Nvidia Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 07/09/2023
 • Koers opmaak studie: 470.61 USD
 • Huidige koers: 434.87 USD
 • Marktkapitalisatie: 1.162 miljard USD
 • Sector: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US67066G1040

Advies van de analist

 • US$ 345,00
 • US$ 518,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Nvidia is een "fabless" producent van computerhardware, meer bepaald grafische kaarten en chips voor moederborden. Dat betekent dat ze chips ontwerpen, maar de effectieve productie wordt uitbesteed (aan "fabs" zoals TSMC). 

Nvidia produceert onder andere de grafische chips voor de Xbox en de PlayStation en is toeleverancier aan grote computerfabrikanten. 
In de productlijn zitten onder andere : 

 • Grafische kaarten voor PC's 
 • Hoogperformante chips voor gespecialiseerde grafische (CAD) en wetenschappelijke toepassingen, en voor datacenters.
 • Grafische chips voor smartphones en tablets
Nvidia : Omzetverdeling

Bron: Nvidia

Conclusie

De resultaten van Nvidia over het tweede kwartaal waren ronduit spectaculair, net als de prognoses voor het komende kwartaal. Nvidia profiteert enorm van de AI-boom. Hamvraag is natuurlijk hoe lang deze "goldrush" zal blijven aanhouden, al lijkt een snelle verzwakking op dit moment weinig waarschijnlijk. Gezien de flinke stijging van het aandeel stranden we op een houden-advies. Let wel op het toegenomen risico : de verwachtingen zijn stevig toegenomen zodat het aandeel kwetsbaar is voor (zelfs lichte) teleurstellingen.

Nieuws

-

Resultaten

in mio01/2020*01/202101/202201/202301/2024
Omzet10.91816.67526.91426.97454.266
Operationele winst2.8464.53210.0414.22430.833
Nettowinst2.7964.3329.7524.36826.686
Boekwaarde5,06,810,69,0
Winst per aandeel1,151,763,911,7610,76
Koers/winst51,374,475,28343,8
Dividend per aandeel0,160,160,160,160,16
Dividendrendement0,27%0,12%0,05%0,11%0,03%
Bron : Bloomberg


Resultaten tweede kwartaal boekjaar eindigend 01/2024 

 • Nvidia zag de omzet met 101,5% toenemen tot $ 13,5 miljard. 
 • De nettowinst steeg 843,3% tot $ 6,2 miljard. 

Positieve punten 

 • De resultaten van Nvidia kwamen alweer een eind boven de verwachtingen uit.
 • De omzet in datacenters was alweer de grote sterkhouder, met een groei van maar liefst 171% tot $ 10,32 miljard.
 • De omzet in de gaming-divisie steeg 22% tot $ 2,49 miljard. De gaming- en PC-markten kenden een geweldige boom tijdens de pandemie, maar deze markten waren de afgelopen kwartalen fors verzwakt, enerzijds omdat er tijdens corona al erg veel PC's zijn verkocht (de markt was dus verzadigd), en anderzijds omdat consumenten voorzichtiger geworden zijn gezien de economische onzekerheden. Maar in het afgelopen kwartaal was er dus een kentering merkbaar (wellicht geholpen door de remonte van de cryptomunten).
 • Het management verwacht (volgens haar outlook) een omzet van ongeveer $ 16,00 miljard in het derde kwartaal van het fiscale boekjaar eindigend 01/2024, goed voor een stijging van maar liefst 18,5% tov het voorgaande kwartaal. Dat cijfer lag alweer flink hoger dan de gemiddelde analistenverwachting van $ 12,5 miljard. 
 • Nvidia profiteert van de opkomst van AI, dat - uiteraard - alweer flink wat rekenkracht nodig heeft. Veel datacenters moeten een upgrade krijgen om AI- processen aan te kunnen.
 • Nieuwe producten in de pijplijn zouden de resultaten moeten ondersteunen.
 • Het management van Nvidia ziet heel wat potentieel in de "metaverse" zoals die vooropgesteld werd door Facebook (nu Meta Platforms). Nvidia zou in principe flink kunnen profiteren van de metaverse omdat voor de uitbouw hiervan heel krachtige chips nodig zijn (net degene die Nvidia levert). 
 • Nvidia maakt aparte chips voor het "minen" van cryptomunten. Deze chips kunnen niet worden gebruikt voor gaming. Dat is een slimme zet van Nvidia, want voordien werden gewone gamingchips gebruikt voor het "mining"-proces. Als de prijzen van de cryptomunten echter kelderden, werden deze gamingchips door "miners" gedumpt op de markt, wat soms tijdelijk zorgde voor een overaanbod aan (gebruikte) grafische kaarten, minder verkopen van nieuwere kaarten en dus ook resulteerde in slechtere resultaten voor Nvidia. En sterker nog, het gaat om chips met een aantal productiegebreken die sowieso niet meer bruikbaar zijn als grafische kaart maar wel nog perfect gebruikt kunnen worden om te "minen". Minpunt is dat "miners" wellicht ook nog steeds gewone grafische kaarten kopen.

Negatieve punten 

 • Nvidia mag de meest performante chips enkel aan China leveren als het de toestemming krijgt van de Amerikaanse overheid, maar het is weinig waarschijnlijk dat dat zal gebeuren. Dat vermindert natuurlijk het potentieel voor Nvidia. De kracht van sommige chips werd afgezwakt zodat deze wel nog aan China kon worden geleverd, maar de Amerikaanse overheid ligt op de loer om ook de verkoop van deze chips te verbieden. Al bij al zou de (financiële) impact bij een strenger verbod nog meevallen volgens het management.
 • De nettowinst stond in 2022 onder druk door meerdere factoren. Onder andere door lagere Chinese vraag naar chips voor datacenters als gevolg van de Amerikaanse exportrestricties werden waardeverminderingen op voorraden geboekt. Nvidia realiseert ca. één vierde van de omzet in China, al worden de chips dan dikwijls verwerkt in toestellen die vervolgens naar de VS en/of Europa worden doorgezonden naar eindklanten. Daarnaast werd fors meer geïnvesteerd in R&D. Een laatste belangrijke factor heeft te maken met de mislukte overname van ARM (zie hierna).
 • Nvidia sloot met Softbank een overeenkomst om de chipdesigner ARM te kopen. Door hevige weerstand van de overheden werd op 8 februari 2022 beslist deze overname af te blazen. Nvidia nam een eenmalige kost van $ 1,35 miljard op in het eerste kwartaal van het boekjaar 01/2023. Dat bedrag weerspiegelt de afschrijving van de vooruitbetaling die werd gedaan toen het akkoord werd getekend in september 2020. 
 • Chips van Nvidia worden ook gebruikt om cryptomunten te "minen". Als de koersen van deze cryptomunten onder druk komen te staan, of volatiel zijn, daalt ook de vraag naar deze chips. De "bust" die telkens volgt op een cryptorally "boom", laat ook elke keer zijn sporen na in de cijfers van Nvidia. We vermoeden dat de cryptomarkten belangrijker zijn voor Nvidia dan het management wil toegeven.
 • Zelfs als er groei is, is die niet altijd rechtlijnig in alle divisies, zo is meermaals gebleken in het verleden.
 • De hoge koers van Nvidia maakt het aandeel kwetsbaar voor "minder-dan-perfecte" resultaten.

SWOT

Sterktes :

 • Nvidia is de topspeler inzake grafische kaarten
 • Gaming is een groeimarkt
 • In zekere mate een nichespeler
 • Nvidia is een grote speler, en heeft dus grotere R&D budgetten en een veel hogere kans dat het bedrijf topspeler blijft.

Zwaktes :

 • Eenzijdige afhankelijkheid van de grafische chips. 
 • Gaming is gebonden aan de consolecyclus.

Opportuniteiten :

 • Het bijbouwen van productiecapaciteit door grote spelers in de sector als gevolg van het chiptekort na corona, kan op langere termijn resulteren in goedkopere productieprijzen (en dus inputkosten) voor Nvidia.
 • Het feit dat grafische chips verschillende taken tegelijkertijd kunnen uitvoeren, maakt deze chips uitermate geschikt voor artificiële intelligentie die bruikbaar kan zijn in voertuigen, data centers e.d.m. en voor een hele reeks andere toepassingen. 
 • Eventuele groei tablets/smartphones
 • Gaming is in volle opmars, zowel op console als op tablets/smartphones.
 • Virtual reality heeft zware GPU's nodig
 • Een eventuele goedkeuring van de overname van ARM.

Bedreigingen :

 • Het chiptekort na corona kan problemen veroorzaken bij Nvidia, in de vorm van hogere productieprijzen of zelfs vertragingen in de productie.
 • Van zodra de piek van de consolecyclus voorbij is, zal het dalend aantal verkopen van Xbox en PlayStation zich uiteraard vertalen in lagere verkopen van grafische chips – zij het tijdelijk.
 • Indien een concurrent plots betere (grafische) chips zou produceren, zal Nvidia het zeer lastig krijgen.
 • Verstoringen in de markt van de cryptomunten die kan leiden tot een daling van de vraag naar Nvidia producten.
 • De eventuele re-integratie van GPU's op CPU's bij concurrenten waardoor Nvidia's producten overbodig worden.
 • Toename van de evolutie van "in house ontwikkeling" van chips bij Amazon, Google en Microsoft.
 • Andere ontwikkelingen in de wereld van chipdesign die leiden tot een (technologische) achterstand bij Nvidia.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 97.31 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.