Idexx Laboratories Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/08/2021
 • Koers opmaak studie: 672.1 USD
 • Huidige koers: 679.64 USD
 • Marktkapitalisatie: 57,2 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US45168D1046

Advies van de analist

 • US$ 418,50
 • US$ 692,90

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Idexx Laboratories is actief als ontwikkelaar en producent van producten die gebruikt worden in de diagnostiek van allerhande ziektes en parasieten bij dieren. Naast de diagnostische meetinstrumenten (analyzers) maakt het bedrijf ook allerhande tests om verschillende microbiologische parameters te meten. 
Het bedrijf genereert haar omzet in 3 verschillende divisie :

 • Companion Animal Group (CAG) : ontwikkelt, ontwerpt, produceert en distribueert producten en verleent diensten aan dierenartsen en de biomedische analysemarkt, voornamelijk gerelateerd aan diagnostiek en informatiebeheer. Dit segment is met 89% van de gegenereerde omzet de kerndivisie van het bedrijf.
 • Water : Het bedrijf ontwikkelt testcapaciteit om de waterkwaliteit en andere microbiologische parameters te meten. Idexx werkt hierbij zowel in opdracht van overheden als bedrijven.
 • Livestock, Poultry and Dairy (LPD) : Deze divisie ontwikkelt diagnostische tests en aanverwante instrumenten en voert diensten uit die worden gebruikt om de gezondheidsstatus van vee en pluimvee te beheren. Hierbij waarborgt het bedrijf in essentie de kwaliteit en veiligheid van melk en andere voedselproducten.

Idexx realiseert 62% van de omzet in de Verenigde Staten, de rest wordt wereldwijd gerealiseerd.

Conclusie

Sterke resultaten bij Idexx Laboratories in het tweede kwartaal, dewelke deels te danken waren aan een gunstige vergelijkingsbasis tov dezelfde periode in het voorgaande jaar. Onderliggend was er een verder herstel in de Amerikaanse dierengezondheidsmarkt. Het bedrijf verhoogde tevens haar outlook voor het huidige boekjaar, met een geschatte omzetgroei van minimaal 17% en toenemende operationele winstmarges.

Het bedrijf kenmerkt zich door enkele zeer kwalitatieve elementen zoals een hoge mate van recurrente omzet, hoge operationele marges en een management dat kan teren op een mooi historisch trackrecord op vlak van waardecreatie. Daarnaast situeert het bedrijf zich in een aantrekkelijke nichesector die bovendien profiteert van verschillende onderliggende demografische rugwinden.

Op vlak van waardering noteert het aandeel hierdoor momenteel aan een zeer hoge waardering. Zoals steeds bij groeibedrijven kijken we bij voorkeur naar de peg-ratio dewelke voor Idexx uitkomt op een hoge 4,85. We trekken onze koopzones wel op om de sterke evolutie van de operationele prestaties te weerspiegelen, maar blijven voorlopig een 'houden' advies hanteren aan de huidige beurskoers.

Nieuws

_

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) $2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 1,7751,9692,2132,4072,7073,170
Operationele winst 0,3500,4130,4910,5530,6950,827
Nettowinst 0,2220,2630,3770,4280,5820,658
Boekwaarde per aandeel -1,23-0,62-0,112,085,179,52
Winst per aandeel 2,473,004,344,976,827,55
Koers/Winst 475243537173
Dividend 0,000,000,000,000,000,00
Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Bron: Bloombergin USD


Resultaten Q2 2021 

 • De omzet steeg in het tweede kwartaal met 29.6% tot $ 826 miljoen. 
 • Het operationeel inkomen ging 34.2% hoger tot $ 259 miljoen.
 • De nettowinst steeg met 36% tot $ 203 miljoen.

Positieve punten 

 • Het tweede kwartaal toonde een verdere herstelbeweging op vlak van dierenartsenbezoeken, zowel voor onder andere jaarlijkse check-ups/vaccinaties als medische ingrepen (+13% in Q2). De gemiddelde omzetgroei in dierenartsenpraktijken steeg met 16%, te danken aan een sterke groei in onder andere diagnostische diensten, maar ook omwille van een zwakke vergelijkingsbasis in Q2 2020 wegens de uitbraak van de globale covid-19 pandemie. 
 • Door de goede resultaten te koppelen aan een strikte controle van de kosten steeg de operationele winstmarge in Q2 y-o-y van 30.3 naar 31.4%. Dit impliceert ipso facto dat de groei steeds rendabeler word. Een zeer goed signaal.
 • De recurrente omzetgroei bij de CAG-kerndivisie (80% totale omzet) was opnieuw zeer sterk in het tweede kwartaal met een omzetgroei van 29.6% (25.6% organisch), gedreven door groei in zowel de Amerikaanse als de Internationale markten. Volgens het bedrijf weerspiegelt dit het algemene herstel in de bredere diagnosticamarkt.
 • De water- divisie kon opnieuw sterk herstellen in het tweede kwartaal, met een omzet die 32% hoger uitkwam. Volgens Idexx voornamelijk te danken aan de algemene heropening van de economie en aldus hogere nood aan testcapaciteit voor waterfaciliteiten.
 • Idexx kende opnieuw een sterke stijging (+86% tov Q2 2020) op vlak van installatie van premium analyzers in het tweede kwartaal van 2021. Vooral dierenklinieken en dierenartsenpraktijken stelden deze investeringen het afgelopen boekjaar uit omwille van de quarantainemaatregelen nav covid-19.  
 • Outlook: het bedrijf verhoogde de verwachtingen voor boekjaar 2021. Het gaat nu uit van een omzetgroei van minimaal 17% (waarvan 14.5% organisch) tot $ 3,2 miljard met een operationele marge van minimaal 28.6% (+290 BPS). Winst per aandeel zou minimaal uitkomen op $ 8.2 per aandeel.

 Negatieve punten 

 • De LPD divisie kende een omzetgroei van 4% het afgelopen kwartaal (-2% organisch), voornamelijk te wijten aan een een moeilijke vergelijkingsbasis omwille van het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest in Q2 2020 in de Chinese markt. Dit had een tijdelijke positieve impact (meer nood aan testen) op de LPD- divisie tot gevolg.
 • De resultaten in Q2 worden licht opwaarts vertekend door enkele eenmalige effecten zoals: een zwakke vergelijkingsbasis in Q2 2020, positieve wisselkoerseffecten en de bijdrage van 'ezyVet', een recente overname van het bedrijf. 
 • Het bedrijf kocht de afgelopen 6 maanden voor bijna $ 321 miljoen eigen aandelen in. We denken dat dit aan de huidige beurskoersen geen goed idee is. We zouden er dan ook voor opteren dat het bedrijf deze gelden zou gebruiken om versneld de schulden af te lossen.

SWOT

Sterktes 

 • Het bedrijf genereert een hoge mate van recurrente omzet. Enerzijds groeit de geïnstalleerde productbasis gestaag met verschillende types van analyzers, anderzijds zijn bezoeken aan de dierenarts jaarlijks recurrent (bv. vaccinatie; check-up). 
 • Niet enkel groeide de omzet van het bedrijf de afgelopen jaren significant, deze groei werd ook steeds rendabeler. De Ebitda-marges stegen van gemiddeld 20-22% begin 2010 tot 26-28% einde 2019.
 • Marktleider in een nichesector met een goedgevulde R&D pijplijn aan nieuwe diagnostische testen. Deze testen moeten goedkeuring/certificatie krijgen van de relevante autoriteiten (FDA) wat voor het bedrijf sterke niet-tastbare activa creëert. 
 • Andere competitieve voordelen voor het bedrijf zijn onder andere 'schaalvoordelen' en 'switching costs'. Idexx levert bijvoorbeeld softwaresystemen voor de dierenartsen waardoor de testresultaten onmiddellijk beschikbaar zijn in de database van de dierenartsenpraktijken. 

Zwaktes

 • Het bedrijf werkte tot het einde van fiscaal boekjaar 2018 met een negatief eigen vermogen waarbij de activa van het bedrijf in essentie uitsluitend gefinancierd werden met schulden. Hoewel de grote mate van vrije kasstroom dit in theorie toelaat vinden we dit toch een verhoogd risico en zien we dit liever niet bij bedrijven in onze selectie. 
 • Voor de verkoop van haar producten doet Idexx beroep op de diensten van distributeurs, waardoor ze minder (of vertraagd) zicht hebben op hun eindmarkten dewelke voornamelijk bestaan uit dierenartsen en dierenklinieken.
 • Bij de LPD-divisie en de water-divisie kunnen de operationele resultaten een nogal onregelmatig patroon vertonen.

Opportuniteiten

 • Het bedrijf profiteert van enkele onderliggende demografische rugwinden. Zo zijn er in het aggregaat meer huishoudens omwille van het grotere gewicht van singles in de totale bevolking. Daarnaast zijn millenials meer geneigd om 1 (of meerdere) huisdieren te nemen. Bovendien spenderen ze een groter gedeelte van hun beschikbare inkomen in functie van hun huisdier. 
 • Het gedeelte van de populatie dat een huisdier had bedroeg in 1988 ongeveer 56% in de VS, in 2019 is dit aantal reeds toegenomen tot 67%. Totale uitgaven aan diensten en producten voor huisdieren is verdrievoudigd sinds 1994.
 • Dieren verouderen gemiddeld 7 keer sneller dan mensen, wat de nood aan medische zorg bij dieren zeer groot maakt. De mogelijkheden op vlak van medische behandelingen en preventie zijn dan ook zeer sterk toegenomen het afgelopen decennium.

Bedreigingen

 • Buiten de voorzitter van de raad van bestuur hebben andere leden van het management redelijk lage aandelenbelangen in het bedrijf. We zien liever een grotere aandelenparticipatie van het management om de belangen tussen aandeelhouders en bestuurders in het verlengde van elkaar te leggen. 
 • Het aandeel noteert al jaren tegen een redelijk hoge waardering. Een mogelijke rerating bij een significante vertraging van de groei zou dan potentieel pijnlijk kunnen zijn. 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
07/09/2020 380 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.