Idexx Laboratories Analist: Jonathan Mertens

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 09/11/2021
 • Koers opmaak studie: 634.2 USD
 • Huidige koers: 501.96 USD
 • Marktkapitalisatie: 54 miljard
 • Sector: Farmacie
 • Markt: Nasdaq
 • ISIN: US45168D1046

Advies van de analist

 • US$ 418,50
 • US$ 692,90

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Idexx Laboratories is actief als ontwikkelaar en producent van producten die gebruikt worden in de diagnostiek van allerhande ziektes en parasieten bij dieren. Naast de diagnostische meetinstrumenten (analyzers) maakt het bedrijf ook allerhande tests om verschillende microbiologische parameters te meten. 
Het bedrijf genereert haar omzet in 3 verschillende divisie :

 • Companion Animal Group (CAG) : ontwikkelt, ontwerpt, produceert en distribueert producten en verleent diensten aan dierenartsen en de biomedische analysemarkt, voornamelijk gerelateerd aan diagnostiek en informatiebeheer. Dit segment is met 89% van de gegenereerde omzet de kerndivisie van het bedrijf.
 • Water : Het bedrijf ontwikkelt testcapaciteit om de waterkwaliteit en andere microbiologische parameters te meten. Idexx werkt hierbij zowel in opdracht van overheden als bedrijven.
 • Livestock, Poultry and Dairy (LPD) : Deze divisie ontwikkelt diagnostische tests en aanverwante instrumenten en voert diensten uit die worden gebruikt om de gezondheidsstatus van vee en pluimvee te beheren. Hierbij waarborgt het bedrijf in essentie de kwaliteit en veiligheid van melk en andere voedselproducten.

Idexx realiseert 62% van de omzet in de Verenigde Staten, de rest wordt wereldwijd gerealiseerd.

Conclusie

Solide resultaten bij Idexx Laboratories in het derde kwartaal, dat tevens de jaarprognose voor dit boekjaar licht verhoogde. Onderliggend was er een verder herstel in de Amerikaanse dierengezondheidsmarkt, dewelke ook de komende jaren structureel zou moeten groeien door het toegenomen huisdiereigenaarschap in navolging van de lockdowns wereldwijd.

Het bedrijf kenmerkt zich door enkele zeer kwalitatieve elementen zoals een hoge mate van recurrente omzet, hoge operationele marges en een management dat kan teren op een mooi historisch trackrecord op vlak van waardecreatie. Daarnaast situeert het bedrijf zich in een aantrekkelijke nichesector die bovendien profiteert van verschillende onderliggende demografische rugwinden.

Op vlak van waardering noteert het aandeel hierdoor momenteel aan een zeer hoge waardering. Zoals steeds bij groeibedrijven kijken we bij voorkeur naar de peg-ratio dewelke voor Idexx uitkomt op een hoge 4,2. Hierdoor blijven we voorlopig een 'houden' advies hanteren aan de huidige beurskoers.

Nieuws

_

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mia) $2016 2017 2018 2019 2020 2021 E
Omzet 1,7751,9692,2132,4072,7073,170
Operationele winst 0,3500,4130,4910,5530,6950,827
Nettowinst 0,2220,2630,3770,4280,5820,658
Boekwaarde per aandeel -1,23-0,62-0,112,085,179,52
Winst per aandeel 2,473,004,344,976,828,20
Koers/Winst 475243537173
Dividend 0,000,000,000,000,000,00
Dividendrendement 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Bron: Bloombergin USD


Resultaten 9M 2021 

 • De omzet steeg na negen maanden met 21.6% tot $ 2.4 miljard. 
 • Het operationeel inkomen ging 44% hoger tot $ 733 miljoen.
 • De nettowinst steeg met 43% tot $ 582 miljoen.

Positieve punten 

 • Door de goede resultaten te koppelen aan een strikte controle van de kosten steeg de operationele winstmarge na 9 maanden y-o-y van 25.7 naar 30.4%. Dit impliceert ipso facto dat de groei steeds rendabeler word. Een zeer goed signaal.
  We verwachten wel dat de operationele winstmarges de komende jaren zal dalen richting een meer genormaliseerd niveau van rond de 28% omwille van hogere sales & marketing uitgaven en grotere nadruk op R&D uitgaven. 
 • De recurrente omzetgroei bij de CAG-kerndivisie (80% totale omzet) was opnieuw zeer sterk in het derde kwartaal met een omzetgroei van 13% (11% organisch), gedreven door groei in zowel de Amerikaanse als de Internationale markten. (CAGR over de laatste 2 jaren van 16% organisch) Volgens het bedrijf weerspiegelt dit het algemene herstel in de bredere diagnosticamarkt.
 • De water- divisie kon opnieuw aanknopen met groei in het derde kwartaal, met een omzet die 15% hoger uitkwam. Volgens Idexx voornamelijk te danken aan de algemene heropening van de economie en aldus hogere nood aan testcapaciteit voor waterfaciliteiten.
 • Idexx kende opnieuw een sterke stijging (+33% tov Q3 2020) op vlak van installatie van premium analyzers in het derde kwartaal van 2021. (na 9 maanden: +43%) Vooral dierenklinieken en dierenartsenpraktijken stelden deze investeringen het voorgaande boekjaar uit omwille van de quarantainemaatregelen nav covid-19. Door de groei van de globale geïnstalleerde basis en een toename in het gebruik ervan,  kon ook de consumables divisie organisch met 14% groeien. 
 • Outlook: het bedrijf gaf met de publicatie van de kwartaalresultaten mee dat het verwacht om aan de bovenkant van de vooropgestelde guidance uit te komen dit boekjaar. Het gaat uit van een omzetgroei van minimaal 17.5% (waarvan 15.5% organisch) tot $ 3,2 miljard met een operationele marge van minimaal 28.8% (+310 BPS). Winst per aandeel zou minimaal uitkomen op $ 8.2 per aandeel.

 Negatieve punten 

 • Met een omzetgroei van 12% (waarvan 10% organisch) in het derde kwartaal kwamen de resultaat iets onder de  analistenprognoses uit. We denken echter dat dit eerder te wijten is aan de onstabiele vergelijkingsbasis dan een fundamenteel probleem bij het bedrijf (in Q3 2020 was er een sterke inhaalbeweging te merken na de lockdowns in Q2 2020).
 • Mede door voorgenoemde scheeftrekking was de groei op vlak van dierenartsenbezoeken, zowel voor onder andere jaarlijkse check-ups/vaccinaties als medische ingrepen beperkt (+2% in Q3). De gemiddelde omzetgroei in dierenartsenpraktijken steeg met 7%, onderliggend gedreven door groei in gebruik van diagnostische diensten. 
 • De LPD divisie kende een omzetdaling van 21% het afgelopen kwartaal (-23% organisch), voornamelijk te wijten aan een een moeilijke vergelijkingsbasis omwille het opschalen van testcapaciteit in Q3 2020 nav het uitbreken van de Afrikaanse varkenspest in Q2 2020 in de Chinese markt. Dit had een tijdelijke positieve impact in de vergelijkbare periode in 2020 (meer nood aan testen) op de LPD- divisie tot gevolg. Ook de volgende kwartalen zullen moeilijk worden voor de LPD-divisie volgens het bedrijf. 
 • Het bedrijf kocht de afgelopen 9 maanden voor bijna $ 500 miljoen aan eigen aandelen in. We denken dat dit aan de huidige beurskoersen geen goed idee is. We zouden er dan ook voor opteren dat het bedrijf deze gelden zou gebruiken om versneld de schulden af te lossen of te herinvesteren in de onderneming.

SWOT

Sterktes 

 • Het bedrijf genereert een hoge mate van recurrente omzet. Enerzijds groeit de geïnstalleerde productbasis gestaag met verschillende types van analyzers, anderzijds zijn bezoeken aan de dierenarts jaarlijks recurrent (bv. vaccinatie; check-up). 
 • Niet enkel groeide de omzet van het bedrijf de afgelopen jaren significant, deze groei werd ook steeds rendabeler. De Ebitda-marges stegen van gemiddeld 20-22% begin 2010 tot 26-28% einde 2019.
 • Marktleider in een nichesector met een goedgevulde R&D pijplijn aan nieuwe diagnostische testen. Deze testen moeten goedkeuring/certificatie krijgen van de relevante autoriteiten (FDA) wat voor het bedrijf sterke niet-tastbare activa creëert. 
 • Andere competitieve voordelen voor het bedrijf zijn onder andere 'schaalvoordelen' en 'switching costs'. Idexx levert bijvoorbeeld softwaresystemen voor de dierenartsen waardoor de testresultaten onmiddellijk beschikbaar zijn in de database van de dierenartsenpraktijken. 

Zwaktes

 • Het bedrijf werkte tot het einde van fiscaal boekjaar 2018 met een negatief eigen vermogen waarbij de activa van het bedrijf in essentie uitsluitend gefinancierd werden met schulden. Hoewel de grote mate van vrije kasstroom dit in theorie toelaat vinden we dit toch een verhoogd risico en zien we dit liever niet bij bedrijven in onze selectie. 
 • Voor de verkoop van haar producten doet Idexx beroep op de diensten van distributeurs, waardoor ze minder (of vertraagd) zicht hebben op hun eindmarkten dewelke voornamelijk bestaan uit dierenartsen en dierenklinieken.
 • Bij de LPD-divisie en de water-divisie kunnen de operationele resultaten een nogal onregelmatig patroon vertonen.

Opportuniteiten

 • Het bedrijf profiteert van enkele onderliggende demografische rugwinden. Zo zijn er in het aggregaat meer huishoudens omwille van het grotere gewicht van singles in de totale bevolking. Daarnaast zijn millenials meer geneigd om 1 (of meerdere) huisdieren te nemen. Bovendien spenderen ze een groter gedeelte van hun beschikbare inkomen in functie van hun huisdier. 
 • Het gedeelte van de populatie dat een huisdier had bedroeg in 1988 ongeveer 56% in de VS, in 2019 is dit aantal reeds toegenomen tot 67%. Totale uitgaven aan diensten en producten voor huisdieren is verdrievoudigd sinds 1994.
 • Dieren verouderen gemiddeld 7 keer sneller dan mensen, wat de nood aan medische zorg bij dieren zeer groot maakt. De mogelijkheden op vlak van medische behandelingen en preventie zijn dan ook zeer sterk toegenomen het afgelopen decennium.

Bedreigingen

 • Buiten de voorzitter van de raad van bestuur hebben andere leden van het management redelijk lage aandelenbelangen in het bedrijf. We zien liever een grotere aandelenparticipatie van het management om de belangen tussen aandeelhouders en bestuurders in het verlengde van elkaar te leggen. 
 • Het aandeel noteert al jaren tegen een redelijk hoge waardering. Een mogelijke rerating bij een significante vertraging van de groei zou dan potentieel pijnlijk kunnen zijn. 

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
07/09/2020 380 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.