principe een mature markt is (dus weinig groei te verwachten op langere termijn).
 • Chipsector is een cyclische sector en kampt af en toe met capaciteitsoverschotten.
 • Elke nieuwe stap die gezet wordt in de evolutie (vb verkleining van 10nm naar 7nm, van 7 naar 5 en binnenkort van 5 naar 3), zet de marges onder druk (zij het kortstondig).
 • Zeer zware en blijvende investeringen vereist in R&D
 • Zeer zware investeringen zijn vereist voor de productie op gang te brengen (nieuwe fabrieken bouwen, uitbreiden capaciteit).
 • Afhankelijkheid van enkele grotere klanten (Apple, Huawei).

Opportuniteiten :

 • Aanzienlijke groeimogelijkheden in HPC en IoT (Internet of Things). De opkomst van 5G, datacenters, artificial intelligence, supercomputers en cloudtoepassingen zullen wellicht nog een lange tijd voor groei zorgen.
 • De meest geavanceerde (en dus de kleinste) chips gaan wellicht in toenemende mate gebruikt worden in 5G, AI, datacenters en andere nieuwe technologieën, zodat de afhankelijkheid van de stagnerende markt van smartphones wordt verkleind.
 • Amerika probeert te verhinderen dat de meest geavanceerde toptechnologie, bestemd voor de productie van chips, aan China geleverd wordt. Dat speelt in het voordeel van TSMC dat zijn machtspositie kan versterken.
 • Hoewel spelers zoals Intel eigen productie-eenheden willen bijzetten, ziet het er wel naar uit dat deze spelers de allernieuwste, toekomstige technologie (3 nm) zullen uitbesteden aan TSMC (dat dan alweer koploper zal zijn).
 • Er zijn steeds minder bedrijven die de meest geavanceerde chips kunnen produceren, waardoor het iets gemakkelijker wordt om overcapaciteit te proberen ontwijken (spelers kunnen gedisciplineerder zijn). Naarmate chips kleiner werden, zijn er steeds meer bedrijven/concurrenten afgevallen in de race.
 • TSMC wil zijn capaciteit verder verhogen, ook buiten Taiwan, om tegemoet te komen aan de toenemende groei in de markt.
 • Groeiend aantal chips in een eveneens groeiend aantal toestellen.
 • De trend om de productie van chips uit te besteden, en over te schakelen naar een zgn. "fabless" model, groeit gestaag verder gezien de toenemende complexiteit van de productie, en speelt in het voordeel van TSMC.

​​​​​​​Bedreigingen :

 • China beschouwt Taiwan als een afvallige Chinese provincie. De schrik heerst dat China ooit Taiwan zal proberen inlijven. China stelt zich op militair vlak steeds agressiever op.
 • Uitbreiding capaciteit (vnl. buiten Taiwan) bij concurrenten (toenemende concurrentiedruk).
 • Capaciteitsuitbreiding in de sector verhoogt de concurrentie en kan op termijn de prijzen voor chips doen kelderen.
 • De groei (en de tekorten) in de chipmarkt zitten post corona ook bij de minder complexe en minder hoogtechnologische chips (vb in auto's, Internet of Things, huishoudtoestellen), waar de vereiste know-how lager is, de concurrentie groter is, de marges lager zijn en waar de kans op overcapaciteit ook groter is.
 • Uitbreidingsinvesteringen TSMC (verhoging capaciteit en shift naar 3nm technologie) zullen wellicht (tijdelijk/periodiek) wegen op de marges.
 • Eventueel verlies van marktaandeel aan andere concurrenten (Samsung in de eerste plaats).
 • Diefstal van IP (Intellectual Property).
 • China probeert met zeer hoge lonen ingenieurs op topposities bij TSMC af te snoepen.
 • Voorraadeffecten kunnen wegen op de prijzen van chips.
 • Eventuele productieonderbrekingen, oa door een gebrek aan water (droogte), stroomonderbrekingen (door hittegolven) en/of opflakkering corona.
 • Het wordt steeds minder evident om de schaal van chips verder te verkleinen (en dus om een technologische voorsprong te behouden). Mogelijk zitten we binnenkort voor langere tijd (dan normaal) met een status quo waar nauwelijks vooruitgang kan worden geboekt.
 • Eventuele forse dalingen van cryptomunten kunnen leiden tot een lagere vraag naar chips (om deze te "minen").

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
29/06/2021 117 USD Kopen
13/01/2023 87 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.