Nvidia Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 13/06/2024
 • Koers opmaak studie: 125 USD
 • Huidige koers: 122.445 USD
 • Marktkapitalisatie: 3.080 miljard USD
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US67066G1040

Advies van de analist

 • US$ 95,00
 • US$ 162,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Nvidia is een "fabless" producent van computerhardware, meer bepaald grafische kaarten en chips voor moederborden. Dat betekent dat ze chips ontwerpen, maar de effectieve productie wordt uitbesteed (aan "fabs" zoals TSMC). 

Nvidia produceert onder andere de grafische chips voor de Xbox en de PlayStation en is toeleverancier aan grote computerfabrikanten. 
In de productlijn zitten onder andere : 

 • Grafische kaarten voor PC's 
 • Hoogperformante chips voor gespecialiseerde grafische (CAD) en wetenschappelijke toepassingen, en voor datacenters.
 • Grafische chips voor smartphones en tablets
Nvidia : Omzetverdeling

Bron: Nvidia

Conclusie

De resultaten van Nvidia over het eerste kwartaal van het boekjaar 01/2025 waren andermaal spectaculair. Nvidia profiteert enorm van de AI-boom. Hamvraag is natuurlijk hoe lang deze "goldrush" zal blijven aanhouden, al lijkt een snelle verzwakking op dit moment weinig waarschijnlijk - zeker nadat de topman heeft aangegeven dat de vraag groter is dan het aanbod voor de rest van het lopende jaar. De prognose voor het tweede kwartaal van het boekjaar eindigend 01/2025 was ook alweer stevig. Gezien de flinke stijging van het aandeel stranden we op een houden-advies. Let wel op het toegenomen risico : de verwachtingen zijn flink toegenomen zodat het aandeel kwetsbaar is voor (zelfs lichte) teleurstellingen.

Nieuws

-

Resultaten

in mio01/202101/202201/202301/202401/2025 E
Omzet16.67526.91426.97460.922120.229
Operationele winst4.53210.0414.22432.97278.878
Nettowinst4.3329.7524.36829.76067.211
Boekwaarde0,681,060,901,7
Winst per aandeel0,180,390,181,212,66
Koers/winst74,475,28341,147,1
Dividend per aandeel0,020,020,020,020,03
Dividendrendement0,12%0,05%0,11%0,03%0,03%
Bron : Bloomberg


Resultaten eerste kwartaal boekjaar eindigend 01/2025 

 • Nvidia zag de omzet met 262% toenemen tot $ 26,0 miljard. 
 • De nettowinst steeg 628% naar $ 14,9 miljard. 

Positieve punten 

 • De resultaten van Nvidia kwamen andermaal een eind boven de verwachtingen uit.
 • De omzet in datacenters was zoals gebruikelijk de grote sterkhouder, met een groei van maar liefst 427% tot $ 22,6 miljard.
 • De omzet in de gaming-divisie steeg 18% tot $ 2,6 miljard. De gaming- en PC-markten zetten hun groei voort (wellicht geholpen door de remonte van de cryptomunten).
 • Het management verwacht (volgens haar outlook) een omzet van ongeveer $ 28,0 miljard in het tweede kwartaal van het fiscale boekjaar eindigend 01/2025, goed voor een stijging van 7,7 % tov het voorgaande kwartaal. Dat cijfer lag alweer hoger dan de gemiddelde analistenverwachting van $ 26,8 miljard. De groei is in belangrijke mate te danken aan de nieuwe Blackwell-chip. Maar ook de "oudere" chips verkopen nog zeer vlot, wat de bezorgdheid van sommige beleggers wegnam. De topman verwacht dat de vraag groter dan het aanbod blijft voor de rest van het jaar.
 • Nvidia profiteert van de opkomst van AI, dat - uiteraard - alweer flink wat rekenkracht nodig heeft. Veel datacenters moeten een upgrade krijgen om AI- processen aan te kunnen.
 • De continue vernieuwing van producten in de pijplijn zouden de resultaten moeten ondersteunen.
 • Nvidia verhoogde het kwartaaldividend van  $ 0,04 naar $ 0,10 per aandeel.
 • Nvidia maakt aparte chips voor het "minen" van cryptomunten. Deze chips kunnen niet worden gebruikt voor gaming. Dat is een slimme zet van Nvidia, want voordien werden gewone gamingchips gebruikt voor het "mining"-proces. Als de prijzen van de cryptomunten echter kelderden, werden deze gamingchips door "miners" gedumpt op de markt, wat soms tijdelijk zorgde voor een overaanbod aan (gebruikte) grafische kaarten, minder verkopen van nieuwere kaarten en dus ook resulteerde in slechtere resultaten voor Nvidia. En sterker nog, het gaat om chips met een aantal productiegebreken die sowieso niet meer bruikbaar zijn als grafische kaart maar wel nog perfect gebruikt kunnen worden om te "minen". Minpunt is dat "miners" wellicht ook nog steeds gewone grafische kaarten kopen.

Negatieve punten 

 • Nvidia mag de meest performante chips enkel aan China leveren als het de toestemming krijgt van de Amerikaanse overheid, maar het is weinig waarschijnlijk dat dat zal gebeuren. Dat vermindert natuurlijk het potentieel voor Nvidia. De kracht van sommige chips werd afgezwakt zodat deze wel nog aan China kon worden geleverd, maar de Amerikaanse overheid legt steeds meer beperkingen op. Het management stelt dat het moeilijk is om de impact van de restricties in te schatten, zelfs op langere termijn.
 • Chips van Nvidia worden ook gebruikt om cryptomunten te "minen". Als de koersen van deze cryptomunten onder druk komen te staan, of volatiel zijn, daalt ook de vraag naar deze chips. De "bust" die telkens volgt op een cryptorally "boom", laat ook elke keer zijn sporen na in de cijfers van Nvidia. We vermoeden dat de cryptomarkten belangrijker zijn voor Nvidia dan het management wil toegeven.
 • Zelfs als er groei is, is die niet altijd rechtlijnig in alle divisies, zo is meermaals gebleken in het verleden.
 • De nettowinst stond in 2022 onder druk door meerdere factoren. Onder andere door lagere Chinese vraag naar chips voor datacenters als gevolg van de Amerikaanse exportrestricties werden waardeverminderingen op voorraden geboekt. Nvidia realiseert ca. één vierde van de omzet in China, al worden de chips dan dikwijls verwerkt in toestellen die vervolgens naar de VS en/of Europa worden doorgezonden naar eindklanten. Daarnaast werd fors meer geïnvesteerd in R&D. Een laatste belangrijke factor heeft te maken met de mislukte overname van ARM (zie hierna).
 • Nvidia sloot met Softbank een overeenkomst om de chipdesigner ARM te kopen. Door hevige weerstand van de overheden werd op 8 februari 2022 beslist deze overname af te blazen. Nvidia nam een eenmalige kost van $ 1,35 miljard op in het eerste kwartaal van het boekjaar 01/2023. Dat bedrag weerspiegelt de afschrijving van de vooruitbetaling die werd gedaan toen het akkoord werd getekend in september 2020.
 • De hoge koers van Nvidia maakt het aandeel kwetsbaar voor "minder-dan-perfecte" resultaten.

SWOT

Sterktes :

 • Nvidia is de topspeler inzake grafische kaarten
 • Gaming en vooral AI zijn groeimarkten
 • Nvidia is een nichespeler
 • Nvidia is een grote speler, en heeft dus grotere R&D budgetten en een veel hogere kans dat het bedrijf topspeler blijft.

Zwaktes :

 • Eenzijdige afhankelijkheid van de grafische chips. 
 • Gaming is gebonden aan de consolecyclus.

Opportuniteiten :

 • Het bijbouwen van productiecapaciteit door grote spelers in de sector, kan op langere termijn resulteren in goedkopere productieprijzen (en dus inputkosten) voor Nvidia.
 • Het feit dat grafische chips verschillende taken tegelijkertijd kunnen uitvoeren, maakt deze chips uitermate geschikt voor artificiële intelligentie die bruikbaar kan zijn in voertuigen, data centers e.d.m. en voor een hele reeks andere toepassingen. 
 • Eventuele groei tablets/smartphones
 • Gaming is in volle opmars, zowel op console als op tablets/smartphones.
 • Virtual reality heeft zware GPU's nodig

Bedreigingen :

 • Toename van de evolutie van "in house ontwikkeling" van chips bij Amazon, Google en Microsoft.
 • Eventuele neergang in de gamingmarkt.
 • Concurrentie en eventuele doorbraak van spelers zoals AMD.
 • Verstoringen in de markt van de cryptomunten die kan leiden tot een daling van de vraag naar Nvidia producten.
 • De eventuele re-integratie van GPU's op CPU's bij concurrenten waardoor Nvidia's producten overbodig worden.
 • Andere ontwikkelingen in de wereld van chipdesign die leiden tot een (technologische) achterstand bij Nvidia.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 97.31 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.