Berkshire Hathaway Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 13/05/2020
 • Koers opmaak studie: 174 USD
 • Huidige koers: 178.83 USD
 • Marktkapitalisatie: 422 miljard
 • Sector: Holdings
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US0846707026

Advies van de analist

 • US$ 200,00
 • US$ 280,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Berkshire Hathaway is het investeringsvehikel van Warren Buffett, door velen beschouwd als de beste belegger ooit. 
Berkshire investeert zowel in beursgenoteerde (ong. 40% van de intrinsieke waarde) als in niet beursgenoteerde bedrijven (eveneens ong. 40% van de intrinsieke waarde). 
Bij de beursgenoteerde investeringen zitten onder andere de Amerikaanse grootbank Wells Fargo, voedingsbedrijf Kraft Heinz, Coca-Cola en Apple (zie taart). 
Onder de niet-beursgenoteerde bedrijven zitten vooral nuts- en energiebedrijven (o.a. energiecentrales, distributienetwerken en oliepijpleidingen), het spoorwegbedrijf Burlington Northern Santa Fe en sinds begin 2016 ook Precision Castparts Corp, een bedrijf dat gespecialiseerde componenten maakt voor onder andere de luchtvaartindustrie. 
Berkshire Hathaway zet een hefboom op zijn investeringen via zijn verzekeringsactiviteiten, die goed zijn voor de overige 20-tal procent van de intrinsieke waarde. 
De afgelopen decennia presteerde Berkshire Hathaway een pak beter dan het beursgemiddelde, al dient het gezegd te worden dat het verschil de laatste tijd kleiner is geworden. Dat is wellicht te wijten aan het feit dat Berkshire zodanig groot is geworden dat het steeds moeilijker wordt om de beurs te kloppen. 

Berkshire Hathaway : Beursgenoteerde portefeuille

Bron: Raming DL

Conclusie

Berkshire Hathaway boekte in het eerste kwartaal van 2020 een flink verlies door het afboeken van de beursgenoteerde portefeuille. Operationeel blijft de holding echter degelijk presteren, rekening houdende met de moeilijke omstandigheden. Bij Berkshire Hathaway moeten beleggers zich vooral bewust zijn van het opvolgingsrisico. Anderzijds zien we de holding, zelfs zonder Warren Buffet, nog vele jaren prima presteren. Berkshire Hathaway noteert momenteel dicht tegen de laagste premie t.o.v. de boekwaarde in het afgelopen decennium. We handhaven dan ook ons koopadvies.

Nieuws

Resultaten Q1 2020

De fikse beurscorrectie in het eerste kwartaal woog zwaar op de beursgenoteerde portefeuille en daarmee ook op de resultaten van Berkshire Hathaway, dat afklokte op een (papieren) verlies van net geen $ 50 miljard ($49,7 miljard om precies te zijn). Het verlies was volledig te wijten aan de niet gerealiseerde minderwaarden op de beursgenoteerde portefeuille.

Veel activiteiten die onder de koepel van Berkshire zitten, hebben in min- of meerdere mate af te rekenen met de impact van covid-19. Zo zijn bijvoorbeeld de transportvolumes bij spoorwegmaatschappij BNSF gedaald, terwijl bij verzekeraar Geico provisies werden aangelegd voor klanten die hun premies niet kunnen betalen. In andere bedrijven werden dan weer de lonen verlaagd en/of werknemers op verlof gestuurd. Retailbedrijven zoals See's Candies en Nebraska Furniture Mart moesten dan weer de deuren sluiten. Berkshire verwacht dat enkele kleinere bedrijven die onder de Berkshire-paraplu zitten, definitief de deuren zullen moeten sluiten.

Buffett maakte van de forse koersdaling opmerkelijk genoeg amper gebruik om aandelen bij te kopen, waardoor de cashberg aangroeide tot een imposante $ 137,3 miljard.

Nog opvallend was dat Berkshire zijn belangen in alle vliegtuigmaatschappijen totaal liquideerde. Het gaat om belangen in American, Delta, Southwest en United Airlines. Buffett gaat er wellicht van uit dat de schade berokkend door covid-19 aan deze sector bijzonder zwaar of zelfs permanent is.

De boekwaarde per aandeel daalde 12,4% tot $ 152,64 per aandeel. De premie die beleggers momenteel betalen is dus amper 14% op de boekwaarde (wellicht nog lager door het herstel van de beurskoersen na Q1 2020). Dat is dicht bij de laagste premie in de afgelopen tien jaar (minimum was 4%).


Resultaten

Resultaten 2019

Positieve punten 

 • De boekwaarde per aandeel steeg in 2019 met 23% tot $ 174,27.
 • Het bedrijf beschikt over een enorme cashbuffer, van maar liefst $ 125 miljard. $ 20 miljard daarvan moet evenwel cash blijven zodat Berkshire zijn rol als (her-)verzekeraar kan blijven vervullen. 
 • De terugkoop van eigen aandelen was lange tijd taboe (omdat Buffett wel steeds mogelijkheden zag om te investeren), maar de deur werd open gezet voor aankopen. Als de waarde daalt "onder de intrinsieke waarde" (door Buffett bepaald), kunnen er aandelen worden ingekocht (wat reeds gebeurde). In het vierde kwartaal van 2019 werd voor een recordbedrag van $ 2,2 miljard aan eigen aandelen ingekocht, en volgens Buffett zal er nog meer volgen. Al bij al blijft het wel een - relatief - bescheiden bedrag.
 • Zowel Ajit Jain als Greg Abel werden benoemd tot vice voorzitter van de raad van bestuur van Berkshire. Ajit is verantwoordelijk voor de verzekeringsactiviteiten en Greg voor de overige activiteiten. Daarmee wordt duidelijk gehint wie de opvolgers zijn van Buffett & Munger. 
 • Berkshire Hathaway heeft de afgelopen decennia een overweldigende trackrecord opgebouwd, waarbij het rendement op de investeringsportefeuille zowat alle beursindices ver achter zich liet. 

Negatieve punten 

 • De prestatie van Berkshire hinkte achterop op de S&P index, die meer dan 30% won. Anderzijds is het wel zo dat Berkshire minder terrein verloor dan de S&P toen eind 2018 de markten hevig onder druk stonden.
 • De verzekeringspoot presteerde minder door onder andere tyfoons in Japan en branden in zowel Californië als Australië (nadat 2018 een vrij goed jaar was). Burlington Northern SantaFe en de energiepoot presteerden naar behoren (redelijk stabiel).
 • Warren Buffett heeft een behoorlijke leeftijd (geboren in 1930) en kan niet eeuwig Berkshire blijven besturen. De opvolging zou geregeld zijn maar toch zal dit een bijzonder moeilijke opgave zijn (en onzekerheid creëren).
 • De boekwaarde van Berkshire Hathaway was tot nu toe een degelijke parameter om de prestaties van het bedrijf op te volgen. Echter, door de inkoop (en vernietiging) van aandelen boven de boekwaarde, zal de boekwaarde in de toekomst (kunstmatig) dalen waardoor het als parameter aan relevantie zal inboeten. We blijven deze indicator tot nader order opvolgen, tot het zijn relevantie verliest.


SWOT

Sterktes :

 • Berkshire Hathaway heeft de afgelopen decennia een overweldigende trackrecord opgebouwd, waarbij het rendement op de investeringsportefeuille zowat alle beursindices ver achter zich liet. 
 • Stevige balans
 • Openheid naar beleggers
 • Weigert pertinent om verlieslatende verzekeringscontracten aan te gaan (om marktaandeel te winnen of indien concurrentie heviger wordt)

Zwaktes :

 • Door het succes groot en logger geworden, uitzonderlijke prestaties zijn onwaarschijnlijker.
 • Prestatie durft soms wat achterop te lopen

Opportuniteiten :

 • Profiteert mee van de groeilanden
 • Eventuele verdere overnames met behoorlijk potentieel
 • De nieuwe generatie (investerings-)managers kunnen voor een frisse wind zorgen

Bedreigingen :

 • Onzekerheid marktreactie bij eventueel overlijden Warren Buffett.
 • Uitzonderlijke verliezen (vb bij grote ramp) in de verzekeringspoot kunnen doorwegen op de resultaten
 • Slecht nieuws bij één van de sterparticipaties zou behoorlijk kunnen doorwegen op de intrinsieke waarde van Berkshire.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 165.11 USD Houden
17/03/2020 177 USD Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.