Nvidia Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 03/03/2021
 • Koers opmaak studie: 536 USD
 • Huidige koers: 546.61 USD
 • Marktkapitalisatie: 332 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US67066G1040

Advies van de analist

 • US$ 430,00
 • US$ 645,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Nvidia is producent van computerhardware, meer bepaald grafische kaarten en chips voor moederborden. Ze produceren onder andere de grafische chips voor de Xbox en de PlayStation en zijn toeleverancier aan grote computerfabrikanten. 
In de productlijn zitten onder andere : 

 • Grafische kaarten voor PC's (GeForce) 
 • Hoogperformante chips voor gespecialiseerde grafische (CAD) en wetenschappelijke toepassingen (Quadro)
 • Grafische chips voor smartphones en tablets (Tegra)
Nvidia : Omzetverdeling

Bron: Nvidia

Conclusie

Nvidia publiceerde andermaal schitterende resultaten. Dat is uiteraard te danken dankzij de aanwezigheid in twee groeimarkten, gaming en datacenters, die door de coronacrisis nog een extra duw in de rug kregen. Toch zijn er ook enkele bezorgdheden : zo groeide de omzet van de datacenters in het laatste kwartaal niet t.o.v. het voorgaande kwartaal en is er wat ongerustheid omtrent de bokkensprongen van de cryptovaluta, die de vraag naar chips instabiel maken. We handhaven ons "houden"-advies.

Nieuws

-

Resultaten

in mio01/201901/202001/202101/2022 E
Omzet11.71610.91816.67521.359
Operationele winst3.8042.8464.532
Nettowinst4.1412.7964.3327.995
Boekwaarde15,3119,9427,3
Winst per aandeel6,814,597,0213
Koers/winst19,651,374,443,4
Dividend per aandeel0,620,640,640,69
Dividendrendement0,46%0,27%0,12%0,12%
Bron : Bloomberg


Resultaten boekjaar eindigend 01/2021 

 • Nvidia zag de omzet met 52,7% toenemen tot $ 16,68 miljard. 
 • De nettowinst steeg 54,9% tot $ 4,33 miljard. 

Positieve punten 

 • Nvidia publiceerde recordresultaten die nogmaals boven de verwachtingen uitkwamen, met dank vooral aan datacenters (+124%) en gaming (+41%). De groei in het vierde kwartaal t.o.v. het derde kwartaal was 6%.
 • De overname van Mellanox Technologies, die voor het eerst in de consolidatie werd opgenomen in het tweede kwartaal 01/2021 zorgde voor extra groei.
 • Een voorraadafbouw bij klanten en lagere koersen van virtuele munten hebben op de resultaten gewogen in de eerste jaarhelft van het boekjaar 01/2020, wat de vergelijkingsbasis vergemakkelijkte in de eerste jaarhelft van 01/2021.
 • Het management verwacht een omzet van $ 5,30 miljard in het eerste kwartaal van 01/2022, goed voor een groei van maar liefst 72% (of 6% tov het voorgaande kwartaal).
 • Nvidia kocht de chipdesigner ARM van Softbank voor $ 34,5 miljard. De portefeuille van Nvidia wordt daarmee mooi aangevuld met chips voor smartphones De overname moet afgerond worden in de eerste jaarhelft van het boekjaar 01/2022. Nvidia zal $ 12 miljard in cash betalen en de rest in aandelen (44,3 miljoen nieuwe aandelen of 7 % verwatering). Het is niet helemaal duidelijk of de overheden deze overname al dan niet zullen blokkeren.
 • Nvidia vermindert de capaciteit om cryptocurrency te "minen" voor eenvoudiger grafische kaarten, zodat cryptominers verplicht zijn duurdere kaarten/chips te kopen.

Negatieve punten 

 • In vergelijking met het derde kwartaal was er geen groei in het vierde kwartaal in het datacenter segment.
 • Chips van Nvidia worden ook gebruikt om cryptomunten te "minen". Als de koersen van deze cryptomunten onder druk komen te staan, of volatiel zijn, daalt ook de vraag naar deze chips. De "bust" die telkens volgt op een cryptorally "boom", laat telkens zijn sporen na in de cijfers van Nvidia.
 • Zelfs als er groei is, is die niet altijd rechtlijnig in alle divisies, zo is meermaals gebleken in het verleden.
 • De hoge koers van Nvidia maakt het aandeel kwetsbaar voor "minder-dan-perfecte" resultaten.

SWOT

Sterktes :

 • Nvidia is de topspeler inzake grafische kaarten
 • Gaming is een groeimarkt
 • In zekere mate een nichespeler
 • Nvidia is een grote speler, en heeft dus grotere R&D budgetten en een veel hogere kans dat het bedrijf topspeler blijft.

Zwaktes :

 • Eenzijdige afhankelijkheid van de grafische chips. 
 • Gaming is gebonden aan de consolecyclus.

Opportuniteiten :

 • Het feit dat grafische chips verschillende taken tegelijkertijd kunnen uitvoeren, maakt deze chips uitermate geschikt voor artificiële intelligentie die bruikbaar kan zijn in voertuigen, data centers e.d.m. en voor een hele reeks andere toepassingen. 
 • Enorme groei tablets/smartphones
 • Gaming is in volle opmars, zowel op console als op tablets/smartphones.
 • Virtual reality heeft zware GPU's nodig

Bedreigingen :

 • Van zodra de piek van de consolecyclus voorbij is, zal het dalend aantal verkopen van Xbox en PlayStation zich uiteraard vertalen in lagere verkopen van grafische chips – zij het tijdelijk.
 • Indien een concurrent plots betere (grafische) chips zou produceren, zal Nvidia het zeer lastig krijgen.
 • Uitblijven doorbraak Virtual Reality.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 97.31 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.