Nvidia Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 21/02/2019
 • Koers opmaak studie: 156.6 USD
 • Huidige koers: 151.75 USD
 • Marktkapitalisatie: 95,6 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US67066G1040

Advies van de analist

 • US$ 130,00
 • US$ 182,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Nvidia is producent van computerhardware, meer bepaald grafische kaarten en chips voor moederborden. Ze produceren onder andere de grafische chips voor de Xbox en de PlayStation en zijn toeleverancier aan grote computerfabrikanten. 
Bekende producten zijn onder andere : 

 • GeForce : grafische kaarten voor PC's 
 • Quadro : hoogperformante chips voor gespecialiseerde grafische (CAD) en wetenschappelijke toepassingen 
 • Tegra : grafische chips voor smartphones en tablets 
Nvidia : Omzetverdeling

Bron: Nvidia

Conclusie

Nvidia publiceerde zoals gevreesd magere resultaten. Na het wegwerken van de te grote voorraden verwacht het management echter een zeer fors herstel in de tweede jaarhelft, waardoor het aandeel terug opveerde. Hoewel een zeker herstel in de kaarten zit, zijn we er nog niet helemaal van overtuigd of dat herstel wel zo indrukwekkend zal zijn als nu wordt vooropgesteld. Veiligheidshalve handhaven we ons "houden"-advies.


Nieuws

-

Resultaten

in mio01/201701/201801/201901/2020 E
Omzet6.9109.71411.71611.170
Operationele winst1.9343.2103.804
Nettowinst1.6663.0474.1413.355
Boekwaarde10,4212,3315,31
Winst per aandeel3,085,096,815,29
Koers/winst34,738,019,629,6
Dividend per aandeel0,4850,580,620,67
Dividendrendement0,45%0,30%0,46%0,43%
Bron : Bloomberg


Resultaten vierde kwartaal boekjaar eindigend 01/2019 

 • Nvidia zag de omzet in het vierde kwartaal met 24,3% afnemen tot $ 2,21 miljard. 
 • De nettowinst halveerde tot $ 0,57 miljard. 

Positieve punten 

 • Nvidia verwacht snel terug aan te kunnen knopen met groei, eens de overvoorraad gaming chips is weggewerkt.
 • Het management verwacht in 2019 een stabiele tot licht lagere omzet, wat duidelijk beter is dan de door de analisten verwachte krimp van 7%.
 • Gezien de magere verwachtingen voor de eerste jaarhelft, zal er bijgevolg de tweede jaarhelft een forse versnelling (moeten) optreden volgens het management.

Negatieve punten 

 • Nvidia moest een vrij forse krimp van zowel omzet als nettowinst opbiechten.
 • Ook het eerste kwartaal zal wellicht nog vrij mager zijn.
 • Zolang de koersen van de cryptocurrencies niet fors opveren, zal de verkoop van chips voor het "minen" ervan ook erg laag blijven.
 • Zelfs als er groei is, is die niet altijd rechtlijnig in alle divisies, zo is gebleken in de afgelopen kwartalen.

SWOT

Sterktes :

 • Nvidia is de topspeler inzake grafische kaarten
 • Gaming is een groeimarkt
 • In zekere mate een nichespeler
 • Nvidia is een grote speler, en heeft dus grotere R&D budgetten en een veel hogere kans dat het bedrijf topspeler blijft.

Zwaktes :

 • Eenzijdige afhankelijkheid van de grafische chips. 
 • Gaming is gebonden aan de consolecyclus.

Opportuniteiten :

 • Het feit dat grafische chips verschillende taken tegelijkertijd kunnen uitvoeren, maakt deze chips uitermate geschikt voor artificiële intelligentie die bruikbaar kan zijn in voertuigen, data centers e.d.m. en voor een hele reeks andere toepassingen. 
 • Enorme groei tablets/smartphones
 • Gaming is in volle opmars, zowel op console als op tablets/smartphones.
 • Virtual reality heeft zware GPU's nodig

Bedreigingen :

 • De piek van de huidige consolecyclus komt dichterbij. Eens die voorbij is, zal het dalend aantal verkopen van Xbox en PS zich uiteraard vertalen in lagere verkopen van grafische chips – zij het tijdelijk.
 • Indien een concurrent plots betere (grafische) chips zou produceren, zal Nvidia het zeer lastig krijgen.
 • Uitblijven doorbraak Virtual Reality.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 97.31 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.