Stryker Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 05/02/2019
 • Koers opmaak studie: 177.14 USD
 • Huidige koers: 186.83 USD
 • Marktkapitalisatie: 66,3 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: New york
 • ISIN: US8636671013

Advies van de analist

 • US$ 146,00
 • US$ 204,00

Advies: Houden

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Stryker is een Amerikaanse bedrijf dat implantaten en medische uitrusting ontwikkelt en produceert. De implantaten zijn goed voor ca 70% van de omzet (o.a. knie, heup, ruggengraat enz...) terwijl de medische uitrusting de overige 30% inneemt (operatie- en onderzoeksmateriaal zoals boren, endoscopen, speciale bedden,...). Het bedrijf is actief in een nichemarkt, gekenmerkt door constante innovatie, een fors R&D budget, en hogere marges.

Stryker : omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Stryker is een bedrijf met een degelijke trackrecord en is aanwezig in een aantrekkelijke marktniche. De opkomende specialisatie in robotchirurgie geeft de organische groei een extra duwtje in de rug. Het aandeel is momenteel jammer genoeg niet goedkoop. Houden.

Nieuws

-

Resultaten

in miljoen2016201720182019 E
Omzet11.32512.44413.60114.790
Operationele winst2.1662.2902.537
Nettowinst1.6471.0203.5533.073
Boekwaarde per aandeel25,4726,63

Winst per aandeel4,402,739,508,12
Koers/winstverhouding27,256,716,521,8
Dividend1,521,701,932,25
Dividendrendement1,27%1,10%1,23%1,27%
Bron : Bloomberg


Resultaten 2018

 • Stryker zag de omzet in 2018 met 9,3% toenemen tot $ 13,6 miljard.
 • De nettowinst steeg 248,3% tot $3,55 miljard (door éénmalige belastingeffecten).

Positieve punten

 • Zowel het nettoresultaat als de omzet kwamen boven de verwachtingen uit in het vierde kwartaal van 2018.
 • De operationele winst steeg met 10,8% tot $ 2,54 miljard.
 • Robotchirurgie (knieën) geeft de organische groei een extra duw in de rug.
 • Het management verwacht een recurrente winst per aandeel in 2019 van $ 8,00 tot $ 8,20, wat duidelijk beter was dan de analistenprognose van $ 8,01.
 • De organische groei zou moeten afklokken op een stevige 6,5% tot 7,5% in 2019.
 • Stryker presteert beter dan zijn concurrenten.


 • Negatieve punten
 • De nettowinst werd flink gestuwd door uitzonderlijke belastingeffecten.
 • 2019 wordt een iets moeilijker jaar, door een moeilijkere vergelijkingsbasis en door toenemende concurrentie.


SWOT

Sterktes :

 • Stryker heeft een stevige trackrecord opgebouwd in zijn niche.
 • Constante innovatie zorgt ervoor dat het bedrijf topspeler blijft in zijn segment.
 • Stryker is actief in een markt met hogere marges.
 • Het bedrijf is één van de grooste spelers in zijn marktsegment, waardoor het kan profiteren van schaalvoordelen. Ziekenhuizen willen bovendien het aantal aanspreekpunten (leveranciers) reduceren, wat in de kaarten speelt van de grotere bedrijven.
 • Brede productportfolio

Zwaktes :

 • Hoge (dus kostelijke) R&D budgetten.
 • De Amerikaanse FDA moet de implantaten goedkeuren

Opportuniteiten :

 • Uitgebreide pijplijn met mogelijk een hele reeks nieuwe en vernieuwende producten.
 • Verdere buy- en buildacquisities.
 • Stryker produceert gespecialiseerde robotische armen om de precisie in operaties verder te verhogen (Mako). Operaties zouden hierdoor goedkoper worden, en patiënten zouden minder pijn ervaren en sneller herstellen.
 • Stryker wil uitbreiden in China (oa met overnames).

Bedreigingen :

 • Risico op fouten in de producten, zeer kostelijke terugroepacties. Risico op lichamelijke letsels bij patiënten.
 • Druk op de hogere prijzen in de ruime sector.
 • Risico op mislukking integratie overgenomen bedrijven; risico dat de overgenomen technologie (te) snel achterhaald is.
 • Toenemende concurrentie in een aantrekkelijke sector.
 • De efficiëntie van de robots is (momenteel nog) onvoldoende aangetoond.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
04/12/2018 173.89 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.