Nvidia Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 25/02/2022
 • Koers opmaak studie: 234 USD
 • Huidige koers: 160.6525 USD
 • Marktkapitalisatie: 584 miljard USD
 • Secteur: Technologie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US67066G1040

Conseil de l'analyste

 • 200,00 $US
 • 300,00 $US

Advies: Conserver

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Croissance

Stabilité

Qualité

Valeur

Activiteiten:

Nvidia is een "fabless" producent van computerhardware, meer bepaald grafische kaarten en chips voor moederborden. Dat betekent dat ze chips ontwerpen, maar de effectieve productie wordt uitbesteed (aan "fabs" zoals TSMC). 

Nvidia produceert onder andere de grafische chips voor de Xbox en de PlayStation en is toeleverancier aan grote computerfabrikanten. 
In de productlijn zitten onder andere : 

 • Grafische kaarten voor PC's 
 • Hoogperformante chips voor gespecialiseerde grafische (CAD) en wetenschappelijke toepassingen, en voor datacenters.
 • Grafische chips voor smartphones en tablets
Nvidia : Omzetverdeling

Source: Nvidia

Conclusie

In het "fabless" gedeelte van de chipsector blijft Nvidia onze topfavoriet (bij de "fabs" is dat TSMC). Nvidia blijft profiteren van de enorme en toenemende honger naar chips, in eerste instantie naar grafische kaarten en chips voor datacenters. Het ziet er naar uit dat Nvidia ook extra zal kunnen profiteren van een eventuele doorbraak van de "metaverse". We willen wel nog de waarschuwing meegeven dat de risico's voor Nvidia wellicht een pak hoger zijn dan algemeen wordt aangenomen. Enerzijds omdat de afhankelijkheid van cryptomunten hoogstwaarschijnlijk aanzienlijk groter is dan het management wil toegeven, en anderzijds omdat bedrijven zoals Amazon en Alphabet (Google) in de toekomst steeds meer eigen chips zouden kunnen gaan ontwikkelen. We blijven dan ook erg alert voor nieuws omtrent deze topics, al weten we niet of, en in welke mate deze negatieve scenario's zich zullen ontwikkelen. Maar op korte termijn hoeven we ons nog geen zorgen te maken : Nvidia publiceerde alweer erg goede cijfers en ook de prognoses lagen boven de verwachtingen. Desondanks waren beleggers niet onder de indruk, omdat ze op (nog) hogere marges hadden gerekend (en misschien sommigen ook op nog betere resultaten en vooruitzichten).  Gezien de hoge waardering van het aandeel kan het kleinste minpuntje een flinke impact hebben op de koers. Tegen de huidige waardering handhaven we ons houden-advies. 

Nieuws

-

Resultaten

in mio01/2020*01/202101/202201/2023 E
Omzet10.91816.67526.91434.507
Operationele winst2.8464.53210.04116.705
Nettowinst2.7964.3329.75214.184
Boekwaarde5,06,810,6
Winst per aandeel1,151,763,915,63
Koers/winst51,374,475,241,6
Dividend per aandeel0,160,160,160,33
Dividendrendement0,27%0,12%0,05%0,14%
Bron : Bloomberg

* Een voorraadafbouw bij klanten en lagere koersen van virtuele munten hebben op de resultaten gewogen in de eerste jaarhelft van het boekjaar 01/2020.

Resultaten boekjaar eindigend 01/2022 

 • Nvidia zag de omzet met 61,4% toenemen tot $ 26,9 miljard. 
 • De nettowinst steeg met 125,1% tot $ 9,75 miljard. 

Positieve punten 

 • Nvidia publiceerde recordresultaten die alweer boven de verwachtingen uitkwamen, met dank vooral aan datacenters (+58%) en gaming (+61%). De groei in het vierde kwartaal t.o.v. het derde kwartaal was 8% (vs 9%, 14,9%, 13,2% en 6% in de kwartalen ervoor).
 • Het management verwacht een omzet van ongeveer $ 8,10 miljard in het eerste kwartaal van 01/2023, goed voor een groei van maar liefst 43% (of 6% tov het voorgaande kwartaal) en alweer duidelijk meer dan de gemiddelde analistenverwachting van $ 6,86 miljard.
 • Het management van Nvidia ziet heel wat potentieel in de "metaverse" zoals die vooropgesteld wordt door Facebook (nu Meta Platforms). Nvidia zou in principe flink kunnen profiteren van de metaverse omdat voor de uitbouw hiervan heel krachtige chips nodig zijn (net degene die Nvidia levert). 
 • Nvidia maakt aparte chips voor het "minen" van cryptomunten. Deze chips kunnen niet worden gebruikt voor gaming. Dat is een slimme zet van Nvidia, want voordien werden gewone gamingchips gebruikt voor het "mining"-proces. Als de prijzen van de cryptomunten echter kelderden, werden deze gamingchips door "miners" gedumpt op de markt, wat soms tijdelijk zorgde voor een overaanbod aan (gebruikte) grafische kaarten, minder verkopen van nieuwere kaarten en dus ook resulteerde in slechtere resultaten voor Nvidia. En sterker nog, het gaat om chips met een aantal productiegebreken die sowieso niet meer bruikbaar zijn als grafische kaart maar wel nog perfect gebruikt kunnen worden om te "minen".

Negatieve punten 

 • De marges kwamen heel lichtjes onder de verwachtingen uit. Mogelijk hadden beleggers ook op nog betere cijfers en/of prognoses gerekend.
 • Nvidia sloot met Softbank een overeenkomst om de chipdesigner ARM te kopen. Door hevige weestand van de overheden werd op 8 februari 2022 beslist deze overname af te blazen. Nvidia zal een eenmalige kost van $ 1,36 miljard opnemen in het eerste kwartaal van het boekjaar 01/2023. Dat bedrag weerspiegelt de afchrijving van de vooruitbetaling die werd gedaan toen het akkoord werd getekend in september 2020. 
 • Nvidia ondervindt wat hinder van problemen in de toeleveringsketen (oa het chiptekort), maar verwacht wel dat de situatie zal verbeteren de komende maanden.
 • Chips van Nvidia worden ook gebruikt om cryptomunten te "minen". Als de koersen van deze cryptomunten onder druk komen te staan, of volatiel zijn, daalt ook de vraag naar deze chips. De "bust" die telkens volgt op een cryptorally "boom", laat ook elke keer zijn sporen na in de cijfers van Nvidia.
 • Zelfs als er groei is, is die niet altijd rechtlijnig in alle divisies, zo is meermaals gebleken in het verleden.
 • De hoge koers van Nvidia maakt het aandeel kwetsbaar voor "minder-dan-perfecte" resultaten.

SWOT

Sterktes :

 • Nvidia is de topspeler inzake grafische kaarten
 • Gaming is een groeimarkt
 • In zekere mate een nichespeler
 • Nvidia is een grote speler, en heeft dus grotere R&D budgetten en een veel hogere kans dat het bedrijf topspeler blijft.

Zwaktes :

 • Eenzijdige afhankelijkheid van de grafische chips. 
 • Gaming is gebonden aan de consolecyclus.

Opportuniteiten :

 • Het bijbouwen van productiecapaciteit door grote spelers in de sector als gevolg van het chiptekort na corona, kan op langere termijn resulteren in goedkopere productieprijzen (en dus inputkosten) voor Nvidia.
 • Het feit dat grafische chips verschillende taken tegelijkertijd kunnen uitvoeren, maakt deze chips uitermate geschikt voor artificiële intelligentie die bruikbaar kan zijn in voertuigen, data centers e.d.m. en voor een hele reeks andere toepassingen. 
 • Eventuele groei tablets/smartphones
 • Gaming is in volle opmars, zowel op console als op tablets/smartphones.
 • Virtual reality heeft zware GPU's nodig
 • Een eventuele goedkeuring van de overname van ARM.

Bedreigingen :

 • Het chiptekort na corona kan problemen veroorzaken bij Nvidia, in de vorm van hogere productieprijzen of zelfs vertragingen in de productie.
 • Van zodra de piek van de consolecyclus voorbij is, zal het dalend aantal verkopen van Xbox en PlayStation zich uiteraard vertalen in lagere verkopen van grafische chips – zij het tijdelijk.
 • Indien een concurrent plots betere (grafische) chips zou produceren, zal Nvidia het zeer lastig krijgen.
 • Verstoringen in de markt van de cryptomunten die kan leiden tot een daling van de vraag naar Nvidia producten.
 • De eventuele re-integratie van GPU's op CPU's bij concurrenten waardoor Nvidia's producten overbodig worden.
 • Toename van de evolutie van "in house ontwikkeling" van chips bij Amazon, Google en Microsoft.
 • Andere ontwikkelingen in de wereld van chipdesign die leiden tot een (technologische) achterstand bij Nvidia.

Overzicht historische adviezen

Date Koers Advies
12/04/2017 97.31 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.