Nvidia Analist: Willem De Meulenaer

Algemene gegevens

 • Datum: 21/02/2018
 • Koers opmaak studie: 241.42 USD
 • Huidige koers: 262.31 USD
 • Marktkapitalisatie: 146,3 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US67066G1040

Advies van de analist

 • US$ 210,00
 • US$ 280,00

Advies: Houden

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Nvidia is producent van computerhardware, meer bepaald grafische kaarten en chips voor moederborden. Ze produceren onder andere de grafische chips voor de Xbox en de PlayStation en zijn toeleverancier aan grote computerfabrikanten. 
Bekende producten zijn onder andere : 

 • GeForce : grafische kaarten voor PC's 
 • Quadro : hoogperformante chips voor gespecialiseerde grafische (CAD) en wetenschappelijke toepassingen 
 • Tegra : grafische chips voor smartphones en tablets 
Nvidia : Omzetverdeling

Bron: Nvidia

Conclusie

Nvidia heeft er een indrukwekkend parcours op zitten, en wellicht ligt er nog verdere groei in het verschiet. Maar gezien de stevige waardering, kan een eventuele kleine ontgoocheling een forse (negatieve) reactie teweeg brengen, al verwachten we dit niet op korte termijn. Op langere termijn stijgt het risico. Zolang de nieuwsflow positief blijft, zouden we de stukken houden. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio01/201601/201701/201801/2019 E
Omzet50106910971412342
Operationele winst74719343210
Nettowinst614166630474364
Boekwaarde8,2910,4212,33
Winst per aandeel1,133,085,096,85
Koers/winst29,234,738,035,2
Dividend per aandeel0,3950,4850,580,61
Dividendrendement1,20%0,45%0,30%0,25%
Bron : Bloomberg

Resultaten vierde kwartaal boekjaar eindigend 01/2018 

 • Nvidia zag de omzet in het afgelopen kwartaal met 34% toenemen tot $ 2,9 miljard. 
 • De nettowinst steeg 70,7% tot $ 1,12 miljard. 

Positieve punten 

 • Nvidia boekte schitterende resultaten die nogmaals flink boven de verwachtingen uitkwamen. 
 • De toegenomen vraag vanuit de "cryptocurrency"-wereld stuwde (mogelijk) niet alleen de resultaten, maar veroorzaakt stilaan een tekort aan krachtige chips. 
 • Het management verwacht een stabiele omzet in het eerste kwartaal van FY 01/2019 tov het afgelopen vierde kwartaal. Dat is een bijzonder aangename verrassing, want normaal gezien daalt de omzet een tiental procent kwartaal-op-kwartaal gezien de seizoensgebondenheid. 

Negatieve punten 

 • De groei is niet altijd rechtlijnig in alle divisies, zo is gebleken in de afgelopen kwartalen. Deze keer hinkte de groei van chips voor voertuigen wat achterop (+3%). Voor een echte groeiversnelling hier is het wellicht wachten tot 2019 of 2020, wanneer zelfrijdende voertuigen de weg op komen. 
 • De hoge waardering van het aandeel laat weing ruimte voor eventuele ontgoochelingen.

SWOT

Sterktes :

 • Nvidia is de topspeler inzake grafische kaarten
 • Gaming is een groeimarkt
 • In zekere mate een nichespeler
 • Nvidia is een grote speler, en heeft dus grotere R&D budgetten en een veel hogere kans dat het bedrijf topspeler blijft.

Zwaktes :

 • Eenzijdige afhankelijkheid van de grafische chips. 
 • Gaming is gebonden aan de consolecyclus.

Opportuniteiten :

 • Het feit dat grafische chips verschillende taken tegelijkertijd kunnen uitvoeren, maakt deze chips uitermate geschikt voor artificiële intelligentie die bruikbaar kan zijn in voertuigen, data centers e.d.m. en voor een hele reeks andere toepassingen. 
 • Enorme groei tablets/smartphones
 • Gaming is in volle opmars, zowel op console als op tablets/smartphones.
 • Virtual reality heeft zware GPU's nodig

Bedreigingen :

 • De piek van de huidige consolecyclus komt dichterbij. Eens die voorbij is, zal het dalend aantal verkopen van Xbox en PS zich uiteraard vertalen in lagere verkopen van grafische chips – zij het tijdelijk.
 • Indien een concurrent plots betere (grafische) chips zou produceren, zal Nvidia het zeer lastig krijgen.
 • Uitblijven doorbraak Virtual Reality.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 97.31 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.