Accenture Analist: Willem De Meulenaer

Print deze pagina

Algemene gegevens

 • Datum: 14/10/2022
 • Koers opmaak studie: 258 USD
 • Huidige koers: 302.83 USD
 • Marktkapitalisatie: 172 miljard USD
 • Sector: Technologie
 • Markt: New York
 • ISIN: IE00B4BNMY34

Advies van de analist

 • US$ 220,00
 • US$ 330,00

Advies: Houden

Grafiek

Bron: Dierickx Leys

Indicatoren

Groei

Stabiliteit

Kwaliteit

Waardering

Activiteiten:

De consulting-afdeling van het toenmalige grote accountantskantoor Arthur Andersen werd in 1989 afgesplitst onder de naam Andersen Consulting. Na een dispuut met Arthur Andersen werd de naam in 2001 gewijzigd naar Accenture (van "Accent on the future").  Het bedrijf trok later dat jaar naar de beurs. Accenture is wereldwijd actief met met ca. 700.000 werknemers en levert advies en diensten aan de meerderheid van de grootste bedrijven ter wereld. Accenture levert een hele brede waaier aan consulting en outsourcing (IT-)diensten op het vlak van ondernemingsstrategie, technologie-strategie, management consulting, digitale marketing, analyse, IT-diensten, research & devolopment, diensten mbt de cloud enz... Merk op dat het fiscale boekjaar wordt afgesloten op 31 augustus. De belangrijkste concurrenten zijn McKinsey, Boston Consulting Group en Bain, maar ook Deloitte,  PwC, IBM, SAP, Capgemini enz. 

Accenture : omzetverdeling

Bron: Bloomberg

Conclusie

Accenture is een kwalitatief bedrijf, actief in een interessante markt met voldoende groeipotentieel op langere termijn. Het aandeel is na een initiële sterke stijging flink gedaald waardoor de waardering terug interessanter is geworden. Bovendien is het aandeel relatief goed bestand tegen een economische terugval, wat op dit moment een interessante troef is. We mikken op nog iets lagere koersen om het aandeel op te pikken, zodat we van start gaan met een houden-advies.

Nieuws

-

Resultaten

Fiscaal boekjaar (in Mio) 08/2018 08/2019 08/2020 08/2021 08/2022 08/2023 E
Omzet 40 99343 21544 32750 53361 59464 325
Operationele winst 5 8996 3056 5147 6229 3679 883
Nettowinst 4 0604 7795 1085 9076 8777 290
Boekwaarde per aandeel 16,2022,6426,7930,8734,9839,58
Winst per aandeel 6,467,498,039,3110,8711,41
Koers/Winst 262630362723
Dividend 2,662,923,203,523,883,88
Dividendrendement 1,57%1,47%1,33%1,05%1,35%1,50%
Bron: Bloombergin USD


Resultaten eerste kwartaal boekjaar eindigend 08/2023

 • De eerstkomende resultaten worden verwacht op 16/12/2022

Positieve punten

 • De resultaten in het vierde kwartaal kwamen conform de verwachtingen uit.
 • De prognoses waren relatief goed, wat opvallend is gezien de verzwakkende macro-economische omgeving.
 • Het management verwacht in het boekjaar eindigend 08/2023 een groei van 8-11% (tegen constante wisselkoersen).

Negatieve punten

 • De winstverwachtingen werden de laatste tijd wat neerwaarts herzien.
 • Het management verwacht dat de sterke dollar de omzet gaat uithollen met 6% in het fiscale boekjaar 2023.

SWOT

Sterktes

 • Activiteiten zijn gediversifieerd naar type diensten, sectoren en landen.
 • Het bedrijf beschikt over een vrij stevige balans.
 • De kosten voor klanten om over te schakelen naar een andere consultant zijn vrij hoog (switching costs), zeker voor wat betreft de outsourcing activiteiten.
 • Er zijn relatief weinig concurrenten die consultancy op dit hoog niveau geven. Kleinere concurrenten hebben niet voldoende kennis en/of mankracht om de grootste bedrijven te helpen (laat staan wereldwijd).
 • Accenture beschikt over zeer veel know how en ervaring in alle domeinen.
 • Accenture heeft schaalvoordelen (oplossingen voor bepaalde bedrijven of sectoren kunnen "hergebruikt" worden bij andere bedrijven).
 • Accenture geniet van een goede reputatie en heeft goede relaties met de klanten.
 • De diensten die Accenture levert zijn meestal zeer individueel en volledig op maat gemaakt van de klant. Dat maakt het vergelijken van prijzen erg moeilijk.
 • Accenture bleek in het verleden relatief goed bestand tegen een economische terugval. Dat komt wellicht omdat het domein waar Accenture bedrijven helpt, doorgaans te kritisch is om veel op te besparen of uit te stellen.
 • Free cash flow (vrije kasstroom) is gestaag stijgend en bedraagt ca. 5%.
 • Accenture beschikt over een vrij loyale klantenbasis : van de allergrootste klanten is 98% al minstens tien jaar klant.
 • Gezien het bedrijf heel sterk IT-georiënteerd is, verwondert het ook niet dat er zeer veel werknemers in India zijn (ca 170.000). Deze zijn hoogopgeleid tegenover een beperkte kostprijs. Volgens sommige analistenramingen zou zowat 70% van de werknemers zich in "lage kostlocaties" ​​​​​​​bevinden.

Zwaktes

 • Er is een aanzienlijk bedrag aan goodwill opgenomen in de balans.
 • Zeer sterk afhankelijk van de (grote hoeveelheid) werknemers.
 • Looninflatie is dan ook een van de aandachtspunten voor het bedrijf.
 • Het bedrijf is uiteraard niet helemààl immuun voor een economische verzwakking.
 • De diensten die Accenture levert zijn niet steeds strict meetbaar en dus is het altijd mogelijk dat een klant ontevreden is omdat die "méér" had verwacht (mogelijke verwachtingskloof).
 • Relatief sterke afhankelijkheid van India (en andere "lage kostlocaties"). Bij problemen in deze landen (van gelijk welke aard), zou de impact relatief groot kunnen zijn.

Opportuniteiten

 • Consulting activiteiten krijgen een extra boost van de snelle ontwikkelingen in de IT-wereld, die door bedrijven worden geabsorbeerd. Accenture staat sterk in consulting op het vlak van IT.
 • Accenture wil zich toespitsen op complexe dienstverlening en stuurt weg van de standaard dienstverlening die gemakkelijk door andere adviesbureaus kan worden verstrekt.
 • Analisten verwachten de komende jaren een gemiddelde omzetgroei van ca 6-8% (waarvan 2% door continue kleinere acquisities).
 • Om de know how op peil te houden en uit te breiden in nieuwe deelgebieden doet Accenture gerichte overnames (oa op het gebied van digitale technologie, cloud en security).
 • Naarmate data en technologie belangrijker worden in consulting, verkleint de afhankelijkheid van Accenture van het personeel, althans in zekere mate, wat de marges wat kan verhogen.

Bedreigingen

 • Een eventuele sterke economische terugval kan de groeiplannen doorkruisen.
 • Elk voorval dat de reputatie van Accenture kan schaden.
 • Eventuele privacy en security-issues.
 • Problemen met overnames.
 • Accenture moet er continu op letten dat het voldoende en voldoende getalenteerde mensen kan aanwerven.

Overzicht historische adviezen

Datum Koers Advies
14/10/2022 258 USD Houden

Lexicon

Lectuur in de financiële sector bevat zeer vaak zeer specifieke begrippen. Vanzelfsprekend gebruiken ook onze analisten gespecialiseerde financiële termen in de publicaties. Om u wegwijs te maken in het vakjargon vindt u hier een verklarende woordenlijst van deze financiële begrippen.

Disclaimer

 • Deze aandelenstudie is een publicatie van Dierickx Leys Private Bank. Ze is opgesteld op basis van zorgvuldig geselecteerde bronnen en eigen onderzoek en volgens degelijke hypotheses, zonder dat de juistheid en volledigheid ervan gegarandeerd kan worden. Ze bevat opinies die op datum van publicatie geldig zijn maar in de toekomst kunnen wijzigen. De bank is niet verantwoordelijk voor enige schade die uit deze adviezen zou voortvloeien.
 • Materiële informatiebronnen zijn de publicaties (o.a. persmededelingen) en jaarrekeningen van de bedrijven in kwestie die geanalyseerd worden, analyses en studies van grootbanken en berichtgeving in gespecialiseerde financiële pers.

 • De studie is gebaseerd op een eigen fundamentele analyse van de betreffende onderneming, rekening houdende met kasstromen, winstevolutie, groei, stabiliteit en kwaliteit van het management. Fundamentele analyse heeft tot doel een inschatting te maken van de huidige intrinsieke waarde van een onderneming en haar meest waarschijnlijke evolutie, binnen de activiteitssector en de geografische zone waarin ze bedrijvig is. Hierbij worden ook de relevante macro-economische factoren in beeld gebracht. De daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn gebaseerd op een langetermijnperspectief. De studie wordt aangepast na de publicatie van de resultaten (per kwartaal of halfjaarlijks) of tussentijds indien er zich belangrijke gebeurtenissen voordoen.

 • Deze publicatie betreft geen gepersonaliseerde beleggingsaanbeveling. De beleggingsinstrumenten vermeld in deze publicatie zijn niet geschikt voor alle beleggers. Er dient rekening gehouden te worden met de doelstellingen, financiële draagkracht, kennis, ervaring en risicokenmerken van de belegger. Vraag raad aan uw beleggingsadviseur.

 • Deze studie is uitgewerkt volgens interne en wettelijke richtlijnen i.v.m. onafhankelijk onderzoek, sperperiodes en functiescheidingen.
  De bank heeft geen belangen in de vermelde maatschappijen en onderhoudt er geen zakenrelatie mee, maar de bank of haar medewerkers kunnen mogelijk wel een positie aanhouden in vermelde effecten of afgeleide effecten.

 • Deze aandelenstudie werd niet voorgelegd aan de emittent.

 • De gegevens in vreemde valuta zijn onderhevig aan fluctuaties van de wisselkoers. Deze kunnen het rendement beïnvloeden.
  De vermelde historische resultaten en prognoses zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

 • De bevoegde autoriteit is de FSMA.

 • Overname uit deze publicatie is toegelaten mits bronvermelding.