Bank of America Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 20/10/2022
 • Koers opmaak studie: 33.92 USD
 • Huidige koers: 36.55 USD
 • Marktkapitalisatie: 273 miljard USD
 • Sector: Financieel
 • Markt: New York
 • ISIN: US0605051046

Advies van de analist

 • US$ 27,00
 • US$ 41,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

Bank of America is een Amerikaanse grootbank met activiteiten wereldwijd, maar is wel hoofdzakelijk toegespitst op de VS. Het bedrijf is actief in alle segmenten van het bankwezen met klassieke diensten voor particulieren, kmo's, multinationals, en daarnaast nog activiteiten in zakenbankieren en vermogensbeheer.

Bank of America: Omzetverdeling

Bron: Bank of America

Conclusie

Bank of America is één van de banken die normaal gezien het meest zou moeten profiteren van (eventuele verder) stijgende rentevoeten (en een stijgende rentemarge). De resultaten over het derde kwartaal van 2022 lagen boven de verwachtingen, maar werden wel tegengewerkt door de verdere verhoging van provisies voor kredietverliezen. Onderliggend waren de resultaten vrij degelijk en wellicht zal BofA ook in het volgende kwartaal verder profiteren van stijgende intrestinkomsten. Aan de huidige waardering mag het aandeel behouden blijven.

Nieuws

-

Resultaten

in Mio2019202020212022 E
Bruto-opbrengsten113 58993 75393 85194 700
Bruto bedrijfswinst32 75418 99533 97632 926
Nettowinst27 43017 89431 97826 069
Boekwaarde27,328,730,4
Winst per aandeel2,771,883,603,20
Koers/Winst12,716,112,410,6
Dividend per aandeel0,660,720,780,86
Dividendrendement1,87%2,38%1,75%2,54%
Bron: Bloomberg, in $


Resultaten derde kwartaal 2022

 • Bank of America zag de omzet in het derde kwartaal van 2022 met 7,6% toenemen tot USD 24,5 miljard.
 • De nettowinst daalde 7,9% tot USD 7,08 miljard.

Positieve punten

 • De resultaten van Bank of America kwamen boven de verwachtingen uit. 
 • De nettowinst in de divisie Consumer Banking ging 1% vooruit tot $ 3,1 miljard, en werd tegengewerkt door het aanleggen van hogere provisies voor kredietverliezen.
 • De nettowinst in de divisie Global Wealth and Investment Management (fondsenactiviteiten) daalde 3% tot $ 1,2 miljard. De asset-management activiteiten hielden goed stand.
 • In de divisie Global Markets (oa tradingactiviteiten, aandelenanalisten, uitgifte obligaties) steeg de nettowinst met 15% tot $ 1,1 miljard.
 • Bank of America zou meer dan andere banken moeten kunnen profiteren van de stijgende rente.
 • De blootstelling aan Russische bedrijven is beperkt.
 • Bank of America slaagt er doorgaans goed in haar kosten onder controle te houden, zelfs tijdens de pandemie (ondanks het feit dat het open houden van kantoren door corona duurder is geworden door alle maatregelen die dienen te worden genomen).

​​​​​​​Negatieve punten

 • In de divisie Global Banking (oa leningen en deposito's van bedrijven en Investment Banking), daalde de winst met 20% tot $ 2,0 miljard. Ook hier werden flink hogere provisies voor kredietverliezen aangelegd.
 • De investeringsbank-activiteiten presteerden zwak, nu het enthousiasme op de overnamemarkten wat bekoeld is.
 • De nettowinst van Bank of America brokkelde af, voornamelijk door hogere provisies voor kredietverliezen .
 • Als de economische groei verder afkoelt, moet de bank mogelijk meer provisies aanleggen voor kredietverliezen.
 • De bank is relatief afhankelijk van de sterkte van de Amerikaanse economie.
 • Indien de Fed zou beslissen de rente minder snel dan verwacht te verhogen zou dit nadelig zijn voor Bank of America.

SWOT

Sterktes

 • Een van de grootste banken ter wereld, wat leidt tot schaalvoordelen. Bank of America is ook een universele bank die actief is in alle bankactiviteiten, wat voordelen geeft, o.a. voor cross-selling.
 • De voorbije jaren goed hersteld van de financiële crisis met de voorbije 5 jaar telkens hogere winsten.

Zwaktes

 • In de financiële crisis moest Bank of America ook een kapitaalverhoging doorvoeren om haar balans te herstellen. CEO Moynihan lijkt de risicovolle activiteiten wel te hebben afgebouwd de voorbije jaren.
 • De concurrentie tussen de banken blijft hevig, zeker in de VS, wat de marges onder druk zet en voor een permanente druk zorgt om de kosten te verlagen waar mogelijk.

Opportuniteiten

 • De verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting geeft de winsten van de banken vanaf dit jaar een stevige boost.
 • Bank of America heeft in verhouding tot de andere grootbanken de grootste afdeling consumer banking, wat maakt dat zij het meest zouden profiteren van verdere renteverhogingen in de Vs.
 • De afbouw van activiteiten van een aantal Europese rivalen kan de komende jaren voor een stijgend marktaandeel van de Amerikaanse grootbanken zorgen.

Bedreigingen

 • Nieuwe boetes in de komende jaren voor wangedrag in het verleden zijn niet uit te sluiten, al lijken we nu wel het ergste achter de rug te hebben.
 • Een verzwakking van het beursklimaat zou wegen op de winstgevendheid.
 • Nieuwe betaaltechnologieën en fenomenen zoals internetbanken vormen mogelijk een bedreiging voor de bestaande grootbanken op termijn.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
2018/02/16 31.97 USD Kopen
2019/03/21 28.64 USD Verkopen
2022/01/25 44.55 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.

 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.