Bank of America Analist: Geert Campaert

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 21/03/2019
 • Koers opmaak studie: 28.64 USD
 • Huidige koers: 27.76 USD
 • Marktkapitalisatie: 276 miljard
 • Sector: Financieel
 • Markt: New York
 • ISIN: US0605051046

Advies van de analist

 • US$ 21,00
 • US$ 27,00

Advies: Verkopen

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Bank of America is een Amerikaanse grootbank met activiteiten in de VS en 35 andere landen wereldwijd. Het bedrijf is actief in alle segmenten van het bankwezen met klassieke diensten voor particulieren, kmo's, multinationals, en daarnaast nog activiteiten in zakenbankieren en vermogensbeheer.

Conclusie

Door het gewijzigde beleid van de Fed komt de verwachte winststijging bij Bank of America in gevaar: we verlagen daarom het advies naar 'verkopen'.

Nieuws

Amerikaanse centrale bank wijzigt beleid

De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, liet gisteren weten dat ze haar rentebeleid vanaf nu sterk ging wijzigen. De bank gaf mee dat ze voor een langere tijd gaat stoppen met renteverhogingen: in 2019 verwacht men geen renteverhoging meer te doen, in 2020 zou het beperkt blijven tot 1 renteverhoging. Daarnaast gaat de Fed ook het verkleinen van haar balans vanaf mei vertragen en in september helemaal stop zetten. De geleidelijke verhoging van de rentevoeten in de VS van de voorbije jaren lijkt met deze beslissing dan ook te stoppen. De grootbanken hebben de voorbije jaren kunnen profiteren van deze renteverhogingen, en dit was ook de voornaamste reden om Bank of America in onze aandelenselectie op te nemen. Nu deze situatie wijzigt, vinden we het aandeel dan ook minder interessant. We verlagen daarom de koersdoelen en zetten het aandeel nu op 'verkopen'.

Resultaten

'000.00020142015201620172018
Bruto-opbrengsten84.24782.96583.70187.35291.513
Bruto bedrijfswinst
Nettowinst3.78914.35316.22416.61826.906
Boekwaarde21.3222.5324.0423.8025.13
Winst per aandeel1.381.421.581.872.63
Koers/Winst13.011.913.915.811.0
Dividend per aandeel0.120.200.250.390.69
Dividendrendement0.67%1.19%1.13%1.32%2.39%
Bron: Bloomberg, in $


Resultaten vierde kwartaal

 • De omzet steeg met 11% tot $ 22.7 miljard.
 • De nettowinst steeg met 208% tot $ 7.3 miljard. De winst van het vorige jaar was vertekend door een waardevermindering ten gevolge van de hervorming van de vennootschapsbelasting. Zonder deze eenmalige kost was de nettowinst met 39% gestegen.

Positieve punten

 • Bank of America slaagt er nog altijd in haar kosten goed onder controle te houden.  De kosten daalden zelfs met 1% tot $ 13.1 miljard.
 • De afdeling consumentenbankieren presteerde sterk: het bedrag aan leningen steeg met 5% en het totale spaargeld steeg met 3%. De winst van de afdeling steeg met 52% tot $ 3.3 miljard. 
 • De winst uit vermogensbeheer steeg met 43% tot $ 1.1 miljard.

Negatieve punten

 • De divisie zakenbankieren zag de inkomsten uit advies rond fusies en overnames dalen  met 5%. Bank of America neemt in deze divisie de laatste tijd een wat voorzichtigere houding, waardoor ze sommige deals laten passeren en zo marktaandeel verliezen.
 • De inkomsten uit de tradingafdeling daalden met 6%, vooral te wijten aan de obligatiehandel, waar de inkomsten met 15% daalden.

SWOT

Sterktes

 • Een van de grootste banken ter wereld, wat leidt tot schaalvoordelen. Bank of America is ook een universele bank die actief is in alle bankactiviteiten, wat voordelen geeft, o.a. voor cross-selling.
 • De voorbije jaren goed hersteld van de financiële crisis met de voorbije 5 jaar telkens hogere winsten.

Zwaktes

 • In de financiële crisis moest Bank of America ook een kapitaalverhoging doorvoeren om haar balans te herstellen. CEO Moynihan lijkt de risicovolle activiteiten wel te hebben afgebouwd de voorbije jaren.
 • De concurrentie tussen de banken blijft hevig, zeker in de VS, wat de marges onder druk zet en voor een permanente druk zorgt om de kosten te verlagen waar mogelijk.

Opportuniteiten

 • De verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting geeft de winsten van de banken vanaf dit jaar een stevige boost.
 • Bank of America heeft in verhouding tot de andere grootbanken de grootste afdeling consumer banking, wat maakt dat zij het meest zouden profiteren van verdere renteverhogingen in de Vs.
 • De afbouw van activiteiten van een aantal Europese rivalen kan de komende jaren voor een stijgend marktaandeel van de Amerikaanse grootbanken zorgen.

Bedreigingen

 • Nieuwe boetes in de komende jaren voor wangedrag in het verleden zijn niet uit te sluiten, al lijken we nu wel het ergste achter de rug te hebben.
 • Een verzwakking van het beursklimaat zou wegen op de winstgevendheid.
 • Nieuwe betaaltechnologieën en fenomenen zoals internetbanken vormen mogelijk een bedreiging voor de bestaande grootbanken op termijn.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/02/16 31.97 USD Kopen
2019/03/21 28.64 EUR Verkopen

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx, Leys & Cie. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen, die opgevraagd kunnen worden bij de juridische dienst van de bank.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.