Nvidia Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 04/06/2019
 • Koers opmaak studie: 133.8 USD
 • Huidige koers: 168.85 USD
 • Marktkapitalisatie: 81,5 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US67066G1040

Advies van de analist

 • US$ 130,00
 • US$ 182,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Nvidia is producent van computerhardware, meer bepaald grafische kaarten en chips voor moederborden. Ze produceren onder andere de grafische chips voor de Xbox en de PlayStation en zijn toeleverancier aan grote computerfabrikanten. 
Bekende producten zijn onder andere : 

 • GeForce : grafische kaarten voor PC's 
 • Quadro : hoogperformante chips voor gespecialiseerde grafische (CAD) en wetenschappelijke toepassingen 
 • Tegra : grafische chips voor smartphones en tablets 
Nvidia : Omzetverdeling

Bron: Nvidia

Conclusie

De resultaten over het afgelopen kwartaal waren zoals verwacht weinig indrukwekkend. De tweede jaarhelft zou beterschap moeten brengen omdat de te grote voorraden aan gaming chips dan zouden zijn weggewerkt, maar het management lijkt wel wat voorzichtiger te zijn geworden. We handhaven ons "houden"-advies.


Nieuws

-

Resultaten

in mio01/201701/201801/201901/2020 E
Omzet6.9109.71411.71610.993
Operationele winst1.9343.2103.804
Nettowinst1.6663.0474.1413.254
Boekwaarde10,4212,3315,31
Winst per aandeel3,085,096,815,29
Koers/winst34,738,019,625,3
Dividend per aandeel0,4850,580,620,65
Dividendrendement0,45%0,30%0,46%0,48%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste kwartaal boekjaar eindigend 01/2020 

 • Nvidia zag de omzet in het eerste kwartaal met 30,8% afnemen tot $ 2,22 miljard. 
 • De nettowinst daalde 68,3% tot $ 0,39 miljard. 

Positieve punten 

 • De resultaten waren minder erg dan gevreesd.
 • Nvidia verwacht snel terug aan te kunnen knopen met groei, eens de overvoorraad gaming chips is weggewerkt.
 • De koersen van de cryptocurrencies zijn terug aan het opveren, wat de verkoop van chips mogelijk zal ondersteunen in het komende kwartaal.

Negatieve punten 

 • Nvidia moest alweer een vrij forse krimp van zowel omzet als nettowinst opbiechten, al had het management hiervoor gewaarschuwd.
 • De oorspronkelijke prognose voor een stabiele tot licht lagere omzet in 2019 lijkt steeds minder waarschijnlijk en werd weinig verrassend niet bevestigd door het management.
 • Zelfs als er groei is, is die niet altijd rechtlijnig in alle divisies, zo is gebleken in de afgelopen kwartalen.

SWOT

Sterktes :

 • Nvidia is de topspeler inzake grafische kaarten
 • Gaming is een groeimarkt
 • In zekere mate een nichespeler
 • Nvidia is een grote speler, en heeft dus grotere R&D budgetten en een veel hogere kans dat het bedrijf topspeler blijft.

Zwaktes :

 • Eenzijdige afhankelijkheid van de grafische chips. 
 • Gaming is gebonden aan de consolecyclus.

Opportuniteiten :

 • Het feit dat grafische chips verschillende taken tegelijkertijd kunnen uitvoeren, maakt deze chips uitermate geschikt voor artificiële intelligentie die bruikbaar kan zijn in voertuigen, data centers e.d.m. en voor een hele reeks andere toepassingen. 
 • Enorme groei tablets/smartphones
 • Gaming is in volle opmars, zowel op console als op tablets/smartphones.
 • Virtual reality heeft zware GPU's nodig

Bedreigingen :

 • De piek van de huidige consolecyclus komt dichterbij. Eens die voorbij is, zal het dalend aantal verkopen van Xbox en PS zich uiteraard vertalen in lagere verkopen van grafische chips – zij het tijdelijk.
 • Indien een concurrent plots betere (grafische) chips zou produceren, zal Nvidia het zeer lastig krijgen.
 • Uitblijven doorbraak Virtual Reality.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 97.31 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.