Nvidia Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 01/12/2021
 • Koers opmaak studie: 333.76 USD
 • Huidige koers: 233.74 USD
 • Marktkapitalisatie: 834 miljard USD
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US67066G1040

Advies van de analist

 • US$ 255,00
 • US$ 383,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Nvidia is een "fabless" producent van computerhardware, meer bepaald grafische kaarten en chips voor moederborden. Dat betekent dat ze chips ontwerpen, maar de effectieve productie wordt uitbesteed (aan "fabs" zoals TSMC). 

Nvidia produceert onder andere de grafische chips voor de Xbox en de PlayStation en is toeleverancier aan grote computerfabrikanten. 
In de productlijn zitten onder andere : 

 • Grafische kaarten voor PC's 
 • Hoogperformante chips voor gespecialiseerde grafische (CAD) en wetenschappelijke toepassingen, en voor datacenters.
 • Grafische chips voor smartphones en tablets
Nvidia : Omzetverdeling

Bron: Nvidia

Conclusie

In het "fabless" gedeelte van de chipsector blijft Nvidia onze topfavoriet (bij de "fabs" is dat TSMC). Het feit dat het verkleinen van chips stilaan op haar limieten stuit, zal de machtsverhoudingen nog meer doen verschuiven in de richting van de fabless producenten. Nvidia blijft profiteren van de enorme en toenemende honger naar chips, in eerste instantie naar grafische kaarten en chips voor datacenters. Het ziet er naar uit dat Nvidia ook extra zal kunnen profiteren van een eventuele doorbraak van de "metaverse". We willen wel nog de waarschuwing meegeven dat de risico's voor Nvidia wellicht een pak hoger zijn dan algemeen wordt aangenomen. Enerzijds omdat de afhankelijkheid van cryptomunten hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk groter is dan het management wil toegeven, en anderzijds omdat bedrijven zoals Amazon en Alphabet (Google) in de toekomst steeds meer eigen chips zouden kunnen gaan ontwikkelen. We blijven dan ook erg alert voor nieuws omtrent deze topics, al weten we niet of, en in welke mate deze negatieve scenario's zich zullen ontwikkelen. Het potentieel voor Nvidia lijkt ons vrij groot, maar de risico's zijn dus navenant. Na een alweer zeer forse koersstijging in het derde kwartaal is het afwachten op een flinke koersdip alvorens in te stappen of bij te kopen. We handhaven ons houdenadvies.

Nieuws

-

Resultaten

in mio01/201901/2020*01/202101/2022 E
Omzet11.71610.91816.67526.673
Operationele winst3.8042.8464.53212.551
Nettowinst4.1412.7964.33211.000
Boekwaarde3,95,06,8
Winst per aandeel1,701,151,764,34
Koers/winst19,651,374,476,9
Dividend per aandeel0,150,160,160,18
Dividendrendement0,46%0,27%0,12%0,05%
Bron : Bloomberg

* Een voorraadafbouw bij klanten en lagere koersen van virtuele munten hebben op de resultaten gewogen in de eerste jaarhelft van het boekjaar 01/2020.

Resultaten derde kwartaal boekjaar eindigend 01/2022 

 • Nvidia zag de omzet met 50,3% toenemen tot $ 7,1 miljard. 
 • De nettowinst steeg met 84,4% tot $ 2,46 miljard. 

Positieve punten 

 • Nvidia publiceerde recordresultaten die alweer boven de verwachtingen uitkwamen, met dank vooral aan datacenters (+55%) en gaming (+42%). De groei in het derde kwartaal t.o.v. het tweede kwartaal was 9% (vs 14,9%, 13,2% en 6% in de kwartalen ervoor).
 • Het management verwacht een omzet van ongeveer $ 7,40 miljard in het vierde kwartaal van 01/2022, goed voor een groei van maar liefst 48% (of 4,2% tov het voorgaande kwartaal) en alweer duidelijk meer dan de gemiddelde analistenverwachting van $ 6,86 miljard.
 • Het management van Nvidia ziet heel wat potentieel in de "metaverse" zoals die vooropgesteld wordt door Facebook (nu Meta Platforms). Nvidia zou in principe flink kunnen profiteren van de metaverse omdat voor de uitbouw hiervan heel krachtige chips nodig zijn (net degene die Nvidia levert). 
 • Nvidia sloot met Softbank een overeenkomst om de chipdesigner ARM voor $ 34,5 miljard te kopen (aan de toenmalige koers van Nvidia gerekend). De portefeuille van Nvidia zou daarmee mooi aangevuld worden met chips voor smartphones (en vooral energiezuinige chips). De overname moet afgerond worden in 2022. Nvidia zal $ 12 miljard in cash betalen en de rest in aandelen (177,2 miljoen nieuwe aandelen of 7 % verwatering). Verschillende overheden moeten de overname echter nog goedkeuren (zie "Negatieve punten").
 • Nvidia maakt aparte chips voor het "minen" van cryptomunten. Deze chips kunnen niet worden gebruikt voor gaming. Dat is een slimme zet van Nvidia, want voordien werden gewone gamingchips gebruikt voor het "mining"-proces. Als de prijzen van de cryptomunten echter kelderden, werden deze gamingchips door "miners" gedumpt op de markt, wat soms tijdelijk zorgde voor een overaanbod aan (gebruikte) grafische kaarten, minder verkopen van nieuwere kaarten en dus ook resulteerde in slechtere resultaten voor Nvidia. En sterker nog, het gaat om chips met een aantal productiegebreken die sowieso niet meer bruikbaar zijn als grafische kaart maar wel nog perfect gebruikt kunnen worden om te "minen".

Negatieve punten 

 • Er is veel tegenstand bij zowel concurrenten als overheden ivm de overname van ARM, die intussen langer aansleept dan initieel voorzien. Het management heeft er vertrouwen in dat de deal alsnog zal rond geraken. Wij zijn echter een stuk minder optimistisch en vrezen dat de kans dat de overname geblokkeerd wordt, vrij groot is. Dat is bijzonder jammer want ARM zou een zeer mooie aanwinst zijn voor Nvidia.
 • De omzetgroei kan in het vierde kwartaal afzwakken (tov het derde kwartaal).
 • Het is mogelijk dat Nvidia op een bepaald moment getroffen wordt door het chiptekort.
 • Chips van Nvidia worden ook gebruikt om cryptomunten te "minen". Als de koersen van deze cryptomunten onder druk komen te staan, of volatiel zijn, daalt ook de vraag naar deze chips. De "bust" die telkens volgt op een cryptorally "boom", laat ook elke keer zijn sporen na in de cijfers van Nvidia.
 • Zelfs als er groei is, is die niet altijd rechtlijnig in alle divisies, zo is meermaals gebleken in het verleden.
 • De hoge koers van Nvidia maakt het aandeel kwetsbaar voor "minder-dan-perfecte" resultaten.

SWOT

Sterktes :

 • Nvidia is de topspeler inzake grafische kaarten
 • Gaming is een groeimarkt
 • In zekere mate een nichespeler
 • Nvidia is een grote speler, en heeft dus grotere R&D budgetten en een veel hogere kans dat het bedrijf topspeler blijft.

Zwaktes :

 • Eenzijdige afhankelijkheid van de grafische chips. 
 • Gaming is gebonden aan de consolecyclus.

Opportuniteiten :

 • Het bijbouwen van productiecapaciteit door grote spelers in de sector als gevolg van het chiptekort na corona, kan op langere termijn resulteren in goedkopere productieprijzen (en dus inputkosten) voor Nvidia.
 • Het feit dat grafische chips verschillende taken tegelijkertijd kunnen uitvoeren, maakt deze chips uitermate geschikt voor artificiële intelligentie die bruikbaar kan zijn in voertuigen, data centers e.d.m. en voor een hele reeks andere toepassingen. 
 • Eventuele groei tablets/smartphones
 • Gaming is in volle opmars, zowel op console als op tablets/smartphones.
 • Virtual reality heeft zware GPU's nodig
 • Een eventuele goedkeuring van de overname van ARM.

Bedreigingen :

 • Het chiptekort na corona kan problemen veroorzaken bij Nvidia, in de vorm van hogere productieprijzen of zelfs vertragingen in de productie.
 • Van zodra de piek van de consolecyclus voorbij is, zal het dalend aantal verkopen van Xbox en PlayStation zich uiteraard vertalen in lagere verkopen van grafische chips – zij het tijdelijk.
 • Indien een concurrent plots betere (grafische) chips zou produceren, zal Nvidia het zeer lastig krijgen.
 • Verstoringen in de markt van de cryptomunten die kan leiden tot een daling van de vraag naar Nvidia producten.
 • De eventuele re-integratie van GPU's op CPU's bij concurrenten waardoor Nvidia's producten overbodig worden.
 • Toename van de evolutie van "in house ontwikkeling" van chips bij Amazon, Google en Microsoft.
 • Andere ontwikkelingen in de wereld van chipdesign die leiden tot een (technologische) achterstand bij Nvidia.
 • Een eventuele afkeuring van de overname van ARM.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 97.31 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.