The Coca-Cola Company Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 19/02/2024
 • Koers opmaak studie: 59.39 USD
 • Huidige koers: 59.05 USD
 • Marktkapitalisatie: 241 miljard
 • Sector: Voeding
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US1912161007

Advies van de analist

 • US$ 48,61
 • US$ 68,05

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

De Coca-Cola Company is een globaal drankenconcern opgericht in 1886 en geïncorporeerd in 1919. Het bedrijf telt ongeveer 82.500 werknemers en heeft haar hoofdzetel in Atlanta, Georgia. Coca-Cola heeft in totaal een portefeuille van meer dan 200 drankmerken, dewelke het globaal verkoopt in meer dan 200 landen. Het doet dit door samen te werken met 200 (onafhankelijke) bottelarijen wereldwijd, dewelke ongeveer 950 productiefaciliteiten uitbaten.
Coca-Cola is eigenaar van de merken en verantwoordelijk voor de marketing van de desbetreffende merken. Het groepeert haar productaanbod in de volgende categorieën: 1. Trademark Coca Cola, 2. Sprankelende smaken, 3. Water, sport & koffie, 4. Sap, zuivel & plantaardige dranken, 5. Opkomende dranken
5 van de 6 meest verkochte niet-alcoholische frisdranken zijn eigendom van Coca-Cola: Coca-Cola, Sprite, Fanta, Coca-Cola Zero Sugar & Diet-Coke/Coca-Cola Light. Van de naar schatting 64 miljard aan dagelijkse drankconsumpties wereldwijd, komen ongeveer 2.2 miljard van merken die eigendom zijn van de Coca-Cola Company.
Het bedrijf probeert via haar divisie, ‘Global Ventures’ om enerzijds nieuwe merken op te schalen en anderzijds in een vroeg stadium overnames te doen van opkomende (jonge) merken. Dit bedrijfssegment omvat grosso modo de investeringen in Costa Coffee, Monster Beverage, Innocent & Dogadan. 

Coca-Cola rapporteert haar bedrijfsresultaten in 6 operationele segmenten:

- Europa, Midden-Oosten & Afrika (EMEA)
- Latijns-Amerika
- Noord-Amerika
- Azië, Pacific
- Global Ventures
- Bottelarij investeringen: portefeuille van enkele bottelarijen die eigendom zijn van de Coca-Cola company, voornamelijk in ‘emerging markets’ (Bedoeling is om na verloop van tijd deze activiteiten af te spinnen richting de juiste operationele partner in verschillende regio’s.) (= ”refranchising”)

Coca-Cola netto-omzetverdeling

  Bron: Jaarverslag Coca-Cola 2022

  Conclusie

  De Coca-Cola Company blijft de onbetwiste globale leider in de ‘frisdrank’ categorie, met een sterke voorsprong op de directe concurrenten in de sector. De diversificatiestrategie met betrekking tot het productaanbod kent een gemengd trackrecord, van zeer succesvol (Monster, Aquarius, Minute Maid,..) tot teleurstellend (Fairlife, Dasani). Desondanks blijft Coca-Cola volgens ons duidelijk de leider in de frisdranksector met hoger dan gemiddelde operationele marges en ‘best-in class’ efficiëntieparameters.

  Het bedrijf is mooi gediversifieerd, zowel met betrekking tot de productcategorieën als op geografisch vlak. Coca-Cola bezit duidelijke competitieve voordelen zoals immateriële activa (=waardevolle merken) en schaalvoordelen (efficiënte logistieke keten) waardoor het bedrijf een grote mate van prijszettingsmacht geniet. 

  Op vlak van waardering blijft het bedrijf aan 21 keer de verwachte winst of 19 keer de verwachte brutobedrijfswinst (EV/Ebitda) redelijk duur, zeker ten opzichte van zijn historisch 10-jarig gemiddelde. Het geschatte vrije kasstroomrendement voor dit jaar is met 3,7% ook redelijk laag, zeker gezien het feit dat we een lage enkelcijferige groei voor de komende jaren projecteren. Zelfs indien we relatieve optimistische assumpties maken voor de groeiverwachtingen in de komende vijf jaar lijkt de huidige beurskoers dit reeds grotendeels te incorporeren. Hierdoor lijkt het aandeel voorlopig nog steeds wat overgewaardeerd.
  Hierdoor komen we voorlopig niet verder dan een ‘houden’ advies. 

  Nieuws

  -

  Resultaten

  Fiscaal boekjaar (in Mia) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 E
  Omzet 37,2733,0138,6643,0045,7546,16
  Operationele winst 10,099,0010,3110,9111,3113,82
  Nettowinst 8,927,759,779,5410,7112,15
  Boekwaarde per aandeel 4,434,495,325,576,026,18
  Winst per aandeel 2,091,802,262,202,482,81
  Koers/Winst 263026292421
  Dividend 1,601,641,681,761,841,84
  Dividendrendement 2,89%2,99%2,84%2,77%3,12%3,09%
  Bron: Bloombergin USD

  * We kiezen voor de netto-omzet cijfers omdat deze het effect van promoties wegfilteren

  Resultaten FY 2023

  • De netto-omzet steeg met 6% tot afgerond $ 46 miljard.
  • Het operationele inkomen nam jaar-over-jaar met 4% toe tot $ 11,3 miljard.
  • De winst per aandeel steeg het afgelopen kwartaal met 13% tot $ 2,47 per aandeel.

  Positieve punten

  • De organische omzetgroei in boekjaar 2023 bedroeg 12%, bestaande uit 2% volumegroei en 10% prijs/mix. Deze groei wordt negatief geïmpacteerd door een negatief wisselkoerseffect (-4%) en desinvesteringen (-1%)  
  • Onderliggend groeide de frisdrank categorie met 2% op vlak van volume, waarbij sterke groei in Asia-Pacific & Latijns Amerika gedeeltelijk teniet werd gedaan door volumedalingen in Europa (omwille van impact stopzetting Russische activiteiten). Traditionele Coca-Cola groeiden met 2%, terwijl Coca-Cola zero met 5% kon aangroeien. De water-sport-koffie & thee divisie groeide eveneens lichtjes op vlak van volume, met groeivoeten per divisie van respectievelijk +2% +0% en +3%. De verkoop van 'juice, dairy & plant-based beverages' steeg met 2% in het volledige boekjaar
  • De operationele marge op vergelijkbare basis (excl. eenmalige items & wisselkoerseffecten) (non-gaap) steeg met 40 basispunten tot 29,1% (vs. 28,7% in FY 2022) gedreven door de omzetgroei en door de ‘refranchising’ van de bottelarijen in Vietnam, gedeeltelijk tenietgedaan door kosteninflatie, negatieve wisselkoerseffecten en hogere marketinguitgaven. 
  • Het bedrijf genereerde gedurende het afgelopen boekjaar een operationele cashflow van $ 11,6 miljard (+5%) en een vrije kasstroom van afgerond $ 9,7 miljard (+2%). 
  • De balans- en liquiditeitspositie van het bedrijf blijft relatief solide. Ten opzichte van ongeveer $ 42 miljard aan brutoschulden heeft het bedrijf ongeveer $ 12,4 miljard aan cash (en cashequivalenten) (Solvabiliteit: 28,1%). Coca-Cola heeft aangegeven dat het haar 'leverage' ratio tussen de 2 en 2.5 wil houden. De huidige ratio komt volgens onze berekeningen uit op rond de 2,2.  
  • Coca-Cola betaalde dit jaar voor $ 8 miljard aan dividenden uit. Het bedrijf heeft voor het 61ste jaar op rij haar dividend verhoogd, een unieke prestatie. Daarnaast kocht het bedrijf nog voor $ 2,3 miljard aan eigen aandelen in. Coca-Cola kan nog voor ongeveer $ 6 miljard aan eigen aandelen inkopen. 
  • Outlook 2024: Coca-Cola verwacht om in boekjaar 2024 een organische omzetgroei te realiseren van tussen de 6-7%, met een negatief wisselkoerseffect van tussen de 2 en 3%. De groei op vlak van winst per aandeel (op vergelijkbare basis) zou tussen de 4 en 5%  bedragen. Vrije kasstroom dit jaar zou rond de $ 9.2 miljard uitkomen bestaande uit $ 11.4 miljard operationele cashflow en $ 2,2 miljard aan capex-uitgaven. Men verwacht van het dividend jaarlijks te verhogen met rond de 5%. De pay-out ratio ligt rond de 70%. 

  Negatieve punten

  • De operationele kosten stegen forser dan de omzet gedurende het afgelopen boekjaar (+8%), wat op de (Gaap) operationele winstcijfers woog. Volgens het bedrijf was dit voornamelijk te wijten aan hogere marketinguitgaven, hogere inputkosten en negatieve wisselkoerseffecten.
  • De capex uitgaven namen met een forse 25% toe ten opzichte van het voorgaande boekjaar tot een totaal van $ 1,9 miljard. Ook in boekjaar 2024 zullen de capex-uitgaven blijven stijgen.  
  • Coca-Cola moest een afschrijving boeken op haar Russische activiteiten. Dit had een negatieve impact van $ 96 miljoen. 
  • Het bedrijf geeft zeer weinig informatie met betrekking tot de verkoopcijfers van individuele merken. Dit maakt een diepgaande analyse per merk of productcategorie quasi onmogelijk. 
  • We blijven sceptisch met betrekking tot de potentiële waardecreatie bij de overname van 'Fairlife'. Niet enkel is de zuivelindustrie een uiterst competitieve sector, met relatief lage operationele winstmarges. Ook werd Fairlife in het recente verleden veroordeeld tot het betalen van een boete van $ 21 miljoen, nadat een rechtszaak praktijken van dierenmishandeling mbt de melkkoeien aan de kaak stelde. Dit is extra pijnlijk gegeven het feit dat Fairlife zich in de markt zette als een 'ethisch' bedrijf, waardoor het haar producten met premium prijzen kon verkopen. 

  SWOT

  Sterktes :

  • Productdiversiteit: Naast het iconische Coca-Cola-drankje biedt het bedrijf een breed scala aan producten aan, waaronder koffie- en theeproducten, sportdranken, fruitsappen en verschillende merken mineraalwater. Deze gediversifieerde portfolio helpt om aan verschillende consumentenvoorkeuren te voldoen en het marktaandeel te vergroten.
  • Geografisch goed gediversifieerd, met sterke aanwezigheid in de groeilanden, waaronder Afrika, Asia-Pacific en Latijns-Amerika. Coca-Cola is actief in meer dan 200 landen, waardoor het kan profiteren van schaalvoordelen en wereldwijde distributienetwerken. De brede aanwezigheid stelt het bedrijf in staat om een diverse klantenkring te bereiken.
  • Sterk distributienetwerk: Het bedrijf heeft een robuust distributienetwerk opgezet, waardoor de producten efficiënt bij consumenten beschikbaar zijn. Samenwerkingen met bottelarijen wereldwijd hebben gezorgd voor een efficiënte levering van producten en marktpenetratie.
  • Het bedrijf bezit een grote mate van prijszettingsmacht, gedreven door een uitgekiende marketingstrategie en klantenloyaliteit. Het bedrijf geeft jaarlijks ongeveer 10% van de omzet uit aan ‘advertising’ (ongeveer $ 4 miljard/jaar). Coca-Cola is de onbetwiste marktleider in de frisdrankcategorie.
  • De hoge marketinguitgaven beschermen het bedrijf ook tegen de toetreding van nieuwe spelers. Bovendien creëert de grootte van de producten op vlak van verkochte volumes ook een schaal- en kostenvoordeel ten opzichte van potentiele concurrenten, wat resulteert in een lagere productiekost per eenheid. 

  Zwaktes :

  • Afhankelijkheid van koolzuurhoudende dranken: De activiteiten van Coca-Cola zijn sterk afhankelijk van koolzuurhoudende frisdranken. (+/- 70% totale netto-omzet) Met toenemende zorgen over gezondheid en welzijn is er een verschuiving in consumentenvoorkeuren naar gezondere alternatieven, wat invloed kan hebben op het marktaandeel van het bedrijf.
  • Het bedrijf is gevoelig aan bepaalde grondstofprijzen zoals bijvoorbeeld aluminium, PET, koffie, thee(extracten), suiker etc. Coca-Cola probeert dit risico te mitigeren door langetermijncontracten af te sluiten met haar grootste grondstoffenleveranciers en/of via derivatencontracten bepaalde blootstellingen af te dekken.
  • Negatieve gezondheidsperceptie: Het bedrijf krijgt geregeld kritiek met betrekking tot de gezondheidseffecten van zijn suikerhoudende dranken en de impact die het bedrijf hiermee heeft op de wereldwijde obesitascrisis. Gezondheidsbewuste consumenten kunnen kiezen voor gezondere opties, wat van invloed kan zijn op de verkoop en de reputatie van Coca-Cola. 
  • Milieueffect: De productie, verpakking en transport van Coca-Cola-producten hebben een aanzienlijke milieu-impact. Zorgen over plastic afval en koolstofemissies kunnen leiden tot regelgevende uitdagingen en consumentenreacties die van invloed zijn op de reputatie van het bedrijf.
  • Mogelijke kannibalisatie: Met een diverse productportfolio bestaat het risico van kannibalisatie, waarbij nieuwe productlanceringen kunnen concurreren met bestaande aanbiedingen, wat leidt tot verwatering van het marktaandeel en complexiteit bij het beheer van verschillende merken.

  Opportuniteiten :

  • Uitbreiding van de markt voor gezondheidsbewuste consumenten: de groeiende trend van gezondheidsbewustzijn biedt Coca-Cola de mogelijkheid om zijn productportfolio uit te breiden met gezondere drankopties, zoals suikerarme of suikervrije alternatieven, functionele dranken en gebotteld water. Ongeveer de helft van het R&D budget gaat naar ‘niet-bruisende producten’ (water-sport-energie). 
  • Opkomende markten: Coca-Cola kan zijn aanwezigheid verder uitbreiden in ontwikkelende economieën, waar stijgende beschikbare inkomens en verstedelijking bijdragen aan een toename van het verbruik van dranken. Uitbreiding naar onontgonnen markten biedt potentieel voor omzetgroei.
  • Overnames en samenwerkingen: Strategische overnames of partnerschappen kunnen Coca-Cola helpen om zijn productaanbod te diversifiëren, nieuwe markten te betreden of toegang te krijgen tot distributiekanalen. Samenwerkingen met lokale merken of bedrijven gericht op gezondheid kunnen groei stimuleren. Met een leverage ratio (net debt/ebitda) van rond de 2 heeft het bedrijf zeker nog voldoende financiële vuurkracht. 

  Bedreigingen :

  • Wijzigingen in wetgeving om suiker- of cafeïnnegebruik te ontmoedigen kunnen wegen op toekomstige groei. (Bv. suikertaks)  Aspartaam werd recent gecatalogeerd als ‘kankerverwekkend’ door de wereld gezondheidsorganisatie (WHO), wat kan wegen op de verkoop van producten met suikervervangers. 
  • Intense concurrentie: De niet-alcoholische drankenindustrie is zeer competitief, met tal van wereldwijde en lokale spelers. Agressieve marketing, productinnovatie en prijsstrategieën van concurrenten vormen een bedreiging voor het marktaandeel van Coca-Cola.
  • Veranderende consumentenvoorkeuren: evoluerende consumententrends, zoals de verschuiving naar gezondere opties of de voorkeur voor niche- of ambachtelijke dranken, kunnen de marktdominantie van Coca-Cola verstoren en de vraag naar traditionele producten verminderen.
  • Verstoringen in de toeleveringsketen: verstoringen in de toeleveringsketen, zoals natuurrampen, politieke instabiliteit of pandemieën, kunnen een negatieve invloed hebben op de productie, distributie en inkoop van grondstoffen van Coca-Cola, wat kan leiden tot mogelijke producttekorten of hogere kosten.
  • De klimaatverandering en meer specifiek de toegang tot water. Aangezien water een kernelement is van zowat al de producten van het bedrijf is toegang tot voldoende hoog kwalitatief drinkbaar water van primordiaal belang. Zeker in ontwikkelingslanden is dit geen evidentie.
  • Valutaschommelingen: Als multinational is Coca-Cola blootgesteld aan wisselkoersschommelingen, die van invloed kunnen zijn op de winstgevendheid wanneer inkomsten uit buitenlandse markten worden omgezet naar de rapportagevaluta. Ongeveer 2/3 van de omzet wordt in internationale markten gegenereerd.
  • Er is nog een lopend juridisch dispuut met de Amerikaanse belastingdienst (IRS) over een belastinggeschil dat dateert van tussen 2007 en 2009. Indien de IRS uiteindelijk gelijk zou krijgen in de aanhangende rechtszaak zou dit Coca-Cola mogelijk om en bij de $14 miljard kunnen kosten.

  Overzicht historische adviezen

  Datum Koers Advies
  14/07/2023 60.35 USD Houden

  Lexicon

  Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

  Disclaimer

  • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

  • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

  • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

  • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

  • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen. De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

  • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

  • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.

  • De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

  • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

  • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.