Idexx Laboratories Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 27/05/2024
 • Koers opmaak studie: 516.5 USD
 • Huidige koers: 504 USD
 • Marktkapitalisatie: 42,7 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US45168D1046

Advies van de analist

 • US$ 318,46
 • US$ 541,38

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Idexx Laboratories is actief als ontwikkelaar en producent van producten die gebruikt worden in de diagnostiek van allerhande ziektes en parasieten bij dieren. Naast de diagnostische meetinstrumenten (analyzers) maakt het bedrijf ook allerhande tests om verschillende microbiologische parameters te meten. 
Het bedrijf genereert haar omzet in 3 verschillende divisies :

 • Companion Animal Group (CAG) : ontwikkelt, ontwerpt, produceert en distribueert producten en verleent diensten aan dierenartsen en de biomedische analysemarkt, voornamelijk gerelateerd aan diagnostiek en informatiebeheer. Dit segment is met 90% van de gegenereerde omzet de kerndivisie van het bedrijf.
 • Water : Het bedrijf ontwikkelt testcapaciteit om de waterkwaliteit en andere microbiologische parameters te meten. Idexx werkt hierbij zowel in opdracht van overheden als bedrijven.
 • Livestock, Poultry and Dairy (LPD) : Deze divisie ontwikkelt diagnostische tests en aanverwante instrumenten en voert diensten uit die worden gebruikt om de gezondheidsstatus van vee en pluimvee te beheren. Hierbij waarborgt het bedrijf in essentie de kwaliteit en veiligheid van melk en andere voedselproducten.

Idexx realiseert 65% van de omzet in de Verenigde Staten, de rest wordt wereldwijd gerealiseerd.

Conclusie

Ietwat zwakkere eerstekwartaalsresultaten bij Idexx laboratories, waar vooral de daling op vlak van dierenartsenbezoeken opviel. Ook in het tweede kwartaal verwacht het management dat deze parameter onder druk zal blijven staan. Dit gezegd zijnde kan Idexx wel relatief makkelijk prijsverhogingen doorvoeren omwille van een relatief robuuste eindvraag bij de dierenartsenpraktijken. Ook voor de komende jaren verwachten we een verdere aanhoudende omzet- en winstgroei, onderliggend gedreven door verschillende ondersteunende langetermijntrends en de introductie van nieuwe producten, zowel op vlak van hard- als software.

Het bedrijf kenmerkt zich door enkele zeer kwalitatieve elementen zoals een hoge mate van recurrente omzet, hoge operationele marges en een management dat kan teren op een mooi historisch trackrecord op vlak van waardecreatie. Daarnaast situeert het bedrijf zich in een aantrekkelijke nichesector die bovendien profiteert van verschillende onderliggende demografische rugwinden.

Op vlak van waardering is het bedrijf aan een verwachte k/w van 47 of een verwachte FCF-yield van 2,1% zeer duur. Zoals steeds bij groeibedrijven kijken we bij voorkeur naar de peg-ratio dewelke voor Idexx uitkomt op een nog steeds (te) hoge 5,2.
Het aandeel lijkt ons op dit moment dan ook redelijk 'priced-for-perfection'.
​​​​​​​Hierdoor kunnen we op dit moment niet verder gaan dan een 'houden' advies.

Nieuws

_

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 E
Omzet 2,412,713,223,373,663,99
Operationele winst 0,550,690,930,901,101,21
Nettowinst 0,430,580,740,680,850,93
Boekwaarde per aandeel 2,087,408,167,3417,9324,88
Winst per aandeel 4,976,828,748,1210,1711,13
Koers/Winst 537375505550
Dividend 0,000,000,000,000,000,00
Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Bron: Bloombergin USD


Resultaten Q1 2024 

 • De omzet steeg het afgelopen kwartaal met 7% tot afgerond $ 964 miljoen. 
 • Het operationeel inkomen ging 6,6% hoger tot $ 299 miljoen.
 • De nettowinst steeg met 10% tot $ 236 miljoen.

Positieve punten 

 • Idexx kan relatief vlot prijsverhogingen implementeren doorheen het productgamma van het bedrijf. Bij de eerstekwartaalsresultaten gaf het management mee dat het prijsverhogingingen zal implementeren van tussen de 5% en 6% dit boekjaar. Ook in het voorgaande boekjaar verhoogde het management de gemiddelde prijs op het productgamma met ongeveer 7,5%.
 • De recurrente omzetgroei bij de CAG-kerndivisie (80% totale omzet) was redelijk robuust het afgelopen kwartaal met een omzetgroei van 7.3%, gedreven door groei in zowel de Amerikaanse (+6,3% organisch) als de internationale markten (+ 9,2% organisch). 
 • Het bedrijf heeft gedurende de afgelopen 10 jaar een stevige geïnstalleerde basis van premium analyzer-toestellen uitgebouwd bij klanten. Zo steeg het totaal aantal geïnstalleerde toestellen van ongeveer 29.000 10 jaar geleden naar 138.000 vandaag. 
 • De operationele winstmarge bij Idexx blijft op een hoog niveau van 31%. Dit is een sterk resultaat, zeker gegeven de hogere uitgaven voor onderzoek & ontwikkeling. (5,5% van de totale omzet)
 • De water- divisie kon opnieuw aanknopen met groei in het afgelopen kwartaal, met een omzet die 11% hoger uitkwam (+10,6% organisch). Volgens Idexx voornamelijk te danken aan een solide vraag (voornamelijk van overheidsdiensten) gekoppeld aan netto-prijsverhogingen.
 • Idexx profiteert van verschillende langetermijntrends zoals een groter gedeelte van de populatie die minstens 1 huisdier bezitten. Zo is (over een langere periode gemeten), het aandeel huisdiereigenaarschap in de VS gestegen van 56% in 1988 naar 70% in 2021. Daarnaast zijn de opties op vlak van zorg en therapieën voor huisdieren de afgelopen jaren significant toegenomen, wat resulteert in een toegenomen levensverwachting bij huisdieren. Zeker in de laatste levensjaren nemen de gemiddelde (ziekte)kosten van huisdieren significant toe. 
 • Idexx heeft gedurende het afgelopen jaar duidelijk voorrang gegeven aan versterking van de financiële positie ten opzichte van de inkoop van eigen aandelen. Zo loste het bedrijf in 2023 voor meer dan $ 400 miljoen aan schulden af en kocht het netto voor een beperkt bedrag ($ 72 miljoen) eigen aandelen in. In het eerste kwartaal versterkte de financiële positie verder, ondanks de aankoop van een softwarebedrijf (voor $77 miljoen) en een beperkte inkoop van eigen aandelen (voor $ 155 miljoen). De solvabiliteit van de onderneming is ondertussen toegenomen tot 46,8%, en de nettoschuld ten opzichte van de vrije kasstroom is gedaald tot minder dan 1. Beide ratio's beschouwen we als zeer gezond. 
 • Outlook: Idexx heeft bij de publicatie van haar eerstekwartaalscijfers de verwachtingen voor boekjaar 2024 neerwaarts bijgesteld. Het bedrijf verwacht nu om een omzetgroei te realiseren van tussen de 6,5 en 8,5% (voorheen tussen de 7,5% en 10,5%) met een operationele winstmarge van tussen de 30,2 en 30,7%. De nettowinst per aandeel zou met tussen de 8 en 11% stijgen tot tussen de $10,82 en $11,20.   

 Negatieve punten 

 • De dierenartsenbezoeken namen in het eerste kwartaal met 2,7% af ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. De gemiddelde omzetgroei in dierenartsenpraktijken steeg wel nog met 3,2%. Volgens Idexx is de daling bij de dierenartsenpraktijken (mogelijk) te wijten aan personeelstekorten alsook druk op de Amerikaanse consument vanwege macro-economische factoren. Ook voor het tweede kwartaal verwacht Idexx niet meteen beterschap. 
 • De LPD divisie kende andermaal een omzetdaling van 3,4%  (- 3,3% organisch), voornamelijk te wijten aan lagere gezondheidscreeningen van kuddedieren en lagere inkomsten uit China. 
 • Wisselkoerseffecten (in essentie de appreciatie van de Amerikaanse dollar) zouden dit boekjaar een negatieve impact hebben op het jaarresultaat van ongeveer $ 35 miljoen. 

SWOT

Sterktes 

 • Het bedrijf genereert een hoge mate van recurrente omzet. Enerzijds groeit de geïnstalleerde productbasis gestaag met verschillende types van analyzers, anderzijds zijn bezoeken aan de dierenarts jaarlijks recurrent (bv. vaccinatie; check-up). 
 • Niet enkel groeide de omzet van het bedrijf de afgelopen jaren significant, deze groei werd ook steeds rendabeler. De Ebitda-marges stegen van gemiddeld 20-22% begin 2010 tot 26-28% einde 2022. We verwachten dat de operationele winstmarges verder gradueel toenemen tot tussen de 28-30% op genormaliseerde basis.
 • Marktleider in een nichesector met een goedgevulde R&D pijplijn aan nieuwe diagnostische testen. Deze testen moeten goedkeuring/certificatie krijgen van de relevante autoriteiten (FDA) wat voor het bedrijf sterke niet-tastbare activa creëert. 
 • Andere competitieve voordelen voor het bedrijf zijn onder andere 'schaalvoordelen' en 'switching costs'. Idexx levert bijvoorbeeld softwaresystemen voor de dierenartsen waardoor de testresultaten onmiddellijk beschikbaar zijn in de database van de dierenartsenpraktijken. 

Zwaktes

 • Voor de verkoop van haar producten doet Idexx beroep op de diensten van distributeurs, waardoor ze minder (of vertraagd) zicht hebben op hun eindmarkten dewelke voornamelijk bestaan uit dierenartsen en dierenklinieken.
 • Bij de LPD-divisie en de water-divisie kunnen de operationele resultaten een nogal onregelmatig patroon vertonen.

Opportuniteiten

 • Het bedrijf profiteert van enkele onderliggende demografische rugwinden. Zo zijn er in het aggregaat meer huishoudens omwille van het grotere gewicht van singles in de totale bevolking. Daarnaast zijn millenials meer geneigd om 1 (of meerdere) huisdieren te nemen. Bovendien spenderen ze een groter gedeelte van hun beschikbare inkomen in functie van hun huisdier. 
 • Het gedeelte van de populatie dat een huisdier had bedroeg in 1988 ongeveer 56% in de VS, in 2021 is dit aantal reeds toegenomen tot 70%. Totale uitgaven aan diensten en producten voor huisdieren is verdrievoudigd sinds 1994.
 • Dieren verouderen gemiddeld 7 keer sneller dan mensen, wat de nood aan medische zorg bij dieren zeer groot maakt. De mogelijkheden op vlak van medische behandelingen en preventie zijn dan ook zeer sterk toegenomen het afgelopen decennium.

Bedreigingen

 • Buiten de voorzitter van de raad van bestuur hebben andere leden van het management redelijk lage aandelenbelangen in het bedrijf. We zien liever een grotere aandelenparticipatie van het management om de belangen tussen aandeelhouders en bestuurders in het verlengde van elkaar te leggen. 
 • Het aandeel noteert al jaren tegen een redelijk hoge waardering. Een mogelijke rerating bij een significante vertraging van de groei zou dan potentieel pijnlijk kunnen zijn. 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
07/09/2020 380 USD Houden
17/08/2022 382.4 USD Verkopen
17/11/2023 466.64 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.