Nvidia Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/11/2018
 • Koers opmaak studie: 170 USD
 • Huidige koers: 156.93 USD
 • Marktkapitalisatie: 105 miljard
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US67066G1040

Advies van de analist

 • US$ 130,00
 • US$ 182,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Nvidia is producent van computerhardware, meer bepaald grafische kaarten en chips voor moederborden. Ze produceren onder andere de grafische chips voor de Xbox en de PlayStation en zijn toeleverancier aan grote computerfabrikanten. 
Bekende producten zijn onder andere : 

 • GeForce : grafische kaarten voor PC's 
 • Quadro : hoogperformante chips voor gespecialiseerde grafische (CAD) en wetenschappelijke toepassingen 
 • Tegra : grafische chips voor smartphones en tablets 
Nvidia : Omzetverdeling

Bron: Nvidia

Conclusie

Niet alleen de resultaten, maar ook de prognoses van Nvidia stelden duidelijk teleur. De flinke koersdalingen van cryptomunten resulteren in een flink lagere vraag voor chips voor het "minen" ervan. Hierdoor is een overvoorraad ontstaan die de komende kwartalen moet worden weggewerkt en op de resultaten zal wegen. Los van het volatiele cryptomunt-gebeuren, is er wel nog steeds een zeer hoge vraag naar de chips van Nvidia zodat er op termijn een stabilisatie in de kaarten zit. Aan de huidige koersen te behouden.

Nieuws

-

Resultaten

in mio01/201601/201701/201801/2019 E
Omzet5.0106.9109.71412.956
Operationele winst7471.9343.210
Nettowinst6141.6663.0474.825
Boekwaarde8,2910,4212,33
Winst per aandeel1,133,085,097,91
Koers/winst29,234,738,025,6
Dividend per aandeel0,3950,4850,580,61
Dividendrendement1,20%0,45%0,30%0,30%
Bron : Bloomberg


Resultaten derde kwartaal boekjaar eindigend 01/2019 

 • Nvidia zag de omzet in het derde kwartaal met 20,7% toenemen tot $ 3,18 miljard. 
 • De nettowinst steeg 46,8% tot $ 1,23 miljard. 

Positieve punten 

 • Met uitzondering van chips voor cryptomunten, blijft de groei vrij hoog (professionele visualisatie, datacenter, automotive).
 • Naarmate de overvoorraden chips worden weggewerkt in de loop van de komende kwartalen, kan de omzetgroei terug wat aantrekken, al zal dat niet op heel korte termijn gebeuren.
 • De lancering van een nieuwe high-end chip ("Turing") kan de resultaten de komende kwartalen steunen.
 • Er zitten nog heel wat nieuwe producten in de pijplijn, die de resultaten tot in 2019 zullen ondersteunen. 

Negatieve punten 

 • Nvidia publiceerde resultaten die over gans de lijn onder de verwachtingen uitkwamen.
 • De dalende vraag naar chips voor het minen van cryptomunten heeft gezorgd voor een opstapeling van voorraden, die de komende kwartalen moeten worden weggewerkt. Dat zal tijdelijk wegen op de verkopen.
 • Gaming sales stegen 13% tov hetzelfde kwartaal vorig jaar, maar waren wel lager dan het voorgaande kwartaal (-2%).
 • Hoewel de groei nog erg hoog was (20,7% omzetgroei), lag deze toch een pak lager dan voorgaande kwartaal (40% groei).
 • De managementprognose voor het vierde kwartaal is een koude douche voor beleggers : het management verwacht een omzet van $ 2,7 miljard. Hoewel de prognose mogelijk conservatief is, ligt ze toch een heel eind onder de $ 3,4 miljard die analisten gemiddeld hadden verwacht. Het cijfer impliceert een daling van de omzet met 7% tov hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor, en een daling met 15% tov het kwartaal ervoor.
 • De groei is niet altijd rechtlijnig in alle divisies, zo is gebleken in de afgelopen kwartalen.
 • De hoge waardering laat weinig ruimte voor ontgoochelingen.

SWOT

Sterktes :

 • Nvidia is de topspeler inzake grafische kaarten
 • Gaming is een groeimarkt
 • In zekere mate een nichespeler
 • Nvidia is een grote speler, en heeft dus grotere R&D budgetten en een veel hogere kans dat het bedrijf topspeler blijft.

Zwaktes :

 • Eenzijdige afhankelijkheid van de grafische chips. 
 • Gaming is gebonden aan de consolecyclus.

Opportuniteiten :

 • Het feit dat grafische chips verschillende taken tegelijkertijd kunnen uitvoeren, maakt deze chips uitermate geschikt voor artificiële intelligentie die bruikbaar kan zijn in voertuigen, data centers e.d.m. en voor een hele reeks andere toepassingen. 
 • Enorme groei tablets/smartphones
 • Gaming is in volle opmars, zowel op console als op tablets/smartphones.
 • Virtual reality heeft zware GPU's nodig

Bedreigingen :

 • De piek van de huidige consolecyclus komt dichterbij. Eens die voorbij is, zal het dalend aantal verkopen van Xbox en PS zich uiteraard vertalen in lagere verkopen van grafische chips – zij het tijdelijk.
 • Indien een concurrent plots betere (grafische) chips zou produceren, zal Nvidia het zeer lastig krijgen.
 • Uitblijven doorbraak Virtual Reality.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 97.31 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.