Berkshire Hathaway Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 14/03/2023
 • Koers opmaak studie: 304.82 USD
 • Huidige koers: 302.32 USD
 • Marktkapitalisatie: 669 miljard
 • Sector: Holdings
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US0846707026

Advies van de analist

 • US$ 350,00
 • US$ 525,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Berkshire Hathaway is het investeringsvehikel van Warren Buffett, door velen beschouwd als de beste belegger ooit. 
Berkshire investeert zowel in beursgenoteerde (ong. 40% van de intrinsieke waarde) als in niet beursgenoteerde bedrijven (eveneens ong. 40% van de intrinsieke waarde). 
Bij de beursgenoteerde investeringen zitten onder andere de Amerikaanse grootbank Bank of America, voedingsbedrijf Kraft Heinz, Coca-Cola en Apple (zie grafiek). 
Onder de niet-beursgenoteerde bedrijven zitten vooral nuts- en energiebedrijven (o.a. energiecentrales, distributienetwerken en oliepijpleidingen), het spoorwegbedrijf Burlington Northern Santa Fe en sinds begin 2016 ook Precision Castparts Corp, een bedrijf dat gespecialiseerde componenten maakt voor onder andere de luchtvaartindustrie. 
Berkshire Hathaway zet een hefboom op zijn investeringen via zijn verzekeringsactiviteiten, die goed zijn voor de overige 20-tal procent van de intrinsieke waarde. 
De afgelopen decennia presteerde Berkshire Hathaway een pak beter dan het beursgemiddelde, al dient het gezegd te worden dat het verschil de laatste tijd kleiner is geworden. Dat is wellicht te wijten aan het feit dat Berkshire zodanig groot is geworden dat het steeds moeilijker wordt om de beurs te kloppen. 

Berkshire Hathaway : Beursgenoteerde portefeuille

Bron: Raming DL

Conclusie

Berkshire Hathaway boekte in 2022 zeer degelijke resultaten, en wist goed stand te houden ondanks de turbulentie op de financiële markten. De enorme berg cash die het bedrijf heeft opgebouwd, werd (gedeeltelijk) aan het werk gezet. Het aandeel noteert tegen een premie van ca 43% t.o.v. de boekwaarde, wat aanvaardbaar is. We handhaven ons koopadvies.

Nieuws

-

Resultaten

Resultaten 2022

 • Berskhire Hathaway zag de boekwaarde eind 2021 afklokken op $ 228,41 per aandeel. In 2022 daalde de boekwaarde met 5,6 % tot $ 215,73 per aandeel.

Positieve punten 

 • Netto werd in 2022 een verlies geboekt van maar liefst 22,8 miljard dollar (vs een winst van 89,8 miljard in de vergelijkbare periode vorig jaar). 
  • In de verzekeringspoot steeg de winst met 15,5% tot $ 6,4 miljard, met dank aan hogere dividenden en hogere rentes op de onderliggende beleggingen. Dit ondanks slechte onderliggende verzekeringsresultaten door inflatie. Zo heeft bijvoorbeeld autoverzekeraar Geico het moeilijk gezien de hoge prijzen van (tweedehands-)wagens en de verhoogde frequentie en zwaarte van auto-ongevallen.
  • Bij de spoorwegactiviteiten daalde de winst met 0,7% tot $ 6,0 miljard.
  • Bij de overige activiteiten (energie, industrie, diensten, retail) steeg de winst 15,8% tot $ 18,5 miljard.
  • Voor wat betreft de aandelenportefeuille werd een (niet gerealiseerd) verlies geboekt van $ 53,6 miljard (tov een winst van $ 62,3 miljard  in de vergelijkbare periode vorig jaar).
 • Berkshire Hathaway kocht eigen aandelen in, en dan vooral in het eerste en het laatste kwartaal van 2022. Buffett investeerde vrij stevig in olie : De participatie in olieproducent Occidental Petroleum werd sterk verhoogd, naast flinke aankopen in Chevron. De participatie in Verizon werd verkocht terwijl de participatie in de Chinese autobouwer BYD werd afgebouwd. Buffett nam een nieuwe positie in Taiwan Semiconductor, maar die werd al snel terug buiten gewerkt.
 • Ook lanceerde Buffett een bod op het bedrijf Alleghany voor $ 11,4 miljard, dat in feite veel weg heeft van een "kleine Berkshire Hathaway" (verzekeringsmaatschappij dat het geïnde geld in belangrijke mate investeert in aandelen). Het bod werd op 19 oktober 2022 afgerond.
 • Ten gevolge van al deze aankopen daalde de cashpositie van Berkshire van ca 147 miljard dollar (eind 2021) naar 129 miljard dollar (eind 2022). $ 20 miljard moet cash blijven zodat Berkshire zijn rol als (her-)verzekeraar kan blijven vervullen. Over de grote cashpositie zei Buffett eerder dat het niet aangenaam is om zoveel cash te hebben, maar dat er opportuniteiten zullen komen om deze cash aan het werk te zetten.
 • Berkshire Hathaway maakte opmerkelijk genoeg amper gebruik van de serieuze beursdaling begin 2020 om aandelen bij te kopen.
 • De terugkoop van eigen aandelen was lange tijd taboe (omdat Buffett wel steeds mogelijkheden zag om te investeren), maar de deur werd in 2019 open gezet voor aankopen. Als de waarde daalt "onder de intrinsieke waarde" (door Buffett bepaald), kunnen er aandelen worden ingekocht. Berkshire kocht voor een bedrag van $ 24,7 miljard eigen aandelen in in 2020. In 2021 nam het tempo in het begin van het jaar wat af, maar uiteindelijk werd ook voor nog eens $ 27,1 miljard ingekocht. In 2022 werd "slechts" voor $ 7,9 miljard ingekocht.
 • Zowel Ajit Jain als Greg Abel werden eerder benoemd tot vice voorzitter van de raad van bestuur van Berkshire. Ajit is verantwoordelijk voor de verzekeringsactiviteiten en Greg voor de overige activiteiten. Daarmee wordt duidelijk gehint wie de opvolgers zijn van Buffett & Munger (met Greg Abel de nummer één). Buffett stelde dat de toekomstige "CEO's" van Berkshire een aanzienlijk deel van hun vermogen in de aandelen van Berkshire Hathaway zullen hebben, gekocht met hun eigen geld. Dat is geruststellend.
 • Berkshire Hathaway heeft de afgelopen decennia een overweldigende trackrecord opgebouwd, waarbij het rendement op de investeringsportefeuille zowat alle beursindices ver achter zich liet. 

Negatieve punten 

 • De daling van de beurzen had een flink negatief effect op de resultaten.
 • Verschillende participaties hebben in min- of meerdere mate last van (kosten-)inflatie (grondstoffen-, transport- en loonkosten) en problemen met de bevoorradingsketen. Zowel de coronapandemie als de oorlog in Oekraïne leiden tot ernstige verstoringen in de toeleveringsketen en verdere inflatiedruk.
 • Het management merkte op dat de vraag in sommige takken en industrieën begon te verzwakken vanaf het derde kwartaal, en dat deze trend zich verder zette in het vierde kwartaal. Dat doet op zijn minst vermoeden dat de Amerikaanse economie in wat woeliger vaarwater is terecht gekomen.
 • De premie die beleggers momenteel betalen verhoogde richting 43% van de boekwaarde (tov 14% in het eerste kwartaal van 2020, wat dicht bij de laagste premie in de afgelopen tien jaar was (minimum was 4%)).
 • In 2020 nog boekte Berkshire Hathaway een waardevermindering van $ 11 miljard op participaties, bijna volledig toe te schrijven aan de overname van Precision Castparts (PCP), waarvoor Buffett te veel betaalde. Begin 2016 werd dit bedrijf voor $ 37 miljard overgenomen. Precision Casparts haalt ruwweg 70% van haar omzet uit de toelevering van componenten voor de luchtvaartindustrie, die door de coronacrisis zwaar getroffen werd.
 • Warren Buffett heeft een behoorlijke leeftijd (geboren in 1930) en kan niet eeuwig Berkshire blijven besturen. De opvolging zou geregeld zijn maar toch zal dit een bijzonder moeilijke opgave zijn (en onzekerheid creëren).
 • De boekwaarde van Berkshire Hathaway was tot nu toe een degelijke parameter om de prestaties van het bedrijf op te volgen. Echter, door de inkoop (en vernietiging) van aandelen boven de boekwaarde, zal de boekwaarde in de toekomst (kunstmatig) dalen waardoor het als parameter aan relevantie zal inboeten. We blijven deze indicator tot nader order opvolgen, tot het zijn relevantie verliest.


SWOT

Sterktes :

 • Berkshire Hathaway heeft de afgelopen decennia een overweldigende trackrecord opgebouwd, waarbij het rendement op de investeringsportefeuille zowat alle beursindices ver achter zich liet. 
 • Stevige balans
 • Openheid naar beleggers
 • Weigert pertinent om verlieslatende verzekeringscontracten aan te gaan (om marktaandeel te winnen of indien concurrentie heviger wordt)

Zwaktes :

 • Door het succes groot en logger geworden, uitzonderlijke prestaties zijn onwaarschijnlijker.
 • Prestatie durft soms wat achterop te lopen

Opportuniteiten :

 • Profiteert (onrechtstreeks) mee van de groeilanden
 • Eventuele verdere overnames met behoorlijk potentieel
 • De nieuwe generatie (investerings-)managers kunnen voor een frisse wind zorgen

Bedreigingen :

 • Onzekerheid marktreactie bij eventueel overlijden Warren Buffett.
 • Uitzonderlijke verliezen (vb bij grote ramp) in de verzekeringspoot kunnen doorwegen op de resultaten
 • Slecht nieuws bij één van de sterparticipaties zou behoorlijk kunnen doorwegen op de intrinsieke waarde van Berkshire.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 165.11 USD Houden
17/03/2020 177 USD Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.