Berkshire Hathaway Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 16/09/2021
 • Koers opmaak studie: 277 USD
 • Huidige koers: 289.24 USD
 • Marktkapitalisatie: 627 miljard
 • Sector: Holdings
 • Markt: NYSE
 • ISIN: US0846707026

Advies van de analist

 • US$ 325,00
 • US$ 488,00

Advies: Kopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Berkshire Hathaway is het investeringsvehikel van Warren Buffett, door velen beschouwd als de beste belegger ooit. 
Berkshire investeert zowel in beursgenoteerde (ong. 40% van de intrinsieke waarde) als in niet beursgenoteerde bedrijven (eveneens ong. 40% van de intrinsieke waarde). 
Bij de beursgenoteerde investeringen zitten onder andere de Amerikaanse grootbank Bank of America, voedingsbedrijf Kraft Heinz, Coca-Cola en Apple (zie taart). 
Onder de niet-beursgenoteerde bedrijven zitten vooral nuts- en energiebedrijven (o.a. energiecentrales, distributienetwerken en oliepijpleidingen), het spoorwegbedrijf Burlington Northern Santa Fe en sinds begin 2016 ook Precision Castparts Corp, een bedrijf dat gespecialiseerde componenten maakt voor onder andere de luchtvaartindustrie. 
Berkshire Hathaway zet een hefboom op zijn investeringen via zijn verzekeringsactiviteiten, die goed zijn voor de overige 20-tal procent van de intrinsieke waarde. 
De afgelopen decennia presteerde Berkshire Hathaway een pak beter dan het beursgemiddelde, al dient het gezegd te worden dat het verschil de laatste tijd kleiner is geworden. Dat is wellicht te wijten aan het feit dat Berkshire zodanig groot is geworden dat het steeds moeilijker wordt om de beurs te kloppen. 

Berkshire Hathaway : Beursgenoteerde portefeuille

Bron: Raming DL

Conclusie

Berkshire Hathaway boekte in het tweede kwartaal van 2021 alweer goede resultaten. Zowel de (meeste) operationele (niet-beursgenoteerde) activiteiten als de beursgenoteerde portefeuille presteerden degelijk. Het aandeel noteert tegen een premie van ca 30% t.o.v. de boekwaarde, wat aanvaardbaar is. We handhaven ons koopadvies.

Nieuws

-

Resultaten

Resultaten tweede kwartaal 2021

Positieve punten 

 • Berkshire Hathaway boekte een nettowinst van $ 28,1 miljard in het tweede kwartaal van 2021 (vs een winst van $ 26,3 miljard het jaar ervoor). Deze winst kan vrij fors met de beurzen meeschommelen.  De belangrijkste items in de nettowinst van $ 28,1 miljard waren de verzekeringsinkomsten ($ 1,60 miljard), spoorwegactiviteiten ($ 1,52 miljard), niet beursgenoteerde operationele activiteiten van bedrijven ($ 3,58 miljard) en $ 21,4 miljard (al dan niet gerealiseerde) meerwaarden op de investeringsportefeuille.
 • Globaal gezien konden de meeste bedrijven in portefeuille profiteren van het economische "post-corona" herstel. Bij de spoorwegactiviteiten werd de winst gestuwd door een hoger volume. Verschillende participaties hadden evenwel wat last van (kosten-)inflatie. De resultaten in de verzekeringstak stonden wat onder druk omdat meer werknemers terug de auto namen naar het werk (wat resulteerde in meer ongevallen), en door enkele uitzonderlijke incidenten (oa een brand bij een chemiebedrijf). Precision Castparts (PCP), dat gespecialiseerde onderdelen maakt voor vliegtuigen, had het nog steeds moeilijk en zal hinder blijven ondervinden met de bevoorradingsketen. Wellicht zullen de resultaten van PCP in 2021 onder het pre-corona niveau blijven hangen.
 • Berskhire Hathaway zag de boekwaarde op het einde van het tweede kwartaal van 2021 afklokken op $ 207,52  per aandeel. Daarmee steeg de boekwaarde met 8,5% tov 31/12/2020 ($ 191,35).
 • De premie die beleggers momenteel betalen is terug wat gedaald tot ca 30% op de boekwaarde (tov 14% in het eerste kwartaal van 2020, wat dicht bij de laagste premie in de afgelopen tien jaar was (minimum was 4%)).
 • De cashberg groeide aan van iets meer dan $ 138 miljard eind 2020 naar $ 144 miljard eind tweede kwartaal 2021. $ 20 miljard moet cash blijven zodat Berkshire zijn rol als (her-)verzekeraar kan blijven vervullen.
 • Berkshire Hathaway maakte opmerkelijk genoeg amper gebruik van de serieuze beursdaling begin 2020 om aandelen bij te kopen.
 • Berkshire liquideerde in de eerste jaarhelft van 2020 zijn belangen in alle vliegtuigmaatschappijen. Het ging om belangen in American, Delta, Southwest en United Airlines. Buffett gaat er wellicht van uit dat de schade berokkend door covid-19 aan deze sector bijzonder zwaar of zelfs permanent is. Ook werden de participaties in verschillende bankaandelen (soms vrij fors) afgebouwd in 2020. 
 • De terugkoop van eigen aandelen was lange tijd taboe (omdat Buffett wel steeds mogelijkheden zag om te investeren), maar de deur werd in 2019 open gezet voor aankopen. Als de waarde daalt "onder de intrinsieke waarde" (door Buffett bepaald), kunnen er aandelen worden ingekocht. Berkshire kocht voor een recordbedrag van $ 24,7 miljard eigen aandelen in in 2020 ($9 miljard in Q4). Ook in de eerste jaarhelft van 2021 werden verder aandelen ingekocht, al nam het tempo waartegen werd ingekocht af.
 • Zowel Ajit Jain als Greg Abel werden eerder benoemd tot vice voorzitter van de raad van bestuur van Berkshire. Ajit is verantwoordelijk voor de verzekeringsactiviteiten en Greg voor de overige activiteiten. Daarmee wordt duidelijk gehint wie de opvolgers zijn van Buffett & Munger (met Greg Abel de nummer één). 
 • Berkshire Hathaway heeft de afgelopen decennia een overweldigende trackrecord opgebouwd, waarbij het rendement op de investeringsportefeuille zowat alle beursindices ver achter zich liet. 

Negatieve punten 

 • De prestatie van Berkshire hinkte in de eerste jaarhelft wat achterop op de S&P index, die ongeveer 14,4% won. 
 • Het zeer grote belang in Apple werd in 2020 lichtjes afgebouwd (-6%), maar daar heeft Buffett spijt van.
 • Buffett bleef net als in het eerste kwartaal erg voorzichtig : netto werden in het afgelopen kwartaal alweer meer aandelen verkocht dan aangekocht.
 • In 2020 nog boekte Berkshire Hathaway een waardevermindering van $ 11 miljard op participaties, bijna volledig toe te schrijven aan de overname van Precision Castparts (PCP), waarvoor Buffett te veel betaalde. Begin 2016 werd dit bedrijf voor $ 37 miljard overgenomen. Precision Casparts haalt ruwweg 70% van haar omzet uit de toelevering van componenten voor de luchtvaartindustrie, die door de coronacrisis zwaar getroffen werd.
 • Veel activiteiten die onder de koepel van Berkshire zitten, hadden in min- of meerdere mate af te rekenen met de impact van covid-19. Zo stonden bijvoorbeeld de transportvolumes bij spoorwegmaatschappij BNSF wat onder druk, terwijl bij verzekeraar Geico provisies werden aangelegd voor klanten die hun premies niet konden betalen. In andere bedrijven werden dan weer de lonen verlaagd en/of werknemers op verlof gestuurd. Retailbedrijven zoals See's Candies en Nebraska Furniture Mart moesten dan weer de deuren sluiten.
 • Buffett zou het liefst een grote overname doen, maar houdt voorlopig de boot af omdat de waarderingen veel te hoog zijn. Hierover zei Buffett eerder : "Investing illusions can continue for a surprisingly long time.". En over bedrijven die dure overnames verrichten en die betalen in eigen (te dure) aandelen zei hij : "I'll pay you $10.000 for your dog, by giving you two of my $5.000 cats."
 • Warren Buffett heeft een behoorlijke leeftijd (geboren in 1930) en kan niet eeuwig Berkshire blijven besturen. De opvolging zou geregeld zijn maar toch zal dit een bijzonder moeilijke opgave zijn (en onzekerheid creëren).
 • De boekwaarde van Berkshire Hathaway was tot nu toe een degelijke parameter om de prestaties van het bedrijf op te volgen. Echter, door de inkoop (en vernietiging) van aandelen boven de boekwaarde, zal de boekwaarde in de toekomst (kunstmatig) dalen waardoor het als parameter aan relevantie zal inboeten. We blijven deze indicator tot nader order opvolgen, tot het zijn relevantie verliest.


SWOT

Sterktes :

 • Berkshire Hathaway heeft de afgelopen decennia een overweldigende trackrecord opgebouwd, waarbij het rendement op de investeringsportefeuille zowat alle beursindices ver achter zich liet. 
 • Stevige balans
 • Openheid naar beleggers
 • Weigert pertinent om verlieslatende verzekeringscontracten aan te gaan (om marktaandeel te winnen of indien concurrentie heviger wordt)

Zwaktes :

 • Door het succes groot en logger geworden, uitzonderlijke prestaties zijn onwaarschijnlijker.
 • Prestatie durft soms wat achterop te lopen

Opportuniteiten :

 • Profiteert (onrechtstreeks) mee van de groeilanden
 • Eventuele verdere overnames met behoorlijk potentieel
 • De nieuwe generatie (investerings-)managers kunnen voor een frisse wind zorgen

Bedreigingen :

 • Onzekerheid marktreactie bij eventueel overlijden Warren Buffett.
 • Uitzonderlijke verliezen (vb bij grote ramp) in de verzekeringspoot kunnen doorwegen op de resultaten
 • Slecht nieuws bij één van de sterparticipaties zou behoorlijk kunnen doorwegen op de intrinsieke waarde van Berkshire.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
12/04/2017 165.11 USD Houden
17/03/2020 177 USD Kopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.