Berkshire Hathaway Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 17/11/2023
 • Koers opmaak studie: 359.86 USD
 • Huidige koers: 360.05 USD
 • Marktkapitalisatie: 783 miljard
 • Sector: Holdings
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US0846707026

Advies van de analist

 • US$ 398,00
 • US$ 597,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Berkshire Hathaway is het investeringsvehikel van Warren Buffett, door velen beschouwd als de beste belegger ooit. 
Berkshire investeert zowel in beursgenoteerde (ong. 40% van de intrinsieke waarde) als in niet beursgenoteerde bedrijven (ong. 40% van de intrinsieke waarde). 
Bij de beursgenoteerde investeringen zitten onder andere de Amerikaanse grootbank Bank of America, voedingsbedrijf Kraft Heinz, Coca-Cola en Apple (zie grafiek). 
Onder de niet-beursgenoteerde bedrijven zitten vooral nuts- en energiebedrijven (o.a. energiecentrales, distributienetwerken en oliepijpleidingen), het spoorwegbedrijf Burlington Northern Santa Fe en sinds begin 2016 ook Precision Castparts Corp, een bedrijf dat gespecialiseerde componenten maakt voor onder andere de luchtvaartindustrie. 
Berkshire Hathaway zet een hefboom op zijn investeringen via zijn verzekeringsactiviteiten, die goed zijn voor de overige 20-tal procent van de intrinsieke waarde. 
De afgelopen decennia presteerde Berkshire Hathaway een pak beter dan het beursgemiddelde, al dient het gezegd te worden dat het verschil de laatste tijd kleiner is geworden. Dat is wellicht te wijten aan het feit dat Berkshire zodanig groot is geworden dat het steeds moeilijker wordt om de beurs te kloppen. 

Berkshire Hathaway : Beursgenoteerde portefeuille

Bron: Raming DL

Conclusie

Berkshire Hathaway boekte alweer degelijke resultaten, met dank aan de beursgenoteerde portefeuille, de goede gang van zaken bij de verzekeringsactiviteiten en de stijgende rente op de immense berg cash die het bedrijf aanhoudt. De spoorwegactiviteiten en de overige activiteiten ondervinden wel wat last van de groeivertraging. Berkshire blijft op een enorme berg cash zitten die bij een eventuele flinke daling van de beurzen kan worden ingezet. Het aandeel noteert tegen een premie van ca 45% t.o.v. de boekwaarde, wat aanvaardbaar is. We handhaven ons koopadvies.

Nieuws

-

Resultaten

Resultaten eerste negen maanden 2023

 • Berskhire Hathaway zag de boekwaarde in de eerste negen maanden van 2023 met 12,3% toenemen van $ 215,73 tot $ 242,28 per aandeel.

Positieve punten 

 • Netto werd in de eerste negen maanden van  2023 een winst geboekt van 58,6 miljard dollar (vs een verlies van 40,8 miljard in de vergelijkbare periode vorig jaar). 
  • In de verzekeringspoot steeg de winst van $4,3 tot $ 11,4 miljard, met dank aan hogere dividenden, hogere rentes op de onderliggende beleggingen en verbeterende verzekeringsresultaten. Dat laatste was dan weer het gevolg van hogere premies en minder ongevallen.
  • Bij de spoorwegactiviteiten daalde de winst met 16,6% tot $ 3,7 miljard.
  • Bij de overige activiteiten (energie, industrie, diensten, retail) daalde de winst 11,1% tot $ 13,7 miljard.
  • Voor wat betreft de aandelenportefeuille werd een (niet gerealiseerde) winst geboekt van $ 29,8 miljard (oa met dank aan de participatie in Apple dat dit jaar ca 30% in waarde steeg - tov een totaal verlies op alle beursgenoteerde investeringen van $ 65,1 miljard  in de vergelijkbare periode vorig jaar).
 • Berkshire Hathaway kocht voor $ 6,9 miljard eigen aandelen in (repurchase) in de eerste negen maanden van 2023. Buffett verhoogde de participaties in de belangrijke Japanse conglomeraten Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Itochu en Marubeni. Ook werd er gekocht in een aandeel waarvan de naam nog geheim wordt gehouden, omdat Buffett deze positie nog aan het opbouwen is. De participatie in Chevron werd afgebouwd en Activition Blizzard werd verkocht. De holding is een netto verkoper van aandelen, wat gezien de hogere rente in de VS geen groot nadeel is.
 • De cashpositie van Berkshire verhoogde naar circa 152 miljard dollar. $ 20 miljard daarvan moet cash blijven zodat Berkshire zijn rol als (her-)verzekeraar kan blijven vervullen. Over de grote cashpositie zei Buffett eerder dat het niet aangenaam is om zoveel cash te hebben, maar dat er opportuniteiten zullen komen om deze cash aan het werk te zetten. Door de wereldwijde lage rente bracht de cashberg de afgelopen jaren amper intrest op. Maar daar is sinds kort stevig verandering in gekomen, met dank aan de flink gestegen rente.
 • De terugkoop van eigen aandelen was lange tijd taboe (omdat Buffett wel steeds mogelijkheden zag om te investeren), maar de deur werd in 2019 open gezet voor aankopen. Als de waarde daalt "onder de intrinsieke waarde" (door Buffett bepaald), kunnen er aandelen worden ingekocht. Berkshire kocht voor een bedrag van $ 24,7 miljard eigen aandelen in in 2020. In 2021 nam het tempo in het begin van het jaar wat af, maar uiteindelijk werd ook voor nog eens $ 27,1 miljard ingekocht. In 2022 werd "slechts" voor $ 7,9 miljard ingekocht.
 • Zowel Ajit Jain als Greg Abel werden eerder benoemd tot vice voorzitter van de raad van bestuur van Berkshire. Ajit is verantwoordelijk voor de verzekeringsactiviteiten en Greg voor de overige activiteiten. Daarmee wordt duidelijk gehint wie de opvolgers zijn van Buffett & Munger (met Greg Abel de nummer één). Buffett stelde dat de toekomstige "CEO's" van Berkshire een aanzienlijk deel van hun vermogen in de aandelen van Berkshire Hathaway zullen hebben, gekocht met hun eigen geld. Dat is geruststellend.
 • De premie die beleggers momenteel betalen stabiliseert rond de 45% van de boekwaarde (tov 14% in het eerste kwartaal van 2020, wat dicht bij de laagste premie in de afgelopen tien jaar was (minimum was 4%)). Dat lijkt veel, maar beleggers moeten er ook rekening mee houden dat een aanzienlijk deel van de activiteiten van Berkshire niet meer beursgenoteerd is, en dat de echte waarde van deze activiteiten een pak boven de boekwaarde ligt.
 • Berkshire Hathaway heeft de afgelopen decennia een overweldigende trackrecord opgebouwd, waarbij het rendement op de investeringsportefeuille zowat alle beursindices ver achter zich liet. 

Negatieve punten 

 • Verschillende participaties hebben in min- of meerdere mate last van (kosten-)inflatie (grondstoffen-, transport- en loonkosten) en problemen met de bevoorradingsketen. Zowel de coronapandemie als de oorlog in Oekraïne leiden tot ernstige verstoringen in de toeleveringsketen en verdere inflatiedruk.
 • De onderliggende cijfers bij de spoorwegactiviteiten en de overige activiteiten bevestigen dat de Amerikaanse economie wat aan het vertragen is. Op de jaarvergadering liet Buffett zich ontvallen dat de winsten bij veel dochterbedrijven in 2023 wellicht zullen dalen.
 • In de beleggingsportefeuille is Apple een zwaargewicht. Een eventuele koersdaling van Apple zal dus stevig doorwegen.
 • In 2020 nog boekte Berkshire Hathaway een waardevermindering van $ 11 miljard op participaties, bijna volledig toe te schrijven aan de overname van Precision Castparts (PCP), waarvoor Buffett te veel betaalde. Begin 2016 werd dit bedrijf voor $ 37 miljard overgenomen. Precision Casparts haalt ruwweg 70% van haar omzet uit de toelevering van componenten voor de luchtvaartindustrie, die door de coronacrisis zwaar getroffen werd.
 • Warren Buffett heeft een behoorlijke leeftijd (geboren in 1930) en kan niet eeuwig Berkshire blijven besturen. De opvolging zou geregeld zijn maar toch zal dit een moeilijke opgave zijn (en tijdelijke onzekerheid creëren).
 • De boekwaarde van Berkshire Hathaway was tot nu toe een degelijke parameter om de prestaties van het bedrijf op te volgen. Echter, door de inkoop (en vernietiging) van aandelen boven de boekwaarde, zal de boekwaarde in de toekomst (kunstmatig) dalen waardoor het als parameter aan relevantie zal inboeten. We blijven deze indicator tot nader order opvolgen, tot het zijn relevantie verliest.


SWOT

Sterktes :

 • Berkshire Hathaway heeft de afgelopen decennia een overweldigende trackrecord opgebouwd, waarbij het rendement op de investeringsportefeuille zowat alle beursindices ver achter zich liet. 
 • Stevige balans
 • Openheid naar beleggers
 • Weigert pertinent om verlieslatende verzekeringscontracten aan te gaan (om marktaandeel te winnen of indien concurrentie heviger wordt)

Zwaktes :

 • Door het succes groot en logger geworden, uitzonderlijke prestaties zijn onwaarschijnlijker.
 • Prestatie durft soms wat achterop te lopen

Opportuniteiten :

 • Profiteert (onrechtstreeks) mee van de groeilanden
 • Eventuele verdere overnames met behoorlijk potentieel
 • De nieuwe generatie (investerings-)managers kunnen voor een frisse wind zorgen

Bedreigingen :

 • Onzekerheid marktreactie bij eventueel overlijden Warren Buffett.
 • Uitzonderlijke verliezen (vb bij grote ramp) in de verzekeringspoot kunnen doorwegen op de resultaten
 • Slecht nieuws bij één van de sterparticipaties zou behoorlijk kunnen doorwegen op de intrinsieke waarde van Berkshire.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 165.11 USD Houden
17/03/2020 177 USD Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • De analist en/of nauw met hem/haar gelieerde personen hebben een belang in de vennootschap.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.